Sunteți pe pagina 1din 50

1

00:00:08,447 --> 00:00:10,532


Chevron 4 codat.

2
00:00:10,866 --> 00:00:14,286
Aceasta este înregistrarea video
trimisã de MALP de pe P7J-989.

3
00:00:14,321 --> 00:00:17,706
Atmosferã, temperatura
ºi nivelul radioactivitãþii sunt normale.

4
00:00:17,741 --> 00:00:18,831
Teal'c,

5
00:00:18,832 --> 00:00:20,541
îþi pare familiarã aceastã structurã ?

6
00:00:20,542 --> 00:00:24,505
- Nu este de origine Goa'uld.
- Pare destul de avansat.

7
00:00:24,540 --> 00:00:27,633
Este o posibilã nouã sursã
de tehnologie.

8
00:00:28,967 --> 00:00:31,929
Poate chiar un aliat împotriva Goa'uld.

9
00:00:32,012 --> 00:00:35,349
- Meritã încercat, Colonele.
- Da, sã trãiþi.

10
00:00:47,569 --> 00:00:49,655
Este superb.

11
00:00:49,738 --> 00:00:51,531
Mmmda.

12
00:00:51,532 --> 00:00:54,618
Dar unde este o grãdinã,

1
sunt ºi ºerpi.

13
00:00:55,577 --> 00:00:57,663
ªi flori.

14
00:01:01,708 --> 00:01:03,794
Prea multe flori !

15
00:01:28,819 --> 00:01:31,203
Îmi place ce au fãcut cu locul acesta.

16
00:01:31,238 --> 00:01:34,825
Nu cred cã-mi place
ce le-a fãcut locul lor.

17
00:01:54,595 --> 00:01:56,680
Sunt oameni.

18
00:01:57,264 --> 00:01:59,349
Respirã.

19
00:02:00,934 --> 00:02:03,020
În regulã, vreo idee...

20
00:02:06,607 --> 00:02:08,692
ce pot fi aceste camere ?

21
00:02:09,943 --> 00:02:12,404
Un fel de aparat medical, probabil.

22
00:02:12,439 --> 00:02:14,865
Animaþie suspendatã sau aºa ceva.

23
00:02:29,921 --> 00:02:32,507
Asta ne depãºeºte cu mult ºtiinþã.

24
00:02:37,679 --> 00:02:39,765
Dumnezeule !

25

2
00:04:13,066 --> 00:04:14,859
Ce este locul acesta ?

26
00:04:14,860 --> 00:04:16,360
Aaa...

27
00:04:16,361 --> 00:04:17,903
Habar n-am.

28
00:04:17,904 --> 00:04:20,031
Nu pot sã-l ating cu mâna.

29
00:04:20,782 --> 00:04:22,868
Pare a fi Pãmântul.

30
00:04:24,160 --> 00:04:26,246
Mmda.

31
00:04:29,499 --> 00:04:30,958
Teal'c,

32
00:04:30,959 --> 00:04:33,086
ce naiba ni s-a întâmplat ?

33
00:04:35,922 --> 00:04:38,008
Explorãm PJ7-989.

34
00:04:38,466 --> 00:04:43,805
Am intrat într-o uriaºã camera
ºi am suferit un fel de atac corporal.

35
00:05:00,113 --> 00:05:02,198
Kawalsky ?

36
00:05:04,075 --> 00:05:05,200
John ?!

37
00:05:05,201 --> 00:05:08,663
Este "Colonelul".
Poþi sã laºi arma, Cãpitane.

3
38
00:05:11,791 --> 00:05:14,169
De ce arãþi aºa speriat, Jack ?

39
00:05:16,296 --> 00:05:18,381
Poate... Pentru cã sunt ?

40
00:05:20,383 --> 00:05:23,136
Amândoi ar fi trebuit sã fiþi morþi.

41
00:05:23,303 --> 00:05:25,388
Eºti foarte nostim, Jack.

42
00:05:26,348 --> 00:05:28,648
Priviþi, intelul acestuia este bun.

43
00:05:28,683 --> 00:05:31,728
Îl þin pe Boris aici în timpul zilei,
ºi-l duc sub pãmânt noaptea.

44
00:05:31,763 --> 00:05:34,773
Supraveghetorul nostrul a confirmat
totul la ultima supraveghere,

45
00:05:34,808 --> 00:05:36,273
nici un lunetist, doar doi paznici.

46
00:05:36,274 --> 00:05:39,611
O nimica toatã.
Nu-i ceva care ne-ar face nouã probleme.

47
00:05:39,646 --> 00:05:43,114
De fapt,
asta este misiunea în care ai murit.

48
00:05:55,377 --> 00:05:58,088
Am fost în aceastã misiune în 1982.

49
00:05:58,338 --> 00:06:00,305
În estul Germaniei.

4
50
00:06:00,340 --> 00:06:03,280
Trebuia sã scoatem
un agent rus din acea casã.

51
00:06:03,315 --> 00:06:06,221
- Totul a mers rãu.
- Pregãtiþi-vã sã plecãm...

52
00:06:06,256 --> 00:06:08,306
sau nu, Cãpitane ?

53
00:06:08,556 --> 00:06:10,642
Nu. Nu.

54
00:06:12,519 --> 00:06:14,521
Pentru cã nu este real. Nu poate fi.

55
00:06:14,556 --> 00:06:16,355
Oh, ba este foarte real.

56
00:06:16,356 --> 00:06:19,150
Paranoia ta ne pune misiune în pericol.
Sã ne miºcãm.

57
00:06:19,185 --> 00:06:21,236
Nu.

58
00:06:21,319 --> 00:06:24,322
Pentru cã ori visez
ori am halucinaþii.

59
00:06:30,453 --> 00:06:32,789
A fost deajuns de real, Jack ?

60
00:06:38,711 --> 00:06:41,047
În regulã, cum îi explici lui ?

61
00:06:41,082 --> 00:06:43,133
Aratã ca unul dintre noi ?

5
62
00:06:48,054 --> 00:06:49,179
Thomas...

63
00:06:49,180 --> 00:06:52,016
a fost în aceastã echipã
mai mult decât tine.

64
00:06:52,051 --> 00:06:54,853
Gândeºte-te bine.
Noi nu anulãm misiunea.

65
00:06:54,888 --> 00:06:56,938
Ai înþeles ?

66
00:07:01,651 --> 00:07:03,736
Ce naibi este asta ?

67
00:07:11,411 --> 00:07:13,496
Ce naiba se întâmplã ?

68
00:07:17,917 --> 00:07:20,503
Sunt la fel de uimit cã ºi tine.

69
00:07:21,838 --> 00:07:23,923
Teal'c,

70
00:07:24,841 --> 00:07:26,926
crezi...

71
00:07:27,719 --> 00:07:32,140
Existã vreo posibilitateca acele maºinãrii
în care am fost supþi sã fie un fel de,

72
00:07:32,175 --> 00:07:35,018
Nu ºtiu,
maºina timpului sãu aºa ceva ?

73
00:07:35,053 --> 00:07:36,977
Este posibil.

6
74
00:07:36,978 --> 00:07:40,273
Goa'uld au experimentat aºa ceva
cu manipularea timpului.

75
00:07:40,308 --> 00:07:42,442
Poate cã altã rasã a reuºit.

76
00:07:42,477 --> 00:07:44,192
Deci, asta este real ?

77
00:07:44,193 --> 00:07:46,654
Spui cã asta este o misiune
care nu a mers bine ?

