Sunteți pe pagina 1din 20

CONTRIBUȚII LA ISTORIA JUDEȚULUI GORJ.

STATISTICI
REFERITOARE LA MOBILIZAȚII ȘI LUMEA I.O.V.R. DIN
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (1916-1918)
(II)
Gabriel SARCINĂ
Summary:
Our work summarizes a few statistics on the world of I.O.V.R. from the Gorj communes
of the First World War and comes in continuation of the one published in the previous issue
of Litua. Studies and Research (XIX). Here are presented data about the former mobilized,
disabled, orphaned and war widows in Gorj at the time of 1919 and 1929.
Keywords:
The First World War, Gorj county, mobilized, disabled, orphans and war widows.

În continuarea demersului nostru, prezentat în numărul precedent al Litua. Studii și


Cercetări1, am venit și cu alte statistici referitoare la eroii gorjeni care au luptat ori și-au dat
viața în Primul Război Mondial precum și cu o situație, realizată în anul 1929, privitoare la
împroprietărirea cu pământ a lumii I.O.V.R.2 din județul Gorj. De asemenea, am sintetizat
mai multe tabele - realizate de filiala Gorj a Societății „Ocrotirea Orfanilor de Războiu” - cu
date despre toți orfanii din prima conflagrație mondială, din comunele județului nostru la
momentul 1919.
Trebuie știut că aceste statistici le putem asimila unor bibliografii, în sensul că, în tabelele
menționate sunt doar enumerați eroii sau lumea I.O.V.R. din Primul Război Mondial, din
fiecare comună gorjeană în parte. În documentele de arhivă, la care am făcut trimitere de
fiecare dată, regăsim numele fiecăruia dintre aceștia, din lipsă de spațiu însă nu au putut fi
redate în totalitate.
Așa cum am precizat și în prima parte a demersului nostru, datele introduse în rubricația
„Denumire statistică” sunt identice cu cele din documentele originale, cu excepția
prescurtărilor pentru plasă, județ și comună. Ceea ce nu am precizat în prima parte a acestui
demers este faptul că am păstrat structura administrativă a județului Gorj de la momentul
1916-1919 și 1929. Trebuie avut în vedere că această împărțire administrativă se deosebește
cu mult de cea din zilele noastre.

Statistica eroilor din Primul Război Mondial (1916-1919),


plasele Brădiceni și Novaci - județul Gorj

Nr. Plasa Comuna Nr. Denumire statistică3


crt. eroi
1. Brădiceni4 Arcani 30 Tabel nominal cu eroii din
Bâlta 26 campania 1916/919 (...) de
Brădiceni 47 pe raza plasei Brădiceni,
Ciuperceni 56 jud. Gorj
Celeiu 34
Câlnic 93


Profesor de istorie la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” - Peștișani; e-mail: gabisarcina@gmail.com.
1
G. Sarcină, Contribuții la istoria județului Gorj. Statistici referitoare la mobilizații și lumea I.O.V.R. din
Primul Război Mondial (1916-1918) – I, în Litua. Studii și Cercetări, XIX, Tg. Jiu, 2017, p. 376-395.
2
Abreviere pentru „Invalizi, Orfani și Văduve de Război”.
3
Ambele statistici au centralizat eroii din comunele arondate plaselor respective la momentul 1945. Din păcate,
pentru com. Novaci, s-au păstrat doar datele despre eroii din cel de Al Doilea Război Mondial.
4
SJAN Gorj, fond Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 111-123 și 127.

1
Câlcești 80
Godinești 136
Hodoreasca 47
Pinoasa 66
Peștișani 118
Peșteana 60
Pocruia 25
Runcu 44
Șomanești 32
Stroești 28
Tismana 36
Topești 43
2. Novaci1 Alimpești 33 Tabel centralizator cu eroii
Baia de Fier 34 [plasei Novaci] căzuți în
Bălcești 46 războiul 1916-1918 (...):
Bumbești Pițic 30 grad, contingent, unitate
Cernădia 74 militară, campania în care a
Ciocadia 53 luptat, situația familiară,
Drăgoești 46 nume părinți, situația
Mușetești 19 materială
Negoești 38
Pociovaliștea 67
Polovragi 71
Sârbești 29
Zorlești 38
Bengești 31
Novaci -
Poenari 21

Tablouri de împroprietărire a lumii I.O.V.R. din județul Gorj,


din Primul Război Mondial (1929)

Nr. Județ Regiune Data Comuna Calitatea Obs.


crt. agricolă Invalizi Văduve Orfani
1. Gorj Brădiceni2 24.04. Ceauru 1 - 10
1929 Cornești 1 - -
Stolojani 1 - -
Celeiu 8 - -
Dobrița 2 - -
Godinești 2 - 1
Șomanești 4 4 -
Topești 13 - -
2. Gorj Ocolu4 07.05. Bălești 9 14 -
1929 Budieni 9 - -

1
Ibidem, f. 128-132.
2
SJAN Gorj, fond Consilieratul Agricol al Județului Gorj, dos. 11/1929, f. 68-69.
3
Precizăm că este vorba despre „...ofițerul invalid Juscu I. Teoader” (ibidem, f. 69 și 82).
4
Ibidem, f. 71-72 f.v.

2
Lelești - 5 -
Iași - 5 -
Vădeni 5 23 -
Turcinești 2 15 -
Sâmbotin 7 2 -
Câineni 1 6 -
Petrești- - 2 -
Bucureasa
Șasa - 3 -
Petrești - 7 3
Vălari 1 - -
Curpenu 3 1 -
Dănești - - 3
Ușurei - - 3
Stănești 4 34 2
3. Gorj Cărbunești1 07.05. Bobu 2 10 10
1929 Magherești 12 4 15
Mușetești - 1 3
Albeni 3 - -
Bengești 2 - 26
Zorlești 1 37 3
Scoarța 7 7 -
Săcel - 1 -
Colibași - - 6
Bălcești - - 4
4. Gorj Bibești2 30.04. Andreești - 4 -
1929 Frasinu - 6 -
Groșerea 1 - 5
Petrești - 12 -
Vierșani 3 4 -
Roșia [de] - 10 -
Amaradia
Târgu - 8 -
Logrești
Frumușei 2 12
Valea lui - 30 -
Câine
Șipotu 3 12 -
Piscoiu - 5 -
Jupânești 1 - -
Musculești 3 - -
Negreni 2 2 -
Andreești 1 - -
5. Gorj Peșteana3 [1929] Plopșoru 5 3 -

1
Ibidem, f. 74-76.
2
Ibidem, f. 77-78 f.v. Pentru întreaga Regiune Agricolă Bibești, văduvele din Primul Război Mondial apar sub
sintagma: „văduve pentru minori”.
3
Ibidem, f. 79 f.v.

3
Peșteana 4 23 -
Jiu
Bâlteni 3 - -
Cârbești 5 3 -
Valea cu 5 5 1
Apă
Urdari de 3 3 -
Sus
6. Gorj Turceni 30.04. Ohaba 5 9 3
1929 Broșteni 1 - 15
Calapăru 3 -
Gârbovu 3 - 3
Sărdănești 4 - 4
Brănești 4 - -
Borăscu 8 - -
Ionești 6 - -
Capu - 4
Dealului
Turceni de 1 - 34
Jos
Raci 1 - 4
Urdari de 2 - 11
Jos
Bolboși 1 - 5

Tabele cu orfanii1 din Primul Război Mondial


(1916-1918)

Nr. Comuna Data Cuprinsul pe scurt al Denumire statistică


crt. elaborării statisticilor despre
orfanii din Primul
Război Mondial
1. Albeni2 01.08. - 118 orfani de război Tablou de numele și
1919 de unul dintre părinți prenumele orfanilor de
război numai după unul
din părinți din com. Albeni

1
Aceste tabele au fost realizate în totalitate sub egida Societății „Ocrotirea Orfanilor de Războiu” - filiala Gorj
și au cuprins „tablouri cu situațiunea orfanilor de război” din fiecare comună gorjeană la sfârșitul primei
conflagrații mondiale. La nivel comunal s-a organizat un comitet al societății mai sus amintite, alcătuit din
primar (de regulă, președintele comitetului), notar, învățător, preot și un sătean fruntaș. Din analiza datelor
existente, am constatat că au fost realizate în intervalul de timp iulie - noiembrie 1919, cele mai multe între
iulie - septembrie. În general, s-au întocmit două tablouri: unul cu orfanii de un părinte mort/dispărut în Primul
Război Mondial (tatăl) și altul cu orfanii de război cu ambii părinți decedați (trebuie subliniat faptul că doar
într-un singur tablou se face referire la o mamă din „...com. Cârbești împușcată de Unguri” în timpul
războiului). În subsidiar, pe lângă informațiile cu orfanii de război, avem și o statistică cu primarii, notarii,
învățătorii și preoții din județ la momentul 1919. Din păcate, aceasta nu poate fi valorificată în totalitate
deoarece toate aceste notabilități locale sunt trecute cu semnături olografe, cele mai multe dintre ele fiind greu
de descifrat.
2
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Albeni, dos. 7/1919, f. 3-7.

