Sunteți pe pagina 1din 299

CAPTIVA

MANUAL DE UTILIZARE
NUMAI EURO DIESEL EN 590!*
Motorul diesel al autovehiculului dumneavoastră
a fost realizat în conformitate cu cele mai noi
descoperiri ale cercetării din domeniul automobilelor,
reprezentând cea mai avansată şi sofisticată
tehnologie, compatibilitate cu mediul şi economie.
Pentru a menţine o bună performanţă, motorul trebuie utilizat
numai cu combustibil de o înaltă calitate, care respectă specificaţiile
europene DIN EN 590 – EURO DIESEL. Vezi capitolul
„Conducere autovehicul – Combustibil”.
Utilizarea altor tipuri de combustibili poate afecta funcţionalitatea
autovehiculului şi poate conduce la anularea garanţiei!
*Pentru motoarele diesel
CUVÂNT ÎNAINTE

Acest manual vă va familiariza cu exploatarea şi întreţinerea noului dumneavoastra autovehicul.


Vă oferă de asemenea importante instrucţiuni privind siguranţa. Citiţi-l cu atenţie şi respectaţi
recomandările pentru a vă putea bucura de o funcţionare plăcută, sigură şi lipsită de probleme
a autovehiculului dumneavoastră.
Activitatea de service va fi cel mai bine asigurată de un reparator autorizat CHEVROLET care
cunoaşte cel mai bine autovehiculul dumneavostră şi este dedicat deplinei dumneavoastră satisfacţii.
Vă rugăm consideraţi acest manual o parte integrantă a autovehiculului dumneavoastră.
Va trebui să rămână permanent în autovehicul, inclusiv în momentul revânzării.
Vă mulţumim pentru că aţi ales Chevrolet.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Vă rugăm să citiţi acest manual şi să urmaţi Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând
instrucţiunile cu atenţie. ATENŢIE
specificaţiile sau design-ul fără înştiinţare
: Acesta este simbolul avertizării privind ATENŢIE indică o situaţie de pericol praelabilă şi fără suportarea vreunei obligaţii.
siguranţa pentru a vă atenţiona referitor potenţial care, dacă nu este evitată, poate Autovehiculul poate să nu corespundă
la posibilele pericole, incluzând răniri provoca răniri personale minore standardelor sau regulamentelor din alte ţări.
sau moderate sau poate conduce Înainte de a încerca înmatricularea acestui
personale, deteriorarea autovehiculului
la deteriorarea autovehiculului autovehicul în orice altă ţară, consultaţi toate
sau a altor bunuri. Respectaţi toate
sau a altor bunuri. regulamentele în vigoare şi realizaţi toate
mesajele privind siguranţa, afişate după
acest simbol. modificările necesare.
NOTĂ Acest manual descrie opţiunile şi echipările
În acest manual veţi găsi următoarele notaţii disponibile în momentul publicării. Unele dintre
NOTĂ cuprinde informaţii care vă vor
speciale: ajuta la întreţinerea vehiculului articolele descrise în acest manual nu se
• Avertisment dumneavoastră sau alte instrucţiuni regăsesc la autovehiculul dumneavoastră.
• Atenţie referitoare la acesta. Contactaţi Distribuitorul Dumneavoastră
Autorizat Chevrolet pentru informaţii cu privire
• Notă la disponibilitatea opţiunilor şi echipărilor.
* sau (opţional) : Asteriscul şi specificaţia Piesele şi accesoriile care nu sunt originale
AVERTISMENT (opţional) în acest manual semnifică un Chevrolet nu au fost examinate sau aprobate
AVERTISMENT indică o situaţie articol de echipament cu care nu sunt dotate de către compania noastră. Nu putem garanta
de pericol potenţial care, dacă nu este toate autovehiculele. Asemenea articole nici caracterul adecvat şi nici siguranţa pieselor
evitată, poate provoca răniri personale cuprind opţiuni de motorizare, variaţii şi a accesoriilor care nu sunt originale Chevrolet
grave sau decesul. de model specifice unei anumite ţări şi nu suntem răspunzători de defecţiunile
şi echipamente opţionale. cauzate de utilizarea lor.
Toate informaţiile, ilustraţiile şi specificaţiile Important: Citiţi în întregime şi cu atenţie
din acest manual se bazează pe ultimele Secţiunea 1 („Scaunele şi sistemele de protecţie
informaţii despre produs disponibile a ocupanţilor”) a acestui manual înainte
în momentul publicării. de a pune în funcţiune autovehiculul
dumneavoastră.
CUPRINS

1. SCAUNELE ŞI SISTEMELE DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1


(Informaţii importante despre centurile de siguranţă, airbaguri, scaunele pentru copii şi alte funcţii de siguranţă)

2. INSTRUMENTE ŞI COMENZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1


(Informaţii cu privire la instrumente, indicatoare de nivel şi comenzi ale vehiculului)

3. CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1


(Informaţii despre modul de conducere a autovehiculului dumneavoastră în diferite condiţii.)

4. CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1


(Modul de funcţionare al sistemului de încălzire, ventilaţie, aer condiţionat şi al sistemului audio)

5. SITUAŢII DE URGENŢĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1


(Informaţii importante despre operaţiile ce trebuie efectuate în cazul în care aveţi vreo problemă în timpul conducerii)

6. SERVICE ŞI ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1


(Informaţii despre întreţinerea corespunzătoare a autovehiculul dumneavoastră)

7. ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1


(Informaţii despre întreţinerea autovehiculului)

8. DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1


(Specificaţii ale autovehiculului, tipuri de lubrifianţi şi alte informaţii utile)

9. INDICE ALFABETIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1


SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE
A OCUPANŢILOR

• PURTAŢI ÎNTOTDEAUNA CENTURILE • SCAUNE PENTRU COPII.......................................... 1-10


DE SIGURANŢĂ ......................................................... 1-2
• ANCORE INFERIOARE ŞI SUPERIOARE PENTRU
• OCUPANŢII LOCURILOR DIN FAŢĂ.......................... 1-6 INSTALAREA SCAUNELOR PENTRU COPII .......... 1-12
• OCUPANŢII LOCURILOR DIN SPATE ....................... 1-6 • TETIERE .................................................................... 1-18
• OCUPANŢII CELUI DE-AL 3-LEA RÂND • SCAUNE FAŢĂ.......................................................... 1-18
DE SCAUNE................................................................. 1-6
• SCAUN CU REGLARE ELECTRICĂ ........................ 1-21
• CENTURI DE SIGURANŢĂ ÎN TREI PUNCTE............ 1-6
• SCAUNE SPATE ....................................................... 1-23
• SISTEM DE PRETENSIONARE CENTURI
• SISTEMUL SUPLIMENTAR
DE SIGURANŢĂ .......................................................... 1-8
DE SIGURANŢĂ (AIRBAG)....................................... 1-27
• REGLAREA PE ÎNĂLŢIME A CENTURILOR
DE SIGURANŢĂ .......................................................... 1-9
• FEMEILE ÎNSĂRCINATE ŞI CENTURILE
DE SIGURANŢĂ ........................................................ 1-10
1–2 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

PURTAŢI ÎNTOTDEAUNA
CENTURILE DE SIGURANŢĂ! DE CE SĂ PURTĂM CENTURI
AVERTISMENT
Protecţia ocupanţilor este de mulţi ani obiectul DE SIGURANŢĂ?
cercetării şi dezvotării atât în domeniul public, • Centurile de siguranţă s-au dovedit a fi
Centurile de siguranţă sunt utile din mai multe protecţia cea mai eficientă împotriva
cât şi în cel privat. Cele două componente ale motive:
autovehiculului destinate exclusiv protecţiei rănirii sau decesului, în caz de accident!
ocupanţilor în caz de accidente sunt centurile 1. Centurile de siguranţă protejează pasagerii • Ca proprietar şi şofer
de siguranţă, prevăzute pentru fiecare scaun în autovehicul astfel încât aceştia nu vor fi al autovehiculului, trebuie să vă
şi sistemul suplimentar de reţinere proiectaţi afară în cazul unui accident. asiguraţi că fiecare ocupant poartă
sau airbagurile prevăzute pentru locul şoferului 2. Centurile de siguranţă fixează ocupanţii corect centura de siguranţă cu care este
şi al pasagerului faţă. Centurile de siguranţă vă de autovehicul astfel încât aceştia pot prevăzut scaunul.
pot proteja pe dumneavoastră şi pe ceilalţi beneficia de spaţiul existent între poziţia lor • Femeile însărcinate, persoanele rănite
pasageri doar în cazul în care sunt utilizate. dinainte de impact şi partea frontală sau cu dezabilităţi fizice trebuie să
Airbagul este un dispozitiv suplimentar a autovehiculului, pentru o încetinire poarte, de asemenea, centuri
de protecţie care asigură reţinerea mai eficientă treptată a mişcării corpului spre înainte, de siguranţă. Ca toţi ceilalţi ocupanţi,
şi mai sigură când sunt utilizate şi centurile pe măsură ce centura de siguranţă se strânge ei sunt mai predispuşi la răniri grave
de siguranţă. iar partea frontală a autovehiculului sau deces dacă nu poartă centura
absoarbe energia de impact prin deformare. de siguranţă.
3. Centura de siguranţă reţine şoferul în scaun, • Cel mai bun mod de a proteja fătul este
astfel încât acesta poate recâştiga controlul de a proteja mama.
asupra autovehiculului, în anumite situaţii • În această secţiune se explică de ce sunt
de accident. eficiente centurile de siguranţă, cum
trebuie purtate şi cum se reglează corect
4. Centurile de siguranţă reţin ocupanţii în
scaunul. Citiţi toate informaţiile oferite
scaun, prevenind catapultarea acestora şi respectaţi întotdeauna aceste
în habitaclu şi rănirea şoferului instrucţiuni şi avertismente pentru
sau a celorlalţi ocupanţi. a beneficia pe deplin de toate aceste
sisteme de siguranţă.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–3

DE CE SUNT UTILE CENTURILE DE de suprafaţa dură de beton. În cel de-al doilea nu poartă centura de siguranţă nu este ancorată
SIGURANŢĂ! exemplu, corpul acumulase aceeaşi energie pe de vehicul, astfel că mişcarea sa de deplasare va
care trebuia s-o absoarbă în primul exemplu, continua, în virtutea inerţiei, la viteza
Centurile de siguranţă nu pot fi utile decât dacă
însă a continuat să se deplaseze în pânza groasă vehiculului dinainte de impact (50 km/h) până
sunt folosite şi fixate corect!
a pernei deformabile, dând corpului un timp când se va lovi de un obiect dur, la viteza
Ocupanţii autovehiculului sunt răniţi dacă şi o distanţă suplimentare pentru a încetini până de aproximativ 50 km/h, oprindu-se brusc.
forţele aplicate corpului sunt mai mari decât la oprire pe măsură ce perna absorbea energia Chiar şi într-o coliziune frontală în care se
acesta poate tolera fără a fi rănit. În cazul în care alergătorului, prin deformare. declanşează airbagul, ocupantul scaunului din
corpul unei persoane este oprit brusc, forţele faţă care nu poartă centura de siguranţă este
Dacă o maşină izbeşte un zid de beton cu viteza
aplicate corpului vor fi mari în timp ce atunci expus unui risc mai mare de rănire gravă
de 50 km/h, bara de protecţie frontală
când corpul este încetinit gradat pe o anumită sau chiar deces decât ocupantul scaunului faţă,
a autovehiculului se opreşte imediat, însă
distanţă, forţele vor fi mult mai mici. Astfel, care este protejat corespunzător. (A se vedea
compartimentul pasagerilor se opreşte gradat pe
pentru a proteja un ocupant al autovehiculului în index „SISTEMUL SUPLIMENTAR
măsură ce structura frontală a autovehiculului
de rănire, în caz de accident, acesta trebuie să DE REŢINERE”)
se deformează. Ocupantul care poartă centura
beneficieze de cât mai mult timp şi de o distanţă
de siguranţă este menţinut pe scaun
cât mai mare până la oprire.
şi beneficiază de avantajul efectului de pernă
Imaginaţi-vă o persoană alergând cu 25 km/h deformabilă oferit de partea frontală
şi intrând cu capul într-un zid de beton. a autovehiculului ce se deformează,
Imaginaţi-vă o a doua persoană alergând şi de întinderea sistemului centurii de siguranţă.
cu 25 km/h şi intrând într-un zid acoperit Corpul ocupantului respectiv va decelera de la
cu o pernă deformabilă, groasă de 90 cm. 50 km/h la zero pe o distanţă de 90-120 cm. De
În primul caz persoana poate fi grav rănită asemenea, va rămâne în poziţie adecvată, astfel
sau chiar poate deceda. În cel de-al doilea caz, încât, dacă sistemul airbag se declanşează în caz
alergătorul se poate aştepta chiar să plece de coliziune frontală, ocupantul nu se va lovi
nevătămat. De ce? În primul caz, corpul a lovit de nicio structură rigidă a autovehiculului.
suprafaţa de beton dură şi s-a oprit instantaneu. Ocupantul care nu poartă centura de siguranţă
Întreaga energie acumulată de alergător a fost nu se bucură de acest beneficiu. Persoana care
absorbită de structurile corpului şi nu
1–4 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

AVERTISMENT AVERTISMENT AVERTISMENT


CENTURA DE SIGURANŢĂ Totuşi, la o oprire bruscă sau puternică sau în • Porţiunea diagonală a centurii
PROTEJEAZĂ timpul accelerării sau decelerării puternice de siguranţă trebuie să fie poziţionată
Statisticile demonstrează că şoferii centura de siguranţă se va bloca automat comod, cât mai jos pe coapse
şi pasagerii care poartă în mod corect pentru a reţine corpul. (nu pe abdomen unde centura poate
centura de siguranţă prezintă un risc mai Pentru a vă bucura de toate beneficiile centurii cauza răniri grave în caz de coliziune –
de siguranţă, trebuie să o purtaţi în mod
redus de rănire şi şanse crescute adecvat şi să vă poziţionaţi corect pe scaun, ACEST AMĂNUNT ESTE DEOSEBIT
de supravieţuire în cazul unui accident. De după cum urmează: DE IMPORTANT PENTRU FEMEILE
aceea, purtarea centurii de siguranţă este • Spătarul scaunului în poziţie verticală ÎNSĂRCINATE)
reglementată prin lege în cele mai multe (nu înclinat, pentru a vă împiedica să • Diagonala centurii de siguranţă trebuie
ţări. „alunecaţi” sau să ieşiţi pe sub centura poziţionată peste umărul dinspre uşi
PURTAREA CENTURII DE SIGURANŢĂ de siguranţă, rănindu-vă părţile vulnerabile şi întinsă comod peste torace (nu va fi
Toate scaunele autovehiculului ale corpului, în cazul unei coliziuni.)
• Ocupantul trebuie să se aşeze cu spatele trecută pe sub braţ, aproape de gât,
dumneavoastră sunt dotate cu sistem peste umărul dinspre interior sau prin
de centuri de siguranţă în trei puncte, drept (nu înclinat, pentru a putea poziţiona
corect porţiunea transversală şi cea spate, şi nu va fi fixată prea lejer,
ancorat în trei locaţii. Atât centurile permiţând deplasarea excesivă spre
diagonală a centurii de siguranţă astfel încât
de siguranţă ale scaunelor faţă, cât şi cele să-i asigure protecţie maximă şi reducerea înainte şi rănirea, în caz de coliziune.)
ale locurilor laterale spate sunt retrase la minimum a riscului de rănire a părţilor
şi blocate de către un mecanism retractor. vulnerabile ale corpului, în cazul unei • Genunchii trebuie îndreptaţi spre
Când este reglată pentru modul normal de coliziuni.) înainte (astfel încât apărătoarele
blocare de urgenţă, centura de siguranţă • Catarama centurii de siguranţă frontale pentru genunchi de pe partea
în trei puncte nu necesită ajustarea şi dispozitivul de blocare trebuie să se şoferului să poată preveni alunecarea pe
lungimii şi permite libertatea de mişcare, cupleze ferm, cu un „clic” (dacă centura sub centură, în cazul unui impact)
când autovehiculul se deplasează la viteze de siguranţă nu este corect introdusă în (Continuare)
constante. dispozitivul de blocare, aceasta nu vă poate
(Continuare)
oferi nicio protecţie; trageţi de centură
pentru a vă asigura că este corect fixată.)
(Continuare)
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–5

AVERTISMENT AVERTISMENT AVERTISMENT


• Un singur ocupant pentru fiecare • Evitaţi răsucirea centurilor • Nu interpuneţi obiecte dure sau fragile
centură de siguranţă (o centură de siguranţă (centurile de siguranţă între centura de siguranţă şi corp
de siguranţă nu va fi folosită de mai răsucite nu se vor mişca liber, nu se vor (obiecte ca pixurile, ochelarii etc. ţinute
multe persoane simultan; mai multe strânge corect şi în loc să împrăştie forţa în buzunare sau în haine pot provoca
persoane fixate cu aceeaşi centură pot de impact, vor „strangula” corpul răni în eventualitatea unui accident.)
depăşi capacitatea sa de reţinere şi, în ocupantului, accentuând riscul
caz de accident, pot fi strivite sau pot de accidentare şi deces) AVERTISMENT
suferi alte tipuri de leziuni) • Blocaţi uşile (uşile neblocate
accentuează riscul de rănire şi de deces Dacă centura de siguranţă trece peste
• Copiii trebuie să fie aşezaţi pe locuri datorită impacturilor externe cotiera scaunului (dacă autovehiculul este
special destinate şi asigurate (în cazul şi proiectării în afara autovehiculului, astfel echipat), în caz de coliziune
unui accident forţele sunt prea mari în caz de accident) porţiunea transversală a centurii
pentru ca un adult să poată ţine un copil, • Verificaţi centurile periodic (în timpul de siguranţă poate presa abdomenul
acesta va strivi copilul dacă împart călătoriei, asiguraţi-vă din când în când ocupantului şi nu osul pelvian.
aceeaşi centură de siguranţă) că partea transversală a centurii trece
confortabil peste coapse şi nu este • Asiguraţi-vă că centura de siguranţă
• Nu trebuie să existe ocupanţi fără trece pe sub cotieră.
ridicată, în jurul taliei, iar partea
centură de siguranţă (ocupanţii care nu diagonală se află în zona mediană
poartă centura de siguranţă constituie Nerespectarea acestei recomandări poate
a umărului şi trece peste piept; centurile duce la rănire sau chiar deces în cazul
un pericol de rănire pentru ei înşişi corect poziţionate permit structurilor
şi pentru ceilalţi ocupanţi ai unei coliziuni.
mai puternice ale bazinului şi umerilor
autovehiculului, deoarece în cazul unui să absoarbă forţele exercitate
impact devin un corp cu mişcare liberă de centură asupra corpului, în timp
care loveşte toate persoanele din cale) ce centurile incorect poziţionate pot
(Continuare) provoca răniri la nivelul gâtului sau ale
organelor vulnerabile din zona
abdominală).
(Continuare)
1–6 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

OCUPANŢI SCAUNE FAŢĂ CENTURI DE SIGURANŢĂ ÎN TREI


Fiecare scaun faţă este echipat cu sistem PUNCTE Fixaţi întotdeauna corect centura de siguranţă:
de reglare pernă şi spătar, tetieră reglabilă pe Pentru a contribui la reducerea riscului 1. Închideţi şi blocaţi uşile.
înălţime, centuri de siguranţă cu prindere în trei de rănire personală în caz de coliziuni
puncte şi sistem de reţinere suplimentar sau manevre bruşte, autovehiculul 2. Asiguraţi-vă că spătarul scaunului este
(airbag). dumneavoastră este echipat cu centuri aşezat în poziţie verticală.
de siguranţă cu prindere în trei puncte. Cele 3. Apucaţi şi trageţi de catarama centurii
două locuri din faţă, bancheta şi locurile de pe de siguranţă pentru a ghida centura peste
OCUPANŢI LOCURI SPATE bancheta de pe rândul al treilea* sunt dotate corpul dumneavoastră. Asiguraţi-vă că
Bancheta are două poziţii de aşezare laterale fiecare cu centuri de siguranţă cu prindere în centura nu este răsucită. Dacă centura se
şi o poziţie centrală dotate cu centură trei puncte. Aceste centuri de siguranţă sunt blochează atunci când o trageţi în afară,
de siguranţă în trei puncte, cu porţiune fiecare ancorate în trei locaţii pentru a reţine lăsaţi-o să se ruleze din nou în retractor.
transversală şi diagonală. pasagerii care sunt poziţionaţi corect şi au fixată Trageţi din nou centura de siguranţă până
Fiecare din scaunele laterale este prevăzut centura de siguranţă. la o lungime confortabilă şi sigură.
cu ancore inferioare şi superioare pentru O centură de siguranţă cu prindere în trei puncte 4. Poziţionaţi diagonala centurii în zona
instalarea scaunelor pentru copii, amplasate pe în modul ELR (Emergency Locking Retractor, mediană a umărului şi peste piept. Nu
partea din spate a spătarului banchetei. (Vezi retractor cu blocare în caz de urgenţă) nu aşezaţi niciodată diagonala centurii prea
„ANCORA INFERIOARĂ ŞI SUPERIOARĂ necesită ajustarea pe lungime şi permite aproape de gât. Acest lucru asigură ca în caz
PENTRU INSTALAREA SCAUNELOR libertatea de mişcare a corpului atunci când
PENTRU COPII” din index pentru informaţii autovehiculul se deplasează cu o viteză
suplimentare.) constantă.
OCUPANŢII SCAUNELOR Totuşi, în cazul unei opriri bruşte sau puternice
DE PE RÂNDUL AL 3-LEA* sau în cazul unei accelerări sau decelerări
puternice, centura de siguranţă se va bloca
Bancheta de pe rândul al 3-lea* are două locuri, automat pentru a reţine corpul.
dotate cu centuri de siguranţă în trei puncte,
cu porţiune transversală şi diagonală.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–7

de coliziune centura să transmită forţa către Pentru a desface centura de siguranţă, apăsaţi Întreţinerea centurilor de siguranţă:
oasele umărului şi să îndepărteze şocul butonul de eliberare de pe dispozitivul 1. Inspectaţi periodic toate centurile
impactului de coaste sau gât, prevenind de blocare. Centura se va retrage automat. de siguranţă, părţile conexe şi ansamblurile.
riscul de leziuni interne grave. Ghidaţi centura de siguranţă în cursul retractării Înlocuiţi-le la un atelier specializat dacă
5. Purtaţi centura transversală cât mai jos astfel încât catarama să nu deterioreze oricare din centurile de siguranţă,
şi mai confortabil la nivelul coapselor şi nu suprafeţele interioare sau să rănească ocupanţii. ansamblurile sau părţile conexe sunt
deteriorate. Vă recomandăm un Reparator
în zona taliei. Astfel, în cazul unei coliziuni,
Autorizat Chevrolet.
centura transmite forţa de impact către 2. Centurile de siguranţă sau elementele
oasele bazinului şi nu către abdomen, conexe care au fost contorsionate
prevenind riscul de leziuni grave. sau deteriorate într-un accident trebuie
6. Împingeţi ferm catarama în dispozitivul înlocuite chiar dacă respectivele
de blocare până când mecanismul se contorsionări sau deteriorări nu sunt
evidente sau vizibile. Centurile
blochează cu declic. Asiguraţi-vă că utilizaţi
contorsionate şi părţile deteriorate nu mai
dispozitivul de reţinere corespunzător sunt eficace. Centurile de siguranţă
centurii. Poziţionaţi butonul de eliberare de înlocuire trebuie să fie noi.
a cataramei astfel încât să puteţi desprinde 3. Vă recomandăm înlocuirea întregului
centura rapid, dacă este necesar. ansamblu al centurii de siguranţă după ce
7. Trageţi de cataramă pentru a vă asigura autovehiculul dumneavoastră a fost
implicat într-o coliziune. Dacă un specialist
că este bine fixată.
calificat descoperă că nu s-a produs nici
o deteriorare a centurii de siguranţă şi că
totul este în bună stare de funcţionare, atunci
nu aveţi nevoie să operaţi nici o înlocuire.
Vă recomandăm să apelaţi la Reparatorul
Dumneavoastră Autorizat Chevrolet.
4. Este periculos să puneţi în funcţiune
autovehiculul dumneavoastră cu centurile
S3W1062A de siguranţă sau alte elemente deteriorate.
1–8 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

CENTURI DE SIGURANŢĂ
PRETENSIONATE Şoferul şi toţi pasagerii trebuie să se asigure Dacă lampa de avertizare airbag de pe panoul
Autovehiculul dumneavoastră este echipat permanent prin fixarea centurilor de siguranţă, de bord nu clipeşte sau se aprinde scurt
cu sisteme de pretensionare a centurilor indiferent dacă autovehiculul este echipat la rotirea cheii de contact în poziţia ON, rămâne
de siguranţă la scaunele din faţă. Puteţi utiliza cu sisteme de pretensionare sau nu pentru locul aprinsă mai mult de 10 secunde, sau se aprinde
centurile de siguranţă cu sisteme ocupat de aceştia, pentru a minimiza riscul în timpul conducerii, sistemul de pretensionare
de pretensionare în acelaşi mod ca şi centurile de rănire gravă sau deces, în caz de coliziune. sau sistemul airbag nu funcţionează corect.
de siguranţă obişnuite. Aşezaţi-vă pe scaun cu spatele complet lipit Verificaţi ambele sisteme la un centru
de spătar, staţi aşezat în poziţie verticală; de reparaţii cât mai curând posibil.
Sistemul de pretensionare a centurii
nu vă înclinaţi spre înainte sau în lateral. Reglaţi Vă recomandăm un Reparator Autorizat
de siguranţă este activat în funcţie de gravitatea
centura astfel încât porţiunea transversală Chevrolet.
coliziunii. Sistemele de pretensionare
a acesteia să fie purtată foarte jos, de-a lungul Lucrările de service la sau în jurul
a centurilor de siguranţă sunt comandate,
pelvisului şi nu de-a lungul taliei. componentelor sau cablajului sistemului
de asemenea, de senzorii de coliziune
şi de controlerul electronic al sistemului Reţineţi că sistemele de pretensionare se de pretensionare trebuie executate numai
de air bag. activează în caz de coliziuni frontale şi laterale la un atelier specializat. Vă recomandăm un
grave. Acestea nu sunt proiectate pentru a se Reparator Autorizat Chevrolet. Efectuarea unui
Sistemul de pretensionare este localizat în
activa la impacturile din spate sau la coliziuni service incorect poate avea ca rezultat activarea
fiecare din dispozitivele de blocare a centurilor
frontale minore. Sistemele de pretensionare pot neaşteptată a sistemelor de pretensionare
de siguranţă pentru locurile faţă. Dispozitivul
fi activate numai o singură dată. Dacă sistemele sau poate face sistemul de pretensionare
de blocare tensionează centura de siguranţă
de pretensionare au fost activate, apelaţi cât mai nefuncţional. Oricare dintre aceste două condiţii
astfel încât aceasta se strânge mai ferm pe
curând posibil la un centru de reparaţii pentru poate produce răniri personale.
lângă corpul ocupantului în cazul unui impact
verificarea acestora. Vă recomandăm un
frontal. Dispozitivele de blocare vor rămâne
Reparator Autorizat Chevrolet.
blocate după ce sistemele de pretensionare sunt
activate. La activare, se va auzi un mic zgomot
şi se va produce un mic nor de fum. Acesta
nu este dăunător şi nu indică prezenţa
unui incendiu în autoturism.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–9

REGLAREA ÎNĂLŢIMII CENTURII


DE SIGURANŢĂ Pentru a o deplasa în sus sau în jos, strângeţi
AVERTISMENT
Înainte de a porni la drum, deplasaţi butoanele de eliberare a centurii şi mutaţi
dispozitivul de reglare a înălţimii centurii dispozitivul de reglare a înălţimii în poziţia Nu conduceţi niciodată cu o centură
de siguranţă la înălţimea potrivită pentru dorită. Puteţi deplasa în sus dispozitivul de siguranţă incorect poziţionată. Pentru
Dumneavoastră. de reglare a înălţimii şi numai ridicându-l, a preveni riscul de rănire, respectaţi
fără a strânge butoanele. întotdeauna următoarele precauţii:
Reglaţi înălţimea astfel încât diagonala centurii
să treacă peste centrul umărului. Centura trebuie • Reglaţi centura de siguranţă înainte
să se afle la distanţă de faţă şi gât, dar nu trebuie de a conduce.
să alunece de pe umăr. Poziţionarea incorectă • Aşezaţi diagonala centurii peste zona
a diagonalei centurii poate reduce eficacitatea mediană a umărului.
centurii de siguranţă. • Blocaţi catarama centurii de siguranţă
în dispozitivul de blocare.
AVERTISMENT
Nerespectarea acestor precauţii poate
Reglarea greşită a înălţimii centurii conduce la răniri sau chiar deces în caz
de siguranţă poate reduce eficacitatea de coliziune.
acesteia în cazul unui accident.

C7E1001A
1–10 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

FEMEILE ÎNSĂRCINATE SCAUN PENTRU COPII


ŞI CENTURA DE SIGURANŢĂ Odată ce aţi selectat un scaun adecvat pentru
AVERTISMENT
Centurile de siguranţă sunt eficace pentru toată sugar sau copil, citiţi şi urmaţi cu atenţie
lumea, inclusiv pentru femeile însărcinate. Scaunele pentru copii se găsesc într-o instrucţiunile fabricantului privind instalarea
gamă largă de mărimi şi configuraţii. şi utilizarea sistemului. Scaunul pentru copii
La fel ca oricare ocupant, femeile însărcinate Datorită formei şi dimensiunilor trebuie să fie adecvat vârstei, înălţimii
sunt mai predispuse la leziuni grave dacă nu habitaclului şi scaunelor autovehiculului şi greutăţii copilului şi trebuie să se fixeze
poartă centurile de siguranţă. În plus, dacă dumneavoastră, nu toate scaunele pentru corect şi în siguranţă în interiorul
centura de siguranţă este purtată corect, şansele copii sunt adecvate. autovehiculului. Există diferite tipuri de scaune
ca fătul să fie în siguranţă în cazul unui accident
Este responsabilitatea dumneavoastră să disponibile pentru copii de toate dimensiunile
sunt mult mai mari.
vă asiguraţi că scaunul pentru copii până când aceştia ajung la o înălţime şi greutate
Pentru protecţie maximă, o femeie însărcinată montat se potriveşte corect şi poate la care pot utiliza în siguranţă sistemul
trebuie să poarte o centură de siguranţă fi ataşat autovehiculului în mod adecvat de centuri de siguranţă al autovehiculului.
cu fixare în trei puncte. Iar pe întreaga durată cu ajutorul centurilor de siguranţă
a sarcinii, va trebui să poarte porţiunea şi al ancorelor special destinate. AVERTISMENT
transversală a centurii aşezată cât mai Un scaun pentru copii care nu are Autovehiculul dumneavoastră este
jos posibil. dimensiunea adecvată pentru autovehicul proiectat pentru a permite montarea unui
sau pentru copil sau un scaun pentru copii scaun pentru copii tip universal doar pe
incorect ataşat autovehiculului locurile laterale din spate.
dumneavoastră poate determina rănirea
• Nu instalaţi un scaun universal pentru
gravă a copilului şi a celorlalţi pasageri
copii pe scaunul pasagerului din faţă
din autovehicul, în caz de coliziune.
şi/sau în poziţia centrală spate.

Statisticile accidentelor arată că, în caz


de accident, copiii care sunt aşezaţi
corespunzător pe locul din spate sunt mai în
siguranţă decât cei de pe locul din faţă
al autovehiculului.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–11

Copiii care au depăşit limitele de dimensiuni ale


AVERTISMENT AVERTISMENT
scaunelor pentru copii trebuie instalaţi pe
banchetă, corect protejaţi cu centura • Nu ţineţi niciodată un copil în braţe (Continuare)
de siguranţă fixată adecvat, asigurând reglarea atunci când călătoriţi într-un
autovehicul. Asiguraţi sugarii şi copiii • Extrem de periculos! Nu utilizaţi un
diagonalei centurii astfel încât să nu ajungă scaun pentru copii orientat contrar
lângă gât şi trecând porţiunea transversală peste mici în scaune adecvate şi aprobate
pentru vârsta acestora. direcţiei de deplasare pe un scaun
coapse. Verificaţi periodic poziţia centurii protejat de airbag! Instalaţi
• În cazul unui accident, un copil va
pentru a vă asigura că este corect poziţionată. deveni atât de greu încât nu-l veţi mai întotdeauna scaunul pentru copii
În cazul în care copilul trebuie să stea pe scaunul putea ţine. De exemplu, în cazul unui orientat contrar direcţiei de deplasare
din faţă, asiguraţi-vă că diagonala centurii nu impact la viteza de 40 km/h, un copil pe un loc din spate.
trece peste faţa sau gâtul copilului. În acest caz, în greutate de 5,5 kg se va transforma
deplasaţi copilul mai aproape de centrul în 110 kg forţă contra braţelor
dumneavostră.
autovehiculului astfel încât centura de siguranţă
• Neasigurarea sugarilor şi a copiilor mici
să treacă peste umărul acestuia. în scaune speciale, autorizate pentru
Nu permiteţi niciodată copiilor să stea în această utilizare poate conduce la răniri
picioare sau în genunchi pe scaun, sau în zona grave sau chiar deces în caz
destinată bagajelor, în timpul deplasării de coliziune.
autovehiculului. • Conform statisticilor de accidente,
copiii sunt mai în siguranţă dacă sunt
Dacă scaunul pentru copil nu este utilizat, instalaţi corect pe locurile din spate
fixaţi-l cu centura de siguranţă şi nu pe scaunul din faţă.
a autovehiculului sau scoateţi-l din autovehicul. • Nu instalaţi nici un fel de scaun pentru
copii pe scaunul pasagerului din faţă
dacă autovehiculul dumneavoastră este
echipat cu airbag lateral.
Pentru informaţii suplimentare, vezi
„AIRBAGURI LATERALE” în index.
(Continuare)
S3W1101A
1–12 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

ANCORE INFERIOARE
ŞI SUPERIOARE PENTRU Pentru instalarea scaunului pentru copii dotat Dacă aveţi întrebări sau vă îndoiţi că aţi instalat
INSTALAREA SCAUNULUI cu dispozitive de ataşare de ancorele inferioare corect scaunul pentru copii, contactaţi
PENTRU COPII şi superioare, respectaţi instrucţiunile oferite fabricantul acestuia. Dacă totuşi aveţi probleme
împreună cu produsul şi procedura din cu instalarea în autovehicul a unui scaun pentru
În trecut, scaunele pentru copii erau ataşate
„Instalarea scaunului pentru copii cu ajutorul copil, vă recomandăm să consultaţi Reparatorul
de un scaun al autovehiculului prin intermediul
ancorelor superioare şi inferioare” din Autorizat Chevrolet.
centurilor de siguranţă. Ca urmare, aceste
paginile următoare ale acestui manual.
scaune pentru copii erau adesea instalate ATENŢIE
incorect sau fixarea lor era prea slabă pentru Vă rugăm să citiţi cu atenţie şi să respectaţi toate
a proteja în mod adecvat copilul. instrucţiunile din paginile următoare Un scaun pentru copii neutilizat se poate
şi instrucţiunile oferite odată cu scaunul pentru deplasa, necontrolat, spre înainte.
În prezent, autovehiculele noastre sunt echipate
copii. Demontaţi scaunul pentru copii atunci
cu ancore inferioare şi superioare pentru
scaunele pentru copii, la cele două locuri Siguranţa copilului dumneavoastră depinde când nu este folosit sau fixaţi-l cu centura
laterale din spate, permiţând ataşarea scaunelor de acest lucru! de siguranţă.
pentru copii direct de caroseria autovehiculului.
NOTĂ
Deoarece centura de siguranţă
sau scaunul pentru copii se poate încinge
puternic dacă este lăsat în autovehiculul
închis, verificaţi perna scaunului pentru
copii şi cataramele centurilor de siguranţă
înainte de a aşeza copilul în scaun.

Ancore superioare

Ancore inferioare C7D1008A


SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–13

Compatibilitatea scaunelor pentru copii cu diversele poziţii de instalare

Poziţii de instalare
Grupă de greutate
Locul pasagerului faţă Locuri laterale spate Loc central spate
Grupa 0 până la 10 kg X U+ X
Grupa 0+ până la 13 kg X U+ X
Grupa I 9 – 18 kg X U+ X
Grupa II 15 – 25 kg X U X
Grupa III 22 – 36 kg X U X

Explicaţia literelor incluse în tabelul de mai sus:


U = Compatibil cu scaune pentru copii tip „universal” aprobate pentru această grupă de greutate.
X = Poziţie nerecomandată pentru copiii din această grupă de greutate.
+ = Compatibil cu scaune ISOFIX pentru copii, orientate cu faţa la sensul de mers, din categoria scaunelor universale, aprobate pentru această grupă
de greutate.

Notă: Pentru mai multe informaţii privind scaunele pentru copii adecvate, adresaţi-vă Distribuitorului Autorizat Chevrolet.
1–14 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

Tabel indicând compatibilitatea scaunelor pentru copii cu diversele poziţii de instalare

Poziţiile în vehicul
Clasă Dispozitiv
Grupă de greutate
de dimensiuni de fixare Locul pasagerului Locuri laterale Loc central Locuri laterale Locuri centrale
Alte locuri
faţă spate spate intermediare intermediare
F ISO/L1 X X X X X X
Port-bebe G ISO/L2 X X X X X X
(1) X X X X X X
E ISO/R1 X IUF X X X X
O - până la 10 kg
(1) X X X X X X
E ISO/R1 X IUF X X X X
D ISO/R2 X IUF X X X X
O+ - până la 13 kg
C ISO/R3 X IUF X X X X
(1) X X X X X X
D ISO/R2 X IUF X X X X
C ISO/R3 X IUF X X X X
B ISO/F2 X IUF X X X X
I - 9 – 18 kg
B1 ISO/F2X X IUF X X X X
A ISO/F3 X IUF X X X X
(1) X X X X X X
II - 15 – 25 kg (1) X X X X X X
III - 22 – 36 kg (1) X X X X X X
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–15

(1) Scaunele pentru copii recomandate pentru fiecare poziţie, pentru CRS (scaune pentru copii) neidentificate prin clasa de dimensiuni ISO/XX (A - G).
Explicaţia literelor incluse în tabelul de mai sus
IUF = compatibil cu scaune ISOFIX pentru copii orientate cu faţa la sensul de mers, din categoria scaune universale, aprobate pentru
această grupă de greutate.
X = poziţia nu este compatibilă cu scaune ISOFIX pentru copii pentru această grupă de greutate şi / sau clasă de dimensiuni.

Clasele şi dispozitivele de fixare a scaunelor pentru copii sunt următoarele:


A - ISO/F3: CRS (scaun pentru copii) - grupa copii mici, cu înălţime maximă, orientat cu faţa la sensul de mers
B - ISO/F2: CRS (Scaun pentru copii) - grupa copii mici, cu înălţime redusă, orientat cu faţa la sensul de mers
B1 - ISO/F2X: CRS (Scaun pentru copii) - grupa copii mici, cu înălţime redusă, orientat cu faţa la sensul de mers
C - ISO/R3: CRS (scaun pentru copii) - grupa copii mici, cu înălţime maximă, orientat cu spatele la sensul de mers
D - ISO/R2: CRS (scaun pentru copii) - grupa copii mici, cu înălţime redusă, orientat cu spatele la sensul de mers
E - ISO/R1: CRS (scaun pentru copii) - grupa sugari, orientat cu spatele la sensul de mers
F - ISO/L1: CRS (port-bebe) orientat cu faţa spre lateral stânga
G - ISO/L2: CRS (port-bebe) orientat cu faţa spre lateral dreapta
1–16 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

Instalarea scaunelor pentru copii cu ajutorul


AVERTISMENT AVERTISMENT
ancorelor superioare şi inferioare
Folosiţi ancorele inferioare şi superioare Instalarea scaunului pentru copii pe
1. Selectaţi una din poziţiile laterale spate
numai în scopul pentru care au fost scaunul pasagerului faţă poate duce
pentru instalarea scaunului pentru copil.
proiectate. la rănirea gravă sau chiar la decesul
copilului.
Ancorele inferioare şi superioare au fost
concepute numai pentru instalarea Nu instalaţi niciodată un scaun pentru
scaunelor pentru copii dotate copii orientat cu spatele la sensul de mers
cu dispozitive de ataşare de ancorele pe scaunul pasagerului din faţă asigurat
superioare şi inferioare. cu airbag.
• Nu folosiţi ancorele superioare Copilul aşezat într-un scaun pentru copii
şi inferioare ale autovehiculului pentru orientat cu spatele la sensul de mers,
a fixa centurile de siguranţă pentru instalat pe scaunul pasagerului faţă,
adulţi, curele sau alte componente ale poate fi grav rănit în cazul declanşării
unor echipamente din vehiculul airbagului.
Dumneavoastră.
Instalaţi întotdeauna scaunul pentru copii
Folosirea ancorelor inferioare orientat cu spatele la sensul de mers pe
şi superioare pentru fixarea centurilor banchetă.
de siguranţă pentru adulţi sau a curelelor
sau altor componente ale unor Scaunul pentru copii orientat cu faţa
echipamente din vehiculul la sensul de mers trebuie instalat pe
Dumneavoastră nu va asigura protecţie banchetă, ori de câte ori este posibil. Dacă
adecvată în caz de coliziune şi poate duce acesta este instalat pe scaunul pasagerului
la răniri grave sau chiar deces. din faţă, mutaţi scaunul cât mai în spate
posibil.

Poziţii corecte de instalare


SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–17

2. Localizaţi cele două ancore inferioare. 4. Aşezaţi scaunul pentru copii pe locul ales,
AVERTISMENT
Locaţia fiecărei ancore inferioare este peste cele două ancore inferioare,
marcată printr-un semn circular pe marginea ataşându-l de ancore conform Verificaţi dacă aţi ataşat corect clema
inferioară a spătarelor banchetei spate. instrucţiunilor livrate împreună centurii superioare a scaunului pentru
cu scaunul pentru copii. copii de ancora superioară.
3. Asiguraţi-vă că nu se află corpuri străine
în vecinătatea ancorelor inferioare, inclusiv 5. Reglaţi şi fixaţi scaunul pentru copii Ataşarea incorectă nu va asigura
centurile de siguranţă sau cataramele conform instrucţiunilor oferite odată o fixare eficientă a scaunului pentru copii.
acestora. Corpurile străine pot împiedica cu acesta.
ancorarea adecvată a scaunului pentru copii. 6. Ataşaţi clema centurii superioare 7. Strângeţi centura superioară a scaunului
a scaunului pentru copii de ancora pentru copii în conformitate
superioară, asigurându-vă că centura nu este cu instrucţiunile producătorului.
răsucită. 8. După instalare, împingeţi şi trageţi
Dacă locul din autovehicul pe care instalaţi de scaunul pentru copii în toate direcţiile,
scaunul pentru copii este echipat cu tetieră pentru a vă asigura că este ferm fixat.
reglabilă şi folosiţi o centură dublă, treceţi
centura în jurul tetierei.
Dacă locul din autovehicul pe care instalaţi
scaunul pentru copii este echipat cu tetieră
reglabilă şi folosiţi o centură simplă, ridicaţi
tetiera şi treceţi centura pe sub aceasta,
printre tijele de fixare a tetierei.

C7E1005A C05E181A
1–18 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

TETIERE
Tetierele sunt destinate să reducă riscul Pentru a înclina tetierele scaunelor faţă, TETIERE ACTIVE
leziunilor gâtului în cazul unei coliziuni. 1. Aduceţi-o în poziţie verticală împingând-o În eventualitatea unui impact din spate,
Pentru o protecţie maximă, deplasaţi tetiera complet în faţă şi apoi eliberând-o. tetierele active din faţă se înclină în mod
în sus sau în jos astfel încât partea superioară 2. Împingeţi tetiera cu grijă în faţă până aceasta automat spre înainte. Capul este sprijinit mai
a tetierei să se găsească la acelaşi nivel ajunge în poziţia dorită. eficient de tetieră şi se reduce pericolul
cu vârfurile urechilor. hiperextensiei în zona vertebrelor cervicale.

AVERTISMENT
Absenţa sau incorecta ajustare
a tetierelor poate cauza leziuni grave ale
capului şi gâtului în caz de accident.

Trageţi de tetiere în sus, pentru le regla în


poziţia mai înaltă. Împingeţi tetierele ţinând
apăsat butonul de eliberare, pentru le a regla
în poziţia mai joasă.

C7E1007A C7E1015A
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–19

SCAUNE FAŢĂ
REGLAREA DISTANŢEI SCAUNULUI REGLAREA ÎNCLINĂRII SCAUNULUI
AVERTISMENT
FAŢĂ FAŢĂ
În caz de accident, dacă scaunele faţă sunt
Pentru a deplasa înainte sau înapoi Pentru a înclina spătarul înainte sau înapoi, prea înclinate, ocupanţii nu vor beneficia
scaunul din faţă: trageţi în sus maneta din partea exterioară de capacitatea de reţinere a spătarului
1. Trageţi şi menţineţi maneta situată a pernei scaunului, până când spătarul ajunge şi centurilor de siguranţă, alunecând pe
dedesubtul părţii frontale a scaunului în poziţia dorită. sub centura de siguranţă sau lovindu-se
din faţă. de centura de siguranţă într-o poziţie
2. Culisaţi scaunul în poziţia dorită. AVERTISMENT improprie.
3. Eliberaţi maneta. • Nu reglaţi spătarul scaunului şoferului • Nu înclinaţi spătarul scaunelor din faţă
AVERTISMENT în timpul deplasarii vehiculului. în timpul deplasării autovehiculului.
• Nu reglaţi poziţia scaunului şoferului Şoferul poate pierde controlul asupra Există riscul de rănire gravă sau chiar
când autovehiculul este în mişcare. autovehiculului, putând provoca răniri deces, sau de proiectare în afara
personale sau daune materiale. vehiculului.
Şoferul poate pierde controlul asupra
autovehiculului, putând provoca răniri
personale sau daune materiale.

C7E1009A C7E1011A
1–20 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

REGLAREA ÎNĂLŢIMII SCAUNULUI REGLAREA SUPORTULUI LOMBAR PLIEREA SCAUNULUI PASAGERULUI


ŞOFERULUI AL SCAUNULUI ŞOFERULUI DIN FAŢĂ
Pentru a ridica perna scaunului şoferului, Pentru accentuarea sau reducerea bombării
ATENŢIE
ridicaţi repetat pârghia aferentă, până când suportului lombar al scaunului şoferului, rotiţi
scaunul ajunge la înălţimea dorită. Pentru butonul de pe interiorul spătarului în sens orar Dacă pliaţi spătarul spre înainte pentru
a coborî perna scaunului şoferului, coborâţi sau invers. a transporta obiecte lungi, cum ar fi
repetat pârghia, până când scaunul se află schiuri, asiguraţi-vă că obiectele încărcate
la înălţimea dorită. nu ajung lângă airbag. În caz de coliziune,
umflarea airbag-ului poate împinge
cu forţă respectivul obiect spre
o persoană. Acest lucru ar putea produce
rănirea gravă sau chiar decesul. Asiguraţi
astfel de obiecte la distanţă de zona în care
s-ar putea declanşa airbagul.

ATENŢIE
Obiectele aşezate pe acest spătar pot lovi
şi răni persoanele la o oprire sau viraj
brusc sau în cazul unui accident. Luaţi
orice obiecte de pe spătar şi asiguraţi-le
într-un loc adecvat, înainte de a porni
la drum.

C7E1010A C7E1006A
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–21

SCAUN CU ACŢIONARE
Pentru a plia spătarul locului pasagerului Pentru a ridica spătarul locului pasagerului din ELECTRICĂ*
din faţă, procedaţi în felul următor: faţă, procedaţi în felul următor: (NUMAI SCAUNUL ŞOFERULUI)
1. Coborâţi complet tetiera. 1. Ridicaţi spătarul şi împingeţi-l în poziţia REGLAREA DISTANŢEI SCAUNULUI
2. Trageţi şi ţineţi în sus maneta de sub partea iniţială. Pentru a deplasa scaunul înainte sau înapoi,
frontală a scaunului, pentru a-l culisa 2. Fixaţi spătarul la loc, apăsând ferm în partea deplasaţi şi ţineţi butonul spre înainte sau spre
la maximum spre înapoi, apoi eliberaţi sa superioară. înapoi. Când scaunul ajunge în poziţia dorită,
maneta. 3. Trageţi din nou spre înainte spătarul, pentru eliberaţi butonul.
3. Ridicaţi complet maneta de înclinare scaun, a vă asigura că este bine fixat.
AVERTISMENT
aflată pe laterala exterioară a scaunului
şi pliaţi spre înainte spătarul până când ATENŢIE • Nu reglaţi poziţia scaunului şoferului
se opreşte în poziţia pliat. Dacă spătarul nu este blocat, este posibil când autovehiculul este în mişcare.
să se deplaseze spre înainte la o oprire Şoferul poate pierde controlul asupra
bruscă sau în caz de coliziune. Acest lucru autovehiculului, putând provoca răniri
poate cauza rănirea persoanei aşezate pe personale sau daune materiale.
respectivul scaun. Întotdeauna trageţi
înainte şi înapoi de spătar, pentru
a vă asigura că este corect blocat.

C7E1012A
1–22 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

REGLAREA ÎNĂLŢIMII SCAUNELOR REGLAREA ÎNCLINĂRII SCAUNULUI


AVERTISMENT
Pentru a regla înălţimea părţii frontale a pernei Pentru a înclina spătarul scaunului spre înainte
În caz de accident, dacă scaunele faţă sunt
scaunului, apăsaţi partea frontală a butonului în sau înapoi, deplasaţi şi menţineţi în poziţie prea înclinate, ocupanţii nu vor beneficia
sus sau în jos. partea superioară a butonului, spre înainte de capacitatea de reţinere a spătarului
Pentru a regla înălţimea părţii din spate a pernei sau înapoi. şi centurilor de siguranţă, alunecând
scaunului, apăsaţi partea din spate a butonului în Când spătarul scaunului ajunge în poziţia dorită, pe sub centura de siguranţă sau
sus sau în jos. eliberaţi butonul. lovindu-se de centura de siguranţă
într-o poziţie improprie.
Pentru a regla înălţimea întregii perne
AVERTISMENT • Nu înclinaţi spătarul scaunelor din faţă
a scaunului, apăsaţi simultan partea frontală
şi din spate a butonului în sus sau în jos. • Nu reglaţi spătarul scaunului şoferului în timpul deplasării autovehiculului.
în timpul deplasarii vehiculului. Există riscul de rănire gravă sau chiar
Şoferul poate pierde controlul asupra deces, sau de proiectare în afara
autovehiculului, putând provoca răniri vehiculului.
personale sau daune materiale.

C7E1013A C7E1014A
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–23

SCAUNE SPATE
REGLAREA ÎNCLINĂRII SCAUNELOR PLIEREA SPĂTARULUI SCAUNULUI Pentru a plia separat spătarele scaunelor spate:
DIN SPATE SPATE 1. Asiguraţi-vă că toate cele trei centuri
Spătarul scaunelor din spate poate fi înclinat de siguranţă sunt decuplate, iar spătarele
AVERTISMENT faţă nu sunt înclinate.
parţial.
Pentru a înclina spătarul, ridicaţi maneta din • Nu depozitaţi bagaje sau alte 2. Împingeţi complet în jos tetierele.
încărcaturi astfel încât înalţimea lor
partea superioară a spătarului scaunului din 3. Ridicaţi maneta localizată în partea
să o depăşească pe cea a scaunelor faţă.
spate, până când acesta ajunge în poziţia dorită. superioară a spătarului pentru a elibera
• Nu permiteţi pasagerilor să se aşeze
pe spatarele pliate atunci când spătarul.
autovehiculul este în mişcare. 4. Pliaţi spătarul scaunului spate
• Autovehiculul dumneavoastră dispune înainte şi în jos.
de zone separate destinate transportului
de obiecte şi pasageri.
• Bagajele sau pasagerii neasiguraţi aflaţi
pe un spătar pliat pot fi aruncaţi în
habitaclu sau proiectaţi din autovehicul
în cazul unei opriri bruşte sau accident.
Pot rezulta accidentări grave
sau chiar deces.

ATENŢIE
Plierea unui scaun spate cu centurile
de siguranţă nedecuplate poate cauza
deteriorarea scaunului sau a centurilor
de siguranţă. Întotdeauna desfaceţi
centurile din catarame şi aduceţi-le
în poziţia de stocare, înainte de a plia
C7D1005A un scaun spate. C7D1006A
1–24 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

Pentru a reaşeza spătarul în poziţia iniţială: 5. Trageţi din nou spre înainte spătarul, pentru SCAUN SPATE CU PLIERE DUBLĂ*
1. Fixaţi centurile de siguranţă în cârligul a vă asigura că este bine fixat.
retractorului pentru a vă asigura că nu vor AVERTISMENT
AVERTISMENT
fi supuse riscului de deteriorare. • Nu depozitaţi bagaje sau alte
• Asiguraţi-vă că spătarele scaunelor încărcaturi astfel încât înalţimea lor
2. Ridicaţi spătarul şi împingeţi-l în poziţia
spate sunt repoziţionate complet să o depăşească pe cea a scaunelor faţă.
iniţială.
şi fixate în poziţie înainte de a porni • Nu permiteţi pasagerilor să se aşeze în
3. Scoateţi centurile de siguranţă din cârligele autovehiculul cu pasageri pe scaunul compartimentul din spate când scaunele
retractoarelor. din spate. din spate sunt pliate.
4. Fixaţi spătarul la loc, apăsând ferm • Nu trageţi de manetele de deblocare din • Bagajele sau pasagerii neasiguraţi aflaţi
în partea sa superioară. partea superioară a spătarului în timpul în compartimenul din spate pot fi
deplasării autovehiculului. aruncaţi de pe locurile ocupate,
sau proiectaţi afară din vehicul în caz
Dacă trageţi de manetele de deblocare de oprire bruscă sau accident.
când autovehiculul se află în mişcare, • Plierea unui scaun spate cu centurile
puteţi provoca rănirea sau lovirea de siguranţă nedecuplate poate cauza
ocupanţilor. deteriorarea scaunului sau a centurilor
de siguranţă. Întotdeauna desfaceţi
centurile din catarame şi aduceţi-le în
poziţia de stocare, înainte de a plia un
scaun spate.
retractorul • În cazul plierii duble sau deplierii unui
scaun, asiguraţi-vă că dispozitivele
de blocare a centurilor de siguranţă nu
se deteriorează la deplasarea scaunului.
Pot rezulta accidentări grave sau
chiar deces.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–25

Pentru accesul pasagerilor la bancheta de pe 4. Scaunul va bascula înainte automat, iar tijele Pentru a reaşeza scaunele spate în poziţia
rândul al 3-lea*, procedaţi după cum urmează: suport acţionate pneumatic vor ţine iniţială:
1. Asiguraţi-vă că toate cele trei centuri în poziţie scaunele pliate. 1. Fixaţi centurile de siguranţă în cârligul
de siguranţă sunt decuplate, iar spătarele retractorului pentru a vă asigura că nu vor
faţă nu sunt înclinate. fi supuse riscului de deteriorare.
2. Împingeţi complet în jos tetierele. 2. Împingeţi în jos perna scaunelor spate.
3. Trageţi spre înainte maneta de pe latura 3. Fixaţi pernele scaunelor spate de podea.
exterioară a spătarului şi pliaţi spătarul. Asiguraţi-vă că perna este bine fixată,
încercând să o deplasaţi în sus şi în jos.
4. Reaşezaţi spătarele scaunelor spate
în poziţia iniţială. Asiguraţi-vă că spătarul
este bine fixat încercând să îl deplasaţi
înainte şi înapoi.
5. Scoateţi centurile de siguranţă din cârligele
retractoarelor.

