Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi

Facultatea de Mecanica

PROIECT

TEHNOLOGII DE FABRICATIE

Indrumator: As. Dr. Ing. Margareta Coteata

Student: Gafita Cristian-Vladut

Grupa: 8402

2014 – 2015
Tema proiectului

Sa se proiecteze tehnologia de prelucrare mecanica prin aschiere a reperului


din anexa 1 in conditiile unei productii de serie mijlocie.

1. Analiza datelor initiale

1.1Analiza desenului de executie

In urma analizei desenului de executie s-au constatat urmatoarele, dupa realizarea cotarii
desenul se poate executa pe un format A4 ( 297x210 mm) la scara 1:1. Piesa este din clasa
arborilor, reprezentand un robinet. Rugozitatea generala este de 3,2 µm.
Tolerantele cotelor sunt conforme cu STAS-ul ISO 2768-mK.
Muchiile netesite se vor tesi la cota 1x45˚
Gaura Ø150+0.012 se va executa in pozitie asamblata
Materialul semifabricatului ales este OLC 45i, otel carbon de calitate cu o concentratie de
0,45% carbon
Cotele sunt suficiente pentru realizarea piesei, fiind prezenta si cota libera pentru
inchiderea lantului de dimensiuni.
Piesa este supusa unui tratament termic de C-R (calire – revenire) pentru cresterea
duritatii la 45-50 HRC (Rockwell Hardness).
Gradul de complexitate este mediu, piesa fiind formata din 2 suprafete frontale, 4
suprafete cilindrice exterioare, o suprafata filetata, o cilindrica interioara, o suprafata patrata
Datorite lungimii si a diametrelor piesa trebuie executata cu o precizie medie.
Caracteristicile materialului:
- Rezistenta la rupere : Rm =650 [MPa]
- Duritate Brinell 260 [HB]
- Limita de curgere R p 0.2=480 [MPa]

Dimensiuni de gabarit:

- Diametru: 30 [mm]
- Lungime: 486 [mm]
1.2 Notarea suprafetelor

S1, S10 – Suprafete Frontale


S5, S3, S5, S6, S7, S8,– Suprafete Cilindrice Exterioare
S13, S14, S16 – Canale de pana
S4, S11 - Degajare
S2- Tesiri
S3 – Suprafata filetata
S12-Suprafata cilindrica interioara
S9-Suprafata patratica
2. Traseul Tehnologic

Nr. Denumirea operatiei Schita Operatiei M.U.


crt
.
1. Debitare bara Ø 44 la lungimea S.N. 400
necesara
a) prindere bara in universal
1. Strunjire pentru debitare
b)Desprindere piesa din
universal

2. Strunjire frontala si centruirea la S.N. 320x750


capete:
a) prindere piesa in universal
1. Strunjire frontala S1 si gaura
centrare
b)Desprindere piesa din
universal
c) intoarcere si prindere piesa in
universal
2. Strunjire frontala S10 si gaura
centrare
d) Desprindere piesa din
universal
3. Control lungime piesa
Nr. Denumirea operatiei Schita Operatiei M.U.
crt
.

3. Strunjire de degrosare S.N.


320x750
a)prindere piesa in universal
1. Strunjire longitudinala S8
2. Strunjire longitudinala S7
3. Strunjire longitudinala S6
4. Strunjire longitudinala
S5, S3
b) Desprindere piesa din
universal

4 Strunjire de finisare S.N.


a)prindere piesa intre 320x750
varfuri si cu inima de
antrenare
1.Strunjire longitudinala S3,
S5
2.Strunjire longitudinala S6
3.Strunjire longitudinala S7
4.Strunjire longitudinala S8
5. Strunjire tesire S1 la
1x45°
6. Strunjire degajare S4
7. Strunjire degajare S11
8.Filetare trapezoidala S4
9.Finisare filet trapezoidal
b) desprindere piesa
Nr. Denumirea operatiei Schita Operatiei M.U.
crt
.

