Sunteți pe pagina 1din 18

Scurtă introducere:

2 Ezra (numită și 4 Ezra, sau apocalipsa lui Ezra) este numele


unei cărți apocaliptice în multe versiuni din limba engleză a
Bibliei. Autorul cărții este Ezra, un scrib și un preot al
secolului al V-lea î.e.n.

Este considerată carte apocrifă de biserica Romano Catolică,


insă această carte a făcut parte din canonul Biblic până în
secolul IX până când a fost exclusă de Jerome din versiunea sa
Vulgata a Vechiului Testament. Începând cu secolul al IX-lea
textul latin este găsit sporadic ca supliment al Vulgatei,
includerea ei devenind mai generală apoi, după secolul al XIII-
lea.

Jerome din Stridon a fost un preot latin, duhovnic și teolog


catolic. Jerome s-a născut la Stridon, un sat de lângă Emona, la
granița Dalmației și Panoniei. Este bine cunoscut pentru
traducerea celor mai multe versiuni din Biblie în limba latină
(traducerea care a devenit cunoscută sub numele de Vulgata) și
comentariile sale despre Evanghelii.

Jerome este recunoscut ca un sfânt și doctor al Bisericii de


către Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă de Est, Biserica
Luterană și Împărtășirea anglicană.

”Deschide Ochii Creștine” pune la dispoziția tuturor ultimile


două capitole 15 și 16 în limba română pentru o înțelegere mai
bună asupra cărții Apocalipsa lui Ioan și identificarea “Marelui
Necaz” despre care ne vorbește Biblia.

https://www.kingjamesbibleonline.org/2-Esdras-Chapter-15/
Cap 15

1. Iată, vorbește în urechile poporului Meu cuvintele


profeției, pe care Eu le pun în gura ta, spune Domnul:

2. Și scrie-le pe hârtie pentru că ele sunt adevărate și


credincioase.

3. Nu vă temeți de planurile făcute împotriva voastră și nu


lăsați necazul dintre ei să vă tulbure vorbind împotriva
voastră.

4. Căci toți cei necredincioși vor muri în necredința lor.

5. Iată, zice Domnul, voi aduce plăgile pe lume; sabia,


foametea, moartea și distrugerea.

6. Căci răutatea a pângărit excesiv întregul pământ, și


faptele lor dureroase s-au împlinit.

7. De aceea spune Domnul:

8. Eu nu voi mai tăcea despre răutatea lor, pe care ei o comit


cu profanare, nici nu le voi mai suferi acele lucruri, care
abundă în nelegiuire: iată, sângele nevinovat și neprihănit
îmi strigă și sufletele celor drepți plâng continuu.

9. De aceea, spune Domnul, cu siguranță îi voi răzbuna și voi


primi la mine tot sângele nevinovat dintre ei.

10. Iată, poporul Meu este condus ca o turmă la măcelărie:


Nu voi mai suferi ca ei să locuiască în țara Egiptului.
11. Dar Eu îi voi aduce cu mână puternică și cu un braț întins și
voi lovi Egiptul cu plăgi, ca mai înainte, și voi distruge
toată țara ei.

12. Egiptul va jeli și temelia acestuia va fi lovită de ciuma și


pedeapsa pe care Domnul le va aduce asupra lui.

13. Cei ce sapă pământul se vor plânge, căci semințele lor se


vor strica din pricina grindinei și a ceea ce va pica din cer;
din cauza unei constelații înfricoșătoare.

14. Vai de lume și de cei ce locuiesc acolo!

15. Căci sabia și distrugerea lor se apropie, și un popor se va


ridica și va lupta împotriva altuia și săbiile vor fi în mâinile
lor.

16. Căci va exista răzvrătire între oameni și se vor invada


unii pe alții; iar ei vor scăpa din vedere regii și prinții lor și
cursul acțiunilor lor va sta în puterea lor.

17. Un om va dori să meargă într-un oraș și nu va putea.

18. Căci din mândria lor orașele vor fi tulburi, casele vor fi
distruse, iar oamenii vor fi fricoși.

19. Un om nu va avea milă față de vecinul său, ci va distruge


casa lor cu sabia și le va strica bunurile, din cauza lipsei de
pâine și a marelui necaz.
20. Iată, zice Domnul, voi aduna împreună toți împărații
pământului ca să-mi aducă reverență, care sunt de la
răsăritul soarelui, de la sud, de la răsărit și din Liban; să se
întoarcă unul împotriva celuilalt ca să le fie plătite lucrurile
pe care ei le-au făcut.