AVERTISMENT
• Nu puneţi picioarele, mâinile, etc.,
pe podea, sub perna scaunelor din spate,
atunci când împingeţi în jos perna
scaunului din spate.
Există riscul de rănire gravă.

C7D1007A
1–26 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

PLIEREA SCAUNELOR DE PE RÂNDUL Pentru a reaşeza scaunele spate în poziţia


ATENŢIE
AL 3-LEA* iniţială:
Nu trageţi de manetă când spătarul este
Pentru a plia spătarele de pe rândul al 3-lea: 1. Ridicaţi spătarele scaunelor în poziţia
rabatat. Această acţiune poate cauza
iniţială. Asiguraţi-vă că spătarul este bine
deteriorarea manetei sau a componentelor 1. Asiguraţi-vă că centurile de siguranţă sunt
asociate. fixat încercând să îl deplasaţi înainte
decuplate.
şi înapoi.
2. Ridicaţi maneta de pe spatele fiecărui
2. Împingeţi spre înapoi tetiera, readucând-o
spătar.
în poziţia iniţială.
3. Împingeţi spătarul spre înainte şi pliaţi-l.

C7D1009A
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–27

SISTEMUL SUPLIMENTAR
DE REŢINERE (AIRBAG) AIRBAG ŞOFER ŞI PASAGER FAŢĂ
AVERTISMENT
Autovehiculul dumneavoastră este dotat cu un Airbag şofer
sistem suplimentar de reţinere cu airbag (SRS) Airbagurile constituie un sistem
destinat să protejeze ocupanţii scaunelor corect Modulul airbag al şoferului este situat în centrul de reţinere suplimentar şi eficacitatea lor
instalaţi şi asiguraţi cu centura de siguranţă. volanului. este maximă în combinaţie cu centurile
Atât locul şoferului cât şi cea a pasagerului faţă de siguranţă.
sunt dotate cu airbaguri pentru şofer şi pasager Airbag pasager faţă Toţi ocupanţii inclusiv şoferul trebuie să
şi airbaguri laterale (dacă autovehiculul este poarte întotdeauna centurile de siguranţă
astfel echipat) pe lângă centurile de siguranţă Modulul airbag al pasagerului este situat indiferent dacă locul respectiv este dotat
în trei puncte şi alte facilităţi de siguranţă. în panoul de bord deasupra torpedoului. sau nu cu airbag, pentru a minimiza riscul
Vehiculul Dumneavoastră este dotat de rănire gravă sau chiar deces, în cazul
de asemenea cu airbaguri tip cortină. unui accident.
Airbagurile tip cortină sunt disponibile pentru • Airbagurile frontale nu se declanşează
şofer şi pasagerul aşezat pe locul din spatele în caz de coliziune laterală sau din
acestuia, precum şi pentru pasagerul din dreapta spate. Ocupanţii care nu poartă
faţă şi cel aşezat pe locul din spatele acestuia. centurile de siguranţă nu vor fi protejaţi
Fiecare airbag este special ambalat într-un de nici un fel de sistem de reţinere, ceea
modul, din care acesta este proiectat să se umfle ce determină leziuni grave sau decesul
şi să se declanşeze cu o forţă şi o viteză foarte Airbag pasager faţă în cazul acestor tipuri de coliziuni.
Airbag şofer
mare în cazul în care autovehiculul • Ocupanţii care nu poartă corect
dumneavoastră este implicat în anumite tipuri centurile de siguranţă pot fi aruncaţi
de coliziuni care antrenează un risc crescut înainte în urma frânării dinaintea
de răniri grave sau deces pentru şofer impactului, corpurile acestora fiind
şi pasageri. deplasate lângă, sau chiar pe modulele
airbag. Acest lucru poate cauza leziuni
serioase din cauza forţei de declanşare
a airbagului.
C7E1004A
1–28 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

Modul de funcţionare a airbagurilor Nivelul de gravitate a impactului la care


NOTĂ
Airbagurile sunt destinate prevenirii lovirii se declanşează airbagul a fost selectat astfel
încât să asigure expansiunea airbagurilor din Un airbag se poate declanşa şi în situaţii
capului, gâtului şi toracelui ocupantului
autovehiculele noastre la, sau sub, gradul de şoc moderat până la sever, fără
de panoul de bord, volan sau parbriz în cazul
de severitate a impactului la care s-a dovedit coliziune efectivă (de ex., lovirea şasiului
unui impact frontal. Ele nu sunt proiectate sau altei componente solide
să se umfle în cazul impacturilor din spate, statistic că există riscul de deces la coliziune
frontală. a autovehiculului de o adâncitură
al răsturnărilor sau în majoritatea accidentelor a suprafeţei de rulare), în care senzorii
cu impact lateral. Airbagurile din autovehiculul În realitate, autovehiculele se izbesc rareori de coliziune generează un semnal
Dumneavoastră sunt proiectate să se declanşeze de ziduri imobile; airbagurile se declanşează cel echivalent cu coliziunea cu o barieră
în accidente a căror forţă de impact este mai adesea atunci când un vehicul intră solidă imobilă, la viteza de 15 - 23 km/h.
echivalentă cu, sau depăşeşte impactul unui în coliziune cu un altul. Viteza efectivă
vehicul care se deplasează cu o viteză de declanşare a airbagurilor poate fi mai mare
de 15 - 23 km/h cu un obstacol solid şi imobil. în realitate, deoarece accidentele reale implică
Airbagul se activează în caz de coliziune de obicei impacturi mai complicate între mai
puternică, fie frontală, fie în unghi multe vehicule, la unghiuri de impact diferite,
de maxim 30° faţă de direcţia de înaintare. şi impacturi frontale incomplete ( de ex. lovituri
laterale-faţă), şi datorită faptului că obiectul
lovit nu este, de regulă, imobil.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–29

Airbagurile se umflă atunci când senzorul AIRBAGURI LATERALE*


NOTĂ
detectează un impact frontal de o gravitate
Modulele airbag laterale sunt localizate în
suficientă pentru declanşarea airbagului. Airbagurile nu vă pot sufoca şi nici nu vă
restricţionează mişcarea. Airbagurile au partea exterioară a spătarelor scaunelor faţă.
Senzorul de impact trimite un semnal electric
care iniţiază umflarea airbagului. Este aprins un orificii de aerisire astfel încât ele se
AVERTISMENT
agent propulsor care arde rapid în interiorul dezumflă imediat după amortizarea
modulului airbag producând suficient azot şocului suferit. Airbagurile constituie un sistem
gazos pentru a umfla complet airbagul. Procesul de reţinere suplimentar şi eficacitatea lor
chimic şi azotul sunt inofensive pentru este maximă în combinaţie cu centurile
Întregul proces, de la impactul iniţial şi până
ocupanţii autovehiculului. În intervalul de siguranţă.
la umflarea şi dezumflarea airbagului are loc în
de 0,045 secunde de la detecţia impactului intervalul de 0,2 secunde, mai rapid decât Toţi ocupanţii incluzând şoferul trebuie să
presiunea airbagului în umflare desface o clipire a ochilor. Deoarece coliziunea poarte întotdeauna centurile de siguranţă
ornamentul din plastic ce acoperă modulul care se termină într-o fracţiune de secundă indiferent dacă locul ocupat este dotat
este decupat în suprafaţa interioară astfel încât şi autovehiculele implicate în accident ajung sau nu cu airbag, pentru a minimiza riscul
să permită ornamentului volanului sau panoului de obicei în punctul final de repaus numai după de rănire gravă sau chiar deces,
de bord din partea pasagerului să se desfacă una sau două secunde de la contactul iniţial, în cazul unui accident.
sub acţiunea forţei. sistemul suplimentar de reţinere trebuie să (Continuare)
Airbagul se umflă complet pentru a crea detecteze impactul şi să comande declanşarea
o suprafaţă care să capteze mişcarea spre înainte airbagurilor aproape instantaneu pentru
a capului şi a toracelui ocupantului faţă. Pe a proteja ocupanţii autovehiculului.
măsură ce ocupantul intră în contact cu airbagul,
gazul din airbag iese prin orificiile de la baza
acestuia pentru a prelua forţa mişcării spre
înainte a ocupantului.

C7E1021A
1–30 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

Modul de funcţionare a airbagurilor laterale


AVERTISMENT AVERTISMENT
Airbagurile laterale sunt proiectate pentru
(Continuare) Copiii aşezaţi în apropierea unui airbag
a preveni lovirea toracelui ocupantului de uşă
lateral pot risca leziuni serioase sau fatale
• Nu plasaţi obiecte pe sau lângă modulele sau geam în cazul unui impact lateral.
dacă airbagul se declanşează, în special
airbag din partea exterioară a fiecăruia
Airbagurile laterale se umflă atunci când un dacă pieptul, gâtul sau capul copilului
din scaunele faţă. În timpul umflării
senzor detectează un impact lateral se află aproape de airbag în momentul
airbag-ului, aceste obiecte pot deveni
de o severitate suficientă pentru declanşarea declanşării.
veritabile proiectile, cauzând leziuni
foarte grave. acestuia. • Nu lăsaţi niciodată copilul să se sprijine
• Nu instalaţi huse pe scaunele faţă. Airbagurile dumneavoastră laterale sunt de uşă sau să se apropie de modulul
Declanşarea airbagurilor laterale poate proiectate să se declanşeze la coliziuni laterale airbagului lateral.
fi obstrucţionată în cazul unei coliziuni care sunt echivalente cu sau depăşesc forţa unui • Cel mai sigur loc din autovehicul pentru
ducând la leziuni grave. obstacol deformabil ce se deplasează cu o viteză aşezarea şi asigurarea în mod
de 15 - 25 km/h şi care se izbeşte într-un corespunzător a copiilor este bancheta
• Nu vă sprijiniţi capul sau o altă parte
autovehicul. din spate.
a corpului de uşă. Airbagul lateral
poate lovi ocupanţii cu o forţă Faptul că autovehiculul dumneavoastră a fost
considerabilă atunci când se umflă ca implicat într-un accident şi airbagurile laterale
urmare a unei coliziuni ducând nu s-au declanşat nu înseamnă în mod necesar că
la leziuni grave. acestea sunt defecte. Airbagurile laterale sunt
• Nu instalaţi nici un fel de scaun pentru proiectate să se declanşeze într-o coliziune
copii pe scaunul pasagerului faţă dacă laterală şi nu în impacturi frontale, din spate
autovehiculul este echipat cu airbag sau răsturnări, dacă acestea nu generează un
lateral. impact lateral suficient pentru declanşarea
Nerespectarea acestor precauţii poate airbagurilor laterale.
conduce la leziuni grave sau chiar deces.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–31

AIRBAGURI TIP CORTINĂ Airbagurile tip cortină sunt proiectate pentru


AVERTISMENT
a se declanşa doar în timpul anumitor coliziuni
Airbagurile tip cortină sunt situate în plafon,
de impact lateral, în funcţie de gravitatea, Nu asiguraţi eventuale obiecte
deasupra geamurilor laterale. Aceste airbaguri transportate pe acoperiş trecând cablul
unghiul şi viteza impactului. Acestea nu sunt
sunt destinate protejării capetelor ocupanţilor de fixare sau alt sistem de asigurare prin
proiectate pentru a se declanşa în orice situaţie
scaunelor din faţă şi ale ocupanţilor locurilor deschizătura unei uşi sau a unui geam.
de impact lateral, în coliziunile frontale sau din
laterale spate în anumite coliziuni de impact Procedând astfel, blocaţi calea
spate ale vehiculului sau în majoritatea
lateral. de declanşare a airbagului tip cortină.
situaţiilor de răsturnare.
Calea de declanşare a airbagului tip
Sistemul de airbag tip cortină se declanşează cortină trebuie să fie permanent liberă.
împreună cu sistemul airbagurilor laterale.

AVERTISMENT
Airbagurile tip cortină sunt proiectate
pentru a se declanşa în caz de coliziune
moderată până la gravă, când partea
laterală a autovehiculului loveşte un
obiect dur. Acestea nu sunt proiectate să
se declanşeze în caz de coliziune frontală,
răsturnare sau coliziune din spate. Toate
persoanele din autovehicul trebuie să aibă
centura de siguranţă fixată corect -
indiferent dacă locul respectiv este dotat
sau nu cu airbag.

C7D1001A
1–32 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

DUPĂ DECLANŞAREA AIRBAGULUI Depanarea sistemului SRS


AVERTISMENT
După dezumflarea airbagului puteţi observa un Sistemul suplimentar de reţinere (Supplemental
• Nu conduceţi autovehiculul după
miros de ars, fum şi o pulbere albă în interiorul Restrain System, SRS) nu necesită declanşarea unuia sau mai multor
autovehiculului. Acest lucru este normal. de fapt întreţinere. airbaguri.
Mirosul de ars provine de la agentul propulsor Totuşi, la apariţia unuia din următoarele semne, • Nu încercaţi să reparaţi, să modificaţi
care s-a aprins pentru a umfla airbagul. Pulberea apelaţi imediat la un centru de reparaţii pentru sau să înlăturaţi airbagul
albă este reprezentată de amidon din porumb depanarea sistemului SRS. Vă recomandăm dumneavoastră înşivă.
sau talc sau compuşi pe bază de sodiu care un Reparator Autorizat Chevrolet. • Airbagurile sunt montate la presiune
lubrifiază airbagul pentru a reduce frecarea înaltă cu ajutorul unor sisteme
acestuia în timpul stocării şi umflării. Deşi • S-a declanşat unul dintre airbagurile sofisticate de detecţie a impactului
aceste substanţe pot cauza o anumită iritare dumneavoastră. şi umflare a airbagului. Manipularea
a pielii sau ochilor, ele nu sunt toxice. • Indicatorul de avertizare al airbagului sistemului airbag de orice persoană
indică funcţionare defectuoasă. Vezi necalificată şi neautorizată poate cauza
NOTĂ „INDICATOR AVERTIZARE AIRBAG” răniri grave sau chiar deces.
Este posibil ca autovehiculul • Contactaţi imediat un centru
în index.
dumneavoastră să dispună de reparaţii dacă vreunul din
de o funcţie care deblochează automat airbagurile dumneavoastră s-a
NOTĂ
uşile şi aprinde luminile de avarie, declanşat, dacă apar deteriorări ale
Dacă autovehiculul dumneavoastră este autovehiculului dumneavoastră
în momentul umflării airbag-urilor.
echipat cu airbaguri laterale, ansamblul la sau lângă modulele airbag sau în
scaunului faţă trebuie înlocuit după ce cazul în care credeţi din orice motiv
airbagul s-a declanşat. Consultaţi un că starea de funcţionare a unui airbag
atelier de reparaţii pentru mai multe a fost afectată. Vă recomandăm un
informaţii. Vă recomandăm să apelaţi Reparator Autorizat Chevrolet.
la Reparatorul Dumneavoastră Conducerea unui autovehicul după
Autorizat Chevrolet. declanşarea unui airbag fără apelarea
la o unitate service autorizată poate
conduce la răniri grave sau chiar deces.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–33

CUM PROTEJEAZĂ AIRBAGURILE Toate aceste leziuni sunt provocare de forţa În caz de coliziune, autovehiculul poate trece
OCUPANŢII DIN FAŢĂ coliziunii la oprirea bruscă a autovehiculului. de la viteza de autostradă la oprire completă
Intervalul de timp, respectiv distanţa în care într-o fracţie de secundă, pe o distanţă de sub un
Ocupanţii autovehiculului suferă de obicei
autovehiculul poate încetinii sau opri, metru. Timpul şi respectiv distanţa de oprire
răniri în caz de coliziune, deoarece corpurile lor
determină în mare parte severitatea efectului foarte scurte amplifică mult forţa exercitată
sunt proiectate spre un obiect staţionar, fie din
coliziunii asupra ocupanţilor. De exemplu, asupra ocupanţilor. Nici o persoană nu are
interiorul vehiculului, cum ar fi volanul, panoul
atunci când un autovehicul frânează la lumina puterea sau reflexele necesare evitării acestei
de bord sau parbrizul, sau din afara acestuia,
roşie a semaforului, corpurile ocupanţilor sunt forţe. Chiar şi ocupanţii corect poziţionaţi
cum ar fi carosabilul sau un pom, atunci când
împinse spre înainte. Acest lucru se datorează şi purtând centura de siguranţă vor simţi capul,
ocupantul este proiectat în afara vehiculului.
faptului că autovehiculul şi ocupanţii acestuia partea superioară a toracelui, braţele şi coapsele
Traumatisme grave pot apărea şi dacă ocupanţii
se mişcă iniţial la aceaşi viteză. Frânele mişcându-se spre înainte cu viteza iniţială
sunt izbiţi de forţa impactului, chiar fără a intra
încetinesc autovehicolul iar corpurile a autovehiculului înainte de impact. În cazul
în contact direct cu un obiect sau o suprafaţă
ocupanţilor continuă, în virtutea inerţiei, coliziunilor frontale moderate până la grave,
staţionară.
mişcarea spre înainte, în habitaclu. Totuşi, chiar şi ocupanţii care poartă centura
ocupanţii bine poziţionaţi şi asiguraţi sunt foarte de siguranţă pot suferi leziuni ale creierului
rar răniţi când un autovehicul se opreşte din sau ale organelor interne, fără ca torsul
cauza frânării bruşte şi puternice. Acest lucru sau capul ocupantului să fi lovit obiecte
se datorează faptului că autovehiculul are destul sau suprafaţe staţionare.
timp şi o distanţă relativ mare pentru a opri Airbagurile oferă timp şi distanţă de oprire
chiar şi în cazul unei frânări bruşte. Centurile suplimentară pentru capul şi toracele
de siguranţă şi forţa ocupanţilor sunt în general ocupanţilor din faţă în cazul coliziunilor
suficiente pentru a contracara forţa de oprire moderate şi severe frontale sau semi-frontale.
prin frânare bruscă. Acest interval de timp şi distanţă suplimentară
pot salva vieţi şi pot preveni traumatisme grave.

S3W1241A
1–34 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

AJUTAŢI AIRBAGURILE SĂ VĂ Instalaţi întotdeauna orice tip de scaun


AVERTISMENT
PROTEJEZE pentru copii cu spatele la sensul de mers,
Reguli esenţiale pentru siguranţa pe bancheta din spate.
Pe lîngă avantajul de a vă proteja viaţa, sistemul funcţionării airbagurilor:
de airbag prezintă şi nişte riscuri minore. • Nu instalaţi niciodată un scaun pentru Un scaun pentru copii cu spatele la sensul
copil cu spatele la sensul de mers, de mers nu trebuie instalat niciodată pe scaunul
Deoarece airbagul se umflă cu forţă şi viteză
pe scaunul din faţă. din faţă. Declanşarea unui airbag poate provoca
considerabile, sistemul suplimentar de reţinere
• Copiii până la vârsta de 12 ani trebuie accidentarea gravă sau chiar decesul copilului
cu airbag va fi mult mai eficient şi mult mai
să călătorească oricând este posibil pe aflat într-un scaun pentru copii cu spatele
sigur dacă ocupanţii autovehiculului sunt corect bancheta din spate. la sensul de mers, instalat pe scaunul din faţă.
poziţionaţi in scaune. • Purtaţi întotdeauna centurile
de siguranţă, chiar dacă autovehiculul
dumneavoastră este echipat cu airbag. Copiii trebuie să călătorească pe scaunele
• Deplasaţi spătarul înspre înapoi atât cât din spate.
este confortabil şi sigur, înclinaţi-l uşor
şi staţi aşezat rezemat de spatele Conform statisticilor de accidente, copiii
scaunului. de 12 ani şi mai mici sunt mai în siguranţă dacă
• Nu plasaţi obiecte pe, deasupra sunt instalaţi corect pe locurile din spate şi nu pe
sau lângă modulele airbag. În timpul scaunul din faţă, şi trebuie să călătorească pe
umflării airbag-ului, aceste obiecte pot banchetă ori de câte ori este posibil. Copiii sunt
deveni veritabile proiectile, cauzând în siguranţă pe scaunul din spate nu numai din
leziuni foarte grave. cauza riscurilor de accidentare datorate
• Nu vă înclinaţi înainte şi nu vă sprijiniţi airbagurilor. Studiile efectuate arată că un copil
corpul de ornamentul care acoperă
este mai în siguranţă pe bancheta din spate chiar
modulele airbag.
• Nu conduceţi cu coloana de direcţie şi într-un autovehicol care nu are airbaguri.
ridicată complet.
Nerespectarea acestor reguli de siguranţă
pentru airbaguri poate duce la leziuni
grave şi decese.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–35

Poziţionarea corectă a adulţilor Ocupanţii care nu poartă corect centurile • Înclinaţi uşor centura de siguranţă
şi adolescenţilor de siguranţă pot fi aruncaţi spre înainte şi nu vă sprijiniţi spre înainte.
Adulţii şi adolescenţii care ocupă locurile din de forţa de frânare dinainte de impact,
Înclinaţi uşor spătarul scaunului
faţă ale autovehicolului pot beneficia de mai corpurile lor ajungând lângă, sau chiar
şi aşezaţi-vă cu spatele sprijinit de spătar.
multă siguranţă şi de eficienţa airbagurilor, atingând modulele airbag. Acest lucru poate
Nu vă înclinaţi sau aşezaţi prea
dacă sunt corect aşezaţi pe scaune. cauza leziuni serioase din cauza forţei
aproape - la o distanţă mai mică
de declanşare a airbagului.
Poziţionarea corectă a adulţilor de 15 cm - de modulele airbag. Nu vă
şi adolescenţilor: • Deplasaţi spătarul înspre înapoi atât cât sprijiniţi corpul de ornamentul care acoperă
este confortabil şi sigur. modulele airbag (centrul volanului
• Purtaţi întotdeauna centura de siguranţă sau partea de câtre pasager a panoului
în trei puncte. Poziţionarea scaunului dumneavoastră
la distanţă mai mare de modulul airbagului de bord, deasupra torpedoului). Încercaţi să
Toţi ocupanţii incluzând şoferul trebuie nu va descreşte eficacitatea acestuia. ţineţi capul şi corpul la o distanţă mai mare
să poarte întotdeauna centurile de siguranţă O distanţă mai mare de la modulul de 25 - 30 cm de airbaguri. Distanţa mai
indiferent dacă locul ocupat este dotat airbagului înseamnă o protejare mai bună mare prezintă mai multă siguranţă.
sau nu cu airbag pentru a minimiza riscul împotriva declanşării puternice şi bruşte
de rănire gravă sau chiar deces în cazul unui a acestuia. Nu trageţi spătarul scaunului
accident. şoferului atât de mult în spate încât acesta să
Airbagurile nu se declanşează în urma nu poată ajunge confortabil volanul,
coliziunilor laterale sau din spate. Ocupanţii pedalele sau alte instrumente şi comenzi.
care nu poartă centurile de siguranţă nu vor
fi protejaţi de nici un fel de sistem
de reţinere, ceea ce determină leziuni grave
sau decesul în cazul acestor tipuri
de coliziuni.
1–36 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

• Nu aşezaţi obiecte, un copil sau un Această manevră va poziţiona airbagul către


AVERTISMENT
animal de companie între ocupant pieptul şoferului şi nu spre cap sau gât, care
Pentru eficacitate maximă, un airbag şi modulul airbagului. sunt mult mai vulnerabile la accidente.
trebuie să se declanşeze rapid. Forţa este
maximă în primii 5-8 cm după ce airbagul Modulurile airbagurilor autovehiculului NOTĂ
se desface prin capac şi începe să se umfle. dumneavoastră se află în volan şi în panoul
de bord, deasupra torpedoului. Obiectele Faptul că autovehiculul poate fi grav
Aceşti 5-8 cm de distanţă de ieşire
aşezate pe, lângă, sau peste ornamentul care deteriorat, iar airbagurile nu s-au
a airbagului din capacul modulului
acoperă modulele airbag pot fi proiectate declanşat sau faptul că autovehiculul este
şi umflare bruscă propriu-zisă constituie
către faţa sau toracele ocupanţilor din faţă relativ neafectat dar airbagul s-a
zona de risc.
la umflarea airbagului, cauzându-le leziuni declanşat nu înseamnă neapărat că
• În cazul în care corpul unui ocupant sistemul de airbaguri al autovehiculului
grave.
se găseşte în această zonă de risc, este defect. Senzorii de impact detectează
declanşarea airbagului poate cauza Nu permiteţi niciodată transportul unui copil gravitatea accidentului şi nu gradul
leziuni severe sau chiar decesul. sau animal de companie în braţele unui de deteriorare a autovehiculului.
• Forţa descreşte pe masură ce airbagul ocupant al autovehiculului. Nu ţineţi în
se umflă departându-se de capacul braţe obiecte care pot cauza răniri în cazul
modulului. declanşării airbagului.
• O distanţă mai mare de modulul • Înclinaţi volanul în jos (dacă dispune
airbagului înseamnă o siguranţă mai de această funcţie), îndreptând astfel
mare la declanşarea acestuia. airbagul către pieptul şoferului şi nu spre
cap sau gât.
Nu poziţionaţi niciodată volanul în poziţia
cea mai înaltă. Acestă poziţie trebuie
folosită numai pentru a facilita urcarea
sau coborârea din maşină. Înainte
de a începe să conduceţi, coborâţi volanul.
INSTRUMENTE ŞI COMENZI

• PREZENTARE GENERALĂ - INSTRUMENTE • LAMPĂ DE AVERTIZARE PENTRU CENTURA DE


ŞI COMENZI ...........................................................2-3 SIGURANŢĂ A PASAGERULUI DIN FAŢĂ .........2-44
• GRUP DE INSTRUMENTE ..................................... 2-4 • CONTROL VITEZĂ DE CROAZIERĂ .................. 2-44
• VITEZOMETRU....................................................... 2-6 • CHEI.......................................................................2-46
• TUROMETRU ......................................................... 2-6 • SISTEM DE ACCES FĂRĂ CHEIE .......................2-47
• INDICATOR NIVEL DE COMBUSTIBIL..................2-7 • ÎNCUIETORI...........................................................2-51
• INDICATOR DE TEMPERATURĂ...........................2-7 • GEAMURI ELECTRICE .........................................2-54
• INDICATOARE ŞI LĂMPI DE AVERTIZARE..........2-8 • HAYON ..................................................................2-56
• CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU ŞOFER .....2-26 • CAPOTĂ MOTOR .................................................2-58
• COMUTATOARE ŞI COMENZI ............................2-31 • LĂMPI PENTRU ILUMINATUL INTERIOR ...........2-59
• SISTEM DE ILUMINARE PE TIMP DE ZI .............2-43 (Continuare)
• LUMINI DE ACCES FAŢĂ.....................................2-60 • SERTAR DE DEPOZITARE SUB SCAUNUL
• LAMPĂ ILUMINARE CONTACT ...........................2-61 PASAGERULUI .....................................................2-70
• SUPORT PENTRU OCHELARI DE SOARE .........2-61 • PLASA DE FIXARE A BAGAJELOR
• TRAPA ACŢIONATĂ ELECTRIC..........................2-61 DE PODEA ............................................................2-70
• CEAS DIGITAL .....................................................2-62 • PLASĂ PENTRU FIXAREA BAGAJELOR ...........2-71
• BRICHETĂ ŞI PRIZĂ PENTRU ACCESORII....... 2-63 • COMPARTIMENT DE DEPOZITARE
• SCRUMIERE DETAŞABILE................................ 2--65 SUB PODEA ..........................................................2-71
• BUTON SISTEM DE ÎNCĂLZIRE SCAUN ............2-65 • COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE
• CLAXON ................................................................2-66 ÎN PORTBAGAJ ....................................................2-71
• SUPORT PENTRU PAHARE ................................2-66 • PARASOLARE ......................................................2-72
• TORPEDO .............................................................2-67 • MÂNER DE SUSŢINERE CU CÂRLIG PENTRU
HAINE ...................................................................2-72
• CONSOLĂ .............................................................2-68
• PORTBAGAJ DE ACOPERIŞ ..............................2-73
• SUPORT PENTRU CARD .....................................2-68
• ANTENĂ ...............................................................2-74
• COMPARTIMENT PENTRU MONEDE .................2-69
• COMPARTIMENT DE DEPOZITARE
CENTRAL ..............................................................2-69
• COPERTINĂ PORTBAGAJ...................................2-70
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–3

PREZENTARE GENERALĂ – INSTRUMENTE ŞI COMENZI

15
5 5
3
6 16 6
2
9 4
1
18
7
19 10

8
14

17

13 12
11

C7E2009A

1. Airbag şofer 7. Sistem audio* 13. Pedală de ambreiaj


2. Airbag pasager faţă 8. Control climatizare 14. Manetă eliberare capotă motor
3. Grup de instrumente 9. Buton lumini de avarie 15. Centrul de informaţii pentru şofer (DIC)*
4. Ceas digital 10. Torpedo 16. Compartiment de depozitare central*
5. Fantă de ventilaţie centrală 11. Pedală de acceleraţie 17. Brichetă
6. Fantă de ventilaţie laterală 12. Pedală de frână 18. Suport pentru card
19. Compartiment pentru monede
2–4 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

GRUPUL DE INSTRUMENTE (VERSIUNEA CU MOTOR PE BENZINĂ)

33
36

34

35

C8E2002A

1. Turometru 14. Lampă „DCS nu este pregătit” şi de avertizare* 26. Lampă de avertizare nivel scăzut lichid
2. Vitezometru 15. Lampă indicatoare defecţiuni de spălare parbriz
3. Indicator de temperatură 16. Lampă de avertizare presiune ulei motor 27. Lampă avertizare sistem asistenţă la parcare*
4. Indicator nivel de combustibil 17. Lampă de avertizare sistem încărcare 28. Lampă SVS (apelaţi la service curând)
5. Indicator proiectoare ceaţă* acumulator 29. Indicator mod iarnă*
6. Lampă de avertizare sistem de frânare 18. Lampă de avertizare ABS 30. Lampă de avertizare temperatură lichid
7. Indicator sistem de control al vitezei 19. Lampă de atenţionare centură de răcire motor
de croazieră* de siguranţă şofer 31. Lampă de avertizare nivel scăzut
8. Lampa de avertizare hayon deschis 20. Semnalizator de direcţie/lumini de avarie de combustibil
9. Lampă de avertizare portieră deschisă 21. Indicator fază lungă 32. Buton contor de parcurs
10. Indicator ESP* 22. Contor kilometraj şi indicator poziţie manetă 33. Lampă de avertizare schimb ulei motor*
11. Indicator „ESP nu este pregătit„* schimbător de viteze* 34. Lampă de avertizare AWD
12. Lampă ESC activ şi de avertizare* 23. Indicator lămpi de ceaţă spate (tracţiune integrală)*
13. Indicator DCS (sistem de asistenţă la coborâre) 24. Lampă de avertizare airbag 35. Indicator pentru remorcă*
activ* 25. Lampă avertizare sistem antidemaraj 36. Lampă de avertizare SPSS*
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–5

PANOU DE BORD (VERSIUNEA CU MOTOR DIESEL)

33
37
39 34
36

35

38

C8E2007A
1. Turometru 15. Lampă indicatoare defecţiuni 27. Lampă avertizare sistem asistenţă la parcare*
2. Vitezometru 16. Lampă de avertizare presiune ulei motor 28. Lampă SVS (apelaţi la service curând)
3. Indicator de temperatură 17. Lampă de avertizare sistem încărcare 29. Indicator mod iarnă*
4. Indicator nivel de combustibil acumulator 30. Lampă de avertizare temperatură lichid
5. Indicator proiectoare ceaţă* 18. Lampă de avertizare ABS de răcire motor
6. Lampă de avertizare sistem de frânare 19. Lampă de atenţionare centură 31. Lampă de avertizare nivel scăzut
7. Indicator sistem de control al vitezei de siguranţă şofer de combustibil
de croazieră* 20. Semnalizator de direcţie/lumini de avarie 32. Buton contor de parcurs
8. Lampa de avertizare hayon deschis 21. Indicator fază lungă 33. Lampă avertizare apă în combustibil
9. Lampă de avertizare portieră deschisă 22. Contor kilometraj şi indicator poziţie manetă 34. Indicator bujii de preîncălzire
10. Indicator ESP* schimbător de viteze* 35. Indicator DPF (filtru motorină)
11. Indicator „ESP nu este pregătit„* 23. Indicator lămpi de ceaţă spate 36. Lampă de avertizare AWD
12. Lampă ESC activ şi de avertizare* 24. Lampă de avertizare airbag (tracţiune integrală)*
13. Indicator DCS (sistem de asistenţă la coborâre) 25. Lampă avertizare sistem antidemaraj 37. Lampă de avertizare schimb ulei motor
activ* 26. Lampă de avertizare nivel scăzut lichid 38. Indicator pentru remorcă*
14. Lampă „DCS nu este pregătit” şi de avertizare* de spălare parbriz 39. Lampă de avertizare SPSS*
2–6 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

VITEZOMETRU TUROMETRU
Vitezometrul arată viteza autovehiculului CONTOR KILOMETRAJ/CONTOR DE Tahometrul indică turaţia motorului în rotaţii
în kilometri pe oră (km/h). PARCURS pe minut (rpm).
Contorul kilometrajului arată numărul total Niciodată nu turaţi motorul până la turaţii
al kilometrilor parcurşi de autovehiculul afişate în zona roşie a acului turometrului.
dumneavoastră.

C7E2025A

Există două contoare de parcurs independente


care măsoară distanţele parcurse
de autovehicul de la ultima resetare a acestei (Benzină)
funcţii.
Pentru a reseta contorul de parcurs, ţineţi
apăsat butonul contorului până la resetare.
Butonul contorului de parcurs se găseşte în
partea de jos dreapta a vitezometrului.
Kilometrajul, contorul de parcurs A şi contorul
de parcurs B pot fi afişate alternativ prin
C7E2012A apăsarea butonului contorului. C7E2011A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–7

INDICATOR NIVEL INDICATOR DE TEMPERATURĂ


DE COMBUSTIBIL Indică temperatura lichidului de răcire
AVERTISMENT
Indică nivelul combustibilului din rezervor a motorului când contactul este CUPLAT.
Turarea excesivă a motorului poate duce la cuplarea contactului (poziţia ON).
la defectarea acestuia. ATENŢIE
După alimentare cu combustibil şi pornirea • Nu continuaţi să conduceţi
• Nu lăsaţi motorul să atingă turaţii
motorului, acul indicatorului de nivel se autovehiculul dacă acul indicatorului
excesive, de nivelul celor indicate
de acul turometrului în zona roşie. deplasează lent către noul nivel de temperatură ajunge în zona roşie.
de combustibil. Acest lucru înseamnă că motorul
Acest lucru poate conduce la reparaţii
ulterioare costisitoare. Mişcările combustibilului în rezervor autovehiculului este supraîncălzit.
determină acul indicator al nivelului să se Conducerea cu motorul supraîncălzit
mişte la frânare, accelerare sau virare. vă poate defecta autovehiculul. Vezi
„SUPRAÎNCĂLZIRE” în index.
• Capacitatea rezervorului de combustibil:
65 litri

(Diesel)

C8E2008A C7E2013A C7E2010A


2–8 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

INDICATOARE ŞI LĂMPI
DE AVERTIZARE Alimentaţi cu combustibil imediat ce este LAMPĂ DE AVERTIZARE ABS
LAMPĂ DE AVERTIZARE NIVEL posibil, după aprinderea lămpii de avertizare.
Lampa de avertizare ABS se aprinde pentru
SCĂZUT DE COMBUSTIBIL Vezi „COMBUSTIBIL” în index. scurt timp la acţionarea contactului.
Se aprinde când contactul este în poziţia ON Aceasta înseamnă că sistemul efectuează
(cuplat) şi se stinge după circa 4 secunde. o auto-verificare. Indicatorul trebuie să
se stingă după circa 4 secunde.
Această lampă de avertizare se aprinde când
nivelul de combustibil din rezervor este scăzut. Contactaţi un centru de reparaţii dacă lampa
de avertizare a sistemului ABS:
ATENŢIE • Nu se aprinde la cuplarea contactului.
• Nu lăsaţi autovehiculul să rămână fără • Nu se stinge.
combustibil.
• Se aprinde în timpul conducerii
Acest lucru poate defecta catalizatorul.
.

Vă recomandăm să apelaţi la Partenerul


Chevrolet.

L4W2091A L4W2101A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–9

LAMPĂ DE AVERTIZARE AIRBAG


AVERTISMENT AVERTISMENT
Lampa de avertizare airbag se aprinde
• Lampa de avertizare ABS poate Dacă lampa de avertizare airbag clipeşte
însemna că frânele nu funcţionează intermitent de câteva ori la cuplarea sau rămâne aprinsă în timpul rulării,
corect. contactului. Aceasta înseamnă că sistemul aceasta indică o defecţiune a sistemului
de airbaguri este funcţional. airbag. Sistemul airbag va fi dezactivat,
Dacă sistemul de frânare
al autovehiculului nu este menţinut şi nu se va declanşa în eventualitatea unui
în bună stare de funcţionare, există riscul accident. Verificaţi sistemul la un centru
de coliziune urmată de posibile răniri de reparaţii cât mai curând posibil.
personale şi deteriorarea autovehiculului Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
sau alte daune materiale. Conducerea autovehiculului când
sistemul airbag este suspectat
Dacă lampa de avertizare ABS se aprinde de o defecţiune poate conduce la răniri
personale grave sau chiar deces, în cazul
în timpul conducerii, e posibil să existe
unui accident.
o defecţiune la sistemul ABS
al autovehiculului. Deşi sistemul de frânare
al autovehiculului va funcţiona normal fără Defecţiunea la sistemul airbag poate fi indicată
ABS, roţile blocându-se, însă, în cazul unei de oricare din următoarele moduri
frânări excesive, verificaţi sistemul la cel mai de aprindere a lămpii de avertizare:
apropiat centru de reparaţii şi efectuaţi • Nu clipeşte şi nu rămâne aprinsă
reparaţiile necesare cât de curând posibil. la cuplarea contactului.
Vă recomandăm să apelaţi la un Partener • Rămâne aprinsă după ce clipeşte
Chevrolet. de mai multe ori.
• Clipeşte în timpul conducerii.
A se vedea în index „SISTEM • Rămâne aprinsă în timpul conducerii.
ANTIBLOCARE FRÂNE”. Pentru o descriere a sistemului airbag
şi a altor sisteme de protecţie a ocupanţilor,
vezi secţiunea 1.
S3W2111A
2–10 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LAMPĂ DE AVERTIZARE SISTEM DE 4. Conduceţi cu grijă, cu viteză ce oferă


ATENŢIE
FRÂNARE siguranţă, până la un centru de reparaţii,
• Nu conduceţi cu lampa de avertizare pentru a verifica frânele, în următoarele
Lampa de avertizare a sistemului de frânare a sistemului de frânare aprinsă. situaţii:
se aprinde la acţionarea contactului înainte
• Acest lucru poate însemna că frânele nu • Frânele autovehiculului funcţionează
de pornirea motorului. funcţionează corect.
normal.
Acest lucru înseamnă că indicatorul operează • Conducerea cu frâne defecte poate
corect. Lampa trebuie să se stingă după conduce la coliziuni urmate de răniri • Consideraţi că sistemul de frânare
pornirea motorului. personale şi deteriorarea al autovehiculului este sigur.
Lampa de avertizare a sistemului de frânare autovehiculului sau a altor bunuri. Vă recomandăm să apelaţi la un Partener
se aprinde de asemenea atunci când frâna Chevrolet.
de mână este trasă. Lampa se stinge Dacă lampa de avertizare a sistemului 5. Remorcaţi autovehiculul până la un atelier
la eliberarea frânei de mână. Asiguraţi-vă de frânare se aprinde chiar şi dacă frâna service autorizat pentru inspecţie
că frâna de mână este complet eliberată, de mână este eliberată complet, acest lucru şi reparaţii în următoarele situaţii:
înainte de a pune în mişcare autovehiculul. poate indica nivel scăzut al lichidului de frână
din rezervor. • Descoperiţi scurgeri în sistemul
de frânare.
În acest caz, parcurgeţi următorii paşi:
• Lampa de avertizare a sistemului
1. Opriţi cu atenţie autovehiculul pe marginea
de frânare rămâne aprinsă.
drumului.
• Frânele autovehiculului nu
2. Verificaţi nivelul lichidului de frână.
funcţionează corect.
3. Completaţi cu lichidul de frână
recomandat până în dreptul semnului Vă recomandăm să apelaţi la un Partener
MAX. Vezi „ADĂUGAREA DE LICHID Chevrolet.
DE FRÂNĂ / AMBREIAJ” în index.

S5W2004A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–11

LAMPĂ DE AVERTIZARE SISTEM Dacă lampa de avertizare a sistemului


ATENŢIE
ÎNCĂRCARE ACUMULATOR de încărcare se aprinde în timpul conducerii:
• Nu conduceţi autovehiculul dacă lampa 1. Conduceţi cu grijă şi trageţi pe dreapta cât
de avertizare a sistemului de frânare nu Indică faptul că acumulatorul este descărcat.
mai curând posibil.
se aprinde când frâna de mână este Lampa trebuie să se aprindă la cuplarea
2. Opriţi autovehiculul.
trasă şi contactul este cuplat. contactului. Lampa trebuie să se stingă
3. Asiguraţi-vă de integritatea curelei
• Dacă lampa nu se aprinde când trageţi după pornirea motorului.
de transmisie. Vezi „CUREA DE
frâna de mână şi contactul este cuplat TRANSMISIE” în index.
(ON), apelaţi la un atelier service ATENŢIE
autorizat pentru verificarea sistemului Lampa de avertizare a sistemului ATENŢIE
de frânare. Vă recomandăm de încărcare indică faptul că poate exista O curea de transmisie slăbită sau fisurată
un Partener Chevrolet. o problemă la sistemul de încărcare. poate produce supraîncălzirea motorului.
Aceste situaţii pot indica o defecţiune • Nu conduceţi autovehiculul atunci când • Nu conduceţi autovehiculul în cazul în
la sistemul de frânare al autovehiculului. lampa de avertizare a sistemului care cureaua de transmisie este slăbită
Dacă sistemul de frânare de încărcare este aprinsă. sau fisurată.
al autovehiculului nu este menţinut în Conducerea autovehiculului atunci când
Un motor supraîncălzit poate defecta
bună stare de funcţionare, există riscul sistemul de încărcare este defect poate
autovehiculul şi genera reparaţii
de coliziune urmată de posibile răniri cauza defectarea autovehiculului.
costisitoare.
personale şi deteriorarea autovehiculului
sau alte daune materiale.
4. În cazul în care cureaua de transmisie este
în bună stare de funcţionare însă lampa
de avertizare a sistemului de încărcare
rămâne aprinsă, poate exista o problemă
la sistemul de încărcare.
Apelaţi la un atelier service autorizat
pentru a remedia problema cât mai curând
posibil. Vă recomandăm un Partener
L4W2131A
Chevrolet.
2–12 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LAMPĂ DE AVERTIZARE PRESIUNE LAMPĂ INDICATOARE DEFECŢIUNI


ATENŢIE
ULEI MOTOR Se aprinde scurt la cuplarea contactului (ON)
Presiunea uleiului motor poate fi periculos
Se aprinde scurt atunci când se acţionează de scăzută. înainte de pornirea motorului.
contactul înainte de pornirea motorului. Lampa trebuie să se stingă după pornirea
• Nu conduceţi cu lampa de avertizare
Lampa trebuie să se stingă după pornirea a presiunii uleiului aprinsă. motorului.
motorului. Conducerea autovehiculului când
Dacă lampa de avertizare a presiunii uleiului presiunea uleiului este scăzută poate cauza
de motor se aprinde în timpul conducerii, defecţiuni foarte costisitoare ale
presiunea uleiului de motor poate fi periculos autovehiculului.
de scăzută. Opriţi imediat motorul şi verificaţi
nivelul uleiului. Dacă nivelul de ulei este scăzut, adăugaţi uleiul
Pentru procedura de verificare corectă, de motor recomandat până la nivelul corect.
vezi „ULEI MOTOR” în index. Vezi „SCHIMBAREA ULEIULUI
DE MOTOR ŞI A FILTRULUI” în index.
Dacă nivelul uleiului este normal, verificaţi
sistemul de lubrifiere al autovehiculului la un
centru de reparaţii. Vă recomandăm un
Partener Chevrolet.

L4W2141A S5W2003A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–13

Lampa de control defecţiune (MIL) Aprinderea şi stingerea lămpii MIL pentru


ATENŢIE
se va aprinde dacă există vreo defecţiune un scurt timp este normală şi nu indică
Lampa de control semnalează faptul la componentele sistemului de evacuare o defecţiune a sistemului.
că autovehiculul dumneavoastră prezintă sau a subsistemelor conexe. Dacă autovehiculul dumneavoastră este
o defecţiune ce necesită atenţie.
Conducerea cu lampa de control Aceasta va rămâne aprinsă atât timp echipat cu transmisie automată, vezi în index
defecţiuni aprinsă poate cauza cât modulul electronic de control (ECM) „PROCEDURA DE SCHIMBARE
deteriorarea sistemului de control emisii, detectează defecţiunea. Dacă este detectat un A VITEZELOR ÎN CAZ DE URGENŢĂ,
afectând economia de combustibil nivel extrem de ridicat de rateuri la aprindere, LA TRANSMISIA AUTOMATĂ”.
şi manevrabilitatea autovehiculului. MIL se va aprinde intermitent. Rateurile grave
Apelaţi la un centru de reparaţii pentru pot cauza deteriorarea catalizatorului.
a remedia problema cât mai curând Lampa de control defecţiuni (MIL) se aprinde
posibil. Vă recomandăm un Partener de asemenea pentru a indica o defecţiune
Chevrolet. la filtrul de particule diesel (DPF). Dacă
se întâmplă acest lucru, apelaţi la un atelier
service autorizat pentru remedierea imediată
a problemei. Vă recomandăm un Partener
Chevrolet. Pentru informaţii suplimentare,
vezi în index „FILTR DE PARTICULE
DIESEL (DPF)”.
Sistemul electronic al autovehiculului va trece
pe un program de rulare de urgenţă astfel încât
puteţi continua să conduceţi. Totuşi, trebuie să
apelaţi la un centru de reparaţii pentru
a remedia problema cât mai curând posibil.
Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
2–14 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

INDICATOR MOD IARNĂ* INDICATOR POZIŢIE MANETĂ INDICATOR PROIECTOARE DE CEAŢĂ*


Se aprinde la apăsarea comutatorului pentru SCHIMBĂTOR DE VITEZE Luminează când proiectoarele de ceaţă sunt
modul iarnă. (TRANSMISIE AUTOMATĂ)* aprinse.
Utilizaţi acest mod pentru a conduce lin Indică poziţia manetei schimbătorului Vezi în index „INDICATOR PROIECTOARE
pe şosele acoperite cu gheaţă sau alunecoase. transmisiei automate. DE CEAŢĂ”.
Pentru a ieşi din modul iarnă, apăsaţi
din nou comutatorul.
Vezi „MOD IARNĂ” din index.

C7E2024A C7E2026A S3W2181A


INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–15

INDICATOR LĂMPI CEAŢĂ SPATE LAMPĂ DE ATENŢIONARE CENTURĂ


NOTĂ
Luminează atunci când lămpile de ceaţă spate DE SIGURANŢĂ ŞOFER
Dacă şoferul îşi fixează centura
sunt aprinse. Lampa de avertizare centură de siguranţă şofer de siguranţă în timp ce lampa
A se vedea în index „INDICATOR LĂMPI se aprinde circa 4 secunde la cuplarea de avertizare este aprinsă sau clipeşte,
CEAŢĂ SPATE”. contactului (poziţia ON), apoi se stinge. după ce sistemul execută auto-verificarea,
Aceasta înseamnă că sistemul efectuează lampa de avertizare centură de siguranţă
o auto-verificare. După pornirea motorului, se stinge imediat.
dacă centura de siguranţă a şoferului nu este
cuplată, lampa va clipi circa 90 de secunde
Dacă doriţi să opriţi avertizarea sonoră fără să
şi apoi va lumina continuu până când va
vă legaţi centura de siguranţă, procedaţi astfel:
fi cuplată centura de siguranţă a şoferului.
Cu contactul cuplat, inseraţi clema de fixare
Apoi, dacă viteza autovehiculului în catarama centurii de siguranţă apoi extrageţi
depăşeşte 22 km/h, lampa va clipi simultan din nou clema de fixare din cataramă.
cu un semnal sonor, circa 90 de secunde, Această operaţie trebuie executată de două
apoi va lumina continuu până când va fi cuplată ori în interval de 10 secunde.
centura de siguranţă a şoferului.
Avertizarea sonoră se va activa din nou
la câteva minute după decuplarea contactului.

S3W2191A L4W2211A
2–16 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

INDICATOARE SEMNALIZATOARE INDICATOR FAZĂ LUNGĂ


ATENŢIE
DE DIRECŢIE/LUMINI DE AVARIE Indicatorul de fază lungă iluminează atunci
Aceste indicatoare sunt necesare pentru
Indicatoarele pentru semnalizatoare o conducere în siguranţă. când faza lungă a farurilor faţă este aprinsă.
de direcţie/lumini de avarie verifică dacă
Dacă indicatoarele nu sunt menţinute
semnalizatoarele de direcţie şi luminile în bună stare de funcţionare, pot avea
de avarie funcţionează corect. loc accidente urmate de răniri grave
Dacă săgeţile verzi nu clipesc când semnalizaţi sau deteriorarea autovehiculului
schimbarea direcţiei sau când apăsaţi butonul sau a altor bunuri.
de avarie, verificaţi siguranţele şi înlocuiţi-le
pe cele defecte.

L4W2221A L4W2231A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–17

INDICATOR DEZACTIVARE CONTROL INDICATOR CONTROL ELECTRONIC LAMPĂ CONTROL ELECTRONIC


ELECTRONIC DE STABILITATE (ESC)* DE STABILITATE (ESC) NU ESTE DE STABILITATE (ESC) ACTIV
Se aprinde când contactul este în poziţia ON PREGĂTIT* ŞI DE LAMPĂ DE AVERTIZARE*
(cuplat) şi se stinge după circa 4 secunde. Indicatorul „ESC nu este pregătit” se aprinde Se aprinde când contactul este în poziţia ON
Indicatorul de dezactivare ESC luminează pentru a indica faptul că ESC nu este pregătit (cuplat) şi se stinge după circa 4 secunde.
pentru a indica anularea sistemului la apăsarea pentru a funcţiona. Această lampă clipeşte în timp ce ESC
butonului situat în centrul panoului Pentru informaţii suplimentare, vezi în index funcţionează şi rămâne aprinsă pentru a indica
de bord. „SISTEM DE CONTROL ELECTRONIC o defecţiune în sistem.
Pentru informaţii suplimentare, vezi în index DE STABILITATE”. Pentru informaţii suplimentare, vezi în index
„SISTEM DE CONTROL ELECTRONIC DE „SISTEM DE CONTROL ELECTRONIC
STABILITATE”. DE STABILITATE”.

C7E2019B C7E2018A C7E2017A


2–18 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LAMPA SISTEM DE ASISTENŢĂ Lampa „DCS nu este pregătit” şi de avertizare LUMINĂ DE AVERTIZARE SISTEM
LA COBORÂRE (DCS) ACTIV ŞI LAMPĂ funcţionează astfel: ANTIDEMARAJ
DE AVERTIZARE „SISTEMUL NU ESTE • Clipeşte (în galben) pentru a arăta că sistemul
DCS nu este pregătit pentru funcţionare datorită Se aprinde când contactul este în poziţia ON
PREGĂTIT„* (cuplat) şi se stinge după circa 4 secunde.
temperaturii ridicate (circa 350~400 °C)
Lampa verde DCS reprezintă indicatorul a materialului supus frecării (plăcuţele de frână Această lampă se aprinde pentru a indica
„DCS activ”, iar lampa DCS galbenă faţă), datorită frânării puternice sau repetate. o defecţiune în sistemul antidemaraj.
reprezintă indicatorul „DCS nu este pregătit” Lampa se va stinge când temperatura
Vezi „SISTEM ANTIDEMARAJ” în index.
şi de avertizare. materialului supus frecării (plăcuţele de frână
Indicatorul DCS activ se aprinde (în verde) faţă) coboară sub 350 °C.
ATENŢIE
• Se aprinde (în galben) pentru a indica
când DCS este gata de funcţionare şi clipeşte
o defecţiune în sistemul DCS, datorită Dacă lampa de avertizare a sistemului
(în verde) în timp ce DCS funcţionează, antidemaraj se aprinde, apelaţi la un
temperaturii ridicate (peste 400 °C)
la apăsarea butonului DCS situat în centrul a materialului supus frecării (plăcuţele centru de reparaţii pentru a remedia
panoului de bord. de frână faţă), datorită frânării puternice problema cât mai curând posibil.
sau repetate. Lampa se va stinge de asemenea Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
când temperatura materialului supus frecării
(plăcuţele de frână faţă) coboară sub 350 °C.
Aprinderea sau iluminatul intermitent al lămpii
„DCS nu este pregătit” şi de avertizare vă anunţă
că materialul supus frecării necesită răcire
(conduceţi atent, fără a frâna cât mai mult posibil).
Temperaturile indicate mai sus diferă într-o
oarecare măsură în funcţie de starea
autovehiculului sau de ambient
(anotimp sau temperaturi exterioare), etc.
Pentru informaţii suplimentare, a se vedea în index
„SISTEM DE ASISTENŢĂ LA COBORÂRE”.
C7E2016B C7E2020A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–19

LAMPĂ AVERTIZARE SISTEM LAMPĂ DE AVERTIZARE NIVEL LAMPĂ SVS (apelaţi la service curând)
ASISTENŢĂ LA PARCARE* SCĂZUT LICHID DE SPĂLARE PARBRIZ Se aprinde când contactul este în poziţia ON
Se aprinde când contactul este în poziţia ON Se aprinde când contactul este în poziţia ON (cuplat) şi se stinge după circa 4 secunde.
(cuplat) şi se stinge după circa 4 secunde. (cuplat) şi se stinge după circa 4 secunde.
Această lampă se aprinde pentru a indica Această lampă se aprinde când nivelul
o defecţiune în sistem. lichidului pentru spălarea parbrizului este
Pentru informaţii suplimentare, vezi în index scăzut. Adăugaţi lichid pentru spălarea
„SISTEMUL DE ASISTENŢĂ LA parbrizului când se aprinde această lampă.
PARCARE”.
Vezi „LICHID PENTRU SPĂLAREA
ATENŢIE PARBRIZULUI” în index.
Dacă lampa de avertizare a sistemului
de asistenţă la parcare se aprinde, apelaţi
la un centru de reparaţii pentru
remedierea problemei cât mai curând
posibil. Vă recomandăm un Partener
Chevrolet.

