Sunteți pe pagina 1din 20

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAȚIONALE ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” din BACĂU

Facultatea de Inginerie
Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115, Tel./Fax +40 234 580170

http://inginerie.ub.ro; e-mail: decaning@ub.ro

Ergonomie

Coordonatori: Ș.L.Dr.Ing. Irimia Oana

Studenți : Gosav Vlăduț- Mihăiță


Pascu Iulian
Popa Ionel
Stan Costel- Alexandru
Țampău Ovidiu - Costel
Grupa: 841

2018-2019

1
Proiectarea ergonomică a unei hale
de producție a garniturilor de cauciuc

2
Cuprins

Capitolul 1 Ergonomia......................................................................................................4
1.1Ergonomia.......................................................................................................................4
1.2  Analiza ergonomică a locului de muncă.......................................................................5
1.3 Proiectarea ergonomică a locurilor de muncă................................................................7
1.4 Hala de producție garnituri din cauciuc..........................................................................8
 1.5 Factori de ambianță........................................................................................................9
1.6 Încălzire hală industrială, de producție, de depozitare...................................................11
1.7 Procesul tehnologic de fabricare a garniturilor din cauciuc...........................................12
1.8  Înălțimea utilă și acoperișul halei..................................................................................12
 
Capitolul 2 Utilitățile..........................................................................................................15

         2.Necesități..................................................................................................................15
        2.1.Rețeaua de apă potabilă..........................................................................................15
        2.2 Insatalații sanitare interioare...................................................................................16
        2.3. Racord canalizare...................................................................................................16
        2.4. Instalații Electrice...................................................................................................18
        2.5.Instalații electrice luminat.......................................................................................18
        2.6 Instalaţii electrice pentru prize ...............................................................................18
        Bibliografie....................................................................................................................20
 

3
Capitolul 1 Ergonomia

1.1 Ergonomia

Ergonomia este un domeniu de activitate tehnico-științific din cadrul psihologiei muncii,


care prin colaborarea dintre psihologi, fiziologi și tehnicieni studiază și realizează o astfel de
organizare a sistemului "om - mașină - mediu" în așa fel, încât munca să fie efectuată cu
costuri biologice minime și maximă eficiență. Aceasta se poate de asemenea interpreta
precum că, ergonomia are ca scop adaptarea sarcinilor de muncă și a locului de muncă la
oameni cât și a oamenilor față de muncă și loc de muncă. Optimizarea funcționării sistemului
"om-mașină-mediu" urmărește reducerea maximă până la eliminare a bolilor (îmbolnăvirilor)
profesionale.

Ergonomia se ocupă de studierea particularităților antropometrice, fiziologice, psihologice


și de capacitatea omului care lucrează. Având datele antropometrice ale corpului uman s-au
stabilit dimensiunile și forma locului de muncă și ale mijloacelor de lucru. Cunoscând datele
fiziologice se poate determina capacitatea de lucru a celui care lucrează.

Variațiile măsurabile ale organismului uman în timpul lucrului, de exemplu pulsul


inimii, temperatura corpului, tensiunea arterială, frecvența de respirație și altele dau informații
asupra solicitării omului în timpul lucrului. Analizele psihologice se ocupă în final de
probleme ale satisfacției în muncă, de motivări, instruire și de apariția monotoniei în timpul
lucrului. Având noțiuni de ergonomie se poate înțelege necesitatea, posibilitățile și limitele
unei acomodări între om și lucru, pentru a crea condiții de muncă cât mai agreabile.

4
Principalele scopuri urmărite de ergonomie sunt:

 Adaptarea muncii la capacitatea de performanță a lucrătorului, cu scopul de a evita


cerințele prea mari sau prea mici;

 Proiectarea mașinilor și uneltelor etc. pentru ca acestea să fie ușor de manevrat, iar
utilizarea lor - lipsită de accidente;

 Dimensionarea locurilor de muncă în conformitate cu mărimea corpului, permițând o


poziție natural;

 Adaptarea influențelor din mediu, în special a luminii și climatului [1].

