Sunteți pe pagina 1din 28

MARKETINGUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

Curs 5

Strategii de marketing online în instituțiile


publice și digitalizarea procesului
comunicațional
Obiectivele cursului

Ø Înțelegerea importanței internetului în administrația publică

Ø Aprofundarea digitalizării procesului comunicațional în instituțiile


publice

Ø Dobândirea de cunoștințe privind strategiile de marketing online din


instituțiile publice
Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional
— Una din caracteristicile noii societăţi bazate pe informaţii şi
cunoştinţe o constituie dezvoltarea guvernării electronice
(eGovernment).
Trăim într-o lume în care cetățeanul devine din ce în ce mai conștient
de drepturile și rolul său în societate, venite în completarea
obligațiilor pe care Statul așteaptă ca acesta să și le îndeplinească.

— Implementarea și utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a


serviciilor de e-guvernare

— Accesarea digitalizată a informațiilor

— Beneficiile utilizării serviciilor publice online sunt uriașe


Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 289, https://smartcityblog.ro/administratie-publica-inteligenta/
Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional*

— Reducerea birocrației, creșterea transparenței și a eficienței.

— Administrația publică din România face pași importanți către o administrație


„smart”.

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 290, https://smartcityblog.ro/administratie-publica-inteligenta/


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional
— Conceptul de „e-government” (e-guvernare şi e-administraţie) vizează
îmbunătăţirea relaţiei şi fluidizarea schimbului de informaţii dintre sectorul
public – pe de o parte – şi cetăţeni şi mediul public, pe de altă parte.

— Termenul de e-government se referă atât la furnizarea informaţiilor şi


serviciilor către cetăţeni şi mediul de business (aplicaţii externe), cât şi la
utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării în cadrul/interiorul
instituţiilor publice (aplicaţii interne).

— Guvernarea electronică reprezintă procesul de reinvenţie a sectorului public


prin digitalizare şi noi tehnici de management al informaţiei.

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 290


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional*

— În procesul de guvernare sunt implicate trei mari clase de


participanţi:
a) participanţii publici
b) cetăţenii ţării respective
c) firmele private

Între aceștia există o serie de fluxuri informaţionale şi


tranzactionale se împart în: fluxuri interne şi externe.

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 290


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional

— Guvernarea electronică (e-government) se referă la procesele şi structurile


necesare pentru a furniza servicii electronice către public (cetăţeni şi firme),
pentru a colabora cu partenerii de afaceri şi pentru a desfăşura tranzacţii
electronice în interiorul unei organizaţii.

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 290-291


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional*

Guvernarea electronică foloseşte tehnologiile informaţiei şi


comunicării în următoarele domenii:

Ø Îmbunătăţirea proceselor: administraţia electronică

Ø Conectarea cetăţenilor: e-Citizens şi e-Services

Ø Interacţiuni cu exteriorul: e-Society

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 290


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional*

Componentele principale ale „e-government” sunt:


1) Interacţiunea dintre guvern şi cetăţean (G2C- „government to citizen”);
2) Interacţiunea dintre guvern şi mediul de afaceri (G2B- „government to
business”);
3) Interacţiunea dintre guvern şi funcţionarii publici (G2E);
4) Interacţiunea dintre instituţii guvernamentale (G2G).

1. Interacţiunea dintre Guvern şi cetăţean (G2C)

G2C presupune modernizarea generalizată a serviciilor publice, care


trebuie să se concentreze pe necesităţile cetăţenilor. Serviciile publice, pentru a fi
eficiente, este necesar să fie disponibile 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.
Cetăţenii ar trebui să poată realiza sute de obiective on-line: plata
amenzilor, completarea taxelor, reînnoirea licenţelor, verificarea dosarelor pe rol,
cererea pentru permise de pescuit sau raportarea lucrurilor furate etc.
Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 291, S.E. Colesca – Internet în administraţia publică, Ed. Economică, Bucureşti, p. 11- 13.
Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional

Serviciile oferite cetăţenilor sub eticheta de e-government


G2C sunt:
— Serviciile de informare

— Serviciile de comunicare interactivă

— Serviciile tranzacţionale

— „eCitizen Centre” este un centru de furnizare de servicii către cetăţeni


prin intermediul internetului dezvoltat de catre guvernul din Singapore.
Cetăţenii pot interacţiona cu statul on-line într-o mare varietate de
situaţii. De exemplu: îşi pot cumpăra o casă, închiria un apartament, da
în judecată, completa o plângere, plăti un impozit sau o taxă, înscrie
copilul la şcoală, se pot înscrie pentru efectuarea stagiului militar etc.
Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 293
Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional*
2. Interacţiunea dintre guvern şi mediul de afaceri

Tipologia aplicaţiilor G2B include:

1. Sistemele de achiziţii publice realizate prin internet.

2. Serviciile oferite de stat sectorului privat prin internet.

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 294


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional

3. Interacţiunea dintre guvern şi funcţionarii publici (G2E)

Această sub-categorie a relaţiilor din sfera publică, se referă la


managementul on-line al relaţiilor dintre guvern şi angajaţi prin intermediul noilor
tehnologii electronice şi al internetului. G2E presupune utilizarea mijloacelor
electronice în comunicare şi tranzacţii prin:

v Aplicaţii ce uşurează îndeplinirea unor responsabilităţi de serviciu

v Aplicaţii pentru managementul situatiei de salariat a angajatului


guvernamental.

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 296, www.ghid.edemocratie.ro


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional

4. Interacţiunea dintre instituţiile guvernamentale (G2G) presupune


comunicarea prin mijloace electronice între acestea.

G2G înseamnă deci comunicarea dintre mai multe instituţii publice


diferite pentru rezolvarea unei probleme unice a cetăţeanului.

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 295


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional*

În concluzie, provocările noi şi complexe aduse de guvernarea electronică vizează


următoarele aspecte:

— din punct de vedere politic: e-government poate stimula construirea unei


societăţi democratice prin creşterea transparenţei şi prin reinventarea guvernării.

— din punct de vedere social: există posibilităţi serioase de îmbunătăţire

— din punct de vedere economic: guvernarea electronică se presupune că este


mai ieftină

— din punct de vedere tehnologic: este mai uşor să construieşti un sistem


integrat, decât să integrezi sisteme deja existente.

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 297


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional

Comunicarea în administraţia publică şi societatea


informaţională

În societatea modernă se impune cu necesitate o mai bună comunicare a


administraţiei publice cu cetăţenii pentru a cunoaşte, pe de o parte, nevoile şi
speranţele cetăţenilor faţă de instituţiile statului, iar pe de altă parte, pentru a
determina reacţia acestora la schimbările întreprinse.
Un rol important pentru informarea cetăţeanului îl au paginile web ale
Preşedinţiei, Senatului, Camerei Deputaţilor, Guvernului şi ale principalelor
instituţii publice.

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 298-299


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional
INTRANET-ul

Pentru ca o instituţie să aibă succes, astăzi mai mult ca oricând ea trebuie


să beneficieze de un sistem de comunicare rapid şi performant atât cu partenerii şi
clienţii, cât şi cu furnizorii ei externi. O soluţie o reprezintă INTRANET-ul, ceea
ce înseamnă introducerea tehnologiilor internet în cadrul unei instituţii.
INTRANET-ul poate oferi servicii în două direcţii:
ü Asigură informaţiile necesare activităţii manageriale pentru rapiditatea luării
deciziilor
ü Pune la dispoziţia cetăţeanului toate informaţiile publice de care acesta are
nevoie (exemplu: hotărâri ale Consiliului Local, cereri de locuinţe etc.)
Avantajele folosirii unui INTRANET sunt:
q comunicaţii mai rapide;
q asigurarea unui management facil de reţea;
q obţinerea uşoară a informaţiilor;
q acces liber sau controlat la bazele de date ale instituţiilor;
q economii financiare majore.