4
Albeni1 - 9 orfani de ambii Tablou de numele și
părinți prenumele orfanilor de
război de tată și mamă din
com. Albeni
2. Alimpești2 31.07. - 2 orfani de ambii Tablou No. 2 de numele și
1919 părinți: nr. act de prenumele orfanilor de
naștere, etate, nume război de tată și mamă sau
părinți morți și tutori de unul din părinți com.
Alimpești
Alimpești3 - 66 orfani, nr. act de Tablou No. 1 de numele și
naștere, etate, nume prenumele orfanilor de
părinți morți și tutori război numai după unul din
părinți din com. Alimpești
3. Andreești4 02.08. - 100 orfani de război Tablou N. 2, lit. B, de
1919 orfanii de război minori de
tată din această comună
Andreești5 - 10 orfani de război Tablou N. 1, lit. A, de
orfanii de război minori de
tată și mamă din această
comună
4. Aninișu6 18.08. - 30 familii de orfani Tablou N. 2 de orfanii de
1919 de război războiu numai de unul din
părinți din cauza și în timpul
războiului 1916-1918
Aninișu7 - 3 orfani de război de Tablou Suplimentar No. 2
ambii părinți de orfanii de războiu de
ambii părinți
5. Aninoasa8 18.08. - 23 orfani de război Tablou No. 2 de orfanii de
1919 tată rămași de pe urma
războiului din 1916-1918
Aninoasa9 - 4 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
tată și mamă
6. Baia - 67 orfani de război Tablou N. 2 de numele și
de Fier10 prenumele orfanilor de
20.08. război din această comună
1919 cărora le a murit tatăl
Baia - 3 orfani de război Tablou N. 1 de orfanii de
de Fier11 război de ambii părinți din
această comună

1
Ibidem, f. 10.
2
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Alimpești, dos. 8/1919, f. 2.
3
Ibidem, f. 2-3.
4
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Andreești, dos. 9/1919, f. 1-3.
5
Ibidem, f. 4.
6
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Aninișu, dos. 10/1919, f. 1-2 și 7.
7
Ibidem, f. 9.
8
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Aninoasa, dos. 11/1919, f. 2.
9
Ibidem, f. 3.
10
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Baia de Fier, dos. 12/1919, f. 2-3.
11
Ibidem, f. 4.

5
7. Bălănești1 14.08. - 8 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor rămași
fără ambii părinți
Bălănești2 27.08. - 68 familii de orfani Tablou de numele și
1919 de război prenumele orfanilor rămași
fără câte un părinte...
8. Bălcești3 14.08. - 4 orfani de război de Tablou N. I de numele și
1919 ambii părinți prenumele orfanilor de
război de ambii părinți...
Bălcești4 16.08. - 118 orfani de război Tablou N. II de numele și
1919 de tată prenumele orfanilor de
război de ambii părinți...
9. Bălești5 4.08. - 11 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
războiu care au rămas fără
părinți
Bălești6 13.08. - 67 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor rămași
de unul din părinți care sunt
morți
Bălești7 - 77 orfani de război Tablou de numele și
cu părinți fără act de prenumele soldaților
moarte dispăruți care nu le a venit
actul de moarte
10. Bâlteni8 03.08. - 5 orfani de război Tablou de numele orfanilor
1919 de război de ambii părinți
Bâlteni9 - 22 familii de orfani Tablou de numele orfanilor
de război de război numai de unul din
părinți
11. Bârsești10 03.08. - 60 de familii de Tablou de orfanii de război
1919 orfani de război rămași de unul din părinți
Bârsești11 - 3 orfani de război Tablou de numele și
prenumele orfanilor de
război rămași de ambii
părinți
12. Bengești12 30.07. - 4 orfani de război Tabloul No. 1 de orfanii de
1919 tată și mamă din coprinsul
comunei Bengești...

1
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Bălănești, dos. 13/1919, f. 4.
2
Ibidem, f. 2-3.
3
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Bălcești, dos. 14/1919, f. 2.
4
Ibidem, f. 3-5.
5
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Bălești, dos. 15/1919, f. 1.
6
Ibidem, f. 2-3.
7
Ibidem, f. 4.
8
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Bâlteni, dos. 18/1919, f. 2.
9
Ibidem, f. 4-5.
10
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Bârsești, dos. 19/1919, f. 1 și 3-6.
11
Ibidem, f. 2.
12
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Bengești, dos. 16/1919, f. 2.