C7E2022A C7E2021A C7E2023A


2–20 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LAMPĂ DE AVERTIZARE LAMPĂ DE AVERTIZARE PORTIERĂ


ATENŢIE
TEMPERATURĂ LICHID DE RĂCIRE DESCHISĂ
Lampa SVS vă atenţionează
că autovehiculul prezintă o defecţiune Se aprinde când contactul este în poziţia ON Se aprinde atunci când o portieră este deschisă
ce necesită atenţie. Conducerea cu această (cuplat) şi se stinge după circa 4 secunde. sau nu este bine închisă.
lampă aprinsă poate cauza deteriorarea Această lampă arată că lichidul de răcire
sistemelor care nu au legătură cu emisiile. s-a supraîncălzit.
Apelaţi la un centru de reparaţii pentru Dacă aţi condus autovehiculul în condiţii
a remedia problema cât mai curând
normale, conduceţi spre prima parcare, opriţi
posibil. Vă recomandăm un Partener
autovehiculul şi lăsaţi motorul la ralanti timp
Chevrolet.
de câteva minute.
Dacă lampa nu se stinge, trebuie să opriţi
Lampa SVS se aprinde dacă există o defecţiune motorul şi să vă adresaţi unui centru
la componentele sistemelor care nu au legătură de reparaţii cât mai curând posibil.
cu emisiile, sau a subsistemelor conexe. Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
Aceasta va rămâne aprinsă atât timp cât Vezi în index „SUPRAÎNCALZIRE”.
unitatea electronică de control (ECU)
detectează defecţiunea.

K5W2022A C7E2015A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–21

LAMPĂ DE AVERTIZARE HAYON INDICATOR CONTROL VITEZĂ LAMPĂ DE AVERTIZARE SISTEM


DESCHIS DE CROAZIERĂ* TRACŢIUNE INTEGRALĂ (AWD)*
Se aprinde când hayonul sau geamul hayonului Se aprinde dacă sistemul de control al vitezei (numai modele cu tracţiune integrală)
este deschis sau nu este bine închis. de croazieră este activat. Se va stinge dacă Se aprinde când contactul este în poziţia ON
sistemul de control al vitezei de croazieră este (cuplat) şi se stinge după circa 4 secunde.
dezactivat.
Această lampă clipeşte când AWD este
Vezi „CONTROL VITEZĂ DE temporar dezactivat şi rămâne aprinsă pentru
CROAZIERĂ” în index. a indica o defecţiune a sistemului AWD.
Dacă lampa de avertizare a sistemului AWD
se aprinde, apelaţi la un centru de reparaţii
pentru a remedia problema cât mai curând
posibil. Vă recomandăm un Partener
Chevrolet.
Pentru informaţii suplimentare, vezi în index
„SISTEM DE TRACŢIUNE INTEGRALĂ”.

C7E2014A L5W2006A C7E2106A


2–22 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LAMPĂ AVERTIZARE SCHIMB ULEI Pentru informaţii suplimentare, vezi în index INDICATOR BUJII DE PREÎNCĂLZIRE*
DE MOTOR* (numai modele „SISTEMUL DE INDICARE DURATĂ (numai versiunile diesel)
cu motor 3.2D & diesel) ULEI DE MOTOR”.
Se aprinde la cuplarea contactului (ON)
Se aprinde când contactul este în poziţia ON ATENŢIE şi rămâne aprins câteva momente sau se poate
(cuplat) şi se stinge după circa 4 secunde. stinge imediat. Timpul de aşteptare poate varia
Este posibil ca autovehiculul dumneavoastră Când lampa de avertizare schimb ulei în funcţie de temperatura lichidului de răcire
să fie dotat cu sistem de indicare durată ulei de motor se aprinde la un autovehicul motor.
echipat cu motor diesel, este posibil
de motor, care vă arată când trebuie schimbat Când bujiile de preîncălzire sunt suficient
ca puterea motorului să scadă, pentru
uleiul. de încălzite pentru o pornire la rece,
a vă informa despre necesitatea
Când lampa de avertizare schimb ulei de motor schimbării uleiului. indicatorul se stinge. În acest moment, motorul
se aprinde, înseamnă că uleiul de motor trebuie pornit.
Schimbaţi uleiul imediat dacă lampă
necesită schimbare.
de avertizare schimb ulei de motor Pentru informaţii suplimentare, vezi în index
După schimbarea uleiului, sistemul de indicare
se aprinde, la un autovehicul dotat „PORNIREA MOTORULUI DIESEL”.
durată ulei de motor trebuie resetat. cu motor diesel.
După resetare, lampa de avertizare schimb
ulei de motor trebuie să se stingă.

C7E2103A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–23

INDICATOR FILTRU DE PARTICULE LAMPĂ DE AVERTIZARE APĂ


ATENŢIE
DIESEL (DPF)* (numai versiunile diesel) ÎN COMBUSTIBIL*
Dacă lampa indicatoare bujii (numai modele cu motor diesel)
de preîncălzire se aprinde în timpul Indicatorul se aprinde când cantitatea
conducerii sau motorul nu poate fi pornit de particule de funingine acumulate în filtrul Când cantitatea de apă în filtrul de combustibil
corect, apelaţi la un centru de reparaţii DPF atinge un anumit nivel. depăşeşte un anumit nivel, această lampă
pentru a remedia problema cât mai Particulele de funingine trebuie arse complet de avertizare se aprinde. Dacă apare această
curând posibil. Vă recomandăm printr-un proces numit regenerare pentru situaţie, eliminaţi urgent apa din filtrul
un Partener Chevrolet. a preveni colmatarea filtrului. Imediat de combustibil.
ce condiţiile de parcurs şi de trafic permit - Pentru procedura de scurgere a apei,
dacă acest indicator s-a aprins - creşteţi viteza „FILTR DE MOTORINĂ” vezi în secţiunea 6.
la peste 50 km/h timp de circa 15 minute. Lampa de avertizare se va stinge după
Indicatorul se va stinge imediat ce cantitatea finalizarea procesului de scurgere a apei.
de particule atinge un anumit nivel. Înainte de pornirea motorului, după scurgerea
apei din filtru, se va executa operaţia
Pentru informaţii suplimentare, vezi în index de amorsare. Pentru mai multe informaţii,
„FILTR DE PARTICULE DIESEL (DPF)”. vezi „Scurgerea apei din filtrul
de combustibil”, secţiunea 6.

C7E2102A C7E2101A
2–24 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LAMPĂ DE AVERTIZARE SSPS* INDICATOR PENTRU REMORCĂ*


ATENŢIE
Lampa de avertizare pentru sistemul Se aprinde când remorca este ataşată
• Sistemul de combustibil al motorului
se poate defecta grav dacă se continuă de servodirecţie sensibil la viteză (SSPS) la autovehiculul dumneavoastră. Se stinge
conducerea autovehiculului cu lampa se aprinde la cuplarea contactului. Lampa imediat ce remorca este decuplată.
de avertizare aprinsă. Se impune trebuie să se stingă după circa 4 secunde.
remedierea imediată a problemei. Consultaţi un atelier service autorizat
• Utilizarea de combustibil de calitate în cazul în care lampa de avertizare SSPS se
inferioară poate conduce comportă după cum urmează. Vă recomandăm
la deteriorarea gravă a motorului, să vă adresaţi unui Partener Chevrolet.
datorită apei sau impurităţilor din
• Nu se aprinde la acţionare contactului.
combustibil. Nu alimentaţi niciodată
cu combustibil de calitate inferioară. • Nu se stinge.
• Înainte de pornirea motorului, • Se aprinde în timpul mersului.
se va executa operaţia de aerisire. Vezi „SISTEM DE SERVODIRECŢIE
• Dacă lampa de avertizare rămâne SENSIBIL LA VITEZĂ” în index.
aprinsă şi după scurgerea apei din
filtru, apelaţi la un centru de reparaţii
pentru a remedia problema cât mai
curând posibil. Vă recomandăm
un Partener Chevrolet.

L5W2005A C7E2086A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–25

INDICATOR DE SIGURANŢĂ
Atunci când luminează, indică funcţionarea
sistemului antifurt.
Indicatorul de siguranţă se stinge când
portierele sunt descuiate folosind telecomanda
sau cheia.
Indicatorul de siguranţă se aprinde când
portierele sunt încuiate de la telecomandă
sau cu cheia.
Vezi „SISTEM DE ACCES FĂRĂ CHEIE”
în index.

H
M
S

Indicator de siguranţă
C7E2091A
2–26 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU ŞOFER (DIC)*


Centrul de informaţii pentru şofer (DIC) afişează computerul de bord, panoul de afişare control automat al temperaturii, temperatura exterioară
şi busola, când cheia de contact este în poziţia ON.

C7D2008A

1. Panou afişaj reglare automată temperatură (FATC)


2. Temperatură exterioară
3. Computer de bord
4. Busolă
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–27

COMPUTER DE BORD Distanţa ce poate fi parcursă


NOTĂ
Computerul de bord este un instrument cu combustibilul rămas
• Distanţa ce poate fi parcursă
de informare a şoferului care afişează informaţii Acest mod indică distanţa de condus estimată cu combustibilul rămas poate diferi
ca distanţa ce poate fi parcursă cu combustibilul până la golirea rezervorului de la nivelul actual de cea reală, în funcţie de condiţiile
rămas, consumul mediu de combustibil, viteza de combustibil. de rulare, stilul de conducere sau viteza
medie şi timpul de rulare. autovehiculului.
Când distanţa până la golirea rezervorului este
De fiecare dată când apăsaţi butonul MODE
sub 50 km, pe afişaj va apărea mesajul „----”.
(mod), afişajul de schimbă în ordinea următoare:
Distanţa de condus cu combustibilul rămas
Viteza medie Timpul de rulare Consum
mediu de combustibil Distanţa de condus
cu combustibilul rămas
Pentru a reseta viteza medie sau timpul de rulare
sau distanţa ce poate fi parcursă cu combustibilul
rămas, apăsaţi butonul MODE (mod) timp
de peste 2 secunde.
Pentru a modifica unitatea de distanţă, procedaţi
în felul următor:
1. Apăsaţi butonul SET (reglare) mai mult
de 2 secunde. Unitatea de temperatură
va clipi.
2. Apăsaţi din nou butonul SET (reglare).
Unitatea de distanţă va clipi.
3. Apăsaţi butonul sau pentru
a schimba unitatea de distanţă
(km mile).
L7D2087A
2–28 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

Viteza medie Timp de rulare Consum mediu de combustibil


Acest mod indică viteza medie. Pentru a reseta Acest mod indică timpul total de rulare. Acest mod prezintă consumul mediu
viteza medie la zero, apăsaţi butonul MODE Pentru a reseta timpul de rulare la zero, apăsaţi de combustibil.
(mod) mai mult de 2 secunde. butonul MODE (mod) mai mult de 2 secunde.
NOTĂ
Timpul de rulare va fi resetat la 0:00 după
• Consumul mediu de combustibil
ce se afişează 99:59.
se resetează la 10.0 dacă este deconectat
acumulatorul.
• Pentru a reseta consumul mediu
de combustibil la zero, apăsaţi butonul
MODE (mod) mai mult de 2 secunde.

L7D2085A L7D2089A L7D2086A


INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–29

BUSOLĂ Calibrarea busolei


NOTĂ
Busola afişează sensul de rulare La fiecare deconectare a sistemului DIC
• Consumul mediu de combustibil poate
a autovehiculului pe 8 direcţii sau a acumulatorului, DIC trebuie recalibrat.
fi diferit de consumul real mediu
(N, NE, E, SE, S, SW, W, NW). În acest scop, autovehiculul va trebui
de combustibil, în funcţie de condiţiile
de rulare. să execute o rotaţie completă, de 360°.
Până la calibrarea sa, busola nu
• Consumul mediu de combustibil poate
va funcţiona corect.
varia în funcţie de condiţiile de rulare,
stilul de conducere sau viteza 1. Dacă apăsaţi simultan butoanele MODE
autovehiculului. şi SET pentru mai mult de 2 secunde,
afişajul busolei va lumina intermitent.

L7D2091B
2–30 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

2. Parcurgeţi cu autovehiculul un cerc Condiţiile de eliberare pentru modul


ATENŢIE
complet în cursul a 90 de secunde, de calibrare a busolei
cu viteză mică, după care calibrarea Dacă în jurul sistemului DIC se află un
• Apăsaţi de două ori, continuu,
va fi încheiată. telefon mobil sau obiecte magnetice,
butonul SET (reglare).
busola nu va funcţiona corect.
3. După încheierea calibrării, afişajul busolei • Dacă autovehiculul nu parcurge un cerc
nu va mai lumina intermitent. Cercul complet în interval de 90 de secunde,
executat cu autovehiculul poate fi spre după iniţierea modului calibrare.
stânga sau dreapta.
Dacă nu aveţi la dispoziţie suficient spaţiu NOTĂ
pentru a executa un cerc, rotiţi • Direcţia va fi afişată în timp ce rulaţi.
autovehiculul conform indicaţiei din • Dacă afişajul busolei continuă să
figura de mai jos. lumineze intermitent, executaţi din nou
un cerc până ce acesta se stinge.

NOTĂ
În modul de calibrare a busolei, apăsaţi
butonul SET (reglare) pentru a comuta pe
modul de calibrare abatere.
În acel moment, apăsaţi
butonul sau pentru a regla
valoarea de calibrare a abaterii.

L7D2102A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–31

COMUTATOARE ŞI COMENZI
PANOU DE AFIŞARE FATC/ COMUTATOR LUMINI Comutatorul de lumini cu control automat
TEMPERATURA EXTERIOARĂ Pentru aprinderea sau stingerea farurilor, al lămpilor (dacă există în dotare) are 4 poziţii
lămpilor spate şi de poziţie, răsuciţi capătul care activează diverse funcţii ale lămpilor,
Vezi „CONTROLUL AUTOMAT
manetei multifuncţionale. astfel:
AL CLIMATIZĂRII” în index.
Comutatorul de lumini are trei poziţii care • : Toate luminile stinse.
activează diferitele funcţii ale farurilor, • AUTOMAT: Lămpile sunt aprinse
după cum urmează: sau stinse automat, pentru a lumina
în poziţia sau , prin
• OFF (dezactivat): Toate luminile sunt detectarea nivelului de luminozitate
stinse. exterioară. (Poziţia implicită)
• : Luminile de parcare, poziţiile • : Luminile de parcare, poziţiile
spate, lămpile plăcuţei de înmatriculare spate, lămpile plăcuţei de înmatriculare
şi cele ale panoului de bord sunt aprinse. şi cele ale panoului de bord sunt aprinse.
• : Faza scurtă şi toate luminile • : Faza scurtă şi lămpile care
de mai sus sunt aprinse. trebuie să fie aprinse în poziţia ,
sunt aprinse.

C7E2045B C7E2081B
2–32 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

Pentru a dezactiva controlul automat LĂMPI DE ATENŢIONARE exterioare câteva momente, dacă este suficient
al lămpilor, rotiţi maneta comutatorului de întuneric. Această funcţie este activată când
Dacă deschideţi portiera şoferului cu contactul
de lumini în poziţia OFF (OPRIT). După luminile exterioare sunt aprinse, datorită
decuplat şi comutatorul de lumini în poziţia
eliberare, maneta va reveni automat în poziţia funcţiei de control automat al lămpilor,
sau , se va auzi un semnal
sa normală, iniţială. şi când contactul este decuplat.
sonor de avertizare. Dar dacă aprindeţi din nou
Pentru a activa controlul automat al lămpilor, lămpile după ce le-aţi stins în timpul emiterii LUMINĂ DE APROPIERE*
rotiţi din nou maneta comutatorului de lumini semnalului sonor, acesta va înceta. Această funcţie se activează când comutatorul
în poziţia OFF (OPRIT). PROTECŢIE ÎMPOTRIVA DESCĂRCĂRII pentru lumini este în poziţia AUTO şi afară
ATENŢIE ACUMULATORULUI este suficient de întuneric.
Autovehiculul dumneavoastră este dotat Când şoferul apasă pe butonul UNLOCK
Pentru ca această funcţie să opereze
corect, nu lipiţi etichete autocolante cu o funcţie de prevenire a descărcării (deblocare) de pe telecomandă pentru a intra în
sau alte articole peste senzorul de lumină acumulatorului dacă lăsaţi aprinse accidental autovehicul, luminile de avarie clipesc de două
solară situat în faţa fantelor de ventilaţie farurile, luminile de poziţie, lămpile de ceaţă ori, iar lămpile exterioare se aprind automat,
pentru dejivrarea parbrizului. Acest lucru etc. Dacă lăsaţi aprinse oricare din aceste pentru circa 20 de secunde.
poate cauza funcţionarea defectuoasă lămpi, acestea se vor stinge automat LUMINI ACTIVATE DE SISTEMUL
a senzorului. la 10 minute după ce aţi adus contactul DE ŞTERGERE PARBRIZ*
în poziţia OFF (decuplat).
NOTĂ Această funcţie este activată când comutatorul
Protecţia împotriva descărcării acumulatorului de lumini este în poziţia AUTO.
Dacă deschideţi portiera şoferului nu va funcţiona dacă, la 10 minute după ce
sau dacă apăsaţi butonul UNLOCK această funcţie a fost activată, aprindeţi din Dacă ştergătoarele de parbriz operează
(DEBLOCARE) de pe emiţătorul nou lămpile. continuu 8 cicluri, luminile exterioare se aprind
telecomenzii, lămpile panoului de bord automat.
se vor aprinde automat şi vor rămâne FUNCŢIA DE STINGERE ÎNTÂRZIATĂ
aprinse timp de circa 30 de secunde până A LUMINILOR*
când contactul este în poziţia ACC. Funcţia de stingere întârziată a luminilor
asigură rămânerea aprinsă a luminilor
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–33

MANETĂ INDICATOR COMUTATOR FAZĂ LUNGĂ


NOTĂ
Viraj DREAPTA: Pentru a aprinde faza lungă:
Când deplasaţi uşor maneta indicatorului
Ridicaţi maneta indicatorului. înainte sau înapoi şi apoi o eliberaţi, • Asiguraţi-vă că faza scurtă a farurilor este
Viraj STÂNGA: lămpile indicatoare semnalizare direcţie aprinsă.
Coborâţi maneta indicatorului. se vor aprinde automat de trei ori. • Împingeţi maneta multifuncţională către
Semnalul de schimbare a direcţiei se va opri panoul de bord.
automat iar maneta va reveni la poziţia sa Indicatorul fazei lungi se va aprinde atunci
normală după încheierea manevrei. când farurile faţă sunt pe faza lungă.
La schimbarea benzilor de rulare, deplasaţi Pentru a schimba faza lungă cu faza scurtă,
parţial maneta indicatorului şi menţineţi-o trageţi maneta multifuncţională către
în poziţie. La eliberare, aceasta va reveni dumneavoastră, în poziţia sa normală.
în poziţia normală. .

C7E2047B C7E2048B
2–34 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

COMUTATOR SEMNALIZARE COMUTATOR PROIECTARE DE CEAŢĂ


ATENŢIE
DEPĂŞIRE Proiectoarele de ceaţă oferă:
• Treceţi întotdeauna pe faza scurtă
atunci când vă apropiaţi Pentru a aprinde scurt faza lungă a farurilor, • Iluminare suplimentară a părţilor
de autovehiculele ce vin din sens opus trageţi maneta combinată către dumneavoastră laterale faţă ale drumului.
sau de cele din faţă. şi eliberaţi-o. Maneta se va reîntoarce
• Îmbunătăţirea vizibilităţii în caz
Faza lungă poate orbi temporar şoferii în poziţia sa normală atunci când o eliberaţi.
de ceaţă sau fum.
participanţi la trafic, ceea ce poate Faza lungă a farurilor va rămâne în funcţiune
Pentru a aprinde proiectoarele de ceaţă:
conduce la coliziuni. atât timp cât ţineţi maneta combinată către
dumneavoastră. • Comutatorul de lumini trebuie să fie
în poziţia „ ” sau „ ”.
• Rotiţi inelul median al manetei
comutatorului de lumini în poziţia .
După eliberare, inelul va reveni automat
în poziţia sa normală.

C7E2049B C7E2050B
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–35

Indicatorul proiectoarelor de ceaţă de pe BUTON LĂMPI CEAŢĂ SPATE Dacă autovehiculul dumneavoastră are
panoul de bord se aprinde la aprinderea comandă automată a lămpilor, luminile
Pentru a aprinde lămpile de ceaţă spate, rotiţi
proiectoarelor de ceaţă. de poziţie şi faza scurtă a farurilor se aprind
inelul median al manetei comutatorului
Pentru a stinge lămpile de ceaţă, rotiţi din nou simultan la aprinderea lămpilor de ceaţă spate.
de lumini în poziţia când faza scurtă
inelul în poziţia . Indicatorul proiectoarelor a farurilor este aprinsă sau când luminile
de ceaţă se va stinge. de poziţie şi proiectoarele de ceaţă sunt
Dacă autovehiculul dumneavoastră are aprinse. După eliberare, inelul va reveni
comandă automată a lămpilor, luminile automat în poziţia sa normală.
de poziţie şi faza scurtă a farurilor se aprind Indicatorul lămpilor de ceaţă spate de pe
simultan la aprinderea proiectoarelor de ceaţă. panoul de bord se aprinde la aprinderea
lămpilor de ceaţă.
Pentru a stinge lămpile de ceaţă, rotiţi din nou
inelul în poziţia . Indicatorul lămpilor
de ceaţă spate se va stinge.

C7E2082B
2–36 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

ŞTERGĂTOARE DE PARBRIZ Pentru a acţiona ştergătoarele de parbriz, ridicată. În timpul modului de ştergere
treceţi contactul în poziţia ACC sau ON intermitentă, perioada de temporizare
ATENŢIE şi deplasaţi maneta ştergătorului / spălătorului a ciclului de ştergere este afectată
de parbriz în sus. şi de viteza autovehiculului. Pe măsură ce
• Absenţa unei bune vizibilităţi pentru
viteza autovehiculului creşte, perioada
şofer poate conduce la accidente urmate Ştergătoarele de parbriz funcţionează de temporizare a ciclului de ştergere
de răniri personale sau deteriorări ale în următoarele patru poziţii: scade automat.)
autovehiculului sau alte daune
• OFF (dezactivat): Sistem oprit. • LO (viteză mică): Ştergere continuă,
materiale.
Poziţie implicită. viteză mică. Maneta deplasată în sus două
• Nu acţionaţi ştergătoarele de parbriz
când parbrizul este uscat sau • INT (intermitent): Funcţionare nivele.
pe suprafaţa sa se află obstacole intermitentă. (Deplasaţi maneta în această • HI (viteză mare): Ştergere continuă,
de genul zăpadă sau gheaţă. Utilizarea poziţie pentru a alege un ciclu de ştergere viteză mare. Maneta deplasată în sus trei
ştergătoarelor pe un parbriz astfel cu temporizare. Rotiţi banda de reglare nivele.
obstrucţionat poate deteriora lamelele intermitentă pentru a seta cicluri
ştergătoarelor, motorul ştergătorului de temporizare mai scurte sau mai lungi.
şi sticla parbrizului. S înseamnă că mişcarea ştergătorului are
frecvenţă mai scăzută, iar F înseamnă că
• Înainte de punerea în funcţiune pe
mişcarea ştergătorului are frecvenţă mai
vreme rece, verificaţi ca lamele să nu fie
îngheţate pe parbriz. Punerea în
funcţiune a ştergătorului de parbriz
atunci când lamele sunt îngheţate poate
defecta motorul ştergătorului.

OFF OFF

C7D2017A C7D2018A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–37

Ştergătoare automate cu senzor


NOTĂ ATENŢIE
de ploaie*
Lamele ştergătorului de parbriz se uzează Nu porniţi ştergătoarele de parbriz
în timp şi nu vor mai ştergere corect Senzorul de ploaie detectează cantitatea şi nu le reglaţi pe funcţionare automată
parbrizul, reducând vizibilitatea în faţă. de apă de pe parbriz şi reglează automat viteza cu senzor de ploaie atunci când autovehiculul
• Înlocuiţi lamele uzate ale ştergătoarelor. ştergătoarelor. se află într-o spălătorie auto. În caz contrar,
Pentru funcţionarea automată a ştergătoarelor puteţi deteriora lamele ştergătoarelor
de parbriz, comutaţi maneta pentru ştergătorul/ sau sistemul de ştergătoare integral.
Funcţia de dezaburire
spălătorul de parbriz în poziţia AUTO.
Pentru a acţiona ştergătoarele de parbriz Ştergătoarele de parbriz vor funcţiona o dată pentru
Sensibilitatea sistemului poate fi modificată
o singură dată în caz de ploaie slabă sau ceaţă, verificarea sistemului, când contactul este în poziţia
prin ajustarea benzii manetei ştergătorului/
deplasaţi uşor în jos maneta ştergătorului / ACC şi maneta ştergătorului este în poziţia AUTO.
spălătorului de parbriz în sus sau în jos.
spălătorului de parbriz şi apoi eliberaţi-o. Pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare
Pentru a opri sistemul, deplasaţi maneta a senzorului de ploaie, câmpul senzorului trebuie să
După eliberare, maneta se va reîntoarce
pentru ştergătorul/spălătorul de parbriz fie curăţat de praf şi murdărie. Autovehiculele dotate
automat în poziţia sa normală.
în poziţia OFF (oprit). cu senzor de ploaie pot fi identificate prin prezenţa
Ştergătoarele de parbriz vor funcţiona câmpului senzorului, situat în apropierea laturii
un singur ciclu. superioare a parbrizului.

OFF
HI
LO
AUTO
INT
senzor de ploaie
OFF LO
MIST

C7D2019A N4W2342A
2–38 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

SPĂLĂTOR DE PARBRIZ Pentru a pulveriza pe parbriz lichid de spălare:


ATENŢIE
• Aduceţi contactul în
ATENŢIE poziţia ACC sau ON. • Nu acţionaţi continuu spălătorul
de parbriz timp de peste 10 secunde
• Absenţa unei bune vizibilităţi pentru • Trageţi către dumneavoastră maneta sau dacă rezervorul cu lichid de spălare
şofer poate conduce la accidente urmate ştergătorului / spălătorului de parbriz. este gol.
de răniri personale sau deteriorări ale
autovehiculului sau alte daune Atunci când trageţi maneta pe o perioadă mai Această acţiune va determina
materiale. mică de 0,6 secunde, se produc următoarele: supraîncălzirea motorului spălătorului
de parbriz, conducând la reparaţii
• Nu pulverizaţi lichid de spălare • Lichidul de spălare este pulverizat
costisitoare.
pe parbriz pe vreme de îngheţ. pe parbriz. (Ştergătoarele de parbriz
• Încălziţi parbrizul înainte de a acţiona nu funcţionează)
spălătorul de parbriz. Atunci când trageţi maneta mai mult
Lichidul de spălare poate îngheţa pe de 0,6 secunde:
parbrizul foarte rece, obturând astfel • Lichidul de spălare este pulverizat
vizibilitatea. pe parbriz.
• Ştergătoarele de parbriz
funcţionează 2 cicluri după eliberarea
manetei şi încă 1 ciclu după 3 secunde.

OFF

C7D2020A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–39

Completare lichid de spălare parbriz ŞTERGĂTOR ŞI SPĂLĂTOR GEAM Pentru a pune în funcţiune ştergătorul pentru
HAYON geamul hayonului, aduceţi contactul în poziţia
Pentru procedura recomandată de umplere
ACC sau ON şi rotiţi maneta ştergătorului /
a rezervorului de lichid de spălare parbriz, vezi
ATENŢIE spălătorului de parbriz în sus.
în index „LICHID DE SPĂLARE PARBRIZ”.
• Absenţa unei bune vizibilităţi pentru Ştergătorul pentru geamul hayonului
şofer poate conduce la accidente urmate funcţionează în următoarele trei poziţii:
de răniri personale sau deteriorări ale • OFF (dezactivat): Sistem oprit. Poziţie
autovehiculului sau alte daune implicită.
materiale.
• Nu operaţi ştergătorul pentru geamul • INT (intermitent): Funcţionare
hayonului atunci când geamul este uscat intermitentă.
sau acoperit, de exemplu, de zăpadă • LO (viteză mică): Ştergere continuă,
sau gheaţă. viteză mică.
Utilizarea ştergătorului pe un geam
astfel obstrucţionat poate conduce
la deteriorarea lamelor ştergătorului,
a motorului acestuia şi a sticlei.
• Verificaţi ca lama să nu fie îngheţată
şi lipită de geamul hayonului înainte
de a utiliza ştergătorul la temperaturi
scăzute. Punerea în funcţiune
a ştergătorului de parbriz atunci când
lamele sunt îngheţate poate defecta
motorul ştergătorului.
OFF

C7D2021A
2–40 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

Pentru a pulveriza lichid de spălare pe geamul Ştergător inteligent pentru geam hayon
ATENŢIE
hayonului, apăsaţi butonul de la capătul
Pentru a obţine o vizibilitate clară pe timp
manetei până când se pun în mişcare • Nu pulverizaţi lichid de spălare pe
geamul hayonului la temperaturi de ploaie, ştergătorul pentru geamul hayonului
spălătoarele. Când eliberaţi butonul,
de îngheţ. se va activa în mod automat la selectarea
spălătoarele se vor opri, dar ştergătoarele
marşarierului, dacă ştergătorul de parbriz
vor continua să treacă peste geamul hayonului, • Încălziţi geamul hayonului înainte
este în funcţiune.
de circa trei ori. de a utiliza spălătorul.
Lichidul de spălare poate îngheţa pe
geamul hayonului foarte rece, obturând Completare lichid de spălare parbriz
astfel vizibilitatea.
Pentru procedura recomandată de umplere
ATENŢIE a rezervorului de lichid de spălare parbriz, vezi
în index „LICHID DE SPĂLARE PARBRIZ”.
• Nu utilizaţi spălătorul pentru geamul
hayonului în mod continuu mai mult
de 10 secunde sau atunci când
rezervorul pentru lichidul de spălare
este gol.
Această acţiune va determina
supraîncălzirea motorului spălătorului
de parbriz, conducând la reparaţii
costisitoare.

OFF

C7D2022A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–41

SPĂLĂTOR FARURI* BUTON LUMINI DE AVARIE Când deschideţi o portieră, suprafaţa roşie
a butonului pentru luminile de avarie
Este posibil ca autovehiculul dumneavoastră să Utilizaţi luminile de avarie în următoarele
se va lumina.
fie dotat cu spălătoare de faruri. Spălătoarele situaţii:
pentru faruri curăţă murdăria de pe lentilele Dacă scoateţi cheia, deschideţi o portieră
• Pentru a-i avertiza pe alţii asupra
farurilor. situaţiilor de urgenţă. şi apoi o închideţi, suprafaţa roşie a butonului
pentru luminile de avarie se va lumina
Pentru a spăla farurile, apăsaţi butonul pentru • Atunci când autovehiculul aproximativ 10 minute.
spălare situat în partea stângă a panoului dumneavoastră se găseşte într-o situaţie
de bord atunci când farurile sunt aprinse. de trafic periculoasă.
Lichidul de spălare este pulverizat pe faruri.
Puteţi aprinde luminile de avarie cu sau fără
Apoi, sistemul de spălare a farurilor este
cuplarea contactului.
dezactivat pentru circa 2 minute. Dacă nivelul
lichidului de spălare este redus, sistemul Pentru a activa luminile de avarie, apăsaţi
de spălare nu poate fi acţionat circa 4 minute butonul dedicat aprinderii luminilor de avarie.
după pulverizarea lichidului pe faruri. Pentru a stinge luminile de avarie, apăsaţi din
nou butonul.

H
M
S

C7E2060B C7E2088A
2–42 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

BUTON DEZGHEŢARE GEAM HAYON ŞI Pentru a porni sistemul de dezgheţare, aduceţi Încălzirea parbrizului*
OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE contactul în poziţia ON (cuplat) şi apăsaţi
Autovehiculul dumneavoastră dispune de un
butonul de dezgheţarea geamul hayonului
ATENŢIE sistem de încălzire a parbrizului ce poate
şi a oglinzilor retrovizoare exterioare.
fi utilizat pentru dezgheţarea acestuia. Această
Nu utilizaţi butonul de dezgheţare Lampa de control din buton se va aprinde.
funcţie va opera doar cu contactul cuplat (ON).
în următoarele condiţii: Sistemul de dezgheţare se va opri automat
• Motorul nu funcţionează. după aproximativ 15 minute. La baza parbrizului există un element
• Tocmai aţi pornit autovehiculul. Pentru a dezactiva manual sistemul de încălzire utilizat pentru încălzirea acestuia.
• Pe geamul hayonului/parbriz de dezgheţare, apăsaţi din nou butonul. Apăsaţi butonul pentru dezgheţarea geamul
s-a acumulat zăpadă sau gheaţă. După obţinerea unei bune vizibilităţi, hayonului şi a oglinzilor retrovizoare
opriţi obligatoriu sistemul de dezgheţare. exterioare pentru a încălzi parbrizul. Lampa
Dacă utilizaţi funcţia de dezgheţare
în aceste condiţii, acumulatorul ATENŢIE indicatoare integrată în buton se aprinde pentru
autovehiculului dumneavoastră se poate a vă semnala că această funcţie este activată.
descărca. Lipsa unei întreţineri corespunzătoare
poate deteriora elementul sistemului Dispozitivul de încălzire a parbrizului se
Acest lucru vă poate deteriora de încălzire sau zgâria sticla geamul stinge la circa 15 minute de la acţionarea
autovehiculul necesitând schimbarea hayonului. butonului. Acesta poate fi dezactivat şi prin
unora din componente. apăsarea din nou a butonului sau prin oprirea
• Nu utilizaţi instrumente ascuţite
sau agenţi abrazivi pentru curăţarea motorului.
geamul hayonului.
• Nu zgâriaţi şi nu deterioraţi elementul
sistemului de încălzire când curăţaţi
sau lucraţi în preajma geamul
hayonului.
Absenţa unei bune vizibilităţi pentru şofer
poate conduce la accidente cauzatoare
de răniri personale sau deteriorări ale
C7E2094B
autovehiculului sau alte daune materiale.
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–43

ILUMINARE PE TIMP DE ZI*


COMUTATOR GRAD DE ILUMINARE COMUTATOR REGLARE ÎNĂLŢIME Dacă autovehiculul este astfel echipat, funcţia
FARURI de iluminare pe timp de zi se activează în mod
Comutatorul pentru gradul de iluminare
automat la pornirea motorului.
controlează luminozitatea instrumentelor Cu faza mică aprinsă, reglaţi înălţimea farurilor
panoului de bord. în funcţie de gradul de încărcare Funcţia de iluminare pe timp de zi se
a autovehiculului. va dezactivează în următoarele condiţii:
Pentru a reduce luminozitatea panoului,
apăsaţi butonul şi rotiţi-l în sens orar. 0 = Scaunul faţă ocupat • Motorul este oprit.
Pentru a creşte luminozitatea panoului, apăsaţi 1 = Toate scaunele ocupate • Lămpile de parcare sunt aprinse.
butonul şi rotiţi-l în sens invers. • Faza scurtă este aprinsă.
2 = Toate scaunele ocupate şi portbagajul
încărcat
3 = Scaunul şoferului ocupat şi portbagajul
încărcat

C7E2067B C7E2066B
2–44 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LAMPĂ DE AVERTIZARE CONTROL VITEZĂ


CENTURĂ DE SIGURANŢĂ După aceea, dacă viteza autovehiculului DE CROAZIERĂ*
PASAGER FAŢĂ depăşeşte 22 km/h, lampa va clipi simultan Dacă autovehiculul este dotat cu sistem de control
Lampa de avertizare centură de siguranţă cu un semnal sonor, circa 90 de secunde, apoi al vitezei de croazieră, puteţi regla viteza de deplasare
a pasagerului din faţă se aprinde timp de circa va rămâne aprinsă până când va fi cuplată la aproximativ 40 km/h sau mai mult fără să fiţi nevoit
4 secunde când contactul este în poziţia ON, centura de siguranţă a pasagerului din faţă. să utilizaţi pedala de acceleraţie. Această funcţie poate
apoi se stinge. Aceasta înseamnă că sistemul fi foarte utilă în cazul călătoriilor lungi. Controlul
NOTĂ vitezei de croazieră nu poate fi utilizat la viteze mai
efectuează o auto-verificare. Dacă scaunul
pasagerului din faţă nu este ocupat, lampa Dacă pasagerul din faţă îşi fixează centura mici de 40 km/h.
se va stinge. de siguranţă în timp ce lampa La apăsarea pedalei de frână sau a butonului
de avertizare este aprinsă sau clipeşte, CANCEL, controlul vitezei de croazieră se
După ocuparea locului pasagerului din faţă
după ce sistemul execută auto-verificarea, dezactivează. Dacă controlul vitezei de croazieră
şi pornirea motorului, dacă centura lampa de avertizare centură de siguranţă funcţionează când sistemul opţional de control
de siguranţă a pasagerului nu este cuplată, se stinge imediat. al tracţiunii începe să limiteze rotirea roţilor, atunci
lampa va lumina intermitent circa
controlul vitezei de croazieră se dezactivează în mod
90 de secunde, apoi va lumina continuu până
Dacă doriţi să opriţi avertizarea sonoră fără să automat. Când condiţiile de trafic vă permit să reluaţi
când va fi cuplată centura de siguranţă
vă legaţi centura de siguranţă, procedaţi astfel: utilizarea în siguranţă a acestui sistem, puteţi să
a pasagerului din faţă.
Cu contactul cuplat, inseraţi clema de fixare activaţi din nou controlul vitezei de croazieră.
în catarama centurii de siguranţă apoi extrageţi
din nou clema de fixare din cataramă.
Această operaţie trebuie executată de două
ori în interval de 10 secunde.
Avertizarea sonoră se va activa din nou
H
M
S
la câteva minute după decuplarea contactului.

C7E2090A L7W2018A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–45

CREŞTEREA VITEZEI ÎN TIMP


ATENŢIE ATENŢIE
CE UTILIZAŢI CONTROLUL VITEZEI
• Utilizarea controlului vitezei de croazieră Dacă lăsaţi controlul vitezei de croazieră DE CROAZIERĂ
poate fi periculoasă, dacă nu este posibilă activat când nu îl utilizaţi, la apăsarea
conducerea în siguranţă la o viteză oricărui buton controlul vitezei de croazieră Există două modalităţi de a rula cu o viteză
constantă. În consecinţă, nu utilizaţi se poate porni accidental. Puteţi fi surprinşi mai mare:
controlul vitezei de croazieră pe şosele de intervenţia acestui sistem şi puteţi astfel • Utilizând pedala de acceleraţie pentru
cu serpentine sau în trafic aglomerat. pierde controlul autovehiculului. Dacă nu a atinge o viteză superioară. Apăsând
• Controlul vitezei de croazieră poate fi, doriţi să utilizaţi controlul vitezei butonul SET/COAST, apoi eliberând
de asemenea, periculos pe drumuri de croazieră, dezactivaţi-l de la comutator. butonul şi pedala de acceleraţie. Astfel
alunecoase. Pe astfel de şosele, schimbările veţi rula cu o viteză mai mare.
rapide ale tracţiunii pot determina RELUAREA UNEI VITEZE PRESETATE • Apăsaţi butonul ACCEL/RES. Ţineţi-l
patinarea excesivă a roţilor, conducând
Să presupunem că aţi activat controlul vitezei apăsat până ce atingeţi viteza dorită, după
la pierderea controlului asupra
de croazieră pentru o anumită viteză şi aţi apăsat care eliberaţi butonul. Pentru a creşte
autovehiculului. Nu utilizaţi controlul
pedala de frână sau butonul CANCEL. În acest viteza cu valori mici, apăsaţi şi eliberaţi
vitezei de croazieră pe drumuri alunecoase.
caz, în mod normal, sistemul de control al vitezei imediat butonul ACCEL/RES. La fiecare
de croazieră este dezactivat. Însă nu este nevoie astfel de apăsare-eliberare, viteza
SETAREA SISTEMULUI DE CONTROL să-l setaţi din nou. Odată ce aţi atins viteza de deplasare creşte cu aproximativ
AL VITEZEI DE CROAZIERĂ de 40 km/h sau aţi depăşit-o, puteţi apăsa scurt 2 km/h. Funcţia de accelerare va opera
butonul ACCEL/RES. numai după ce activaţi controlul vitezei
1. Pentru a activa controlul vitezei de croazieră, de croazieră prin apăsarea butonului
Astfel autovehiculul va accelera până la viteza
apăsaţi butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) SET/COAST.
presetată şi va menţine această viteză.
aflat în partea dreaptă a volanului.
Dacă ţineţi apăsat butonul ACCEL/RES mai mult
2. Acceleraţi până la viteza dorită.
timp, autovehiculul va continua să ruleze la viteză
3. Apăsaţi butonul SET (setare) şi apoi eliberaţi-l.
mare până când eliberaţi butonul sau apăsaţi pedala
Se va aprinde o lampă indicatoare pe panoul
de frână/butonul CANCEL. În consecinţă, dacă nu
de bord care indică activarea controlului vitezei
doriţi să vă deplasaţi cu o viteză mai mare, nu ţineţi
de croazieră.
apăsat butonul ACCEL/RES.
4. Ridicaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie.
2–46 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

CHEI
REDUCEREA VITEZEI ÎN TIMP CE dar şi de unghiul de înclinare al pantei. Noul dumneavoastră autovehicul vă este livrat
UTILIZAŢI CONTROLUL VITEZEI DE În cazul deplasării în rampă, s-ar putea să cu două chei.
CROAZIERĂ trebuiască să apăsaţi pedala de acceleraţie Numărul cheii este imprimat pe plăcuţa
Există două modalităţi pentru reducerea vitezei pentru a menţine viteza dorită. La coborârea acesteia. Pentru securitatea autovehiculului,
în timpul utilizării controlului vitezei unei pante, s-ar putea să trebuiască să frânaţi păstraţi numărul cheii într-un loc sigur şi nu în
de croazieră: sau să utilizaţi frâna de motor pentru a menţine autovehicul. Trebuie de asemenea să
viteza. Desigur, utilizarea pedalei de frână înregistraţi numărul cheii într-un loc sigur care
• Apăsaţi butonul SET/COAST până ce
atingeţi cea mai scăzută viteză pe care dezactivează în mod automat controlul vitezei să nu fie în interiorul autovehiculului.
o doriţi, apoi eliberaţi-l. de croazieră. Mulţi şoferi cred că acest lucru
este prea complicat, renunţând să utilizeze Acest lucru împiedică persoanele neautorizate
• Pentru a reduce viteza cu valori mici, să obţină o cheie duplicat.
apăsaţi scurt butonul SET/COAST. controlul vitezei de croazieră pe pante abrupte.
La fiecare astfel de apăsare, viteza DEZACTIVAREA CONTROLULUI AVERTISMENT
de deplasare scade cu aproximativ VITEZEI DE CROAZIERĂ
2 km/h. Nu lăsaţi cheia în autovehicul.
Există mai multe modalităţi de a dezactiva
DEPĂŞIREA UNUI ALT VEHICUL controlul vitezei de croazieră: • Încuiaţi autovehiculul.
ÎN TIMP CE UTILIZAŢI CONTROLUL • Apăsaţi uşor pedala de frână sau apăsaţi • Luaţi cheia cu dumneavoastră.
VITEZEI DE CROAZIERĂ butonul CANCEL sau apăsaţi pedala
Utilizaţi pedala de acceleraţie pentru a mări de ambreiaj, dacă autovehiculul are
viteza. Când luaţi piciorul de pe pedala transmisie manuală.
de acceleraţie, autovehiculul va reduce viteza • Apăsaţi butonul ON/OFF localizat
automat la viteza de deplasare setată pentru pe panoul sistemului de control
controlul vitezei de croazieră. al vitezei de croazieră.
UTILIZAREA CONTROLULUI VITEZEI ŞTERGEREA VETEZEI MEMORATE
DE CROAZIERĂ PE DRUMURI ÎN PANTĂ Dacă dezactivaţi controlul vitezei de croazieră
sau decuplaţi contactul, viteza memorată
Randamentul controlului vitezei de croazieră
pentru controlul vitezei de croazieră
pe drumuri în pantă depinde de viteza
se va şterge.
şi de gradul de încărcare a autovehiculului,
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–47

SISTEM DE ACCES FĂRĂ


CHEIE* • Buton pentru GEAM HAYON:
NOTĂ
Sistemul de acces fără cheie vă permite Eliberează geamul hayonului când este
În caz de pierdere, puteţi obţine chei blocarea şi deblocarea portierelor apăsat circa 1 secundă.
de înlocuire de la Partenerul Chevrolet, de la o distanţă de circa 6 m faţă
menţionând numărului cheii şi numărul de autovehicul utilizând telecomanda. NOTĂ
de identificare al autovehiculului (VIN). Distanţa de operare a telecomenzii
Pentru date suplimentare despre numărul LED-ul telecomenzii clipeşte pentru
a vă arăta că sistemul este operaţional. variază în funcţie de condiţiile de mediu.
de identificare al autovehiculului, vezi în
index „NUMERE DE IDENTIFICARE”. • Buton LOCK (blocare): Blochează toate NOTĂ
Pentru protecţia împotriva furtului, portierele. Lămpile de avarie
se vor aprinde scurt, iar sistemul antifurt Butoanele LOCK (blocare), UNLOCK
în autovehiculul dumneavoastră a fost (deblocare) şi TAILGATE WINDOW
instalat un sistem electronic antidemaraj. va fi activat.
(geam hayon) nu pot fi acţionate când
Pot fi utilizate pentru pornirea • Buton UNLOCK (deblocare): cheia este în contact.
autovehiculului doar cheile cu codul Deblochează toate portierele. Luminile
electronic adecvat. Chiar dacă o cheie de avarie se vor aprinde de două ori, NOTĂ
are acelaşi profil, ea nu va porni motorul iar sistemul antifurt va fi dezactivat.
dacă codul electronic este incorect. Dacă apăsaţi butonul UNLOCK
Procuraţi-vă întotdeauna chei de schimb (DEBLOCARE) al telecomenzii
sau suplimentare de la Partenerul sistemului de acces fără cheie, lămpile
Chevrolet. DEBLOCAT panoului de bord se vor aprinde
Puteţi utiliza până la 10 chei pentru în mod automat şi vor rămâne aprinse
BLOCAT
autovehiculul dumneavoastră. circa 30 de secunde până ce contactul
este adus în poziţia ACC.
A se vedea în index „SISTEM
ANTIDEMARAJ”.

GEAM HAYON
C7D2015A
2–48 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

BLOCAREA PORTIERELOR 6. Asiguraţi-vă că indicatorul de siguranţă


NOTĂ
ŞI ACTIVAREA MODULUI ANTIFURT* clipeşte lent, după ce se aprinde timp
Dacă apăsaţi butonul LOCK de circa 30 secunde din momentul intrării
1. Închideţi toate geamurile. al telecomenzii când toate portierele, sistemului în faza blocat. Dacă butonul
2. Rotiţi cheia în poziţia LOCK (blocat) capota şi hayonul nu sunt complet închise, LOCK de pe telecomandă este apăsat
şi scoateţi cheia din contact. sistemul antifurt este în fază întreruptă, a doua oară, sistemul antifurt se va activa
3. Cereţi pasagerilor să coboare din iar indicatorul de siguranţă va clipi rapid. imediat, fără întârzierea de 30 de secunde.
autovehicul. Sistemul antifurt trece în faza autovehicul Indicatorul de siguranţă se găseşte în partea
blocat când toate portierele, capota dreaptă a ceasului. Vezi „INDICATOR DE
4. Închideţi toate portierele, capota
şi hayonul sunt complet închise. SIGURANŢĂ” în index.
şi hayonul.
Indicatorul de siguranţă va lumina
5. Apăsaţi şi apoi eliberaţi butonul LOCK continuu atunci când sistemul este
de pe telecomandă. AVERTISMENT
în faza blocat. Dacă butonul LOCK este
LED-ul telecomenzii va clipi. apăsat după ce toate portierele, capota • Nu blocaţi autovehiculul dacă
• Toate portierele sunt blocate. şi hayonul au fost închise, faza întreruptă în interiorul acestuia rămâne
a sistemului antifurt va fi ocolită, o persoană.
• Luminile de avarie se aprind scurt iar sistemul va trece direct la faza blocat, • Nu lăsaţi niciodată în autovehicul
o dată. în timp ce indicatorul de siguranţă copii sau animale de companie fără
• Modul antifurt este activat după va lumina continuu. supraveghere. Temperatura din
aproximativ 30 de secunde. interiorul autovehiculului poate creşte
Dacă cheia este în contact, telecomanda NOTĂ mult mai repede şi atinge nivele mult
nu va acţiona sistemul antifurt. Sistemul antifurt este activat dacă mai mari decât temperatura exterioară.
portierele sunt blocate manual, Acest lucru poate provoca leziuni grave
NOTĂ dar şi când se utilizează telecomanda sau deces.
Sistemul poate fi activat chiar dacă sistemului de acces fără cheie.
geamurile sunt deschise. Închideţi toate
geamurile şi portierele înainte de a părăsi
autovehiculul.
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–49

SUNET CLAXON DEBLOCAREA PORTIERELOR TELECOMANDĂ


Sistemul asigură semnale vizuale ŞI DEZACTIVAREA MODULUI ANTIFURT Fiecare telecomandă este codată electronic
(lămpile exterioare clipesc) şi auditive 1. Deblocaţi cu cheia portiera şoferului. Sau, pentru a împiedica deblocarea autovehiculului
(impulsuri ale claxonului) circa 30 de secunde dumneavoastră cu o altă telecomandă.
2. Apăsaţi şi eliberaţi butonul UNLOCK
când oricare dintre portiere, hayonul Dacă pierdeţi sau vi se fură telecomanda,
de pe telecomandă.
sau capota sunt deschise fără utilizarea puteţi cumpăra altă telecomandă de la
cheii sau apăsarea butonului de deblocare • LED-ul telecomenzii va clipi.
Partenerul Chevrolet.
de pe telecomandă. • Toate portierele se vor debloca.
Dacă aveţi nevoie de o nouă telecomandă
Pentru a opri claxonul • Luminile de avarie vor clipi de două sau de telecomenzi suplimentare, prezentaţi
• Apăsaţi butonul LOCK sau UNLOCK ori. Partenerului Chevrolet telecomanda rămasă.
(BLOCARE/DEBLOCARE) de pe • Modul antifurt este dezactivat. Când Partenerul Chevrolet face sincronizarea
telecomandă. noii telecomenzi cu autovehiculul, şi cealaltă
Reblocarea automată a portierelor telecomandă trebuie adaptată la noul cod.
• Deblocaţi cu cheia portiera şoferului.
Dacă încercarea de intrare neautorizată Dacă portiera nu este deschisă sau motorul Odată ce noua telecomandă este codat
persistă, semnalul alarmei va fi activat nu este pornit în intervalul de 30 de secunde electronic, telecomanda pierdută nu va mai
şi repetat periodic. de la dezarmarea sistemului, prin utilizarea putea debloca autovehiculul dumneavoastră.
telecomenzii, toate portierele se vor rebloca în
Dacă sistemul nu funcţionează aşa cum mod automat, iar modul antifurt va fi reactivat. Puteţi utiliza până la 4 telecomenzi pentru
a fost indicat anterior, apelaţi la un atelier autovehiculul dumneavoastră.
service autorizat pentru a-l verifica.
Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
2–50 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

Înlocuirea bateriei 3. Scoateţi telecomanda din apărătoarea


NOTĂ
Dacă LED-ul nu se mai aprinde, telecomanda dedicată şi deschideţi capacul
telecomenzii. Bateriile cu litiu uzate pot dăuna mediului
poate fi încă utilizată pentru o perioadă
ambiant.
de timp. Totuşi, acest lucru indică faptul 4. Scoateţi bateria uzată. Evitaţi să atingeţi
că bateria trebuie să fie schimbată. placa cu circuite de celelalte componente. • La eliminarea bateriilor uzate,
respectaţi legile locale cu privire
5. Montaţi bateria nouă. Asiguraţi-vă că la reciclarea materialelor.
NOTĂ
latura cu polul pozitiv (+) este aşezată • Nu aruncaţi bateriile odată cu gunoiul
Utilizaţi baterii de schimb CR1620 cu faţa în jos, spre baza telecomenzii. menajer.
(sau echivalente).
6. Închideţi capacul telecomenzii
şi reintroduceţi-o în capac. NOTĂ
1. Deşurubaţi şurubul din spatele capacului. Pentru a păstra telecomanda în bună stare
7. Reaşezaţi capacul telecomenzii.
2. Deschideţi capacul telecomenzii. de funcţionare, respectaţi aceste indicaţii:
8. Verificaţi funcţionarea telecomenzii.
• Nu scăpaţi pe jos telecomanda.
ATENŢIE • Nu plasaţi obiecte grele pe telecomandă.
• Feriţi telecomanda de contactul
Evitaţi atingerea suprafeţelor plate
cu apa şi de lumina directă a soarelui.
ale bateriei cu mâna goală. Manipularea
Dacă telecomanda se udă, ştergeţi-o
va scurta viaţa bateriei.
cu o lavetă moale.