5 Rectificare Masina de
rectificat
a) prindere piesa intre rotund
varfuri si cu inima de
antrenare
1. Rectificare de degrosare
S7
2.Rectificare de finisare S7
b)desprindere piesa
c)control dimensional
intermediar

6 Frezare Masina de
a)prindere piesa pe masa frezat
masinii de frezat
1. Frezare S9
b)desprindere piesa

7 Control dimensional final Subler, micrometru.


3. Calculul adaosurilor de prelucrare şi stabilirea dimensiunilor
semifabricatului

a) Adaosurile de prelucrare se vor calcula analitic pentru a permite determinarea unor


dimensiuni intermediare optime la toate operaţiile succesive de prelucrare.
Adaosurile simetrice (pe diametru) la suprafeţe interioare şi exterioare se calculează cu relaţia:
2 Api min  2  Rzi 1  Si 1   2 i21   i2
.
Unde :
2Api min - adaosul de prelucrare minim pentru operaţia (faza) I considerat pe diametru;
Rzi-1– înălţimea neregularităţilor profilului rezultată la operaţia (faza) precedentă i-1;
Si-1 – adâncimea stratului superficial defect format la operaţia (faza) precedentă i-1;
ρi-1 – abaterile spaţiale ale suprafeţei de prelucrat faţă de bazele tehnologice ale piesei rămase după
efectuarea operaţiei (fazei) precedente i-1;
εI- eroarea de instalare a suprafeţei de prelucrat la operaţia (faza) considerată i.
Pentru stabilirea dimensiunilor semifabricatului se va calcula adaosul de prelucrare pentru suprafeţele cu
dimensiunile cele mai mari, în funcţie de succesiunea operaţiilor necesarere alezării acestora.
b) Dimensiunile intermediare
Relatiile de calcul ale dimensiunilor intermediare se stabilesc din analiza adaosurilor de dispunere a
adaosurilor intermediare si tolerantelor tehnologice
In cazul productiei de serie mica sau individual se foloseste metoda obtinerii individuale a dimensiunilor
Pentru suprafete exterioare cu adaosuri simetrice se pot scrie relatiile :
A pi =2 A pi +T i−1
nom min

d i−1 =d i +2 A pi
max max nom

d i−1 =d i−1 (rotunjit)


nom max

d i−1 =d i−1 −T i −1
min max

T i−1-toleranta la faza de prelucrare precedenta i-1

d i−1-diametrul minim care se obtine la faza precedenta i-1

ρi−1=2 ∆ c −l c

∆ c-curba specifica l c -distanta de la sectorul de prelucrat pana la cel mai apropiat capat
1. Adaosul minim pentru strunjirea de degrosare (anterior strunjirii bara este sub forma de
laminat):
- suprafata este S8 de ∅ 30± 0.6 mm

R z =63[μ m]
i−1

Si−1=60 [μ m] [tab 4.9]

ρi−1=ρ c =∆ c ∙l c = 2.5 ×48 = 120 [ μ m]


∆ c=2, 5 ¿/mm] [tab 4.6]
l c = 34[mm]
ε i=30 [ μ m ] [tab 1.37]
T i−1=A i=1200 [ μm¿ [tab 4.1]

Adaosul minim pentru strunjire


2 A pi =2 ∙(Rz +S i−1)+2∙ ¿ + ε i )
min i−1

=2∙(63+60)+2∙ ¿120+30) =546[μ m]

Adaosul nominal
2 A pi =2 A pi +T i−1=546+1200 = 1746 [μ m]
nom min

Diametrele inainte de strunjirea de finisare sunt:


d i−1 =d i +2 A pi =30.6 + 1.746 = 32.346 [mm]
max max nom

d i =32.4 [mm]
nom

d i−1 =d i −T i−1= 32.4 – 1,2 = 31.2 [mm]


min nom

,3
Diametrul semifabricatului se alege ∅ 34+0
−0 ,9 [mm] conform Tab 4.1.