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 299


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional*
La nivelul Uniunii Europene, serviciile publice eGovernment pentru cetăţeni
sunt:
1. Plata impozitelor şi taxelor pentru cetăţeni;
2. Căutarea de locuri de muncă prin centre de ofertare;
3. Ajutor prin Servicii Sociale: ajutor de şomaj, ajutor social, rambursări
sau plăţi cu scop medical, burse de studii;
4. Acte personale (acte de identitate, paşapoarte, permise de conducere)
5. Înmatriculări de autoturisme (noi, vechi, importate);
6. Autorizaţii de construire;
7. Solicitări de reclamaţii către poliţie;
8. Acces la biblioteci publice (cataloage on-line şi instrumente de căutare)
9. Solicitarea şi obţinerea de certificate (naştere, căsătorie);
10. Înmatricularea în universităţi;
11. Notificarea schimbării adresei de domiciliu;
12. Servicii legate de sănătate (de exemplu, prezentarea ofertei medicale a
spitalelor, programarea la consultaţii).
Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 299
Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional*
Serviciile publice eGovernment pentru entităţile juridice sunt:
1. Plata contribuţiilor la asigurări sociale;
2. Declaraţii şi plata de impozite;
3. Declaraţii şi plata TVA;
4. Înregistrările de noi firme;
5. Furnizarea de date pentru statistici;
6. Declaraţii vamale;
7. Permise legate de mediu, inclusiv raportări;
8. Achiziţii publice

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 300


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional

Serviciile de informare electronică pentru cetăţeni

Sistemele de informare şi plată on-line a taxelor şi impozitelor


prin infochioşcuri sunt un exemplu concludent despre modul în care
implementarea noilor tehnologii conduce la un plus de civilizaţie în relaţia
cu autorităţile şi de utilitate personală pentru fiecare cetăţean.

Obiectivele sistemului de informare electronică pentru cetăţeni


sunt:

— Obiective ce vizează administraţiile sau organizaţiile care trebuie să


ofere servicii cetăţeanului:

— Obiective care privesc îmbunătăţirea relaţiei cetăţean -


administraţie:
Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 300-301
Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional
Comunicarea on-line în administraţia publică din România

În România au fost dezvoltate numeroase site-uri web la nivelul


administraţiei publice centrale şi locale, care oferă informaţii utile pentru cetăţeni
şi agenţi economici, referitoare la legislaţie, proceduri administrative şi documente
de largă utilizare, program de audienţe etc.
Iata câteva exemple de adrese web ale administraţiei publice din
România, utile atât cetăţenilor, cât şi funcţionarilor publici din ţara noastră:
— www.acor.ro – Asociaţia Comunelor din România
— www.administratie.ro – Portalul Naţional de Administraţie Publică
— www.amr.ro – Asociaţia Municipiilor din România
— www.anfp-map.ro – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP)
— www.aor.ro – Asociaţia Oraşelor din România
— www.e-guvernare.ro – Administraţia publică pe Internet – Sistemul Electronic Naţional
— www.eic.ro – Reţeua Centrelor Euro-Info din România
— www.e-primarii.ro - portalul primăriilor din România
— www.falr.ro – Federaţia Autorităţilor Locale din România
— www.ghidulprimariilor.ro – Ghidul primăriilor din România
— www.guv.ro – Guvernul României
— www.ina.gov.ro – Institutul Naţional de Administraţie
— www.ipp.ro – Institutul pentru Politici Publice
Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 303
Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional*
Promovarea on-line în administraţia publică

Dacă nu eşti pe internet nu exişti.

În prezent, instituţiile publice (de exemplu, consiliile locale şi


judeţene) din România sunt puţin promovate pe internet, ceea ce reprezintă
un mare dezavantaj atât pentru imaginea, cât şi pentru bugetul lor.
Avantajele promovării localităţilor pe internet:

— Promovarea resurselor naturale ale localităţii,


— Promovarea economiei, afacerilor şi întreprinzătorilor locali;
— Promovarea obiectivelor turistice şi a turismului din zonă;
— Promovarea obiceiurilor, tradiţiilor în ţară, cât şi în străinătate;
— Înfrăţirea cu localităţi din străinătate.

Toate acestea pot conduce la creşterea veniturilor la bugetul local.


Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 304
Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional*

1. Prin promovarea on-line a resurselor naturale ale comunei, prin promovarea


turismului

2. Prin promovarea firmelor din zonă, veniturile şi profitul acestora poate să


crească.

