Sunteți pe pagina 1din 8

Plan financiar

1.Cheltuieli de inregistrare a SRL

 Procesul de inregistrare- 1409 lei


 Perfectarea acctelor de constituire pentru inregistrarea de stat precum si redactarea
modificarilor in actul de constituire-202 lei
 Verificarea si rezervarea denumirii-71 lei
 Deschiderea unui cont bancar temporar-250 lei
 Inregistrarea la banca -150 lei
 Publicarea informatiei in Buletinul electronic -131 lei
 Eliberarea unei copii certificate de pe actul de constituire -148 lei
 Certificarea specificului semnaturii in actele juridice-63 lei
 Procurarea stampilei -150 lei

Total cheltuieli de inregistrare constituie -2574 lei

Chelltuieli cu investitia initiala

 Procurarea bulbilor: (130 000 flori pentru 1kg. 1 bulb produce 2-3 flori , 2500 bulbi la
pret de 707,5 euro si 58,42 TVA estimata pentru Republica Moldova

130 000 /2=65 000 (bulbi avem nevoie)


65000/2500=26
26*(707,5+58,42)=19 913,92 euro

 Depozit pentru roadele culese 4mp -2000 euro


 Manusi pentru lucratori – 7 lei o unitate avem neevoie de 20 perechi
 Cosuri de strans roada – 70 lei o unitate avem nevoie de 5 cosuri
 Masina de uscat roada -200 euro
 Lopeti – 104 lei unitatea avem nevoie de 3
 Pungi vacuum de hartie pentru alimente- 1 leu o unitate avem nevoie de 1000 pungi
 Cantar electronic cu bol-216 lei
 Masa de lucru (pentru cantarit si impachetat)-1500 lei
 Rafturi pentru depozitare -89 euro
 Set de linguri pentru impachetarea eficienta a roadei – 119 lei
 Statii individuale de irigare -7000 euro
 Prelucrarea de pamant -1000 lei (pentru tratarea solului) cat si prelucrarea Strip Till-1500
lei

Total cheltuieli de investitii: (daca 1euro este 19,45 lei) 574 133,658 lei +2574 lei =
576 707,658 lei
2.Cheltuielile de salarizare

Cheltuieli cu forţa de muncă (costul forţei de muncă) reprezintă totalitatea cheltuielilor directe şi
indirecte suportate de către angajator cu forţa de muncă salariată.

Cheltuielile directe cu forţa de muncă includ: sumele calculate pentru timpul lucrat, sumele
calculate pentru timpul nelucrat şi drepturile în natură. Cheltuielile indirecte cu forţa de muncă
reprezintă cheltuielile suportate de angajator, altele decît remuneraţiile personalului precum:
contribuţiile angajatorului pentru asigurările sociale obligatorii de stat, primele de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală plătite de angajator, costurile formării profesionale, cheltuieli
cu angajarea de personal, examen medical, echipament individual de protecţie, alimentaţie
specială/de protecţie, pentru materiale igienico-sanitare de protecţie etc.

In tabelul dat sunt prezentate date cu privire la cheltuielile cu forta de munca realizata de catre
intreprindere ce se calculeaza in modul urmator:

Costul lunar a cheltuielilor cu forta de munca =Salariul individual net-lei


+CNAM(4,5%)+CNAS(6%)

Respectiv:

CNAM=4,5% *Salariul individual net –lei

CNAS=6%*Salariul individual net –lei

Exemplu:

CNAM=4,5%*3000=135lei

CNAS=6%*3000=180lei

Chelt.cu forta de munca =3000+180+135=3315 lei(lunar)*12 luni=39780lei (annual)

Pozitie Numar Salariul CNAM CNAS Costul Costul anual


individual (4,5%) (6%) lunar
net-lei lei Lei Total
pentru
firma
Contabil 1 3000 135 180 3315 39 780
Manager 1 8000 360 480 8840 106 080
general
Agronom 1 7500 337,5 450 8287,5 9942
Muncitori 5 2500 112,5 150 2762,5 41 437,5(3luni)
Total 8 31000 1395 1860 34255 197 239,5