1.2 Analiza ergonomică a locului de muncă

Pentru a asigure eficienţa sistemului “om-masina-mediu” şi a micşora posibilităţiile de


eroare, în condiţiile reducerii solicităriilor, concomitant cu creşterea satisfac-ţiei în muncă este
necesar, atât pentru proiectant cât şi pentru organizatorii şi pentru conducătorii proceselor de
muncă, să se foloseacă metode adecvate, care să se bazeze pe cunoaşterea posibilităţiilor şi a
cerinţelor omului în procesul muncii. În aceste condiţii analiza, proiectarea şi reproiectarea
ergonomică a locului de muncă este de mare utilitate.

5
Fig 1. Sistemul om-masina-mediu

Procedeul are ca punct de plecare analiza condiţiilor de muncă existente sau proiectate
pentru a se realiza în diferite variante şi pentru fiecare loc de muncă în funcţie de factorii de
evaluare şi de criteriile de influenţă [1].

6
Tabelul 1. Factori şi criterii de evaluare ergonomică a locului de muncă [1].

1.3 Proiectarea ergonomică a locurilor de muncă

Proiectarea ergonomică a locului de muncă se consideră raţională atunci când se asigură,


pentru executanţi, condiţiile necesare pentru o muncă de înaltă productivitate cu cele mai
reduse consumuri de muncă şi de efort, fără mişcări inutile sau incomode.

In vederea adaptarii factorului uman la activitatea sa in proiectarea ergonomica a


locului de munca se va tine seama de dimensiunile antropometrice, dimensiuni care variaza de
la individ la individ in functie de sex, zona geografica, regimul de viata, practicarea unor
sporturi. In ce priveste corpul omenesc in proiectarea locurilor de munca este necesar de
asigurat: pozitia comoda a capului, stabilirea pozitiei corecte de munca, inaltimea de lucru
Organizarea ergonomică a locului de muncă impune parcurgerea unor etape
succesive: 

 documentarea și înregistrarea datelor necesare proiectării unui nou loc de muncă sau alegerea


locului de muncă, care se justifică a fi analizat; 
 înregistrarea datelor necesare
studiului constă în obținerea de informații privind organizarea locului de muncă (suprafață,
mijloacele de muncă, forță de muncă, obiectul muncii și condițiile de mediu); 
 examinarea critică a situației existente se face cu ajutorul metodei
interogative. Se urmărește eliminarea deficiențelor constatate și stabilirea soluțiilor imbunatăți
te; 
 proiectarea organizării ergonomice a locului de muncă constă în proiectarea unor
noi variante pe principii și reguli
ergonomice, dintre care se alege varianta ce prezintă cele mai multe avantaje. 
În cazul acestei etape se disting următoarele faze: proiectarea variantelor de organizare a
locului de muncă, calculul eficienței economice și alegerea variantei optime;
 elaborarea normativelor sau normelor de muncă, etapă care are drept scop stabilirea
consumului de muncă pentru realizarea elementelor procesului de muncă; 

7
Astăzi este tot mai mult susţinut conceptul de organizare ergonomică a muncii pe
fiecare loc de muncă, organizarea ce asigură o muncă continuă şi cu înaltă productivitate,
uşurând în acelaşi timp eforturile fizice şi psihice. În al doilea rând, este necesară asigurarea
unor condiţii de muncă ergonomice în care munca să se desfăţoare cu un consum de energie
cât mai mic şi fără pericol de îmbolnăvire sau de accidente [2].

Folosirea simultană şi permanentă a acestor două căi este o condiţie esenţială a organizării
ergonomice a locului de muncă. De asemenea, există şi regulile care se referă la amenajarea
locului de muncă. În acest sens, principiul asigurării unui loc stabil pentru materiale şi pentru
obiectele muncii impune respectarea următoarelor reguli:

 totalitatea obiectelor muncii şi materialele utilizate de executant, precum şi


produsele finite (documente prelucrate în cazul birourilor), trebuie să aibă un loc bine definit
şi stabilit;

 obiectele muncii şi materialele trebuie aşezate cât mai aproape de executant;

 aşezarea materialelor în ordinea utilizării lor în timpul lucrului şi în funcţie


de frecveţa utilizării lor [11].