3. Atragerea de venituri de la bugetul de stat.

4. Sporirea încrederii localnicilor în respectivul consiliu local şi în primar.

5. Pot fi atrase venituri directe de la societăţile comerciale din localitate.

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 307-308


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional

Strategii de marketing online în instituțiile publice

1. Marketingul dispozitivelor mobile

v Creşterea accelerată a numărului de dispozitive mobile (smartphone-uri şi tablete)


face ca importanţa promovării pentru aceste dispozitive să crească. Chiar Google
spune că marketingul mobil nu e o opţiune, ci o obligativitate pentru orice business
sau instituție publică.

Care e scopul marketingului pentru dispozitivele mobile? Acela de a le


oferi vizitatorilor site-ului o experienţă plăcută atunci când vor intra pe site de pe un
dispozitiv mobil.
— Cum: Cum poţi obţine o “experienţă plăcută”?

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 310, https://conceptie.ro/5-strategii-de-marketing-online-promovare-site/


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional

Strategii de marketing online în instituțiile publice

2. Marketingul conţinutului

Marketingul conţinutului este inima oricărei campanii de marketing


online. Din momentul în care o instituție are o platformă bine pusă la punct de
livrare a site-ului (adică marketingul site-ului pentru dispozitivele mobile), pasul
următor este crearea unui conţinut de calitate.
— Conţinutul este cel ce va aduce vizitatori şi-i va loializa.

Care e scopul marketingului de conţinut?


- e de a crea şi de a furniza conţinut de calitate

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 310, https://conceptie.ro/5-strategii-de-marketing-online-promovare-site/


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional

Strategii de marketing online în instituțiile publice

3. Marketingul motoarelor de căutare (SEM – de la “Search Engine


Marketing”)

Marketing online pentru motoarele de căutare este încă o strategie de


promovare a site-ului care se poate utiliza şi are două componente: prima este
SEO (optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare), iar a doua este PSA (Paid
Search Advertising – reclama plătită în rezultatele căutării). Pe scurt, SEO
(optimizarea site-ului) ajută la obținerea GRATUITĂ de trafic din căutări, în timp
ce PSA va aduce trafic, dar cu plată.
— Care e scopul marketingulului motoarelor de căutare? Acela de a obţine
trafic mai bun (vizitatori mai mulţi) din rezultatele căutării pe Google (fie trafic
organic – adică gratuit, fie trafic plătit – prin intermediul anunţurilor publicitare
targetate).
Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 310, https://conceptie.ro/5-strategii-de-marketing-online-promovare-site/
Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional

Strategii de marketing online în instituțiile publice

4. Marketingul reţelelor de socializare (social media)

— Marketingul pentru reţelele de socializare este următoarea strategie de succes și


pentru instituțiile publice, p rin crearea de conţinut relevant pentru utilizatori.

— Care e scopul marketingului pentru reţelele de socializare? Campaniile pe


social media ar trebui să urmărească două scopuri: primul e acela de a obţine cât
mai mulţi “prieteni”, aşa încât publicarea conţinutului să aibă o audienţă cât se
poate de mare, iar al doilea este de a obţine vizitatori care vin din reţelele
sociale.

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 310, https://conceptie.ro/5-strategii-de-marketing-online-promovare-site/


Strategii de marketing online în instituțiile publice și digitalizarea
procesului comunicațional

Strategii de marketing online în instituțiile publice

5. Strategia de optimizare (SEO) locală a site-ului pentru motoarele de


căutare
Această strategie e foarte importantă pentru instituțiile publice (mai ales
pentru că acestea au o adresă fizică unde îşi desfăşoară activitatea şi unde poţi
primi cetățenii).

— Care e scopul optimizării (SEO) locale? acela de a obţine o poziţionare foarte


bună la căutările efectuate pe plan local. Când cineva caută pe Google expresii
cu adăugarea localităţii (de exemplu “Primăria Iaşi” sau “Consiliul Local Iaşi”),
se urmăreşte ca site-ul său să apară în primele poziţii.

Sursa: Nedelea A., Marketing în Administrația Publică, p. 310, https://conceptie.ro/5-strategii-de-marketing-online-promovare-site/


VĂ MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIA ACORDATĂ!!!

S-ar putea să vă placă și