Sunteți pe pagina 1din 1

Craiu Gina-Mariana

MCAEC, zi, anul II, sem II 31.03.2020

Temă nr .5

Aplicaţie Metoda punerii în echivalenţă

Societatea G deține 20% din titulurile societății A, titluri care au fost achiziționate în
momentul înființării societății A. Societatea G exercită o influență semnificativă asupra
societății C. La 31.12.N, capitalurile proprii ale lui A au fost: capital subscris vărsat 200 000
lei, rezerve 80 000 lei, rezultatul exercițiului 30 000 lei.
Să se determine cota-parte ce revine societății G din activul net al societății A;
Să se contabilizeze punerea în echivalență

Rezolvare:

Cost de achiziție titluri: 20% x 200 000 lei capital social = 40 000 lei
Pentru a determina cota-parte ce-i revine societății G din activul net al societății A vom evidenția
astfel:
Capitaluri proprii Total Partea ce revine societății G
(activul net contabil) (20%)
Capital 200 000 200 000 x 20% = 40 000
Rezerve 80 000 80 000 x 20% = 16 000
Rezultatul exercițiului 30 000 30 000 x 20% = 6 000
Total 310 000 62 000

Astfel prin punerea în echivalență, la sfârșitul exercițiului N, titlurile pe care le deține G la


întreprinderea asociată A vor fi evaluate în bilanțul consolidat la o valoare egală cu cota-parte ce-i
revine societății G din capitalurile proprii ale societății A = 62 000 lei.
Înregistrarea punerii în echivalență:
În bilanț vom avea:
264 Titluri A puse în echivalență = % 62 000
263 Interese de participare A 40 000
106 Rezerve consolidate 16 000
121 Rezultat consolidat 6 000
La nivelul contului de profit și pierdere:
121 Rezultat consolidat = 7XX Partea din rezultatul într.asociate 6 000