C7E2070A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–51

ÎNCUIETORI PORTIERE
Pentru a bloca portierele cu cheia din exterior, Pentru a bloca orice portieră din interior,
AVERTISMENT
introduceţi cheia şi întoarceţi-o în sens orar. trageţi butonul de blocare a portierei.
Temperatura în interiorul autovehiculului Pentru a debloca orice portieră din interior,
Pentru a debloca o portieră din exterior,
poate creşte rapid şi atinge valori mult apăsaţi butonul de blocare a portierei.
rotiţi cheia în sens antiorar.
mai mari decât temperatura exterioară.
• Nu lăsaţi copiii, sau animalele NOTĂ
de companie nesupravegheate
în autovehicul. Butonul de blocare a portierei şoferului
nu poate fi tras atunci când portiera este
Risc de deces sau de leziuni grave.
deschisă. Acest lucru împiedică blocarea
Copiii pot acţiona geamurile electrice, alte portierei şoferului când lăsaţi din greşeală
comenzi sau pot chiar pune în mişcare cheia în interiorul autovehiculului.
autovehiculul.
• Nu lăsaţi cheia la îndemâna copiilor
rămaşi în autovehicul.
Această neatenţie poate conduce la răniri
grave sau chiar deces.

ATENŢIE
• Blocaţi toate portierele şi luaţi cheia
cu dumneavoastră când lăsaţi
autovehiculul nesupravegheat.
Autovehiculele lăsate descuiate sunt DEBLOCAT BLOCAT
o invitaţie la furt.

C7E2098B C7E2072A
2–52 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

Puteţi de asemenea bloca/debloca portierele Pentru a deschide o portieră din interior SUPRA-BLOCARE
de la butonul pentru blocarea portierei sau din exterior, trageţi de mânerul acesteia.
Pentru protecţie suplimentară când părăsiţi
de pe portiera şoferului. autovehiculul, puteţi folosi funcţia de supra-
NOTĂ
Apăsaţi partea dreaptă a butonului pentru blocare. Funcţia electronică de supra-blocare
a bloca portierele. Balamalele portierelor trebuie unse blochează toate încuietorile electrice astfel
cu vaselină la intervale regulate sau încât nici o portieră nu poate fi deschisă, chiar
Pentru a debloca portierele, apăsaţi partea
ori de câte ori se aude un zgomot dacă accesul se face prin spargerea geamurilor.
stângă a butonului. la deschiderea/ închiderea portierelor
sau în timpul mersului. AVERTISMENT
Nu utilizaţi funcţia de supra-blocare dacă
Portiera şoferului şi portiera pasagerului din în autovehicul au rămas persoane.
faţă pot fi deschise trăgând de mânerul interior Portierele nu mai pot fi deblocate din
al portierei respective, chiar dacă portierele interior.
sunt blocate de la butonul de blocare
a portierelor. Pentru a activa sistemul de supra-blocare,
procedaţi astfel:
• Apăsaţi de două ori succesiv butonul
LOCK. Apăsaţi butonul LOCK o dată
pentru a bloca autovehiculul,
apoi apăsaţi-l din nou (în interval
de 3 secunde) pentru a activa
supra-blocarea.
• Introduceţi cheia în încuietoarea portierei
şoferului şi răsuciţi cheia de două ori,
continuu, spre spatele autovehiculului.
Adică, o dată pentru a bloca portierele
şi a doua oară pentru a activa
C7E2002A C7E2042A supra-blocarea.
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–53

Pentru a dezactiva supra-blocarea, apăsaţi SISTEM DE BLOCARE PENTRU Pentru a activa sistemele de blocare pentru
butonul UNLOCK de pe cheie. Această SIGURANŢA COPIILOR siguranţa copiilor:
acţiune deblochează toate portierele. 1. Deschideţi portiera din spate
Autovehiculul dumneavoastră este echipat pe care intenţionaţi să o blocaţi.
NOTĂ cu un sistem de blocare pentru siguranţa 2. Localizaţi butonul de blocare pentru
copiilor la fiecare portieră spate. Aceste siguranţa copiilor aflat pe marginea
Funcţia de supra-blocare funcţionează sisteme împiedică pasagerii, în special copiii, portierei, către centrul acesteia.
când toate portierele şi hayonul sunt să deschidă accidental, din interior, portierele 3. Introduceţi cheia în sistemul de blocare
închise. din spate, trăgând de mânerul dedicat de deasupra etichetei sistemului de blocare
pentru siguranţa copiilor şi rotiţi-o
NOTĂ ATENŢIE în poziţie orizontală.
Dezactivarea supra-blocării se face 4. Închideţi portiera.
• Nu trageţi de mânerul interior
în momentul deblocării portierelor al portierei atunci când sistemul NOTĂ
în manieră normală. de blocare pentru siguranţa copiilor Fiecare portieră spate are propriul mâner
este în poziţia blocat. de blocare. Fiecare sistem de blocare pentru
SISTEMUL DE ÎNCHIDERE Dacă procedaţi astfel, puteţi deteriora securitatea copiilor trebuie activat manual
CENTRALIZATĂ mânerul interior al portierei. şi separat pentru părţile stângă şi dreaptă.
Puteţi activa sistemul de închidere centralizată
de la butonul de pe portiera şoferului. Acest
sistem vă permite să blocaţi şi să deblocaţi
toate portierele şi hayonul de la portiera
şoferului, utilizând fie cheia sau telecomanda
(din exterior), sau butonul de blocare portiere.
(din interior)

C7E2092A C7E2074A
2–54 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

GEAMURI ELECTRICE
Pentru a deschide o portieră din spate când Puteţi acţiona geamurile electrice când Pentru a ridica geamul, ridicaţi comutatorul.
sistemul de blocare pentru siguranţa copilului contactul este în poziţia ACC sau ON (cuplat), Pentru a coborî geamul, apăsaţi pe comutator.
este activat, deblocaţi portiera din interior utilizând butoanele de pe panoul fiecărei
şi deschideţi-o din exterior. portiere. Eliberaţi comutatorul atunci când geamurile
ajung în poziţia dorită.
Pentru a dezactiva sistemul de blocare pentru
AVERTISMENT
siguranţa copiilor, introduceţi cheia în fanta AVERTISMENT
aferentă şi rotiţi-o în poziţie verticală. Copiii pot acţiona geamurile electrice
şi se pot răni la deplasarea geamurilor. Capul sau mâinile ocupanţilor scoase
• Nu lăsaţi cheile sau copii pe geam se pot lovi de obiectele pe lângă
nesupravegheaţi în autovehiculul care trece autovehiculul.
dumneavoastră. • Nu scoateţi capul sau mâinile în afara
Utilizarea greşită a geamurilor electrice autovehiculului, în timpul mersului.
poate duce la răniri grave sau chiar deces.
NOTĂ
Geamurile din spate nu se deschide
complet.

C7E2003A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–55

Fiecare geam poate fi acţionat în interval COBORÂRE AUTOMATĂ COBORÂRE/RIDICARE AUTOMATĂ*


de maxim 10 minute sau până se deschide
Geamul şoferului dispune de funcţia Geamul şoferului dispune de funcţia
portiera şoferului, când cheia de contact este
de coborâre automată. de coborâre/ridicare automată.
în poziţia LOCK sau este scoasă din contact.
Pentru a coborî geamul, apăsaţi ferm pe buton, Pentru a deschide complet geamul, apăsaţi
apoi eliberaţi-l. Geamul va coborî complet comutatorul complet în jos. Pentru a închide
în mod automat. Pentru a opri geamul din complet geamul, trageţi comutatorul complet
mişcarea de coborâre, apăsaţi din nou butonul. în sus. În timpul funcţionării automate, geamul
Pentru a ridica geamul, trageţi butonul în sus se va deschide/închide complet chiar dacă
şi menţineţi-l în această poziţie. Pentru a opri eliberaţi comutatorul.
mişcarea geamului, eliberaţi comutatorul. Pentru a opri geamul în poziţia dorită, în timp
ce este în mişcare, ridicaţi sau apăsaţi butonul
în poziţia opusă mişcării.

C7E2004A C8E2001A
2–56 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

HAYON
Funcţia protecţie împotriva prinderii* BUTON DE BLOCARE GEAMURI Pentru deschiderea hayonului, introduceţi
În cazul detectării unui obstacol în timpul ELECTRICE cheia în fanta dedicată şi rotiţi-o în sens
închiderii automate a geamului şoferului, antiorar. Trageţi în sus mânerul de deasupra
Butonul de blocare a geamurilor electrice plăcii de înmatriculare şi ridicaţi hayonul.
din motive de siguranţă, acesta se va vă permite să blocaţi butoanele geamurilor din
redeschide în mod automat la cel puţin 11 cm. spate şi cel al pasagerului din dreapta. Atunci Pentru a închide hayonul, apăsaţi-l în jos astfel
când blocarea este activă, geamurile din spate încât să se fixeze ferm.
AVERTISMENT şi cel al pasagerului din dreapta pot fi acţionate Hayonul poate fi blocat sau deblocat
Este posibil ca funcţia de protecţie doar din panoul de control al şoferului. şi cu ajutorul sistemului de închidere
împotriva prinderii să nu mai opereze .

centralizată. Vezi în index „Sistem


după acţionarea de şase ori consecutiv. AVERTISMENT de închidere centralizată”.
Nu apăsaţi inutil comutatorul geamului. Copiii pot acţiona geamurile electrice Nu ţineţi mâinile sau alte părţi ale corpului
şi se pot răni la deplasarea geamurilor. în zona de închidere a hayonului.
Există risc de leziuni grave sau deces.
• Blocaţi geamurile electrice când
pe locurile din spate se află copii.

DEBLOCAT BLOCAT

C7E2006A C7E2095A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–57

BUTON ELIBERARE GEAM HAYON


ATENŢIE AVERTISMENT
Puteţi deschide geamul hayonului apăsând
Când deschideţi sau închideţi hayonul, Conducerea autovehiculului cu hayonul/
asiguraţi-vă că nu există obstacole geamul hayonului deschis poate permite pe butonul de eliberare a geamului hayonului
în calea mişcării hayonului. accesul gazelor de eşapament în habitaclu. situat pe capitonajul portierei şoferului.
• Nu conduceţi cu hayonul deschis. Geamul hayonului poate fi deschis apăsând
Dacă trebuie să conduceţi în aceste pe butonul pentru geamul hayonului sau
condiţii, închideţi toate geamurile, pe telecomandă. Vezi „SISTEM DE ACCES
treceţi sistemul de ventilaţie în modul FĂRĂ CHEIE” în index.
„AER DIN EXTERIOR”, deschideţi
toate fantele de ventilaţie centrale/
laterale şi acţionaţi ventilatorul la viteză
maximă. (Vezi în Index capitolul
„VENTILAŢIE”)
Gazele de eşapament sunt de regulă
nocive şi pot cauza traumatisme grave,
sau chiar decese.

C7E2080A C7E2005A
2–58 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

CAPOTĂ MOTOR
După deschidere, apucaţi mânerul Pentru a deschide capota motorului: 2. Împingeţi în sus maneta de eliberare
de pe geamul hayonului şi ridicaţi-l. 1. Trageţi mânerul de deblocare a capotei a capotei motorului, situată sub marginea
Pentru a închide geamul hayonului, apăsaţi-l motorului situat în partea stângă inferioară frontală a acesteia.
în jos până se fixează ferm. Se va bloca a panoului de bord. 3. Ridicaţi cu grijă capota motorului.
în mod automat. Două tije de sprijin cu sistem de aer
comprimat vor menţine capota deschisă.
ATENŢIE
• Nu acţionaţi butonul de eliberare
a geamului hayonului când
autovehiculul este în mişcare.
• Nu puneţi în mişcare autovehiculul
cu geamul hayonului deschis.

C7E2007A C7E2099A C7E2100A


INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–59

LUMINI INTERIOARE
Pentru a închide capota motorului: PLAFONIERĂ
AVERTISMENT
1. Asiguraţi-vă că mâinile sau alte părţi ale Apăsaţi pe buton pentru a aprinde plafonierele.
• Evitaţi utilizarea plafonierei
corpului dumneavoastră sau al altor persoane
şi a lămpilor pentru lectură în timpul Apăsaţi din nou butonul pentru a stinge
nu se află în zona compartimentului motor
conducerii pe întuneric. plafonierele.
sau a marginilor capotei.
2. Coborâţi capota motorului, permiţându-i să Habitaclul iluminat reduce vizibilitatea Plafoniera centrală/din spate se aprind
cadă liber de la o înălţime de circa 30 de cm. în întuneric, putând exista riscul la deschiderea unei portiere sau a hayonului.
3. Asiguraţi-vă de închiderea fermă a capotei de coliziune. În cazul în care continuaţi să deschideţi
motorului. o portieră sau hayonul, lămpile rămân aprinse
AVERTISMENT timp de aproximativ 10 de secunde. Dacă toate
portierele şi hayonul sunt închise, lămpile
Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri se sting treptat după circa 10 secunde,
de precauţie: în loc de a se stinge imediat.
• Trageţi de partea frontală a capotei
motorului pentru a vă asigura că este ferm
blocată înainte de a porni la drum.
• Nu trageţi maneta de eliberare a capotei
motorului când autovehiculul este
în mişcare.
• Nu mişcaţi din loc autovehiculul, cu capota
motorului deschisă. Capota deschisă va
obtura câmpul de vizibilitate al şoferului.
Punerea în funcţiune a autovehiculului
cu capota deschisă poate cauza coliziuni
având ca urmări deteriorarea
autovehiculului, a altor bunuri sau leziuni
grave sau chiar deces.

C7E2036A
2–60 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LUMINI DE ACCES FAŢĂ


LAMPĂ PENTRU LECTURĂ Puteţi dezactiva plafonierele (când butonul Lămpile localizate în pragul portierelor din faţă
nu este apăsat), luminile de acces şi iluminarea se aprind când deschideţi o portieră. Dacă,
Apăsaţi butonul pentru a aprinde lampa pentru
contactului, apăsând pe buton. în continuare, mai deschideţi o portieră,
lectură din faţă.
lămpile vor rămâne aprinse circa
Apăsaţi butonul din nou pentru a stinge lampa. 10 de secunde. După închiderea tuturor
portierelor, lampa mai rămâne aprinsă circa
10 secunde înainte de a se stinge.
Lămpile localizate în pragul portierelor faţă pot
fi stinse imediat, apăsând butonul din plafon,
de deasupra portierei.

C7D2016A C7E2073B C7E2059A


INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–61

LAMPĂ ILUMINARE CONTACT SUPORT PENTRU OCHELARI TRAPĂ ELECTRICĂ*


Lampa pentru iluminarea contactului DE SOARE Puteţi acţiona trapa electrică atunci când
se aprinde la deschiderea unei portiere. Pentru a deschide suportul pentru ochelari contactul este în poziţia ACC sau ON.
Dacă, în continuare, mai deschideţi de soare, aflat în spatele lămpii pentru lectură,
o portieră, lămpile vor rămâne aprinse apăsaţi partea din spate a capacului. ATENŢIE
circa 10 de secunde. După închiderea tuturor Respectaţi întotdeauna următoarele
Pentru a-l închide, trageţi-l în sus şi apăsaţi-l
portierelor, lampa mai rămâne aprinsă circa măsuri de precauţie:
până când se blochează.
10 secunde înainte de a se stinge. • Nu scoateţi capul sau mâinile sau vreun
obiect prin deschizătura trapei.
• Înaintea închiderii sau deschiderii
trapei, asiguraţi-vă că deschizătura
trapei nu este obturată, atât din interior
cât şi din exterior.
• Nu aşezaţi obiecte grele pe sau
în jurul trapei.
• Îndepărtaţi depunerile de pe suprafaţa
exterioară a trapei.
• Când lăsaţi autovehiculul
nesupravegheat, închideţi complet
trapa.
Ca şi în celelalte situaţii, toţi ocupanţii
trebuie să poarte centurile de siguranţă
fie că trapa este deschisă sau închisă.
Nerespectarea acestor precauţii poate
duce la leziuni sau la deteriorarea
autovehiculului.

C7E2071A
2–62 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

CEAS DIGITAL
GLISAREA TRAPEI ÎNCLINAREA TRAPEI Când contactul este în poziţiile ACC
(accesorii) sau ON (cuplat), ceasul digital
• Pentru a deschide trapa, apăsaţi • Pentru a înclina trapa, apăsaţi
afişează ora. Ceasul digital are trei butoane
comutatorul spre înapoi. Trapa se va comutatorul şi ţineţi-l apăsat în sus.
deschide în mod automat circa 350 mm Eliberaţi comutatorul atunci când trapa de reglaj.
până când apăsaţi comutatorul spre ajunge în poziţia dorită. H: Butonul pentru reglarea orei.
înainte, în sus sau în jos. Dacă mai apăsaţi • Pentru a avansa cu o oră, apăsaţi
• Pentru a readuce trapa în poziţia iniţială, butonul H.
o dată comutatorul spre înapoi, trapa se apăsaţi comutatorul şi ţineţi-l apăsat în
va deschide complet. • Pentru a avansa cu mai mult de o oră,
jos. Eliberaţi comutatorul atunci când apăsaţi continuu butonul H până
• Pentru a închide trapa, apăsaţi şi ţineţi trapa ajunge în poziţia dorită. la afişarea orei corecte.
apăsat comutatorul spre înainte, în sus M: Butonul pentru reglarea minutelor.
sau în jos. NOTĂ
• Pentru a avansa un minut, apăsaţi
Eliberaţi comutatorul atunci când trapa Trapa poate fi acţionată în interval butonul M.
ajunge în poziţia dorită. de maxim 10 minute sau până se deschide • Pentru a avansa mai mult de 1 minut,
portiera şoferului, când cheia de contact apăsaţi continuu butonul M până
este în poziţia LOCK sau este scoasă din la afişarea minutului corect.
contact.

ATENŢIE
Inspectaţi periodic şina de ghidare să nu
conţină murdărie şi curăţaţi-o dacă s-a
acumulat praf/murdărie. Dacă în jurul
garniturii de cauciuc a trapei se depune
murdărie, la acţionarea trapei se va auzi H
M
S
un zgomot strident.

C7E2077A C7E2089A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–63

BRICHETA ŞI PRIZA PENTRU


Butonul de reglare S: ACCESORII Pentru a pune în funcţiune bricheta:
Pentru a reseta ceasul la cea mai apropiată oră, ATENŢIE • Rotiţi cheia de contact în
apăsaţi butonul S. poziţia ACC sau ON.
Partea activă a brichetei poate fi extrem
• Dacă, de exemplu, apăsaţi acest buton de fierbinte, atunci când bricheta este • Apăsaţi complet bricheta.
când ceasul indică între 8:00 şi 8:29, în funcţiune. Bricheta sare parţial înapoi, în mod automat,
afişajul se va reseta la 8:00. • Nu atingeţi partea activă a brichetei când este gata de utilizare.
• Dacă, de exemplu, apăsaţi acest buton şi nu permiteţi copiilor să pună în
când ceasul indică între 8:30 şi 8:59, funcţiune sau să se joace cu bricheta. ATENŢIE
afişajul se va reseta la 9:00. Elementul fierbinte poate cauza leziuni Supraîncălzirea brichetei poate deteriora
sau deteriorarea autovehiculului sau alte elementul de încălzire şi bricheta însăşi.
NOTĂ daune materiale. • Nu ţineţi forţat bricheta apăsată în
Nu uitaţi să reglaţi ceasul autovehiculului timpul încălzirii acesteia.
dumneavoastră de fiecare dată când Acest lucru poate determina
deconectaţi şi apoi reconectaţi bateria supraîncălzirea brichetei.
sau când înlocuiţi o siguranţă.

C7E2062A
2–64 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

PRIZĂ PENTRU ACCESORII


ATENŢIE ATENŢIE
Prizele pot fi folosite pentru cuplarea
Punerea în funcţiune a unei brichete Acumulatorul se poate descărca
defecte poate fi periculoasă. echipamentelor electrice, cum ar fi telefonul
mobil, aparatul electric de bărbierit etc. • Dezactivaţi toate echipamentele
• Dacă bricheta încălzită nu este ejectată electrice dacă nu le utilizaţi
în 30 de secunde, scoateţi-o şi solicitaţi Priza pentru accesorii este amplasată sub pe o perioadă mai îndelungată.
repararea ei la un atelier service suporturile pentru pahare din spate. O altă priză Acest lucru va împiedica deteriorarea
autorizat. Vă recomandăm un Partener pentru accesorii este amplasată pe latura stângă acumulatorului.
Chevrolet. a portbagajului.
În caz contrar, există riscul producerii Pentru a folosi priza trageţi afară capacul. NOTĂ
de leziuni şi al deteriorării Puneţi capacul înapoi când nu folosiţi priza. Limita pentru priza pentru accesorii
autovehiculului. a autovehiculului este de 12V-10A.
Dacă introduceţi un echipament electric
Bricheta poate fi acţionată în interval ce depăşeşte 12V-10A, alimentarea
de maxim 10 minute sau până se deschide va fi întreruptă în mod automat.
portiera şoferului, când cheia de contact este Utilizaţi doar echipamente
în poziţia LOCK sau este scoasă din contact. corespunzătoare specificaţiilor.
Întreruperea automată va arde siguranţa.

C7E2083A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–65

SCRUMIERE DETAŞABILE BUTON ÎNCĂLZIRE SCAUN*


Puteţi aşeza o scrumieră detaşabilă în suportul Butoanele dispozitivelor de încălzire
ATENŢIE
pentru pahare din faţă. a scaunelor se află sub cutia din consola
Ţigara şi alte articole pentru fumat se pot centrală.
Pentru a deschide scrumiera, ridicaţi uşor
aprinde.
capacul acesteia. După utilizare închideţi ferm Pentru a încălzi scaunul:
• Nu puneţi hârtii sau alte obiecte capacul.
inflamabile în scrumiere. 1. Cuplaţi contactul.
Focul dintr-o scrumieră poate provoca Pentru a goli scrumiera şi a o curăţa, rotiţi uşor 2. Apăsaţi pe butonul pentru încălzirea
răniri personale sau deteriorarea partea sa superioară spre stânga şi scoateţi scaunului pe care doriţi să-l încălziţi.
autovehiculului sau a altor bunuri. complet scrumiera. Ledul din buton se va aprinde.
Pentru decuplarea încălzirii scaunului,
apăsaţi comutatorul încă o dată. Ledul din
buton se va stinge.

C7E2030A C7E2061B
2–66 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

CLAXON SUPORTURI PENTRU PAHARE


Pentru a claxona, apăsaţi simbolul claxon Suporturile pentru pahare sunt situate în partea
AVERTISMENT
de pe oricare parte a volanului autovehiculului. din faţă şi din spate a consolei centrale.
Utilizarea îndelungată a dispozitivelor Claxonul va suna indiferent de poziţia Pentru a utiliza suportul pentru pahare din
pentru încălzirea scaunelor poate provoca
contactului. spate, apăsaţi butonul de deasupra suportului
arsuri ocupantului sau poate deteriora
pentru pahare. Suportul pentru pahare din spate
materialul delicat al tapiţeriei.
va ieşi în mod automat.
• Nu lăsaţi dispozitivul de încălzire
a scaunului să funcţioneze un timp
îndelungat dacă purtaţi fustă
sau pantaloni subţiri.

ATENŢIE
Elementul dispozitivelor de încălzire
din interiorul scaunelor din faţă se poate
defecta.
• Nu supuneţi scaunele din faţă unor
impacturi puternice.

ATENŢIE
Dacă temperatura continuă să crească,
decuplaţi sistemul şi verificaţi-l la un
atelier service autorizat. Vă recomandăm
un Partener Chevrolet.

L7D2042A C7E2096A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–67

TORPEDO
TORPEDO CU FUNCŢIE DE RĂCIRE* Peretele despărţitor interior poate fi demontat,
ATENŢIE
dacă doriţi să depozitaţi obiecte mai
Aerul răcit este introdus în torpedo printr-o
În cazul unei coliziuni sau a unei opriri voluminoase.
bruşte, torpedoul deschis reprezintă fantă, în momentul activării sistemului
de aer condiţionat (A/C). După demontarea peretelui despărţitor interior,
un pericol.
instalaţi-l în nişa din partea stângă
• Nu conduceţi cu torpedoul deschis. Dacă nu este necesară răcirea torpedoului,
a torpedoului.
Un torpedo deschis poate provoca răniri rotiţi butonul rozetă de reglare spre dreapta
personale sau deteriorarea şi închideţi fantele pentru aer. NOTĂ
autovehiculului, în cazul unei coliziuni.
Pe vreme rece, în habitaclu va pătrunde
aerul rece din exterior printr-o fantă
Deschideţi torpedoul trăgând în sus baza dedicată, dacă modul de recirculare aer
mânerului; lampa din torpedo se va aprinde. este comutat pe aer exterior.
Închideţi torpedoul împingând ferm uşiţa Asiguraţi-vă că butonul rozetă de reglare
torpedoului; lampa din interior se va stinge. este rotit spre dreapta şi închideţi fanta
pentru aer.

fantă pentru aer rece

C7E2031A C7E2087A C7E2075A


2–68 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

CONSOLĂ SUPORT PENTRU CARD


CONSOLA FRONTALĂ CONSOLA DIN SPATE Puteţi utiliza utiliza suportul pentru card
introducând un card în fanta dedicată.
Pentru a deschide consola frontală, trageţi Pentru a deschide consola din spate, trageţi
în sus de maneta inferioară şi ridicaţi capacul. în sus de capacul din cotiera centrală spate.
Pentru a închide consola frontală, coborâţi
capacul şi apăsaţi-l până când se blochează.
Pentru a utiliza sertarul din consola frontală,
trageţi în sus de maneta superioară şi ridicaţi
capacul.
Consola cu sertar poate fi utilizată ca şi cotieră.

C7E2064A C7E2039A C7E2040A


INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–69

COMPARTIMENT PENTRU COMPARTIMENT DE


MONEDE Compartimentul de depozitare din spate se află DEPOZITARE CENTRAL*
Pentru a deschide compartimentul pentru în partea posterioară a consolei centrale. Compartimentul de depozitare central se poate
monede trageţi spre dumneavoastră mânerul Deschideţi compartimentul apăsând pe butonul folosi pentru depozitarea casetelor
acestuia. de deasupra sa. sau a obiectelor mici.
Pentru a închide compartimentul pentru Pentru a utiliza compartimentul de depozitare,
monede apăsaţi ferm capacul acestuia. apăsaţi butonul în sus.

C7E2041B C7E2027A C7E2076A


2–70 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

COPERTINĂ PORTBAGAJ* SERTAR DE DEPOZITARE PLASA DE FIXARE


Bagajele sau altă încărcătură instalată DE SUB SCAUNUL A BAGAJELOR DIN
în portbagaj pot fi mascate folosind copertina PASAGERULUI FAŢĂ* PORTBAGAJ*
portbagajului. Pentru a utiliza sertarul de depozitare de sub Plasa de fixare a bagajelor de podea împiedică
Pentru a acţiona copertina, trageţi spre scaunul pasagerului ridicaţi capătul sertarului deplasarea bagajelor mici în portbagaj,
dumneavoastră de mânerul acesteia, apoi şi trageţi-l spre panoul de bord. Împingeţi la luarea virajelor strânse sau la pornire/oprire
introduceţi dispozitivele de fixare în canelurile sertarul spre scaun pentru ca acesta să revină bruscă.
de pe ambele laturi ale deschiderii hayonului. în poziţia sa iniţială. Ataşaţi cele patru cârlige ale plasei de inelele
Pentru a scoate copertina, trageţi uşor metalice din fiecare colţ al podelei.
de mâner spre dumneavoastră, apoi eliberaţi-l.
Copertina se va retrage automat.

C7E2085B C7E2053A C7E2032C


INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–71

PLASĂ PENTRU FIXAREA COMPARTIMENT COMPARTIMENTE DE


BAGAJELOR* DE DEPOZITARE SUB PODEA* DEPOZITARE ÎN PORTBAGAJ*
Puteţi transporta bagaje cu ajutorul plasei Sub podeaua portbagajului se află un Pe ambele laturi ale podelei portbagajului
pentru fixarea bagajelor disponibilă opţional. compartiment de depozitare. Pentru a avea se află sertare de depozitare.
Pentru a instala plasa, agăţaţi fiecare inel din acces la compartimentul de depozitare de sub
colţurile superioare ale plasei în cele 2 ancore podea, trageţi în sus mânerul de pe covoraşul
de pe panoul posterior şi cele două cârlige ale din portbagaj.
plasei de inelele metalice din ambele colţuri
ATENŢIE
inferioare ale podelei.
Nu permiteţi articolelor din
ATENŢIE compartimentul de depozitare
să depăşească marginea acestuia.
Plasa pentru fixarea bagajelor este
În caz contrar, compartimentul
proiectată pentru sarcini reduse.
de depozitare sau podeaua portbagajului
• Nu transportaţi obiecte grele în plasa se pot deteriora.
pentru fixarea bagajelor.

C7E2078A C7E2097A C7E2084B


2–72 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

PARASOLARE MÂNER DE SUSŢINERE


În partea dreaptă spate a portbagajului se află Autovehiculul dumneavoastră este echipat CU CÂRLIG PENTRU HAINE
o cutie de depozitare. Pentru a utiliza această cu parasolare capitonate pentru a proteja Autovehiculul dumneavoastră este echipat
cutie, apăsaţi pe buton. vederea pasagerilor de lumina puternică cu mânere de susţinere situate deasupra
a soarelui. portierei pasagerului din faţă şi deasupra
Puteţi plia parasolarele în sus, în jos, portierelor din spate. Mânerul situat deasupra
sau lateral. fiecărei portiere din spate dispune şi de un
cârlig de haine.
Oglinda de pe parasolar (în ambele părţi)
şi suportul pentru bilete (pe partea şoferului) Pentru a utiliza un mâner de susţinere, apucaţi
sunt amplasate în spatele parasolarului. de mâner şi trageţi-l în jos. Mânerul va reveni
la loc în mod automat după ce este eliberat.
La deschiderea capacului oglinzii de pe
parasolar, se aprinde lampa din parasolar*. Pasagerii se pot ajuta de mânerele de susţinere
la urcare sau coborâre, sau în timpul
deplasării.

C7E2065A C7E2079A C7E2035A


INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–73

PORTBAGAJ DE ACOPERIŞ
Portbagajul de acoperiş poate fi folosit pentru
ATENŢIE AVERTISMENT
transportul comod al unor bagaje suplimentare
Obiectele atârnate de mânerele sau voluminoase, ca de exemplu biciclete, • Dacă transportaţi deasupra
de susţinere ale autovehiculului pot care sunt astfel mai uşor de transportat decât autovehiculului obiecte mai late sau mai
obstrucţiona câmpul de vizibilitate în interiorul autovehiculului. Portbagajul lungi decât portbagajul de acoperiş,
al şoferului. de acoperiş este prevăzut cu şine laterale acestea pot deveni un obstacol în calea
• Nu atârnaţi nimic de mânere decât dacă ataşate de acoperiş. Consultaţi un atelier vântului în timpul conducerii. Astfel poate
sunt echipate cu un cârlig pentru haine. service autorizat pentru detalii şi reglementări apărea riscul de pierdere a controlului
Obstrucţionarea vizibilităţii şoferului privind conducerea cu portbagajul superior autovehiculului. De asemenea, obiectele
poate conduce la accidente ce pot provoca încărcat. transportate pot fi rupte de forţa
răniri personale, deteriorări ale curentului, antrenând riscul de accident
Asiguraţi distribuirea uniformă a sarcinii pentru dumneavoastră sau alţi şoferi
autovehiculului sau a altor bunuri.
pe şinele transversale sau laterale ale şi, desigur, riscul deteriorării
portbagajului de acoperiş. Suprafaţa autovehiculului. Nu transportaţi niciodată
acoperişului nu trebuie să fie solicitată. obiecte mai lungi sau mai late decât
Un portbagaj de acoperiş încărcat deplasează portbagajul de acoperiş.
centrul de greutate al autovehiculului. • Portbagajul de acoperiş încărcat
deplasează centrul de greutate
Conduceţi cu grijă pe vreme cu vânt
al autovehiculului. Nu conduceţi cu viteză.
şi evitaţi conducerea cu viteză ridicată.
Luaţi-vă măsuri de siguranţă în cazul în
Pentru a împiedica deteriorarea sau pierderea care bate vântul. În caz contrar există
încărcăturii în timpul conducerii, verificaţi riscul deteriorării autovehiculului
frecvent modul de asigurare a încărcăturii. şi al accidentării ocupanţilor acestuia.
• Sarcina maximă ce poate fi suportată
de portbagajul superior este de 100 kg.
Nu depăşiţi capacitatea maximă
de încărcare, atunci când încărcaţi
autovehiculul.
2–74 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

ANTENA
Antena autovehiculului se află pe geamul
ATENŢIE
lateral spate şi geamul hayonului. Evitaţi
zgârierea suprafeţelor interne ale geamurilor Nu aplicaţi folii pentru geamuri
şi deteriorarea liniilor de pe aceste geamuri. cu peliculă metalică procurate din comerţ.
Deteriorarea suprafeţei interioare poate afecta Pelicula metalică din aceste folii
recepţia radio. va interfera sau distorsiona recepţia
undelor radio. Orice deteriorare a antenei
ATENŢIE datorată aplicării de materiale
cu pigmenţi metalici, pentru obţinerea
Folosirea unei lame de ras sau a unui unei tente fumurii a geamurilor,
obiect ascuţit pentru a curăţa interiorul nu va fi acoperită de garanţie.
geamului poate conduce la bruierea
recepţiei radio. Aceste reparaţii nu sunt
acoperite de garanţie. Nu curăţaţi
suprafaţa interioară a geamului
cu obiecte ascuţite.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

• RODAJ.....................................................................3-2 • SISTEM DE TRACŢIUNE INTEGRALĂ ................3-25


• MĂSURI PRELIMINARE DE SIGURANŢĂ .............3-2 • PROGRAM ELECTRONIC DE STABILITATE......3-25
• COMBUSTIBIL ........................................................3-4 • SISTEM DE ASISTENŢĂ LA COBORÂRE...........3-27
• REGLAREA OGLINZILOR ..................................... 3-7 • SUSPENSIE PENTRU MENŢINEREA
NIVELULUI ............................................................3-29
• REGLAREA VOLANULUI .................................... 3-10
• SISTEM TURBOCOMPRESOR.............................3-29
• SISTEM DE SERVODIRECŢIE SENSIBIL
LA VITEZĂ.............................................................3-11 • SFATURI PENTRU CONDUCEREA
AUTOVEHICULULUI .............................................3-30
• CONTACT..............................................................3-11
• TRACTARE REMORCĂ ........................................3-36
• PORNIREA MOTORULUI .....................................3-13
• GAZE DE EŞAPAMENT........................................3-44
• CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI ..................3-15
• PROTECŢIA MEDIULUI ........................................3-45
• FRÂNE ...................................................................3-21
3–2 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

RODAJ PRECAUŢII LEGATE


La parcurgerea primelor câteva sute DE CONDUCERE ÎNAINTE DE A PORNI LA DRUM
de kilometri, respectaţi următoarele precauţii ÎNAINTE DE INTRAREA
pentru a îmbunătăţi performanţele şi economia ÎN AUTOVEHICUL AVERTISMENT
autovehiculului dumneavoastră şi a-i prelungi Obiectele lăsate pe panoul de bord sau
durata de viaţă: AVERTISMENT pe poliţa din spate vă pot reduce
• Evitaţi pornirile în forţă. • Asiguraţi-vă că toate becurile vizibilitatea.
• Permiteţi motorului să se încălzească exterioare, lămpile, sistemele • Îndepărtaţi orice obiecte de pe panoul
înainte de pornirea la drum. de semnalizare şi indicatoarele de bord sau de pe poliţa din spate.
• Nu turaţi excesiv motorul. de avertizare sunt curate Aceste obiecte pot fi de asemenea
şi funcţionează corect. proiectate în habitaclu şi pot lovi pasagerii
• Evitaţi opririle bruşte cu excepţia
Aceste precauţii ajută la evitarea în caz de frânare bruscă sau coliziuni,
cazurilor de urgenţă. Acest lucru
accidentelor care pot provoca leziuni cauzând rănirea persoanelor
va permite rodarea corectă a sistemului
sau deteriorarea autovehiculului. sau deteriorarea autovehiculului.
de frânare.
• Evitaţi pornirile rapide, acceleraţiile
bruşte şi conducerea prelungită cu viteză • Asiguraţi-vă că toate geamurile, oglinzile • Asiguraţi-vă că aţi înţeles modul
mare, pentru a evita defecţiunile la motor retrovizoare interioare şi exterioare, de funcţionare, dotările şi modul
şi a economisi combustibilul. becurile şi lămpile sunt curate de utilizare în siguranţă
şi funcţionează corect. a autovehiculului.
• Evitaţi acceleraţiile în forţă în trepte
de viteză inferioare. • Verificaţi dacă sub autovehicul există • Reglaţi-vă scaunul pentru o poziţie
scurgeri. confortabilă.
• Nu remorcaţi nici un alt autovehicul.
• Verificaţi nivelul uleiului şi a celorlalte • Reglaţi oglinzile interioare şi exterioare.
fluide din compartimentul motor. • Asiguraţi-vă că toţi ocupanţii
• Verificaţi vizual dacă anvelopele nu sunt autovehiculului şi-au fixat centurile
deteriorate sau umflate incorect şi nu conţin de siguranţă.
obiecte străine, prinse în suprafaţa de rulare. • Verificaţi funcţionarea indicatoarelor
• Corectaţi neregulile după caz. luminoase cu contactul cuplat.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–3

• Verificaţi toate indicatoarele de bord. ÎN TIMPUL CONDUCERII Interzicerea utilizării telefoanelor mobile
• Eliberaţi frâna de mână asigurându-vă în timpul conducerii unui autovehicul este
În calitate de şofer al autovehiculului, sunteţi
că indicatorul de avertizare se stinge. statuată prin lege în unele ţări, şi în curs
responsabil de siguranţa proprie, a pasagerilor
de reglementare în altele.
AVERTISMENT
dumneavoastră şi a partenerilor de trafic.
Pentru a vă îndeplini această responsabilitate, AVERTISMENT
• Înainte de a începe să conduceţi, trebuie să acordaţi atenţie maximă conducerii
asiguraţi-vă că toţi ocupanţii şi-au fixat autovehiculului. Majoritatea coliziunilor auto Conducerea în siguranţă implică întreaga
centurile de siguranţă. se produc atunci când concentrarea şoferului concentrare, judecata sănătoasă şi bunul
• Asiguraţi-vă că toate geamurile, este fie împiedicată, fie distrasă. Şoferul trebuie simţ al şoferului. Evitaţi sau reduceţi
oglinzile retrovizoare, becurile să se concentreze permanent asupra drumului, sursele de distragere a atenţiei în timpul
şi lămpile sunt curate şi în stare a celorlalte autovehicule şi obiecte din jur. conducerii autovehiculului. Situaţiile
de funcţionare. de distragere a atenţiei cel mai frecvent
O modalitate actuală importantă de distragere întâlnite includ:
ATENŢIE a atenţiei în timpul conducerii este utilizarea • preluarea apelurilor telefonice
telefoanelor mobile. Studiile arată că utilizarea de pe telefonul mobil sau telefonul
Asiguraţi-vă că pasagerii sau încărcătura telefoanelor mobile în timpul conducerii creşte
sunt uniform distribuite pe locul autovehiculului;
riscul de implicare într-un accident. Cel puţin un • iniţierea de apeluri telefonice
pasagerului din faţă, pe bancheta
studiu ştiinţific a arătat că utilizarea oricărui de pe telefonul mobil sau telefonul
de pe rândul 2 şi pe cea de pe rândul 3.
tip de telefon – fie operat manual, fie prin autovehiculului;
intermediul dispozitivelor hands-free • reglarea scaunului, volanului
– creşte riscul unei coliziuni cu 400%. sau oglinzilor retrovizoare;
Utilizarea telefoanelor, a aparatelor de emisie- • utilizarea altor dispozitive electronice;
recepţie sau a altor dispozitive electronice, cum • consultarea hărţilor sau a altor
ar fi computere, agende, jocuri, aparate video materiale scrise;
sau GPS sau a altor accesorii de navigaţie (Continuare)
conduc în mod similar la creşterea riscului
de coliziune. Vă sfătuim să nu utilizaţi aceste
echipamente în timpul conducerii.
3–4 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

COMBUSTIBIL
RECOMANDĂRI CU PRIVIRE Nu utilizaţi metanol
AVERTISMENT
LA COMBUSTIBIL Nu utilizaţi pentru autovehiculul
(Continuare)
Utilizaţi doar combustibil fără plumb, dumneavoastră combustibili ce conţin
• eliberarea sau fixarea centurii metanol.
cu cifra octanică RON95
de siguranţă;
• căutarea banilor pentru staţiile Calitatea combustibilului şi aditivii conţinuţi Acest tip de combustibil poate reduce
de taxare pentru autostradă care de acesta au un efect semnificativ asupra puterii performanţele autovehiculului şi poate
se apropie; sau generate, asupra manevrabilităţii şi duratei de viaţă deteriora componentele sistemului
a motorului. Un combustibil cu o cifră octanică prea de alimentare cu combustibil.
• alte activităţi care vă distrag atenţia redusă poate provoca detonaţii în motor.
de la sarcina de a conduce în siguranţă
ATENŢIE
autovehiculul. ATENŢIE
Angajarea în asemenea activităţi va Utilizarea de metanol poate deteriora
• Utilizarea de combustibil cu o cifră
amplifica foarte mult riscul unei coliziuni sistemul de alimentare cu combustibil.
octanică mai mică de RON95 poate
care poate cauza leziuni ale persoanelor O asemenea utilizare greşită nu este
deteriora motorul. (În unele ţări, se poate
sau decese. acoperită de garanţia autovehiculului.
folosi combustibil cu cifra octanică
Anticipaţi necesitatea unor asemenea RON91. Pentru detalii, vă recomandăm
activităţi şi realizaţi-le înainte de a începe să consultaţi un Partener Chevrolet.) Conducerea autovehiculului în afara ţării
călătoria, atunci când acest lucru este • Utilizarea de combustibil cu plumb va Dacă veţi conduce autovehiculul
posibil sau atunci când autovehiculul distruge sistemul de evacuare şi va anula dumneavoastră în afara ţării:
dumneavoastră este oprit în siguranţă. garanţia.
• Respectaţi toate regulile privitoare
NOTĂ la înmatriculare şi asigurare.
Pentru a preveni alimentarea accidentală • Asiguraţi-vă că utilizaţi combustibilul
cu combustibil cu plumb, duzele furtunului adecvat.
pentru combustibil cu plumb sunt mai mari şi nu
se potrivesc la gâtul rezervorului de combustibil
al autovehiculului dumneavoastră.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–5

COMBUSTIBIL PENTRU MOTORUL ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL


ATENŢIE
DIESEL 1. Opriţi motorul.
Dacă folosiţi combustibil cu cifră octanică
Motoarele diesel funcţionează numai incorectă sau adăugaţi aditivi 2. Deblocaţi portierele din interior apăsând
cu motorină disponibilă pe piaţă, care nerecomandaţi în rezervor, motorul pe butonul de blocare a portierelor de pe
corespunde specificaţiilor DIN EN 590. şi catalizatorul se pot deteriora portiera şoferului. Pentru informaţii
Nu folosiţi uleiuri diesel pentru vapoare, iremediabil. suplimentare, vezi „ÎNCUIETORI”
motorină pentru sistemele de încălzit în index. Clapeta rezervorului
sau motorină parţial sau integral vegetală, ATENŢIE de combustibil poate fi deschisă cu mâna.
ca de exemplu ulei de rapiţă sau combustibil Clapeta rezervorului de combustibil se află
Asiguraţi-vă întotdeauna că faceţi
biodiesel, Aquazole sau emulsii în partea stângă spate a autovehiculului.
alimentarea cu combustibil corect
apă-combustibil diesel similare. (benzină sau motorină), corespunzător NOTĂ
Curgerea şi gradul de filtrare autovehiculului dumneavoastră.
al combustibilului diesel depind Dacă alimentaţi cu benzină un Dacă, pe vreme rece, clapeta rezervorului
de temperatură. autovehicul echipat cu motor diesel, de combustibil nu se deschide, loviţi-o
autovehiculul se va deteriora grav. uşor cu degetele. Apoi, încercaţi
De aceea, pe timp de iarnă sunt disponibili să o deschideţi din nou.
pe piaţă combustibili diesel cu proprietăţi Dacă autovehiculul dumneavoastră este
îmbunătăţite pentru temperaturi scăzute. echipat cu motor diesel, puteţi verifica
Alimentaţi autovehiculul cu combustibil alimentarea corectă citind datele de pe
pentru iarnă, înainte de a porni la drum buşonul rezervorului de combustibil.
în anotimpul rece.

C05E093A
3–6 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

3. Rotiţi uşor buşonul de alimentare


AVERTISMENT ATENŢIE
cu combustibil spre stânga. Dacă auziţi
un sunet ca la eliberarea de gaz sub Vaporii de combustibil sunt extrem Evitaţi deversarea de benzină pe
presiune, aşteptaţi până la oprirea completă de inflamabili. componentele vopsite ale autovehiculului.
a sunetului înainte de a deşuruba complet • Nu vă apropiaţi cu flacără, scântei • Dacă vărsaţi benzină pe autovehicul,
buşonul. sau orice materiale incandescente clătiţi suprafaţa cu apă rece, curată,
4. Scoateţi buşonul. Acesta este legat de zona de alimentare cu benzină. imediat.
de autovehicul. Aşezaţi buşonul în suportul • Opriţi motorul. Benzina poate deteriora vopseaua.
dedicat de pe partea interioară a clapetei Puteţi suferi arsuri grave şi puteţi provoca
rezervorului. deteriorarea gravă a autovehiculului dacă
vaporii de benzină iau foc.

5. După alimentare, puneţi buşonul la loc.


Rotiţi-l spre dreapta până când auziţi
mai multe clicuri.
6. Închideţi clapeta rezervorului
de combustibil.

Deschidere
Închidere

C7E3012A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–7

REGLAREA OGLINZILOR
Alimentarea cu combustibil din canistre OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE 1. Selectaţi oglinda pe care doriţi să o reglaţi
sau recipiente portabile CU ACŢIONARE ELECTRICĂ deplasând maneta respectivă în
poziţia „L” pentru oglinda din stânga
AVERTISMENT Reglaţi oglinzile retrovizoare exterioare astfel sau „R”, pentru oglinda din dreapta.
încât să puteţi vedea fiecare parte laterală
Din raţiuni de siguranţă, recipientele, a autovehiculului dumneavoastră şi fiecare 2. Folosind laturile corespunzătoare ale
pompele şi furtunurile de combustibil margine a drumului. manetei de ajustare a oglinzilor, puteţi
trebuie să fie legate la pământ în mod ajusta oglinda în sus, în jos, la dreapta
adecvat. Acumularea de electricitate statică Puteţi regla oglinzile retrovizoare exterioare sau la stânga.
poate aprinde vaporii de benzină. în plan vertical sau orizontal, folosind butonul
Oglinzile exterioare sunt convexe
Puteţi suferi arsuri, iar autovehiculul de reglare al oglinzilor situat pe panoul de
şi poartă următoarea menţiune:
dumneavoastră se poate deteriora. bord în partea şoferului, sub fanta de ventilaţie
Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri laterală. Pentru a regla oglinzile, contactul OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER
de precauţie: trebuie să fie în poziţia ACC sau ON. THAN THEY APPEAR
• Utilizaţi pompe cu recipiente şi furtunuri De asemenea, oglinzile vor putea fi reglate (OBIECTELE VIZIBILE ÎN OGLINDĂ
integral împământate atunci când timp de 10 minute sau până la deschiderea SUNT MAI APROPIATE DECÂT PAR)
alimentaţi rezervorul de combustibil. portierei şoferului, dacă cheia de contact este
• Nu umpleţi recipientul atunci când în poziţia LOCK sau este scoasă din contact. Utilizaţi oglinda exterioară pentru a obţine
se află în interiorul autovehiculului un unghi mai larg de vedere asupra drumului
dumneavoastră, ci numai pe pământ. din spatele autovehiculului.
• Asiguraţi-vă că duza de umplere se găseşte Utilizaţi oglinda interioară pentru a determina
în contact cu partea interioară mărimea şi distanţa obiectelor reflectate
a deschiderii recipientului înainte în oglinda laterală.
de acţionarea acesteia. Contactul trebuie
menţinut până la încheierea realimentării. Utilizând doar oglinzile (convexe), este posibil
• Nu vă apropiaţi cu flacără, scântei să apreciaţi greşit mărimea şi distanţa
sau orice materiale incandescente de zona în spatele autovehiculului.
de alimentare cu benzină.

C7E3013A
3–8 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

OGLINDĂ RABATABILĂ ELECTRIC


AVERTISMENT AVERTISMENT
Apăsaţi butonul pentru rabatarea electrică
• Menţineţi întotdeauna oglinzile corect • Nu porniţi la drum dacă una
reglate şi folosiţi-vă de oglinzi în timpul din oglinzile retrovizoare exterioare completă a oglinzilor retrovizoare exterioare.
conducerii pentru a mări vizibilitatea este rabatată. Pentru a rabata oglinzile, contactul trebuie
asupra obiectelor şi a celorlalte să fie în poziţia ACC sau ON. De asemenea,
Procedând astfel, vă veţi reduce
autovehicule din trafic. oglinzile vor putea fi rabatate circa 10 minute
vizibilitatea, crescând riscul de coliziune.
Aprecierea incorectă a distanţelor dintre sau până la deschiderea PORTIEREI
autovehiculul dumneavoastră şi celelalte şoferului, dacă cheia de contact este
obiecte poate conduce la coliziuni având în poziţia LOCK sau este scoasă din contact.
ca rezultat deteriorarea autovehiculului Pentru ca oglinzile să revină în poziţiile iniţiale
sau a altor bunuri, sau la răniri personale. apăsaţi din nou butonul.

ATENŢIE
Îngrijirea incorectă a oglinzilor
autovehiculului duce la deteriorarea
acestora.
• Nu îndepărtaţi gheaţa de pe suprafaţa
oglinzii prin raşchetare.
• Dacă deplasarea oglinzii este
împiedicată de gheaţă sau alte
depuneri, nu forţaţi reglarea.
• Utilizaţi un spray de dezgheţare sau
un dispozitiv cu aer cald pentru
a îndepărta gheaţa.
Oglinzile deteriorate vă pot restricţiona
vizibilitatea apărând riscul de coliziune.
C7E3014A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–9

OGLINDA RETROVIZOARE
AVERTISMENT AVERTISMENT
INTERIOARĂ
• Nu apăsaţi butonul pentru rabatarea Vizibilitatea prin intermediul oglinzii
electrică a oglinzilor când autovehiculul Oglinda retrovizoare interioară se reglează poate pierde din claritate atunci când este
se află în mişcare. manual în plan vertical şi orizontal. reglată pentru vedere pe timp de noapte.
• Nu porniţi la drum dacă una Utilizaţi maneta de reglare a oglinzii • Aveţi în mod special grijă cu utilizarea
din oglinzile retrovizoare exterioare retrovizoare interioare pentru a modifica oglinzii retrovizoare interioare atunci
este rabatată. oglinda pentru vedere pe timp de zi / noapte. când este reglată pentru vedere pe timp
Procedând astfel, vă veţi reduce de noapte.
Acest lucru reduce excesul de lumină
vizibilitatea, crescând riscul de coliziune. provenind de la farurile autovehiculelor Neasigurarea vizibilităţii adecvate înspre
din spatele dumneavoastră. înapoi în timpul conducerii poate cauza
o coliziune având ca rezultat deteriorarea
autovehiculului sau a altor bunuri şi/sau
rănire personală.

ZI NOAPTE

Manetă de reglare
S3W3091A
3–10 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

REGLAREA VOLANULUI
OGLINDĂ ELECTROCROMATĂ*
ATENŢIE AVERTISMENT
Autovehiculul dumneavoastră poate fi dotat Şoferul trebuie să păstreze controlul total
Există doi senzori de lumină care
cu oglindă electro-cromată (ECM), care detectează nivelul de iluminare ambiental al volanului în timpul deplasării
reduce automat strălucirea produsă de farurile şi strălucirea cauzată de autovehiculele autovehiculului.
autovehiculelor din spate, furnizând un nivel din spate. • Nu reglaţi poziţia volanului în timpul
constant de lumină la nivelul ochilor. deplasării autovehiculului.
• Nu acoperiţi senzorii şi nu agăţaţi
Pentru a activa funcţia ECM, apăsaţi obiecte de oglinzile EC. Reglarea volanului în timpul conducerii
pe butonul de pe capacul oglinzii. Acest lucru poate limita funcţionarea poate duce la pierderea controlului
Se va aprinde lampa indicatoare. Contactul sistemului ECM şi astfel nu veţi beneficia asupra autovehiculului.
trebuie să fie în poziţia ON. de avantajele acestuia.
Pentru a dezactiva funcţia ECM, apăsaţi Volanul trebuie reglat numai când
din nou butonul. autovehiculul staţionează, iar sistemul
de blocare a coloanei de direcţie este eliberat.
Puteţi regla volanul cu ajutorul manetei situate
în partea stângă a coloanei de direcţie.

Senzori de lumină

Lampă indicatoare
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–11

SISTEM DE SERVODIRECŢIE CONTACT


Pentru a înclina volanul, ţineţi de volan ADAPTABIL LA VITEZĂ* Contactul, situat în partea dreaptă a coloanei
şi împingeţi în jos maneta. Apoi deplasaţi Sistemul de servodirecţie sensibil la viteză de direcţie, are următoarele poziţii:
volanul într-o poziţie confortabilă şi trageţi (SSPS) variază nivelul asistenţei şoferului LOCK (blocat), ACC (accesorii),
ferm maneta pentru a fixa în poziţie coloana la conducerea autovehiculului în funcţie ON (cuplat) şi START (pornire).
volanului. de variaţiile vitezei.

