Sunteți pe pagina 1din 3

Model - Proiect didactic preşcolari (grupa mijlocie) 4-5 ani

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Grădinița nr. 1


Grupa: Mijlocie
Data: 20.10.2016
Efectiv: 26 (12 B şi 14 F)
Loc de desfăşurare: Sala de educaţie fizică 20x10 m
Materiale: fluier
Teme:
 Învăţarea mersului pe vârfuri
 Perfecţionarea alergării în tempo uniform variat
Obiective operaţionale - la sfârșitul activităţii copiii vor fi capabili să:
Obiective motrice:
 Să execute mers pe vârfuri cu menţinerea braţelor întinse lateral
 Să execute pasul lansat în tempo uniform variat folosind rularea
călcâi vârf
Obiective cognitive:
 Să enumere 2 variante de mers
 Să identifice o regulă a jocurilor de
mişcare Obiective social-afective:
 Să colaboreze cu colegii în rezolvarea sarcinilor motrice

Formaţii de
Metode O
lucru si
Veriga si durată Conţinut Dozare de B
indicaţii
evaluar S
metodice
e
Organizarea - adunarea 20`` Linie pe un
colectivului de - alinierea 15`` rând
elevi - salutul
1` - verificarea echipamentului 15``
şi a stării de sănătate
- prezentarea temelor de 10``
lecţie
Pregătirea - mers cu rulare călcâi vârf; 1L Coloană câte Frontală
organismului -mers pe partea exterioară a 1l doi Formativă
pentru efort labei piciorului; (nivel de
4` -mers pe partea interioară a 1L corectitudine
a execuţiilor)
labei piciorului;
-mers pe vârfuri cu braţele 1l
întinse sus; 1D
-mers pe călcâie cu braţele
îndoite la spate; 1D
-mers fandat; 1D
-mers ghemuit; 1D
-alergare cu joc de glezne; 1D
- alergare cu pendularea
gambelor inapoi; 1D
- alergare cu genunchii sus.
Influenţarea - stând departat, mâinile pe 3x8 Coloană de Frontală
selectivă a şolduri: aplecări şi extensii gimnastică Formativă
aparatului ale capului, urmate de rotări câte 5 (nivel de
locomotor ale capului; corectitudine
a execuţiilor)
4` - stând departat ridicări si
coborâri ale umerilor urmate
de rotări inainte si inapoi; O O O O O
- stând depărtat rotari de O O O O O
brate spre inainte si inapoi; O O O O O
- stând depărtat, mainile pe OOOOO
sold răsuciri ale trunchiului;
- stând depărtat, mainile pe ☺
şold 2 extensii - 2 aplecări;
- stând depărtat, mâinile pe
sold îndoiri laterale;
- stând, fandari laterale.
Învăţarea - mers pe loc în cadenţă 30`` Coloană -
de
mersului pe - mers în linie dreaptă 3x gimnastică executarea
vârfuri - mers pe vârfuri cu braţele 5x câte 5 mersului
6` întinse lateral OOOOO pe vârfuri
2
- mers pe vârfuri cu mâinile O O O OO cu
pe umerii colegilor din faţă;
lungimi menţinerea
de sală ☺ braţelor
- mers pe vârfuri, braţele 4x Exerciţiile se întinse
îndoite pe lângă corp execută pe
(ştafetă) lungimea sălii
iar revenirea în
formaţie se
realizează pe
laturile
terenului.
Perfecţionarea - „Păsărelele în cuib” 3` - câte unu -
alergării în descriere joc: executarea
tempo uniform ............................................. pasului
variat ............................................. lansat în
6` - coloannă tempo
- „Alergăm corect” câte 2 uniform
3`
descriere joc: variat
............................................. folosind
............................................. rularea
călcâi vârf
Revenirea -mers cu mişcări de 1` 30``
organismului respiraţie Coloană câte
după efort doi
-mers cu mişcări de relaxare 1` 30``
3`
Concluzii şi -evidenţierea copiilor ce 30`` Linie pe un
aprecieri s-au remarcat pozitiv în rând
1` timpul orei;
- anunţarea temelor pentru 30``
acasă.