21. Așa cum au făcut și astăzi aleșilor mei, așa voi face și Eu
și voi răsplăti rărunchilor lor. Așa spune Domnul Dumnezeu;

22. Mâna Mea cea dreaptă nu va scăpa pe păcătoși și sabia


Mea nu va înceta asupra celor care vărsă sânge nevinovat pe
pământ.

23. Focul a ieșit din mânia lui și a mistuit temeliile


pământului și păcătoșii, ca pe paiul aprins.

24. Vai de cei ce păcătuiesc și nu păzesc poruncile Mele!


spune Domnul.

25. Nu-i voi cruța: mergeți pe calea voastră copiilor, din


cauza puterii, nu spurcați sanctuarul Meu.

26.Căci YHWH cunoaște pe toți cei care păcătuiesc împotriva


Lui și de aceea îi dă la moarte și distrugere.

27. Căci acum ciumele au venit pe întregul pământ și veți


rămâne în ele; căci Domnul nu vă va izbăvi, pentru că ați
păcătuit împotriva Lui.

28. Iată o viziune oribilă și aspectul ei de la răsărit:


29. Națiunile dragonilor din Arabia vor ieși cu multe care și
mulțimea lor va fi purtată ca vântul pe pământ, pentru ca toți
cei care îi aud să se teamă și să tremure.

30. De asemenea, carmanienii răgnind de mânie vor ieși


precum mistreții din pădure și cu mare putere vor veni și se
vor lupta cu ei și vor pierde o parte din țara Asirienilor.

31. Și atunci dragonii, fiind superiori, amintindu-și natura


lor; se vor întoarce, conspirând împreună cu mare putere
pentru a-i persecuta,

32. Atunci aceștia, având sângele tulburat, își vor păstra


tăcerea prin puterea lor și vor fugi.

33. Și din țara Asirienilor vrăjmașul îi va asedia și îi va mistui


pe unii, iar în oastea lor va fi frică și spaimă și luptă va fi
între regii lor.

34. Priviți norii de la est și de la nord spre sud, ei sunt foarte


groaznici de privit, plini de mânie și furtună.

35. Aceștia se vor zdrobi unii pe alții, și vor nimici o mare


mulțime de stele pe pământ, chiar și propria lor stea; și
sângele va fi de la sabie până la buric,

36. Și bălegarul oamenilor până la coada cămilei.

37. Și va fi o mare înfricoșare și un mare cutremur pe


pământ; și cei care văd această mânie se vor teme, și
tremurând li se vor alătura.
38. Și atunci vor veni furtuni mari de la sud, de la nord și
altele de la vest.

39. Și vânturi puternice se vor ridica de la răsărit și o vor


deschide; și norul care a fost ridicat în mânie și steaua
stârnită să provoace frică spre vântul de est și de vest vor fi
distruse.

40. Acești nori mari și puternici și steaua, se vor ridica plini


de mânie, ca să aducă spaimă pe tot pământul și asupra celor
care locuiesc acolo; și vor turna peste fiecare loc înalt și
eminent o stea oribilă,

41. Foc, grindină, săbii zburătoare și inundații, pentru ca


toate câmpurile să fie pline și toate râurile, cu inundația
apelor mari.

42. Și vor cădea orașele și zidurile, munții și dealurile,


copacii pădurii, iarba pajiștilor și porumbul lor.

43. Și ei se vor duce cu pași repezi la Babilon și o va apuca


frica.

44. Ei vor veni la ea (la cetatea Babilon) și o vor asedia,


steaua și toată mânia lor o vor revarsa asupra ei; atunci
praful și fumul ei se vor ridica spre cer, și toți aliații ei o vor
boci.

45. Iar cei care rămân sub ea (sub cetatea Babilon), vor sluji
celor care au nimicit-o.
46. Și tu, Asia, care ți-ai pus nădejdea în gloria Babilonului și
ești slava ei:

47. Vai de tine, nenorocito, pentru că te-ai făcut ca ea; și v-


ați îmbrăcat fiicele în curve, pentru ca ei să fie mulțumiți și
să dați slavă iubiților voștri, care au dorit întotdeauna să
comită adulter cu voi.

