Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMA

Editare text – Word 2019 nivel avansat

Ore/modul 20

 Căutarea și formatarea textului


 Încadrarea cu text a obiectelor grafice
 Încadrarea cu text a tabelelor
 Găsirea şi înlocuirea formatării textului
 Găsirea şi înlocuirea elementelor speciale
 Utilizarea opţiunilor de lipire specială, text formatat şi text neformatat
 Spaţierea liniilor unui paragraf
 Caracteristici privind împărţirea paragrafului pe două pagini
 Liste cu numerotare pe mai multe niveluri
 Stiluri
 Crearea, modificarea şi actualizarea unui stil de caracter sau paragraf
 Aplicarea unui stil
 Crearea unui stil
 Modificarea caracteristicilor unui stil
 Ştergerea unui stil
 Copierea unui stil dintr-un document în altul
 Coloane
 Împărţirea textului pe mai multe coloane
 Inserarea, ștergerea unei întreruperi de coloană
 Tabele
 Aplicarea unui format/stil automat unui tabel
 Unirea şi scindarea celulelor unui tabel
 Modificarea marginilor, alinierii şi orientării textului dintr-o celulă
 Repetarea automată a capului de tabel la începutul fiecărei pagini
 Controlarea împărţirii rândurilor unui tabel pe mai multe pagini
 Sortarea datelor dintr-un tabel pe baza uneia sau mai multor coloane simultan
 Convertirea unui text într-un tabel
 Convertirea unui tabel într-un text
 Descompunerea unui tabel în două tabele
 Imagini
 Aspectul imaginii
 Rotirea imaginii
 Efecte de umbră şi borduri pentru imagine
 Diagrame
 Forme
 Gruparea formelor
 Suprapunerea formelor
 Casete de text
 Crearea unei casete de text
 Stabilirea dimensiunilor unei casete de text
 Mutarea, copierea şi ştergerea unei casete de text
 Stabilirea modului în care textul înconjoară caseta
 Culoare de umplere, bordură, formă şi stil pentru casetă
Editare text – Word 2019 nivel avansat 1
 Aplicarea efectelor
 Ancorarea casetelor de text
 Imagini într-o casetă de text
 Ştergerea unei casete de text
 Texte cu efecte speciale (wordart)
 Borduri pentru pagini
 Legende (etichete) pentru obiecte
 Adăugarea sau ștergerea unei legende
 Crearea şi actualizarea unui tabel de figuri
 Note de subsol şi note de final
 Introducerea unei note de subsol
 Introducerea unei note de final
 Modificarea şi formatarea unei note de subsol şi/sau final
 Ştergerea unei note de subsol sau de final
 Conversia notelor de subsol în note de final şi invers
 Trecerea de la o notă de subsol/de final la alta
 Cuprinsul unui document
 Crearea cuprinsului
 Modificarea aspectului cuprinsului
 Actualizarea cuprinsului unui document
 Indexul unui document
 Marcarea unei intrări în index
 Crearea indexului
 Modificarea aspectului unui index
 Actualizarea unui index
 Semne de carte şi referinţe încrucişate
 Adăugarea şi ștergerea unui semn de carte (bookmark)
 Crearea şi ștergerea unui referinţe încrucişate
 Adăugarea unei referinţe încrucişate către o intrare de index
 Referințe și bibliografie
 Gestionarea surselor pentru bibliografie
 Adăugarea unei referinţe spre o sursă-bibliografie
 Editarea unui substituent de referință
 Crearea unei bibliografii
 Referințe citate
 Crearea, actualizarea unui tabel de referinţe citate
 Utilizarea câmpurilor
 Inserarea şi ștergerea câmpurilor
 Inserarea unei formule într-un tabel
 Editarea unui câmp și afișarea rezultatelor câmpului
 Blocarea, deblocarea, actualizarea unui câmp
 Numerotarea complexă a paginilor unui document
 Introducerea datei şi orei curente într-un document
 Editorul de ecuații
 Formulare, șabloane
 Crearea şi modificarea unui formular prin utilizarea câmpurilor
 Setarea sau modificarea proprietăților pentru controale de conținut
 Protejarea sau eliminarea protecției unui formular
 Modificarea unui șablon
Editare text – Word 2019 nivel avansat 2
 Îmbinare corespondenţă
 Editarea şi sortarea datelor dintr-un fişier de date folosit la îmbinarea de corespondenţă
 Inserarea câmpului de tip ask
 Inserarea câmpului de tip if…then…else….
 Creare legături şi încorporare obiecte
 Inserarea, editarea, ștergerea unui hyperlink
 Deplasarea la ţinta hyperlink-ului
 Actualizarea unui link
 Modificarea textului explicativ
 Modificarea textului afişat pentru hyperlink
 Ştergerea unui hyperlink
 Activarea sau dezactivarea hyperlinkurilor automate
 Automatisme
 Aplicarea opţiunilor de formatare automată a textului
 Crearea, modificarea şi ștergerea corecturilor și intrărilor automate de text
 Înregistrarea, rularea și ștergerea unui macro
 Inserarea conţinutului unui document în alt document
 Foi de calcul excel într-un document
 Urmărirea modificărilor şi revizuiri
 Activarea și dezactivarea urmăririi modificărilor
 Modificarea aspectului urmăririi
 Afişarea/ascunderea modificărilor urmărite
 Vizualizarea modificărilor
 Revizuirea unui rezumat al modificărilor urmărite
 Acceptarea sau respingerea modificărilor
 Verificarea existenței modificărilor urmărite şi comentariilor în document
 Inserarea, editarea, ștergerea, afişarea şi ascunderea comentariilor
 Compararea şi îmbinarea documentelor
 Documente master
 Crearea unui master document prin crearea subdocumentelor
 Inserarea, ștergerea unui subdocument dintr-un master document
 Restrângere/extindere afişare subdocumente
 Blocarea modificărilor într-un subdocument
 Scindarea unui subdocument
 Îmbinarea a două subdocumente adiacente
 Utilizarea vizualizării Schiţă (Outline)
 Securitate
 Adăugarea, ștergerea parolei pentru deschiderea sau modificarea unui document
 Protejarea unui document cu impunerea de restricții pentru editare și formatare
 Pregătire imprimare
 Secţiuni
 Împărţirea documentului în secţiuni
 Anteturi şi subsoluri diferite de la un set de pagini la altul
 Eliminarea unui marcaj separator de secţiune
 Adăugarea, modificarea şi ștergerea unei inscripționări (filigran/watermark) într-un document
 Statistici privind documentul

Editare text – Word 2019 nivel avansat 3