1.4 Hala de producție garnituri din cauciuc

Construcția propusă are că funcțiune : producție garnituri din cauciuc
Adosat construcției, pe latura de sud, este camera tehnică compresoare și șopronul cuptoare.
 Înălțimea utilă min. 3,00m și max. 3,47m.
Hala are orientarea sud – nord cu latura lungă și cu două retrageri gabaritice pe latura de vest.
Hala propusă, cu regimul de înălțime parter înalt, are următoarele spații :
 
-  spațiu producție = secția turnare – injectare cauciuc / mase plastice, s = 691,78mp
-  spațiu materii prime, s = 47,13mp
-  atelier,s = 44,20mp
-  camera tehnică compresoare,s =26,79mp
-  șopron 4 cuptoare,s =49,57mp
-  spațiu sortare, ambalare, livrare produs finit.s = 743,81mp
-  birou control calitate,s = 50,65mp
- 4 birouri,s = 13,18mp+13,18mp+58,77mp+16,90mp

8
- baie + spațiu de repaus, s = 5,62mp+16,46mp
-  birou secretariat, s = 28,52mp
-  recepție, s =26,62mp
-  spații tehnice, s =  21,85mp
p+20,51mp+21,86mp

Aria utilă = 1911,63mp

1.5 Factorii de ambianță

Condițiile in care isi desfașoară activitatea angajatul constituie o categorie aparte de


factori ce pot influența performanțele și atitudinile acestuia.
Cei mai importanți factori sunt cei fizici, chimici si biologici.
Factorii ambiantei de munca sunt elemente constituiți, structural-funcționale, ale locului de
munca, aflate intr-o relație interdependenta cu celelalte componente ale sistemului om-
masina-mediu.
Factori fizici:
- microclimatul;
- zgomotul;
- iluminatul;
- cromatica;
- temperatura;
Factori chimici - substante toxice in stare gazoasa, lichida sau solida
Factori biologici - microorganisme 
Microclimatul constituie o grupa a factorilor fizici din incaperile si zonele de lucru din
care fac parte.
Desi suntem in permanenta inconjurați de sunete, la locul de munca, precum si in
oricare alt loc, in majoritatea cazurilor ne putem desfasura activitatea ignorand zgomotul
ambiental". Dar, o data cu cresterea nilului (intensitatii) zgomotului, acesta devine un factor
poluant al ambiantei de viata si munca, permanent, nedorit, care influenteaza negativ nivelul
de performare profesionala, fiind de foarte multe ori cauza oboselii, a nervozitatii sau a
scaderii cantitatii si/sau calitatii nivelului muncii prestate.

9
Senzațiile vizuale si analizatorul vizual joaca un rol preponderent si in activitatea
profesionala, fiind implicate in 90% dintre modalitatile de receptare a informatiilor. În
consecinta, un iluminat corespunzator (artificial sau natural) constituie un element hotarator in
obtinerea performantelor. La locul de munca intalnim doua tipuri de iluminat: natural si
artificial, fiecare avand o serie de particularitati, avantaje, dezavantaje.
Sistemele de iluminat artificial se grupează in următoarele categorii:
iluminatul general:
- difuzarea fluxului luminos pe toata suprafata incaperii de lucru,
fara o orientare precisa asupra unui anumit loc de munca; acesta poate fi:
- direct - lumina dirijata direct spre suprafata de lucru;
- indirect - lumina este dirijata in proportie de 90-l00% spre plafon si partea superioara a
peretilor; avantajul acestui tip de iluminat consta in faptul ca elimina umbrele din incapere si
nu provoaca orbirea prin stralucire.
Ambianța cromatică, prin efectele sale fiziologice și psihologice, are un rol important
in desfășurarea activității la locul de muncă, prin influența exercitată asupra consumului de
energie al organismului, asupra stării de oboseală, precum și asupra rezultatelor muncii.

Recomandări pentru o ambianţa cromatică optimă:

 să se utilizeze pentru pereţii interiori culori care nu distrag atenţia şi care reţin murdăria


(gri, verde-albăstrui);
 să se folosească tonuri calde (crem, roz) în halele friguroase şi tonuri reci (verde, bleu) în
halele supraîncălzite;
 culorile pereţilor şi maşinilor să fie opuse: pentru pereţi, galben deschis, bej, crem, ocru,
gălbui deschis iar pentru maşini, verde deschis, albastru verzui deschis, albastru deschis;
 maşinile să fie luminate astfel încât părţile mai importante să pară mai luminoase;
 maşinile să fie colorate diferenţiat: părţile mobile, tăioase, periculoase în roşu, galben,
portocaliu iar corpul maşinii în gri, bleu, albastru luminos;
 dispozitivele de comandă să fie codificate cromatic, ceea ce facilitează discriminarea şi
identificarea lor;
 în uzinele automate, se recomandă ca ambianţa cromatică să utilizeze culori calde pentru a
menţine nivelul de vigilenţă; pentru pereţi şi plafon, galben deschis în diferite nuanţe cu
elemente decorative în portocaliu. Maşinile şi tabloul de comandă vor fi vopsite în verde

