Sunteți pe pagina 1din 1

..

Dreptul la educatie Dreptul de a fi protejat


impotriva exploatarii Dreptul de a menţine relaţii personale
si contacte directe cu părinţii, rudele,
precum si cu alte persoane fata de care
copilul a dezvoltat legaturi de atasament.
Copilul are dreptul la
odihna si vacanta.

DREPTURILE
COPILULUI

Dreptul la stabilirea si
păstrarea identitarii sale. Dreptul de a se bucura de cea mai
buna stare de sănătate

Copilul cu handicap are


Dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa dreptul la îngrijire specială
permită dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala,
morala si sociala.