Sunteți pe pagina 1din 1

ROIECT EDUCATIV

”CERCUL OLIMPIC – PUNTE SPRE PRIETENIE, TOLERANȚĂ ȘI FAIR-PLAY” – EDIȚIA a IV-


a, 2014-2015

ZIDURI - BUZᾸU 
ŞCOALA GIMNAZIALǍ ZIDURI vă invită să fiţi parteneri la organizarea activităților proiectului
educativ ”CERCUL OLIMPIC – PUNTE SPRE PRIETENIE, TOLERANȚĂ ȘI FAIR-PLAY” ediţia a IV-
a, ZIDURI - BUZᾸU 2014.
În toate acțiunile nostre educative trebuie să ne ghidăm în permanență după deviza olimpică”Citius, Allius,
Fortius” și să nu uităm că, dincolo de îndemnul de autodepăşire umană, pe plan motric, aceasta include şi
îndemnul de perfecţionare pe plan moral:
         ”Citius” - rapid nu doar în alergare, ci şi în spiritul, care trebuie să fie promt şi vivace.
         ”Altius” - mai înalt, nu doar în săritură, ci şi în aspiraţiile individului.
         ”Fortius” - nu doar mai puternic pe terenul de sport, dar şi în viaţă.
SCOPUL PROIECTULUI: Stimularea interesului elevilor pentru sport, în general și pentru promovarea
valorilor olimpice – tolerantă, prietenie, fair-play, în special.
ACTIVITATI:
Concursul de comunicari stiințifice “EDUCAȚIA ÎN SPIRITUL OLIMPISMULUI” se află la a III-a ediţie și
se adresează elevilor  din clasele IV-XII și profesorilor coordonatori și vizează prezentarea de proiecte educative
extraşcolare/activități ale cercurilor olimpice școlare/competiții și acțiuni sportive care au urmărit promovarea
olimpismului și valorilor acestuia; reviste, broșuri realizate pe tema mai sus menționată. În perioada desfăşurării
evenimentului, se va organiza o expoziţie cu fotografii ale marilor sportivi romani premiati la jocurile olimpice
și activitatea se va finaliza cu publicarea volumul de studii (sub cod ISBN) care va cuprinde toate lucrările
înscrise la concurs.
”CUPA IUNIE – OLIMPISMUL LA ZIDURI” – ediția a IV-a este o activitate concurs organizat pe 4
sectiuni: I- expoziție – concurs cu lucrări plastice (desene, colaje, grafică) cu tematica sportivă și olimpică; II -
competitie sportivă de dans/echipe; III - cros fete si baieti categoria 9-10 ani, IV - parcurs aplicativ fete si baieti
categoria 7-8 ani si categoria 5-6 ani.