78
00:07:46,689 --> 00:07:47,613
Da.

79
00:07:47,614 --> 00:07:51,117
Poate þi s-a oferit
ºansa sã schimbi istoria.

80
00:07:57,165 --> 00:07:59,250
Ok.

81
00:07:59,667 --> 00:08:01,753
Sã mergem.

82
00:08:01,836 --> 00:08:03,922
Era ºi timpul.

83
00:08:26,903 --> 00:08:28,988
Stai !

84
00:08:29,530 --> 00:08:31,789
Sã nu facem aceeaºi greºealã de douã ori.

85
00:08:31,824 --> 00:08:35,495
- La ce naiba te referi ?
- Lunetist pe acoperiº.

7
86
00:08:58,768 --> 00:09:00,853
Frumoasã miºcare, Jack.

87
00:09:18,454 --> 00:09:20,540
Sã mergem.

88
00:10:06,919 --> 00:10:09,005
Grupaþi-vã, acum !

89
00:10:16,262 --> 00:10:17,846
Aargh !

90
00:10:17,847 --> 00:10:19,932
Urgh !

91
00:10:34,071 --> 00:10:36,157
Haide, John !

92
00:10:37,658 --> 00:10:39,952
Halal supraveghere prin satelit.

93
00:10:40,453 --> 00:10:42,329
Hei, Jack,

94
00:10:42,330 --> 00:10:45,458
ai grijã de Barbarã pentru mine, prietene.

95
00:10:52,673 --> 00:10:54,759
Jos !

96
00:11:05,645 --> 00:11:09,565
- Unde este Kawalsky ?
- Era chiar în spatele nostru.

97
00:11:17,907 --> 00:11:19,992
Armele jos, Cãpitane.

98
00:11:30,962 --> 00:11:33,047

8
Ok, ce-a fost asta ?

99
00:11:33,881 --> 00:11:35,967
Nu sunt sigur.

100
00:11:39,929 --> 00:11:42,056
Acest loc îmi pare cunoscut.

101
00:11:49,855 --> 00:11:51,941
Stai puþin.

102
00:11:53,359 --> 00:11:55,444
Stai puþin !

103
00:11:57,279 --> 00:12:00,199
Ãsta este Muzeul de Artã din New York.

104
00:12:00,282 --> 00:12:02,368
Am fost aici de multe ori.

105
00:12:03,285 --> 00:12:05,371
De multe ori.

106
00:12:05,454 --> 00:12:07,540
Ok, atenþie cu acea piatrã.

107
00:12:08,958 --> 00:12:11,043
Da, Dr Jackson.

108
00:12:11,085 --> 00:12:13,129
Nu.

109
00:12:13,379 --> 00:12:15,422
Daniel ?

110
00:12:15,457 --> 00:12:17,466
Trage-o aºa.

111
00:12:17,550 --> 00:12:21,554

9
Îmi pare rãu.
Aceastã zonã nu este deschisã publicului.

112
00:12:21,589 --> 00:12:23,012
Cu grijã.

113
00:12:23,013 --> 00:12:26,434
- Jake, se clatina puþin.
- Du-o spre stânga.

114
00:12:29,478 --> 00:12:31,564
Daniel, ce se întâmplã ?

115
00:12:33,566 --> 00:12:35,651
Nu, nu poate fi real.

116
00:12:35,735 --> 00:12:37,820
Cine sunt oamenii aceºtia ?

117
00:12:38,070 --> 00:12:40,156
Pãrinþii mei.

118
00:12:40,239 --> 00:12:42,408
Miºc-o spre spate. Cu grijã.

119
00:12:42,491 --> 00:12:44,325
Atenþia la stânga.

120
00:12:44,326 --> 00:12:47,746
La stânga. Jake, adu asta înãuntru.
Cu grijã.

121
00:12:48,372 --> 00:12:50,499
Pune-o jos.
Sã vedem în faþã.

122
00:12:50,534 --> 00:12:52,459
Se... Se clatina.

123
00:12:52,460 --> 00:12:54,545

10
Este bine. Totul va fi bine. Atenþie !

124
00:12:54,580 --> 00:12:56,630
Nu... Nu !

125
00:12:56,881 --> 00:12:58,339
Încã un nivel, Jake.

126
00:12:58,340 --> 00:12:59,591
Ok, Jake...

127
00:12:59,592 --> 00:13:02,887
Ieºi de acolo, mamã !
Ieºi de acolo, tatã !

128
00:13:26,952 --> 00:13:29,330
Este prea real. Fiecare detaliu.

129
00:13:30,581 --> 00:13:32,666
Toþi pionii sunt aici.

130
00:13:36,128 --> 00:13:38,304
De ce trebuie sã trec prin asta din nou ?

131
00:13:38,339 --> 00:13:42,009
Dacã cineva a folosit tehnologia
ca sã ne trimitã sã reparãm istoria ta...

132
00:13:42,044 --> 00:13:43,468
Asta-i tot !

133
00:13:43,469 --> 00:13:45,846
Este istorie. Nu o pot schimba.

134
00:13:46,430 --> 00:13:51,602
Rãmânând aici ºi nefãcând nimic,
cu siguranþã cã nu va schimba nimic.

135
00:13:53,354 --> 00:13:55,439
Eu...

11
136
00:13:57,566 --> 00:13:59,652
Oh, Dumnezeule...

137
00:14:20,297 --> 00:14:23,008
Colonele, ar trebui sã
verificãm boscheþii aceia.

138
00:14:23,043 --> 00:14:25,886
Nu. Acþionam conform planului, Cãpitane.

139
00:14:38,899 --> 00:14:40,985
Grupaþi-vã acum !

140
00:14:46,573 --> 00:14:48,659
Jack, ce faci ?

141
00:14:53,372 --> 00:14:55,457
Nu face parte din plan !

142
00:14:55,541 --> 00:14:57,626
John !

143
00:14:58,919 --> 00:15:01,005
Aargh !

144
00:15:13,851 --> 00:15:15,936
Haide, John !

145
00:15:16,979 --> 00:15:19,273
Halal supraveghere prin satelit.

146
00:15:21,108 --> 00:15:22,942
Jack,

147
00:15:22,943 --> 00:15:26,113
ai grijã de Barbarã pentru mine, prietene.

148
00:15:31,702 --> 00:15:33,787

12
Oh, Doamne...

149
00:15:38,959 --> 00:15:41,044
Jos !

150
00:16:01,273 --> 00:16:03,358
Lãsaþi armele, Cãpitane.

151
00:16:05,736 --> 00:16:07,821
Ce naiba se întâmplã aici ?

152
00:16:08,906 --> 00:16:12,367
Ce-i cu tine, Jack ?
Operaþiunea East Fly s-a terminat !

153
00:16:12,402 --> 00:16:14,076
Nu !

154
00:16:14,077 --> 00:16:17,289
Tu ! Cine eºti ?
Cine sunt oamenii aceia ?

155
00:16:18,248 --> 00:16:21,627
Nu-i nimeni aici decât noi !
Vrei o "Secþiune 8", Jack ?

156
00:16:21,662 --> 00:16:24,129
Trebuie sã încetezi cu trãncãneala...

157
00:16:24,164 --> 00:16:26,215
ºi sã continui misiunea.

158
00:16:27,049 --> 00:16:29,134
Dã-mi voie sã mã prezint.

159
00:16:30,385 --> 00:16:32,471
Eu sunt Paznicul.

