Sunteți pe pagina 1din 1

GENUL EPIC

Def: Genul epic reprezintă genul literar în care autorul își exprimă în
mod indirect gândurile și sentimentele, prin intermediul acțiunii și
personajelor..
Fragmentul selectat din opera _________________ scrisă de
________________________ face parte dintr-un text epic.
În primul rând, textul se caracterizează prin prezența unui narator.
Acesta este subiectiv/ obiectiv și povestește întâmplările la persoana _______.
Apoi, prezența naratorului este urmată de cea a personajelor.
Personajele pot fi principale, secundare, episodice sau figuranți, în funcție de
implicarea lor în acțiune. În cazul textului de față, personajele sunt: _______.
Ele sunt caracterizate de către narator direct sau indirect, prin propriile fapte.
În al doilea rând, textul prezintă o acțiune bine definită. Acțiunea se
poate structura și povesti pe momentele subiectului. În textul de față, acțiunea
prezintă următoarele întâmplări: __________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
Se adaugă prezența multor verbe, prin care se descrie acțiunea. Verbele
sunt la modul indicativ, pentru că prin intermediul lor, naratorul ne povestește
întâmplările.
Modurile de expunere se îmbină armonios. Astfel, este prezentă
narațiunea care se îmbină pe alocuri cu descrierea și dialogul.
În concluzie, fiind un text în care este prezentată o întâmplare care poate
fi structurată pe momentele subiectului, la care participă personaje și care este
relatată de către un narator obiectiv/subiectiv, putem spune că fragmentul din
textul dat este o operă epică.