2. Calculul adaosurilor de prelucrare a suprafetelor frontale la cota L=486 [mm].

- suprafetele frontale se prelucreaza prin strunjire de degrosare operatia precedenta fiind debitarea cu
cutit de retezat pe strung:

R z + Si−1=200[μm¿ [tab 4.11]


i−1

ρi−1=0,045∙D=0,045∙ 34=1.53 [mm]

Adaosul minim pentru frezarea simultana a fetelor frontale este :


2 A pi =2 ∙(Rz +S i−1)+2∙ ρi−1
min i−1

2 A pi =2∙0,2+2∙ 1.53=3.46 [mm]


min

Toleranta la lungimea de debitare :

T i−1=970[ μm ]=0,970[mm] treapta de precizie 13 [tab 2.15]


Ai ≅ ± 1.2 [mm]
A pi =2 A pi + ¿ A i∨¿
nom min

2 A i =3.46+|±1.2|=4.66 [mm]
nom
Lungimea nominala pentru debitarea este :
Lnom =486+4.66=489.96 [mm]
Lnom=490 [mm]
+1.2
La debitare se va respecta cota 490−1.2 [mm]

Valoarea reala a adaosului nominal este :


2 A pi nom
=490−486= 4 [mm]
Pentru fiecare suprafata frontala adaosul este de 2 mm.

3. Calculul adaosurilor de prelucrare pentru suprafata cilindrica exterioara S7:

a) Adaosul minim pentru rectificarea de degrosare (operatia precedenta este strunjirea de


finisare):

−0.041 [mm], Ra=0.8μ m


- se pleaca de la dimensiunea finala a suprafetei: ∅ 22−0.020
R z =10[μ m] [tab. 4.9]
i−1

Si−1=20 ¿] [dupa T.T.]


ρi−1=2 ∙ ∆c ∙l c

l c =74 [mm]

∆ c=1 [μ m/mm] [tab. 4.6]


ε i=0
ρi−1=2 ∙ 1∙ 74=148[μ m]

Adaosul minim pentru rectificarea de degrosare este :


2 pi =2( R z + Si −1 )+2∙ ρi−1=2∙30 + 2 ∙ 148 =356 [μ m¿
A min i−1

Toleranta pentru strunjirea de finisare (treapta 10 de precizie)


T i−1=120 μ m [tab 2.15]

Adaosul nominal pentru rectificare este :


A pi =2 A pi +T i−1=356+120=476 [μ m]
nom min

Diametrele inainte de rectificarea de degrosare sunt:


d i−1 =d i +2 A pi =21.98 + 0,476 = 22.456 [mm]
max max nom

d i−1 =22.5 [mm ]


nom

d i−1 =d i −T i−1= 22.5 – 0.12=22.38 [mm]


min nom

Operatia de strunjire de finisare se va executa la cota ∅22.5 [mm]

b) Adaosul minim pentru strunjirea de finisare (operatia precedenta strunjirea de


degrosare) :
R z =30[μ m]
i−1

Si−1=30 ¿] [tab 4.9]


ρi−1= √ ρ2c + ρ2centr
ρc =2∙ ∆c ∙l c

∆ c=0.5[μ m/mm]
l c =74 ¿]
ρc =2 × 0.5× 74 =74 [μ m¿
q centr =0.25 [mm]=250[μ m]
ρi−1=√ 742 +2502 ≅ 260 ¿]
ε i=0

Adaosul minim pentru strunjire este :


A
2 pi =2
min
∙(Rz +S i−1)+2∙ ρi−1=2∙(30+30)+2∙260=760[μ m¿
i−1

T i−1=190 [tab 2.15] treapta de precizie 11

Adaosul nominal pentru strunjirea de finisare sunt :


2 A pi =2 A pi +T i−1=760+190=950[μ m]
nom min

Diametrele inainte de rectificarea de degrosare sunt:


d i−1 =d i +2 A pi =21.98 + 0.95=22.93 [mm]
max max nom

d i−1 =23 [mm]


nom

d i−1 =d i −T i−1=23 – 0,19= 22.81 [mm]


min nom

Operatia de strunjire de degrosare se va executa la cota ∅23 [mm]

c) Adaosul minim pentru strunjirea de degrosare (anterior strunjirii bara este sub forma de
laminat cu sectiune circulara):

