Sunteți pe pagina 1din 1

Tematica cursului:

- Biserica primelor secole şi arta


- Sursele artei bizantine
- Arta bizantină între Puterea spirituală şi Puterea laică
- Arta în vremea lui Iustianian
- Evoluţia artei bizantine – Periodizare - Manifestări
- Sinodul al VII-lea Ecumenic şi consecinţele în planul artei creştine –
Imaginea sacră între transcendent şi imanent
- Arta dianstiei Comnene
- Arta dinastiei Macedonene – Reflexe în spaţiul sud-est şi est-european
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Charles Delvoye, Arta bizantină, 2 volume, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976


Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Bucureşti, Editura
Sofia, 2000
Paul Evdokimov, Arta icoanei, Bucureşti, Editura Meridiane,1992
Andre Grabar, Byzance. L’Art byzantin du Moyen-Age (du VIIIe au XVe siecle), Paris,
Editura Albin Michel, 1963
Andre Grabar, L’Orient chretien – Les Balkans , Paris, Editura Albin Michel, 1963
Grigore Ionescu, Arhitectura în România de-a lungul secolelor, Bucureşti, 1982,
Viktor Lazarev, Istoria picturii bizantine, 3 volume, Editura Meridiane, Bucureşti, 1980
David Talbot-Rice, Art of the Byzantine Era, Thames and Hudson, London, 1963
Warren Treadgold, O scură istorie a Bizanţului, Editura Artemis, Bucureşti, 2003
Virgil Vătăşianu, Istoria artei europene, I, Bucureşti, Editura Didactică, 1968
Andre Grabar, Iconoclasmul biyantin, Editura Meridiane, 1995