Sunteți pe pagina 1din 2

Notificarea va conține, în mod obligatoriu, Serviciul Public de Asistență Socială asigură

desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea persoanelor desemnate consiliere și informare cu privire
copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, la răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării
după caz. copilului pe o perioadă de 6 luni.

Consecintele care deriva din despartirea temporara


a familiei:
Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va - copilul se simte abandonat, parasit, dorul de
rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă, parinti il face sa se insingureze, sa se izoleze;
în conformitate cu prevederile legale.
- devine irascibil, convins fiind ca i s-a facut o mare
Persoana desemnată trebuie să facă parte din
familia extinsă, să aibă minimum 18 ani și să nedreptae;
îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale - isi neglijeaza pregatirea pentru scoala;
necesare creșterii și îngrijirii unui copil. - poate intra in grupuri periculoase;
- lipsa afectivitatii parentale poate avea consecinte
pe termen lung, poate influenta dezvoltarea
normala a copilului, atat in privinta dezvoltarii
fizice, cat si celei psihice;
- pot ajunge sa fie supusi unor abuzuri din partea
adultilor;
- risc de consum de droguri;
- lipsa posibilitatii de a se consulta cu cineva in Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în
luarea unor decizii importante; străinătate
- de multe ori s-a intamplat ca familia sa se
destrame, de aici decurgand o alta serie de efecte
negative asupra copilului.
- unii parinti se marginesc sa trimita bani din cand
in cand, considerand ca in acest fel si-au indeplinit
statutul de parinte.

”Nerespectarea de către părinţi a obligaţiei de a


anunţa Serviciul Public de Asistenţă Socială cu privire
la intenţia de a pleca la muncă în străinătate constituie
contravenţie conform legislaţiei în vigoare şi se Părintele care exercită singur autoritatea
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.” părintească sau la care locuiește copilul, care urmează
să plece la muncă în străinătate pentru o perioada mai
Telefonul Copilului: mare de 3 luni, are obligația de a notifica această
116 111 intenție Serviciului Public de Asistență Socială, cu
minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara.