Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS SI MEDIU


EXAMEN DE DISERTAȚIE, anul .........

CERERE DE ALEGERE A TEMEI DISERTAȚIEI ŞI A


CONDUCĂTORULUI ȘTIINȚIFIC

Subsemnatul(a)………………………………………………………. student(ă)/
absolvent(ă) al(a) programului de studii…………………………………., grupa……….,
forma de învățământ (IF, ID, IFR) …IF….., doresc să realizez DISERTAȚIA cu
tema:
………………………………………………………………………............................................
.........................................
…………………………………………………………………………………………......................
........................................
…………………………………………………………………………………………......................
........................................
Conducătorul științific al disertației: …….…………..………………………

Braşov,.................
(data) Student/ Absolvent,
(nume, prenume, semnătura)

Avizul conducătorului ştiințific:


(data) …………………………………………
(semnătura) ………………………………