Sunteți pe pagina 1din 2

PROBLEME PROPUSE – RECAPITULARE BACALAUREAT

ALGEBRĂ CLASA A 11-A

VARIANTA 1
SUBIECTUL II (30 puncte)
 3 3 a b
1. Se consideră matricele A    și B    cu a, b  .
 0 3  0 2
5p a) Determinați numărul real a astfel încât AB  BA.
5p b) Pentru a  2 arătați egalitatea  A  B   A2  AB  B 2   A3  B3 .

1 n 
5p c) Demonstrați că An  3n   , pentru orice n  .
0 1

VARIANTA 2
SUBIECTUL II (30 puncte)
0 1 0
 
1. Se consideră matricea V   0 0 1   3  .
1 0 0
 
5p a) Calculați determinantul matricei V 2 .
5p b) Demonstrați că V 1  3   , unde V 1 reprezintă inversa matricei V .
5p c) Determinați m știind că  m  1V 3   3m  2 V 300  I3 .

VARIANTA 3
SUBIECTUL II (30 puncte)
x  y  4z  4

1. Se consideră sistemul de ecuații  x  2 y  az  5 , unde a, b  .
x  3 y  2z  b

5p a) Calculați determinantul matricei asociate sistemului.
5p b) Pentru a  7 și b  4 arătaţi că sistemul de ecuații este incompatibil.
5p c) Determinați numărul real b știind că soluția sistemului  x0 , y0 , z0  verifică

relația x0  y0  z0  4.
VARIANTA 4
SUBIECTUL II (30 puncte)
1 1
1. Se consideră mulțimea H  xI 2  yU ∕ x, y   , unde U   1 .
 1

5p a) Calculați determinantul matricei U 2 .


5p b) Demonstrați că AB  H , pentru orice A, B  H .
5p c) Determinați matricele inversabile din mulțimea H .

VARIANTA 5
SUBIECTUL II (30 puncte)
1 1 1
1. Se consideră determinantul D  x   1 x 1 , x .
x 1 1 1

5p a) Calculați valoarea determinantului penru x  0.


5p b) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația D  x   0.

5p c) Demonstrați că pentru orice număr real x are loc inegalitatea D  x   2.

VARIANTA 6
SUBIECTUL II (30 puncte)
 1 1 5 4
1. În mulțimea   se consideră matricele A    și B   .
 1 1
2
3 1

5p 
a) Calculați det A2  2 A . 
5p b) Determinați matricea X  2   astfel încât AX  B.

c) Demonstrați egalitatea  A  I 2    A  I 2    A  I 2    A  I 2   O2 .
10 20 30 40
5p