Costul total pentru salarizare cosntituie 34255 lei 197 139,5 lei anual
3.Cheltuielile lunare

 Cheltuielii cu utilitatile adica de consum de apa lunar -400 euro(pentru 3 luni in


care se va folosi sistemul de irigare)
Cheltuieli de consum a energiei elecrite in deposit -50 euro

Tipuri de cheltuieli Suma Suma Suma (2 an) Suma (3


(lunar) (anual) an)
Cheltuieli de utilitate 8752,5 26 257,5(3 26 257,3 26 257,3
luni)
Cheltuieli de salariza 34 255 197 239 ,5 197 239,5 197 239,5
Cheltuieli de promovare 2000 8000(4 luni) ---- ----
Servici bancare 38 466 466 466
Total 45 045,5 231 963 223 962,8 223 962,8

Pentru producerea unui kg avem nevoie de 130000 flori si 65000 bulbi a carui pret comstituie
19 913 , 92 euro dar se vor realiza la un pret de 30 000 de euro fiind de calitatea superioara.

Cifra de afacere anuala= 30 000 euro=583 500

In al doilea an creste intrucat bulbi de multesc si se produc mai multe flori de 3 ori mai multe
bulbi respective respective obtinem 195 000 de bulbi si 390 000 flori adica aproximativ 3 kg ce
constituie 90 000 euro=1750 500

In al treilea an cifra bulbilor se va mari de 3 ori maimult decat in al doilea an si va constitui


390 000 de bulbi adica 780 000 flori ce contituie 6 kg de produs la un pret de 180 000 de
euro=3 501 000

4.Cheltuielile anuale

Costurile unui SRL pot varia în funcţie de tipul afacerii, de dimensiunea acesteia, de numărul de
angajaţi, de volumul activităţilor desfăşurate care pot genera un nivel mai scăzut sau mai ridicat
al taxelor care se plătesc către stat, dar şi de multe alte aspecte care pot afecta o companie.
Numărul salariaţilor care activează în cadrul unei afaceri (de exemplu, într-un SRL) poate
influența în mod direct nivelul costurilor: cu cât acesta este mai ridicat, cu atât cheltuielile
suportate de către o societate cu salariul unui angajat sunt mai mari (acestea sunt raportate şi la
valoarea salariului).

Costurile unei afaceri depind în primul rând de mediul în care se desfăşoară propriu-zis
activitatea: online sau offline. În general, cheltuielile cu o societate care-şi desfăşoară activitatea
în oricare dintre aceste medii sunt legate de numărul de angajaţi şi de taxele ocazionate de
salariile acestora, de mentenanţă, găzduirea şi securitatea afacerii pe internet, de furnizori şi
livrarea produselor sau serviciilor, serviciile de marketing şi de relaţii cu publicul, precum şi cu
cele legate de administrare.

In intreprinderea noastra cheltuielile anuale constituie: 231 963 lei


Profit brut

Aceste venituri includ donații de la persoane fizice și corporații, de sprijin de la agențiile


guvernamentale, venituri din activități legate de misiunea organizației și venituri din activități de
strângere de fonduri, cotizațiile membrilor și investiții financiare. Pentru guvern, venitul brut
cuprinde veniturile din impozitul pe venit pentru companii și persoane fizice, accize, taxe
vamale, alte impozite, vânzările de bunuri și servicii, dividende și dobânzi.

Profit brut= Incasari anuale - Cheltuieli anuale

P.b.=583 500-231 963=351 537

Impozitul pe venit

Impozitul pe venit este un impozit anual, perceput de către stat asupra venitului persoanelor
fizice şi persoanelor juridice (unităţi economice industriale, agricole, comerciale, bancare,
institute de cercetare ştiinţifieă, unităţi din domeniul culturii şi artei etc.). Impozitul pe venitul
persoanelor fizice se diferenţiază în dependenţă de mărimea venitului şi de starea socială a
contribuabililor.

Progresivitatea impunerii veniturilor unora dintre persoanele fizice şi acordarea de facilităţi


altora este cunoscutl sub denumirea de echitate verticala. Se foloseşte şi noţiunea de echitate
fiscală orizontală, care presupune perceperea de impozite egale la veniruri egale, indiferent de
sursa veniturilor.

