Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR

Nr.500379/30.06.2020/N. N.
Gianina Semnat digital de
Gianina Chirazi

Chirazi Data: 2020.06.30


13:22:42 +03'00' ATESTAT

de echivalare a studiilor

În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și


completările ulterioare, ale OMECT nr. 4022/2008 cu modificările și completările
ulterioare și ale OMECS nr. 6121/2016 se atestă că diploma de studii seria LMM, nr.
000002276, eliberată de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "N.
Testemițanu", Republica Moldova, la data de 18.06.2019, domnului NICULITA SERGIU,
se echivalează cu Diploma de Licență și Master în domeniul Sănătate, specializarea
Medicină.

Prezentul atestat reprezintă o echivalare a studiilor efectuate în străinătate,


raportată la sistemul de educație din România și conferă aceleași drepturi cu cele
obținute de absolvenții instituțiilor de învățământ superior similare, acreditate, din
România și este valabil cu prezentarea documentului menționat, în original.

Recunoașterea studiilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor Directivei


2005/36 CE, titlul I, art. 2, paragraf 2. Această recunoaștere poate fi luată în
considerare într-un alt stat membru U.E. cu respectarea prevederilor art. 3, paragraf
3 din Directiva 2005/36 CE.

Titularul documentelor de studii depuse pentru echivalare își asumă


răspunderea cu privire la autenticitatea acestora.

Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, 010176 București


Tel: +40 21 451 53 03, Fax: +40 21 313 10 13
www.cnred.edu.ro

S-ar putea să vă placă și