10
bleu, o culoare saturată, cu un coeficient de reflectanţă de 50-60%, care oferă condiţii
bune pentru discriminare;
 cu scopul de a facilita memorarea şi atenţia, pentru prevenirea accidentelor, pentru
conducte, se foloseşte un cod al culorilor: conductele de apă se vopsesc în gri sau
negru, conductele de gaze şi lichide cu nocivitate chimică în galben, conductele cu gaze şi
explozive în roşu, conductele cu combustibil lichid în albastru.
Influenţa exercitată de cromatica culorilor asupra capacităţii fizice şi neuro-psihice se
manifestă prin efecte care modifică activitatea şi dispoziţia psihică Fiecare culoare are
efecte psihologice proprii, foarte diferite, in funcţie de individ, dar asemănătoare in
majoritatea cazurilor. Cele mai importante dintre aceste efecte sunt crearea unor iluzii cu
privire la distanţă (depărtare sau apropiere),temperatură (caldă sau rece) şi influenţă
asupra dispoziţiei generale (calmare,deconectare nervoasă etc.).
Din punct de vedere al efectelor psihologice, cromatica culorilor se poate caracteriza astfel:
• culoarea este cu atat mai caldă cu cat se apropie de roşu şi cu atat mai rece, cu cat
predomină albastrul;
• culorile inchise au efect depresiv, descurajant, negativ;
• culorile prea vii sunt obositoare;
• culorile deschise au efect stimulativ, vesel, pozitiv. Impresia estetică pe care o dau culorile
constituie, de asemenea, un efect psihic [4].

1.6 Incălzire hală industrială, de producție, de depozitare

Incălzirea halelor industriale, halelor de producție, halelor de depozitare sau


alte clădiri industriale se realizează ideal cu panouri radiante.  Aceste echipamente produc și
emit caldură in spectrul infrarosu. Suprafața ceramică a radianților, incălzită prin combustia
gazului, emite o radiație energetică transformată in caldură in corpurile pe care le intâlnește in
calea ei. Folosirea panourilor radiante intr-o hală industrială duce la o scadere a costurilor de
incălzire.
Principalele avantaje pe care le au sistemele propuse de noi pentru incalzirea halelor
industriale sunt :

 Optând pentru panouri ceramice, se poate face economii de energie de 30% până la
40% pe an. Incălzirea prin radiație in infrarosu nu supraincălzește părțile inalte ale clădirii

11
micșorând astfel pierderile prin reimprospatarea aerului ce pot apare la deschiderea gurilor de
ventilatie.
 Temperatura de confort va fi aleasă in funcție de necesități. In plus, există și
posibilitatea incălzirii parțiale, posibilitatea alegerii temperaturii in funcție de zone sau
programarea orelor de funcționare.
 Flexibilitate in utilizare.
 Cresterea rapidă a temperaturii.
 Productivitate imbunătățită.
 Intreținere ușoară [4].

1.7 Procesul tehnologic de fabricare a garniturilor din cauciuc


 
     În principiu, injectarea este un proces simplu. Cauciucul, de regulă, sub formă de
benzi, întră într-un cilindru unde este încălzit până la înmuiere.
Apoi este presat printr-o duza în matriță care este încălzită până la temperatura de
200ºC și este închisă cu o forță mare.
Aici, cauciucul este vulcanizat, apoi matriță se deschide și produsul este
evacuat , urmând că ciclul să se repete [3].

Fig.2 bandă de cauciuc [6].


