Sunteți pe pagina 1din 1

Tematica orientativă pentru proiecte

la disciplina Managementul Producției

1. Analiza diagnostic în domeniul producției. Studiu de caz la S.C.......


2. Calitatea ca obiectiv strategic al funcțiunii de producție/operațiuni
3. Rapiditatea ca obiectiv strategic al funcțiunii de producție/operațiuni
4. Fiabilitatea ca obiectiv strategic al funcțiunii de producție/operațiuni
5. Flexibilitatea ca obiectiv strategic al funcțiunii de producție/operațiuni
6. Costul ca obiectiv strategic al funcțiunii de producție/operațiuni
7. Tipuri de procese de producție – efectul varietății și al volumului asupra proiectării întreprinderii
8. Asimilarea în fabricație a unui rodus nou
9. Configurarea rețelei de aprovizionare și livrare a firmei
10. Alegerea tehnologiei de proces
11. Măsurarea muncii și proiectarea posturilor
12. Activitățile de planificare și control
13. Planificarea și controlul stocurilor
14. Planificarea resurselor întreprinderii. ERP
15. Filosofia lean și JIT
16. Prevenirea și remedierea defecțiunilor
17. Planificarea și controlul calității
18. Capacitatea de producție
19. Dinamica lanțurilor de aprovizionare-ofertă
20. Abordarea Six-sigma
21. Organizarea producției în flux
22. Căi de reducere a costurilor de producție