Ca pârghie economică, impozit pe venit , îndeosebi impozitul pe profitul societăţilor comerciale,


este folosit pentru stimularea investiţiilor întreprinderilor, a cercetării ştiinţifice, progresului
tehnic, lărgirea exportului, dezvoltarea economică. 0 formă de i. Pe v. Este şi impozitul pe
dobând, care înseamnă impozitarea dobânzilor provenite (curente) de pe urma depozitelor
bancare, inclusiv ale populaţiei etc.

Deoarece intreprinderea nu are alte Venituri si Cheltuieli din alte ocupatii Profitul brut va fi si
Profitul pana la impozitare

Impozitul pe venit=351 537*12%=42 184,44

Impozit pe teren agricol

Impozitul pe teren se achită și în 2019 atât pentru suprafețele din extravilan, cât și pentru cele din
intravilan. Cei care trebuie să plătească impozitul pentru terenuri în 2019 sunt proprietarii, iar în
cazul achizițiilor noi, termenul de referință este 31 decembrie 2018. Adică, impozitul pentru un
teren se plătește de către persoana care, la data de 31 decembrie 2018, figura ca proprietar al
respectivului teren, chiar dacă între timp suprafața a fost înstrăinată. Există însă și unele categorii
de proprietari de terenuri scutiți de plata impozitului.

Termenele de plată pentru impozitul pe teren în 2019 sunt stabilite de Codul Fiscal. Astfel,
conform actului normativ, proprietarii au de plătit acest impozit în două rate egale – prima cu
termen până pe 31 martie, al doilea termen este de 30 septembrie, inclusiv.
În 2019, pentru că data-limită de 31 martie este una de duminică, ultima zi de plată pentru prima
tranșă din impozitul pe terenuri a fost stabilită data de 1 aprilie, o zi de luni, zi lucrătoare.

Proprietarii care achită până la 31 martie inclusiv (1 aprilie în cazul anului 2019 – n.r.) impozitul
integral pe teren beneficiază de o reducere de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului
local.

Terenurile agricole se află, cele mai multe, în extravilanul localităților. Așadar, pentru fermieri,
cea mai utilă formulă de calcul este cea prin care ei pot să afle ce sumă au de achitat pentru
suprafața agricolă.

200

Impozitul pe teren agricol constituie 1000 lei pentru un hectar

Impozit pe bunuri imobiliare

Impozit pe terenurile agricole cu constructive amlasate pe ele (0,3% din baza impozabila a
bunului imobiliar)

Depozitul are un pret de 2000 euro

Impozitul pe bunuri imobiriare =2000 euro*0,3%=6 euro=116,7 lei

Profitul

Profitul este un venit material sau spiritual care poate fi venitul adus de capitalul utilizat într-o
întreprindere, reprezentând diferența dintre încasări și totalul cheltuielilor. Acest venit este partea
de bani rămasă după investiția făcută pentru a oferi bunuri și servicii. După cheltuirea unei părți
din suma de bani procurată într-un anumit fel (împrumut de la o bancă, împrumut de la o
anumită persoană, alte venituri sau alte cheltuieli, etc.) pentru toate nevoile apărute (cheltuielile
făcute pentru capital, materiale prime, procesul tehnologic, resursele umane, etc.), partea rămasă
din totalul sumei de bani este rezultatul fiscal care se determină prin respectarea și aplicarea
principiului conectării cheltuielilor numit profit. Dacă din profitul contabil se deduce impozitul
de profit, se obține profitul net.Profitul este partea ramasa din venitul total ce revine
întreprinzatorului dupa ce s-au scazut toate cheltuielile aferente venitului respectiv.Profitul brut
este reprezentat de partea ce ramâne din venitul total dupa ce s-au scazut cheltuielile de
productie;Profitul net este partea din profitul brut care ramâne dupa ce au fost deduse dobânda la
capitalul propriu al întreprinzatorului, salariul ca recompensa pentru activitatea sa, arenda si
chiria pentru terenul si cladirea care îi apartin, impozitele si taxele ce se suporta direct din profit;

Profitul net= Profit brut –Impozit pe venit(12%)

Profit net=309 352,56


TVA

SRL Empire Osipov vinde societătii comerciale B o cantitate de 7 kg sofran la un preţ de 583
500lei/kg, TVA 20%. B vinde marfa societătii comerciale Cpracticând un adaos comercial de
11%. La rândul său C vinde produsul consumatorului finalla un preţ (inclusiv TVA) de 650 000
lei/kg. Să se calculeze TVA de plată la bugetul de stat decătre societăţile B respectiv C precum şi
TVA ce cade în sarcina consumatorului final.

