Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu de caz

Profesoara Y a fost directoare la Şcoala X din 2008 până în 2018. În această instituţie nu se
acţionează în mod etic, de ani de zile. În acest timp, directoarea Y a acţionat mereu într-un
mod manipulant, ilegal şi neetic. 10 ani de zile au fost de ajuns ca să susţină o profesoară,
care nu avea nici definitivatul în învăţământ şi care acum este pensionară de un an. Pentru a o
ajuta pe buna ei prietenă, profesoara Z, încadrată pe un alt post decât cel existent acum 10
ani, directoarea Y, împreună cu profesoara Z au reuşit, folosind diverse metode neetice, să
dea la o parte pe cine le stătea în drum. Astfel a fost înlăturată o profesoară, titulară pe post,
care venise în şcoală înaintea profesoarei Z, şi care îşi exercita meseria cu dăruire, fiind iubită
de elevi. Această profesoară a fost pusă în situaţia de a nu mai avea ore la Şcoala X.

Directoarea Y este de aproape 2 ani pensionară, iar profesoara Z, noua directoare, fiind
instalată în funcţie datorită manipulărilor şi intervenţiei fostei directoare Y.

Pentru cei ce lucrează în această instituţie, fosta directoare Y conduce şcoala prin intermediul
directoarei Z. Manevrele, manipulările, comportamentul neetic, obturarea canalelor de
informare sunt la ordinea zilei în Şcoala X. Unii angajaţi ai instituţiei sunt umiliţi, intimidaţi,
hărţuiţi. Se acordă atenţie preferenţială, se favorizează anumiţi angajaţi, pe baza relaţiilor de
rudenie, de prietenie sau ca rezultat al mituirii sau pur şi simplu ca rezultat al faptului: cine se
dă mai bine pe lângă conducere, câştigă. Deşi se cunosc şi au fost anunţate multiple cazuri de
încălcare a normelor etice, acestea nu au fost examinate de persoane abilitate sau au fost pur
şi simplu trecute cu vederea.

Întrebări şi probleme

1. Credeţi că comportamentul neetic al directoarelor Y şi Z este ceea ce caracterizează,


în mare parte, conducerile instituţiilor şcolare?

Cred ca comportamentul neetic al unor persoane nu caracterizează tot sistemul


instituțiilor școlare, fiecare se conduce după cum crede ca face cel mai bine, și să fie în
avantajul instituțiilor sau chiar un avantaj profesional care ar dezvolta această instituție.

2. Dacă aţi fi în locul actualei directoare Z, cum aţi proceda? Aţi înlătura orice obstacol
pentru a promova?

Credem că actuala directoare ar trebui și ar fi obligată să conducă dupa normele necesare


și impuse sitemului de învățământ, nu, după normele căreiva care nu a făcut ceva
apreciabil pentru instituție.
3. Credeţi că este necesar un cod etic în instituţiile şcolare?

Da, este necesar un cod de etică eficient, din păcate în multe instituții de învățământ nu
sunt implementate aceste norme, de aceea nici în unele cazuri educația nu este eficace. De
a ceea ar fi obligatoriu de a stopa toate actele de corupție care se produc în cadrul
acestora.