ATENŢIE La viteze mici sistemul asigură o asistenţă • LOCK (blocat)


maximă a direcţiei, pentru a uşura manevrele
• Nu conduceţi cu volanul în poziţia de întoarcere şi parcare. La viteze mai mari Pentru blocarea volanului, scoateţi cheia
cea mai înaltă. asistarea direcţiei este diminuată pentru din contact şi rotiţi volanul până la blocarea
Utilizaţi această poziţie doar pentru a asigura şoferului siguranţă la şofat acestuia.
a vă facilita urcarea şi coborârea şi stabilitatea direcţiei. Pentru o mai uşoară manevrare a cheii atunci
din autovehicul. când deblocaţi coloana de direcţie, mişcaţi
Sistemul SSPS realizează acest lucru reducând
cantitatea de lichid pompat în mecanismul uşor volanul de la dreapta la stânga şi rotiţi
servodirecţiei odată cu creşterea vitezei cheia în poziţia ACC.
autovehiculului. Când autovehiculul
staţionează, sistemul SSPS asigură un
flux maxim de lichid pentru mecanismul
de direcţie. Pe măsură ce viteza
autovehiculului creşte, fluxul de lichid
spre mecanismul de direcţie scade.
Dacă sistemul se defectează, efortul necesar
direcţionării va creşte la viteză redusă,
iar lampa de avertizare SSPS se va aprinde.
Vezi în index „LAMPĂ DE
AVERTIZARE SSPS”.
C7E3018B C7E3016A
3–12 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

• ACC (accesorii) • START (pornire) SISTEM ANTIDEMARAJ


Motorul poate fi oprit fără blocarea volanului Porneşte motorul. După ce motorul a pornit, Sistemul antidemaraj oferă o protecţie
prin rotirea cheii în poziţia ACC. Pentru a roti eliberaţi cheia, care va reveni în mod automat suplimentară împotriva furtului
cheia din poziţia ACC în poziţia de blocare în poziţia ON. autovehiculului în care este instalat,
(LOCK), împingeţi uşor cheia şi rotiţi-o Înainte de a roti cheia în poziţia START, împiedicând pornirea acestuia de către
în poziţia LOCK. asiguraţi-vă că motorul nu funcţionează. persoane neautorizate.
Unele accesorii electrice, cum ar fi radioul, Cheia validă pentru un autovehicul echipat
bricheta, geamurile electrice şi trapa pot fi puse AVERTISMENT cu sistem antidemaraj este o cheie de contact
în funcţiune în poziţia ACC. mecanică cu transponder integrat, cu cod
• Nu rotiţi cheia în poziţia OFF în timpul
ATENŢIE conducerii. electronic. Transponderul este plasat în cheia
Şoferul poate pierde controlul asupra de contact, prin urmare nu este vizibil.
• Nu lăsaţi cheia în poziţia ACC pentru
perioade lungi de timp. autovehiculului şi asistenţa la frânare este Pentru pornirea motorului pot fi utilizate doar
Acest lucru va duce la descărcarea întreruptă, ceea ce poate provoca cheile de contact valide. Cheile invalide pot
acumulatorului. deteriorarea autovehiculului, răniri doar deschide portierele. Sistemul antidemaraj
personale sau chiar fatale. izolează sursa de alimentare de sistemul
de aprindere, pompa de combustibil
• ON (cuplat) AVERTISMENT şi injectoare.
Activează sistemul de aprindere şi accesoriile • Nu manevraţi cheia trecând mâna Motorul este imobilizat în mod automat după
electrice. printre spiţele volanului. ce cheia de contact este rotită în poziţia
Volanul se poate roti brusc şoferul de blocare LOCK şi este scoasă din contact.
ATENŢIE pierzând astfel controlul asupra
autovehiculului şi rănindu-se la degete, Vezi în index „CHEI”.
• Nu lăsaţi cheia în poziţia ON pentru
perioade mai lungi de timp dacă mâini sau braţe. Dacă sistemul antidemaraj nu recunoaşte codul
motorul este oprit. electronic atunci când rotiţi cheia de contact
Acest lucru va duce la descărcarea în poziţia START, motorul nu va porni.
acumulatorului.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–13

PORNIREA MOTORULUI
Dacă există o defecţiune la sistemul ÎNAINTE DE PORNIREA MOTORULUI
ATENŢIE
antidemaraj, se aprinde lampa de avertizare • Asiguraţi-vă că zona din jurul
a sistemului antidemaraj. La apariţia acestei • Nu acţionaţi demarorul mai mult
autovehiculului este liberă.
situaţii, trebuie să consultaţi un atelier service de 15 secunde odată.
autorizat cât mai curând posibil. • Asiguraţi-vă că toate geamurile şi lămpile • Dacă motorul nu porneşte, aşteptaţi
Vă recomandăm un Partener Chevrolet. sunt curate. 10 secunde înainte de a încerca din nou.
• Verificaţi starea anvelopelor, presiunea Acest lucru va împiedica deteriorarea
corectă în anvelope şi eventuala prezenţă demarorului.
a unor corpuri străine în suprafaţa
de rulare. NOTĂ
• Reglaţi poziţiile scaunului şi tetierelor. Dacă motorul se îneacă în timpul pornirii,
• Reglaţi oglinzile retrovizoare interioare apăsaţi complet pedala de acceleraţie
şi exterioare. şi menţineţi-o în această poziţie în timp
• Puneţi-vă centura de siguranţă şi cereţi ce încercaţi să porniţi motorul.
tuturor pasagerilor să facă acelaşi lucru.
• Verificaţi funcţionarea luminilor
de avertizare şi a indicatoarelor din
panoul de bord, cu cheia în poziţia ON.
• Periodic, ca de exemplu în momentul
alimentării, faceţi verificările
de întreţinere menţionate în acest manual.
3–14 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

Pornirea motorului diesel TRANSMISIE MANUALĂ 5. Fără a atinge pedala de acceleraţie,


Introduceţi cheia de contact în butucul comutaţi contactul în poziţia START
1. Asiguraţi-vă că şoferul şi pasagerii poartă
şi eliberaţi cheia atunci când motorul
contactului şi rotiţi-o în poziţia „ON” fără corect centurile de siguranţă.
porneşte. Dacă motorul porneşte
a apăsa pedala de acceleraţie. Indicatorul 2. Trageţi frâna de mână dacă nu este deja pe moment, însă se opreşte, aşteptaţi
pentru bujii ( ) se va aprinde şi apoi acţionată. 10 secunde apoi încercaţi din nou.
se va stinge când bujiile sunt suficient
de încălzite pentru pornirea la rece 3. Asiguraţi-vă că scaunele, tetierele 6. Lăsaţi motorul să meargă la ralanti
a motorului. Imediat ce indicatorul şi oglinzile sunt în poziţiile adecvate timp de cel puţin 30 de secunde.
şi reglaţi-le dacă este necesar.
pentru bujii se stinge, porniţi motorul. 7. Eliberaţi frâna de mână.
4. Asiguraţi-vă că maneta schimbătorului
8. Conduceţi cu viteză moderată pe o distanţă
de viteze este în poziţia NEUTRĂ
scurtă, în special pe vreme rece, până
şi apăsaţi la maxim pedala de ambreiaj.
la atingerea temperaturii normale
de funcţionare a motorului.

Poziţie
neutră

C7E3002A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–15

CONDUCEREA
TRANSMISIE AUTOMATĂ* 5. Fără a atinge pedala de acceleraţie, treceţi AUTOVEHICULULUI
contactul la poziţia START şi eliberaţi TRANSMISIE MANUALĂ
1. Asiguraţi-vă că şoferul şi pasagerii poartă
cheia când motorul porneşte. Dacă motorul
corect centurile de siguranţă. Pentru a schimba treptele de viteză, apăsaţi
porneşte pe moment, însă se opreşte,
2. Trageţi frâna de mână dacă nu este deja aşteptaţi 10 secunde apoi încercaţi din nou. până la capăt pedala de ambreiaj, deplasaţi
acţionată. maneta schimbătorului de viteze în treapta
6. Lăsaţi motorul să meargă la ralanti
3. Asiguraţi-vă că scaunele, tetierele de viteză aleasă şi eliberaţi lent pedala
cel puţin 30 de secunde.
şi oglinzile sunt în poziţiile adecvate de ambreiaj.
7. Eliberaţi frâna de mână.
şi reglaţi-le dacă este necesar.
8. Conduceţi cu viteză moderată pe o distanţă
4. Asiguraţi-vă că maneta schimbătorului
scurtă, în special pe vreme rece, până
se găseşte în poziţia de parcare (P).
la atingerea temperaturii normale
NOTĂ
de funcţionare a motorului.

Motorul poate fi pornit numai AVERTISMENT


când maneta schimbătorului se găseşte
Deşi motorul poate fi pornit şi când
în poziţia „P” sau „N”.
maneta schimbătorului este în poziţia
„N”, utilizaţi această poziţie doar când
pornirea normală este imposibilă.
Pentru informaţii suplimentare,
vezi în index „PROCEDURA
DE SCHIMBARE A VITEZELOR
ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ, PENTRU
TRANSMISIA AUTOMATĂ”.
Poziţie
neutră

C7E3032A C7E3003A
3–16 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

TRANSMISIE AUTOMATĂ* 4. Introduceţi şi apăsaţi cheia de contact


ATENŢIE
în fanta dedicată a sistemului de inter-
Transmisia automată a autovehiculului
• Înainte de a trece de la o viteză de mers blocare.
înainte la marşarier, opriţi complet dumneavoastră este o transmisie cu cinci
trepte controlată electronic. 5. Treceţi maneta schimbătorului de viteze
autovehiculul. în poziţia neutră (N).
Trecerea de la o treaptă pentru deplasare
înainte la marşarier cu autovehiculul 6. Scoateţi cheia din fanta sistemului
Schimbarea din poziţia de parcare (P) de inter-blocare.
în mişcare poate deteriora transmisia.
Autovehiculul dumneavoastră este echipat 7. Porniţi motorul şi schimbaţi în treapta
ATENŢIE cu un sistem de inter-blocare sistem de frânare de viteză dorită.
– transmisie (BTSI). Înainte de a schimba din
• Nu sprijiniţi piciorul pe pedala 8. Reinstalaţi capacul.
poziţia de parcare (P), contactul trebuie să fie
de ambreiaj în timpul conducerii. 9. Duceţi autovehiculul la reparat cât mai
în poziţia ON şi trebuie să apăsaţi la maximum
Acest lucru va determina o uzură pedala de frână. Dacă nu puteţi comuta curând posibil.
accelerată a componentelor ambreiajului. din poziţia de parcare (P) cu contactul
în poziţia ON şi pedala de frână apăsată:
1. Treceţi contactul în poziţia OFF
şi scoateţi cheia din contact.
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsată pedala de frână.
3. Scoateţi capacul de pe consolă cu un obiect
subţire, ca de exemplu o şurubelniţă
cu cap plat.
P N

C7E3020A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–17

Schimbarea treptelor de viteză


AVERTISMENT AVERTISMENT
Deplasarea manetei schimbătorului între
Pentru a preveni deteriorarea transmisiei, (Continuare)
anumite poziţii ale treptelor de viteză necesită
respectaţi următoarele precauţii: • Apăsaţi pedala de frână atunci când apăsarea butonului de eliberare de pe manetă.
• Nu apăsaţi pedala de acceleraţie treceţi din poziţia P sau N în R sau
în timpul schimbării din într-o viteză de mers înainte. Cu contactul este în poziţia ON, apăsaţi pedala
poziţiile P sau N în poziţiile R, D, 4 sau 2. În caz contrar, transmisia se poate de frână şi butonul de eliberare de pe manetă,
Această acţiune este posibil să nu deteriora sau autovehiculul se poate aşa cum indică săgeata neagră şi albă.
deterioreze transmisia, dar poate deplasa neaşteptat, şoferul pierzând La deplasarea manetei schimbătorului,
determina pierderea controlului asupra controlul asupra acestuia, ceea ce poate respectaţi descrierile indicate de săgeţile
autovehiculului. conduce la accidente cu răniri personale negre şi/sau albe.
• Utilizaţi poziţia D cât mai mult posibil. sau deteriorarea autovehiculului
• Nu schimbaţi niciodată în sau a altor bunuri.
poziţiile P sau R în timpul deplasării
autovehiculului.
• La oprirea autovehiculului pe
o pantă înclinată, nu-l menţineţi pe loc
cu ajutorul pedalei de acceleraţie.
Utilizaţi în schimb pedala de frână.
(Continuare)

C7E3021A
3–18 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

: Apăsaţi pedala de frână şi apăsaţi Poziţiile P, R şi N ale manetei Treptele de viteză D, 4 şi 2


butonul de eliberare pentru a putea schimbătorului de viteze • D:
schimba treapta de viteză. • P (PARCARE): Această treaptă de viteză este pentru
Poziţiile pentru a căror comutare este necesară Blochează roţile din faţă. Selectaţi P doar toate condiţiile de conducere normală.
apăsarea butonului de eliberare sunt indicate când autovehiculul staţionează Permite transmisiei să schimbe între toate
prin săgeţi negre. cu frâna de mână trasă. cele cinci trepte de mers înainte.
: Apăsaţi butonul de eliberare pentru • 4:
• R (MARŞARIER):
schimbarea treptei de viteză. Permite transmisiei să treacă în primele
Selectaţi poziţia R doar atunci patru trepte de viteză, dar nu şi în treapta
când autovehiculul este staţionat. cu submultiplicare. Puteţi alege
Săgeţile albe indică treptele a căror comutare treapta 4 în loc de D atunci când conduceţi
• N (NEUTRĂ):
nu necesită apăsarea butonului de eliberare. pe şosele de munte sau deal, în trafic
Poziţia neutră.
: Schimbaţi treapta de viteză fără aglomerat, lent, sau pe pante abrupte.
restricţii. ATENŢIE • 2:
Permite transmisiei să treacă din
• Nu utilizaţi poziţia de parcare P în
locul frânei de mână. treapta 1 în treapta 2 şi împiedică
schimbarea automată în treptele
• Opriţi motorul, acţionaţi frâna de mână
de viteză 3, 4 sau 5.
şi scoateţi cheia din contact la părăsirea
autovehiculului. Selectaţi treapta 2 de viteză pentru un plus
• Nu lăsaţi niciodată nesupravegheat de putere la urcarea dealurilor şi ca frână
autovehiculul cu motorul pornit. de motor la coborârea pantelor abrupte.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–19

Manetă schimbător cu mod manual Fie că vehiculul staţionează sau este


NOTĂ
Schimbarea între treptele de viteză se face în mişcare, modul manual se poate selecta prin
tragerea manetei schimbătorului din • În modul manual, trecerea într-o
în felul următor:
poziţia „D” spre stânga în secţiunea pentru treaptă inferioară se face în mod
: Apăsaţi pedala de frână şi apăsaţi acţionare manuală. Pentru a reveni automat când autovehiculul încetineşte.
butonul de eliberare pentru a putea la funcţionarea în treapta „D”, împingeţi Când autovehiculul se opreşte,
schimba treapta de viteză. maneta schimbătorului înapoi în secţiunea este selectată în mod automat
Poziţiile pentru a căror comutare este necesară principală. În modul manual, deplasarea treapta 1 de viteză.
apăsarea butonului de eliberare sunt indicate selectorului spre înainte şi înapoi poate facilita • Pentru a menţine nivelul necesar
prin săgeţi negre. schimbarea mai rapidă a treptelor de viteză. de performanţă şi siguranţă
: Apăsaţi butonul de eliberare pentru Spre deosebire de transmisia manuală, modul a autovehiculului, este posibil
schimbarea treptei de viteză. manual permite schimbări ale vitezelor în timp ca sistemul să nu execute anumite
ce pedala de acceleraţie este apăsată. schimbări de trepte la acţionarea
Săgeţile albe indică treptele a căror comutare Trecere într-o treaptă superioară (+): manetei schimbătorului.
nu necesită apăsarea butonului de eliberare. Împingeţi maneta schimbătorului spre înainte • Înainte de a vă continua călătoria după
: Schimbaţi treapta de viteză o dată, pentru a trece în viteza superioară o oprire sau pe un drum alunecos,
fără restricţii. imediat următoare. împingeţi maneta schimbătorului spre
Trecere într-o treaptă inferioară (-): înainte, în poziţia +. Această acţiune
Împingeţi maneta schimbătorului spre înapoi determină trecerea în treapta 2
o dată, pentru a trece în viteza imediat de viteză, care este mai potrivită pentru
inferioară. conducere pe drum alunecos. Aduceţi
NOTĂ maneta schimbătorului în poziţia -
(în jos) pentru a reveni
În modul manual, pot fi selectate numai la treapta 1 de viteză.
cele cinci viteze pentru mers înainte.
Pentru marşarier sau pentru parcare,
deplasaţi maneta schimbătorului
în poziţia „R” sau „P”, după caz.
C7E3001A
3–20 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

Pornirea autovehiculului Mod de iarnă


ATENŢIE
1. După încălzirea motorului, menţineţi Utilizaţi modul de iarnă când întâmpinaţi
• În modul manual, şoferul trebuie apăsată pedala de frână în timp dificultăţi la pornire pe drumuri acoperite
să execute treceri la trepte de viteză ce treceţi maneta schimbătorului cu un strat de gheaţă sau alunecoase.
superioare în funcţie de condiţiile în poziţia R, D, 4 sau 2.
de trafic, având grijă să menţină turaţia Acest mod va reduce alunecarea sau pierderea
motorului sub zona roşie. ATENŢIE
tracţiunii.
• Deoarece frânarea bruscă şi/sau Pentru a activa modul de iarnă, apăsaţi
• Nu schimbaţi din treapta D (conducere)
accelerarea rapidă poate cauza în R (marşarier) sau P (parcare) atunci comutatorul modului de iarnă situat
pierderea tracţiunii, trecerile în trepte când autovehiculul este în mişcare. pe consolă. Autovehiculul va porni cu
inferioare de viteză trebuie efectuate treapta 3 de viteză. Indicatorul modului
Acest lucru va cauza deteriorarea
cu grijă, ţinând cont de viteza de iarnă se va aprinde pe panoul de bord.
transmisiei şi potenţiale răniri personale.
autovehiculului. Vezi „INDICATOR MOD IARNĂ” din index.
2. Eliberaţi frâna de mână şi pedala de frână. Pentru a vă reîntoarce la modul normal, apăsaţi
3. Apăsaţi uşor pedala de acceleraţie pentru din nou comutatorul. Indicatorul se va stinge.
a pune autovehiculul în mişcare.

C7E3023A C7E3024A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–21

FRÂNE
Procedura de urgenţă de schimbare Dacă după pornirea motorului, Sistemul de frânare este proiectat pentru
a vitezelor pentru cutia de viteze automată lampa MIL rămâne aprinsă iar transmisia a fi eficient într-o gamă largă de condiţii
Dacă a apărut o defecţiune la transmisia automată nu schimbă vitezele, procedaţi astfel: de conducere.
automată, este posibil să se aprindă lampa 1. Rotiţi contactul în poziţia OFF. Autovehiculul dumneavoastră este echipat
indicatoare defecţiuni (MIL). Vezi în index 2. Scoateţi cheia din contact. pe faţă şi pe spate cu frâne cu disc şi cu sistem
„LAMPĂ INDICATOARE DEFECŢIUNE”. de frânare cu dublu circuit.
3. Scoateţi capacul de pe consolă cu un obiect
În această situaţie, schimbarea automată subţire, ca de exemplu o şurubelniţă Dacă un circuit de frânare se defectează,
a vitezelor poate fi anulată sau poate cu cap plat. autovehiculul încă poate fi oprit cu circuitul
fi mult mai brutală decât normal. rămas, totuşi distanţa de oprire va creşte şi va
4. Introduceţi cu grijă şi apăsaţi cheia
La apariţia acestei situaţii, trebuie să consultaţi fi necesară o presiune mai mare asupra pedalei.
în orificiul de deblocare a schimbării
un atelier service autorizat cât mai curând manuale a vitezelor, situat pe consola AVERTISMENT
posibil. Vă recomandăm un Partener centrală în dreapta indicatorului treptei
Chevrolet. de viteză. Dacă unul din circuite se defectează,
pedala de frână trebuie apăsată
O defecţiune gravă la transmisia automată 5. Puneţi maneta schimbătorului în poziţia
cu o presiune mai mare iar distanţa
poate împiedica schimbarea treptelor neutră.
de frânare creşte.
de viteză. 6. Introduceţi din nou cheia în contact • Apelaţi imediat la un atelier service
şi porniţi motorul. autorizat pentru verificarea
7. Reinstalaţi capacul şi repararea sistemului de frânare.
8. Deplasaţi maneta schimbătorului în poziţia Vă recomandăm un Partener
dorită şi duceţi autovehiculul la un atelier Chevrolet.
service autorizat pentru a fi verificat
şi remediat. Vă recomandăm să apelaţi
la un Partener Chevrolet.
3–22 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

FRÂNE UDE
AVERTISMENT AVERTISMENT
Conducerea prin apă sau spălarea
Dacă pedala de frână poate fi apăsată mai După ce aţi condus prin apă, aţi spălat
mult decât este normal, frânele pot autovehiculului pot uda componentele autovehiculul sau aţi utilizat excesiv
necesita reparaţii. sistemului de frânare. frânele la coborârea unei pante abrupte,
• Adresaţi-vă imediat unui atelier service Pentru a restabili o frânare normală: frânele îşi pot pierde temporar puterea
autorizat. Vă recomandăm un Partener de stopare. Acest lucru se datorează
1. Verificaţi ca în spatele dumneavoastră
Chevrolet. componentelor de frânare ude
să nu se afle alte autovehicule.
sau supraîncălzite.
ATENŢIE 2. Menţineţi o viteză sigură cu mult spaţiu Dacă frânele îşi pierd temporar puterea
în spate şi în părţile laterale. de frânare datorită supraîncălzirii:
• Nu conduceţi cu piciorul în repaus
pe pedala de frână. 3. Frânaţi încet până când sunt restabilite • La coborârea pantelor, treceţi într-o
performanţele normale. treaptă de viteză inferioară. Nu frânaţi
Procedând astfel, acceleraţi uzura
componentelor sistemului de frânare. continuu. Vezi în index „FRÂNA DE
De asemenea, frânele se pot supraîncălzi, MOTOR”.
FRÂNE SUPRAÎNCĂLZITE
ceea ce duce la o distanţă de frânare mai Dacă sistemul de frânare îşi pierde
lungă şi la nesiguranţă. Frânarea excesivă în coborârea unei pante temporar puterea din cauza
lungi şi abrupte poate supraîncălzi temporar componentelor ude, procedeul următor
frânele. La coborârea pantelor, treceţi într-o vă va ajuta să le restabiliţi funcţionarea
treaptă de viteză inferioară. Nu frânaţi normală:
continuu. 1. Verificaţi ca în spatele
Vezi în continuarea acestei secţiuni sau dumneavoastră să nu se afle alte
autovehicule.
în index „FRÂNA DE MOTOR”.
2. Menţineţi o viteză sigură cu mult
spaţiu în spate şi în părţile laterale.
3. Frânaţi încet până când sunt
restabilite performanţele normale.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–23

FRÂNĂ DE MÂNĂ
AVERTISMENT AVERTISMENT
Frâna de mână acţionează asupra roţilor
• Nu vă continuaţi călătoria dacă se aude Dacă frâna de mână nu este trasă corect,
un zgomot produs de frâne. din spate. autovehiculul se poate deplasa pe
Acesta poate indica necesitatea remedierii Maneta frânei de mână este situată între neaşteptate. Dacă sunt necesare ajustări
sau înlocuirii plăcuţelor de frână. scaunele din faţă. adresaţi-vă imediat unui atelier service
Conducerea cu plăcuţele de frână uzate autorizat. Vă recomandăm un Partener
Pentru a acţiona frâna de mână, opriţi
poate avea drept consecinţă un accident Chevrolet.
autovehiculul, apăsaţi pedala de frână
şi rănirea ocupanţilor. şi trageţi ferm maneta în sus. ATENŢIE
Pentru a elibera frâna de mână, apăsaţi • Nu conduceţi cu frâna de mână trasă.
pedala de frână şi:
Acest lucru poate determina
1. Apăsaţi butonul de pe manetă. supraîncălzirea frânelor de parcare
2. Trageţi uşor maneta în sus. din spate sau uzura prematură. Este
posibil ca acestea să necesite înlocuire
3. Coborâţi maneta ţinând în acelaşi şi puteţi deteriora şi alte componente ale
timp butonul apăsat. autovehiculului.

ATENŢIE
• Nu parcaţi şi nu puneţi în funcţiune
autovehiculul deasupra unor materiale
inflamabile.
Acestea pot intra în contact cu părţile
fierbinţi de la sistemul de evacuare
al autovehiculului şi se pot aprinde.

C7E3009A
3–24 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

Recomandări pentru parcarea pe timp SISTEM ANTIBLOCARE FRÂNE (ABS) Dacă autovehiculul este dotat cu sistem ESC,
de iarnă este posibil să auziţi şi un alt zgomot
Sistemul de antiblocare frâne este un sistem
În condiţii de vreme rece, frâna de mână poate la reapăsarea pedalei de frână în termen
electronic de frânare avansat care va ajuta
îngheţa în poziţia trasă. Acest lucru devine mai de 7 secunde de la pornirea sistemului ABS.
la prevenirea derapării şi pierderii controlului
probabil dacă frânele sunt ude. Acest zgomot indică încheierea pregătirii
asupra autovehiculului. Sistemul vă permite
de funcţionare a sistemului ESC şi este
Dacă există riscul ca frâna de mână să îngheţe să ocoliţi obstacolele în timpul frânării bruşte
normal.
după ce aţi condus prin apă suficient de mult şi oferă capacitate maximă de oprire
pentru a uda componentele de frânare sau pe un drum alunecos. Sistemul ABS funcţionează detectând viteza
aţi spălat autovehiculul: fiecărei roţi în timpul frânării. Dacă una din
Când contactul este cuplat, lampa de avertizare
roţi este pe punctul de a se opri din rulare,
1. Acţionaţi doar temporar frâna „ABS” se aprinde pentru circa 3 secunde.
computerul va acţiona separat frânele
de mână cu maneta schimbătorului Dacă indicatorul nu se stinge sau dacă se
pe fiecare roată din faţă şi din spate. În timpul
în poziţia P (transmisia automată) sau aprinde în timpul conducerii, sistemul ABS
funcţionării sistemului ABS veţi observa
în treapta 1 de viteze sau în marşarier prezintă o defecţiune. Adresaţi-vă imediat unui
de obicei o uşoară vibraţie a pedalei de frână
(transmisia manuală). atelier service autorizat. Vă recomandăm
însoţită de un zgomot specific.
2. Blocaţi roţile din spate cu pene de blocare. un Partener Chevrolet. Vezi în index
„LAMPĂ DE AVERTIZARE ABS”. NOTĂ
3. Eliberaţi apoi frâna de mână.
Când porniţi motorul sau când autovehiculul
Sistemul ABS nu modifică timpul necesar
AVERTISMENT începe să se deplaseze, sistemul ABS execută şi nu micşorează întotdeauna distanţa
operaţia de auto-verificare. Este posibil de frânare.
• Nu utilizaţi frâna de mână în timpul să auziţi mai multe clicuri pe durata testului
deplasării autovehiculului sau • Lăsaţi întotdeauna suficient spaţiu
de auto-verificare, şi veţi simţi o uşoară
ca substitut pentru pedala de frână. pentru oprire, chiar dacă autovehiculul
pulsaţie sau mişcare a pedalei de frână. este echipat cu sistem ABS.
Dacă procedaţi astfel, puteţi pierde Acest fenomen este normal.
controlul asupra autovehiculului ceea
ce poate determina coliziuni, deteriorarea
bunurilor şi leziuni.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–25

SISTEM DE TRACŢIUNE SISTEM DE CONTROL


Frânare cu ABS INTEGRALĂ (AWD)* ELECTRONIC AL STABILITĂŢII
Indiferent de condiţiile de drum, nu apăsaţi Dacă autovehiculul dumneavoastră este dotat (ESC)*
de mai multe ori succesiv pe pedala de frână. cu tracţiune integrală (AWD) cu activare Sistemul ESC este un sistem de control
Apăsaţi ferm, menţineţi pedala de frână la cerere, sistemul AWD va funcţiona în mod electronic al stabilităţii autovehiculului şi un
apăsată şi lăsaţi sistemul ABS să lucreze automat fără nici o acţiune din partea şoferului. sistem suplimentar de siguranţă de rulare, care
pentru dumneavoastră. Dacă roţile motoare din faţă încep să patineze, permite evitarea situaţiilor periculoase prin
roţile din spate vor începe automat să aplicarea frânelor la roţi sau a cuplului motor,
AVERTISMENT controleze tracţiunea autovehiculului, după compensând astfel stabilitatea autovehiculului
necesitate. Este posibil să auziţi un zgomot slab când acesta intră într-o situaţie de instabilitate
Dacă indicatoarele sistemul de frânare
de angajare a sistemului, în cursul activării, periculoasă, de exemplu într-un viraj strâns
şi cel de avertizare ABS se aprind în
acelaşi timp, există o defecţiune dar este un fenomen normal. sau la schimbarea rapidă a benzii de rulare.
la sistemul de frânare. Lampa de avertizare AWD va clipi când Funcţia ESC intervine în mod automat când
• Verificaţi imediat sistemul la un atelier sistemul AWD este dezactivat temporar. autovehiculul ajunge într-o situaţie foarte
service autorizat. Vă recomandăm Dacă lampa clipeşte scurt, apoi se stinge, instabilă. Sistemul ESC nu funcţionează în
un Partener Chevrolet. acest fenomen este normal şi nu indică condiţii de conducere normală.
o defecţiune a sistemului. Totuşi, dacă lampa Când contactul este adus în poziţia ON, lampa
clipeşte continuu, apelaţi la un atelier service ESC activ & de avertizare şi indicatorul sistem
autorizat pentru a remedia problema cât mai ESC decuplat se aprind şi se sting după circa
curând posibil. Vă recomandăm un Partener 4 secunde.
Chevrolet.
Indicatorul „ESC nu este pregătit” se aprinde
Această lampă se aprinde pentru a indica pentru a arăta că sistemul ESC nu este pregătit
o defecţiune în sistemul AWD. Dacă apare pentru condiţiile de funcţionare la rece.
acest fenomen, va trebui să apelaţi la un atelier Acest indicator se va stinge atunci când
service autorizat pentru remedierea defecţiunii. autovehiculul se încălzeşte.
Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
3–26 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

Lampa ESC activ & de avertizare clipeşte SISTEM HIDRAULIC DE ASISTENŢĂ SISTEM DE ASISTENŢĂ A STABILITĂŢII
în timp ce sistemul ESC funcţionează LA FRÂNARE (HBA) REMORCII (TSA)
şi rămâne aprinsă pentru a indica o defecţiune
Când sistemul HBA recunoaşte orice situaţie Mişcările şerpuite ale remorcii sunt foarte greu
în sistem. La apariţia acestei situaţii, trebuie să
de urgenţă în care se impune frânarea bruscă, de controlat. Sistemul detectează aceste
consultaţi un atelier service autorizat cât mai
acesta aplică automat o presiune foarte mare mişcări şi reduce viteza remorcii până când
curând posibil. Vă recomandăm un Partener
de frânare asupra roţilor. oscilaţiile dispar. Decelerarea este obţinută
Chevrolet. Vezi în index „INDICATOR ESP
prin reducerea turaţiei motorului şi creşterea
DEZACTIVAT”, „INDICATOR ESC FUNCŢIA DE PROTECŢIE ACTIVĂ presiunii frânelor celor patru roţi.
NU ESTE PREGĂTIT” şi „LAMPĂ ÎMPOTRIVA RĂSTURNĂRII (ARP)
ESC ACTIV & DE AVERTIZARE”.
Această funcţie face parte din sistemul ESC.
ATENŢIE Când autovehiculul se deplasează într-o
Dacă lampa ESC activ & de avertizare se manieră extrem de instabilă, această funcţie
aprinde, sistemul ESC prezintă defecţiuni. contribuie la menţinerea stabilităţii normale
Trebuie să consultaţi un atelier service a autovehiculului.
autorizat cât mai curând posibil.
SISTEM DE CONTROL
Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
AL TRACŢIUNII (TCS)
Sistemul TCS previne patinarea roţilor
motoare, indiferent de starea drumului
şi de aderenţa roţilor. Imediat ce una din roţile
motoare începe să patineze, puterea motorului
este redusă iar roata care patinează este frânată.
Această acţiune îmbunătăţeşte controlul
direcţiei şi forţa de avansare a autovehiculului,
în special pe zăpadă sau gheaţă, sau pe şosele
umede sau alunecoase.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–27

SISTEM DE ASISTENŢĂ
BUTON ESC OFF (DEZACTIVAT) LA COBORÂRE (DCS)*
ATENŢIE
Sistemul ESC poate fi dezactivat apăsând Când coborâţi pante abrupte, această funcţie
• Când sistemul ESC se activează pentru vă permite deplasarea la viteze mici fără
pe butonul ESC OFF din centrul panoului a corecta stabilitatea autovehiculului,
de bord. a fi nevoie să apăsaţi pedala de frână,
reduceţi viteza şi concentraţi-vă atenţia ajutându-vă să vă concentraţi asupra direcţiei.
Dacă apăsaţi din nou butonul ESC OFF asupra şoselei. Această funcţie comodă este numai pentru
când funcţia ESC este dezactivată • Sistemul ESC este doar un dispozitiv coborârea pantelor abrupte.
(indicatorul ESC OFF este aprins), sistemul îşi suplimentar pentru autovehicul.
va relua funcţionarea, iar indicatorul ESC OFF Când autovehiculul depăşeşte limitele Pentru a activa sistemul DCS, apăsaţi butonul
de pe panoul de bord se va stinge datorită sale fizice, acesta nu mai poate DCS din centrul panoului de bord. Când
reluării activităţii sistemului ESC. fi controlat. Nu vă bazaţi exclusiv butonul este apăsat, DCS este pregătit pentru
pe sistem. Continuaţi să conduceţi funcţionare. Indicatorul verde DCS activ
preventiv. se aprinde. În timp ce DCS funcţionează,
• Când sistemul ESC este activat, veţi auzi indicatorul DCS activ clipeşte.
un zgomot sau veţi simţi vibraţii de la
pedala de frână sau de la alte sisteme.
Acestea sunt produse de modificările
de presiune din sistemele respective.

H H
M M
S S

C7E3034B C7E3035B
3–28 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

Pentru a dezactiva sistemul DCS, apăsaţi din CONDIŢII DE FUNCŢIONARE


ATENŢIE
nou butonul DCS. Indicatorul DCS activ A SISTEMULUI DCS
se va stinge. • DCS este proiectat pentru rularea
1. Butonul DCS trebuie să fie apăsat pe pante din zone cu teren accidentat.
Lampa galbenă „DCS nu este pregătit” (Indicatorul verde DCS activ se aprinde).
şi de avertizare va clipi pentru a arăta că • Utilizarea sistemului DCS când nu este
2. Un anumit unghi de înclinare a pantei. necesar poate conduce la defecţiuni ale
sistemul DCS nu este pregătit pentru condiţiile
3. Rularea cu viteză sub 50 km/h. sistemului de frânare sau ale sistemului
de funcţionare şi se va aprinde pentru a indica
ESC. Nu utilizaţi DCS când rulaţi
existenţa unei defecţiuni în sistem. (Sistemul DCS nu funcţionează când pe şosele normale.
Vezi „LAMPA DCS ACTIV ŞI DCS viteza autovehiculului este mai mare
• Este normal să sesizaţi vibraţii
NU ESTE PREGĂTIT/DE AVERTIZARE” de 50 km/h chiar dacă aţi apăsat butonul
puternice şi un zgomot de la sistemul
din index pentru informaţii suplimentare. DCS. Sistemul DCS va reîncepe să de frânare atunci când DCS este
funcţioneze când viteza autovehiculului acţionat.
ATENŢIE scade sub 30 km/h, de la peste 50 km/h)
Dacă se aprinde lampa galbenă „DCS nu 4. Pedala de acceleraţie sau de frână
este pregătit” şi de avertizare, sistemul nu este apăsată.
DCS funcţionează defectuos. Trebuie să (Sistemul DCS nu va funcţiona numai
consultaţi un atelier service autorizat dacă pedala de acceleraţie sau de frână
cât mai curând posibil. Vă recomandăm este apăsată.)
un Partener Chevrolet.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–29

SUSPENSIE PENTRU SISTEM TURBOCMPRESOR*


MENŢINEREA NIVELULUI* (numai versiunile diesel) • După pornirea motorului, lăsaţi-l
Sistemul de menţinere a nivelului reglează Turbocompresorul contribuie la funcţionarea să ruleze circa 1-2 minute la ralanti
în mod automat nivelul suspensiilor pentru mai uniformă şi mai eficientă a motorului. (evitaţi accelerarea sau pornirea de pe loc
a menţine un nivel constant al autovehiculului. a autovehiculului).
Turbocompresorul constă din două elemente
Când este aşezată o încărcătură în partea din turbo, o turbină şi un compresor, ambele fiind • Nu opriţi motorul imediat după un drum
spate a autovehiculului, suspensia se ridică acţionate de axul principal central. Turbina în condiţii solicitante (conducerea
până la nivelul său anterior, neîncărcat. utilizează energia gazelor de evacuare, cu viteză mare sau coborârea unei pante
Aceasta îmbunătăţeşte modul de rulare pentru a acţiona compresorul. La rândul său, lungi). Lăsaţi motorul la ralanti
şi manipularea când partea din spate compresorul aspiră aer din exterior pe care circa 1-2 minute, pentru a se răci.
a autovehiculului este încărcată, de exemplu, îl furnizează cilindrilor sub formă de aer • După schimbarea uleiului de motor
când transportaţi pasageri pe locurile din spate. comprimat. sau filtrului de ulei de motor, porniţi
motorul şi lăsaţi-l să ruleze circa
Sistemul intermediar de răcire răceşte aerul
1-2 minute la ralanti (evitaţi accelerarea
comprimat pentru a creşte puterea motorului,
sau pornirea de pe loc a autovehiculului).
mărind densitatea aerului.
• Turaţi motorul la o turaţie superioară
Elementele turbocompresorului se rotesc celei de ralanti numai după ce presiunea
foarte rapid. Dacă alimentarea pieselor mobile normală a uleiului motor se stabilizează.
cu ulei încetează, sistemul turbocompresorului Forţarea turbocompresorului să
se poate deteriora grav. Proprietarul funcţioneze înainte ca lagărele să fie
autovehiculului va trebui să respecte corect unse creează frecare inutilă.
următoarele măsuri de precauţie pentru
• Nu folosiţi decât ulei de motor conform
a asigura durata maximă de viaţă
specificaţiilor şi respectaţi intervalele
a turbocompresorului.
de verificare şi înlocuire ulei.
• La temperaturi ambientale scăzute,
sau dacă autovehiculul nu a fost folosit
mai multă vreme, presiunea şi curgerea
normală a uleiului motor vor fi afectate.
3–30 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

SFATURI PENTRU
În aceste condiţii, motorul trebuie pornit CONDUCEREA FRÂNĂ DE MOTOR
şi apoi lăsat la ralanti câteva minute AUTOVEHICULULUI Pentru ca efectul de frânare datorat compresiei
înainte de a-l tura la turaţii superioare. FUNCŢIA DE ACCELERARE motorului să ajute în cazul coborârii unei pante
LA MAXIMUM (KICK-DOWN) lungi:
(TRANSMISIE AUTOMATĂ) • Pentru transmisia automată, selectaţi
Pentru a accelera rapid, apăsaţi pedala treapta „2”.
de acceleraţie până la capăt şi menţineţi Frâna de motor este cea mai puternică
apăsarea. Transmisia va trece într-o treaptă în treapta „2” de viteză. Dacă treapta „2”
inferioară şi veţi beneficia de mai multă putere. de viteză este selectată la o viteză prea
La atingerea vitezei dorite, reduceţi acceleraţia mare, transmisia rămâne în treapta
şi transmisia va trece într-o treaptă superioară. curentă până ce autovehiculul încetineşte.
• Pentru transmisia manuală, treceţi
în ordine succesivă în treptele inferioare
de viteză.

S3W3241A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–31

OPRIREA AUTOVEHICULULUI PARCAREA AUTOVEHICULULUI


AVERTISMENT
La transmisia automată, maneta Ţineţi apăsată pedala de frână şi trageţi
• Nu forţaţi transmisia manuală prin
reducerea vitezei cu două sau mai multe schimbătorului de viteze poate fi treapta ferm frâna de mână.
trepte deodată. de viteză aleasă, cu motorul în funcţiune. Pentru autovehicule cu transmisie manuală:
Când opriţi pe o suprafaţă înclinată, trageţi
Astfel preveniţi deteriorarea transmisiei 1. La parcarea pe o suprafaţă plană, aduceţi
frâna de mână sau apăsaţi pedala de frână.
sau pierderea controlului autovehiculului maneta schimbătorului de viteze în poziţia
şi eventuale răniri personale. Nu menţineţi în loc autovehiculul prin apăsarea
pedalei de acceleraţie. neutră.
NOTĂ Opriţi motorul dacă vă opriţi pentru perioade 2. La parcarea în pantă descendentă,
aduceţi maneta schimbătorului de viteze
Utilizarea compresiei motorului în timpul mai lungi de timp, cum ar fi în blocajele
în marşarier.
coborârii pantelor lungi poate prelungi de trafic sau la trecerile de nivel cu calea
durata de viaţă a frânelor. ferată. 3. La parcarea în pantă ascendentă, aduceţi
maneta schimbătorului de viteze
Când parcaţi, aduceţi maneta schimbătorului în treapta 1.
de viteze în poziţia P (transmisie automată)
sau neutră (transmisie manuală), trageţi frâna La autovehicule cu transmisie automată:
de mână şi scoateţi cheia din contact. 1. Deplasaţi maneta schimbătorului
în poziţia P.
2. Rotiţi cheia în poziţia LOCK (blocat)
şi scoateţi cheia din contact.
Vezi în index „FRÂNĂ DE MÂNĂ”.
3–32 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

Sistem de asistenţă la parcare* În acest moment, puteţi determina distanţa


AVERTISMENT
Sistemul de asistenţă la parcare asistă şoferul dintre autovehiculul dumneavoastră
Pentru a împiedica deplasarea accidentală şi obstacole, cu ajutorul sunetului alarmei.
în timpul deplasării înapoi a autovehiculului,
a autovehiculului parcat, nu lăsaţi roţile
semnalizând sonor detectarea unui obiect ATENŢIE
din faţă în poziţia drept înainte atunci
când parcaţi în pantă. în spatele autovehiculului.
Dacă apar următoarele fenomene, acestea
• Direcţionaţi roţile spre partea laterală Acest sistem poate fi pornit în mod automat indică existenţa unei defecţiuni
a drumului şi acţionaţi frâna de mână de fiecare dată când contactul este în poziţia a sistemului de asistenţă la parcare.
dacă parcarea se face în pantă ON şi maneta schimbătorului transmisiei Apelaţi cât mai curând posibil la un atelier
descendentă. automate este în poziţia „R”. service autorizat. Vă recomandăm
• Orientaţi roţile spre direcţia Acest sistem este dezactivat când un Partener Chevrolet.
de deplasare şi acţionaţi frâna de mână viteza autovehiculului este mai mare • Lampa de avertizare a sistemului
dacă parcarea se face în pantă de aproximativ 5 km/h. de asistenţă la parcare se aprinde
ascendentă. în timp ce rulaţi.
Dacă se activează alarma sonoră atunci
• Alarma sună continuu de trei ori atunci
când schimbaţi viteza în poziţia „R”, când nu există obstacole în jurul barei
aceasta indică o situaţie normală. spate.

C7E3031A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–33

Alarma Detectarea distanţei Alarmă sonoră ATENŢIE


Prima alarmă aprox. 91~150 cm de la bara de protecţie spate ---beep--beep-- • Sistemul de asistenţă la parcare trebuie
A doua alarmă aproximativ până la 90 cm faţă de bara ---beep- beep- beep- beep- considerat doar o funcţie suplimentară.
de protecţie spate Şoferul trebuie să privească în oglinda
retrovizoare.
A treia alarmă aproximativ până la 60 cm faţă de bara ---beep beep beep beep
• Semnalul sonor de avertizare poate
de protecţie spate
fi diferit, în funcţie de obiecte.
A patra alarmă aprox. 20~30 cm faţă de bara de protecţie spate Alarma rămâne activă • Este posibil ca semnalul sonor
de avertizare să nu se activeze dacă
senzorul este îngheţat sau acoperit
de murdărie sau noroi.
• Există posibilitatea funcţionării eronate
a sistemului de asistenţă la parcare
în timpul rulării pe suprafeţe
cu denivelări, ca de exemplu în păduri,
pe drum pavat cu macadam, drum
accidentat sau pe pante.
• Nu apăsaţi şi nu zgâriaţi suprafaţa
senzorului. Puteţi deteriora stratul
de protecţie.
• Este posibil ca sistemul de asistenţă
la parcare să nu recunoască obiectele
ascuţite, hainele groase de iarnă
sau bureţii care absorb frecvenţa.
3–34 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

SUGESTII PENTRU O FUNCŢIONARE • Nu sprijiniţi piciorul pe pedala de frână în


ATENŢIE
ECONOMICĂ timpul conducerii.
• La primirea altor semnale ultrasonice • Respectaţi programul de întreţinere
(sunet metalic sau zgomote de frânare Economia de combustibil depinde în mare
parte de stilul dumneavoastră de conducere. a autovehiculului de către un atelier
de la vehiculele comerciale grele), service autorizat şi specificaţiile din acest
este posibil ca sistemul de asistenţă Modul cum conduceţi, unde şi când conduceţi
determină numărul de kilometri (mile) manual.
la parcare să nu funcţioneze corect.
• Curăţaţi senzorii murdari cu un burete pe care îl puteţi parcurge cu un litru (galon)
moale şi apă curată. de benzină.
• Continuaţi să utilizaţi oglinzile Pentru a obţine o maximă economie
sau întoarceţi capul pentru verificarea de combustibil:
distanţei. Luaţi toate măsurile • Acceleraţi lent.
de precauţie la mersul în marşarier. • Evitaţi rularea inutilă la ralanti.
• Nu apăsaţi sau bruscaţi senzorii prin • Selectaţi treapta de viteză
lovire sau direcţionarea unui jet de apă corespunzătoare turaţiei motorului.
cu presiune mare în timpul spălării, • Nu turaţi excesiv motorul.
pentru a nu deteriora senzorii. • Utilizaţi aerul condiţionat doar atunci
• Într-o parcare, porţiunea superioară când este necesar.
a autovehiculului poate fi lovită înainte • Încetiniţi atunci când conduceţi
de intrarea în acţiune a senzorului, deci pe drumuri denivelate.
verificaţi distanţa cu ajutorul oglinzilor • Menţineţi presiunea în anvelope
retrovizoare sau întorcând capul la presiunile recomandate.
în timpul parcării. • Păstraţi o distanţă sigură faţă de celelalte
autovehicule pentru a evita coliziunile
în caz de opriri bruşte. Aceasta va reduce
de asemenea uzura discurilor
şi a plăcuţelor de frână.
• Nu căraţi greutate suplimentară inutilă.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–35

CONDUCERE ÎN SITUAŢII ACVAPLANARE CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI


PERICULOASE Dacă autovehiculul acvaplanează pe un drum PRIN APĂ
Atunci când datorită prezenţei apei, zăpezii, umed, nu-l veţi mai putea controla deoarece Dacă vreţi să traversaţi o suprafaţă acoperită
gheţii, noroiului, nisipului sau situaţiilor frecarea între anvelope şi suprafaţa drumului cu apă, trebuie să verificaţi mai întâi dacă balta
similare conducerea devine periculoasă: este mică sau inexistentă. sau apa respectivă nu este prea adâncă. Dacă
• Încetiniţi autovehiculul şi conduceţi astfel Acvaplanarea poate să apară în funcţie viteza cu care traversaţi suprafaţa acoperită
încât să păstraţi o distanţă suplimentară de condiţiile de drum, de nivelul de uzură cu apă este prea mare, este posibil ca apa să
de frânare. sau de umflare a anvelopelor şi de viteza ajungă la motor prin fantele de admisie aer,
• Evitaţi manevrele bruşte atunci când frânaţi, autovehiculului dumneavoastră. Este un provocând defecţiuni grave.
schimbaţi direcţia sau acceleraţi. fenomen extrem de periculos.
• La frânare, apăsaţi pedala de frână ATENŢIE
cu o uşoară deplasare sus-jos până Cel mai bun mod de a preveni acvaplanarea
este de a reduce viteza autovehiculului Înainte de a încerca să conduceţi prin
la oprirea autovehiculului, dacă acesta nu apă respectaţi întotdeauna următoarele
este echipat cu ABS. Pentru autovehiculele şi de a spori atenţia oricând simţiţi că drumul
măsuri de precauţie:
echipate cu ABS, apăsaţi ferm pedala este suficient de ud pentru producerea acestui
fenomen. • Nu intraţi în apă dacă adâncimea sa este
de frână şi ocoliţi orice obstacol. doar cu puţin mai mică decât înălţimea
• Dacă sunteţi blocaţi în zăpadă, noroi planşeului autovehiculului.
sau nisip, utilizaţi treapta 2 de viteză pentru • Conduceţi cât de încet puteţi, la turaţie
a evita rotirea în gol a roţilor din faţă. mare, în cea mai mică treaptă de viteză.
• Utilizaţi nisip, lanţuri antiderapante sau alte
materiale antiderapante sub roţile din faţă
pentru a creşte tracţiunea atunci când
autovehiculul a rămas blocat pe gheaţă,
zăpadă sau noroi. Pentru informaţii
suplimentare, vezi în index
„BALANSAREA AUTOVEHICULULUI”.
3–36 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

TRACTAREA UNEI REMORCI


LOCAŢIA GEOMETRICĂ A CUPLAJULUI ECHIPAMENT DE TRACTARE CU BARĂ
ATENŢIE
SFERIC ŞI PUNCTELE DE FIXARE DE CUPLARE CU CAP SFERIC
Dacă nu utilizaţi echipamentul corect şi nu A DISPOZITIVULUI DE TRACTARE. DEMONTABILĂ*
conduceţi corect, puteţi pierde controlul
(Unitate : mm) Montarea barei de cuplare cu cap sferic
când aveţi ataşată o remorcă. De exemplu,
dacă remorca este prea grea, este posibil 1. Localizaţi bara de cuplare cu cap sferic,
ca frânele să nu funcţioneze corect - depozitată într-o pungă fixată cu curele
sau chiar să nu funcţioneze deloc. Există de cric, în portbagaj.
riscul de rănire gravă a şoferului

507
2. Scoateţi capacul din plastic.

411
sau a pasagerilor. Ataşaţi o remorcă dacă
aţi urmat toate etapele din această secţiune.
Apelaţi la un Partener Chevrolet pentru

411

507
sfaturi şi informaţii despre tractarea unei
remorci cu autovehiculul dumneavoastră.
C7E3004A
Siguranţa şi satisfacţia dumneavoastră depind
de utilizarea corectă a echipamentelor adecvate.
De asemenea, trebuie să evitaţi suprasarcina
şi alte utilizări abuzive. Greutatea maximă a unei
remorci încărcate pe care o puteţi trage
cu autovehiculul dumneavoastră depinde
de utilizarea pe care o aveţi în vedere
şi de echipamentele speciale care au fost
instalate. Înainte de a încerca tractarea,
asiguraţi-vă că autovehiculul dumneavoastră GVW :344
curb weight : 469
este echipat corespunzător. Partenerul Chevrolet
vă va ajuta la furnizarea şi instalarea 578
830
echipamentelor de remorcare care să se
1128
conformeze cerinţelor dumneavoastră. C7E3005A C7E3006A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–37

3. Verificaţi dacă marcajul colorat 4. Introduceţi capul barei de cuplare 5. Pentru a verifica dacă instalarea barei
de pe manetă este roşu. în locaşul de cuplare (1) şi apăsaţi de cuplare cu cap sferic este corectă,
în jos (2). Veţi auzi un clic. urmăriţi marcajul verde de pe manetă
şi verificaţi dacă bara de cuplare s-a
angajat corect în locaşul de cuplare.
Dacă nu s-a angajat corect, repetaţi
procedura de instalare. Dacă este necesar,
apelaţi la un atelier service autorizat.
Vă recomandăm să apelaţi la un
Partener Chevrolet.

C7E3028A C7E3029A C7E3027A


3–38 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

6. Introduceţi cheia în locaşul de blocare 8. Fixaţi cablul remorcii de orificiul


ATENŢIE
dedicat din partea dreaptă a barei de siguranţă pentru ataşarea remorcii,
Nu rotiţi bara de cuplare cu cap sferic de cuplare şi blocaţi bara. nu de bara de cuplare.
în sus şi în jos, sau la dreapta şi la stânga. 7. Scoateţi cheia.
Aceste mişcări pot bloca instalarea
corectă.

C7E3038A

C7E3036A C7E3040A C7E3039A


CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–39

Demontarea barei de cuplare cu cap sferic 5. Dacă există rugină sau murdărie în locurile 7. Introduceţi bara de cuplare în punga
1. Introduceţi cheia în locaşul de blocare de ataşare a barei de locaşul de cuplare, aferentă şi aşezaţi-o în poziţia
dedicat din partea dreaptă a barei îndepărtaţi aceste impurităţi. de depozitare.
de cuplare şi deblocaţi bara. 6. Reinstalaţi capacul din plastic.
2. Scoateţi cheia.
ATENŢIE
3. Împingeţi maneta spre stânga (1) şi rotiţi-o
în jos (2). Dacă bara de cuplare nu este folosită,
trebuie demontată de pe autovehicul.
4. Trageţi de bara de cuplare şi scoateţi-o Apoi, se va asigura protecţia şi ferirea
din locaşul de cuplare. de contaminare a barei de cuplare prin
reinstalarea capacului de plastic.