 

12
1.8 Înălțimea utilă și acoperișul halei
 
     Înălțimea utilă a halei de producție și zona materii prime este min. 6,60m și max. 7,725m.
     În zona birouri, vestiare, recepție, s-a propus un tavan fals, realizat tot din panouri
tristat, la cota +3,00m.
     Inchiderile perimetrale verticale – pereți exteriori, pereții de compartimentare și acoperișul,
vor fi din panouri termoizolante – tristrat - de 100mm grosime
( tablă - spumă poliuretanică- tablă).
     Peretele transversal din axul B și pereții interiori de compartimentare ai spațiului materii
prime sunt tristrat (tablă – vată minerală - tablă) cu grosimea de 150mm și rezistență la foc de
180min.
     Acoperișul este rezolvat în șase ape (hala mare), respectiv într-o apă (zona camerei tehnice
compresoare + șopron cuptoare) cu scurgerea apelor
meteorice în exterior , prin jgheaburi și burlane (burlanele coborând la 10 cm de trotuar).
În panourile de acoperiș, s-au practicat luminatoare din panouri transparente , guri
evacuare gaze și trape de evacuare fum și gaze arse, toate pozate pe planul
de învelitoare anexat [3].
 

Finisaje interioare:
-          panouri
-          termoizolante (tristrat) , vopsea RAAL 9002 ,
-          var lavabil, alb, pe pereții din gipscarton,
-          pardoseli din gresie portelanata, antiderapantă,
-          pardoseli epoxidice în hala ,
-          pardoseală parchet în spațiile de birouri,
-          tâmplărie PVC,alb.
 
Finisaje exterioare
-          panouri termoizolante (tristrat) ,
-          pardoseală din gresie antiderapantă,
-          tâmplărie PVC, alb,
-          uși metalice sectionale ; glisante și simple , alb, [3].

13
Fig.3 hala de producție a garniturilor de cauciuc [7].

14
Capitolul 2 Utilitățile

2.Utilități
2.1.Rețeaua de apă potabilă
Construcţia va fi racordată la sursă proprie de alimentare
cu apă existența (puț forat), echipată cu pompă submersibilă având Q= 2 l/s și H= 30 mCA.

Echipamentele (tablou electric și automatizare, vas expansiune, robineți concesie, clapet sens,


manometru) ce deservesc pompă submersibilă sunt amplasate în cabina puțului forat. De
asemenea în cabina puțului se va realiza și contorizarea debitelor de apă consumate la nivelul
obiectivului prin intermediul unui apometru Dn 40 proiectat.
     Branșamentul va fi realizat prin intermediul unei conducte din polietilenă PEHDØ 40 mm
PN 6. Conducta se va poza îngropat, pe pat de nisip de 10 cm la o adâncime 1 m
ce asigura protecția la îngheț a acesteia.
     Conducta de branșament va alimenta rezervorul metalic suprateran de incendiu și consum
menajer proiectat, având volumul V=200 mc, D= 5 m, H=3 m.  Adiacent rezervorului a
fost prevăzută o construcție din beton armat, subterană, având LxlxH= 3m x 3m x
2m, prevăzută cu un chepeng metalic de acces având Lxl = 2,1m x 1,7m.
     În interiorul acesteia se vor monta echipamente de pompare după cum urmează:
-          Grup pompare incendiu 1A+1R+1P având Q = 15 l/s, H = 20 mCA;
-          Grup hidrofor având Q = 2 l/s, H = 30 mCA.
Prin intermediul sorburilor ce vor echipa rezervorul, grupurile de pompare
vor prelua și asigura debitele și presiunile necesare în cele 2 rețele de alimentare
cu apă proiectate în incinta  [4].
 

15
2.2 Insatalații sanitare interioare
 
     Construcţia este prevăzută cu grupuri sanitare și dușuri.Pentru colectarea apelor de
pe pardoseală băilor și a spațiului tehnic s-au prevăzut sifoane de pardoseală.
Alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor interiori se realizează prin alimentare
cu apă din rețeaua proiectatat a în incinta.Alimentarea cu apă caldă de consum a
consumatorilor interiori se face de boilerul de 200 litri proiectat amplasat în camera CT.
     Distribuţia de apă rece şi apă caldă este de tip arborescent, ramificat, amplasată
cât mai discret şi mascat. Pe traseul urmat către punctele de consum conductele
de apă rece și apă caldă menajeră se vor monta în tuburi de protecție îngropate în sapă [4].
 
