Sunteți pe pagina 1din 2

Vă rog să realizaţi următoarele activităţi:

1. Citiţi lecţia
2. Notaţi în caiete 2 - 3 informaţii care vi se par cele mai importante referitoare la lecţie.
3. Notaţi în caiete schiţa lecţiei.
4. Citiţi povestea şi propuneţi 2 idei care ar ajuta la protejarea mediului înconjurător, pe care le veţi
nota în caiete. Apoi veţi realiza o fotografie exerciţiului şi o veţi trimite la adresa de email de mai
jos.

Pentru eventuale nelămuriri şi pentru transmiterea fotografiei puteţi să mă contactaţi pe adresa de email:
barbus.adina.iuliana@gmail.com

Dreptul la un mediu curat

Din cauza creşterii numărului de locuitori, planeta riscă să fie distrusă de noi înşine. Iată câteva din
pericolele care ne ameninţă:

* Resursele subsolului sunt epuizabile. Asta înseamnă că zăcămintele de petrol, gaze naturale, metale
se vor termina.

* Arderea combustibililor duce la poluarea atmosferei. Aerul marilor oraşe devine irespirabil.
Oamenii se îmbolnăvesc de plămâni. Temperatura mediului înconjurător creşte.
* Tăierea masivă a pădurilor echivalează cu distrugerea plămânilor unei fiinţe vii. An de an tot mai
multe zone împădurite dispar de pe harta globului. Rămâne un loc gol, supus alunecărilor de teren şi degradării
prin eroziune. Calitatea aerului scade.

* Apa este tot mai poluată. La robinete curge o apă din ce în ce mai murdară. Peştii mor în lacuri, mări
şi oceane. Oceanul este un coş de gunoi uriaş şi fără fund. Consumul de apă este tot mai crescut.

* Munţii de gunoaie sunt surse de îmbolnăvire. Ei strică, de asemenea, frumuseţea şi curăţenia


peisajului.

* Dispariţia, în fiecare zi, a unui număr de specii de plante şi animale. Trebuie să ştim că unele
plante şi animale dispar înainte de a fi cunoscute şi studiate. Putem pierde nenumărate surse de hrană şi
medicamente. Fără organismele vii, planeta ar fi un deşert.

* Alimentele sunt contaminate. Din cauza folosirii intense a substanţelor chimice în agricultură, multe
din vegetalele pe care le consumăm aduc în corpul animalelor şi al omului substanţe otrăvitoare.

De ce nu acţionăm ? Cine este vinovat pentru

POLUARE?

NIMENI ? CINEVA? ORICINE ?

TOATA LUMEA ?

-poveste-

« Este ceva important de făcut si toata lumea crede că este treaba lui

CINEVA.

ORICINE ar fi putut să o facă, dar NIMENI n-a făcut-o.

CINEVA s-a supărat din cauza că TOATA LUMEA trebuia să o facă.

TOATA LUMEA credea că ORICINE putea să o facă şi că o va face CINEVA.

Dar NIMENI nu şi-a dat seama că TOATA LUMEA credea că o va face CINEVA.

În final, TOATĂ LUMEA a dat vina pe CINEVA atunci când NIMENI n-a

făcut ce ORICINE ar fi putut să o facă. »


HAIDEŢI SĂ ÎNCERCĂM SĂ DESCOPERIM CINE ESTE DE VINĂ !...