2 A pi =d imax −d imax (ant )=34.03−30=4.03 [mm ]


nom

¿ 30−23=7 [ mm ]
4. Calculul regimului de aschiere

Pentru suprafata cilindrica exterioara S8 ∅ 30 mm


,3
Diametrul barei laminate din STAS 333-87 are valoarea ∅ 34+0
−0 ,9 mm

a) Strunjirea de degrosare de la ∅34 la ∅30mm

1) Alegerea sculei
Masina unealta este SN-320x750
Se alege scula aschietoare cutit normal armat cu placuta din P30, cu urmatoarele dimensiuni geometrice:
- secţiune patrata hxb=16x16mm;
- unghiul de atac principal K=90°;
- unghiul de atac secundar K’=45°;
- unghiul de degajare g=6°;
- raza de racordare dintre taisuri r=0,3 [mm].
2) Adancimea de aschiere este: t=Apnom=1,746 [mm].
3) Alegerea avansului de lucru: S=0,4 [mm/rot] [tab. 10.7]
4) Verificarea avansului :

 Verificarea avansului din punct de vedere a rezistentei corpului cutitului:


b 2 ∙ h ∙ R ai
Conditia de rezistentala incovoiere : F z = [N]
6L
b=latimea sectiunii cutitului ;
h=inaltimea sectiunii cutitului ;
Rai=efortul unitar admisibil la incovoiere al materialului din care este confectionat cutitul ;( Rai=200N/mm2)
L=lungimea in consola a cutitului(L=1,5xh=24)

16 2 ∙ 16∙ 200
Fz= = 5688 N
6 ∙ 24
Din tabelul 10.15/347[11] avem: C4=35,7
Din tabelul 10.21/353[11] avem: x1=1; y1=0,75
Din tabelul 10.22/353[11] avem: n1=0,35

- Duritate Brinell = 260 HB


Fz 5688
Sc =
y1

√ x1
C 4 ∙t ∙ HB n1

=0,75
35,7 ∙ 1.746∙ 2600.35
=33.06 [mm/rot]

Sc =33.06¿ Sadoptat =0,5 mm/rot

 Verificarea avansului din punct de vedere a rezistentei placutei din aliaj dur:
8,3 ∙ C1,8
s= 0,13 0,5
t ∙ Rm

Rm=790-1030N/mm2

Rm=1000N/mm2

8,3∙ 3,181,8
s= =1.95 [mm/rot]
1,7460,13 ∙1000 0,5
sadoptat<sadm

unde: C-grosimea plăcuţei din carburi metalice, mm;


Rm-rezistenţa de rupere la tracţiune a materialului de prelucrat N/mm2

 Verificarea din punct de vedere al fortei admise de rezistenta mecanismului de avans :

Ft
Sc=

y1

0.34 · C 4 · L ·t x · HB n
1 1
=[mm/rot] –formula 10.18 pag 350

Ft=π·m·b·y·Rai –Forta tangentiala pe care o poate suporta dintele cremalierei


Ft≥Fx+ µ (Fz+Fy) formula 10.16 pag 350
-µ=0,1
-Fx=0,2·Fz=1137,6[N]
-Fy=0,4·Fz=2275,2[N]
-Fz=5688[N]
Ft=1137,6+0,1(5688+2275,2)
Ft=1933,92≅1934[N]

1934
Sc=0,75
√ 0,34 · 35,7 · 24 ·1.746 1 · 2600,35
=0,443 [mm/rot]

 Verificarea din punct de vedere al rigiditatii piesei:


L 486
= = 16.2>7 – in acest caz trebuie facuta verificarea.
D 30

F y =C 5 ∙ t x ∙ HBn ∙ s y [10.20]
2 2 2

C5=0,027 [tab 10.15]; x2=0,9; y2=0,75 [tab 10.21]; n2=2 [tab 10.22];

F y =0,027 ∙ 1,7460,9 ∙2602 ∙ 0,50,75=1792.16[ N ]

F z =5688[N ]

