Sunteți pe pagina 1din 5

TEXTUL DESCRIPTIV

Descrierea este un mod de
expunere prin care se prezintă
trăsăturile caracteristice ale unui colț
din natură, ale unui peisaj, fenomen
al naturii, portretul unui personaj etc.
Ea poate fi:
de tip tablou (descrierea unei furtuni, unui lac,
unui anotimp etc.);
de tip portret (enumerarea trăsăturilor fizice și
morale ale unei persoane).
Trăsături:
 predomină grupurile nominale
(asocierile de substantiv + adjectiv).
Verbele sunt puține iar acolo unde
apar, sunt la prezentul etern sau la
imperfect
 conține figuri de stil (epitete,
personificări, etc) și imagini artistice
(vizuale, auditive, olfactive, dinamice)

 sunt prezentate trăsăturile unui


obiect, ale unui colț din natură etc.;
 se prezintă cadrul temporal și
spațial: ex. un decor interior, un peisaj,
un anotimp etc.;
 atmosfera generală poate fi de
liniște, freamăt, veselie etc.;

 există un câmp lexical dominant;


 descrierea poate fi statică (cu verbe
ce denumesc existențe) sau dinamică
(se folosesc verbe de mișcare);
 poate apărea împletită cu
narațiunea, dialogul sau monologul;
 sentimentele autorului sunt
transmise în mod direct;

 aparține genului liric sau genului


epic.
Prof. Gohoreanu Anca