Sunteți pe pagina 1din 4

Patrulatere clasa a VII-a: Definiții, proprietăți, arii și perimetrie Prof.

Răileanu Elena
PATRULATERE CONVEXE

 PATRULATER CONVEX
Def: Un patrulater se numește convex dacă oricare ar fi o latură a sa, cele două vârfuri nesituate pe latura
considerată, se află de aceeași parte a dreptei în care este inclusă latura respectivă.
Proprietate: Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu 3600.

 PARALELOGRAMUL

Def: Paralelogramul este patrulaterul convex cu laturile opuse paralele două câte două.
Def: Paralelogramul este patrulaterul convex cu laturile opuse congruente două câte două.
Def: Paralelogramul este patrulaterul convex două laturi opuse paralele și congruente.
Def: Paralelogramul este patrulaterul convex cu diagonalele împărțite în segmente congruente.
Proprietăți:
 într-un paralelogram laturile opuse sunt congruente două câte două;
 într-un paralelogram laturile opuse sunt congruente și paralele;
 într-un paralelogram unghiurile opuse sunt congruente două câte două;
 într-un paralelogram oricare două unghiurile alaturate sunt suplementare;
 într-un paralelogram diagonalele se împart în părți congruente.
Reciprocele:
Un patrulater convex este paralelogram dacă:
 laturile opuse sunt congruente două câte două;
 două laturi opuse sunt paralele și congruente;
 unghiurile opuse sunt congruente două câte două;
 oricare două unghiuri alaturate sunt suplementare;
 diagonalele se împart în părți congruente.
Perimetrul și aria :

 DREPTUNGHIUL

Def: Dreptunghiul este paralelogramul cu un unghi drept.


Def: Dreptunghiul este paralelogramul cu diagonalele congruente.
Def: Dreptunghiul este patrulaterul convex cu trei unghiuri drepte.
B C
Proprietăți:
 are toate proprietățile unui paralelogram;
 are laturile opuse paralele și congruente;
 are toate unghiurile congruente drepte;
 într-un dreptunghi diagonalele sunt congruente.
Reciprocele:
Un patrulater convex este dreptunghi daca:
 are toate unghiurile congruente; A D
 are trei unghiuri drepte;
 este paralelogram si are un unghi drept;
 este paralelogram si are diagonalele congruente.
Perimetrul si aria :
Patrulatere clasa a VII-a: Definiții, proprietăți, arii și perimetrie Prof. Răileanu Elena

 ROMBUL

Def: Rombul este paralelogramul cu două laturi consecutive congruente. A


Def: Rombul este paralelogramul cu diagonalele perpendiculare.
Def: Rombul este paralelogramul cu o diagonală bisectoare a unui unghi al
său.
Proprietăți:
 are toate proprietățile unui paralelogram;
O
 are toate laturile congruente; B
 are unghiurile opuse congruente și cele alăturate suplementare; D
 are diagonalele perpendiculare;
 are diagonalele intersectate în mijocul fiecăreia;
 are diagonalele bisectoare pentru unghiurilor sale.
Reciprocele:
Un patrulater convex este romb dacă:
 are toate laturile congruente; C
 este paralelogram și are două laturi consecutive congruente;
 este paralelogram și are diagonalele perpendiculare;
 este paralelogram și o diagonală este bisectoare pentru unul din
unghiurile sale.
Perimetrul și aria :

 PATRATUL

Def: Pătratul este dreptunghiul cu două laturi consecutive congruente.


Def: Pătratul este dreptunghiul cu diagonalele bisectoare pentru unghiurile din care pornesc.
Def: Pătratul este dreptunghiul cu diagonalele perpendiculare.
Def: Pătratul este rombul cu un unghi drept.
Def: Pătratul este rombul cu diagonalele congruente.
Def: Pătratul este paralelogramul cu diagonalele congruente și perpendiculare.
Def: Pătratul este paralelogramul cu diagonalele congruente și bisectoare ale unghiurilor sale.
Proprietăți:
 are toate proprietățile paralelogramului,
 are toate proprietățile dreptunghiului;
 are toate proprietățile rombului.

 unghiul format de o latură a sa cu diagonala are măsura de .

Reciprocele:
Un patrulater convex este pătrat dacă:
 este dreptunghi și are două laturi consecutive congruente;
 este dreptunghi și are diagonalele perpendiculare;
 este dreptunghi și are diagonalele bisectoare pentru unghiurile din care pornesc;
 este romb și are un unghi drept;
 este romb și are diagonalele congruente.
Patrulatere clasa a VII-a: Definiții, proprietăți, arii și perimetrie Prof. Răileanu Elena
Perimetrul și aria :

 TRAPEZUL

Def: Trapezul este patrulaterul convex care are două laturi opuse paralele și celelalte două neparalele. Laturile
paralele se numesc bazele trapezului (baza mare, respectiv baza mică)
A B
Clasificare:
 oarecare;
 dreptunghic (are un unghi de 900);
 isoscel (laturile neparalele congruente).
M E F N
Linia mijlocie:
Def: Segmentul care unește mijloacele laturilor neparalele ale unui trapez
se numește linie mijlocie a trapezului.
Linia mijlocie a trapezului trece prin mijloacele diagonalelor trapezului. D C
Linia mijlocie a trapezului este paralelă cu bazele trapezului.
Linia mijlocie a trapezului are lungimea cât semisuma lungimilor bazelor:
Segmentul determinat de mijloacele diagonalelor trapezului are lungimea cât modulul semidiferenței lungimilor
bazelor trapezului.

Proprietăţile trapezului isoscel:


 are laturile neparalele congruente;
 are unghiurile alaturate bazelor respectiv congruente și cele alăturate laturilor neparalele respectiv
suplementare;
 are diagonalele congruente;
 diagonalele formeaza cu bazele triunghiuri isoscele;
 dacă se prelungesc laturile neparalele acestea formează cu bazele două triunghiuri isoscele.
 Dacă diagonalele sunt perpendiculare (trapez isoscel ortodiagonal), atunci înălțimea trapezului are

lungimea egală media aritmetică a lungimilor bazelor ( ).

Reciprocele:
Un patrulater convex este trapez isoscel dacă:
 are două laturi paralele și necongruente, iar celelalte două laturi sunt congruente;
 este trapez și are unghiurile alaturate unei baze, congruente;
 este trapez și are diagonalele congruente;
s-a obținut prin construirea unei paralele la baza unui triunghi isoscel.

Proprietăţile trapezului dreptunghic:


 are unghiurile alaturate laturilor neparalele respectiv suplementare;
 dacă se prelungesc laturile neparalele acestea formează cu bazele două triunghiuri dreptunghice;
 dacă diagonalele sunt perpendiculare (trapez dreptunghic ortodiagonal), atunci înălțimea trapezului are

lungimea egală cu media geometrică a lungimilor bazelor.


Patrulatere clasa a VII-a: Definiții, proprietăți, arii și perimetrie Prof. Răileanu Elena
Reciprocele:
Un patrulater convex este trapez dreptunghic dacă:
 este trapez și are un unghi drept;
 s-a obținut prin construirea unei paralele la baza unui triunghi dreptunghic.
Perimetrul și aria :

S-ar putea să vă placă și