Sunteți pe pagina 1din 2

Judecătoria: Centru, mun.

Chișinău

Reclamant: Corolenco Ana Ion

Domiciliul: sect. Centru, srt. Ismail 12, apt.34

Pârât: Corolenco Andrei Vasile

Domiciliul:sect. Centru, str.București18, apt.87.

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ


(privind desfacerea căsătoriei)

In fapt, m-am casatorit cu pârâtul Corolenco Andrei Vasile la data de 15


iunie 2015, eveniment înregistrat și trecut în registrul actelor de stare civilă la nr.
12357, la 27 iunie 2015 de catre Oficiul de Stare Civila sect. Centru. Aceasta este
prima mea casatorie.

Din căsătoria noastră avem doi copii: Corolenco Nina, născută la 11


februarie 2020, și Corolenco Mihai, născut la 22 iulie 2016.

Viața mea în comun cu pârâtul Corolenco Andrei a eșuat. În anii de căsătorie


în relația noastră s-a creat o atmosferă insuportabilă, cu neînțelegeri, certuri
monstruoase, suflete rănite, și copii cu inima frântă din cauza noastră. De
aproximativ doi ani locuim separat.

Incompatibilitatea caracterelor și viziunile contrare asupra modului și


principiilor de de conviețuire în contextul atmosferei create m-au condus la
convingerea fermă privind imposibilitatea păstrării familiei noastre.

Conform art. 2 din Codul Familiei al Republicii Moldova, relațiile familiale


sânt guvernate inclusiv de principiile sprijinului reciproc moral și material, ale
fidelității conjugale și soluționării pe cale amiabilă a tuturor problemelor vieții
familiale, principii ce lipsesc cu desăvârșire în relația noastră.

În această situație, consider inoportună menținerea familiei, eșuând toate


căile de împăcare, fapt pentru care și solicit instanței de judecată desfacerea
căsătoriei încheiate între noi.

La încercările mele de a păstra familia avem doar rezultate negative, ceea ce


atrage după sine imposibilitatea concilierii familial.
Din considerentele expuse consider că căsătoria noastră poate fi desfăcută
fără acordarea unui termen de conciliere.

În privința educării și întreținerii copilului am ajuns la un consens. Litigii


patrimoniale de asemenea nu avem, întrucât am încheiat în mod benevol un accord
cu privire la partajul averii commune.

Concomitent, rog ca cheltuielile de judecată să fie puse pe seama pârâtului.

În drept, conform art. 2,19-21,33,35,37, Codul Familiei al Republicii


Moldova, art. 166,167, Codul de Procedura Civilă al Republicii Moldova.

C E R

Admiterea cererii de chemare în judecată.

Desfacerea căsătoriei încheiate între : Corolenco Ana Ion și Corolenco


Andrei Vasile la 15 iunie 2015, înregistrată și trecută în registrul actelor de stare
civila la nr.12357 , la 27 iunie 2015 de către Oficiul de Stare Civilă sect. Centru.

Încasarea în beneficiul meu din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată pe


care le voi suporta în acest proces.

La cerere anexez:

-copia de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri,

-originalul certificatului de înregistrare a căsătoriei,

-copia certificatelor de naștere ale copiilor minori,

-dovada de plată a taxei de stat(chitanța nr. 12357 din data de 27 iunie 2015 în
valoare de 380 lei)

-procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

RECLAMANT: Corolenco Ana Ion Semnătura_____________

DATA:______________