Sunteți pe pagina 1din 1

8).Dupa ce calități se repartizează rolurile ?

Rolurile se repartizează după capacități , dacă un membru este în


stare să realizeze mai multe sarcini atuncea i se pot încredința mai
multe roluri.
9).Cine ea decizii ?
În cadrul echipei deciziile se ia de lider dar la discutare cu toți .
10). Ce program de lucru are o echipă ?
O echipă trebuie să aibă un program de lucru și fine definit care
să conțină intervalul de ore ,zilele săptămînii, lunele anului. Numai
decît trebuie sa fie indicată odihna.
11).Ce trebuie să facă persoanele împlicate pentru realizarea
sarcinilor încredințate ?
Pentru realizarea cît mai bună a scopului echipei trebuie ca toate
rolurile să fie membrelor după capacități și altitudini, iar membri echipei
da responsabel pentru sarcina propusă .