Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Borderou (învățământ de zi)


Facultatea: CIM Specialitatea: Tehnologii Informaționale Anul de studii/Sem.: 2U/4

Grupa: TI - 182 Disciplina: Programarea pilotată de evenimente


Examinatori: conf.univ., dr. Victor Beșliu, l.u. Cojocaru Svetlana Data: 00.06.2020
Evaluare curentă Nota în Nota
(0,6) Evaluare
Nr. Numele și prenumele Nr. carnet sistemul conform Semnatura Semnatura
finală
crt. studenților de note de note scalei examinator asistent
nr. 1 (0,3) nr. 2 (0,3) (0,4)
național ECTS
1 Balanuța Simion 170767 7
2 Barbalat Andrei FCIM-18-021
3 Bludaru Eugeniu FCIM-18-695 7
4 Bîrcă Dionisie FCIM-18-696 7
5 Calmîș Ion FCIM-18-077 6
6 Cebotari Maxim FCIM-18-097 10
7 Ciorbă Georgeta FCIM-18-126 9
8 Cornea Ion FCIM-18-148 8
9 Cristea Mihail FCIM-18-160 7
10 Damaschin Andrian 170607
11 Granciuc Adrian FCIM-18-243 7
12 Ialîi Gheorghe FCIM-18-697 7
13 Iosip Dionisie FCIM-18-268
14 Movileanu Dorin FCIM-18-348 7
15 Nicolaescu Cătălin FCIM-18-698 6
16 Verejan Cristian FCIM-18-568 5
17 Viscun-Munteanu Grigore FCIM-18-701 5
18 Voroneanu Cristian FCIM-18-581 9
19 Zeleniuc Vladislav FCIM-18-592 7
20
21
22
23
24
25

*Nota este exprimată în număr întreg.


**Nota finală exprimată în număr cu două zecimale, se înscrie atât cu cifre, cât și cu litere.

Numărul de puncte credite la disciplină 4. Numărul de ore la disciplină 120. Numărul de studenți examinați 00.
Din ei apreciați cu note: de promovare 00; nesatisfăcătoare 0; Nu s-au prezentat 0; Neadmiși 0.

Nota 9,01 - 10,00 8,01-9,00 7,01-8,00 6,01-7,00 5,00 - 6,00 3,01 - 4,99 1,00 - 3,00
n/p n/a
Notarea ECTS A B C D E FX F
Numărul total

Decanul facultății CIM ___________________ conf., dr. Ciorbă Dumitru