Rezolvare:

Pas 1: TVA de plată sau de recuperat aferent ansamblului operaţiunilor realizatede B

În această primă situaţie avem un TVA colectat, aferent vânzărilor către C ş i un TVAdeductibil
aferent achiziţiilor de la compania noastra .Baza de calcul a TVA deductibil este preţul de
achiziţie a osofranului

TVA deductibil = 583 500 lei x 20%= 116 700 lei.

Baza de calcul aferenta TVA-ului colectat va fi preţul de vânzare a mărfii achiziţionatede la


compania noastra, adică costul acesteia plus comisionul.

TVA colectat = (583500lei + 116 700 lei x 11%) x 20% = 777 222*20% = 155 444,4lei.

Conform calculelor, se observă că TVA colectat > TVA deductibil, deci în ansamblu,agentul B
va avea de plată la bugetul de stat 155 444,4-116 700 = 38 744,4 lei.

Pas 2 : TVA de plată sau de recuperat aferent ansamblului operaţiunilorrealizate de


C În această situaţie avem un TVA colectat, aferent vânzărilor către consumatorul final şi un
TVA deductibil aferent achiziţiilor de la B, egal ca sumă cu TVA-ul colectat de către
B(155 444,4 lei).Deci nu rămâne de calculat decât TVA-ul colectat. Cunoscând preţul de vânzare
alorezului inclusiv TVA, pentru aflarea TVA-ului colectat vom aplica cota TVA
recalculatăasupra valorii de vânzare, inclusiv TVA dată de problemă, adică 20/(100+20). Deci,

TVAcolectat = (650000 lei / kg x 7kg) x (20/120) = 758 333,33lei.

Conform calculelor, se observă că TVA colectat> TVA deductibil, deci în ansamblu,agentul C


va avea de plată la bugetul de stat 758 333,33-155 444,4 = 602 888,933lei.

TVA-ul ce cade în sarcina consumatorului final este reprezentată de către TVAcolectată


de C, deci 758 333,33, adică 758 333,33lei/7kg, aproximativ 108,33lei pe gram
5.Previziunile pe primii 3 ani

Anul 1 Anul 2 Anul 3


Incasari anuale 583 500 1750500 3 501 000
Cheltuieli anuale 231 963 223 962,8 223 962,8

Profit brut/Profit pana 351 537 1 526 537,2 3277037,2


la impozitare
Impozit pe venit (12%) 42 184,44 183 184,464 393 244 ,464

Impozit pe terenurile 116,7 116,7 116,7


agricole cu
constructive amlasate
pe ele (0,3% din baza
impozabila a bunului
imobiliar)
Impozitul pe pamant 1000 1000 1000
(1hectar/1000 lei)
Profitul anual 308 235,86 1342 236 ,036 2 882 676,036

Fondul initial necesar

Investitia la deschidere: 576 707,658

Salarii 12 luni: 197 239,5

Utilitati 3 luni: 26 257,5

Promovare 3 luni:8752,5

Servicii bancare: 466

Total: 809 423 ,158

Cheltuieli anul 2:

Salarii 12 luni: 197 239,5

Utilitati 3 luni: 26 257,3

Total:223 962,8

Fondul 2 an:308 235,86

Suma ramasa 308 235,86-223 962,8=84 273,06

Cheltuieli anul 3:

Salarii 12 luni: 197 239,5

Utilitati 3 luni: 26 257,3

Total:223 962,8

Fondul anul 3=84 273,06+2882676,036=2 966 949,096


Suma ramasa 2966 949,096-223962,8=2742986,296