Sunteți pe pagina 1din 6

Îndrumar Laborator – Grafică Inginerească / Modelare 3D I

EXERCIŢIUL NR. 11: Utilizarea referinţelor externe

Exercițiul 11 Pagina 1 din 6


Îndrumar Laborator – Grafică Inginerească / Modelare 3D I
EXERCIŢIUL NR. 11: Utilizarea referinţelor externe

În acest exerciţiu veţi învăţa să utilizați desenele dwg ca referinţe externe (xrefs) pentru
crearea unor alte documente. Atunci când faceţi o referinţă externă la un desen, îl puteţi vedea
în desenul dumneavoastră şi puteţi efectua un “salt” la acesta. Totuşi, datele fiecărui desen sunt
stocate şi menţinute în fişiere desen separate, spre deosebire de blocuri. Astfel între fişierele
desen se stabileşte o asociere.

Comenzi noi

external reference ...


xref

Procedura de desenare

1. Utilzând comanda New creaţi un nou desen numit Plants. În acest fişier vom referi desenul
biroului creat în exerciţiul 2 şi apoi vom adăuga plante pentru a decora camera.

2. Setaţi limitele desenului la 10000x7500 mm2, pentru a fi identice cu ale desenului ce va fi


utilizat ca referinţă externă.

3. Stabiliţi pentru grid valoarea 200 şi pentru snap valoarea 100. De asemenea, asigurați-vă
că toate elementele din zona Grid behaviour sunt dezactivate.

Informativ! Scopul referinţelor externe


În AutoCAD puteţi gestiona obiectele în mai multe moduri. Blocurile, atributele şi referinţele externe
sunt utilizate pentru a organiza, adăuga informaţii şi a îmbunătăţii eficienţa şi performanţele globale.
Toate acestea sunt căi excelente de a gestiona obiecte.
În loc de a insera un fişier desen în altul, puteţi să creaţi o conexiune de la un fişier desen la altul cu
referinţe externe. Referinţele externe utilizează versiunea cea mai recentă a desenului referit. În
momentul în care este stocat ca o conexiune la desenul curent, el nu măreşte semnificativ mărimea
fişierului. Singura informaţie în desenul referinţă care devine o parte permannentă a desenului curent
este numele desenului referinţă şi calea sa de căutare. Această caracteristică este utilă pentru un
proiect care suferă schimbări pe măsură ce se dezvoltă. Planurile de amplasare, vederile instalaţiilor
industriale şi ansamblurile mecanice sunt aplicaţii adecvate pentru fişierele referinţe externe.
Un desen poate conţine cel mult 32000 de referinţe externe. Puteţi utiliza un desen ca referinţă
externă chiar dacă este folosit de altcineva.
În scopul combinării fişierelor desen, puteţi opta fie pentru utilizarea blocurilor, fie pentru utilizarea
referinţelor externe. Comanda Insert / DWG Reference... nu acceptă inserarea de blocuri ale
desenelor „învechite”, astfel că puteţi alege cea mai potrivită metodă pentru aplicaţia curentă.

4. Ataşaţi, ca referinţă externă la desenul curent, fişierul OFFICE creat în cadrul exerciţiului 2.
Punctul de inserţie va fi punctul de coordonate (0,0,0). Ceilalţi parametrii din caseta de
dialog Attach External Reference rămân setaţi la valorile implicite.

5. Utilizaţi comanda Zoom/All pentru a vedea pe ecran întreg biroul.

6. Creaţi un layer numit PLANTS având culoarea green (verde) şi tipul de linie continuă. Faceţi
acest layer curent

7. Utilizaţi comanda Insert/Block pentru a decora birourile din partea dreaptă şi cel din
stânga-sus după modelul prezentat în figura 11.6. Blocurile PLANT1, PLANT2 şi
PLANTTUB, prezentate în figura 11.5, se află în directorul cu prototipuri. Parametrii
blocurilor rămân cei impliciţi, cu excepţia unghiului de rotire pentru blocul PLANTTUB, care
trebuie rotit.

Exercițiul 11 Pagina 2 din 6


Îndrumar Laborator – Grafică Inginerească / Modelare 3D I
Informativ! Ataşarea unei referinţe externe
Pentru a ataşa o referinţă externă se utilizează comanda DWG Reference ... din meniul Insert. Primul
pas este afişarea casetei de dialog Select Reference File, prezentată în figura 11.1.

Fig. 11.1. Caseta de dialog Select Reference File

Este o casetă standard de căutare şi localizare a fişierelor dorite. După ce se selectează fişierul dorit,
în zona centrală a casetei, se apasă butonul Open şi va fi afişată caseta de dialog Attach External
Reference, ca în figura 11.2.