160
00:16:33,055 --> 00:16:35,140
Paznic la ce ?

13
161
00:16:35,224 --> 00:16:38,143
Paznicul la tot ce va înconjoarã.
La tot ce este...

162
00:16:38,178 --> 00:16:40,229
sau tot... Ce ar putea fi.

163
00:16:48,278 --> 00:16:51,823
De ce doreºti ca noi
sã continuãm cu misiunea ?

164
00:16:51,858 --> 00:16:55,369
Pentru cã asta este...
ceea ce mereu þi-ai dorit.

165
00:16:57,079 --> 00:16:59,164
Cred cã glumeºti.

166
00:17:00,374 --> 00:17:04,649
Asta a fost cea mai nenorocita misiune
la care am luat vreodatã parte.

167
00:17:04,684 --> 00:17:09,536
De ce aº vrea sã-mi vãd prietenii
cum sunt omorâþi odatã ºi-ncodata ?

168
00:17:09,571 --> 00:17:14,388
Mereu þi-ai dorit s-o iei de la capãt,
cu scopul... De a shimba ceva.

169
00:17:15,055 --> 00:17:17,266
Noi plecãm cu sau fãrã tine.

170
00:17:20,310 --> 00:17:22,396
La revedere.

171
00:17:22,646 --> 00:17:24,898
În regulã. Fie cum vreþi voi.

172

14
00:17:26,817 --> 00:17:28,902
Trebuie sã pleci cu ei.

173
00:17:29,278 --> 00:17:33,448
Este singurul mod prin care poþi realiza
schimbarea care þi-ai dorit-o de atâþia ani.

174
00:17:33,483 --> 00:17:36,208
Nu pot schimba sentinþã
dacã tu schimbi regulile.

175
00:17:36,243 --> 00:17:40,247
Nu doreºti sã salvezi vieþile
prietenilor ºi camarazilor tãi ?

176
00:17:40,282 --> 00:17:41,580
Dacã ar fi fost reali.

177
00:17:41,581 --> 00:17:43,499
Dar sunt atât de multe...

178
00:17:43,500 --> 00:17:47,129
variante fantastice pe
care le-ai putea încerca.

179
00:17:47,546 --> 00:17:49,631
Poate de data aceasta...

180
00:17:50,132 --> 00:17:52,634
ai putea încerca o altã abordare.

181
00:18:06,940 --> 00:18:09,026
Stai jos, Teal'c.

182
00:18:09,109 --> 00:18:11,194
Noi nu intrãm în joc.

183
00:18:13,447 --> 00:18:15,574
Foarte bine. Fie cum doriþi.

184

15
00:18:24,041 --> 00:18:27,794
Sper cã nefãcând nimic
facem ce trebuie, O'Neill.

185
00:18:34,593 --> 00:18:36,678
ªi eu sper.

186
00:18:40,098 --> 00:18:43,852
Daniel, Îmi pare atât de rãu
cã a trebuit sã treci prin asta din nou.

187
00:18:43,887 --> 00:18:45,603
Mã gândeam.

188
00:18:45,604 --> 00:18:49,030
Am fost supþi în acele lucruri,
acele maºinãrii, corect ?

189
00:18:49,065 --> 00:18:53,111
La început am crezut cã sunt
un fel de maºini de dilatare a timpului.

190
00:18:53,146 --> 00:18:55,197
Sam, te rog... Doar...

191
00:18:55,655 --> 00:18:58,033
Doar spune-mi cã nu este real.

192
00:18:58,200 --> 00:19:02,871
Nu, nu cred sã fie. Nu este consistent
cu teoriile logice ale cãlãtoriei în timp.

193
00:19:02,906 --> 00:19:06,416
De exemplu, ar fi trebuit sã
te vezi aici un copil,

194
00:19:06,451 --> 00:19:08,752
sau sã devi un copil din nou.

195
00:19:09,795 --> 00:19:11,803
Daniel, eu doar presupun ce-ar putea fi,

16
196
00:19:11,838 --> 00:19:14,883
dar eu cred cã experimentam
o recreare avansatã a trecutului...

197
00:19:14,918 --> 00:19:17,928
care ne este inoculata
de cãtre maºinile acelea.

198
00:19:17,963 --> 00:19:20,305
Ok, aveþi grijã cu piatra acea.

199
00:19:30,148 --> 00:19:31,482
Îmi pare rãu.

200
00:19:31,483 --> 00:19:34,486
Aceastã zonã nu este deschisã publicului.

201
00:19:35,695 --> 00:19:38,949
Daniel, nu cred cã ne aflãm de fapt aici !

202
00:19:40,033 --> 00:19:42,118
Jake, se balanseazã.

203
00:19:51,920 --> 00:19:54,005
Scuzã-mã...

204
00:19:54,089 --> 00:19:57,425
Ascultã-mã. Ãã...
Trebuie sã ieºi de acolo.

205
00:19:57,467 --> 00:19:59,553
Danny, ieºi afarã.

206
00:20:01,137 --> 00:20:03,223
Danny ?

207
00:20:04,474 --> 00:20:07,018
Nu. U-uite ce este,
trebuie sã ieºiþi imediat,

17
208
00:20:07,053 --> 00:20:09,896
pentru cã eu... Pentru cã m-am rãnit.

209
00:20:10,063 --> 00:20:12,983
M-am rãnit rãu de tot.
Cred cã mi-am rupt piciorul.

210
00:20:13,018 --> 00:20:15,110
Ieºiþi acum
ºi ajutaþi-mã !

211
00:20:15,318 --> 00:20:19,990
Nu cred cã este atât de grav. Doar mergi.
Ieºim imediat. Bine, puiule ?

212
00:20:20,025 --> 00:20:21,198
Ok. Jake...

213
00:20:21,199 --> 00:20:23,285
Nu...

214
00:20:27,747 --> 00:20:29,833
Nu !

215
00:20:36,715 --> 00:20:38,883
Haide ! Dã-mi o mânã de ajutor.

216
00:20:38,918 --> 00:20:40,969
Ajutã-mã.

217
00:20:41,052 --> 00:20:42,219
Dr Jackson !

218
00:20:42,220 --> 00:20:44,306
Mã auziþi ?

219
00:20:44,556 --> 00:20:47,017
Nu vãd nimic.
Aici, ajutaþi-mã.

18
220
00:20:49,394 --> 00:20:51,479
Ridic-o ! Ridic-o !

221
00:20:55,734 --> 00:20:57,819
E prea grea !

222
00:20:59,154 --> 00:21:01,406
Daniel, spune-mi dacã greºesc,

223
00:21:01,698 --> 00:21:07,162
dar pun pariu când s-au întâmplat
toate astea n-ai avut atâta audienþã.

224
00:21:08,204 --> 00:21:10,588
Cred cã suntem într-un fel de...

225
00:21:10,623 --> 00:21:14,961
simulare foarte avansatã,
cum ar fi... Realitatea virtualã.

226
00:21:15,003 --> 00:21:17,088
Este singura explicaþie.

227
00:21:17,130 --> 00:21:22,844
Grozav ! Iau cel mai tragic moment din
viaþa mea ºi-l repeta de o mie de ori.

228
00:21:22,879 --> 00:21:24,853
Poate cã asta este cea mai
puternicã amintire de-a ta.

229
00:21:24,888 --> 00:21:29,267
M-a strigat Danny, de parcã aº fi fost...
de parcã încã sunt un copil.

230
00:21:29,302 --> 00:21:32,520
Asta pentru cã atât aveai
când s-au întâmplat toate acestea.

