Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectarea unităţii de învăţare

Alergarea de viteză
clasa a VII-a
Anul de instruire: 3
Ciclul tematic: 1
Număr de lecţii alocate: 8
Timpul de exersare în lecţii: 20’
Conţinuturi cuprinse în instruire: - alergarea de viteză:
- cu start de jos, sub formă de întrecere
- finișul
- cunoştinţe despre:
- startul greșit
- respectarea culoarului de alergare
Perioada de aplicare: Săptămânile 5-8

Nr. Comp.
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. spec.
2.3 Efectuarea
exerciţiilor
complexe pentru
dezvoltarea - exersarea jocului de glezne și a formelor de alergare:
calităţilor cu genunchii la piept, cu genunchii sus, etc.
Exerciții din „școala motrice - demonstrații
- marcaje (culoare)
alergării” 2.4. Aplicarea - corectări
- fluier
1-2 Structuri motrice specifice procedeelor - alergări accelerate, alternate cu mers - predictivă
- materiale
dezvoltării vitezei de tehnice - accelerări pe distanțe mici la semnale vizuale și
intuitive
deplasare de bază în auditive, menținând linia dreaptă
acţiuni tactice - corectări
specifice - demonstrații
disciplinelor
sportive studiate

1
- exersare jocului de gleznă alternativ cu accelerări pe
distanțe mici (8-10 m)
Exerciții din „școala
- mișcări cu rapiditate maximă efectuate din poziții de
alergării" alternate cu diferite
plecare diferite - marcarea - observare
acțiuni motrice specifice 2.3
3-4 - exersarea accelerării pe distanța de 15-20 m cu distanțelor sistematică
alergării de viteză 2.4
menținerea vitezei maxime 4-5 repetări alternate cu - fluier
Viteza de reacție
pauze
Întreceri
- corectări
- ștafete
- exersarea startului de jos şi a lansării de la start în
Startul de jos şi lansarea de la condiții de solicitare maximă a vitezei de reacție
start - demonstrație - marcaje (culoare)
2.3 - observare
5 Cunoştinţe despre: startul - exersarea pasului alergător lansat de viteză - fluier
2.4 sistematică
greşit, respectarea culoarului - corectări - materiale intuitive
de alergare - alergare pe distanța de 30 m
- prezentarea unor cunoștințe teoretice
- exersarea startului de jos și accelerări la semnale
Startul de jos şi lansarea de la
vizuale și auditive
start
2.3 - demonstrații - marcaje (culoare) - observare
6-7 Pasul alergător de accelerare
2.4 - alergare cu start de jos pe distanța de 50 m sub formă - cronometru sistematică
Pasul lansat de viteză
de întrecere
Întreceri
- corectări
Alergarea 2.3 - marcaje (culoare)
8 - probă de control - sumativă
de viteză 2.4 - cronometru