Fig. 11.2. Caseta de dialog External Reference

Caseta are o rubrică Name în care se află numele referinţei selectate precum şi o listă descendentă
din care pot fi selectate celelelate referinţe ataşate până în momentul respectiv. Butonul Browse ...
permite revenirea la caseta de dialog Select Reference File. Butonul Path are ca efect reţinerea sau
nu a căii de căutare a referinţei externe, cale ce este prezentată sub rubrica Name.
Ariile Insertion Point, Scale şi Rotation sunt identice ca în cazul inserării blocurilor.
În aria Reference Type există două butoane Attachment şi Overlay.
Opţiunea Attachment crează o conexiune între două desene de tip referinţă externă. Când ataşaţi o
referinţă externă, numele acesteia şi calea sa de căutare devin o parte permanentă a desenului
curent. La fel ca o referinţă de bloc, o referinţă externă este afişată ca un singur obiect în desenul
curent. Ca şi în cazul referinţelor de bloc, puteţi imbrica referinţele externe ataşate desenului
dumneavoastră. Prin ataşarea desenelor ca referinţe externe, modificările desenului original (ataşat)
sunt afişate în desenul curent de fiecare dată când îl deschideţi.
Opţiunea Overlay impune realizarea de referinţe externe suprapuse. O referinţă externă suprapusă
nu este inclusă în desen atunci când desenul însuşi este ataşat sau suprapus ca o referinţă externă la
un alt desen. Suprapunerea referinţelor externe vă permite să vedeţi felul în care desenul dvs. Se
referă la celelalte desene, fără ataşarea unei referinţe externe. Nu puteţi vedea referinţele externe
imbricate cu opţiunea Overlay. Suprapunerile sunt utilizate curent atunci când trebuie să vedeţi
temporar un alt desen, dar nu aveţi nevoie să tipăriţi datele.

Exercițiul 11 Pagina 3 din 6


Îndrumar Laborator – Grafică Inginerească / Modelare 3D I

Informativ! Referinţe circulare


Un dezavantaj al opţiunii Attachment este acela că puteţi avea referinţe circulare. Un caz de referinţă
circulară se produce atunci când desenul X face o referire externă la desenul Y, apoi desenul Y
încearcă o referire externă la desenul X. Dacă la utilizarea opţiunii Attachement apare o referinţă
circulară, AutoCAD afişează o casetă de dialog ca în figura 11.3. Dacă alegeţi Yes, conectarea la
referinţa externă este întreruptă.

Fig. 11.3. Avertizarea asupra apariţiei unei referinţe circulare

Urmează un exemplu de situaţie în care opţiunea Overlay este foarte utilă: trei utilizatori (FLOOR,
WIRING şi PLUMB) doresc să utilizeze simultan date dintr-un plan de construcţie. Figura 11.4 indică
modul în care utilizatorii pot să partajeze datele prin utilizarea opţiunii Overlay. Când aceiaşi utilizatori
ataşează date la desenele lor, „proprietarul” desenului PLUMB vede toate informaţiile referinţelor
esterne, dar ceilalţi utilizatori nu au această posibilitate.

Fig. 11.4. Comparaţie între opţiunile Overlay şi Attachment

În general, utilizaţi opţiunea Attachment pentru a crea şi vedea părţile care compun un desen. Utilizaţi
opţiunea Overlay pentru a verifica modul în care desenul dvs. curent se referă la celelalte desene fără
modificarea desenului dvs. şi fără a crea referinţe circulare între desene.

Fig. 11.5. Cele trei blocuri utilizate pentru decorare.

Exercițiul 11 Pagina 4 din 6


Îndrumar Laborator – Grafică Inginerească / Modelare 3D I

Fig. 11.6. Cele trei birouri rezultate în urma inserării plantelor decorative

8. În final biroul din partea stângă-jos trebuie amenajat astfel încât să devină o recepţie. Pentru
aceasta va trebui să eliminăm fişetul, să mai introducem două scaune şi plantele decorative.
Utilizaţi comanda Erase pentru a şterge fişetul. Observaţi că, odată cu fişetul, în aria de
selecţie a fost inclus întregul ansamblu ce formează referinţa externă. Anulaţi comanda.

Informativ! Modificarea referinţelor externe


Marele avantaj al referinţelor externe este acela că nu pot fi modificate accidental prin intermediul
comenzilor de editare standard. Desenul de referinţă original nu poate fi modificat, dar se pot adăuga
detalii în desenul curent. Astfel, persoana responsabilă cu proiectarea planului decorării cu plante nu
dispune de posibilitatea de a modifica (accidental, din greşeală) desenul original al biroului, aceasta
reprezentând o altă arie de responsabilităţi. Acest lucru poate fi făcut în două moduri:
- din fişierul original care a fost ataşat ca referinţă externă;
- prin intermediul comenzii In-place Xref and Block Edit (Editarea pe loc a referinţelor şi
blocurilor) aflată în meniul Modify.

9. Salvaţi desenul PLANTS şi închideţi-l. Deschideţi, din directorul personal, fişierul OFFICE.
Aici puteţi face modificările dorite. Eliminaţi fişetul din stânga-jos şi plasaţi încă două scaune
lângă perete, aşa cum se vede în figura 11.7.

10. Salvaţi modificările făcute şi închideţi desenul. Deschideţi desenul PLANTS. Observaţi că
modificările făcute în desenul originar al referinţei sunt actualizate în desenul curent.
Finalizaţi desenul prin decorarea acestei zone, astfel încât să arate ca în figura 11.7

Fig. 11.7. Colţul din stânga-jos convertit în recepţie

Exercițiul 11 Pagina 5 din 6


Îndrumar Laborator – Grafică Inginerească / Modelare 3D I

11. Desenul ar trebui să fie identic cu referinţa. Salvaţi şi închideţi desenul.

Informativ! Utilizarea casetei de dialog External References


Caseta de dialog External References este una dintre caracteristicile programului AutoCAD
care facilitează gestionarea referinţelor externe. Aceasta se deschide în două moduri:
- din meniul Insert alegând comanda External References;
- tastând Xref şi apoi Enter.

Caseta de dialog Xref Manager este prezentată în figura 11.8.

Fig. 11.8. Caseta de dialog Xref Manager

Exercițiul 11 Pagina 6 din 6