231

19
00:21:32,555 --> 00:21:35,356
Ai primit rolul
lui Daniel Jackson...

232
00:21:35,398 --> 00:21:38,234
rolul de copil... În aceastã simulare.

233
00:21:38,401 --> 00:21:41,967
Obiºnuiam sã repet evenimentul
mereu ºi mereu în minte,

234
00:21:42,002 --> 00:21:45,533
încercând sã gãsesc ce aº fi putut face
ca sã schimb totul.

235
00:21:45,575 --> 00:21:47,117
Bine.

236
00:21:47,118 --> 00:21:50,371
Bine, poate asta este ºi ideea.
Asta îþi este ºansa.

237
00:21:50,406 --> 00:21:52,457
Nu este minunat ?

238
00:21:53,041 --> 00:21:55,502
Acum ai ocazia sã schimbi ceva !

239
00:21:59,631 --> 00:22:01,590
P- Poftim.

240
00:22:01,591 --> 00:22:03,217
ªansã ?

241
00:22:03,218 --> 00:22:05,345
Sã retrãieºti acel eveniment.

242
00:22:05,428 --> 00:22:09,265
Sã încerci toate posibilitãþile
care te-au chinuit.

20
243
00:22:09,390 --> 00:22:13,144
Ca sã vezi în sfârºit dacã poþi
sã schimbi ceva.

244
00:22:14,771 --> 00:22:16,856
Tu cine eºti ?

245
00:22:16,940 --> 00:22:19,108
De ce, Eu sunt Paznicul, fireºte.

246
00:22:19,143 --> 00:22:20,400
Paznicul ?

247
00:22:20,401 --> 00:22:22,779
A tot ce este, a fost ºi va fi
în acest loc.

248
00:22:22,814 --> 00:22:24,571
Unde ne aflãm ?

249
00:22:24,572 --> 00:22:27,867
Cred cã voi numiþi acesta
Muzeul de artã din New York.

250
00:22:27,902 --> 00:22:30,119
Nu, nu, nu. Unde suntem noi de fapt ?

251
00:22:30,154 --> 00:22:32,378
Realitatea este ceea ce se vede.

252
00:22:32,413 --> 00:22:37,126
Întotdeauna þi-ai dorit sã te întorci
în trecut ºi sã schimbi lucrurile.

253
00:22:37,161 --> 00:22:38,585
Eu îþi ofer aceastã ocazie.

254
00:22:38,586 --> 00:22:41,589
Acum, du-te ! Fã ce trebuie
sã faci în acest loc.

21
255
00:22:41,624 --> 00:22:43,967
ªi cum sã... Cum sã fac asta ?

256
00:22:44,133 --> 00:22:48,096
Ei bine, dacã þi-asi spune cum
nu ar mai avea nici un haz !

257
00:22:48,131 --> 00:22:49,388
Haz ?!

258
00:22:49,389 --> 00:22:51,898
Asta crezi tu cã este pentru mine ?

259
00:22:51,933 --> 00:22:55,457
Hazliu, privind cum... se întâmpla
odatã ºi-ncodata ?

260
00:22:55,492 --> 00:22:58,982
N-ar exista nici plãcerea victoriei
dacã n-ar fi ºi...

261
00:22:59,017 --> 00:23:00,732
riscurile...

262
00:23:00,733 --> 00:23:02,742
meseriei.

263
00:23:02,777 --> 00:23:04,862
Uºor cu piatra aceea.

264
00:23:10,118 --> 00:23:12,203
Pe aici.

265
00:23:24,799 --> 00:23:26,884
Danny.

266
00:23:28,511 --> 00:23:30,597
Ce faci ?

22
267
00:23:31,180 --> 00:23:32,514
Vino.

268
00:23:32,515 --> 00:23:35,018
Danny Jackson ! Înceteazã imediat !

269
00:23:36,144 --> 00:23:38,229
Jake, dã-mi o mânã de ajutor, te rog.

270
00:23:38,264 --> 00:23:39,688
Nu, nu, nu, nu, nu...

271
00:23:39,689 --> 00:23:41,440
- Adu înãuntru.
- Încã un nivel.

272
00:23:41,441 --> 00:23:43,526
Cu grijã.

273
00:23:43,651 --> 00:23:45,737
Încã un nivel. Încã puþin.

274
00:23:46,195 --> 00:23:48,281
Nu !

275
00:23:51,409 --> 00:23:53,494
Doamne, nu !

276
00:24:00,710 --> 00:24:03,483
Naiba sã te ia !
Înceteazã în momentul acesta !

277
00:24:03,518 --> 00:24:06,222
Pentru ce ? Nu ai încercat
toate opþiunile încã.

278
00:24:06,257 --> 00:24:09,802
Ei bine, se pare cã opþiunile mele sunt
infinite ºi soluþiile mele sunt nule.

23
279
00:24:09,837 --> 00:24:11,888
Acum, opreºte tot !

280
00:24:16,726 --> 00:24:18,811
Nu vreau sã mai particip.

281
00:24:20,938 --> 00:24:23,024
Ah, ba o vei face.

282
00:24:23,107 --> 00:24:25,193
Ai s-o faci.

283
00:24:25,610 --> 00:24:27,695
Uºor cu piatra aceea.

284
00:24:36,621 --> 00:24:38,706
Daniel, vrei sã...

285
00:24:38,790 --> 00:24:39,915
Nu.

286
00:24:39,916 --> 00:24:41,875
Adu-o jos.

287
00:24:41,876 --> 00:24:43,168
Sã ne uitãm în faþã.

288
00:24:43,169 --> 00:24:45,178
- Adu înãuntru.
- Se balanseazã.

289
00:24:45,213 --> 00:24:47,882
Aºa e bine. E bine.
Totul va fi bine. Cu grijã !

290
00:24:47,917 --> 00:24:49,884
Trebuie sã mai încerci.

291
00:24:49,919 --> 00:24:51,969

24
Nu.

292
00:24:52,595 --> 00:24:56,724
Îi vei lãsa pe pãrinþi tãi
sã moarã în felul acesta ?

293
00:24:57,850 --> 00:24:59,936
Nu-þi voi face jocul.

294
00:25:11,322 --> 00:25:14,242
Sunteþi într-adevãr o rasã încãpãþânatã.

295
00:25:35,972 --> 00:25:38,057
Tu !

296
00:25:39,058 --> 00:25:41,143
Totul este în regulã ?

297
00:25:41,227 --> 00:25:43,855
Nu sunt sigurã, ca sã fiu sincerã.

298
00:25:44,480 --> 00:25:46,566
Ce este locul acesta ?

299
00:25:46,732 --> 00:25:48,567
Muzeul de artã din New York.

300
00:25:48,568 --> 00:25:50,701
Noi credem cã este o simulare.

301
00:25:50,736 --> 00:25:53,955
Cred cã suntem într-un fel de
lume virtualã,

302
00:25:53,990 --> 00:25:57,201
creatã de propiile noastre minþi,
cel puþin a lui Daniel.

303
00:25:57,236 --> 00:25:59,210
Sunteþi foarte încãpãþânaþi,

25
304
00:25:59,245 --> 00:26:02,164
o rasã fãrã imaginaþie ºi necompetitiva.

305
00:26:02,999 --> 00:26:05,084
De ce refuzaþi...

306
00:26:05,710 --> 00:26:10,131
sã vã bucuraþi de oportunitãþile
pe care vi le-am oferit ?