48. Tu ai urmat-o pe ea, care este urâtă în toate lucrările și


invențiile ei; de aceea spune Domnul:

49. Voi trimite peste tine urgii; văduvie, sărăcie, foamete,


sabie și ciumă, pentru a-ți pierde casele cu distrugere și
moarte.

50. Și slava puterii tale va fi uscată ca o floare, din pricina


căldurii care va fi trimisă peste tine.

51. Vei fi slăbită ca o femeie săracă cu riduri și ca una


pedepsită cu răni, pentru ca iubiții tăi cei puternici să nu te
poată primi.

52. Aș fi procedat așa cu gelozie împotriva ta, spune


Domnul:

53. Dacă nu ai fi ucis întotdeauna pe aleșii mei, înălțând


lovitura mâinilor tale și spunând asupra morții lor, când te-ai
îmbătat,

54. “Unde este acum frumusețea înfățișării voastre?”

55. Răsplata curviei tale va fi în străfundul tău, de aceea vei


primi răsplata.
56. Așa cum ai făcut aleșilor mei, spune Domnul, tot așa îți
va face și ție Domnul Dumnezeu pentru tine și vei fi dată la
nenorociri.

57. Copiii tăi vor muri de foame și vei cădea prin sabie;
cetățile tale vor fi dărâmate și toate ale tale vor pieri cu
sabia pe câmp.

58. Cei care vor fi în munți vor muri de foame și vor mânca
propria lor carne și vor bea propriul lor sânge, din cauza
unei mari foamete de pâine și sete de apă.

59. La fel de nefericită vei fi când va veni peste tine marea și


vei primi din nou plăgile (rănile).

60. Și prostește se vor grăbi spre cetate și vor distruge o


parte din țară și vor lua o parte din gloria ei, iar apoi se vor
întoarce în Babilonul care a fost distrus.

61 Și tu vei fi aruncată de ei ca o miriște, și ei vor fi pentru


tine ca foc;

62. Și te vor arde, cetățile tale, țara ta și munții tăi; toate


pădurile și pomii tăi roditori vor arde cu foc.

63. Iar copiii tăi te vor duce în captivitate și se vor uita la


tine, te vor jefui și îți vor lua frumusețea feței tale.
Cap. 16

1.Vai de tine, Babilon și Asia! vai de tine, Egiptule și Siria!

2. Încingeți-vă cu pânze de sac și de păr, jeliți-vă copii și să


vă pară rău; căci distrugerea voastră este la îndemână.

3. Sabia este trimisă asupra voastră și cine o poate întoarce?

4. Focul este trimis printre voi și cine îl poate stinge?

5. Ciumele vă sunt trimise și cine le poate alunga?

6. Poate cineva să alunge un leu flămând în pădure? sau


poate cineva să stingă focul în miriște, când a început să
ardă?

7. Poate cineva să întoarcă săgeata care este trasă de un


arcaș puternic?

8. Yahuah (YHWH) Savaot trimite urgiile și cine este cel care


le poate alunga?

9. Un foc iese din mânia Lui și cine este cel care îl poate
stinge?

10. El va arunca fulgere și cine nu se va teme? El va tuna și


cine nu se va teme?

11. Domnul va amenința și cine nu va fi făcut pulbere în


prezența Lui?
12. Pământul se cutremură și temeliile acestuia; marea se
ridică cu valuri din adâncuri, și valurile ei sunt tulburi, de
asemenea și peștii acesteia, în fața Domnului și înaintea
slavei puterii Sale:

13. Căci puternica este mâna Lui cea dreaptă care întinde
arcul, săgețile Lui pe care le trimite sunt ascuțite și nu vor
rata, când vor încep să fie aruncate spre capetele lumii.

14. Iată, ciumele sunt trimise și nu se vor mai întoarce până


când nu vor atinge pământul.

15. Focul este aprins și nu va fi stins până nu va arde temelia


pământului.

16. Așa cum o săgeată trasă de un arcaș puternic nu se


întoarce înapoi: chiar așa și ciumele care vor fi trimise pe
pământ nu se vor mai întoarce.

17. Vai de mine! Vai mie! cine mă va izbavi în acele zile?

18. Începutul durerilor și jaletelor mari; începutul foametei


mari și al morții; începutul războaielor și cei puternici vor
sta în frică; începutul nenorocirilor! Ce voi face când vor
veni?