- rezultanta se determina cu formula: F=√ F2z + F 2y =√ 56882+ 1792.162=5963.65 [ N ]

F ∙ L3 5963 ∙ 243
- pentru prinderea in universal: f = = =0,00323[mm]
3 ∙ E ∙ I 3 ∙2,1 ∙10 5 ∙ 0,05 ∙30 4

0,13∙ E ∙ f adm ∙ D D 3 0,75 0,13 ∙2,1 ∙10 5 ∙ 0.00323 ∙30 30 3


s=

y1
x1
C 4 ∙ t ∙ HB
n1
∙ ( )
L
=
√ 1
35,7∙ 1,746 ∙260
0,35

486 ( )
=1.6[
mm
rot
]

Verificarea avansului dublului moment de torsiune admis de mecanismul miscarii principale a masinii
unelte:
19500· Nm ·η
2Mt = = [N·m]
n
F z ∙ D 5688∙ 30
2Mt = = =170,64[N·m]
1000 1000

Nm -Puterea motorului =7,5[Kw]


n –Turatia arborelui principal =315[Kw]
η –Randamentul masinii-unelte =0,85
19500· 7,5 ·0,85
2Mt = = 394,64 [N·m]
315
170.64 <¿394.64 – se verifica.

5) Determinarea vitezei de aschiere :


Cv m
v= n
∙ k1 ∙ k2 ∙ k3 ∙ k 4 ∙ k5 ∙ k6 ∙ k7 ∙ k 8 ∙ k9 [ ]
HB min
Tm tx sy (
v v
)
200
Din tabelul 10.30/360[1] avem:
-Cv=285 -xv=0,18 -yv=0,45
Durabilitatea T=90[min]
Exponentul durabilitatii (tab.10.29/359) [11] : m=0,25
Cv-coeficient care depinde de caracteristicile materialului care se prelucrează şi ale materielului sculei
aşchietoare [tab 10.30];

T - durabilitatea sculei aşchietoare, min [tab 10.3] ;

m - exponentul durabilităţii [tab 10.29] ;

t - adâncimea de aşchiere (mm);

S - avansul de aşchiere (mm/rot);

HB - duritatea materialului de prelucrat, în unităţi de măsură Brinell;

Xv,Yv - exponenţii adâncimii de aschiere şi avansului [tab 10.30];

n - exponentul durităţii materialului supus prelucrării;

k1 - coeficientul ce ţine cont de influenţa sectiunii transversale a cuţitului:


t =1,746mm ; xv=0,18 ; s=1.4 mm/rot; yv=0,45 ; HB=260 ; n=1,75 ;

k1=( 20q∙30 ) ξ
(relatia 10.30)[11]

ξ=coeficiantul functie de materialul de prelucrat, pentru otel ξ=0,08


q=sectiunea transversala a cutitului; q=16x16
0,08
16 ·16
k1= ( 20 ·30 ) = 0,934 rel [10.30] pag 361

45 ρ 45 0,3
k2=
K ( ) ( )
=
45
=1 rel [10.31] pag 361

ρ este un exponent in functie de natura materialului de prelucrat ρ=0,3


0,09 0,09
a 15
k3= ( ) ( )
K1
=
45
= 0,905 rel. [10.32] pag. 362, a=15 pentru scule armate cu placate dure

r μ 0.4 0.1
k4=
2() ( )
=
2
= 0,851 rel. [10.33] pag. 362, μ-este un exponent functie de tipul prelucrarii si de materialul
de prelucrat, μ=0,1 pentru prelucrarea de degrosare
k5= 0,85 (tab. 10.31/362) – coef. care tine seama de materialul placutei aschietoare;
k6= 1,1 (tab. 10.32/363) – coef. care tine seama de materialul prelucrat;
k7= 1 – coef. care tine seama de modul de obtinere a semifabricatului;
k8=1 (otel fara tunder);
k9= 1,2 (unghi de degajare negativa).
294 m
∙0,934 ∙ 1 ∙0,905 ∙ 0,851∙ 0,85 ∙1,1 ∙ 1∙ 1∙ 1,2=56.117[ ]
Vp= 1,75
min
900,25 ·1.7460,18 · 0,50,35 · ( 260
200 )