2.3. Racord canalizare
 
     În vederea evacuării apelor uzate menajere ce se produc în cadrul
obiectivului din grupurile sanitare, se propune a se realiza o rețea de
canalizare exterioară compusă din 4 cămine de vizitare din beton Dn1000 mm echipate
cu rame și capace carosabile și o conducta PVC-KG Ø200 mm în lungime de 105
m pozată conform plan de situație și profil longitudinal anexat, care deversează în bazinul
vidanjabil din beton cu capacitatea Vutil = 36 mc și dimensiunile Lxlxh = 3,8 m x 4,8 m x 3.5
m [4].
 
2.4. Instalații Electrice instalaţii electrice forță 

Tabloul general se va execută din panouri electrice iar întrerupătorul general va fi de


630A.
Pe intrare se vor monta aparate pentru măsură energiei electrice (ampermetre,
voltmetre, contoare de energie activă și reactivă).Pentru compensarea energiei reactive se va
monta o baterie de compensare automată de 90 KVA și 5 trepte de putere(20+20+20+20+10)
KVA [3].
Din tabloul general se alimentează: - Bară capsulată de 250 A tip busbar
ce alimentează zona de producție 1 - Bară capsulată de 400 A tip busbar ce alimentează zona
de producție 2 - Tablou stație pompare incendiu și rezervor incendiu -
Tablou stație compresoare - Tablou iluminat depozit și scowroom - Tablou iluminat zona
de producție - Tablou Iluminat și prize birouri Alimentarea tabloului TEG se face cu cablu

16
CYABY 2x (3x185+95) mmp din tabloul de joasă tensiune a postului de transformare.
Datele electroenergetice de consum sunt următoarele: - putere electrică instalată: Pi=
450 KW; - putere electrică absorbită: Pc= 280 kW; - curentul de calcul: Ic= 504A - tensiunea
de utilizare: 400/230V; 50Hz; Din tabloul general se alimentează : - în zona
de producție busbar nr. 1 cu cablu CYY-F 5x70 mmp prin intermediul cutiei de alimentare de
250 A. Din busbarul BB1 se alimentează presele de injecție orizontală 2 buc cu puterea de 25
kW cu cablu CYY-F 5x16 mmp, presele de mase plastice 6 buc, cu puterea de 10
KW care se alimentează cu cablu CYY-F 5x4 mmp și tabloul de atelier care se alimentează cu
un cablu de 5x10 mmp. -- în zona de producție busbar nr. 2 cu cablu CYY-F 4x185+1x95
mmp prin intermediul cutiei de alimentare de 400 A. Din busbarul BB2
se alimentează presele de injecție verticală 5 buc cu puterea de 25 kW cu cablu CYY-F 5x16
mmp, presele de compresie 5 buc, cu puterea de 15 KW care se alimentează cu cablu CYY-F
5x6 mmp și tabloul de cuptoare care se alimentează cu un cablu de 5x6 mmp. -în zona
de producție tabloul TL1 producție care se alimentează cu un cablu CYY-F 5x6 mmp
- în zona de depozitare și schoroom se montează tabloul de iluminat TL2 care
se alimentează cu un cablu CYY-F 5x6 mmp și tabloul TE-CTC control calitate produse care
se alimentează cu un cablu CYY-F 5x4 mmp. -în zona de birouri se va monta un tablou de
iluminat și prize birouri cu un cablu CYY-F 5x6 mmp. Consumatorii vitali sunt stația de
pompare incendiu, stația de compresoare și circuitele de alimentare centrală de
incendiu și iluminat siguranță. Vor avea două surse de alimentare: din rețeaua electrică a
furnizorului de electricitate și la întreruperea energiei electrice prin intermediul unui grup
generator de 80 KVA care prin intermediul AAR conectat înaintea întrerupătorului general
va prelua consumatorii vitali pentru o perioadă  [3].
 
     Alimentarea cu energie electrică - Racordul electric se va face
de la rețeaua electrică existența în zona, prin solicitarea la  furnizorul de energie electrică a
unui aviz tehnic de racordare.          
  Măsurarea energiei electrice se va face funcție de avizul tehnic de racordare eliberat de
furnizorul de energie electrică.
Racordul electric nu face parte din prezența documentație. Punctul de delimitare
a proiectării instalațiilor electrice, din prezența documentație și alimentarea cu
energie electrică este la intrarea în tabloul general.
     Tabloul general se va execută din panouri electrice iar întrerupătorul general va fi de
630A.