307
00:26:10,381 --> 00:26:12,466
Sã ne bucurãm ?

308
00:26:12,675 --> 00:26:16,637
Ce te face sã crezi cã mã bucur
privind cum sunt omorâþi prietenii mei ?

309
00:26:16,672 --> 00:26:18,013
Sau cum îmi mor pãrinþii ?

310
00:26:18,014 --> 00:26:21,684
Vi s-a oferit la amândoi încercãri
care trebuiesc decoperite ºi cucerite.

311
00:26:21,719 --> 00:26:24,287
O aveþi în voi.
De ce sã nu participaþi ?

312
00:26:24,322 --> 00:26:26,821
De ce nu ne laºi pur ºi simplu sã plecãm ?

313
00:26:26,856 --> 00:26:29,358
Unde sã plecaþi ?!
Unde v-ar place sã vã duceþi ?

314
00:26:29,393 --> 00:26:32,028
Pot sã vã duc oriunde
vã amintiþi.

315

26
00:26:32,361 --> 00:26:34,328
Oriunde vã imaginaþi.

316
00:26:34,363 --> 00:26:36,449
Ok. Vrem sã ne eliberezi !

317
00:26:37,366 --> 00:26:39,452
Deci, am avut dreptate ?

318
00:26:39,535 --> 00:26:41,369
Aceasta este... O lume simulatã ?

319
00:26:41,370 --> 00:26:44,248
Este o lume aflatã în
mintea voastrã.

320
00:26:44,874 --> 00:26:47,793
Canalizatã, coordonatã
ºi administratã...

321
00:26:47,918 --> 00:26:49,711
de cãtre mine,

322
00:26:49,712 --> 00:26:51,421
Paznicul.

323
00:26:51,422 --> 00:26:53,389
Dar cum ? Cum funcþioneazã ?

324
00:26:53,424 --> 00:26:56,886
Nu-mi pasã cum funcþioneazã.
Vreau doar sã ieºim de aici.

325
00:26:56,921 --> 00:26:58,428
Nu pot sã fac asta.

326
00:26:58,429 --> 00:27:02,725
Cipul care vã controleazã serveºte la
hrãnirea ºi stimularea simþurilor.

327

27
00:27:02,760 --> 00:27:05,484
Cipurile implantate în creierele voastre...

328
00:27:05,519 --> 00:27:09,023
canale de experienþã ºi imaginaþie
înãuntru ºi-n afarã voastrã.

329
00:27:09,058 --> 00:27:10,565
Deci suntem prizonieri ?

330
00:27:10,566 --> 00:27:14,195
Creierele noastre sunt conectate ca
niºte computere la un fel de reþea ?

331
00:27:14,230 --> 00:27:15,487
Da !

332
00:27:15,488 --> 00:27:19,867
ªi minþile voastre sunt foarte valoroase
rezidenþilor mei...

333
00:27:20,826 --> 00:27:24,330
pentru cã voi îmbogãþiþi
ºi daþi valoare minþii noastre.

334
00:27:24,365 --> 00:27:25,663
Stai.

335
00:27:25,664 --> 00:27:29,543
De cât timp sunt... Rezidenþii
în aceastã lume virtualã ?

336
00:27:29,578 --> 00:27:31,837
Pe puþin 1000 din anii voºtri.

337
00:27:32,922 --> 00:27:37,760
Noi nu vom mai rãmâne pentru
urmãtorii 1000 de ani de nici un fel !

338
00:27:37,795 --> 00:27:41,514
Deci, pânã sã venim noi,

28
nu aþi avut decât minþile voastre,

339
00:27:41,549 --> 00:27:42,680
doar experienþele voastre,

340
00:27:42,681 --> 00:27:45,434
care sã ve ofere scenarii
pentru lumea voastrã virtualã ?

341
00:27:45,469 --> 00:27:47,520
Aþi început sã înþelegeþi.

342
00:27:47,853 --> 00:27:51,232
Deci, ce, suntem noi...
Un fel de software ?

343
00:27:55,569 --> 00:27:58,781
Imaginaþi-vã stãm într-o camerã
pentru 1000 de ani cu numai 5 filme.

344
00:27:58,816 --> 00:28:02,409
Cât timp le-aþi putut urmãri
pânã sã vã plictisiþi de moarte ?

345
00:28:02,444 --> 00:28:05,037
Ce n-aþi da
pentru încã... Patru.

346
00:28:06,455 --> 00:28:08,414
Deci, ne folosiþi minþile,

347
00:28:08,415 --> 00:28:12,648
amintirile noastre, imaginaþia, visele,
pentru un fel de programare ?

348
00:28:12,683 --> 00:28:16,882
De fapt, pot sã scot informaþii
din doar douã din minþile voastre.

349
00:28:16,917 --> 00:28:20,302
Minþile acestor specii

29
par sã fie protejate...

350
00:28:20,553 --> 00:28:22,888
împotriva factorilor externi.
Ca ºi mintea dumneavoastrã, doamnã.

351
00:28:22,923 --> 00:28:24,013
Serios ?

352
00:28:24,014 --> 00:28:25,890
Probabil datoritã schimbãrilor
din mintea dumneavoastrã

353
00:28:25,891 --> 00:28:27,809
pe care Jolinar of
Malk-shur le-a lãsat.

354
00:28:27,810 --> 00:28:28,560
Dar nu vã temeþi,

355
00:28:28,561 --> 00:28:31,355
nu existã nici un blocaj
împotriva factorilor interni...

356
00:28:31,390 --> 00:28:32,605
în mintea dumneavoastrã

357
00:28:32,606 --> 00:28:34,692
ªi voi puteþi sã vã bucuraþi
de aventurile noastre.

358
00:28:34,727 --> 00:28:36,276
ªi aceste douã minþi,

359
00:28:36,277 --> 00:28:40,739
oferã mai mult decât deajunsa
bogãþie în experienþa ºi imaginaþie...

360
00:28:40,774 --> 00:28:44,535
pentru a oferi ani de întreþinere
rezidenþilor mei.

30
361
00:28:44,743 --> 00:28:46,829
Ei bine, Îmi pare rãu.

362
00:28:48,497 --> 00:28:52,710
Cu tot respectul pentru oamenii tãi,
puþin îmi pasã de...

363
00:28:52,745 --> 00:28:54,419
rezidenþi !

364
00:28:54,420 --> 00:28:56,379
Nu vreau decât sã ieºim de aici.

365
00:28:56,380 --> 00:29:01,030
Eu sunt cel cãruia îi pare rãu, pentru
cã nu pot sã vã îndeplinesc dorinþa.

366
00:29:01,065 --> 00:29:05,681
Sunt sigur cã vã veþi bucura de multele
aventuri pe care le veþi trãi aici.

367
00:29:05,716 --> 00:29:07,933
De fapt ce cãutaþi voi aici ?

368
00:29:08,434 --> 00:29:11,729
De ce nu ieºiþi sã obþineþi
alte noi experienþe proprii ?

369
00:29:11,764 --> 00:29:13,814
Sã trãiþi noi experienþe ?

370
00:29:13,939 --> 00:29:16,025
Nu putem pãrãsi camerele.

371
00:29:16,191 --> 00:29:18,318
Lumea de afarã este de nelocuit.

372
00:29:18,353 --> 00:29:20,446
A fost otrãvitã ºi distrusã.

31
373
00:29:21,322 --> 00:29:22,447
Vã înºelaþi.