C7E3047A C7E3045A C7E3048A


3–40 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

ÎNCĂRCAREA REMORCII
ATENŢIE AVERTISMENT
Pentru încărcarea corectă a remorcii, trebuie
• Capul sferic al barei de cuplare trebuie Greutatea maximă a autovehiculului
să se aşeze ferm în locaşul de cuplare. să ştiţi cum să calculaţi masa totală a remorcii împreună cu remorca nu trebuie să
şi greutatea verticală a remorcii. Masa totală depăşească valoarea specificată pentru
• Capul sferic al barei de cuplare trebuie
reprezintă greutatea remorcii plus greutatea maximă a autovehiculului
să fie corect blocat iar cheia trebuie
a încărcăturii. Puteţi cântări masa totală (GVWR).
scoasă din butuc.
a remorcii cu un cântar pentru autovehicule. Greutatea maximă a autovehiculului
• Tractarea unei remorci/rulote nu este
permisă decât cu ajutorul unei bare Greutatea verticală a remorcii reprezintă forţa este dată de greutatea autovehiculului,
de cuplare cu cap sferic corect fixate. de tragere în jos exersată de cuplajul remorcii a şoferului, a pasagerilor, a bagajelor
Dacă nu puteţi fixa corect bara pe cuplă, cu o remorcă încărcată la maxim iar sau încărcăturii plus greutatea cuplei
de cuplare, apelaţi la un atelier service cuplajul poziţionat pe înălţimea normală. de remorcare şi sarcina verticală
autorizat. Vă recomandăm să apelaţi Această masă poate fii măsurată utilizând un a remorcii.
la un Partener Chevrolet. cântar de baie obişnuit.
ATENŢIE
Greutatea remorcii încărcate
(greutatea maximă brută a remorcii) nu trebuie În timp ce tractaţi o remorcă, scaunele
să depăşească valorile prescrise. de pe rândul al treilea nu trebuie
să fie ocupate de pasageri.
Sarcinile maxime permise sunt valide pe pante
cu o înclinaţie de maximum 12%.
Când remorca este cuplată, sarcina maximă
permisă pe puntea spate, când autovehiculul
este complet încărcat (inclusiv pasagerii),
nu trebuie să depăşească valorile prescrise.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–41

Limită maximă de sarcină


AVERTISMENT AVERTISMENT
(unitate de măsură: kg)
Greutăţile date pentru remorcă sunt Încărcarea incorectă si vânturile
Greutate pe
Rulotă/ aplicabile pentru altitudini de până transversale, trecerea cu viteză
Tip punctul
Remorcă la 1000 m deasupra nivelului mării. a camioanelor mari sau drumurile
de remorcare
MT Cu frână 1,500 80 La altitudini mai mari, randamentul denivelate pot cauza balansul sau separarea
2,4D remorcii.
AT Fără frână 750 80 motorului scade, aşa încât este posibilă
Cu frână 2,000 80 incapacitatea de utilizare totală • Reglaţi sarcina verticală distribuind
3,2D AT a greutăţii admise pentru remorcă corect încărcătura în remorcă.
Fără frână 750 80
Cu frână 2,000 80 pe drumuri de munte. • Verificaţi prin cântărirea separată
MT a remorcii încărcate şi a sarcinii verticale.
2,0S Fără frână 750 80 • La altitudini de peste 1.000 m,
Diesel sarcinile remorcabile maxim • Verificaţi la autorităţile teritoriale
Cu frână 1,700 80
AT admise trebuie reduse cu 10% pentru sau naţionale competente masele maxime
Fără frână 750 80
fiecare 1.000 m suplimentari. admise de lege pentru remorcare.
MT: Transmisie manuală.
AT: Transmisie automată FRÂNE REMORCĂ
Dacă frânele rulotei/remorcii sunt folosite,
urmăriţi cu atenţie toate instrucţiunile oferite
de fabricant. Nu modificaţi niciodată sistemul
de frânare al autovehiculului dumneavoastră.

LĂMPI REMORCĂ
Asiguraţi-vă că remorca dumneavoastră este
echipată cu lumini corespunzătoare cerinţelor
ţării în care conduceţi. Înainte de tractare
asiguraţi-vă că toate lămpile şi luminile
remorcii funcţionează corect.
3–42 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

ANVELOPE LICHID PENTRU TRANSMISIA • Nu depăşiţi viteza de 80 km/h sau viteza


AUTOMATĂ maximă legală, oricare din aceste valori
La tractarea unei remorci, asiguraţi-vă că
este mai mică.
anvelopele sunt corect umflate, la presiunea Nu este necesară schimbarea lichidului
recomandată în secţiunea 8. de transmisie. De asemenea, inspecţia • Când conduceţi în pantă ascendentă,
de rutină a lichidului nu este necesară. nu depăşiţi 30km/h în viteza întâi sau
Inspecţia lichidului de transmisie este necesară 50km/h în în treapta 2 de viteză.
LANŢURI DE SIGURANŢĂ numai dacă există un simptom care indică • Asiguraţi-vă ca aveţi suficient spaţiu când
Întotdeauna ataşaţi lanţuri de siguranţă între o problemă legată de lichid. luaţi curbele şi evitaţi manevrele bruşte.
autovehicul şi remorcă. Treceţi lanţurile • Evitaţi pornirile, acceleraţia sau opririle
de siguranţă pe sub capul de tractare bruşte.
al remorcii, astfel încât aceasta să nu RECOMANDĂRI PENTRU REMORCARE
• Evitaţi curbele strânse şi schimbările
se răstoarne, în cazul în care se desprinde Când tractează o remorcă, autovehiculul se va de bandă.
de cârligul de remorcare. Urmaţi instrucţiunile comporta diferit faţă de de condiţiile normale. • Rulaţi întotdeauna cu o viteză moderată.
fabricantului când ataşaţi lanţurile
Pentru siguranţa dumneavoastră, respectaţi • Apelaţi întotdeauna la o altă persoană
de siguranţă. Permiteţi întotdeauna numai
următoarele măsuri de precauţie: care să vă ghideze la mersul în marşarier.
jocul necesar pentru efectuarea completă
virajelor. Nu lăsaţi niciodată lanţurile • Practicaţi întoarcerile, opririle şi mersul • Păstraţi distanţa de oprire adecvată.
de siguranţă să atârne pe drum. spre spate înainte de a conduce în trafic Distanţa de oprire este mai mare când
cu remorca tractată. Nu conduceţi în tractaţi o remorcă.
trafic până ce nu sunteţi sigur că puteţi • Încetiniţi şi schimbaţi într-o treaptă
LICHID DE FRÂNĂ conduce în siguranţă un autovehicul inferioară de viteză înainte de a coborî
Schimbaţi lichidul de frână la fiecare 2 ani cu remorcă. pante abrupte sau lungi.
în condiţiile următoare. • Înainte de a conduce, asiguraţi-vă • Evitaţi apăsarea prea lungă sau frecventă
că sistemul de lumini al remorcii a pedalei de frână.
• Tractare frecventă a unei remorci.
funcţionează corect.
• Conducere pe teren muntos sau deluros.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–43

• Blocaţi întotdeauna roţile autovehiculului PARCARE ÎN RAMPĂ


AVERTISMENT
şi ale remorcii când parcaţi. Trageţi
Evitaţi întotdeauna parcarea autovehiculului
cu putere frâna de mână. Dacă geamul hayonului este deschis
şi tractaţi o remorcă, monoxidul cu remorca ataşată pe un drum în pantă.
• Parcarea în pantă abruptă nu este Ansamblul autovehicul - remorcă poate
recomandată. de carbon (CO) din gazele de eşapament
poate pătrunde în habitaclu. Acesta este aluneca. Pot fi accidentate persoane,
Evitaţi întotdeauna parcarea un gaz inodor şi incolor. Poate cauza sau autovehiculul şi remorca pot fi deteriorate.
autovehiculului cu remorca ataşată pe un starea de inconştienţă şi apoi deces. În caz că nu aveţi altă soluţie şi trebuie
drum în pantă.
• Nu conduceţi cu geamul hayonului să parcaţi în rampă, procedaţi astfel:
Dacă apare orice fel de incident, deschis. Dacă trebuie să conduceţi astfel, 1. Aplicaţi frâna de picior, dar nu schimbaţi
de exemplu eliberarea cuplei închideţi toate geamurile, plasaţi încă în PARK (P) pentru transmisia
de remorcare, există riscul de rănire comanda de ventilaţie pe poziţia automată sau într-o treaptă de viteză,
a unor persoane şi de deteriorare „AER PROASPĂT”, deschideţi fantele pentru transmisia manuală.
a autovehiculului şi remorcii. de ventilaţie centrale/laterale şi reglaţi
viteza ventilatorului pe maximum. 2. O persoană va plasa piedici la roţile
• Dacă o persoană scoate piedicile stând (Vezi în index „VENTILAŢIE”) remorcii.
direct în spatele remorcii, ea poate fii
3. Când piedicile sunt poziţionate, eliberaţi
rănită. În cazul în care frânele
CONDUCERE PE TERENURI ÎN PANTĂ pedala de frână până când piedicile absorb
sau cuplajul de remorcă alunecă, remorca
sarcina.
ar putea rula înapoi. Reduceţi viteza şi schimbaţi într-o treaptă
Asiguraţi-vă că persoana care scoate inferioară de viteză înainte de coborî o pantă 4. Acţionaţi din nou pedala de frână.
Apoi trageţi de frâna de mână şi selectaţi
piedicile stă într-o poziţie laterală faţă lungă. Dacă nu treceţi într-o treaptă inferioară,
poziţia PARK (P) pentru transmisia
de remorcă. veţi fi obligaţi să folosiţi frânele atât de frecvent
automată, respectiv treapta 1 de viteză/
• Urmaţi cu atenţie instrucţiunile încât acestea se pot supraîncălzi şi nu marşarier pentru transmisia manuală.
fabricantului remorcii. vor funcţiona corespunzător.
Pentru a reduce riscul de supraîncălzire 5. Eliberaţi pedala de frână.
a transmisiei şi motorului, când urcaţi o pantă
schimbaţi într-o treaptă inferioară de viteză
şi reduceţi viteza la circa 70 km/h.
3–44 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

GAZE DE EŞAPAMENT
CÂND DORIŢI SĂ PORNIŢI DUPĂ ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI (MONOXIDUL DE CARBON)
PARCAREA ÎN RAMPĂ LA TRACTAREA UNEI REMORCI Gazele de eşapament conţin monoxid
1. Apăsaţi pedala de frână şi menţineţi-o Autovehiculul dumneavoastră necesită revizii de carbon (CO). Acest gaz este incolor
apăsată în timp ce: tehnice mai dese când tractează o remorcă. şi inodor. Inhalarea prelungită de monoxid
Pentru mai multe informaţii vezi programul de carbon poate cauza pierderea cunoştinţei
• Porniţi motorul. sau chiar decesul.
de întreţinere din ghidul de service.
• Schimbaţi într-o treaptă de viteză şi
Elementele cele mai importante când Oricând suspectaţi pătrunderea de gaze
• Eliberaţi frâna de mână. conduceţi cu remorca ataşată sunt următoarele: de eşapament în habitaclu, duceţi imediat
2. Eliberaţi pedala de frână. lichidul pentru transmisia automată autovehiculul la un centru de reparaţii.
3. Conduceţi foarte încet până ce remorca (nu umpleţi excesiv), uleiul de motor, cureaua Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
se degajează de piedici. de transmisie, sistemul de răcire, lichidul
de frână şi reglarea frânei. Toate aceste AVERTISMENT
4. Opriţi şi aşteptaţi până persoana care
vă ajută strânge piedicile. aspecte sunt descrise în acest manual iar Pentru a vă proteja împotriva pătrunderii
indexul vă va ajuta să găsiţi uşor aceste monoxidului de carbon în autovehicul,
descrieri. Dacă conduceţi cu remorcă ataşată, verificaţi sistemul de evacuare şi caroseria
este indicat să citiţi aceste secţiuni înainte conform recomandărilor următoare:
de a porni pe drum. • La fiecare schimb de ulei.
Verificaţi periodic că toate cuplajele remorcii • Oricând observaţi o modificare
şi a autovehiculului sunt bine fixate. a sunetului sistemului de evacuare.
• Dacă sistemul de evacuare, planşeul
sau partea din spate a autovehiculului
sunt deteriorate sau au ruginit.
• Nu porniţi motorul în spaţii mici
sau închise, de genul garajelor.
Mutaţi autovehiculul în aer liber.
(Continuare)
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–45

PROTECŢIA MEDIULUI
TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ GENERAŢIE CENTRE DE RECICLARE
AVERTISMENT
La realizarea şi fabricarea autovehiculului am Informaţii despre centrele de reciclare
(Continuare)
utilizat materiale ecologice şi în mare la sfârşitul duratei de utilizare
• Nu rămâneţi în autovehiculul parcat majoritate reciclabile. Metodele de fabricaţie a autovehiculului sunt disponibile
cu motorul pornit pe perioade lungi utilizate la fabricarea autovehiculului sunt, la http://www.chevroleteurope.com.
de timp.
de asemenea, nedăunătoare mediului.
• Dacă autovehiculul staţionează într-o
zonă deschisă, indiferent de perioada Reciclarea deşeurilor de producţie permite
de timp, porniţi sistemul de ventilaţie pe un circuit închis al materialelor. Reducerea
poziţia aer proaspăt pentru a introduce necesarului de energie şi apă contribuie,
aer proaspăt din exterior. (Vezi în index de asemenea, la conservarea resurselor
„RECIRCULAREA AERULUI”) naturale.
• Nu conduceţi cu hayonul deschis. Un design foarte avansat presupune
Dacă nu puteţi evita conducerea în o dezasamblare facilă a autovehiculului
aceste condiţii, închideţi geamurile, la sfârşitul perioadei de utilizare
puneţi sistemul de ventilaţie pe poziţia şi o reutilizare consecutivă separată
aer proaspăt şi daţi la maxim debitul a materialelor componente.
de aer ventilat. (Vezi în index
„RECIRCULAREA AERULUI”) Nu se utilizează materiale cum sunt azbestul
sau cadmiul. Agentul frigorific din sistemul
de aer condiţionat* nu conţine CFC.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII
ŞI SISTEMUL AUDIO

• ORIFICII DE VENTILAŢIE ........................................... 4-2 • SISTEM DE ÎNCĂLZIRE AUXILIAR ......................... 4-10


• PANOU DE CONTROL ................................................ 4-3 • CONTROLUL AUTOMAT AL CLIMATIZĂRII .......... 4-11
• SISTEM DE AER CONDIŢIONAT................................ 4-7 • INDICAŢII PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI
DE VENTILAŢIE......................................................... 4-16
• SISTEM DE ÎNCĂLZIRE .............................................. 4-8
• RADIO CU RDS ŞI CD PLAYER ............................... 4-17
• SISTEM DE VENTILAŢIE ............................................ 4-9
• RADIO CU RDS ŞI CD CHANGER .......................... 4-31
• DEJIVRAREA ŞI DEZABURIREA ............................. 4-10
4–2 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

ORIFICII DE VENTILAŢIE
Orificii de ventilaţie laterale Orificii dejivrare parbriz Orificii de ventilaţie pentru podea
Puteţi direcţiona aerul prin ambele orificii Orificiile pentru dejivrarea parbrizului Orificiile de ventilaţie pentru podea
laterale de ventilaţie reglabile fie către una din direcţionează aerul către parbriz. direcţionează aerul în zona picioarelor
zonele laterale ale ocupanţilor faţă, fie către ocupanţilor faţă.
Orificii centrale Orificii dejivrare geamuri laterale faţă
geamurile laterale.
Puteţi controla direcţia fluxului de aer prin Orificiile pentru dejivrarea geamului uşii faţă
ambele orificii centrale de ventilaţie, reglabile. direcţionează aerul către geamurile laterale,
în special în zona de lângă oglinda retrovizoare
exterioară.
Orificiile de ventilaţie zonă spate
2 2 Aerul răcit sau încălzit ajunge în zona
5 5
picioarelor pasagerilor spate prin intermediul
3 3
canalelor situate sub scaunele faţă.
1 1 Pentru a închide orificiile de ventilaţie
centrale şi laterale
Rotiţi rozeta de sub sau de lângă fiecare orificiu
de ventilaţie pentru a bloca admisia fluxului
de aer prin orificiul de ventilaţie.

4 4

C7E4027A

1. Orificiu de ventilaţie lateral 4. Orificiu ventilaţie podea


2. Orificiu dejivrare parbriz 5. Orificiu dejivrare geam uşă faţă
(Orificii de ventilaţie laterale)
3. Orificiu de ventilaţie central
(Orificii de ventilaţie centrale) C7E4021A
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–3

PANOU DE CONTROL
1. Buton control temperatură. 5. Buton recirculare aer. BUTON CONTROL TEMPERATURĂ
2. Buton control ventilator. 6. Buton dejivrare lunetă şi oglinzi exterioare. Butonul de control al temperaturii controlează
3. Buton control mod distribuţie aer. Vezi în index „BUTON DEJIVRARE temperatura aerului care intră prin orificiile
LUNETĂ ŞI OGLINZI EXTERIOARE”. de ventilaţie.
4. Buton aer condiţionat (A/C)*. Vezi „AER
CONDIŢIONAT” ulterior în cadrul acestei Rotiţi butonul în zona albastră pentru a obţine
secţiuni. aer rece şi în zona roşie pentru a obţine aer cald.

C7E4001A C7E4003A
4–4 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

BUTON CONTROL VENTILATOR BUTON MOD DISTRIBUŢIE AER Faţă ( )


Puteţi controla fluxul de aer provenit din Reglaţi butonul de distribuţie a aerului în modul Această poziţie direcţionează aerul prin
sistemul de ventilaţie prin rotirea butonului în care doriţi să direcţionaţi fluxul de aer. orificiile de ventilaţie centrale şi laterale.
de control al vitezei ventilatorului. Rotiţi Butonul de distribuţie a aerului se poate situa
butonul spre dreapta pentru a mări viteza în una din următoarele cinci poziţii:
ventilatorului şi spre stânga pentru a micşora
viteza acestuia.
Butonul pentru controlul ventilatorului poate
fi reglat din poziţia oprit până la treapta 4.

C7D4002A
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–5

Dublu nivel ( ) Podea ( ) Podea/Dejivrare ( )


Direcţionează aerul pe două zone. Jumătate din Direcţionează cea mai mare parte a aerului prin Acest mod direcţionează aerul în principal prin
aer prin orificiile de ventilaţie pentru podea iar orificiile de ventilaţie pentru podea. O parte orificiile de dezgheţare parbriz, orificiile
cealaltă jumătate prin orificiile de ventilaţie a aerului va fi direcţionată spre orificiile de dezgheţare geamuri laterale faţă şi orificiile
centrale şi laterale. de dejivrare a parbrizului, spre orificiile de ventilaţie pentru podea. Un volum mic
de ventilaţie laterale şi spre cele pentru zona de aer este de asemenea direcţionat spre
din spate. Păstraţi curată zona de sub scaunele orificiile de ventilaţie laterale.
din faţă pentru a nu bloca fluxul de aer către
compartimentul din spate.

C7D4003A C7D4004A C7D4005A


4–6 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

Dejivrare( ) BUTON MOD RECIRCULARE


ATENŢIE
Direcţionează aerul în principal prin orificiile Apăsaţi acest buton în timpul rulării în condiţii
Condusul cu modul de recirculare activ
de dejivrare parbriz şi geamurile laterale faţă. de praf sau pentru a evita pătrunderea aerului pentru o perioadă lungă de timp vă poate
Un volum mic de aer este de asemenea poluat din trafic sau a gazelor nocive din exterior, produce o stare de somnolenţă.
direcţionat spre orificiile de ventilaţie laterale. precum şi când este necesară răcirea sau încălzirea
• Pentru a împrospăta aerul comutaţi
rapidă a habitaclului. Indicatorul luminos se va
periodic pe modul de admisie
aprinde şi aerul din interior va fi recirculat. a aerului exterior.
Apăsarea din nou a butonului pentru modul
recirculare va introduce din nou aer din exterior
în compartimentul pasagerilor. Indicatorul
se va stinge.
Geamurile dumneavoastră se pot aburi dacă
utilizaţi pentru perioade mai lungi de timp modul
de recirculare a aerului. Dacă se produce acest
lucru, apăsaţi din nou butonul de recirculare pentru
a trece pe admisia de aer din exterior.

C7D4006A
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–7

SISTEM DE AER CONDIŢIONAT*


Unitatea de răcire a sistemului de aer Butonul Aer Condiţionat (A/C) Pentru a porni aerul condiţionat (A/C):
condiţionat (A/C), răceşte şi îndepărtează 1. Porniţi motorul.
umezeala, praful şi polenul din aerul din ATENŢIE
interiorul autovehiculului dumneavoastră. 2. Apăsaţi butonul A/C. (Indicatorul luminos
Utilizarea sistemului de aer conditionat se va aprinde pentru a confirma funcţionarea
Chiar şi cu sistemul de aer condiţionat pornit, în timpul urcarii de pante lungi sau sistemului A/C)
autovehiculul dumneavoastră va produce aer în conditii de trafic greu poate cauza
cald dacă reglaţi butonul de control supraîncalzirea motorului. (Vezi în index 3. Reglaţi viteza ventilatorului.
al temperaturii pe poziţia încălzire. „SUPRAÎNCĂLZIRE”)
• Observaţi indicatorul de nivel NOTĂ
NOTĂ al temperaturii. Aerul condiţionat nu va funcţiona atunci
După conducerea cu aerul condiţionat • Opriţi aerul conditionat dacă când butonul de control al vitezei
pornit, puteţi observa sub indicatorul arată supraîncalzirea ventilatorului se află pe poziţia oprit.
compartimentul motor o mică băltoacă motorului.
de apă. Acest lucru este normal deoarece Autovehiculul poate fi deteriorat. Pentru a opri aerul condiţionat:
sistemul dumneavoastră de răcire
îndepărtează umezeala din aer. Apăsaţi din nou butonul A/C. (Indicatorul
luminos se va stinge pentru a confirma
NOTĂ oprirea sistemului A/C)
Deoarece compresorul sistemului
de răcire preia putere de la motor, puteţi
observa o uşoară modificare a puterii
şi performanţelor motorului în timpul
funcţionării compresorului.
4–8 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

ÎNCĂLZIRE
RĂCIRE Răcire normală Încălzire maximă
Răcire maximă 1. Apăsaţi butonul de pornire a aerului Utilizaţi modul încălzire maximă pentru
condiţionat (A/C). (Indicatorul luminos o încălzire rapidă a zonei pasagerilor. Nu
Pentru a obţine o răcire maximă pe vreme
se aprinde) o utilizaţi pentru perioade lungi de timp
caniculară sau atunci când autovehiculul
2. Apăsaţi butonul de recirculare. (Indicatorul deoarece aerul din interior poate deveni închis
dumneavoastră a fost în soare o perioadă mai
luminos se aprinde) iar geamurile se pot aburi. Pentru a curăţa
mare de timp:
geamurile, opriţi butonul de recirculare pentru
1. Deschideţi uşor fereastra pentru a lăsa să 3. Rotiţi butonul de distribuţie a aerului în a permite intrarea de aer proaspăt în
iasă aerul cald. poziţia FAŢĂ ( ) sau DUBLU NIVEL autovehicul.
( ).
2. Porniţi aerul condiţionat (A/C). (Indicatorul Pentru o încălzire maximă:
luminos se aprinde) 4. Rotiţi butonul de control al temperaturii în
zona albastră pentru răcire. 1. Opriţi aerul condiţionat (A/C) (Indicatorul
3. Apăsaţi butonul de recirculare. (Indicatorul luminos se stinge)
luminos se aprinde) 5. Rotiţi butonul de control a vitezei
ventilatorului pe poziţia dorită. 2. Apăsaţi butonul de recirculare. (Indicatorul
4. Rotiţi butonul de distribuţie a aerului în luminos se aprinde)
poziţia FAŢĂ ( ).
3. Rotiţi butonul distribuţie aer în poziţia
5. Rotiţi butonul de control al temperaturii DUBLU NIVEL ( ) sau PODEA ( ).
complet în zona albastră pentru răcire.
4. Rotiţi butonul de control al temperaturii
6. Rotiţi butonul de control a vitezei complet în zona roşie pentru încălzire.
ventilatorului în poziţia maximă.
5. Rotiţi butonul de control a vitezei
ventilatorului pe viteza maximă.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–9

VENTILAŢIE
Încălzire normală Dublu nivel Ventilaţie
1. Opriţi aerul condiţionat (A/C) (Indicatorul Utilizaţi această poziţie în zilele reci, însă Pentru a direcţiona aerul către orificiile
luminos se stinge) însorite. Aerul mai cald va ajunge în zona de ventilaţie centrale şi laterale:
2. Opriţi recircularea. (Indicatorul luminos podelei iar aerul mai rece din exterior va veni 1. Opriţi aerul condiţionat (A/C) (Indicatorul
se stinge) către partea superioară a corpului luminos se stinge)
dumneavoastră.
3. Rotiţi butonul de distribuţie a aerului în una 2. Opriţi recircularea. (Indicatorul luminos
din poziţiile PODEA ( ) sau DUBLU Pentru a utiliza această poziţie: se stinge)
NIVEL ( ). 1. Opriţi recircularea aerului. (Indicatorul 3. Rotiţi butonul de distribuţie a aerului
4. Rotiţi butonul de control al temperaturii în luminos se va stinge) în poziţia FAŢĂ ( ) sau DUBLU
zona roşie pentru încălzire. 2. Rotiţi butonul de distribuţie a aerului NIVEL ( ).
5. Rotiţi butonul de control al vitezei în poziţia DUBLU NIVEL ( ). 4. Rotiţi butonul de control al temperaturii
ventilatorului la viteza dorită. 3. Reglaţi butonul de control a temperaturii în zona albastră pentru răcire.
la temperatura dorită. 5. Rotiţi butonul de control al vitezei
4. Rotiţi butonul de control a vitezei ventilatorului la viteza dorită.
ventilatorului la viteza dorită.
4–10 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

DEJIVRARE ŞI DEZABURIRE SISTEM DE ÎNCĂLZIRE AUXILIAR*


Pentru a dezgheţa parbrizul: Pentru a menţine parbrizul curat şi a direcţiona (numai versiunile diesel)
1. Rotiţi butonul de distribuţie a aerului aerul cald către podea, rotiţi butonul Acest sistem de încălzire auxiliar este de un
în poziţia DEJIVRARE ( ). de distribuţie a aerului în poziţia sistem electric de încălzie a aerului, inslatat
PODEA/ DEJIVRARE ( ). în modulul sistemului de aer condiţionat.
2. Rotiţi butonul de control a temperaturii
Acest dispozitiv îmbunătăţeşte efectul
în zona roşie pentru aer cald. ATENŢIE de încălzire, crescând temperatura aerului
3. Reglaţi butonul de control a vitezei Diferenţa dintre temperatura aerului care intră în habitaclu.
ventilatorului pe poziţia maximă pentru exterior şi cea a parbrizului poate cauza
o dejivrare rapidă. aburirea geamurilor, împiedicând astfel
vizibilitatea în faţă.
NOTĂ • Nu utilizaţi modurile PODEA/
Sistemul A/C şi modul aer din exterior DEJIVRARE ( ) sau DEJIVRARE
pornesc automat pentru a îmbunătăţi ( ) pe vreme extrem de umedă,
randamentul dejivrării, când selectaţi când butonul de control al temperaturii
modul DEJIVRARE ( ) sau se află în zona albastră.
PODEA/DEJIVRARE ( ). Acest lucru poate duce la un accident care
poate deteriora autovehiculul şi cauza
leziuni ocupanţilor.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–11

CONTROL AUTOMAT
AL CLIMATIZĂRII* Senzor pentru radiaţia solară Senzor de temperatură
DESCRIERE GENERALĂ Senzorul de lumină solară se află în faţa Informaţiile despre temperatura din interiorul
Sistemul complet automat de control fantelor de ventilaţie pentru dejivrarea maşinii sunt utilizate pentru stabilirea cerinţelor
al temperaturii (FATC) controlează parbrizului. sistemului de ventilaţie când acesta
temperatura interioară a autovehiculului şi Acest senzor detectează lumina solară în cazul funcţionează în modul AUTO.
asigură confort maxim în habitaclu, indiferent funcţionării în modul AUTO.
de vreme, temperatură exterioară sau anotimp. ATENŢIE
Acesta va regla temperatura dorită dacă ATENŢIE Nu lipiţi etichete deasupra senzorului
selectaţi modul AUTO. Nu lipiţi etichete autocolante sau alte de temperatură pentru a nu altera
Temperatura dorită este controlată printr-un articole peste senzor. Acest lucru poate funcţionarea acestuia.
semnal de senzor pentru interiorul cauza funcţionarea defectuoasă a
autovehiculului, temperatura agentului senzorului.
de răcire, semnalul de senzor pentru radiaţia
solare şi semnalul de senzor pentru temperatura
ambientală.

C7E4020A C7E4018B
4–12 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

PANOUL DE AFIŞARE CONTROLUL AUTOMAT


1. Temperatura reglată 6. Indicator modul Auto AL TEMPERATURII

2. Indicator sistem dejivrare 7. Indicator mod de admisie a aerului exterior Când utilizaţi FATC în modul AUTO, nu
trebuie decât să selectaţi temperatura dorită.
3. Indicator mod distribuţie aer 8. Indicator mod de recirculare
4. Indicator sistem aer condiţionat 9. Indicator funcţionare ventilator Butonul AUTO
5. Temperatura exterioară 10. Indicator viteză ventilator Prin apăsarea butonului AUTO temperatura
interioară va fi controlată automat pentru a se
obţine temperatura presetată dorită. Sistemul
va controla automat modul de distribuţie
a aerului, viteza ventilatorului, aerul condiţionat
şi funcţiile de recirculare.
Indicatorul modului AUTO va fi afişat pe DIC
(Centrul de informaţii pentru şofer), situat
în centrul panoului de bord.

C7E4019B
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–13

Pentru setarea temperaturii dorite CONTROL MANUAL


NOTĂ
Rotiţi butonul de control al temperaturii până Butonul Aer Condiţionat (A/C)
Când temperatura dorită este setată fie
este afişată temperatura dorită.
la valoarea „HI” (maximă) fie „Lo” Porneşte sau opreşte aerul condiţionat.
Sens orar : Temperatura dorită va creşte (minimă), ventilatorul va funcţiona La apăsarea butonului, modul AUTO este anulat
cu 0,5 °C. continuu la viteza maximă, chiar şi după iar indicatorul se stinge.
Sens antiorar : Temperatura dorită ce temperatura interioară atinge valoarea
Indicatorul A/C ( ) se va aprinde la pornirea
va scădea cu 0,5 °C. presetată.
sistemului de aer condiţionat.
Puteţi seta temperatura dorită după Apăsaţi din nou butonul A/C pentru a opri
Pentru a opri sistemul apăsaţi butonul OFF.
preferinţe, între 18 °C şi 32 °C. funcţionarea aerului condiţionat, sau butonul
OFF (oprit) pentru a opri întregul sistem.
A se vedea „BUTONUL A/C” anterior
în cadrul acestei secţiuni.

C7E4016B C7E4013B
4–14 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

Modificarea modului de distribuţie a aerului Buton mod recirculare Butonul control viteză ventilator
Dacă este apăsat butonul MODE, modul AUTO Pentru selectarea fie a modului pentru aer Reglaţi viteza ventilatorului prin rotirea acestui
este anulat şi modul de distribuţie a aerului exterior fie pentru recircularea aerului interior. buton.
va fi schimbat în secvenţa următoare. A se vedea „BUTONUL MOD La rotirea acestui buton este dezactivat
FAŢĂ ( ) DUBLUI-NIVEL ( ) RECIRCULARE” anterior în cadrul modul AUTO.
PODEA ( ) PODEA/DEJIVRARE ( ) acestei secţiuni.
A se vedea „BUTONUL PENTRU MODUL
DE DISTRIBUŢIE A AERULUI” anterior
în cadrul acestei secţiuni.

C7E4009B C7E4015B
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–15

DEJIVRARE APS Geamurile autovehiculului se pot aburi dacă


utilizaţi modul APS pe perioade mai lungi.
Apăsaţi butonul de dezgheţare ( ) pentru APS (Senzorul anti-poluare) introduce automat
a dezgheţa parbrizul. Modul A/C aer din exterior în habitaclu, sau trece din modul Dacă se întâmplă acest lucru, opriţi
(aer condiţionat) şi modul aer exterior sunt aer din exterior în modul recirculare aer, pentru modul APS şi treceţi pe modul aer din exterior.
pornite automat. a împiedica pătrunderea gazelor de eşapament
Reglaţi viteza ventilatorului de la butonul din exterior şi a preveni contaminarea aerului
de control al vitezei ventilatorului. din habitaclu.
Acest mod poate fi anulat apăsând din nou Apăsaţi butonul APS pentru a activa
butonul de dezgheţare, butonul pentru modul modul APS. Lampa de control din buton
de distribuţie a aerului sau butonul AUTO. se va aprinde.
A se vedea “DEJIVRARE ŞI DEZABURIRE” Pentru a opri modul APS, apăsaţi din nou
anterior în cadrul acestei secţiuni. butonul. Indicatorul luminos se va stinge pentru
a confirma că APS nu este activat.

C7E4010B C7E4014B
4–16 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

INDICAŢII PENTRU UTILIZAREA


AFIŞAREA TEMPERATURII EXTERIOARE SCHIMBAREA UNITĂŢILOR DE SISTEMULUI DE VENTILAŢIE
Temperatura exterioară este afişată întotdeauna TEMPERATURĂ Dacă autovehiculul dumneavoastră a fost parcat
pe DIC (centrul de informaţii pentru şofer). Pentru a modifica unitatea de temperatură, direct în soare, deschideţi ferestrele înainte
Consultaţi „CENTRUL DE INFORMAŢII procedaţi în felul următor: de pornirea aerului condiţionat (A/C).
PENTRU ŞOFER” în index. Pentru a curăţa ferestrele aburite în zilele
1. Apăsaţi butonul SET (reglare) de pe centrul
Senzorul de temperatură se află în partea de informaţii pentru şofer timp de peste ploioase sau foarte umede, micşoraţi umiditatea
anterioară a barei de protecţie. 2 secunde. Unitatea de temperatură utilizând sistemul A/C.
Datorită localizării senzorului, temperatura va lumina intermitent. Porniţi sistemul A/C timp de câteva minute cel
afişată poate fi influenţată de căldura degajată 2. Apăsaţi butonul sau pentru puţin odată pe săptămână chiar iarna sau atunci
de motor sau de şosea, la rularea cu viteze mici a schimba unitatea de temperatură când sistemul A/C nu este utilizat regulat. Acest
sau la ralanti. (°C °F). lucru păstrează buna lubrifiere a compresorului
şi a garniturilor şi prelungeşte durata de viaţă
a sistemului.
Conducerea pe distanţe foarte scurte în trafic
poate reduce eficacitatea sistemului A/C.
Compresorul pentru aer condiţionat nu
funcţionează atunci când butonul de control
a vitezei ventilatorului este pe poziţia oprit.
Dacă autovehiculul dumneavoastră este echipat
cu filtru de aer condiţionat, este necesară
întreţinerea sa corectă. Vezi în index „FILTRU
PENTRU AERUL CONDIŢIONAT”.
Acest filtru îndepărtează praful, polenul şi alte
particule iritante din aerul exterior care este
atras în autovehiculul dumneavoastră.
L7D2092A
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–17

SISTEM AUDIO RADIO CU RDS


ŞI CD PLAYER
Înainte de a pune în funcţiune pentru prima
dată aparatul, citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni.

ATENŢIE
Siguranţa traficului are prioritate
absolută. Folosiţi aparatul radio numai
când condiţiile de trafic şi starea
drumului vă permit acest lucru.
Familiarizaţi-vă cu aparatul înainte
de a porni în călătorie.
Când vă aflaţi în interiorul
autovehiculului, trebuie să puteţi auzi
întotdeauna la timp sirenele poliţiei,
pompierilor şi salvării. În acest scop,
reglaţi volumul sonorului la un nivel C8E4001A

rezonabil.

ATENŢIE
Sistemul audio se poate defecta când
porniţi autovehiculul prin conectarea
la acumulatorul altui vehicul. Opriţi
sistemul audio în astfel de cazuri.
4–18 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

1. Buton pornit-oprit 5. Buton CD/AUX 12. Buton INFO


Când sistemul este PORNIT (ON): Schimbă modurile audio, Afişează informaţiile necesare pentru
Apăsare scurtă: între CD şi AUX operaţii din cadrul fiecărui mod şi funcţie,
Funcţia mute este activată 6. Buton AUDIO programele difuzate şi informaţii
(ON) sau dezactivată Pentru a selecta modurile sunet, modul referitoare la CD
(OFF). de distribuţie a volumului faţă/spate 13. Buton BAND
Apăsare lungă: şi stânga/dreapta. Schimbă modurile audio, între AM şi FM
Sistemul este oprit (OFF). 7. Buton MENU 14. Buton <
Când sistemul este oprit Pentru a selecta modul meniului de setare În modul radio, selectează posturile
(OFF): de radio (căutare înapoi)
Apăsarea butonului porneşte sistemul. 8. Buton EJECT
Folosit pentru ejectarea discului În modul CD, folosit pentru căutare rapidă
2. Buton pentru volum din unitate. descendentă a melodiilor redate
Reglare volum şi tonalitate în modul 15. Buton >
de control al tonului. 9. Buton funcţii
Folosit pentru a selecta funcţiile indicate În modul radio, selectează posturile
3. Buton TP pe afişaj de radio (căutare înainte).
Setare recepţie anunţ despre trafic. În modul CD, folosit pentru căutare rapidă
10. Buton AS înainte a melodiilor redate
4. Buton PTY Folosit pentru memorarea automată
În mod radio FM, selectează posturile a posturilor.
de radio FM.
11. Buton FAV
Schimbă între paginile canalelor presetate
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–19

PORNIRE/ OPRIRE REGLARE SISTEM AUDIO Control fader


Pornire Reglare tonuri joase Apăsaţi butonul [AUDIO] şi meniul audio
Apăsaţi butonul [POWER] pentru a porni va fi afişat.
Apăsaţi butonul [AUDIO] şi meniul
radioul când acesta este oprit.
audio va fi afişat. Apăsaţi butonul pentru funcţii
Oprire sub „Fad” (fader) şi rotiţi butonul [VOLUME]
Apăsaţi butonul pentru funcţii
Ţineţi apăsat butonul [POWER] mai mult în sens orar sau antiorar.
sub „Bass” (joase) şi rotiţi butonul
de 1 secundă pentru a opri radioul când
[VOLUME] în sens orar sau antiorar.
acesta este pornit.
Presetare selecţie EQ
Reglare tonuri medii Apăsaţi butonul [AUDIO] şi meniul audio
ANULARE SONOR AUDIO
Apăsaţi butonul [AUDIO] şi meniul audio va fi afişat.
Apăsaţi butonul [POWER] pentru a anula
va fi afişat. Apăsaţi butonul pentru funcţie,
sonorul când acesta este activat.
Apăsaţi butonul pentru funcţii sub „Mid” sub „P EQ” şi meniul EQ va fi afişat.
(medii) şi rotiţi butonul [VOLUME] Apăsaţi butonul pentru funcţie de sub modul
REGLARE VOLUM în sens orar sau antiorar. EQ pe care doriţi să-l presetaţi.
Rotiţi butonul pentru reglarea volumului Pentru a anula modul EQ presetat şi selectat,
în sens orar pentru a mări volumul. apăsaţi din nou comanda [P-EQ] urmând
Reglare tonuri înalte
Rotiţi butonul pentru reglarea volumului aceiaşi procedură.
în sens antiorar pentru a reduce volumul. Apăsaţi butonul [AUDIO] şi meniul audio
Genurile modului EQ presetat sunt:
va fi afişat.
POP, Rock, Country, Vocal, Jazz, Classic.
Apăsaţi butonul pentru funcţii
sub „Treb” (înalte) şi rotiţi butonul
[VOLUME] în sens orar sau antiorar.
4–20 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

MOD RADIO
SELECTARE MOD RADIO MEMORARE SETARE FAVORITĂ REAPELARE SETARE FAVORITĂ
Apăsaţi comanda [BAND] pentru a asculta Există 6 pagini favorite şi pot fi memorate până Puteţi asculta un post memorat
radioul când sursa audio se află în alt mod. la 48 de posturi AM sau FM. în pagina favorită, folosind următoarea
Puteţi memora un post respectând procedura procedură.
SCHIMBARE BANDĂ de mai jos. Pasul 1: Selectaţi pagina favorită apăsând
Banda se schimbă din AM în FM sau Pasul 1: Căutaţi postul dorit cu ajutorul comanda [FAV].
din FM în AM ori de câte ori apăsaţi comanda comenzii pentru căutare manuală. Pasul 2: apăsaţi butonul pentru funcţie
[BAND]. Pasul 2: Selectaţi pagina favorită apăsând de sub numărul setării favorite în care
comanda [FAV]. este memorat postul pe care doriţi
să-l ascultaţi.
CĂUTARE MANUALĂ FRECVENŢĂ Pasul 3: Ţineţi apăsat butonul pentru
ÎNAINTE/ÎNAPOI funcţia dorită mai mult de 1 secundă
Apăsaţi comanda [<<]/[>>] pentru a schimba pentru a memora postul în acea pagină. FUNCŢIA DE AUTOMEMORARE
frecvenţa înainte/înapoi. Prin procedura de mai sus, puteţi Automemorare
Frecvenţa creşte/descreşte 1 pas la fiecare memora 48 de posturi în memoria
Pasul 1: Apăsaţi comanda [AS] şi meniul
apăsare a comenzii [<<]/[>>]. setărilor favorite.
automemorare va fi afişat.
Pasul 2: Apăsaţi butonul pentru
CĂUTARE ÎNAINTE/ÎNAPOI funcţie de sub „On” (activat); radioul
Ţineţi apăsată comanda [<<]/[>>] mai mult va începe operaţiunea de automemorare
de 1 secundă pentru a căutare automată şi va memora în mod automat 12 posturi.
următorul post/postul anterior.
Dacă continuaţi să ţineţi comanda apăsată,
frecvenţa creşte/descreşte continuu.
Şi după ce comanda este eliberată, radioul
va porni operaţiunea de căutare înainte/înapoi.
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–21

ŞTERGERE PAGINĂ AUTOMEMORARE Apăsaţi butonul pentru funcţie de sub „AF”. Recepţionare anunţ despre trafic
După încheierea operaţiunii de automemorare, Funcţia AF este activată sau dezactivată În cazul în care postul pe care-l ascultaţi emite
radioul creează pagini automemorare. de fiecare dată când apăsaţi butonul pentru şi anunţuri despre trafic, apăsaţi comanda [TP]
Pentru a şterge pagina automemorare, apăsaţi funcţie. pentru a asculta anunţul despre trafic.
butonul pentru funcţie de sub „Off”
(dezactivat) de la pasul 3 de mai sus. Program regional activat/dezactivat Anulare recepţionare anunţ despre
Funcţia program regional face ca radioul trafic
CĂUTARE PAGINĂ AUTOMEMORARE să sară la postul regional. Apăsaţi din nou comanda [TP] pentru a anula
După automemorare, apăsaţi butonul pentru Apăsaţi comanda Meniu în modul radio anunţul despre trafic.
funcţie de sub „Rese” de la pasul 3 de mai sus şi radioul va afişa meniul radio.
al procesului de automemorare, dacă doriţi să
Apoi apăsaţi butonul pentru funcţie de Căutare post care emite anunţuri despre
actualizaţi paginile automemorare.
sub „RDS” şi radioul va afişa meniul RDS. trafic
Apăsaţi butonul pentru funcţie de sub „REG”. În cazul în care postul pe care-l ascultaţi nu mai
Funcţionare RDS
Opţiunea program regional este activată emite anunţuri despre trafic, dacă apăsaţi
AF activat/dezactivat sau dezactivată de fiecare dată când apăsaţi comanda [TP] radioul va căuta următorul post
Funcţia AF menţine permanent recepţia optimă butonul pentru funcţie. care emite anunţuri despre trafic.
a postului de radio.
Apăsaţi comanda Meniu în modul radio
şi radioul va afişa meniul radio.
Apoi apăsaţi butonul pentru funcţie
de sub „RDS” şi radioul va afişa meniul RDS.
4–22 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

REDAREA UNUI CD
Când introduceţi un CD, radioul va fi afişat Dacă apar astfel de probleme, verificaţi
NOTĂ
şi CD-ul va fi încărcat. Va fi afişat mesajul suprafaţa inferioară a CD-ului. Dacă suprafaţa
File chack (verificare fişier). CD-ului este deteriorată, ca de exemplu, Dacă lipiţi o etichetă pe un CD,
fisurată, crăpată sau zgâriată, CD-ul nu introduceţi mai mult de un CD în slot
Când începe redarea, numele şi numărul simultan, sau încercaţi să redaţi
melodiei vor fi afişate. va fi redat corect. Dacă suprafaţa CD-ului este
foarte murdară, pentru mai multe informaţii, un CD zgâriat sau defect, puteţi defecta
Dacă radioul este închis sau contactul este vezi Întreţinerea CD-urilor. CD playerul. Când utilizaţi CD playerul,
decuplat cu un CD în CD player, CD-ul va folosiţi numai CD-uri de calitate
rămâne în unitate. Când în CD player se află un Dacă nu observaţi nici un defect, încercaţi bună fără etichete, încărcaţi doar câte
CD şi contactul este cuplat, radioul trebuie cu un CD care ştiţi că este bun. un CD şi nu introduceţi în CD player
pornit înainte de începerea redării CD-ului Nu aplicaţi nici un fel de etichete pe CD; sau în slotul acestuia materiale străine,
curent. Când contactul este cuplat şi radioul acestea pot fi prinse în CD player. lichide sau alte reziduuri.
este pornit, CD-ul va fi redat când radioul Dacă un CD este înregistrat pe computerul
se opreşte, dacă CD playerul a fost ultima sursă personal şi este necesară o etichetă Dacă este afişat un mesaj de eroare,
audio selectată. cu conţinutul CD-ului, încercaţi să vezi „Mesaje CD” din această secţiune.
CD playerul poate reda CD-uri mici inscripţionaţi CD-ul în partea de sus
de 8 cm cu ajutorul unui inel adaptor. cu ajutorul unui marker.
SELECTARE MOD REDARE CD
CD-urile de dimensiuni normale precum
şi cele de dimensiuni mai mici sunt încărcate Când vă aflaţi în alt mod, apăsaţi comanda
în aceeaşi manieră. [CD/AUX] pentru redarea CD-ului.
În timpul redării unui CD-R, calitatea sunetului
poate fi redusă din cauza calităţii CD-R-ului, ÎNCĂRCARE CD
metodei de înregistrare, calităţii muzicii
Introduceţi un CD în slot cu eticheta în sus
înregistrate şi a modului în care a fost
după care acesta va fi retractat în mod automat
manevrat CD-R-ul. Multe melodii pot fi sărite,
şi redat.
puteţi întâmpina dificultăţi în găsirea unei
melodii şi/sau în încărcare şi ejectare.
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–23

EJECTARE CD RPT (REPETARE) INT (SCANARE):


Apăsaţi comanda [EJECT] şi discul Pasul 1: Apăsaţi comanda [MENU] Pasul 1: Apăsaţi comanda [MENU]
va fi ejectat din unitate. şi radioul va afişa funcţiile suplimentare şi radioul va afişa funcţiile suplimentare
Trageţi CD-ul afară. legate de discul redat. legate de discul redat.
Pasul 2: Apăsaţi butonul pentru funcţie Pasul 2: Apăsaţi butonul pentru funcţie
de sub „RPT” şi unitatea va reda de sub „INT” şi unitatea va reda
PAUZĂ continuu melodia curentă. consecutiv primele secunde ale tuturor
Apăsaţi comanda [CD/AUX] pentru Pentru a anula această funcţie, apăsaţi din nou melodiilor.
a întrerupe redarea CD-ului. butonul pentru funcţie de sub „RPT”. Pentru a anula această funcţie, apăsaţi din nou
Mesajul „PAUSE” (pauză) va clipi pe afişaj. butonul pentru funcţie de sub „INT”.
Apăsaţi din nou comanda [CD/AUX] pentru RDM (CĂUTARE ALEATORIE):
a continua redarea CD-ului.
Pasul 1: Apăsaţi comanda [MENU]
Dacă radioul este conectat la unitatea auxiliară, şi radioul va afişa funcţiile suplimentare
funcţia pauză nu este disponibilă. legate de discul redat.
Pasul 2: Apăsaţi butonul pentru funcţie
MELODIA URMĂTOARE/ de sub „RDM” şi unitatea va reda
PRECEDSENTĂ melodiile aleatoriu.
Apăsaţi comanda [>>/<<] şi unitatea va începe Pentru a anula această funcţie, apăsaţi din nou
redarea melodiei următoare/precedente. butonul pentru funcţie de sub „RDM”.

DERULARE RAPIDĂ ÎNAINTE/ÎNAPOI


Ţineţi apăsată comanda [>>/<<] şi unitatea
va derula rapid înainte/înapoi.
4–24 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

FOLOSITEA UNUI CD MP3/WMA


FORMAT MP3/WMA CD playerul va putea citi şi reda DIRECTOR SURSĂ
maximum 50 de foldere, 5 sesiuni Directorul sursă va fi tratat ca un folder.
Dacă înregistraţi un CD în format MP3/WMA
şi 999 de fişiere. Numele lungi ale fişierelor Dacă directorul sursă conţine fişiere audio
cu ajutorul computerului personal:
şi numele folderelor pot folosi mai mult spaţiu comprimate, directorul va fi afişat ca SURSĂ.
• Fişierele MP3/WMA trebuie înregistrate
de memorare decât este necesar. Pentru Toate fişierele înregistrate imediat sub
pe un CD-R.
a folosi cât mai util spaţiul de pe disc, micşoraţi directorul sursă vor fi accesate înaintea oricărui
• Nu combinaţi pe acelaşi disc înregistrări
numele fişierelor şi ale folderelor. Pot fi redate alt director.
audio standard cu fişiere MP3/WMA.
şi CD-uri în format MP3/WMA care nu au
• Fiecare fişier MP3/WMA trebuie să aibă
folosit la înregistrare foldere. Sistemul poate
o extensie mp3 sau .wma; alte extensii
suporta până la 8 foldere mari, totuşi, micşoraţi DIRECTOR/FOLDER GOL
pentru fişiere nu vor funcţiona.
la maximum folderele pentru a reduce
• Fişierele pot fi înregistrate cu un număr Dacă într-un director sursă/într-un folder există
complexitatea şi confuzia în încercarea
de biţi variabil sau fix. Titlul melodiei, undeva în structura acestuia numai foldere/
de a localiza un anumit folder în timpul redării.
numele artistului şi numele albumului pot subfoldere, care nu conţin fişiere comprimare
Dacă CD-ul conţine mai mult de maximum
fi afişate de unitate când înregistrarea în cadrul acestora, CD playerul va trece
50 de foldere, 5 sesiuni şi 999 de fişiere,
s-a făcut cu ajutorul tagurilor ID3, la folderul următor din structura directorului
CD playerul vă va permite accesul şi navigarea
versiune 1 şi 2. care conţine fişiere audio comprimate iar
până la cota maximă, iar articolele care
• Creaţi un folder a cărei structură folderul gol nu va fi afişat sau numerotat.
depăşesc această cotă vor fi ignorate.
să vă uşureze găsirea melodiei în timp
ce conduceţi. Aranjaţi melodiile albumelor
cu ajutorul folderelor; câte un folder pentru LIPSĂ FOLDER
fiecare album. Fiecare folder sau album Când un CD conţine numai fişiere comprimate,
trebuie să conţină 18 melodii sau mai puţine. fişierele vor fi localizate sub directorul sursă.
• Atunci când înregistraţi un disc în format Funcţiile folderului următor/precedent nu vor
MP3/WMA folosind funcţia înregistrări fi operaţionale pe un CD care a fost înregistrat
multiple, asiguraţi-vă că discul este complet fără foldere. Când se afişează numele
înregistrat. În mod normal, este mai bine folderului, unitatea va afişa SURSA.
să înregistraţi tot discul odată.
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–25

Când un CD conţine numai fişiere audio FIŞIER DE SISTEM ŞI MUNE Dacă radioul este închis sau contactul este
comprimate, dar nu şi foldere, fişierele vor Va fi afişat numele melodiei în format ID3. decuplat cu un CD în CD player, CD-ul va
fi localizate sub directorul sursă. Când unitatea rămâne în unitate. Când în CD player se află un
Dacă numele melodiei nu este prezentat în
afişează numele folderului, va afişa şi SURSA. CD şi contactul este cuplat, radioul trebuie
format ID3, atunci unitatea va afişa numele
pornit înainte de începerea redării CD-ului.
fişierului fără extensie (de exemplu, Când contactul este cuplat şi radioul este
ORDINEA REDĂRII MP3/WMA). pornit, CD-ul va fi redat când radioul
Melodiile vor fi redate în următoarea ordine: Numele melodiei mai mare de 32 de caractere se opreşte, dacă CD playerul a fost ultima
sau 4 pagini, va fi scurtat. Nu vor fi afişate sursă audio selectată.
• Redarea va începe de la prima melodie cuvinte din ultima pagină a textului şi extensia CD playerul poate reda CD-uri mici
de sub directorul principal. numelui fişierului. de 8 cm cu ajutorul unui inel adaptor.
• Când melodiile din directorul principal CD-urile de dimensiuni normale precum
au fost redate, redarea va continua şi cele de dimensiuni mai mici sunt încărcate
cu fişierele, în funcţie de numerele REDAREA UNUI CD MP3/WMA în aceeaşi manieră.
acestora. Cu contactul cuplat, introduceţi parţial În timpul redării unui CD-R, calitatea sunetului
• După redarea ultimei melodii al ultimului un CD în slot, cu eticheta în sus. CD playerul poate fi redusă din cauza calităţii CD-R-ului,
folder, CD playerul va reîncepe redarea îl va trage în interior, îl va încărca, metodei de înregistrare, calităţii muzicii
de la prima melodie a primului folder va verifica fişierele şi apoi va fi afişat mesajul înregistrate şi a modului în care a fost
sau director sursă. MP3 sau WMA. Trebuie să înceapă redarea. manevrat CD-R-ul. Multe melodii pot fi sărite,
Nu puteţi introduce un CD cu contactul puteţi întâmpina dificultăţi în găsirea unei
decuplat. melodii şi/sau în încărcare şi ejectare. Dacă
apar astfel de probleme, verificaţi suprafaţa
Când începe redarea unei melodii noi, inferioară a CD-ului. Dacă suprafaţa CD-ului
vor fi afişate numele şi numărul melodiei. este deteriorată, ca de exemplu, fisurată,
crăpată sau zgâriată, CD-ul nu va fi redat
corect. Dacă suprafaţa CD-ului este foarte
murdară, pentru mai multe informaţii,
vezi Întreţinerea CD-urilor.
4–26 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

Dacă nu observaţi nici un defect, încercaţi Dacă este afişat un mesaj de eroare, MOD DIRECTOR/ MOD ALL
cu un CD care ştiţi că este bun. vezi „Mesaje CD” din această secţiune. Scanarea, funcţia de repetare, funcţia de redare
Nu aplicaţi nici un fel de etichete pe CD; Toate funcţiile CD-ului lucrează la fel aleatorie sunt operaţionale în folder când
acestea pot fi prinse în CD player. Dacă un CD în timpul redării unui CD MP3WMA, modul All este activ.
este înregistrat pe computerul personal şi este cu excepţia celor prezentate aici. Pentru mai Pasul 1: Apăsaţi comanda [MENU]
necesară o etichetă cu conţinutul CD-ului, multe informaţii, vezi „Redarea unui CD” şi radioul va afişa funcţiile suplimentare
încercaţi să inscripţionaţi CD-ul în partea din această secţiune. legate de discul redat.
de sus cu ajutorul unui marker.
Pasul 2: Apăsaţi butonul pentru funcţie
NOTĂ de sub „ALL” şi modul „All” va comuta
în modul „DIR„(director).
Dacă lipiţi o etichetă pe un CD,
introduceţi mai mult de un CD în slot Pentru a anula modul director, apăsaţi din nou
simultan, sau încercaţi să redaţi un CD butonul pentru funcţie de sub „DIR”.
zgâriat sau defect, puteţi defecta CD
playerul. Când utilizaţi CD playerul,
folosiţi numai CD-uri de calitate bună AFIŞARE INFORMAŢII ID3
fără etichete, încărcaţi doar câte un CD Apăsaţi comanda [INFO]; unitatea va afişa
şi nu introduceţi în CD player sau în slotul informaţiile ID3 ale fişierelor curente.
acestuia materiale străine, lichide sau alte
reziduuri.
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–27

MESAJE CD
PORNIRE/OPRIRE DERULARE CHECK CD (VERIFICARE CD): Dacă este Dacă o eroare se repetă sau dacă eroarea nu
Numele lung al fişierului este derulat afişat acest mesaj şi/sau CD-ul este ejectat, poate fi corectată, adresaţi-vă unui Partener
de la dreapta spre stânga, când funcţia motivul poate fi unul din următoarele: Chevrolet. Dacă unitatea afişează un mesaj
de derulare este activată. • Este foarte cald. Când temperatura revine de eroare, copiaţi-l şi înmânaţi-l Partenerului
la normal, CD-ul poate fi redat. Chevrolet când îi raportaţi problema.
Pasul 1: Apăsaţi comanda [MENU]
şi radioul va afişa funcţiile suplimentare • Rulaţi pe un drum foarte accidentat.
legate de discul redat. Când rulaţi pe un drum mai uniform,
CD-ul poate fi redat.
Pasul 2: Apăsaţi butonul pentru funcţie
de sub „Scroll” şi unitatea va reda • CD-ul este murdar, zgâriat,
continuu melodia curentă. ud sau cu eticheta în jos.
• Aerul este foarte umed. În acest caz,
Pentru a anula această funcţie, apăsaţi din nou
aşteptaţi circa o oră şi apoi încercaţi
butonul pentru funcţie de sub „RPT”.
din nou.
• Formatul CD-ului nu este compatibil.
Vezi „Format MP3” din această
secţiune.
• Poate a intervenit o problemă
în timpul înregistrării CD-ului.
• Este posibil ca eticheta să se fi prins
în CD player.
Dacă CD-ul nu este redat corect din alte
motive, încercaţi cu un CD care ştiţi
că este bun.
4–28 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

MOD AUX SISTEM DE SIGURANŢĂ


Unitatea are o intrarea auxiliară Sistemul de siguranţă va proteja radioul DEZACTIVAREA BLOCĂRII
(diametru de 3,5 mm), localizată în partea împotriva furtului. DE SIGURANŢĂ
dreapta-jos a panoului frontal. Când împreună cu funcţia de blocare Opriţi radioul.
Aceasta nu este o ieşire audio; nu introduceţi de siguranţă este înregistrat un cod ID, ➮ Apăsaţi comanda [POWER] şi simultan
mufa căştilor în intrarea auxiliară frontală. chiar dacă sistemul este furat şi instalat ţineţi apăsată comanda [INFO] şi butonul
Totuşi, puteţi conecta o unitate audio externă, altundeva, acesta nu poate fi folosit decât dacă pentru funcţie, ultimul din stânga.
ca de exemplu, un iPod, un laptop, un MP3 este introdus codul ID înregistrat.
Modul de înregistrare a codului ID va fi stabilit
player, o magazie de CD-uri, un receptor Setări de siguranţă (înregistrare cod ID)
iar pe afişaj vor apărea cifrele de la 1 la 6.
XM™ etc, la intrarea auxiliară, pentru Opriţi radioul.
a asculta o altă sursă audio. ➮ Apăsaţi butonul pentru funcţii de
➮ Apăsaţi comanda [POWER] şi simultan sub „1 to 6” de pe afişaj pentru
ţineţi apăsată comanda [INFO] şi butonul a introduce codul format din patru cifre.
SELECTARE MOD INTRARE AUXILIARĂ pentru funcţie, ultimul din stânga.
(AUX IN) ➮ Apăsaţi comanda [POWER].
Modul de înregistrare a codului ID va fi stabilit
Apăsaţi comanda [CD/AUX] în alt mod În cazul în care codul introdus corespunde
iar pe afişaj vor apărea cifrele de la 1 la 6.
de redare. codului înregistrat, se dezactivează blocarea
➮ Apăsaţi butonul pentru funcţii de de siguranţă şi radioul este oprit.
Dacă mufa auxiliară nu detectează prezenţa sub „1 to 6” de pe afişaj pentru
unei mufe de ieşire, modul auxiliar a introduce codul format din patru cifre.
va fi dezactivat.
➮ Apăsaţi comanda [POWER].
Va fi înregistrat codul ID şi radioul se va opri.
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–29

COMENZILE DE PE VOLAN*
Principalele operaţii ale sistemului audio se pot 1. Buton pornit-oprit
NOTĂ
realiza cu ajutorul comenzilor de pe volan. Pornire: Apăsaţi butonul.
Odată ce a fost înregistrat un cod ID, acel Oprire: Apăsaţi butonul mai mult
cod ID va fi necesar pentru dezactivarea de 1 secundă.
blocării de siguranţă. Asiguraţi-vă că nu Anulare sonor: Apăsaţi butonul
uitaţi codul de siguranţă. când unitatea este pornită.
Dacă este introdus un cod incorect 2. Buton pentru volum
în zece încercări succesive de dezactivare Creşte 1 pas: Apăsaţi butonul mai mult
a blocării de siguranţă, timp de 1 secundă şi radioul va creşte volumul.
de aproximativ o oră nu se vor permite Creştere automată volum: Apăsaţi
alte încercări. butonul mai mult de 1 secundă şi radioul
va creşte volumul pas cu pas.
3. Buton pentru reducere volum
Apăsaţi acest buton pentru a reduce
volumul.
Descreşte 1 pas: Apăsaţi butonul mai mult
de 1 secundă şi radioul va reduce
volumul.
Reducere continuă: Apăsaţi butonul mai
mult de 1 secundă şi radioul va reduce
PWR volumul pas cu pas.
VO L

SEEK

VO L

MODE
4–30 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

4. Buton SEEK (căutare)


1) MOD RADIO: Apăsaţi butonul mai
mult de 1 secundă pentru a localiza
postul radio presetat. (Setări favorite
#1 #2 #3 #4...)
Apăsaţi butonul mai mult de 1 secundă
pentru a căuta postul următor.
2) MOD CDP: Apăsaţi butonul mai mult
de 1 secundă pentru a trece
la următoarea melodie.
(Track01 Track02 ...)
(Melodia 01, Melodia 02...)
Apăsaţi butonul mai mult de 1 secundă
pentru derularea rapidă înainte
a melodiei.
5. Buton MODE
Ori de câte ori este apăsat butonul,
modurile se vor schimbă în următoarea
ordine.
FM AM (CDP) (AUX) FM…
Dacă nu este introdus nici un CD,
unitatea va sări peste modul CDP.
Radioul va sări modul AUX, dacă nu
există o mufă aux jack conectată la priză.
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–31

SISTEM RADIO CU RDS


ŞI MAGAZIE DE CD-URI
Înainte de a pune în funcţiune pentru prima
dată aparatul, citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni.