19. Iată, foametea și ciuma, necazul și agonia sunt trimise ca


o calamitate pentru îndreptare.
20. Dar cu toate aceste lucruri, ei nu se vor abate de la
răutatea lor și nici nu vor fi cu mintea la ele (calamități,
plăgi).

21. Iată, merindele vor fi atât de ieftine pe pământ, încât ei


vor crede despre ei înșiși că sunt într-o situație bună, și
chiar atunci vor crește relele pe pământ, sabie, foamete și o
mare confuzie.

22. Căci mulți dintre cei care locuiesc pe pământ vor pieri de
foamete; iar ceilalți care vor scapă de foamete, vor fi uciși de
sabie.

23. Și morții vor fi aruncați ca bălegarul și nu va fi nimeni


care să-i mângâie; căci pământul va fi pustiit și cetățile vor fi
dărâmate.

24. Nu va mai rămâne nimeni pe pământ și să-l însămânțeze

25.Copacii vor da roade și cine îi va aduna?

26. Strugurii se vor coace și cine-i va zdrobi? Căci toate


locurile vor fi pustii de oameni;

27. Încât un om ar dori să vadă pe altul și să-i audă glasul.

28. Pentru că dintr-un oraș vor rămâne zece și doi pe câmp,


care se vor ascunde din tufiș în tufiș și în crăpăturile
stâncilor.

29. La fel cum într-o livadă de măsline de pe fiecare copac,


au rămas trei sau patru măsline;
30. Sau așa când se adună o vie, și au mai rămas câțiva
ciorchini pe care-i cauți cu sârguință prin vie;

31. La fel va fi și în acele zile când vor rămâne trei sau patru
dintre ei care își vor caută casele cu sabia.

32. Și pământul va fi pustiit, iar verdeața câmpiilor se va


învechi, iar pe cărările lui și pe toate căile lui vor fi pline de
spini, pentru că nimeni nu va călători prin ele.

33. Fecioarele vor jeli, neavând mire; femeile vor plânge, fără
soți; fiicele lor se vor jeli, neavând ajutoare.

34. În războaie, mirii lor vor fi uciși, iar soții lor vor pieri de
foamete.

35. Ascultați acum aceste lucruri și înțelegeți acestea, voi,


slujitori ai lui Adonai.

36. Iată, cuvântul lui Domnului, primiți-l: nu credeți zeii


(împărații) despre care a vorbit YHWH.

37. Iată, plăgile (ciumele) se apropie și nu slăbesc.

38. Ca atunci când o femeie însărcinată în luna a noua dă


naștere fiului ei, și cu două sau trei ore înainte de naștere,
dureri mari îi cuprind pântecele și până când copilul vine,
durerile nu slăbesc nici o clipă:
39. Tot așa și ciumele nu vor întârzia să vină pe pământ, iar
lumea se va văita și durerile vor veni peste ea din toate
părțile.

40. O poporul Meu, ascultați cuvântul Meu: fiți pregătiți


pentru bătălia voastră, iar în acele zile rele să fiți ca
pelegrini pe pământ.

41. Cel ce vinde, să fie ca unul care fuge departe; și cel care
cumpără, ca unul care va pierde;

42. Cel care se ocupă cu mărfuri, precum cel care nu are


vreun profit din ele, și cel care construiește, precum cel ce
nu va locui acolo,

43. Cel ce seamănă, ca și cum nu ar trebui să secere, la fel și


cel care plantează via, precum cel care nu va strânge
strugurii:

44. Cei care se căsătoresc, ca și când nu vor avea copii; iar


cei care nu sunt căsătoriți, ca văduvii.

45. Prin urmare, cei care muncesc, o fac în zadar:

46. Pentru că străinii vor culege roadele lor și vor jefui


bunurile lor, vor răsturna casele lor și vor lua copiii lor în
captivitate, pentru că vor prinde copii în robie și foamete.

47. Și cei care se ocupă cu tâlhăria mărfurilor, cu atât mai


mult le vor năvăli orașele, casele, bunurile și propriile
persoane;
48. Cu atât mai mult le voi purta mânie din cauza păcatelor
lor, spune Domnul.

