Sunteți pe pagina 1din 4

DATA: 06.04.

2016
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Specială Huedin
CLASA: a II-a (deficiențe mintale severe și/sau asociate)
PROPUNĂTOR: prof. psihopedagog Abrudan Simona Rodica
ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii
DISCIPLINA: Abilitare manuală
SUBIECTUL: ,,Coșuleț de Paşti”
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi

SCOP: Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici diverse

OBIECTIVE/COMPETENŢE SPECIFICE:
Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/colaj/film/desen
animat, care reflectă un context familiar;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: Să denumească materialele de lucru necesare pentru realizarea temei propuse;
O2: Să precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrării;
O3 : Să asambleze părţile componene pentru realizarea lucrării finale, prin combinarea lor
creativă şi estetică.

RESURSE:
I.Procedurale: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstrația, exercițiul, turul galeriei
II.Materiale: laptop, prezentare ppt, lucrarea model, lipici, şerveţele, plicuri cu elemente
decupate din hârtie- iarba, tortița coșului, iepuraș, ouă, puișor, frunze, lalele, flori, buburuze,
fluturi
III. Temporale: 45 minunte
IV. Spațiale: sala de clasă
V. Forme de organizare: frontal, individual.
VI. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor,
aprecieri verbale, turul galeriei.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Etapele lecției Conţinut instructiv-educativ STRATEGII DIDACTICE
Metode şi Mijloace de
procedee înv. Evaluare

1. Moment Asigurarea unui climat optim pentru desfăşurarea


organizatoric lecţiei.
Pregătirea materialelor şi aranjarea mobilierului.

2. Captarea Le voi prezenta elevilor la calculator o poveste intitulată Conversaţia Laptop Apreciez
atenţiei „Povestea iepuraşului de Paşti”. prezentare ppt menținerea
voluntară a atenției

3. Anunţarea Pornind de la conţinutul poveştii, le voi spune elevilor Conversaţia Observarea


temei că vom încerca să-l ajutăm pe iepuraş cu pregătirile de Explicaţia comportamentului
Paşti şi să realizăm un coșuleț cu ouă. Astfel, vom
observa lucrarea model și vom respecta etapele de
lucru.

4. Realizarea Se distribuie materialele. Copiii intuiesc ceea ce vor Conversaţia Lucrarea Apreciez
temei avea de realizat cu ajutorul materialelor şi vizualizând Explicaţia model deprinderea de a
modelul. recunoaște și
a) Prezentarea şi Plicuri cu denumi materialele
analiza lucrării Voi prezenta planșa model și voi explica modul de materialele și instrumentele de
model lucru- vom lipi elementele de hârtie decupate. decupate- lucru
iarba, tortița
b) Recunoaşterea -Ce materiale de lucru ați primit pe bancă? Ce culori coșului,
materialelor au? Recunoașteți formele? iepuraș, ouă,
c ) Explicarea și Se prezintă pașii realizării lucrării în același timp cu puișor,
demonstrarea demonstrația: - se întinde uniform lipiciul pe suprafața frunze, lalele, Evaluez capacitatea
tehnicii de lucru de lucru; Explicația flori, de a verbaliza
-se aplică pe rând fiecare element al coșulețului, Demonstrația buburuze, etapele de lucru
începem cu tortița coșulețului, pe care o vom lipi de fluturi
iarbă; lipici
- lipim iepurașul în partea stângă, lângă el, lipim oul cu
puișor; șervețele
- frunzele le lipim în partea dreaptă, urmează lalelele;
- lipim cele trei ouă;
- finalizăm lucrarea, cu elemente de decor- fluturi, flori,
buburuze. Evaluez capacitatea
de a executa corect
Înainte de începerea lucrului să ne încălzim mușchii
mișcările de