ATENŢIE
Siguranţa traficului are prioritate
absolută. Folosiţi aparatul de radio auto
numai când condiţiile de trafic şi starea
drumului vă permit acest lucru.
Familiarizaţi-vă cu aparatul înainte
de a porni în călătorie.
Când vă aflaţi în interiorul
autovehiculului, trebuie să puteţi auzi
întotdeauna la timp sirenele poliţiei,
pompierilor şi salvării. În acest scop,
reglaţi volumul sonorului la un nivel C8E4002A

rezonabil.

ATENŢIE
Sistemul audio se poate defecta când
porniţi autovehiculul prin conectarea
la acumulatorul altui vehicul. Opriţi
sistemul audio în astfel de cazuri.
4–32 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

1. Buton pornit-oprit 5. Buton CD/AUX 12. Buton INFO


Când sistemul este PORNIT (ON): Schimbă modurile audio, Afişează informaţiile necesare pentru
Apăsare scurtă: între CD şi AUX operaţii din cadrul fiecărui mod şi funcţie,
Funcţia mute este activată 6. Buton AUDIO programele difuzate şi informaţii
(ON) sau dezactivată Pentru a selecta modurile sunet, modul referitoare la CD
(OFF). de distribuţie a volumului faţă/spate 13. Buton BAND
Apăsare lungă: şi stânga/dreapta. Schimbă modurile audio, între AM şi FM
Sistemul este oprit (OFF). 7. Buton MENU 14. Buton <
Când sistemul este oprit Pentru a selecta modul meniului de setare În modul radio, selectează posturile
(OFF): de radio (căutare înapoi)
Apăsarea butonului porneşte sistemul. 8. Buton EJECT
Folosit pentru ejectarea discului În modul CD, folosit pentru căutare rapidă
2. Buton pentru volum din unitate. descendentă a melodiilor redate
Reglare volum şi tonalitate în modul 15. Buton >
de control al tonului. 9. Buton funcţii
Folosit pentru a selecta funcţiile indicate În modul radio, selectează posturile
3. Buton TP pe afişaj de radio (căutare înainte).
Setare recepţie anunţ despre trafic. În modul CD, folosit pentru căutare rapidă
10. Buton LOAD (încărcare) înainte a melodiilor redate
4. Buton PTY Folosit pentru introducerea discului
În mod radio FM, selectează posturile din unitate.
de radio FM.
11. Buton FAV
Schimbă între paginile canalelor presetate
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–33

PORNIRE/ OPRIRE REGLARE SISTEM AUDIO Control fader


Pornire Reglare tonuri joase Apăsaţi butonul [AUDIO] şi meniul audio
Apăsaţi butonul [POWER] pentru a porni va fi afişat.
Apăsaţi butonul [AUDIO] şi meniul audio
radioul când acesta este oprit.
va fi afişat. Apăsaţi butonul pentru funcţii
Oprire sub „Fad” (fader) şi rotiţi butonul [VOLUME]
Apăsaţi butonul pentru funcţii
Ţineţi apăsat butonul [POWER] mai mult în sens orar sau antiorar.
sub „Bass” (joase) şi rotiţi butonul
de 1 secundă pentru a opri radioul când
[VOLUME] în sens orar sau antiorar.
acesta este pornit.
Presetare selecţie EQ
Reglare tonuri medii Apăsaţi butonul [AUDIO] şi meniul audio
ANULARE SONOR AUDIO
Apăsaţi butonul [AUDIO] şi meniul audio va fi afişat.
Apăsaţi butonul [POWER] pentru a anula
va fi afişat. Apăsaţi butonul pentru funcţie,
sonorul când acesta este activat.
Apăsaţi butonul pentru funcţii sub „Mid” sub „P EQ” şi meniul EQ va fi afişat.
(medii) şi rotiţi butonul [VOLUME] în sens Apăsaţi butonul pentru funcţie de sub modul
REGLARE VOLUM orar sau antiorar. EQ pe care doriţi să-l presetaţi.
Rotiţi butonul pentru reglarea volumului Pentru a anula modul EQ presetat şi selectat,
în sens orar pentru a mări volumul. apăsaţi din nou comanda [P-EQ] urmând
Reglare tonuri înalte
Rotiţi butonul pentru reglarea volumului aceiaşi procedură.
în sens antiorar pentru a reduce volumul. Apăsaţi butonul [AUDIO] şi meniul audio
Genurile modului EQ presetat sunt:
va fi afişat.
POP, Rock, Country, Vocal, Jazz, Classic.
Apăsaţi butonul pentru funcţii sub „Treb”
(înalte) şi rotiţi butonul [VOLUME] în sens
orar sau antiorar.
4–34 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

MOD RADIO
SELECTARE MOD RADIO MEMORARE SETARE FAVORITĂ REAPELARE SETARE FAVORITĂ
Apăsaţi comanda [BAND] pentru a schimba Există 6 pagini favorite şi pot fi memorate până Puteţi asculta un post memorat în
din modul CD sau AUX în modul radio. la 48 de posturi AM sau FM. pagina favorită, folosind următoarea
Puteţi memora un post respectând procedura procedură.
SCHIMBARE BANDĂ de mai jos. Pasul 1: Selectaţi pagina favorită apăsând
Banda se schimbă din AM în FM sau Pasul 1: Căutaţi postul dorit cu ajutorul comanda [FAV].
din FM în AM ori de câte ori apăsaţi comenzii pentru căutare manuală. Pasul 2: apăsaţi butonul pentru funcţie
comanda [BAND]. Pasul 2: Selectaţi pagina favorită apăsând de sub numărul setării favorite în care este
comanda [FAV]. memorat postul pe care doriţi să-l
ascultaţi.
CĂUTARE MANUALĂ FRECVENŢĂ Pasul 3: Ţineţi apăsat butonul pentru
ÎNAINTE/ÎNAPOI funcţia dorită mai mult de 1 secundă
Apăsaţi comanda [<<]/[>>] pentru a schimba pentru a memora postul în acea pagină. FUNCŢIA DE AUTOMEMORARE
frecvenţa înainte/înapoi. Prin procedura de mai sus, puteţi memora Automemorare
Frecvenţa creşte/descreşte 1 pas la fiecare 48 de posturi în memoria setărilor favorite.
Pasul 1: Apăsaţi butonul [MENU]
apăsare a comenzii [<<]/[>>]. şi meniul radio va fi afişat.
Pasul 2: Apăsaţi butonul pentru funcţie,
CĂUTARE ÎNAINTE/ÎNAPOI sub „AS” şi meniul automemorare
Ţineţi apăsată comanda [<<]/[>>] mai mult va fi afişat.
de 1 secundă pentru a căutare automată Pasul 3: Apăsaţi butonul pentru funcţie
următorul post/postul anterior. de sub „On” (activat); radioul va începe
Dacă continuaţi să ţineţi comanda apăsată, operaţiunea de automemorare şi va
frecvenţa creşte/descreşte continuu. memora în mod automat 12 posturi.
Şi după ce comanda este eliberată, radioul
va porni operaţiunea de căutare înainte/înapoi.
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–35

ŞTERGERE PAGINĂ AUTOMEMORARE Apăsaţi butonul pentru funcţie de sub „AF”. Recepţionare anunţ despre trafic
După încheierea operaţiunii de automemorare, Funcţia AF este activată sau dezactivată În cazul în care postul pe care-l ascultaţi emite
radioul creează pagini automemorare. de fiecare dată când apăsaţi butonul pentru şi anunţuri despre trafic, apăsaţi comanda [TP]
Pentru a şterge pagina automemorare, funcţie. pentru a asculta anunţul despre trafic.
apăsaţi butonul pentru funcţie de sub
„Off” (dezactivat) de la pasul 3 de mai sus. Program regional activat/dezactivat Anulare recepţionare anunţ despre
Funcţia program regional face ca radioul trafic
CĂUTARE PAGINĂ AUTOMEMORARE să sară la postul regional. Apăsaţi din nou comanda [TP] pentru
După automemorare, apăsaţi butonul pentru Apăsaţi comanda Meniu în modul radio a anula anunţul despre trafic.
funcţie de sub „Rese” de la pasul 3 de mai sus şi radioul va afişa meniul radio.
al procesului de automemorare, dacă doriţi
Apoi apăsaţi butonul pentru funcţie Căutare post care emite anunţuri despre
să actualizaţi paginile automemorare.
de sub „RDS” şi radioul va afişa meniul RDS. trafic
Apăsaţi butonul pentru funcţie de sub „REG”. În cazul în care postul pe care-l ascultaţi nu mai
Funcţionare RDS
Apăsaţi comanda [REG] pentru a activa modul emite anunţuri despre trafic, dacă apăsaţi
AF activat/dezactivat program regional şi apăsaţi din nou comanda comanda [TP] radioul va căuta următorul post
Funcţia AF menţine permanent recepţia optimă [REG], pentru a dezactiva modul. care emite anunţuri despre trafic.
a postului de radio.
Apăsaţi comanda Meniu în modul radio
şi radioul va afişa meniul radio.
Apoi apăsaţi butonul pentru funcţie de
sub „RDS” şi radioul va afişa meniul RDS.
4–36 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

REDAREA UNUI CD
Când introduceţi un CD, radioul va fi afişat Dacă apar astfel de probleme, verificaţi
NOTĂ
şi CD-ul va fi încărcat. Va fi afişat mesajul suprafaţa inferioară a CD-ului. Dacă suprafaţa
File chack (verificare fişier). CD-ului este deteriorată, ca de exemplu, Dacă lipiţi o etichetă pe un CD,
fisurată, crăpată sau zgâriată, CD-ul nu introduceţi mai mult de un CD în slot
Când începe redarea, numele şi numărul simultan, sau încercaţi să redaţi un CD
melodiei vor fi afişate. va fi redat corect. Dacă suprafaţa CD-ului este
foarte murdară, pentru mai multe informaţii, zgâriat sau defect, puteţi defecta CD
Dacă radioul este închis sau contactul este vezi Întreţinerea CD-urilor. playerul. Când utilizaţi CD playerul,
decuplat cu un CD în CD player, CD-ul va folosiţi numai CD-uri de calitate bună
rămâne în unitate. Când în CD player se află un Dacă nu observaţi nici un defect, încercaţi fără etichete, încărcaţi doar câte un CD
CD şi contactul este cuplat, radioul trebuie cu un CD care ştiţi că este bun. şi nu introduceţi în CD player sau în slotul
pornit înainte de începerea redării CD-ului Nu aplicaţi nici un fel de etichete pe CD; acestuia materiale străine, lichide sau alte
curent. Când contactul este cuplat şi radioul acestea pot fi prinse în CD player. reziduuri.
este pornit, CD-ul va fi redat când radioul Dacă un CD este înregistrat pe computerul
se opreşte, dacă CD playerul a fost ultima personal şi este necesară o etichetă Dacă este afişat un mesaj de eroare,
sursă audio selectată. cu conţinutul CD-ului, încercaţi să vezi „Mesaje CD” din această secţiune.
CD playerul poate reda CD-uri mici de 8 cm inscripţionaţi CD-ul în partea de sus
cu ajutorul unui inel adaptor. CD-urile cu ajutorul unui marker.
SELECTARE MOD REDARE CD
de dimensiuni normale precum şi cele
de dimensiuni mai mici sunt încărcate Când vă aflaţi în alt mod, apăsaţi comanda
în aceeaşi manieră. [CD/AUX] pentru redarea CD-ului.
În timpul redării unui CD-R, calitatea sunetului
poate fi redusă din cauza calităţii CD-R-ului,
metodei de înregistrare, calităţii muzicii
înregistrate şi a modului în care a fost
manevrat CD-R-ul. Multe melodii pot fi sărite,
puteţi întâmpina dificultăţi în găsirea unei
melodii şi/sau în încărcare şi ejectare.
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–37

ÎNCĂRCARE CD EJECTARE CD DISC URMĂTOR/PRECEDENT


Această unitate poate reţine până la 6 discuri. Apăsaţi comanda [EJECT] şi unitatea Apăsaţi butonul pentru funcţii de sub
Pasul 1: Apăsaţi comanda [LOAD] va afişa numărul discului introdus în unitate. „DISC+/Disc-” pentru a schimba discul;
şi unitatea va afişa numărul discului lipsă. Apăsaţi butonul pentru funcţii de sub număr unitatea va reda prima melodie a discului
şi discul va fi ejectat din tăviţa unităţii. următor/precedent.
Pasul 2: Apăsaţi butonul pentru funcţii
de sub numărul discului pe care doriţi Trageţi CD-ul afară.
să-l introduceţi. Apăsaţi comanda [EJECT] mai mult MELODIA URMĂTOARE/
Pasul 3: Introduceţi un CD în slot de 1 secundă şi unitatea va ejecta discurile, PRECEDSENTĂ
cu eticheta în sus după care acesta în ordine. Apăsaţi comanda [>>/<<] şi unitatea va începe
va fi retractat în mod automat şi redat. redarea melodiei următoare/precedente.
Pentru a introduce mai multe CD-uri, procedaţi PAUZĂ
în felul următor: DERULARE RAPIDĂ ÎNAINTE/ÎNAPOI
Apăsaţi comanda [CD/AUX] pentru
Pasul 1: Ţineţi apăsat butonul pentru a întrerupe redarea CD-ului. Ţineţi apăsată comanda [>>/<<] şi unitatea
încărcare 1 secundă. Veţi auzi un bip va derula rapid înainte/înapoi.
şi va fi afişat un mesaj pentru încărcarea Mesajul „PAUSE” (pauză) va clipi pe afişaj.
mai multor discuri. Apăsaţi din nou comanda [CD/AUX] pentru
Pasul 2: Respectaţi instrucţiunile afişate a continua redarea CD-ului.
când introduceţi discurile. Dacă radioul este conectat la unitatea auxiliară,
CD playerul poate încărca până la 6 discuri. funcţia pauză nu este disponibilă.

NOTĂ
Apăsaţi din nou comanda LOAD pentru
a anula modul de încărcare CD-uri.
4–38 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

FOLOSITEA UNUI CD MP3/WMA


RPT (REPETARE) INT (SCANARE): FORMAT MP3/WMA
Pasul 1: Apăsaţi comanda [MENU] Pasul 1: Apăsaţi comanda [MENU] Dacă înregistraţi un CD în format MP3/WMA
şi radioul va afişa funcţiile suplimentare şi radioul va afişa funcţiile suplimentare cu ajutorul computerului personal:
legate de discul redat. legate de discul redat. • Fişierele MP3/WMA trebuie înregistrate pe
Pasul 2: Apăsaţi butonul pentru funcţie Pasul 2: Apăsaţi butonul pentru funcţie un CD-R.
de sub „RPT” şi unitatea va reda de sub „INT” şi unitatea va reda • Nu combinaţi pe acelaşi disc înregistrări
continuu melodia curentă. consecutiv primele secunde ale tuturor audio standard cu fişiere MP3/WMA.
melodiilor. • Fiecare fişier MP3/WMA trebuie să aibă
Pentru a anula această funcţie, apăsaţi din nou o extensie mp3 sau .wma; alte extensii
butonul pentru funcţie de sub „RPT”. Pentru a anula această funcţie, apăsaţi din pentru fişiere nu vor funcţiona.
nou butonul pentru funcţie de sub „INT”. • Fişierele pot fi înregistrate cu un număr
RDM (CĂUTARE ALEATORIE): de biţi variabil sau fix. Titlul melodiei,
numele artistului şi numele albumului pot fi
Pasul 1: Apăsaţi comanda [MENU] afişate de unitate când înregistrarea s-a făcut
şi radioul va afişa funcţiile suplimentare cu ajutorul tagurilor ID3, versiune 1 şi 2.
legate de discul redat. • Creaţi un folder a cărei structură să vă
Pasul 2: Apăsaţi butonul pentru funcţie uşureze găsirea melodiei în timp ce
de sub „RDM” şi unitatea va reda conduceţi. Aranjaţi melodiile albumelor
melodiile aleatoriu. cu ajutorul folderelor; câte un folder pentru
Pentru a anula această funcţie, apăsaţi din nou fiecare album. Fiecare folder sau album
butonul pentru funcţie de sub „RDM”. trebuie să conţină 18 melodii sau mai puţine.
• Atunci când înregistraţi un disc în format
MP3/WMA folosind funcţia înregistrări
multiple, asiguraţi-vă că discul este complet
înregistrat. În mod normal, este mai bine
să înregistraţi tot discul odată.
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–39

CD playerul va putea citi şi reda maximum DIRECTOR SURSĂ Când un CD conţine numai fişiere audio
50 de foldere, 5 sesiuni şi 999 de fişiere. Directorul sursă va fi tratat ca un folder. comprimate, dar nu şi foldere, fişierele vor
Numele lungi ale fişierelor şi numele Dacă directorul sursă conţine fişiere audio fi localizate sub directorul sursă. Când unitatea
folderelor pot folosi mai mult spaţiu comprimate, directorul va fi afişat ca SURSĂ. afişează numele folderului, va afişa şi SURSA.
de memorare decât este necesar. Pentru Toate fişierele înregistrate imediat
a folosi cât mai util spaţiul de pe disc, micşoraţi sub directorul sursă vor fi accesate înaintea
numele fişierelor şi ale folderelor. Pot fi redate ORDINEA REDĂRII
oricărui alt director.
şi CD-uri în format MP3/WMA care nu au Melodiile vor fi redate în următoarea ordine:
folosit la înregistrare foldere. Sistemul poate
• Redarea va începe de la prima melodie
suporta până la 8 foldere mari, totuşi, micşoraţi DIRECTOR/FOLDER GOL de sub directorul principal.
la maximum folderele pentru a reduce
Dacă într-un director sursă/într-un folder există • Când melodiile din directorul principal
complexitatea şi confuzia în încercarea
undeva în structura acestuia numai foldere/ au fost redate, redarea va continua
de a localiza un anumit folder în timpul redării.
subfoldere, care nu conţin fişiere comprimare cu fişierele, în funcţie de numerele
Dacă CD-ul conţine mai mult de maximum
în cadrul acestora, CD playerul va trece acestora.
50 de foldere, 5 sesiuni şi 999 de fişiere,
la folderul următor din structura directorului • După redarea ultimei melodii al ultimului
CD playerul vă va permite accesul şi navigarea
care conţine fişiere audio comprimate iar folder, CD playerul va reîncepe redarea
până la cota maximă, iar articolele care
folderul gol nu va fi afişat sau numerotat. de la prima melodie a primului folder
depăşesc această cotă vor fi ignorate.
sau director sursă.
LIPSĂ FOLDER
Când un CD conţine numai fişiere comprimate,
fişierele vor fi localizate sub directorul sursă.
Funcţiile folderului următor/precedent nu
vor fi operaţionale pe un CD care a fost
înregistrat fără foldere. Când se afişează
numele folderului, unitatea va afişa SURSA.
4–40 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

FIŞIER DE SISTEM ŞI MUNE Dacă radioul este închis sau contactul este Dacă nu observaţi nici un defect, încercaţi
Va fi afişat numele melodiei în format ID3. decuplat cu un CD în CD player, CD-ul va cu un CD care ştiţi că este bun.
Dacă numele melodiei nu este prezentat în rămâne în unitate. Când în CD player se află un Nu aplicaţi nici un fel de etichete pe CD;
format ID3, atunci unitatea va afişa numele CD şi contactul este cuplat, radioul trebuie acestea pot fi prinse în CD player.
fişierului fără extensie (de exemplu, pornit înainte de începerea redării CD-ului. Dacă un CD este înregistrat pe computerul
MP3/WMA). Când contactul este cuplat şi radioul este personal şi este necesară o etichetă
pornit, CD-ul va fi redat când radioul cu conţinutul CD-ului, încercaţi să
Numele melodiei mai mare de 32 de caractere se opreşte, dacă CD playerul a fost ultima
sau 4 pagini, va fi scurtat. Nu vor fi afişate inscripţionaţi CD-ul în partea de sus
sursă audio selectată. cu ajutorul unui marker.
cuvinte din ultima pagină a textului şi extensia CD playerul poate reda CD-uri mici de 8 cm
numelui fişierului. cu ajutorul unui inel adaptor. CD-urile NOTĂ
de dimensiuni normale precum şi cele
de dimensiuni mai mici sunt încărcate Dacă lipiţi o etichetă pe un CD,
REDAREA UNUI CD MP3/WMA introduceţi mai mult de un CD în slot
în aceeaşi manieră.
Cu contactul cuplat, introduceţi parţial simultan, sau încercaţi să redaţi
În timpul redării unui CD-R, calitatea sunetului
un CD în slot, cu eticheta în sus. CD playerul un CD zgâriat sau defect, puteţi defecta
poate fi redusă din cauza calităţii CD-R-ului,
îl va trage în interior, îl va încărca, va verifica CD playerul. Când utilizaţi CD playerul,
metodei de înregistrare, calităţii muzicii folosiţi numai CD-uri de calitate bună
fişierele şi apoi va fi afişat mesajul înregistrate şi a modului în care a fost fără etichete, încărcaţi doar câte un CD
MP3 sau WMA. Trebuie să înceapă redarea. manevrat CD-R-ul. Multe melodii pot fi sărite, şi nu introduceţi în CD player sau în slotul
Nu puteţi introduce un CD cu contactul puteţi întâmpina dificultăţi în găsirea unei acestuia materiale străine, lichide sau alte
decuplat. melodii şi/sau în încărcare şi ejectare. Dacă reziduuri.
Când începe redarea unei melodii noi, apar astfel de probleme, verificaţi suprafaţa
vor fi afişate numele şi numărul melodiei. inferioară a CD-ului. Dacă suprafaţa CD-ului
este deteriorată, ca de exemplu, fisurată,
crăpată sau zgâriată, CD-ul nu va fi redat
corect. Dacă suprafaţa CD-ului este foarte
murdară, pentru mai multe informaţii,
vezi Întreţinerea CD-urilor.
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–41

Dacă este afişat un mesaj de eroare, MOD DIRECTOR/ MOD ALL PORNIRE/OPRIRE DERULARE
vezi „Mesaje CD” din această secţiune. Scanarea, funcţia de repetare, funcţia de redare Numele lung al fişierului este derulat
Toate funcţiile CD-ului lucrează la fel aleatorie sunt operaţionale în folder când de la dreapta spre stânga, când funcţia
în timpul redării unui CD MP3WMA, modul All este activ. de derulare este activată.
cu excepţia celor prezentate aici. Pentru mai Pasul 1: Apăsaţi comanda [MENU] Pasul 1: Apăsaţi comanda [MENU]
multe informaţii, vezi „Redarea unui CD” şi radioul va afişa funcţiile suplimentare şi radioul va afişa funcţiile suplimentare
din această secţiune. legate de discul redat. legate de discul redat.
Pasul 2: Apăsaţi butonul pentru funcţie Pasul 2: Apăsaţi butonul pentru funcţie
de sub „ALL” şi modul „All” va comuta de sub „Scroll” şi unitatea va reda
în modul „DIR” (director). continuu melodia curentă.
Pentru a anula modul director, apăsaţi din nou Pentru a anula această funcţie, apăsaţi din nou
butonul pentru funcţie de sub „DIR”. butonul pentru funcţie de sub „RPT”.

AFIŞARE INFORMAŢII ID3


Apăsaţi comanda [INFO]; unitatea va afişa
informaţiile ID3 ale fişierelor curente.
4–42 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

MESAJE CD MOD AUX


CHECK CD (VERIFICARE CD): Dacă este Dacă o eroare se repetă sau dacă eroarea nu Unitatea are o intrarea auxiliară (diametru
afişat acest mesaj şi/sau CD-ul este ejectat, poate fi corectată, adresaţi-vă unui Partener de 3,5 mm), localizată în partea dreapta-jos
motivul poate fi unul din următoarele: Chevrolet. Dacă unitatea afişează un mesaj a panoului frontal.
• Este foarte cald. Când temperatura revine de eroare, copiaţi-l şi înmânaţi-l Partenerului Aceasta nu este o ieşire audio; nu introduceţi
la normal, CD-ul poate fi redat. Chevrolet când îi raportaţi problema. mufa căştilor în intrarea auxiliară frontală.
• Rulaţi pe un drum foarte accidentat. Totuşi, puteţi conecta o unitate audio externă,
Când rulaţi pe un drum mai uniform, ca de exemplu, un iPod, un laptop, un MP3
CD-ul poate fi redat. player, o magazie de CD-uri, un receptor
• CD-ul este murdar, zgâriat, XM™ etc, la intrarea auxiliară, pentru
ud sau cu eticheta în jos. a asculta o altă sursă audio.
• Aerul este foarte umed. În acest caz,
aşteptaţi circa o oră şi apoi încercaţi
SELECTARE MOD INTRARE AUXILIARĂ
din nou.
(AUX IN)
• Formatul CD-ului nu este compatibil.
Vezi „Format MP3” din această Apăsaţi comanda [CD/AUX] în alt mod
secţiune. de redare.
• Poate a intervenit o problemă în timpul Dacă mufa auxiliară nu detectează prezenţa
înregistrării CD-ului. unei mufe de ieşire, modul auxiliar
• Este posibil ca eticheta să se fi prins va fi dezactivat.
în CD player.
Dacă CD-ul nu este redat corect din alte
motive, încercaţi cu un CD care ştiţi că este
bun.
CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO 4–43

SISTEM DE SIGURANŢĂ
Sistemul de siguranţă va proteja radioul DEZACTIVAREA BLOCĂRII
NOTĂ
împotriva furtului. DE SIGURANŢĂ
Odată ce a fost înregistrat un cod ID,
Când împreună cu funcţia de blocare Opriţi radioul.
acel cod ID va fi necesar pentru
de siguranţă este înregistrat un cod ID, ➮ Apăsaţi comanda [POWER] şi simultan dezactivarea blocării de siguranţă.
chiar dacă sistemul este furat şi instalat ţineţi apăsată comanda [INFO] şi butonul Asiguraţi-vă că nu uitaţi codul
altundeva, acesta nu poate fi folosit decât pentru funcţie, ultimul din stânga. de siguranţă.
dacă este introdus codul ID înregistrat.
Modul de înregistrare a codului ID va fi stabilit Dacă este introdus un cod incorect
Setări de siguranţă (înregistrare cod ID) în zece încercări succesive de dezactivare
iar pe afişaj vor apărea cifrele de la 1 la 6.
Opriţi radioul. a blocării de siguranţă, timp
➮ Apăsaţi butonul pentru funcţii de sub de aproximativ o oră nu se vor permite
➮ Apăsaţi comanda [POWER] şi simultan „1 to 6” de pe afişaj pentru a introduce alte încercări.
ţineţi apăsată comanda [INFO] şi butonul codul format din patru cifre.
pentru funcţie, ultimul din stânga.
➮ Apăsaţi comanda [POWER].
Modul de înregistrare a codului ID va fi stabilit
În cazul în care codul introdus corespunde
iar pe afişaj vor apărea cifrele de la 1 la 6.
codului înregistrat, se dezactivează blocarea
➮ Apăsaţi butonul pentru funcţii de sub de siguranţă şi radioul este oprit.
„1 to 6” de pe afişaj pentru a introduce
codul format din patru cifre.
➮ Apăsaţi comanda [POWER].
Va fi înregistrat codul ID şi radioul se va opri.
4–44 CONTROL CLIMATIZARE ŞI SISTEM AUDIO

COMENZILE DE PE VOLAN*
Principalele operaţii ale sistemului audio se pot 1. Buton pornit-oprit 4. Buton SEEK (căutare)
realiza cu ajutorul comenzilor de pe volan. Pornire: Apăsaţi butonul. 1) MOD RADIO: Apăsaţi butonul mai
Oprire: Apăsaţi butonul mai mult mult de 1 secundă pentru a localiza
de 1 secundă. postul radio presetat. (Setări favorite
Anulare sonor: Apăsaţi butonul când #1 #2 #3 #4...)
unitatea este pornită. Apăsaţi butonul mai mult de 1 secundă
2. Buton pentru volum pentru a căuta postul următor.
Creşte 1 pas: Apăsaţi butonul mai mult 2) MOD CDP: Apăsaţi butonul mai mult
de 1 secundă şi radioul va creşte volumul. de 1 secundă pentru a trece
Creştere automată volum: Apăsaţi la următoarea melodie.
butonul mai mult de 1 secundă şi radioul (Track01 Track02 ...)
va creşte volumul pas cu pas. (Melodia 01, Melodia 02...)
3. Buton pentru reducere volum Apăsaţi butonul mai mult de 1 secundă
Apăsaţi acest buton pentru a reduce pentru derularea rapidă înainte
volumul. a melodiei.
Descreşte 1 pas: Apăsaţi butonul mai mult
5. Buton MODE
de 1 secundă şi radioul va reduce
volumul. Ori de câte ori este apăsat butonul,
Reducere continuă: Apăsaţi butonul mai modurile se vor schimbă în următoarea
mult de 1 secundă şi radioul va reduce ordine.
PWR volumul pas cu pas. FM AM (CDP) (AUX) FM…
VO L Dacă nu este introdus nici un CD,
SEEK unitatea va sări peste modul CDP.
VO L
Radioul va sări modul AUX, dacă nu
MODE
există o mufă aux jack conectată la priză.
SITUAŢII DE URGENŢĂ

• ROATĂ DE REZERVĂ, CRIC ŞI SCULE ................5-2 • TRACTAREA AUTOVEHICULULUI......................5-10


• ÎNLOCUIREA UNEI ANVELOPE DEZUMFLATE ...5-3 • BALANSAREA AUTOVEHICULULUI...................5-13
• PORNIREA MOTORULUI CU CABLURI • SUPRAÎNCĂLZIRE................................................5-14
CONECTATE LA ACUMULATORUL
ALTUI VEHICUL ..................................................... 5-7
5–2 SITUAŢII DE URGENŢĂ

ROATĂ DE REZERVĂ,
CRIC ŞI SCULE Scoaterea cricului şi a cheii pentru roţi
NOTĂ
Roata de rezervă, cricul şi sculele 1. Deschideţi hayonul.
autovehiculului sunt localizate în portbagaj, La anumite modele, autovehiculul este
dotat cu cric cu mâner. 2. Ridicaţi capitonajul podelei şi localizaţi
sub bara de protecţie spate.
şurubul fluture.
AVERTISMENT 3. Scoateţi şurubul fluture de pe cric,
rotindu-l în sens antiorar.
Depozitaţi întotdeauna roata de rezervă,
cricul, sculele şi alte echipamente în 4. Scoateţi cricul şi trusa de scule.
spaţiile destinate. 5. Scoateţi chingile de fixare a sacului în care
• Nu depozitaţi cricul, roata de rezervă se află sculele. Apoi scoateţi cheia pentru
sau alte echipamente în habitaclu. roţi (sau mânerul cricului*) din sac.
În caz de oprire bruscă sau coliziune,
echipamentele insuficient fixate pot
fi proiectate în habitaclu, provocând
leziuni ocupanţilor.

C7D5015A (Tip cric cu mâner) C05E195A C7E5001A


SITUAŢII DE URGENŢĂ 5–3

ÎNLOCUIREA UNEI ANVELOPE


Scoaterea roţii de rezervă Specificaţii cric DEZUMFLATE
1. Utilizaţi o şurubelniţă cu cap plat pentru Sarcina utilă maximă: 900 kg Dacă o anvelopă face pană, respectaţi
a desprinde capacul orificiului de deasupra următoarele instrucţiuni de siguranţă înainte
barei de protecţie spate. AVERTISMENT de a o schimba.
2. Utilizaţi manivela furnizată împreună Cricul a fost proiectat pentru a fi utilizat Măsuri de siguranţă la schimbarea
cu autovehiculul pentru a slăbi bolţul cu care numai la autovehiculul dumneavoastră. unei roţi
este fixată roata de rezervă.
3. Desfăşuraţi cablul de pe suportul roţii • Nu folosiţi cricul din dotarea 1. Aprindeţi luminile de avarie
de rezervă, situat sub bara de protecţie spate. autovehiculului dumneavoastră 2. Trageţi pe marginea şoselei, într-un loc
4. Scoateţi roata de rezervă din suportul la alte autovehicule. sigur, izolat de trafic.
dedicat. • Nu depăşiţi niciodată sarcina maximă 3. Parcaţi pe o suprafaţă plană şi solidă.
NOTĂ admisă pe cric. Vezi în index „PARCARE
Folosirea cricului la alte autovehicule AUTOVEHICUL”.
Pentru a elimina zgomotele produse
de deplasarea cricului şi sculelor poate cauza deteriorarea acestora 4. Opriţi motorul şi scoateţi cheia din contact.
în portbagaj, când autovehicul este şi a cricului dumneavoastră, precum
şi leziuni utilizatorului. 5. Trageţi frâna de mână.
în mişcare, fixaţi-le corect sub
capitonajul podelei. 6. Cereţi pasagerilor să coboare
din autovehicul şi să rămână într-un
loc sigur.
7. Amplasaţi o pană de blocare, o bucată
de lemn sau o piatră în faţa şi în spatele
roţii diagonal opuse anvelopei care trebuie
schimbată.
Nerespectarea acestor măsuri de siguranţă
poate cauza alunecarea autovehiculului
de pe cric, existând posibilitatea provocării
C7E5003A
de leziuni grave.
5–4 SITUAŢII DE URGENŢĂ

Înlocuirea unei anvelope dezumflate 3. Fixaţi cheia pentru roţi pe capul bolţului
ATENŢIE
1. Scoateţi cricul, cheia pentru roţi cricului şi rotiţi cheia pentru roţi în sens orar.
(sau mânerul cricului) şi roata de rezervă Nu scoateţi complet nici o piuliţă înainte Această mişcare va ridica puţin capul
din spaţiul de depozitare din portbagaj, de ridicarea roţii de pe sol. de ridicare.
de sub bara de protecţie spate. 4. Aşezaţi cricul conform ilustraţiei de mai jos.
Sunt prevăzute puncte de ridicare pentru
2. Folosiţi cheia pentru roţi pentru a slăbi poziţionarea cricului pe şasiul autovehiculului,
fiecare piuliţă a roţii cu o singură tură. sub portierele din faţă şi din spate.
5. Amplasaţi vertical cricul în dreptul suprafeţei
canelate corespunzătoare, în faţa sau în spatele
roţii pe care intenţionaţi să o schimbaţi.
ATENŢIE
Nu încercaţi ridicarea autovehiculului
înainte de poziţionarea corectă a cricului
şi fixarea corespunzătoarea a acestuia
atât faţă de autovehicul, cât şi de sol.

Slăbire
(Tip cric cu mâner) C05E196A C7D5016A
SITUAŢII DE URGENŢĂ 5–5

6. Ridicaţi autovehiculul rotind cheia pentru 7. Scoateţi complet piuliţele roţii,


AVERTISMENT
roţi (sau mânerul cricului*) în sens orar, rotindu-le în sens antiorar.
până la fixarea fermă a capului de ridicare • Nu vă aşezaţi niciodată sub autovehicul 8. Scoateţi roata.
în punctul de ridicare şi până la ridicarea şi nu porniţi niciodată motorul atât timp
roţii de pe sol cu circa 2,5 cm. cât autovehiculul este ridicat pe cric. 9. Montaţi roata de rezervă pe butucul roţii.
Autovehiculul poate aluneca de pe cric ATENŢIE
ATENŢIE
şi cauza răniri grave sau fatale.
Pe măsură ce cricul ridică autovehiculul, • Nu ungeţi niciodată piuliţele
asiguraţi-vă de poziţionarea cricului cu ulei sau vaselină.
astfel încât acesta să nu alunece. • Utilizaţi întotdeauna piuliţe adecvate.

NOTĂ
• Duceţi cât mai curând posibil
autovehiculul la un centru de reparaţii,
Nu ridicaţi autovehiculul mai mult decât pentru strângerea piuliţelor de roată
este necesar pentru schimbarea roţii. conform specificaţiilor Chevrolet.
Vă recomandăm un Partener
Chevrolet.
Dacă sunt strânse incorect, piuliţele
de roată se pot slăbi.

Mâner cric

Cric

Cheie pentru roţi


(Tip cric cu mâner) S3W5023A
5–6 SITUAŢII DE URGENŢĂ

10. Reinstalaţi piuliţele roţii. Strângeţi fiecare 13. Agăţaţi suportul roţii de rezervă de tija
NOTĂ
piuliţă cu mâna până când roata este fixată de sprijin şi strângeţi şurubul introdus
ferm pe butuc. în orificiul de deasupra barei spate la un Roata de rezervă cu anvelopă compactă
11. Rotiţi cheia pentru roţi (sau mânerul cuplu de 6 Nm, pentru a ridica suportul este destinată numai utilizării temporare.
cricului*) spre stânga şi coborâţi roţii de rezervă.
autovehiculul pe sol. Apelaţi la un atelier service autorizat
12. Strângeţi ferm piuliţele de roată, 14. Agăţaţi cablul şi reinstalaţi capacul pentru a remedia problema cat mai
la un cuplu de 125 Nm, în diagonală. orificiului de acces în poziţia iniţială. curând posibil. Vă recomandăm un
1 2 3 4 5 15. Asiguraţi cricul şi sculele în poziţia lor Partener Chevrolet.
(Vezi ilustraţia de mai jos). iniţială ca şi roata cu pană, în portbagaj.

AVERTISMENT ATENŢIE
Asiguraţi-vă că piuliţele folosite sunt de tipul Nu depozitaţi roata cu pană în poziţia
adecvat şi că sunt strânse la un cuplu corect. de sub bara de protecţie spate, unde era
Folosirea de piese necorespunzătoare situată anvelopa de rezervă. Roata
sau montarea de piuliţe incorect strânse cu pană se poate deplasa din această
poate cauza desprinderea acestora poziţie.
de pe autovehicul, respectiv de pe roată.
AVERTISMENT
Nu depozitaţi cricul şi sculele în
compartimentul destinat pasagerilor.
În cazul unei opriri bruşte sau al unei
coliziuni, echipamentul care nu este fixat
corespunzător poate fi proiectat
în interiorul autovehiculului şi provoca
rănirea ocupanţilor.
SITUAŢII DE URGENŢĂ 5–7

PORNIREA CU CABLURI
CONECTATE
ATENŢIE ATENŢIE
LA ACUMULATORUL ALTUI
Când utilizaţi cricul, autovehiculul (Continuare) VEHICUL
se poate dezechilibra şi deplasa,
• Înainte de ridicarea pe cric, asiguraţi-vă
deteriorându-se şi provocând rănirea ATENŢIE
că frâna de mână este trasă,
celor din jur.
iar transmisia este în treapta 1 • Nu încercaţi pornirea autovehiculului
• Utilizaţi cricul din dotare în poziţie
sau marşarier (transmisie manuală) prin împingere sau tractare.
corectă de ridicare.
sau în poziţia P (transmisie automată).
• Când utilizaţi cricul pentru ridicarea Aceasta poate defecta catalizatorul
autovehiculului, cricul trebuie • Nu ridicaţi autovehiculul şi nu şi transmisia automată şi poate provoca
poziţionat perpendicular pe sol. schimbaţi roata în apropierea zonei rănirea celor din jur.
• Nu vă aşezaţi sub un autovehicul ridicat de trafic.
pe cric. Puteţi porni autovehiculul cu acumulatorul
• Nu porniţi autovehiculul când acesta ATENŢIE descărcat prin transferarea energiei electrice
este ridicat pe cric. Apelaţi la un atelier auto sau serviciu de la acumulatorul altui autovehicul.
• Înainte de ridicarea autovehiculului de depanare pentru asistenţă tehnică în
pe cric, toţi pasagerii vor părăsi cazul în care condiţiile nu sunt propice AVERTISMENT
autovehiculul şi vor staţiona departe ridicării autovehiculului pe cric sau nu Acumulatoarele pot exploda. Puteţi suferi
de autovehicul şi zona de trafic. sunteţi sigur că puteţi efectua operaţia în arsuri din cauza acidului din acumulator,
• Folosiţi cricul numai pentru schimbarea siguranţă. iar scurtcircuitul vă poate provoca răniri
roţilor. sau deteriora autovehiculul.
• Nu ridicaţi autovehiculul pe o suprafaţă
înclinată sau alunecoasă. • Nu expuneţi acumulatorul la flăcări
• Utilizaţi punctul de ridicare cel mai sau scântei.
apropiat de roata care trebuie • Nu vă aplecaţi asupra acumulatorului
schimbată. în timpul pornirii cu cabluri conectate
• Blocaţi roata situată în diagonală faţă la acumulatorul altui vehicul
de roata care trebuie schimbată.
(Continuare) (Continuare)
5–8 SITUAŢII DE URGENŢĂ

Înainte de pornirea cu cabluri conectate Conectarea cablurilor pentru pornire


AVERTISMENT
la acumulatorul altui vehicul Pentru a porni autovehiculul cu cabluri
(Continuare)
1. Trageţi frâna de mână. conectate la acumulatorul altui vehicul,
• Nu permiteţi bornelor cablurilor 2. Pentru autovehiculele cu transmisie conectaţi cablurile de alimentare în odinea
să se atingă între ele. automată, comutaţi în poziţia PARK, următoare:
• Purtaţi ochelari de protecţie când iar pentru cele cu transmisie manuală, 1. Conectaţi un capăt al primului cablu
lucraţi în apropierea unui acumulator. selectaţi poziţia neutră. la borna pozitivă a acumulatorului donator
• Nu permiteţi lichidului din acumulator 3. Opriţi toate accesoriile electrice. (marcată prin semnul „+” pe carcasa
să intre în contact cu ochii, pielea, acumulatorului sau pe bornă).
materiale textile sau suprafeţe vopsite. ATENŢIE 2. Conectaţi celălalt capăt al aceluiaşi cablu
• Asiguraţi-vă că acumulatorul donator • Opriţi sistemul audio înainte la borna pozitivă a acumulatorului
are aceeaşi tensiune la borne ca de pornirea cu cabluri conectate descărcat (semnul „+”).
şi acumulatorul care primeşte energie la acumulatorul altui vehicul. În caz 3. Conectaţi primul capăt al celuilalt cablu
electrică pentru pornire. contrar, puteţi deteriora sistemul audio. la borna negativă a acumulatorului donator
• Nu deconectaţi acumulatorul descărcat (marcată prin semnul „-” pe carcasa
de la autovehicul. AVERTISMENT acumulatorului sau pe bornă).
Nerespectarea acestor măsuri • Aşezaţi întotdeauna cablurile
de precauţie sau a instrucţiunilor de mai de alimentare de la acumulatorul
jos privitoare la pornirea cu cabluri donator astfel încât acestea să nu poată
conectate la acumulatorul altui vehicul fi prinse de piesele mobile din
poate provoca explozia acumulatorului, compartimentul motor.
cauzând arsuri sau scurtcircuit electric. În caz contrar, puteţi deteriora
Acesta poate deteriora sistemul electric autovehiculul şi provoca răniri grave.
al ambelor autovehicule şi provoca răniri
grave celor din jur.
C7E5015A
SITUAŢII DE URGENŢĂ 5–9

4. Conectaţi celălalt capăt al celui de-al doilea Odată ce autovehiculul cu acumulatorul


AVERTISMENT
cablu de alimentare la masă, la celălalt anterior descărcat a pornit:
Ultima conexiune la acumulatorul care vehicul - de exemplu, la un suport de oţel
1. Deconectaţi cu atenţie împământarea (-).
necesită încărcarea NU trebuie făcută fixat de blocul motor.
Începeţi cu autovehiculul cu acumulatorul
la borna negativă (–). 5. Motorul autovehiculului ce furnizează descărcat. Lăsaţi autovehiculul
• Ataşaţi clema pentru ultima conexiune energia necesară pornirii asistate poate cu acumulatorul descărcat pornit.
la o brăţară de oţel fixată prin şuruburi fi menţinut în funcţiune în timpul
2. Deconectaţi cablul legat la borna negativă
de blocul motor. alimentării cu energie.
a acumulatorului donator.
• Această ultimă conexiune trebuie să se NOTĂ 3. Deconectaţi cablul „+” de la ambele
afle cât mai departe posibil acumulatoare. Depozitaţi cablurile
de acumulator. Încercările de a porni motorul
de alimentare împreună cu roata
cu acumulatorul descărcat trebuie
Conectarea cablului de alimentare de rezervă.
efectuate la intervale de aproximativ
la borna negativă a acumulatorului 4. Lăsaţi motorul autovehiculului
un minut şi nu trebuie să dureze mai
descărcat poate da naştere unui cu acumulatorul descărcat să funcţioneze
multe de 15 secunde fiecare.
arc electric şi provoca explozia circa 20 de minute. Aceasta va permite
acumulatorului. încărcarea acumulatorului de către
Un asemenea eveniment poate avea sistemul de încărcare.
ca rezultat rănirea gravă a celor din jur 5. Dacă acumulatorul se descarcă din nou,
sau deteriorarea autovehiculului. adresaţi-vă unui atelier service autorizat.
Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
5–10 SITUAŢII DE URGENŢĂ

TRACTAREA
AUTOVEHICULULUI Tractarea autovehiculului cu una din 5. Tractaţi autovehiculul cu roţile din faţă
Dacă este necesară tractarea autovehiculului, punţi ridicate ridicate de pe sol.
contactaţi un atelier service autorizat 1. Aprindeţi luminile de avarie.
sau o companie de tractare. Vă recomandăm ATENŢIE
2. Rotiţi contactul în poziţia ACC (accesorii).
un Partener Chevrolet. 3. Poziţionaţi transmisia (fie automată, • Nu utilizaţi sisteme de ridicare
fie manuală) în poziţia NEUTRĂ. cu cabluri pentru tractarea
AVERTISMENT 4. Eliberaţi frâna de mână. autovehiculului.
• Nu permiteţi niciodată prezenţa ATENŢIE • Utilizaţi platforme sau echipamente
pasagerilor într-un autovehicul tractat. Dacă autoturismul trebuie tractat de ridicare a roţilor.
• Nu tractaţi niciodată un autovehicul cu spatele la sensul de mers, folosiţi un
la viteze peste limita de siguranţă echipament pentru ridicarea roţilor faţă.
sau limitele semnalizate. • Nu tractaţi niciodată autovehiculul
• Nu tractaţi niciodată un autovehicul cu spatele la sensul de mers cu roţile din
cu părţi deteriorate care nu sunt bine faţă pe carosabil.
fixate pe acesta. Tractarea autovehiculului cu roţile
Nerespectarea acestor măsuri poate cauza din faţă pe carosabil poate cauza
rănirea celor din jur. deteriorarea gravă a transmisiei.

C7E5010A C7E5011A C7E5012A


SITUAŢII DE URGENŢĂ 5–11

Tractarea autovehiculului cu sistem Dacă nu este posibilă folosirea unei platforme TRACTAREA DE URGENŢĂ
de tracţiune integrală de remorcare, folosiţi un dispozitiv
În caz de urgenţă, dacă nu este disponibil nici
Cea mai bună metodă de remorcare a unui de remorcare ca cel din ilustraţia de mai jos.
un serviciu de remorcare, autovehiculul
autovehicul echipat cu sistem de tracţiune dumneavoastră poate fi tractat temporar
ATENŢIE
integrală (AWD), pentru a evita orice cu ajutorul unui cablu fixat de unul din inelele
deteriorări potenţiale, este platforma Dacă tractaţi un autovehicul echipat de tractare de urgenţă.
de remorcare. cu sistem de tracţiune integrală (AWD)
cu roţile din faţă sau din spate rulând
pe sol, sistemul de tracţiune Inelul frontal de tractare
al autovehiculului se poate deteriora
Inelul frontal de tractare se află sub bara
iremediabil.
de protecţie faţă. Este necesară prezenţa unui
• Nu tractaţi niciodată autovehiculul şofer în autovehicul pentru a-l dirija
cu roţile din faţă şi din spate rulând şi a acţiona frânele.
pe sol.
Acest tip de remorcare poate fi efectuat doar
pe suprafeţe dure, distanţe scurte şi la viteze
reduse.