374
00:29:22,448 --> 00:29:25,451
Planeta voastrã este o
lume fertilã ca o grãdinã.

375
00:29:25,486 --> 00:29:27,368
Voi sunteþi cei care vã înºelaþi,

376
00:29:27,369 --> 00:29:28,912
strãine prieten.

377
00:29:28,913 --> 00:29:32,249
Planeta noastrã a fost distrusã
de un dezastru chimic...

378
00:29:32,284 --> 00:29:34,335
acum 1022 de ani.

379
00:29:35,210 --> 00:29:37,128
Am fost victimele
propriei noastre tehnologii

380
00:29:37,129 --> 00:29:40,014
care a avansat atât de mult
încât am scãpat-o de sub control.

381
00:29:40,049 --> 00:29:44,762
Pe atunci, câþiva dintre noi ºi-au mutat
corpurile fizice în animaþie suspendatã.

382
00:29:44,797 --> 00:29:48,682
Veºti bune. Planeta voastrã
pare sã se fi regenerat.

383
00:29:50,351 --> 00:29:51,517
Nu este adevãrat !

384

32
00:29:51,518 --> 00:29:55,064
Am monotorizat toate
condiþiile de fiecare datã.

385
00:29:55,147 --> 00:29:57,232
Sistemul vostru de monotorizare se înºealã.

386
00:29:57,267 --> 00:29:59,318
Este foarte frumos afarã.

387
00:29:59,485 --> 00:30:00,610
Bine înþeles,

388
00:30:00,611 --> 00:30:02,988
tu deja ºtiai asta, nu-i aºa ?

389
00:30:04,114 --> 00:30:06,200
Întrebarea este,

390
00:30:06,533 --> 00:30:08,911
de ce nu vrei sã ºtie ºi ei ?

391
00:30:09,953 --> 00:30:12,623
Rezidenþii nu pot pãrãsi acest loc !

392
00:30:13,791 --> 00:30:16,293
Lumea de afarã este de nelocuit !

393
00:30:16,710 --> 00:30:20,589
- Cine te-a fãcut pe tine ºef aici ?
- Nu înþeleg.

394
00:30:20,756 --> 00:30:23,133
De ce hotãrãºti tu totul aici ?

395
00:30:24,259 --> 00:30:26,803
Locul acesta este proiectat de cãtre mine.

396
00:30:26,804 --> 00:30:29,473
Eu sunt creatorul lui, Paznicul lui.

33
397
00:30:30,099 --> 00:30:32,726
Deci, dacã... Rezidenþii tãi pleacã,

398
00:30:34,520 --> 00:30:36,605
tu pierzi controlul.

399
00:30:42,945 --> 00:30:45,239
Omul acesta vã minte, prieteni.

400
00:30:45,280 --> 00:30:48,200
Va þine prizonieri în propria voastrã...

401
00:30:50,702 --> 00:30:52,788
Bine, aºa-i bine.

402
00:30:54,456 --> 00:30:58,794
Vi se pare corect. Trimite-i unde
pot auzi adevãrul. Bine.

403
00:30:58,829 --> 00:31:00,461
Nu vã permit...

404
00:31:00,462 --> 00:31:02,338
sã le otrãviþi minþile.

405
00:31:02,339 --> 00:31:04,425
Um, dacã ne þii aici,

406
00:31:04,925 --> 00:31:08,227
nu vei putea sã ne opreºti
sã interacþionãm cu ei.

407
00:31:08,262 --> 00:31:11,682
Ce vreau sã spun, mai ales dacã
trebuie sã fim noile lor software.

408
00:31:11,717 --> 00:31:14,685
Foarte bine. Nu mai sunteþi doriþi aici.

34
409
00:31:20,149 --> 00:31:22,108
Am ieºit.

410
00:31:22,109 --> 00:31:24,068
Uau !

411
00:31:24,069 --> 00:31:27,739
Staþi, nu vi se pare prea
uºor ca sã fie adevãrat ?

412
00:31:27,774 --> 00:31:29,950
Ba da, am reuºit. Hai acasã.

413
00:31:37,624 --> 00:31:39,967
Toþi aveau rãni ca niºte gãuri...

414
00:31:40,002 --> 00:31:43,005
în tâmple, în corzile
nervoase ale creierelor

415
00:31:43,040 --> 00:31:45,215
ºi în câteva zone abdominale.

416
00:31:45,591 --> 00:31:47,558
Adicã ce înseamnã ?

417
00:31:47,593 --> 00:31:50,596
Maºinãriile pe care le-ai descris
va susþineau în viaþã.

418
00:31:50,631 --> 00:31:52,806
Va ofereau oxigen, va hrãneau

419
00:31:53,473 --> 00:31:56,977
ºi, dupã cum sunã,
va controla sistemul nervos.

420
00:31:57,012 --> 00:31:59,062
Existã vreun pericol ?

35
421
00:31:59,146 --> 00:32:02,941
Nu. Nu din câte am vãzut eu.
Dilataþia pupilei este normalã.

422
00:32:02,976 --> 00:32:06,737
Reflexele sunt aºa cum ar trebui sã fie.
Totul pare în regulã.

423
00:32:08,363 --> 00:32:12,451
Jack, ar trebui sã ne întoarcem pe planetã
ºi sã-i eliberãm pe oamenii aceia.

424
00:32:12,486 --> 00:32:15,162
Nu cred cã ne priveºte pe noi, sincer.

425
00:32:15,197 --> 00:32:16,329
Nu sunt de aceeaºi pãrere.

426
00:32:16,330 --> 00:32:19,333
Cine suntem noi sã judecãm felul în care
cineva de pe o altã planetã trãieºte ?

427
00:32:19,368 --> 00:32:22,628
Dar oamenii aceia se aflau în
acele maºinãrii din motive false.

428
00:32:22,663 --> 00:32:25,339
Paznicul îi minte cu privire la
ceea ce se afla afarã.

429
00:32:25,374 --> 00:32:27,306
Bine, dacã pot sã intervin.

430
00:32:27,341 --> 00:32:31,511
Toate dovezile arata ca maºinãriile acelea
îi þine în viaþã pe oamenii aceia.

431
00:32:31,546 --> 00:32:33,346
Scoþându-i de acolo ar fi ca ºi când...

432

36
00:32:33,347 --> 00:32:36,496
i-am deconecta unui muribund
aparatul care îl þine în viaþã.

433
00:32:36,531 --> 00:32:39,645
Mi se pare cã ar trebui sã
adunãm mai multe informaþii...

434
00:32:39,680 --> 00:32:41,820
pentru a lua aceastã decizie, prieteni.

435
00:32:41,855 --> 00:32:44,191
Singurul mod prin care putem
obþine mai multe informaþii...

436
00:32:44,226 --> 00:32:47,611
ar fi sã ne întoarcem
în lumea virtualã de pe P7J-989.

437
00:32:47,646 --> 00:32:51,323
Atunci, asta este exact
ceea ce vreau sã faceþi.

438
00:32:53,867 --> 00:32:55,952
Uh,

439
00:32:56,328 --> 00:32:57,453
Generale,

440
00:32:57,454 --> 00:32:59,163
fãrã nici o aluzie,

441
00:32:59,164 --> 00:33:02,376
de data asta, cu riscul de-a sunã vulgar,

442
00:33:02,876 --> 00:33:04,961
aþi înnebunit ?

443
00:33:05,128 --> 00:33:07,262
Prieteni, nu este nevoie sã vã mai spun...

