Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

Proces Verbal al „Comisiunei interimare a oraºului Craiova“


prin care se hotãrãºte achiziþionarea unor lucrãri pentru fondul de
carte al instituþiei, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman“,
Dosar 1914, f.20.
134