49. Așa cum o curvă invidiază o femeie cinstită si virtuoasă,

50. La fel neprihănirea urăște nelegiuirea când ea se


înfăptuiește, și va fi acuzată pe față; când se va coborâ
Acesta (Iisus Hristos), va fi apărată (neprihănirea) de către
Cel care cercetează cu de-amănântul orice păcat pe pământ.

51. Prin urmare, nu fiti ca aceștia, nici nu faceți lucrările


lor.

52. Încă puțin timp, și nelegiuirea va fi luată de pe pământ,


și neprihanirea va domni printre voi.

53. Nici un păcătos să nu spună că nu a păcătuit, pentru că


Domnul va pune cărbuni de foc pe capul lui, pe al aceluia
care a spus înaintea Domnului Dumnezeu și gloriei Lui, “nu
am păcătuit”.

54. Iată, Domnul cunoaște toate lucrările oamenilor,


intențiile, gândurile și simțirile lor:

55. Când a vorbit, dar Cuvântul: “Să se facă pământul” a fost


făcut; „Să fie făcut cerul” și a fost creat.

56. La cuvântul Său au fost făcute stelele și El știe numărul.

57. El cercetează adâncurile și comorile acestora; El a


măsurat marea și ceea ce se află în ea.
58. El a închis marea între ape și cu cuvântul Lui a întins
pământul peste ape.

59. El a răspândit cerurile ca o cupolă; peste ape le-a


întemeiat.

60. În deșert, El a făcut izvoare de apă și lacuri pe vârfurile


munților, pentru ca abundența apelor să se reverse de pe
stâncile înalte pentru a uda pământul.

61. El l–a făcut pe om și și i-a pus inima în mijlocul trupului


și i-a dat suflare, viață și înțelegere.

62. Da, și Duhul Domnului Dumnezeu, care a făcut toate


lucrurile, tainele pământului și le cerceteaza în ascuns,

63. Cu siguranță, cunoaște toate intențiile voastre și ceea ce


gândiți în inima voastră, chiar și pe aceia care păcătuiesc și
își ascund păcatul.

64. De aceea, Domnul a cercetat cu de-amănuntul toate


lucrările voastre și El vă va face pe toți de rușine.

65. Și când vi se vor face cunoscute păcatele voastre, veți fi


rușinați înaintea oamenilor și propriile voastre păcate vă vor
acuza în acea zi.

66. Ce veți face atunci? Sau cum vă veți ascunde păcatele


înaintea Domnului Dumnezeu și a îngerilor Săi?
67. Iată, YHWH însuși este Judecătorul, temeți-vă de El:
lăsați-vă de păcatele voastre și uitați de nelegiuirile voastre,
să nu vă mai amestecați cu ei niciodată: ca să vă călăuzească
Domnul și să vă scăpe de toate necazurile care vin.

68. Căci, iată, mânia arzătoare a unei mulțimi mari se


aprinde asupra voastră și vă vor lua pe unii din voi, fiind
inactivi* și vă vor hrăni, cu lucruri oferite idolilor.

69. Și cei care își vor acorda consimțământul vor fi supuși și


persecutați și călcați în picioare.

70. Căci vor fi în toate locurile și în orașele următoare, o


mare persecuție asupra celor care se tem de Dumnezeu.

71. Aceștia vor fi ca niște oameni nebuni, care nu vor scuti


pe nimeni, vor strica și vor distruge pe cei care se tem de
Domnul.

72. Pentru că îi vor risipi, le vor lua bunurile lor și îi vor


alunga din casele lor.

73. Atunci se vor face cunoscuți, cei care sunt aleșii Mei; și
vor fi încercați ca aurul în foc.

74. Ascultă, preaiubitule, zice Domnul: iată, zilele


necazurilor au ajuns, dar te voi izbăvi în același fel.

75. Nu vă temeți nici nu vă îndoiți; căci Domnul este


Călăuzitorul vostru,
76. Și călăuzitorul celor care păzesc poruncile și legile Mele,
spune Domnul Dumnezeu: să nu te tragă în jos păcatele tale
și să nu se ridice nelegiuirile tale.

77. Vai de cei care sunt legați de păcatele lor și acoperiți de


nelegiuirile lor ca un câmp acoperit cu tufișuri, iar calea lor
acoperită de spini, ca nimeni să nu poată călători pe ea!

78. Este lăsat dezbrăcat și este aruncat în foc pentru a fi


mistuit de acesta.

Obs:

*(inoperativi, pasivi, morți) posibil imobilizați.