37
444
00:33:07,297 --> 00:33:10,307
ce sursã valoroasã
este aceastã planetã pentru noi.

445
00:33:10,342 --> 00:33:13,553
Tehnologia lor este cu mult
mai avansatã decât a noastrã.

446
00:33:13,588 --> 00:33:16,014
Genul de tehnologie care justificã...

447
00:33:16,049 --> 00:33:18,100
acest program.

448
00:33:18,308 --> 00:33:21,061
Sã ne întoarcem acolo ar
putea fi foarte periculos.

449
00:33:21,096 --> 00:33:22,311
Nu pot spune cum.

450
00:33:22,312 --> 00:33:25,857
Este un mediu artificial.
Se poate muri acolo ?

451
00:33:25,892 --> 00:33:27,191
Nu ºtim.

452
00:33:27,192 --> 00:33:30,904
Mã îngrijoreazã mai mult faptul
de a rãmâne pe acolo.

453
00:33:30,939 --> 00:33:32,363
Aþi reuºit sã ieºiþi odatã.

454
00:33:32,364 --> 00:33:35,992
Nu existã nici o garanþie
cã vom reuºi ºi a doua oarã.

455
00:33:36,027 --> 00:33:38,078

38
Bine. Uite cum facem.

456
00:33:38,161 --> 00:33:40,545
Dacã nu apãreþi într-o sãptãmânã,

457
00:33:40,580 --> 00:33:43,270
Îi voi trimite pe SG-2
sã vã scoatã de acolo.

458
00:33:43,305 --> 00:33:45,926
Pe deasupra, ce este aºa rãu
în a sta acolo ?

459
00:33:45,961 --> 00:33:50,257
Mi se pare cã puteþi experimenta acolo
tot felul de lucruri fascinante.

460
00:33:50,292 --> 00:33:53,176
- Cum ar fi privind vechi prieteni...
- Pãrinþi ?

461
00:33:53,211 --> 00:33:55,429
Familia murind mai multe ori ?

462
00:33:55,804 --> 00:33:58,807
Sau sã-l vezi pe Maiorul
Kawalsky în viaþã, sãnãtos.

463
00:33:58,842 --> 00:34:01,858
Cine ºtie, Colonele ?
Poate îþi vezi ºi fiul.

464
00:34:01,893 --> 00:34:06,022
Dr Jackson, poate ai putea vizita
lumea anticã despre care...

465
00:34:06,057 --> 00:34:07,731
þi-ai pus atâtea întrebãri.

466
00:34:07,732 --> 00:34:11,445
Sã mergi oriunde te duc

39
amintirile ºi imaginaþia.

467
00:34:17,075 --> 00:34:19,161
De ajuns.

468
00:34:20,245 --> 00:34:22,873
Hai sã privim puþin lucrurile, nu ?

469
00:34:24,166 --> 00:34:26,133
Ce faci, Colonele ?

470
00:34:26,168 --> 00:34:28,920
- Mã uit dupã marginile mãºtii.
- Poftim ?

471
00:34:28,955 --> 00:34:31,131
Tu nu eºti Generalul Hammond.

472
00:34:31,256 --> 00:34:32,673
Stai jos, Colonele !

473
00:34:32,674 --> 00:34:35,302
Nu prea cred, tataie.
Pânã aici cu farsã.

474
00:34:35,337 --> 00:34:37,261
- Te-am prins.
- Poftim ?!

475
00:34:37,262 --> 00:34:40,098
- Suntem tot pe P7J-989.
- La naiba.

476
00:34:41,558 --> 00:34:43,935
Asta nu-i decât un alt joc,
pe care îl face...

477
00:34:43,970 --> 00:34:46,100
prietenul nostru bun, Paznicul.

478

40
00:34:46,135 --> 00:34:48,231
Ai întrecut mãsura, Colonele !

479
00:34:48,732 --> 00:34:50,984
Probabil ai o reacþie
nervoasã la maºinãriile alea.

480
00:34:51,019 --> 00:34:52,526
Îþi vom mai face niºte teste.

481
00:34:52,527 --> 00:34:58,033
Nu, ar trebui sã ne scoþi din aceste
maºinãrii, asta ar trebui sã faci !

482
00:34:58,325 --> 00:34:59,491
Poftim ?!

483
00:34:59,492 --> 00:35:01,661
Colonele, îmi pui rãbdarea la încercare.

484
00:35:01,696 --> 00:35:03,628
Îþi mai acord o ºansã...

485
00:35:03,663 --> 00:35:07,959
sã-mi urmezi ordinele ºi sã te alãturi
rezidenþilor din lumea artificialã.

486
00:35:07,994 --> 00:35:10,462
Rezidenþi ?
Aºa-i numea Paznicul.

487
00:35:12,631 --> 00:35:14,799
Te întorci acolo ?
Da sau nu, Colonele ?

488
00:35:14,834 --> 00:35:16,258
Dar sunt deja acolo !

489
00:35:16,259 --> 00:35:18,135
Arestaþi-l !

41
490
00:35:18,136 --> 00:35:21,765
Izolaþi-l acolo unde nu
poate vorbi cu nimeni !

491
00:35:37,364 --> 00:35:38,530
O'Neill,

492
00:35:38,531 --> 00:35:41,826
pari destul de convins
cã nu suntem pe Pãmânt.

493
00:35:41,861 --> 00:35:43,912
Pentru cã nu suntem !

494
00:35:44,704 --> 00:35:47,582
Þi se pare cã ar fi General Hammond ?

495
00:35:49,084 --> 00:35:52,844
Am înþeles cã nu putem experimenta
decât evenimente trecute.

496
00:35:52,879 --> 00:35:56,800
Paznicul a zis cã putem experimenta
tot ce ne amintim sau ne imaginãm.

497
00:35:56,835 --> 00:35:58,885
Suntem tot pe PJ7-989.

498
00:36:01,805 --> 00:36:03,890
Este un mediu fals.

499
00:36:05,016 --> 00:36:07,102
E chiar atât de rãu ?

500
00:36:08,812 --> 00:36:12,649
Adicã, sã fim serioºi,
nu v-a fost dor de mine ?

501
00:36:13,650 --> 00:36:15,735
De ce vã opuneþi ?

42
502
00:36:15,985 --> 00:36:18,780
Gândiþi-vã la cât de bine
ne-am putea simþi împreunã.

503
00:36:18,815 --> 00:36:21,157
Dr Jackson, trebuie sã recunoºti,

504
00:36:21,192 --> 00:36:23,033
reuºeam sã te fac sã râzi.

505
00:36:23,034 --> 00:36:27,163
Colonele, cine va mai
juca cu tine hockey de stradã...

506
00:36:27,414 --> 00:36:30,291
cine poate sã te învingã dacã nu eu ?

507
00:36:32,127 --> 00:36:33,627
Cãpitane Carter,

508
00:36:33,628 --> 00:36:37,507
gândeºte-te cum ar fi
sã nu îmbãtrâneºti niciodatã.

509
00:36:38,258 --> 00:36:40,050
Pentru cã aici nu îmbãtrâneºti niciodatã.

510
00:36:40,051 --> 00:36:42,137
Cine eºti ?

511
00:36:42,220 --> 00:36:43,971
Cine sunt ?

512
00:36:43,972 --> 00:36:46,933
Colonele, vrei sã spui cã
nu-þi aminteºti de mine ?

513
00:36:46,968 --> 00:36:48,767
Sunt rãnit.

43
514
00:36:48,768 --> 00:36:50,477
- Sunt grav rãnit.
- Nu, nu.