Vp=56.117[m/min]
6) Calculul turatiei nc:

π · D p · nc v p ·1000 56.117 ·1000


Vp= => ncalculat= = = 595.41[rot/min]
1000 π ·Dp π · 30

1000 ∙ v 1000∙ 595.41


Turatia optima este: n= = =596 [rot/min]
π ∙D 3,14 ∙ 300
7) Se adopta turatia din gama masinii unealta: nef =1200 [rot/min]
8) Recalcularea vitezei de aschiere :
π ∙ D∙ nef π ∙ 30∙ 1200
vef= = =¿113.09 [m/min]
1000 1000

9) Calculul puterii efective: N e =f ( F z , v recal )

Componenta principala a fortei de aschiere este :

F z =C Fz ∙ t X ∙ sY ∙ HB n ∙ K M ∙ K K ∙ K y ∙ K γ ∙ K h a
Fz Fz

C Fz =27,9 ; t=1,746 ; XFz=1 ; s=0,5 ; YFz=0,75 ;

HB=260 ; nFz=0,35 ; KM=1 ; KK=1,03 ; Kha=0,96 ; Ky=0,87 ; K γ =0,925 ;

F z =27,9∙ 1,7461 ∙0,5 0,75 ∙ 2601 ∙ 1∙ 1,03 ∙0,87 ∙ 0,925 ∙ 0,96=5992[ N ]

Fz=599.2 [daN]
10) Verificarea puterii necesara aschierii:
F z ∙V ef 599.2 ∙150,79
Ne= = =¿ 1,66kW]; Ne<Nmu (Nmu=7.5[kW])
60∙ 102 ∙η 60 ∙ 102∙ 8,88
(η=0,9x9,87=8,88)
5. Normarea Tehnica

Norma de timp cuprinde totalitatea timpilor productivi ai executorului precum si timpi de


intreruperi reglementate.

Tpi
Nt= +tb+ta+tdt+tdo+ton (Rel. 7.4) [14] – pagina 217
n
Tpi=timp de pregatire incheiere – [tab 7.1]
tb=timp de baza – [rel. 7.7]
ta=timpi ajutatori : ta1 - [tab 7.2- 7.16], ta2 - [tab.7.17], ta3 - [tab.7.18], ta5 - [tab 7.19]
tdt=timp de deservire tehnica – [tab 7.20]/242
tdo=timp de deservire organizatorica – [tab 7.20]/242
ton= timp de odihna si necesitati fiziologice [tab 7.21]/243
n=lotul optim de piese (120 buc.) [tab 3.14]/57

Pentru operatia de strunjire de degrosare:


Tpi=10+10=20[min]
10 [min]-pentru prinderea in universal
10 [min]-pentru predarea si primirea documentatiei
Faza 1 Prinderea: ta1=0,26[min] [Tab 7.3]/222
Faza 2 Strunjire de degrosare Ø 30 [mm]
L+l 1 +l 2
o Timpul de baza: tb= (rel. 5.0; Tab. 7.85) [13]
S ·n
l1 - lungimea de patrundere a cutitului
t 1,746
- l1= +(0,5÷2) [mm]; l1= +(0,5÷2)=3[mm]
tgK tg 45
L - lungimea suprafetei prelucrate: L=486[mm]
l2 - distanta de patrundere a sculei; l2 = (0,5÷2) [mm]=1[mm]
486+3+ 1
tb= =0,641[min]
0,5 · 315
o Timpii ajutatori:

ta=ta1+ta2+ta3
- ta1=timpi ajutatori pentru prinderea si desprinderea piesei

ta1=0,26 [min] [Tab. 7.3].

