Sunteți pe pagina 1din 8

IV.

Partea metodică
IV.1 Proiect de lecție „Liste în HTML”
Data:
Disciplina: INFORMATICĂ Durata: 50’
Clasa: a IX-a

Nr. elevi: 25

TITLUL LECŢIEI: LISTE ÎN HTML

A. NECESITATEA STUDIERII TEMEI


In HTML există posibilitatea ca anumite enunţuri să fie numerotate sau marcate într-un
anumit fel (listă). Listele sunt elemente de bază ale limbajului HTML.

B. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CONŢINUTULUI

C. CONTEXTUL ÎN CARE SE REALIZEAZĂ LECŢIA

Experienţa CUVINTE CHEIE Resurse


anterioară de
materiale
învăţare a elevilor Limba Limba Limba
româna engleză franceză
Elevii deţin marcaj tag tag
cunoştinţe element al list item élément de liste
referitoare la listei material
structura unei liste ordonate ordered list liste ordonée multimedia, „Apa,
pagini în HTML şi liste unordered list listes cercul vieții”
etapele realizării neordonate numérotées calculatoare
unei pagini web. liste tip definition listes de
definiţie lists définition

39
D. COMPETENŢE SPECIFICE

Capacitatea care se Comportamentul prin Criterii


Nr. Condiţii de
urmăreşte a se dezvolta la care elevii dovedesc de
ob. probare
elevi prin învăţare formarea capacităţii reuşită
diferenţiază
între ele listele,
prin
identificarea
diferenţierea între tipurile de diferenţiază între ele
C1 lor pe 100%
liste listele
materialul
multimedia
„Apa, cercul
vieții”
realizează o
pagină web, 90%
deprinderea de a realiza o realizează o pagină în
utilizând
C2 pagină web în HTML, cu HTML cu diverse tipuri
limbajul
diverse tipuri de liste de liste
HTML, site-ul
web

40
E. PROBA DE EVALUARE

Nr. Timp Punctaj


Capacitatea care se dezvoltă la elevi prin învăţare
ob. (min) Max Min
Item de tip propoziţii lacunare
I. Observaţi tipurile de liste de mai jos şi completați sub
fiecăre listă tipul ei :

A.Măsuri de economisire a apei:


1. Apa cu care am spălat legumele se poate folosi la udarea
florilor;
2. Punând un flacon de plastic de 2 litri umplut cu apă în
rezervorul toaletei;
3. Udarea grădinei seara, pentru a evita evaporarea apei.

Listă ..........................

B.
Circuitul apei 2’ 1,5 1,5
C1 se referă la mișcarea apei pe, în și deasupra
Pământului.

„Înflorirea" masivă a lacurilor, balților, a apelor marine și


oceanice de coasta
se referă la creșterea abundentă a algelor.

Listă .........................

C. Importanța apei:
o în procesul de fotosinteză;
o în întreţinerea vieţii;
o intră în compoziţia organelor, ţesuturilor şi lichidelor
biologice.
Listă .....................

Item de tip alegere duală 3’


C2 II. Notaţi în căsuța din dreptul fiecărei propoziţii A pentru 2 2
adevărat sau F pentru fals:
a) listă neordonată începe cu marcajul <ol>

b) Fiecare articol din listele ordonate sau neordonate


începe cu marcajul <li>.

41
c) Fiecare termen al unei liste de definiţii începe cu
marcajul <dl>.

d) In interiorul marcajului <dd> al unei liste de definiţii


pot fi introduse paragrafe, imagini, alte liste.

Item de tip rezolvare de probleme

III. Realizaţi o pagina HTML care să afişeze următoarele:

15’ 4,5 3,5


C2

7p+3
Total 20’ 9p+1p
p

42
Timp Etape de instruire Arii de conținut Metode de Mijloace de Forme de
instruire învățare organizare
Profesor Elevi Profesor Elevi
I. Secvența introductivă
Moment organizatoric
3’ stabileşte ascultă şi conversaţia
ordinea, precizează
notează normele de
absenţii protecţie a
solicită elevii muncii la
să precizeze calculator,
normele de sănătate şi
protecţie şi normele etice
sănătate de adresare frontal individual
referitoare la referitoare la
lucrul cu mesajele pe
calculatorul şi care şi le trimit
normele etice
de adresare

Timp Etape de instruire Arii de conținut Metode de Mijloace de Forme de


instruire învățare organizare
43
Profesor Elevi Profesor Elevi
II. INFORMAREA ELEVILOR REFERITOR LA TEMA ŞI OBIECTIVELE PROPUSE
Reactualizarea cunoştinţelor
şi legătura cu noua lecţie
5’ Profesorul
solicită elevii
să răspundă la
întrebări Elevii răspund
referitoare la la întrebări.
frontal individual
structura unei conversaţia
pagini în
HTML.
Anunţarea temei şi motivarea
ei
2’ Profesorul
Elevii notează
anunţă tema şi A1 conversaţie frontal individual
în caiete tema.
o motivează.

Timp Etape de instruire Arii de conținut Metode de Mijloace de Forme de


instruire învățare organizare

44
Profesor Elevi Profesor Elevi
Dirijarea învăţării
5’ Profesorul şi
elevii stabilesc
caracteristicile Elevii observă
tipurilor de pe materialul
liste în HTML, multimedia
conversaţie,
observând pe „Apa, cercul calculatoare,
observaţie,
materialul
materialul vieții” diverse A1 demonstraţia, frontal individual
multimedia „Apa,
multimedia tipuri de liste şi cercul vieții”
„Apa, cercul stabilesc
vieții” diverse caracteristicile
tipuri de liste. acestora.

Feed-back
10’ Profesorul
Elevii
solicită elevii
realizează o
să scrie exerciţiul la
pagină HTML A1,A2 calculatoare frontal individual
exemple de calculator
cu exemple de
liste într-o
liste.
pagină HTML
III. SECVENŢA FINALĂ
Evaluarea finală
20’ Profesorul Completea-

45
solicită elevii ză fişa de
fişe de evaluare,
să completeze evaluare, A1, A2 exerciţiul la
calculatoare frontal individual
fişa de realizează calculator
evaluare. pagina HTML.
5’ Aprecieri, se
evidenţiază
rezultatele
obţinute;
se semnalează
şi se corectează
eventualele
erori apărute.

46