515
00:36:50,478 --> 00:36:52,564
ªtiu drept cine te dai.

516
00:36:54,441 --> 00:36:56,651
Dar cine eºti, în realitate ?

517
00:36:57,944 --> 00:37:00,029
Paznicul ?

518
00:37:00,113 --> 00:37:02,198
A nu... Nu eu.

519
00:37:03,116 --> 00:37:04,742
Atunci ce ?

520
00:37:04,743 --> 00:37:06,828
Un fel de proiecþie sãu ?

521
00:37:08,121 --> 00:37:10,206
Pentru cã nu eºti real.

522
00:37:13,084 --> 00:37:17,672
ªi dacã nu eºti real,
nu te vei supãra dacã voi face asta.

523
00:37:28,850 --> 00:37:30,935
Salut.

524
00:37:32,770 --> 00:37:34,856
Te-am cãutat.

525
00:37:34,981 --> 00:37:38,776
Te rog, spune-ne
ce incepuse-ºi sã ne spui înainte.

44
526
00:37:38,811 --> 00:37:40,862
Despre cum este afarã.

527
00:37:41,654 --> 00:37:44,032
Este, într-adevãr, superb afarã.

528
00:37:44,491 --> 00:37:47,702
- S-a dus otrava ?
- Nu este totul mort ?

529
00:37:47,994 --> 00:37:50,997
Nu. Din contrã.
Totul este... Înmugurit.

530
00:37:51,664 --> 00:37:53,624
Cum este posibil ?

531
00:37:53,625 --> 00:37:56,002
Paznicul zice cã este periculos.

532
00:37:56,085 --> 00:37:58,463
Ei bine... El... Paznicul minte.

533
00:38:00,256 --> 00:38:02,926
Cum sã avem încredere în
aceste creaturi ºi în Paznic nu,

534
00:38:02,961 --> 00:38:05,303
care ne-a îngrijit atâta timp ?

535
00:38:08,014 --> 00:38:10,099
Uite cum facem...

536
00:38:11,851 --> 00:38:14,062
Veniþi cu noi. Vã vom arãta.

537
00:38:23,446 --> 00:38:25,531
Pardon.

538

45
00:38:27,116 --> 00:38:28,867
Unde mergem ?

539
00:38:28,868 --> 00:38:33,248
Înapoi prin poartã
ca sã le arãtãm cum aratã planeta lor.

540
00:38:34,415 --> 00:38:36,501
În amintirea noastrã.

541
00:38:37,460 --> 00:38:39,712
Înainte de realitatea virtualã.

542
00:38:40,672 --> 00:38:42,757
Lãsaþi-mã în pace.

543
00:38:48,721 --> 00:38:50,848
Activarea porþii neautorizatã.

544
00:38:51,766 --> 00:38:53,851
Închideþi poarta.

545
00:38:55,520 --> 00:38:56,645
SG-1,

546
00:38:56,646 --> 00:38:59,148
îmi puneþi rãbdarea la încercare !

547
00:39:03,444 --> 00:39:05,530
Daniel, la mine !

548
00:39:57,665 --> 00:40:01,169
Crezi cã am reuºit sã
ieºim de data aceasta ?

549
00:40:02,336 --> 00:40:04,422
Hei !

550
00:40:15,725 --> 00:40:17,810
Vã rog, nu-mi faceþi rãu.

46
551
00:40:17,977 --> 00:40:19,728
Nu vrem sã te rãnim.

552
00:40:19,729 --> 00:40:22,231
Înþeleg, existenþa oamenilor mei...

553
00:40:23,232 --> 00:40:25,318
a devenit monotonã.

554
00:40:25,568 --> 00:40:27,862
Nu le-am vrut... decât binele.

555
00:40:28,196 --> 00:40:31,365
De cât timp ieºi
ca sã îngrijeºti aceastã grãdinã ?

556
00:40:31,400 --> 00:40:32,824
Frumoasã, nu-i aºa ?

557
00:40:32,825 --> 00:40:34,911
De când ?

558
00:40:36,120 --> 00:40:38,206
Oh, mulþi, mulþi ani.

559
00:40:39,248 --> 00:40:41,382
Atunci de ce îþi minþi oamenii ?

560
00:40:41,417 --> 00:40:43,843
De ce nu le oferi opþiunea
de a veni aici ?

561
00:40:43,878 --> 00:40:48,716
Pentru cã ai noºtri au fost cei care
au distrus planeta în primul rând.

562
00:40:48,751 --> 00:40:52,178
Dacã îi las sã iasã,
o vor distruge din nou.

47
563
00:40:52,213 --> 00:40:54,263
Cred cã glumeºti ?

564
00:40:55,556 --> 00:40:58,163
Poate nu vor face
aceiaºi greºealã.

565
00:40:58,198 --> 00:41:00,735
Te pricepi în a da
a doua ºansã !

566
00:41:00,770 --> 00:41:05,525
Nimeni nu-i împiedicã sã plece.
Porþi, ca cea pe care o folosiþi voi,

567
00:41:05,560 --> 00:41:07,533
sunt peste tot pe aici.

568
00:41:07,568 --> 00:41:11,051
Am fi putut pleca oricând ?
Doar sã trecem printr-o poartã ?

569
00:41:11,086 --> 00:41:14,499
Oricine poate pleca oricând.
Porþile sunt mereu deschise.

570
00:41:14,534 --> 00:41:19,372
Bine înþeles, dar lumea trebuie sã
ºtie cã existã ca sã le foloseascã.

571
00:41:19,407 --> 00:41:21,499
Ceea ce tocmai aþi fãcut-o.

572
00:41:22,250 --> 00:41:25,795
ªi trebuie sã ºtie
cã au ºi unde sã se ducã.

573
00:41:25,878 --> 00:41:27,964
ªi tocmai le-aþi spus.

48
574
00:41:29,799 --> 00:41:32,969
Aþi stricat totul.
Le-aþi otrãvit minþile.

575
00:41:34,470 --> 00:41:36,555
Rãul este fãcut.

576
00:42:01,247 --> 00:42:04,382
Încã o datã, îþi mulþumim.
Ne-aþi oferit...

577
00:42:04,417 --> 00:42:07,753
o nouã lume plinã de frumuseþi
ºi viitoare experienþe.

578
00:42:07,788 --> 00:42:10,273
Bine, dar mai aveþi încã multe de fãcut.

579
00:42:10,308 --> 00:42:12,742
Dar vã vom trimite niºte ajutoare...

580
00:42:12,777 --> 00:42:15,177
- Pentru a începe.
- Ei stricã tot !

581
00:42:15,212 --> 00:42:17,263
Ei chiar culeg florile !

582
00:42:21,600 --> 00:42:23,686
Asta este real, nu-i aºa ?

583
00:42:25,604 --> 00:42:27,690
Nu trageþi de aia !

584
00:42:27,773 --> 00:42:29,859
O sã stricaþi grãdinã !

585
00:42:33,446 --> 00:42:35,781
V-am spus cã o sã strice tot.

49
586
00:42:35,816 --> 00:42:37,741
Mai întâi grãdinã

587
00:42:37,742 --> 00:42:39,827
ºi apoi întreaga planetã !

588
00:42:41,120 --> 00:42:43,205
Este real.

589
00:42:43,831 --> 00:42:45,916
O sã stricaþi grãdinã !

590
00:42:50,212 --> 00:42:52,298
Mulþumesc, doamnã.

50