Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte pentru examen, anul I IM

1. Factorii de solificare și rolul lor în formarea solului: organismele vii, clima, roca, relieful, apele
freatice și stagnante, timpul, activitatea umană
2. Formarea și alcătuirea părții minerale a solului
- Originea părții minerale a solului
- Procesele de formare a părții minerale a solului: dezagregarea și alterarea
- Alcătuirea părții minerale a solului
3. Formarea și alcătuirea părții organice a solului
- Originea părții organice a solului
- Transformarea resturilor organice în sol: descompunerea și humificarea
- Alcătuirea și proprietățile acizilor humici
- Tipuri de humos și rolul acestuia în sol
4. Formarea și alcătuirea profilului de sol
- Procese care contribuie la formarea profilului de sol
- Caracteristici morfologice ale profilului de sol
5. Proprietățile chimice ale solului
- Soluția solului și proprietățile ei
- Coloizii solului și proprietățile lor
- Capacitatea de adsorbție moleculară, cationică și anionică a solului
- Reacția solului
- Capacitatea de tamponare a solului
- Potențialul de oxido-reducere
6. Proprietățile fizice și fizico-mecanice ale solului
- Textura
- Structura
- Alte proprietăți
- Proprietăți fizico-mecanice
7. Proprietăți hidrofizice
- Forțele care acționează asupra apei din sol
- Potențialul apei din sol
- Curba caracteristică a umidității solului (de sucțiune)
- Indicii hidrofizici ai solului
- Formele de apă din sol
- Permeabilitatea pentru apă a solului și circulația apei în sol
- Ascensiunea capilară a apei în sol
- Pierderea apei din sol
- Bilanțul apei în sol
- Regimul hidric al solului
8. Aerul din sol: compoziție, capacitate pentru aer, aerație
9. Temperatura solului: surse de energie termică și căi de pierdere a acesteia, proprietăți termice ale
solului