Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 19 martie 2014

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „”,

PROFESORÎNV. PRIMAR:

UNITATEA TEMATICĂ:De la Soare la Pământ

DISCIPLINE: Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Abilități practice și arte vizuale, Muzică și mișcare

TEMA LECȚIEI:Sunetul î, literele Î și î (Prezența apei în natură-precipitații)

TIPUL LECȚIEI:Comunicare / însușire de noi cunoștințe

DURATA: o oră

SCOPUL LECȚIEI:Îmbunătățirea capacității de comunicare în limba română;

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:

CLR:
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar;

3
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar;

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;

3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;

3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare;

MEM:
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularități;

AVAP:
2.3 Realizarea de aplicații /compoziții/ obiecte/ construcții simple pe baza interesului direct;

MM:
1.4 Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La, cu o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1-să formuleze enunțuri corecte și clare în contexte variate de comunicare;

O2- să recunoască separat, în silabe și cuvinte literele mari și mici(Î î);

O3- să rezolve sarcinile de lucru propuse individual;

4
O4- să identifice personajele poveștii urmărite;

O5- să recepteze cântecul „Vine ploaia”;

O6- să realizeze un desen despre ploaie.

STRATEGII DIDACTICE:

1. METODE ȘI PROCEDEE:
 Conversația, povestirea, munca independentă, activitatea practică;
2. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
 Laptop, videoproiector, Nor din carton, Caietul de lucru ( De la Pământ la Soare, D. Beșliu și Ghe. Dorobanțu, Ed. Sigma, 2013)
pagina 13, jetoane cu literele îÎ, Fișa de lucru, creioane colorate, coli A5, carioca, ață subțire,lipici, foarfece;

3. FORME DE ORGANIZARE:
 frontal, pe grupe, în perechi, individual

RESURSE:
 Temporale:35 minute + 10 minute recreative
 Umane:25 elevi

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE:


 Observarea comportamentului copiilor, aprecieri verbale, observarea participării la activitate
BIBLIOGRAFIE:
 Programele școlare pentru disciplinele:(Nr. 3418/19.03.2013)
 Documentele profesorului pentru clasa pregătitoare, Editura Sigma, 2013
 Suport de curs ICOS 2013 „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”

5
 Desen Educativ - Despre ploaie http://youtu.be/uQTcBoUVvjM

Etapele/ Comp. Ob.


Secvențele integrate Op.
Conținut instructiv- educativ Strategia didactică Evaluare
lecției
Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
didactice

Moment Se organizează colectivul de elevi . Elevii sunt Observarea


organizatoric așezați în bănci și au toate materialele pregătite. comportamentul
Laptop, Act. în
ui
Se urmărește la proiector câteva sec. dintr-un film videoproiec frontal
Conversația
cu ploaie. tor
Captarea
atenției -Despre ce este vorba? (Ploaie) Nor din Aprecieri

6
CLR 1.2 O1 -Cine ne anunță că va ploua?(norii)Se afișează un carton individuale
nor din carton .
Conversația
-Cum este vremea când sunt nori pe cer?(înnorat)

Se anunță titlul și obiectivele propuse ( vom spune


Precizarea o poveste după imaginea din caietul de lucru, vom
titlului și a recunoaște litera î, vom observa cuvinte, vom citi
obiectivelor cuvinte, propoziții simple, vom discuta despre
ploaie și vom realiza picături de ploaie pentru norul
clasei)

CLR 3.2, O1 Povestirea Caietul de Aprecieri


Comunicarea
2.3 Se deschid caietele speciale la pag. 13 și se va crea lucru individuale
noilor Exercițiul Act
o povestire pornind de la imaginea de la pagina 13. pagina 13 privind traseul
cunoștințe CLR 1.3 .frontală
O2 ales.
Se reamintesc regulile de folosire a literelor â, î, și Jetoane,
povestea lor. planșă cu
Conversația
literele îÎ
„Ploaia”- un exercițiu de încălzire a mușchilor mici
ai mâinii:

„Plouă uşor, să auzim, cu vârf de degete banca


lovim,Plouă mai tare, ploaia vine, lovim cu degetele
Obținerea bine,Loveşte grindina în trotuare, să ciocănim şi noi
mai tare,Tună puternic uneori, bat pumnii-n tobele
performanței
de nori.Vreme frumoasă s-a făcut, un curcubeu a
apărut.Noi braţele uşor rotim şi norii îi gonim.” Activitatea
CLR 3.1 practică
Se selectează cuvintele care încep cu sunetul î. Se Observarea

7
O3 pronunță, se despart în silabe, se scriu la tablă și se Fișa de participării active
citesc. (înnorat, îmbrăcat) lucru,
Act.
creioane
Se intuiesc literele Î și î ( din caiet, de pe tablă) Se individuală
Conversația colorate
trasează pe spațiul din caiet.
Proba practică
Se observă cuvintele care încep cu literele î. (din
caiet , din materialul primit, se citesc cuvintele ,se
rezolvă fișă de lucru și se caută alte cuvinte care
O2 respectă regula )
Act.
Povestirea Laptop,
1.CITEȘTE CUVINTELE Individuală
videoproiec
O1 Dialogul și frontal
2. DESPARTE ÎN SILABE tor
MEM 3.1 3. ÎNLĂTURĂ PRIMA SILABĂ

4. SCRIE CUVÂNTUL OBȚINUT Proba practică

ÎNCUIE ……., ÎNCURCĂ ……. , ÎNDOI Observarea


………. sistematică a
comportamentul
Se expun pe panou fișele pentru a fi verificate. ui
CLR 3.2
Din povești aflăm multe lucruri utile vom urmări
Feedback și CLR 2.3 O4 Lucrări Creioane,
împreună pe videoproiector o poveste. Nu vă spun
evaluarea practice coli A5
cum se numește . Întrerup filmul (min 0,50) . Pauza
performanțel
va deschide o scurtă discuție legată de Exercițiul Carioci, ață
or obținute
nemulțumirea personajului și pentru a afla ce știu subțire,
elevii despre ploaie. Filmul va fi derulat mai lipici,

8
departe până la final. foarfece

AVAP 2.3 O6 -V-a plăcut povestea?

MM 1.4 O5 - Ce nume putem da poveștii vizionate? Conversația Activitateîn


perechi
-Vouă vă place ploaia?
Frontal
-Pentru ce e importantă ploaia?

După urmărirea filmului elevii se grupează în


perechi și vor realiza un desen despre ploaie și vor Activitatein
decora o picătură din hârtie colorată pe care o vor dividualăși
înșira pe norul prezentat la începutul activității. Se de grup Aprecieri globale
ascultă în timpul cât se lucrează cântecul „Vine și individuale
ploaia ”
Stimulente în
Se fac aprecieri asupra activității . formă de soare
Copiii care s-au remarcat primesc un stimulent în
formă de soare. Le prezint un curcubeu care a
apărut în clasa noastră pentru că ei au adus Soarele
după ploaie prin recitarea unei poezii.

”Vine ploaia, bine-mi pare

În grădină am o floare

Ploaia o va crește mare

9
Vine ploaia, bine-mi pare.

După ploaie soarele își arată razele

Norii s-au împrăștiat

Curcubeul s-a arătat.”

10
11
ÎNCUIE …….…….
ÎNCURCĂ ……………….
ÎNDOI………………….

S-ar putea să vă placă și