- ta2-timpii ajutatori pentru comanda masinii [Tab. 7.17]/238

Se compune din:
ta21=0,03[min] - apropriere scula de piesa;
ta22=0,03[min] - potrivirea sculei la dimensiune; (toleranta ≥0,2 mm)
ta23=0,08[min] - schimbarea turatiei; (cu 2 manete)
ta24=0,08[min] - schimbarea avansului; (cu 2 manete)
ta25=0,02[min] - cuplarea avansului;
ta26=0,02[min] - cuplare miscare principala de rotatie;
ta27=0,02[min] - decuplarea miscarii principale de rotatie;
ta28=0,03[min] - retragerea sculei;
ta29=0,04[min] - deplasarea in pozitie initiala a saniei transversale;
9
ta2=∑ t a 2=0,35[min].
1

- ta3=0,15[min] - timp pentru masuratori la luarea aschiilor de proba, masurare realizata cu


ajutorul sublerului [Tab. 7.18]/239

- ta5=0,18[min] - timp ajutator pentru masuratori de control [Tab. 7.19]/240

ta= ta1+ ta2 +ta3+ta5=0,26 +0,35+0,15+0,18


ta=0,94[min]
Faza 3 Intoarcere piesa:
ta1=2∙0,26=0,52[min]
Pentru operatia de strunjire de degrosare pe suprafata Ø 30 [mm] vom avea:
tb=0,641[min]
ta=0,94+0,52=1,46[min]
te=ta+tb=1,46+0,641=2,101[min]
5
tdt=5% ·tb= ∙ 0,641=¿0,03205 [min] [tab 7.20]/242
100
1
tdo=1% · te = ·2,101=0,02101 [min] [tab 7.20]/242
100
4
ton=4% ·te = ∙ 2,101=0,08404 [min] [tab 7.21]/243
100
20
Nt= +0,641+1,46+ 0,03205+ 0,02101+0,08404=2,404[min]
120
UNIVERSITATEA SURUB SPECIAL ARBORE Nr reper.

PLAN DE OPERATII
TEHNICA “GH.ASACHI” IASI
Pentru prelucrari mecanice
Fabricat tip. Nr.operatiei 4
Denumirea piesei
Catedra T.C.M.

Schiţa operaţiei: OLC 45I STAS 880-80 Operatia: Strunjire de Degrosare


Simbolul

MATERIAL
Starea laminat Pag.
Bucati pe
fabricat
Duritate 260 HB
Total pag

Denumirea Strung normal Nr inventar 122567

Masina
Firma SN 320x750
Model

Conditii de racire : fara

Poz. Atelier de strungarie


Denumirea
1 Sectia de prelucrare mecanice

Dispozitive
2
Nr de piese
3 prelucrate 1
simultan
4

ECHIPA Norma
NORMA IN LEI
Gr. si categ.
Deserv. Tpî/n tb ta tdt tdo ton Nr Preg. Unitara
lucrarii

1 2B
PROIECTARE TEHNOLOGIE

Data Numele Semn. Nr. Modificări Data Numele

Conceput Gafita V.

Normat Gafita V.

Desenat Gafita V.

Verificat Coteata M.

Arhiva nr.
INSTRUCTIUNI TEHNOLOGICE SUPLIMENTARE
Aprobat
Nr.
Scule Verificatoare Regim Timp
fazei
Denumirea fazei
Denumirea Nr. desen Denumirea Nr. desen t s v n i tb ta

1 Prindere in universal

+0,3 +0,033 STAS 6381-


2 Strunjire de degrosare de la ∅ 34−0,9 la ∅ 30−0,033 x 486 Cutit 16x16 Subler 150 :1/10 - - - 1200 1 0,64 1.746
80/P30

STAS 6381-
la ∅ 22x 452
+0,033
3 Strunjire de degrosare de la ∅ 30−0,033 Cutit 16x16 80/P30 Subler 150 :1/10 1,764 1.4 56.11 1200 1 0,64 1,746

STAS 6381-
4 Strunjire de degrosare de la ∅ 22 la ∅ 15x 412 Cutit 16x16
80/P30
Subler 150 :1/10 - - - 1200 1 0,64 1,746

STAS 6381-
5 Strunjire de degrosare de la ∅ 15 la ∅ 14 x 390 Cutit 16x16
80/P30
Subler 150 :1/10 - - - 1200 1 0,64 1,746