17
     Pe intrare se vor monta aparate pentru măsură energiei electrice (ampermetre, voltmetre,
contoare de energie activă și reactivă).Pentru compensarea energiei reactive se va monta o
baterie de compensare automată de 90 KVA și 5 trepte de putere(20+20+20+20+10) KVA.
 
o Din tabloul general se alimentează:
 Bară capsulată de 250 A tip busbar ce alimentează zona de producție 1
 Bară capsulată de 400 A tip busbar ce alimentează zona de producție 2
 Tablou stație pompare incendiu și rezervor incendiu
 Tablou stație compresoare
 Tablou iluminat depozit și scowroom
 Tablou iluminat zona de producție
 Tablou iluminat și prize birou [3].
 
 
2.5 Instalații electrice pentru iluminat
 
     Sistemele de iluminat avute în vedere pentru diverse destinaţii ale încăperilor,s-
au ales pe baza condiţiilor cantitative şi calitative determinante în realizarea mediului
luminos, confortabil, funcţional şi   estetic.
     Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină s-a făcut în funcţie de destinaţia 
încăperilor, influenţele externe, cerinţele luminotehnice şi măsurile de protecţie împotriva
şocurilor electrice [5].
     Soluţia de iluminat artificial adoptată foloseşte sistemul de iluminat general uniform
distribuit cu corpuri de iluminat având distribuţia semidirectă a fluxului
luminos, sistem care este caracterizat printr-o repartiţie uniformă a fluxului luminos în planul
util, este funcţional şi estetic astfel:
 
    
2.6 Instalaţii electrice pentru prize

În zona de birouri și controlul calității sunt prevăzute prize simple sau duble cu contact


de protecție montate îngropat. În zona de depozitare și spații tehnice s-au montat aparent prize
monofazate și trifazate [5].

18
 La plecările din tablouri vor fi prevăzute cu intrerupatoare automate
ce protecție automată la curenții de defect de tip diferențial 0,03A conform schemelor
monofilare și specificațiilor de aparataj [5].

Criterii de formare a circuitelor de priză:

 puterea maximă pe un circuit de priză este de aproximativ 2000W;


 numărul de prize pe circuit este de 8 prize;
 nu se vor monta prize în băi și pe pereţi exteriori;

     Instalaţiile electrice de prize, prevăzute, cuprind circuite de prize generale pentru
racordarea unor receptoare electrice cu putere nominală priză la 2 kw;
     Toate prizele vor fi cu contact de protecţie, iar circuitele care alimentează aceste prize au
fost prevăzute cu dispozitive de protecţie diferenţiale de înaltă sensibilitate.
     Se va evita amplasarea circuitelor de prize pe suprafețe calde (în lungul conductelor
pentru distribuția acentului termic),
iar la încrucișările cu acestea se va păstra o distanță de min 12 cm. Pe traseele orizontale
comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de încălzire sau de alimentare cu apă
[5].

19
BIBLIOGRAFIE

1. http://www.ergonomos.ro/ergonomie/ce-este-ergonomia/
2. . https://revista-de-hr.blogspot.com/2013/04/ergonomia-si-organizarea-locului-de.html
3. http://facultate.regielive.ro/referate/mecanica/descrierea-constructiei-si-
rolul-functional- al-masinii-de-frezat-87498.html
4. http://cdn.intechopen.com/pdfs/26321/InT-
Ergonomic_design_of_human_cnc_machine
_interface.pdf
5. . https://revista-de-hr.blogspot.com/2013/04/ergonomia-si-organizarea-locului-de.html
6. https://www.google.com/search?
q=procesul+tehnologic+de+fabricare+a+garniturilor+din+cauciuc&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=0ahUKEwimgNCArMriAhXuwosKHQ5ZDVIQ_AUIECgB&biw=1600
&bih=757#imgrc=PStVZe4H5hphUM:
7. https://www.google.com/search?
q=procesul+tehnologic+de+fabricare+a+garniturilor+din+cauciuc&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=0ahUKEwimgNCArMriAhXuwosKHQ5ZDVIQ_AUIECgB&biw=1600
&bih=757#imgrc=KFKDfk6bdOyQWM:

20

S-ar putea să vă placă și