Cârlig de fixare

Inelul frontal de tractare


C7E5004A C7E5005A C7E5016B
5–12 SITUAŢII DE URGENŢĂ

De asemenea, roţile, osiile, transmisia, Inel de tractare spate


AVERTISMENT
sistemul de direcţie şi frânele trebuie Pentru remorcarea altui autovehicul, utilizaţi
să fie în bună stare de funcţionare. În timpul tractării cu cablu de tractare,
inelul de tractare spate. Acesta trebuie utilizat
este posibilă pierderea controlului asupra
numai în situaţii de urgenţă. (de exemplu,
ATENŢIE autovehiculului tractat.
pentru a scoate un autovehicul dintr-un şanţ,
În timpul remorcării cu cablu de tractare, • Nu remorcaţi autovehiculul dacă roţile, banc de zăpadă sau noroi.)
este posibilă deteriorarea autovehiculului. transmisia, osiile, sistemul de direcţie
sau frânele sunt deteriorate. Pentru a utiliza inelul de tractare din spate,
Pentru a reduce daunele:
• Folosiţi inelul de tractare doar dacă procedaţi în felul următor:
• Nu scoateţi cheia din contact, întrucât
nu este disponibil niciun alt echipament aceasta va antrena blocarea direcţiei 1. Găsiţi inelul de tractare din spate sub
de tractare. şi va face autovehiculul imposibil capacul podelei, în portbagaj.
• Tractaţi autovehiculul numai de condus. 2. Deschideţi capacul de pe bara de protecţie
cu faţa la sensul de mers. spate şi înşurubaţi ferm inelul de tractare
• Evitaţi contactul cablului de tractare ATENŢIE în locaşul dedicat.
cu bara de protecţie.
• Asiguraţi fixarea fermă a cablului • Nu utilizaţi cârligul de amarare
de tractare de inelul de tractare, pentru transportul autovehiculului,
la ambele capete. Verificaţi prin pentru tractarea acestuia.
tragerea cablul de tractare. Autovehiculul poate fi avariat.
• Tractarea cu cablu de tractare poate
cauza deteriorarea gravă a transmisiei
automate. Pentru tractarea
autovehiculelor cu tracţiune automată,
folosiţi platforme de tractare
sau echipamente de ridicare a roţilor.
• Conduceţi încet şi evitaţi manevrele
bruşte.
C7D5012A
SITUAŢII DE URGENŢĂ 5–13

DEBLOCAREA
Când utilizaţi inelul de tractare din spate, AUTOVEHICULULUI
AVERTISMENT
cablul sau lanţul de tractare trebuie să fie Dacă sunteţi blocat în zăpadă, noroi sau alte
întinse întotdeauna pe direcţia de deplasare suprafeţe moi, procedura de mai jos vă poate Dacă încercaţi eliberarea autovehiculului
a autovehiculului. Nu exercitaţi forţe asupra permite deblocarea autovehiculului. atunci când este blocat în zăpadă,
cârligului de remorcare din direcţie laterală. 1. Întoarceţi volanul complet spre stânga, noroi etc.;
Pentru a preveni deteriorarea, evitaţi întinderea apoi spre dreapta. Astfel se va curăţa zona • Verificaţi mai întâi că nu există obiecte
bruscă a cablului de tractare. din jurul roţilor faţă. sau persoane în apropierea
2. Schimbaţi vitezele din marşarier într-o
treaptă pentru mers înainte şi invers. autovehiculului.
ATENŢIE
3. Evitaţi pe cât posibil rotirea în gol a roţilor. În timpul funcţionării, autovehiculul
• Nu utilizaţi cârligul de amarare 4. Eliberaţi pedala de acceleraţie în timpul se poate deplasa brusc în faţă sau în spate,
pentru transportul autovehiculului, schimbării treptelor de viteză. cauzând rănirea persoanelor
pentru remorcarea altui vehicul. 5. După selectarea unei trepte de viteză, apăsaţi sau deteriorarea obiectelor.
uşor pedala de acceleraţie.
Autovehiculul poate fi avariat. Dacă această procedură nu dă rezultate
după câteva încercări, e posibil ca autovehiculul
dumneavoastră să necesite tractarea. Consultaţi
„TRACTAREA AUTOVEHICULUI” de mai
sus, din această secţiune.

C7E5019A
5–14 SITUAŢII DE URGENŢĂ

SUPRAÎNCĂLZIRE
Dacă indicatorul nivel temperatură lichid Dacă ventilatorul nu funcţionează şi aburul
NOTĂ
de răcire se află în zone roşie sau dacă aveţi este vizibil, întreprindeţi următoarele:
Dacă încercaţi eliberarea autovehiculului, orice alt motiv să suspectaţi supraîncălzirea 1. Opriţi motorul.
respectaţi următoarele măsuri pentru motorului:
a preveni defectarea transmisiei şi altor 2. Îndepărtaţi-vă de autovehicul
1. Opriţi autovehiculul. şi nu deschideţi capota motorului.
componente:
2. Opriţi sistemul de aer condiţionat. 3. Lăsaţi motorul să se răcească.
• Nu acceleraţi în timpul schimbării
treptelor de viteză sau înainte 3. Lăsaţi motorul să funcţioneze la ralanti 4. Când aburul nu se mai vede, deschideţi
ca transmisia să fie complet cuplată câteva minute. cu atenţie capota.
fie în marşarier, fie într-o treaptă pentru 4. Asiguraţi-vă de funcţionarea ventilatorului 5. Apelaţi cât mai curând posibil la un atelier
mers înainte. de răcire. service autorizat. Vă recomandăm
• Nu turaţi motorul şi evitaţi rotirea un Partener Chevrolet.
în gol a roţilor. AVERTISMENT
Dacă ventilatorul funcţionează şi aburul
• Dacă autovehiculul rămâne blocat după Dacă aburul este vizibil, îndepărtaţi-vă nu este vizibil, întreprindeţi următoarele:
încercări repetate de eliberare, încercaţi de autovehicul până la răcirea motorului.
alte metode, cum ar fi tractarea. Aburul poate cauza arsuri grave. 1. Deschideţi cu atenţie capota.
2. Lăsaţi motorul la ralanti până se răceşte.
NOTĂ
3. Verificaţi nivelul lichidului de răcire.
Utilizarea sistemului de aer condiţionat
Dacă ventilatorul funcţionează, dar
în timpul urcării unei pante lungi sau
în condiţii de trafic greu, poate cauza temperatura motorului nu scade,
supraîncălzirea motorului. întreprindeţi următoarele:
1. Opriţi motorul.
2. Deschideţi cu atenţie capota.
3. Permiteţi motorului să se răcească.
4. Verificaţi nivelul lichidului de răcire.
SITUAŢII DE URGENŢĂ 5–15

Dacă nivelul lichidului de răcire este scăzut,


AVERTISMENT
verificaţi dacă nu există scurgeri
la următoarele componente: Vapori fierbinţi provenind de la lichidul
de răcire pot fi eliberaţi sub presiune,
1. Radiator.
ceea ce poate cauza răniri grave.
2. Furtunurile radiatorului.
• Nu scoateţi niciodată capacul
3. Racordurile radiatorului. rezervorului lichidului de răcire când
4. Furtunurile sistemului de încălzire. motorul sau radiatorul sunt fierbinţi.
5. Racordurile furtunurilor sistemului
de încălzire.
6. Pompa de apă.
Dacă descoperiţi scurgeri sau altă defecţiune,
sau dacă se mai pierde agent de răcire,
apelaţi imediat la un atelier service autorizat.
Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
Nu conduceţi autovehiculul până la rezolvarea
acestor probleme.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE
A AUTOVEHICULULUI

• MĂSURI DE SIGURANŢĂ ................................................ 6-2 • FILTRU DE AER ............................................................. 6-25


• LISTĂ DE VERIFICĂRI A ŞOFERULUI............................ 6-4 • BUJII INCANDESCENTE ............................................... 6-26
• COMPARTIMENT MOTOR ............................................... 6-5 • FILTRU DE MOTORINĂ .................................................6-27
• ULEI DE MOTOR .............................................................. 6-8 • CUREA DE TRANSMISIE ...............................................6-28
• LICHID DE RĂCIRE ....................................................... 6-12 • BATERIA......................................................................... 6-29
• LICHID DE FRÂNĂ ŞI AMBREIAJ ................................ 6-14 • PEDALĂ DE FRÂNĂ ...................................................... 6-31
• LICHID PENTRU CUTIE DE VITEZE MANUALĂ.......... 6-15 • FRÂNĂ DE MÂNĂ .......................................................... 6-31
• LICHIDUL PENTRU CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ .. 6-17 • CONVERTIZOR CATALITIC .......................................... 6-32
• LICHID PENTRU SERVODIRECŢIE.............................. 6-19 • FILTRU DE PARTICULE DIESEL .................................. 6-33
• LICHID PENTRU CUTIA DE TRANSFER ...................... 6-20 • ROŢI ŞI ANVELOPE....................................................... 6-34
• LICHID PENTRU ANSAMBLUL CASETĂ • FILTRU SISTEM DE AER CONDIŢIONAT..................... 6-38
DIFERENŢIAL ................................................................ 6-22 • SIGURANŢE ................................................................... 6-40
• LICHID PENTRU SPĂLĂTORUL DE PARBRIZ............ 6-23 • LĂMPI ............................................................................. 6-45
• ŞTERGĂTOARE DE PARBRIZ ..................................... 6-24 • ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULUI ............................... 6-50
6–2 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Când efectuaţi lucrări de verificare • Nu conectaţi sau deconectaţi niciodată
AVERTISMENT
sau întreţinere a autovehiculului bateria sau orice componente tranzistorizate
dumneavoastră, luaţi măsuri de siguranţă pentru când contactul se află în poziţia ON • Treceţi contactul în poziţia OFF
a reduce riscurile de rănire sau deteriorare. (pornit). şi scoteţi cheia din contact înainte
de a efectua verificări sau lucrări sub
Măsuri generale de siguranţă ce trebuie • La conectarea cablurilor bateriei, acordaţi capota motorului.
respectate la efectuarea operaţiunilor atenţie specială respectării polarităţii.
de service asupra autovehiculului: Nu conectaţi niciodată cablul pozitiv Atingerea părţilor sub tensiune când
la borna negativă sau cablul negativ contactul se află în poziţia ON (pornit)
• Nu efectuaţi lucrări asupra motorului poate cauza electrocutare sau arsuri.
la borna pozitivă.
când acesta este fierbinte.
• Aveţi în vedere că bateria, cablurile AVERTISMENT
AVERTISMENT de aprindere şi cablajul autovehicului
Dacă trebuie să lucraţi în compartimentul
Convertizorul catalitic şi alte componente dumneavoastră conţin curenţi sau tensiuni
motor, scoateţi hainele largi sau bijuteriile
ale sistemului de evacuare pot deveni înalte. Aveţi grijă să nu cauzaţi un
care pot fi agăţate de componentele în
foarte fierbinţi în timpul funcţionării scurtcircuit. mişcare şi evitaţi apropierea de ventilator,
motorului. a curelele de transmisie sau de alte
Atingerea acestor componente în timpul componente în mişcare.
funcţionării motorului poate avea drept
rezultat arsuri severe. • Dacă trebuie să lăsaţi motorul pornit într-un
spaţiu închis, cum ar fi un garaj, asiguraţi-vă
• Nu vă aşezaţi niciodată sub autovehicul că există ventilaţie adecvată.
când acesta este ridicat pe cric. Dacă este • Depozitaţi uleiul, agentul de răcire
necesar să lucraţi sub autovehicul, utilizaţi şi alte lichide uzate în locuri unde copiii
sau animalele de casă nu au acces.
suporturi de siguranţă.
• Nu aruncaţi recipientele goale de ulei
• Menţineţi materialele incandescente, sau alte lichide, sau cele conţinând ulei
flăcările sau scânteile departe de baterie, sau lichide uzate, împreună cu deşeurile
carburant sau părţile care vin în contact menajere. Utilizaţi numai unităţile locale
cu carburantul. S3W6011A
autorizate de colectare a deşeurilor auto.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–3

• Dacă sunt necesare verificări sub capotă Ventilatorul de răcire din compartimentul Pentru a evita riscul leziunilor produse
cu motorul în funcţiune, luaţi toate măsurile motor de ventilatorul motorului, opriţi motorul
pentru a preveni deplasarea accidentală astfel încât ventilatorul să nu se afle în funcţiune
şi bruscă a autovehiculului. Pentru cutiile ATENŢIE înainte de a efectua verificarea motorului.
de viteze automate, fixaţi selectorul în Ventilatoarele electrice de răcire De asemenea, aveţi în vedere că sistemul
poziţia PARK (parcare) sau NEUTRAL (din compartimentul motor) sunt de aprindere electronică lucrează la o tensiune
(punct mort) şi trageţi frâna de mână. controlate de senzori. Aceste ventilatoare mai mare decât sistemele convenţionale. Prin
Pentru cutiile de viteze manuale, plasaţi pot porni brusc în orice moment. urmare, este foarte periculos să atingeţi părţile
maneta schimbătorului la punctul mort • Este important să menţineţi mâinile, sub tensiune când contactul autovehiculului
şi trageţi ferm frâna de mână. degetele şi orice obiecte care pot fi prinse este pornit.
• Pentru a evita riscul de accidentare, departe de palele ventilatorului.
decuplaţi întotdeauna contactul şi scoateţi
cheia din contact înainte de a lucra sub AVERTISMENT
capotă, cu excepţia cazurilor în care Atingerea părţilor sub tensiune ale
procedura executată necesită expres autovehiculului când contactul se află
cuplarea contactului. Dacă procedura în poziţia ON este foarte periculoasă.
presupune lucrul sub capotă cu motorul
• Asiguraţi-vă că aţi decuplat contactul
în funcţiune, scoateţi hainele largi
şi aţi scos cheia din contact înainte
sau bijuteriile care se pot agăţa în de a efectua verificări la motor
componentele în mişcare, putând provoca sau lucrări de întreţinere în spaţiul
accidentări şi răniri grave. de sub capotă.
În caz contrar, puteţi suferi arsuri,
electrocutare sau alte leziuni.
6–4 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

LISTĂ DE VERIFICĂRI
A ŞOFERULUI Ştergătoarele de parbriz INTERIOR
Pentru a menţine funcţionarea sigură şi stabilă • Verificaţi starea braţelor şi a lamelelor Direcţie
a autovehiculului dumnevoastră, verificaţi de cauciuc (inclusiv pentru ştergătorul
periodic exteriorul, interiorul şi compartimentul • Verificaţi ca volanul să nu aibă joc excesiv.
lunetei, dacă există în dotare).
motor. Frână de mână
EXTERIOR
• Asiguraţi-vă că levierul frânei de mână
Anvelope
are cursa corectă.
• Să fie corect umflate. (Vezi în index
„ROŢI ŞI ANVELOPE”) Panoul de bord
• Să nu existe crăpături pe parţile laterale
• Verificaţi funcţionarea corectă a tuturor
sau pe suprafaţa de rulare.
indicatoarelor de nivel, comenzilor
• Să nu existe corpuri străine pe suprafaţa
şi luminilor de avertizare de pe panoul
de rulare.
de bord.
Roţi
• Piuliţele şi bolţurile trebuie strânse Oglinzi retrovizoare
la o valoare a cuplului corectă.
• Asiguraţi-vă că suprafaţa de reflexia
(Vezi în index „ÎNLOCUIREA UNEI
a fiecăreia din cele trei oglinzi este în bună
ANVELOPE CU PANĂ”)
stare şi curată.
Lămpi
• Toate farurile, luminile de poziţie, • Verificaţi posibilitatea de reglare facilă
de semnalizare direcţie, frână şi lămpile a tuturor oglinzilor.
de ceaţă să fie funcţionale. Comenzi
Lichide
• Toate rezervoarele pentru lichide de sub • Verificaţi jocul corect al pedalei de frână.
capotă să fie umplute la nivelul corect.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–5

COMPARTIMENT MOTOR
MOTOR MODEL 2,4 DOHC

10

3
4
8
5
2
1

6
7

C7E6006B

1. Filtru de aer 5. Cutia de siguranţe şi relee 8. Rezervor lichid servodirecţie


2. Buşon de alimentare cu ulei de motor 6. Bateria 9. Jojă ulei de motor
3. Rezervorul pentru lichid de frână 7. Rezervor lichid de spălare parbriz 10. Rezervor pentru lichid de ambreiaj*
4. Rezervorul pentru lichid de răcire
6–6 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

MOTOR MODEL 3,2 DOHC

4
3

5
1 8

7 6
2

C7E6015B

1. Filtru de aer 5. Cutia de siguranţe şi relee 9. Jojă ulei de motor


2. Buşon de alimentare cu ulei de motor 6. Bateria
3. Rezervor pentru lichid de frână 7. Rezervor lichid de spălare parbriz
4. Rezervor pentru lichid de răcire 8. Rezervor lichid servodirecţie
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–7

MOTOR DIESEL MODEL 2,0 DOHC

11
10

3 4
8

5
1 2

7 6

9
12

C7E6026A

1. Filtru de aer 5. Cutia de siguranţe şi relee 9. Jojă ulei de motor


2. Buşon de alimentare cu ulei de motor 6. Bateria 10. Rezervor pentru lichid de ambreiaj*
3. Rezervor pentru lichid de frână 7. Rezervor lichid de spălare parbriz 11. Filtru de combustibil
4. Rezervor pentru lichid de răcire 8. Rezervor lichid servodirecţie 12. Cutie auxiliară de siguranţe şi relee
6–8 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

ULEI DE MOTOR
Menţineţi motorul corect lubrifiat, păstrând VERIFICARE NIVEL ULEI DE MOTOR 6. Verificaţi uleiul de pe jojă pentru
permanent nivelul adecvat al uleiului de motor. a vă asigura că nu este contaminat.
1. Parcaţi autovehiculul pe teren drept.
Este normal ca motorul să consume 7. Verificaţi nivelul uleiului, conform
2. După oprirea motorului, aşteptaţi
o parte din uleiul de motor. gradaţiei de pe jojă. Nivelul uleiului trebuie
câteva minute pentru a permite uleiului să se
să se afle între MIN şi MAX.
Verificaţi nivelul uleiului la intervale regulate, scurgă înapoi în baia de ulei. Dacă motorul
cum ar fi atunci când opriţi pentru alimentare. este rece, revenirea uleiului în baia
de ulei va dura mai mult.
Pentru o citire corectă, uleiul trebuie să fie
cald iar vehiculul trebuie să se găsească 3. Scoateţi joja şi curăţaţi-o. Pentru informaţii
pe o suprafaţă plană. suplimentare privind amplasarea, vezi
„COMPARTIMENTUL MOTOR”,
Dacă lampa de avertizare presiune ulei anterior în cadrul acestei secţiuni.
de motor ( ) de pe panoul de bord se
aprinde, trebuie să verificaţi imediat nivelul 4. Reintroduceţi complet joja.
uleiului de motor. 5. Scoateţi din nou joja.

MOTOR 2,4D / DIESEL

Nivelul corect de ulei

MOTOR 3,2D
C7E6024A C7E6025C
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–9

8. Dacă nivelul uleiului se situează sub SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR


AVERTISMENT
marcajul MIN, adăugaţi suficient ulei ŞI A FILTRULUI
de acelaşi tip cu cel existent în motor pentru Uleiul de motor este iritant şi, dacă este
a ridica nivelul până la marcajul MAX. ingerat, poate provoca îmbolnăvire AVERTISMENT
Nu completaţi peste marcajul MAX. sau deces.
Înainte de a încerca să efectuaţi această
Buşonul de alimentare cu ulei de motor este • Acesta trebuie păstrat în locuri unde operaţiune, asiguraţi-vă că sunteţi perfect
locul prin care se adaugă ulei. Pentru copii nu au acces. familiarizat cu modul de realizare
informaţii suplimentare privind amplasarea, • Evitaţi contactul repetat sau prelungit a acesteia.
vezi „COMPARTIMENTUL MOTOR”, cu pielea. • Apelaţi la un centru de reparaţii pentru
anterior în cadrul acestei secţiuni. această operaţiune dacă nu sunteţi sigur
• Spălaţi zonele expuse uleiului de motor
Pentru caracteristicile uleiului de motor, cu apă şi săpun sau cremă de curăţarea că o puteţi efectua în siguranţă.
vezi în index „DIAGRAMA a mâinilor. Vă recomandăm un Reparator
FLUIDELOR”. Autorizat Chevrolet.
AVERTISMENT În caz contrar, vă puteţi răni sau puteţi
Adăugarea de prea mult ulei poate afecta deteriora autovehiculul.
funcţionarea motorului.
• Nu lăsaţi ca nivelul uleiului să Uleiul de motor îşi pierde capacitatea
depăşească marcajul MAX pe jojă. de lubrifiere când este murdar. Asiguraţi
Umplerea peste limită a rezervorului schimbarea uleiului de motor conform
vă poate deteriora autovehiculul: programului de întreţinere.
Asiguraţi-vă că înlocuiţi filtrul de ulei la fiecare
• Creşterea consumului de ulei schimb de ulei.
• Înecarea bujiilor În condiţii severe, schimbaţi uleiul de motor
şi filtrul de ulei mai frecvent decât recomandă
• Acumularea de depozite excesive programul standard de întreţinere.
de carbon în motor.
Buşonul orificului de alimentare cu ulei de motor
C7E6010A
6–10 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

Condiţiile severe includ, dar nu se limitează la:


AVERTISMENT ATENŢIE
• Porniri la rece frecvente. Uleiul de motor şi recipientele pentru Utilizarea de ulei de motor neomologat
• Parcurgerea de distanţe considerabile ulei pot fi periculoase pentru sănătatea sau de slabă calitate, ca şi tratamentele
în trafic aglomerat, cu opriri frecvente. dumneavoastră. chimice (aditivi) aplicate motorului pot
• Curse scurte frecvente. cauza deteriorarea acestuia.
• Evitaţi contactul repetat sau prelungit
• Conducerea frecventă când temperatura cu uleiul de motor. • Consultaţi un centru de reparaţii înainte
în exterior se situează sub limita de îngheţ. • Curăţaţi-vă mâinile şi unghiile cu apă de a încerca să utilizaţi aditivi.
• Funcţionarea prelungită a motorului şi săpun sau cremă de curăţarea Vă recomandăm să apelaţi
la ralanti. a mâinilor după manipularea uleiului la Reparatorul Dumneavoastră
de motor. De asemenea, păstraţi uleiul Autorizat Chevrolet.
• Conducerea fecventă cu viteză redusă.
• Conducerea în zone cu mult praf. de motor şi alte materiale toxice
în locuri unde copii nu au acces. ATENŢIE
• Nu aruncaţi uleiul de motor uzat
Uleiul de motor poate irita pielea
şi filtrul uzat împreună cu deşeurile
şi provoca îmbolnăvirea sau chiar
menajere.
decesul dacă este ingerat.
• Apelaţi la centrele locale autorizate
de colectare a deşeurilor auto.
Uleiul de motor uzat şi filtrul conţin
elemente dăunătoare care pot pune
în pericol sănătatea dumneavoastră
şi mediul înconjurător.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–11

SISTEM DE INDICARE DURATĂ Totuşi, uleiul de motor şi filtrul trebuie schimbate 1. Rotiţi cheia de contact în poziţia ON
ULEI DE MOTOR* cel puţin o dată pe an şi în acel moment sistemul cu motorul oprit.
(numai versiunile 3,2 D şi diesel) trebuie resetat. Distribuitorul autorizat Chevrolet 2. Apăsaţi complet şi apoi eliberaţi pedala
dispune de personal de service special instruit de acceleraţie, de trei ori consecutiv, în
Este posibil ca autovehiculul dumneavoastră să care va executa aceste operaţii folosind un termen de cinci secunde.
fie dotat cu sistem de indicare durată ulei instrument de scanare pentru resetarea 3. Rotiţi cheia de contact în poziţia LOCK.
de motor, care vă arată când trebuie schimbat sistemului. De asemenea, este important să se Dacă lampa de avertizare schimb de ulei se
uleiul. Pe baza condiţiilor de rulare verifice regulat nivelul uleiului, aducându-l reaprinde sau rămâne aprinsă la pornirea
a autovehiculului, numărul de kilometri la care se la nivelul corect. autovehiculului, înseamnă că sistemul de indicare
indică necesitatea schimbării uleiului poate varia. durată ulei de motor nu s-a resetat. Repetaţi
Pentru ca sistemul de indicare durată ulei Resetarea sistemului de indicare durată ulei procedura.
de motor să funcţioneze corect, acest sistem de motor
trebuie resetat la fiecare schimb de ulei. Imediat ATENŢIE
Sistemul de indicare durată ulei de motor
ce sistemul constată că durata de viaţă a uleiului estimează necesitatea schimbării uleiului Nu uitaţi să resetaţi sistemul de indicare
s-a redus, vă indică necesitatea schimbării de motor şi a filtrului, în funcţie de utilizarea a duratei uleiului de motor ori de câte ori
uleiului. Lampa de avertizare schimb ulei autovehiculului. La fiecare schimbare a uleiului schimbaţi uleiul:
de motor se va aprinde pe panoul de bord. Vezi de motor, resetaţi sistemul pentru ca acesta să
„LAMPĂ DE AVERTIZARE SCHIMB ULEI poată calcula când este necesar următorul schimb
DE MOTOR”. Schimbaţi uleiul cât mai urgent de ulei.
posibil. La autovehiculele dotate cu motor diesel, Pentru a reseta sistemul de indicare a duratei
puterea motorului poate scădea. Schimbaţi uleiul uleiului de motor, procedaţi astfel:
imediat dacă lampa de avertizare schimb ulei • Folosiţi un dispozitiv de scanare La orice
de motor se aprinde la un autovehicul dotat service autorizat, după schimbarea uleiului de
cu motor diesel. Este posibil ca, dacă motor, sistemul va fi resetat cu ajutorul unui
autovehiculul este condus în condiţii optime, dispozitiv de scanare. Consultaţi un atelier
sistemul de indicare durată ulei de motor să nu service. Vă recomandăm Partenerul
indice necesitatea schimbului uleiului de motor Chevrolet.
timp de peste un an.
• Folosirea pedalei de acceleraţie
6–12 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

LICHID DE RĂCIRE
ULEI DE MOTOR RECOMANDAT ŞI În proporţie adecvată, acest agent de răcire oferă
ATENŢIE
ÎNTREŢINERE TEHNICĂ PROGRAMATĂ protecţie excelentă sistemului de încălzire
şi răcire împotriva coroziunii şi îngheţului. Apa obişnuită sau un amestec inadecvat
Ulei de motor recomandat pot deterioara sistemul de răcire.
Când motorul este rece, nivelul lichidului
Pentru recomandări privind uleiul de motor de răcire trebuie să se afle între marcajele • Nu utilizaţi apă obişnuită, alcool
şi capacităţile, vezi în index „DIAGRAMA MIN şi MAX pe rezervorul de lichid de răcire. sau antigel pe bază de metanol
FLUIDELOR”. Nivelul lichidului de răcire creşte odată în sistemul de răcire.
cu încălzirea motorului şi scade înapoi • Utilizaţi numai amestec în proporţii
Program de întreţinere odată cu răcirea acestuia. de 56/44 de apă demineralizată
Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE şi antigel adecvat aprobat pentru
PROGRAMATE” în ghidul de service. autovehiculul dumneavoastră.
Motorul se poate supraîncălzi sau chiar
lua foc.

Dacă nivelul lichidului de răcire scade sub


marcajul MIN, adăugaţi în radiator amestec
în proporţie de 56:44 apă demineralizată
şi antigel corespunzător.
Pentru a vă proteja autovehiculul
pe vreme extrem de rece, utilizaţi un
amestec de 48% apă şi 52% antigel.

C7E6009A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–13

CONCENTRAŢIA AGENTULUI SPECIFICAŢII AGENT DE RĂCIRE


ATENŢIE
DE RĂCIRE ŞI ÎNTREŢINERE PROGRAMATĂ
Agentul de răcire poate fi un material
Climat Antigel (%) Apă (%) periculos. Specifiacţii agent de răcire
Zona
44% 56%
• Evitaţi contactul repetat sau prelungit Pentru recomandări privind lichidul de răcire
temperată cu agent de răcire. şi capacităţile, vezi în index „DIAGRAMA
Zona extrem • Curăţaţi pielea şi unghiile cu apă FLUIDELOR”.
52% 48%
de rece: şi săpun după contactul acestora
la agent de răcire. Program de întreţinere
AVERTISMENT
• Acesta trebuie păstrat în locuri unde Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
Vapori şi picături fierbinţi provenind PROGRAMATE” în ghidul de service.
copii nu au acces.
de la agentul de răcire pot fi eliberate sub
presiune, ceea ce poate cauza leziuni • Agentul de răcire poate irita pielea
ATENŢIE
grave. şi provoca îmbolnăvirea sau chiar
decesul dacă este ingerat. Nu este necesară adăugarea de agent
• Nu scoateţi niciodată capacul de răcire mai frecvent decât se recomandă.
rezervorului de agent de răcire când Dacă adăugaţi frecvent agent de răcire,
motorul sau radiatorul sunt fierbinţi. acesta poate fi un semn că autovehiculul
dumneavoastră are nevoie de întreţinere.
Contactaţi un centru de service pentru
o verificare a sistemului de răcire.
Vă recomandăm un Reparator
Autorizat Chevrolet.
6–14 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

LICHID DE FRÂNĂ ŞI AMBREIAJ


Autovehiculul Dumneavoastră este dotat cu un ADĂUGARE LICHID DE FRÂNĂ/ 2. Deşurubaţi capacul gurii de umplere.
singur rezervor pentru lichidul de frână AMBREIAJ 3. Utilizaţi lichid de frână/ambreiaj adecvat,
şi de ambreiaj. conform recomandărilor, pentru a umple
Lichidul de frână/ambreiaj poate absorbi 1. Îndepărtaţi cu grijă orice murdărie din jurul
capacului rezervorului de lichid de frână. rezervorul până la marcajul MAX. Evitaţi
umezeala. Umezeala excesivă în acest lichid poate vărsarea lichidului pe suprafeţe vopsite.
reduce eficacitatea sistemului hidraulic ATENŢIE Dacă totuşi se întâmplă, spălaţi imediat
de frâne / de ambreiaj. Schimbaţi lichidul conform zona afectată cu apă rece.
manualului de faţă sau ghidului de service pentru • Asiguraţi-vă că aţi curăţat complet zona
din jurul capacului rezervorului ATENŢIE
a preveni coroziunea sistemului hidraulic.
de lichid de frână înainte de scoaterea
Utilizaţi numai lichid de frână/ambreiaj Scurgerea lichidului de frână/ambreiaj în
acestuia.
recomandat de Chevrolet. Menţineţi rezervorul exces pe motor poate cauza aprinderea
umplut până la nivelul adecvat. Nu permiteţi ca Prezenţa impurităţilor în lichidul lichidului.
nivelul să scadă sub marcajul MIN sau să urce de frână/ambreiaj poate afecta
performanţele sistemului de răcire, • Nu umpleţi rezervorul peste limita
deasupra marcajului MAX.
antrenând reparaţii costisitoare. indicată.
Nivelul scăzut al lichidului din rezervorul de lichid
de frână poate indica fie scurgeri în sistemul Un incendiu la motor poate cauza leziuni
de frânare, fie o situaţie normală datorată uzurii grave şi deteriorarea autovehiculului
plăcuţelor de frână. Consultaţi un centru de service şi a altor bunuri.
pentru a decide dacă sistemul are nevoie
de reparaţii şi adăugaţi lichid după efectuarea
lucrărilor la sistemul hidraulic de frânared dacă
este necesar. Vă recomandăm să apelaţi
la Reparatorul Dumneavoastră Autorizat
Chevrolet. Dacă nivelul lichidului de frână scade
la un nivel redus, se va aprinde indicatorul
de avertizare al sistemului de frânare ( ).
Vezi în index „INDICATOR DE AVERTIZARE
SISTEM DE FRÂNARE”. (Lichidul de frână) C7E6003A
(Lichidul de ambreiaj) C7E6001B
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–15

LICHIDUL PENTRU CUTIA


4. Reînşurubaţi capacul rezervorului. LICHID DE FRÂNĂ/AMBREIAJ DE VITEZE MANUALĂ
RECOMANDAT ŞI ÎNTREŢINERE VERIFICARE NIVEL LICHID CUTIE DE
ATENŢIE PROGRAMATĂ VITEZE MANUALĂ
• Nu aruncaţi lichidul de frână / ambreiaj
uzat împreună cu deşeurile menajere. Lichid de frână/ambreiaj recomandat AVERTISMENT
• Utilizaţi centrele locale autorizate Pentru recomandări privind lichidul Înainte de a încerca să efectuaţi această
de colectare a deşeurilor auto. de frână/ambreiaj şi capacităţile, operaţiune, asiguraţi-vă că sunteţi perfect
Lichidul de frână/ambreiaj şi recipientele vezi în index „DIAGRAMA FLUIDELOR”. familiarizat cu modul de realizare
sunt periculoase. Pot dăuna sănătăţii a acesteia.
dumneavoastră şi mediului înconjurător. Program de întreţinere
• Apelaţi la un centru de reparaţii pentru
Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE această operaţie dacă nu sunteţi sigur că
ATENŢIE PROGRAMATE” în ghidul de service. o puteţi efectua în siguranţă.
Lichidul de frână/ambreiaj este nociv Vă recomandăm un Reparator
şi poate irita pielea şi ochii. Autorizat Chevrolet.
• Nu permiteţi lichidului În caz contrar, vă puteţi răni sau puteţi
de frână/ambreiaj să intre în contact deteriora autovehiculul.
cu pielea sau ochii. Dacă aceasta se
întâmplă, spălaţi imediat zona afectată 1. Opriţi motorul.
cu apă şi săpun sau cremă
de curăţare a mâinilor. 2. Permiteţi cutiei de viteze să se răcească.
Trebuie să fie suficient de rece pentru a vă
permite să menţineţi degetele pe suprafaţa
carcasei acesteia.
3. Ridicaţi vehiculul.
6–16 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

6. Dacă nivelul uleiului este scăzut, adăugaţi LICHID RECOMANDAT PENTRU CUTIA
ATENŢIE
ulei până la umplerea completă. DE VITEZE MANUALĂ ŞI ÎNTREŢINERE
Căldura de la motor, cutia de viteze PROGRAMATĂ
sau uleiul acesteia pot cauza arsuri grave. 7. După umplerea până la nivelul corect,
fixaţi din nou bine capacul.
• Asiguraţi-vă că temperatura cutiei Uleiul pentru cutia de viteze manuală
de viteze este suficient de scăzută ATENŢIE recomandat
la atingere înainte de această operaţie. Excesul de ulei va diminua performanţele Pentru recomandări privind uleiul pentru cutia
Efectuarea de lucrări la motor înainte autovehiculului. de viteze manuală şi capacitatea, vezi în index
de răcirea adecvată a acestuia poate cauza • Nu adăugaţi prea mult ulei pentru cutia „DIAGRAMA FLUIDELOR”.
leziuni. de viteze manuală.
Program de întreţinere
Acest lucru poate deteriora cutia de viteze.
4. Scoateţi capacul dispozitivului de umplere. Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
5. Asiguraţi-vă că uleiul ajunge la marginea PROGRAMATE” în ghidul de service.
8. Inspectaţi vizual carcasa cutiei de viteze
inferioară a dispozitivului de umplere. pentru a detecta eventuale scurgeri
sau deteriorări.
9. Coborâţi vehiculul.

C7E6005A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–17

LICHID PENTRU CUTIA DE VITEZE


AUTOMATĂ* VERIFICARE NIVEL ULEI CUTIE
AVERTISMENT
Pentru a asigura funcţionarea corectă, DE VITEZE AUTOMATĂ
eficacitatea şi durabilitatea cutiei de viteze Înainte de a încerca să efectuaţi această
NOTĂ operaţiune, asiguraţi-vă că sunteţi perfect
automate, menţineţi nivelul adecvat al uleiului.
familiarizat cu modul de realizare
Excesul sau insuficienţa uleiului pot cauza Nu este necesară schimbarea lichidului a acesteia.
probleme. cutiei de viteze. De asemenea, inspecţia
de rutină a lichidului nu este necesară. • Apelaţi la un centru de reparaţii pentru
Nivelul uleiului trebuie verificat cu motorul
Inspecţia lichidului cutiei de viteze este această operaţie dacă nu sunteţi sigur
în stare de funcţiune şi maneta selectorului că o puteţi efectua în siguranţă.
de viteze în poziţia P (parcare). Autovehiculul necesară numai dacă există un simptom
care indică o problemă legată de lichid. Vă recomandăm un Reparator
trebuie să se afle la temperatura normală Autorizat Chevrolet.
de funcţionare şi să fie parcat pe teren drept.
Dacă lichidul este contaminat sau decolorat, În caz contrar, vă puteţi răni sau puteţi
Temperatura normală de lucru a uleiului deteriora autovehiculul.
schimbaţi lichidul pentru cutia de viteză
(70 °C ~ 80 °C) va fi atinsă după ce conduceţi
automată.
cca. 20 km.
Scăderea nivelului de ulei indică o scurgere
la cutia de viteze automată. Dacă observaţi
acest fenomen, contactaţi Reparatorul Autorizat
Chevrolet pentru repararea cutiei de viteze
cât mai curând posibil.
6–18 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

1. Porniţi motorul. 7. Reintroduceţi complet joja.


ATENŢIE
2. Încălziţi până când temperatura uleiului 8. Scoateţi din nou joja. Excesul de ulei va diminua performanţele
pentru cutia de viteze automată atinge 9. Verificaţi uleiul de pe jojă pentru autovehiculului.
cca. 70 °C ~ 80 °C. a vă asigura că nu este contaminat.
• Nu adăugaţi prea mult ulei pentru cutia
3. Treceţi maneta selectorului prin toate 10. Verificaţi nivelul uleiului. Nivelul uleiului de viteze automată.
treptele de viteză, apoi readuceţi-o trebuie să se afle între marcajele
în poziţia „P”. Aşteptaţi câteva secunde Acest lucru poate deteriora cutia de viteze.
MIN şi MAX de pe zona fierbinte a jojei,
după selectarea unei poziţii pentru a permite conform indicaţiilor din figură.
cuplarea completă a transmisiei. ATENŢIE
11. Dacă nivelul lichidului este sub marcajul • Luaţi măsuri pentru a nu permite
4. Curăţaţi murdăria sau reziduurile MIN, adăugaţi suficient lichid pentru cutia
din zona jojei. prezenţa impurităţilor în uleiului pentru
de viteze automată pentru a-i ridica nivelul cutia de viteze automată.
5. Scoateţi bolţul de pe jojă. la marcajul MAX.
Uleiul cu impurităţi poate cauza defecţiuni
6. Scoateţi joja şi curăţaţi-o. 12. După umplerea până la nivelul corect, grave la cutia de viteze automată,
fixaţi din nou joja. antrenând reparaţii costisitoare.

COLD 35˚C HOT 75˚C

MIN MAX

C7E6012B
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–19

LICHIDUL PENTRU
LICHID RECOMANDAT PENTRU CUTIA SERVODIRECŢIE 1. Opriţi motorul.
DE VITEZE MANUALĂ ŞI ÎNTREŢINERE VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDULUI 2. Verificaţi nivelul lichidului. Acesta trebuie
PROGRAMATĂ PENTRU SERVODIRECŢIE să se situeze între marcajele MIN şi MAX
de pe rezervor.
Ulei recomandat cutie de viteze automată Verificaţi regulat nivelul lichidului pentru
servodirecţie Dacă nivelul scade sub marcajul MIN,
Pentru recomandări privind lichidul pentru cutia adăugaţi lichid conform indicaţiilor
de viteze automată şi capacitatea, vezi în index Rezervorul lichidului de servodirecţie se află
din prezentul manual.
„DIAGRAMA FLUIDELOR”. în imediata apropiere a cutiei de siguranţe
din compartimentul motor.
Program de întreţinere
ATENŢIE
Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
PROGRAMATE” în ghidul de service. • Nu conduceţi autovehiculul fără
cantitatea necesară de lichid pentru
servodirecţie.
În caz contrar, se poate deteriora sistemul
de direcţie al autovehiculului, antrenând
reparaţii costisitoare.

C7E6002A
6–20 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

LICHIDUL PENTRU CUTIA


ADĂUGAREA DE LICHID PENTRU LICHID RECOMANDAT PENTRU DE TRANSFER
SERVODIRECŢIE SERVODIRECŢIE ŞI ÎNTREŢINERE VERIFICARE NIVEL ULEI CUTIE
1. Curăţaţi prin ştergere capacul şi portiunea PROGRAMATĂ DE TRANSFER
superioară a rezervorului
Lichid recomandat pentru servodirecţie AVERTISMENT
2. Deşurubaţi buşonul.
Pentru recomandări privind lichidul pentru Înainte de a încerca să efectuaţi această
3. Adăugaţi lichid pentru servodirecţie. servodirecţie şi capacitatea, vezi în index operaţiune, asiguraţi-vă că sunteţi perfect
Asiguraţi-vă de menţinerea nivelului între „DIAGRAMA FLUIDELOR”. familiarizat cu modul de realizare
marcajele MIN şi MAX. a acesteia.
4. Reînşurubaţi buşonul. Program de întreţinere
• Apelaţi la un centru de reparaţii pentru
Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE această operaţie dacă nu sunteţi sigur
ATENŢIE PROGRAMATE” în ghidul de service. că o puteţi efectua în siguranţă.
Lichidul în exces deversat poate lua foc Vă recomandăm un Reparator
sau poate cauza decolorarea porţiunilor Autorizat Chevrolet.
vopsite.
În caz contrar, vă puteţi răni sau puteţi
• Nu umpleţi rezervorul peste limita deteriora autovehiculul.
indicată.
Un incendiu la motor poate cauza leziuni 1. Opriţi motorul.
grave şi deteriorarea autovehiculului
2. Permiteţi răcirea cutiei de transfer. Aceasta
şi a altor bunuri.
trebuie să fie suficient de rece pentru a vă
permite să atingeţi suprafaţa carcasei cutiei.
3. Ridicaţi vehiculul.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–21

6. Dacă nivelul este scăzut, adăugaţi lichid LICHIDUL RECOMANDAT PENTRU CUTIA
ATENŢIE
până la umplerea completă. DE TRANSFER ŞI PROGRAMUL
Căldura de la motor, cutia de transfer DE ÎNTREŢINERE
sau lichidul din cutie pot cauza arsuri 7. După umplerea până la nivelul corect,
grave. fixaţi din nou bine capacul.
Lichidul recomandat pentru cutia
• Înainte de această operaţiune, ATENŢIE de transfer
asiguraţi-vă că temperatura cutiei Excesul de lichid va diminua Pentru recomandări privind lichidul pentru cutia
de transfer este suficient de scăzută performanţele autovehiculului. de transfer şi capacitate, vezi în index
pentru a o putea atinge.
• Nu adăugaţi prea mult lichid pentru „DIAGRAMA FLUIDELOR”.
Efectuarea de lucrări la motor înainte cutia de transfer.
de răcirea adecvată a acestuia poate cauza Program de întreţinere
leziuni. Acest lucru poate deteriora cutia Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
de transfer. PROGRAMATE” în ghidul de service.
4. Scoateţi capacul dispozitivului de umplere.
8. Inspectaţi vizual carcasa cutiei de transfer
5. Asiguraţi-vă că lichidul ajunge la marginea pentru a detecta eventuale scurgeri
inferioară a dispozitivului de umplere. sau deteriorări.
9. Coborâţi vehiculul.

C7E6014A
6–22 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

LICHID PENTRU ANSAMBLUL


CASETĂ DIFERENŢIAL* 6. Dacă nivelul este scăzut, adăugaţi lichid
ATENŢIE
VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDULUI până la umplerea completă.
Căldura de la motor, ansamblul casetei
PENTRU ANSAMBLUL CASETĂ 7. După umplerea până la nivelul corect,
diferenţial sau lichidul din casetă pot
DIFERENŢIAL cauza arsuri grave. fixaţi din nou bine capacul.

AVERTISMENT • Asiguraţi-vă că temperatura ATENŢIE


ansamblului casetei diferenţial este Excesul de lichid va diminua
Înainte de a încerca să efectuaţi această
suficient de scăzută la atingere înainte performanţele autovehiculului.
operaţiune, asiguraţi-vă că sunteţi perfect
de această operaţiune.
familiarizat cu modul de realizare • Nu adăugaţi prea mult lichid pentru
a acesteia. Efectuarea de lucrări la motor înainte ansamblul casetei diferenţial.
de răcirea adecvată a acestuia poate cauza
• Apelaţi la un centru de reparaţii pentru leziuni. Acest lucru poate deteriora ansamblul
această operaţie dacă nu sunteţi sigur casetei diferenţial.
că o puteţi efectua în siguranţă.
Vă recomandăm un Reparator 4. Scoateţi capacul dispozitivului de umplere.
Autorizat Chevrolet. 8. Inspectaţi vizual ansamblul casetei
5. Asiguraţi-vă că lichidul ajunge la marginea diferenţial pentru a detecta eventuale
În caz contrar, vă puteţi răni sau puteţi inferioară a dispozitivului de umplere. scurgeri sau deteriorări.
deteriora autovehiculul.
9. Coborâţi vehiculul.

1. Opriţi motorul.
2. Permiteţi răcirea ansamblului casetei
de diferenţial. Aceasta trebuie să fie
suficient de rece pentru a vă permite
să atingeţi suprafaţa casetei.
3. Ridicaţi vehiculul.

C7E6016A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–23

LICHIDUL PENTRU SPĂLĂTORUL


LICHID RECOMANDAT PENTRU DE PARBRIZ Pe vreme rece, nu umpleţi rezervorul de lichid
ANSAMBLUL CASETEI DIFERENŢIAL Înainte de a urca la volan, asiguraţi-vă că pentru spălătorul de parbriz mai mult de trei
ŞI ÎNTREŢINERE PROGRAMATĂ lichidul pentru spălătorul de parbriz şi nivelul sferturi.
acestuia în rezervor sunt cele corecte. Lichidul pentru spălătorul de parbriz poate
Lichid recomandat pentru ansamblul casetă
diferenţial Lampa de avertizare nivel scăzut lichid pentru creşte în volum prin îngheţare la temperaturi
spălătorul de parbriz se aprinde când rezervorul scăzute. Umplerea în exces a rezervorului nu
Pentru recomandări privind lichidul lasă suficient loc pentru creşterea în volum
pentru lichidul spălătorului este aproape
de ansamblu casetă diferenţial şi capacitate, pentru a preveni deterioararea rezervorului.
de minimum. Când se aprinde, adăugaţi lichid
vezi în index „DIAGRAMA FLUIDELOR”.
pentru spălătorul de parbriz cât mai devreme.
Program de întreţinere Vezi „LAMPĂ DE AVERTIZARE NIVEL
Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE SCĂZUT LICHID DE SPĂLARE A
PROGRAMATE” în ghidul de service. PARBRIZULUI” în index.

C7E6008A
6–24 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

ŞTERGĂTOARE DE PARBRIZ
Funcţionarea corectă a ştergătoarelor de parbriz ÎNLOCUIRE LAMELE ŞTERGĂTOARE
NOTĂ
este esenţială pentru o bună vizibilitate DE PARBRIZ
Pentru adăugarea de lichid pentru şi conducerea în siguranţă. Verificaţi periodic
spălătorul de parbriz în rezervor: starea lamelelor ştergătoarelor. Înlocuiţi 1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată clema
de prindere a lamelei ştergătorului.
• În acest scop, utilizaţi doar lichid pentru lamelele rigide, casante sau fisurate sau cele
spălătorul de parbriz disponibil care împrăştie murdăria pe parbriz. 2. Detaşaţi lamela de pe braţul ştergătorului.
în comerţ. Materiile străine depuse pe parbriz sau pe 3. Instalaţi o nouă lamelă pe braţ.
• Nu folosiţi apă de la robinet. Sărurile lamelele ştergătoarelor pot reduce eficacitatea
minerale prezente în apa de la robinet ştergătoarelor. Dacă lamelele ştergătoarelor nu
pot obtura conductele spălătorului şterg corect parbrizul, curăţaţi parbrizul
de parbriz. şi lamelele ştergătoarelor cu agent de curăţare
• Dacă este posibilă scăderea temperaturii adecvat sau detergent neutru. Clătiţi bine
sub limita de îngheţ, folosiţi lichid cu apă. Repetaţi operaţia, dacă este necesar.
pentru spălătorul de parbriz Nu există nici o posibilitate de îndepărtare
cu proprietăţi antigel. a urmelor de silicon de pe sticlă. De aceea, nu
aplicaţi niciodată agent de luciu cu silicon pe
ATENŢIE
parbrizul autovehiculului, pentru că vor rezulta
• Nu introduceţi apă sau antigel pentru striuri mătuite, care vor împiedica vizibilitatea
radiator în rezervorul de lichid pentru şoferului.
spălătorul de parbriz.
Nu folosiţi solvenţi, benzină, kerosen
Apa poate permite îngheţarea soluţiei. sau diluant de vopsea pentru curăţarea
Soluţia îngheţată poate deteriora sistemul ştergătoarelor. Aceste substanţe sunt agresive
de spălare a parbrizului.
şi pot deteriora lamelele şi suprafeţele vopsite.
Antigelul pentru radiator poate deteriora Clemă de prindere
sistemul de spălare a parbrizului
şi vopseaua autovehiculului.
S3W6231A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–25

FILTRUL DE AER
Verificaţi periodic filtrul de aer şi schimbaţi-l CURĂŢARE FILTRU DE AER PROGRAM DE ÎNTREŢINERE
conform programului de întreţinere din acest
Dacă filtrul de aer este murdar, puteţi încerca să- Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
ghid de service.
l curăţaţi după cum urmează: PROGRAMATE” în ghidul de service.
ATENŢIE 1. Scuturaţi filtrul de aer pentru a îndepărta
Motorul are nevoie de aer curat pentru praful de la suprafaţă.
a funcţiona corect. 2. Curăţaţi interiorul carcasei filtrului de aer.
• Nu puneţi autovehiculul în funcţiune 3. Acoperiţi carcasa deschisă a filtrului de aer
fără ca elementul de filtrare a aerului să cu o lavetă umedă în timpul curăţării
fie instalat. elementului.
Conducerea fără ca elementul de filtrare 4. Curăţaţi filtrul de aer prin suflarea de aer
a aerului să fie instalat poate deteriora sub presiune prin el în sens opus fluxului
motorul. normal de aer.

Flux normal
de aer

C7E6007A S3W6251A
6–26 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

BUJII INCANDESCENTE*
CONTACT VERIFICARE ŞI ÎNLOCUIRE BUJII 5. Instalaţi fiecare bujie manual,
INCANDESCENTE introducând-o cât mai adânc în interior.
AVERTISMENT
1. Odată ce motorul s-a răcit destul pentru NOTĂ
Sistemele electronice de aprindere a putea fi atins, deconectaţi fişa bujiei prin
au o tensiune mai mare decât cele La înlocuirea bujiilor, întregul set trebuie
tragere de manşon şi nu de cablu.
convenţionale. înlocuit complet.
2. Utilizaţi o cheie de bujii de 16 mm
• Nu atingeţi componentele sistemului şi scoateţi bujia din motor. Verificaţi să nu
de aprindere. Atingerea componentelor existe corpuri străine în izolatorul bujiei. 6. Fiecare bujie trebuie strânsă la o valoare
sistemului de aprindere poate cauza şoc de cuplu corectă (25 Nm).
electric sau electrocutare, determinând 3. Examinaţi izolatorul bujiilor pentru a vedea
dacă nu este spart. Dacă izolatorul este 7. Fixaţi terminalul bujiei ferm în capătul
leziuni grave. fiecărei bujii până simţiţi conectarea fermă
fisurat sau spart, înlocuiţi bujia. În caz
contrar, ştergeţi bine izolatorul. a acestuia. Asiguraţi-vă că firele bujiilor
Dacă vă confruntaţi cu scăderea performanţei sunt în ordinea corectă.
sau creşterea consumului de combustibil, 4. Utilizând o perie de sârmă foarte fină,
curăţaţi partea superioară de contact
urmaţi procedura de verificare şi curăţare
şi electrodul. După curăţare, reglaţi distanţa
a bujiilor.
dintre electrozi conform specificaţiilor.
ATENŢIE Pentru specificaţiile bujiilor, vezi în index
Bujiile pot deveni extrem de fierbinţi şi pot „SPECIFICAŢII AUTOVEHICUL”.
cauza leziuni grave.
• Nu manipulaţi bujiile fierbinţi.

distanţă
S3W6281A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–27

FILTRU DE MOTORINĂ*
SPECIFICAŢII BUJII INCANDESCENTE SCURGEREA APEI DIN FILTRUL DE
ATENŢIE
ŞI ÎNTREŢINERE PROGRAMATĂ COMBUSTIBIL (numai modele diesel)
• Strângerea prea puternică a bujiilor
poate deteriora filetele din chiulasă. Dacă apa din combustibil ajunge în sistemul
Specificaţii bujii incandescente
de combustibil al autovehiculului, îi poate
• Strângerea insuficientă a bujiilor poate Vezi în index „SPECIFICAŢII cauza defecţiuni grave. Când cantitatea de apă
face ca acestea să devină extrem AUTOVEHICUL” pentru tipul de bujie
de fierbinţi. în filtrul de combustibil depăşeşte un anumit
şi distanţa între electrozii bujiei. nivel, lampa de avertizare apă în combustibil
Strângerea excesivă sau insuficientă se aprinde. Dacă apare această situaţie,
a bujiilor poate deteriora motorul. Program de întreţinere eliminaţi urgent apa din filtrul de combustibil.
Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
PROGRAMATE” în ghidul de service. ATENŢIE
Înainte de a încerca să efectuaţi această
operaţiune, asiguraţi-vă că sunteţi
familiarizat cu modul de efectuare.
• Apelaţi la un centru de reparaţii pentru
această operaţiune dacă nu sunteţi sigur
că o puteţi efectua în siguranţă.
Vă recomandăm un Reparator
Autorizat Chevrolet.
6–28 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

CUREAUA DE TRANSMISIE
1. Localizaţi filtrul de combustibil în Când se execută operaţia de amorsare Pentru ca alternatorul să funcţioneze corect,
compartimentul motor şi aşezaţi o tăviţă • Dacă autovehiculul a rămas fără pompa servodirecţiei şi compresorul pentru
pentru apă dedesubt. aer condiţionat să funcţioneze corect, cureaua
combustibil
2. Rotiţi în sens antiorar buşonul de drenare, de transmisie trebuie să fie în stare bună
• După scurgerea apei din filtrul şi corect reglată. Înlocuiţi cureaua dacă aceasta
situat în partea stângă a filtrului de combustibil
de combustibil, folosind o şurubelniţă este uzată, fisurată sau destrămată.
cu cap plat. • După schimbarea filtrului de combustibil