6
Bengești1 30.08. - 44 familii de orfani Tabloul No. 2 de orfanii de
1919 de război de ambii război numai de unul din
părinți părinți...
13. Bibești2 22.08. - 5 orfani de război Tabloul No.1 de orfanii de
1919 tată și mamă
Bibești3 - 31 familii de orfani Tabloul No. 2 de orfanii
de război numai de unul din părinți
14. Bobu4 - 111 orfani de război Tabloul No. 2 de numele și
27.08. prenumele orfanilor numai
1919 de un părinte...
Bobu5 - 13 orfani de război Tabloul No. 1 de numele și
prenumele orfanilor de
război de ambii părinți din
această comună
15. Brănești6 04.10 - 7 orfani de război de Tabloul No 1 de numele și
1919 ambii părinți prenumele orfanilor de
război de tată și mamă din
com. Brănești
Brănești7 06.10. - 114 orfani de război Tabloul No. 2 de numele și
1919 de tată prenumele orfanilor de tată
morți în timpul campaniei
din 1916-1919
16. Brătuia8 1919 - 37 orfani de război Tablou de orfanii rămași de
unul din părinți...
Brătuia9 1919 - 5 orfani de război Tablou de orfanii de război
rămași de tată și mamă...
17. Broșteni10 28.08. - 75 orfani de război11 Tabloul No. 2 de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război cărora urmează a li se
libera carnete de ajutor
Broșteni12 28.08. - 5 orfani de război Tabloul No. 1 de numele și
1919 pronumele orfanilor de
război cărora urmează a li se
libera carnete de ajutor
18. Bumbești– 18.09. - 14 orfani de război Tablou de numele și
Pițic13 1919 pronumele văduvelor și

1
Ibidem, f. 3-5.
2
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Bibești, dos. 17/1919, f. 1-3.
3
Ibidem, f. 4-5.
4
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Bobu, dos. 20/1919, f. 2-3.
5
Ibidem, f. 4.
6
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Brănești, dos. 21/1919, f. 4.
7
Ibidem, f. 2-3.
8
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Brătuia, dos. 22/1919, f. 1.
9
Ibidem, f. 2.
10
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Broșteni, dos. 23/1919, f. 2-3.
11
În scripte se face distincție clară între cei 28 orfani de război „...al căror tată a murit pe câmpul de luptă” și
cei 47 orfani „...al căror tată a dispărut pe câmpul de luptă” (ibidem).
12
Ibidem, f. 4.
13
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Bumbești-Pițic, dos. 24/1919, f. 2 f.v.

7
orfanilor de război din com.
Bumbești-Pițic
19. Calapăru1 02.08. - 42 orfani de război Tabloul No. 2 format
1919 de tată conform adresei No. 6 a
societății ocrotirea orfanilor
de război...
Calapăru2 15.08. - 4 orfani de război de Tabloul No. 1 format
1919 ambii părinți conform adresei No. 6...

20. Cărbunești3 24.07. - 13 orfani de război Tabloul de numele și


1919 prenumele orfanilor de
război al căror tată este dat
dispărut și nu se știe dacă
este mort sau prizonier
Cărbunești4 24.07. - 17 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de tată
Cărbunești5 31.07. - 20 orfani de război Tablou de orfanii de război
1919 din această comună
21. Câineni6 1919 - 82 orfani de război Tablou de numele și
prenumele orfanilor de tată
mort în timpul și din cauza
războiului
Câineni7 1919 - 13 orfani de război Tablou de numele și
prenumele orfanilor de
război de ambii părinți...
22. Cârbești8 15.08. - 10 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
1919 ambii părinți din com.
Cârbești
Cârbești9 15.08. - 74 orfani de război Tabloul orfanilor de unul
1919 din părinți
23. Ceauru10 10.08. - 13 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
1919 război din această comună
ai căror părinți au încetat
din viață în timpul
războiului
Ceauru11 10.08. - 44 familii de orfani Tablou No. 2 de orfanii de
1919 de război război din această comună
ai căror părinți, unul dintre
ei, au încetat din viață în
timpul războiului

1
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Calapăru, dos. 25/1919, f. 4-5.
2
Ibidem, f. 3.
3
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Cărbunești, dos. 26/1919, f. 2.
4
Ibidem, f. 3.
5
Ibidem, f. 6.
6
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Câineni, dos. 32/1919, f. 2.
7
Ibidem, f. 3.
8
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Cârbești, dos. 33/1919, f. 2.
9
Ibidem, f. 3.
10
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Ceauru, dos. 27/1919, f. 2.
11
Ibidem, f. 3-5.

8
24. Celeiu1 31.08. - 9 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
1919 tată și mamă
Celeiu2 - 85 orfani de război Tablou No. 2 de orfanii de
unul din părinți din cauza
războiului
25. Cernădia3 24.07. - 6 orfani de război Tablou No. 1, litera A, de
1919 numele și prenumele
orfanilor de război de tată
și mamă
Cernădia4 - 49 orfani de război Tablou No. 2, lit. B, de
numele și prenumele
orfanilor numai de unul
dintre părinți din com.
Cernădia
26. Ciocadia5 19.08. - 64 orfani de război Tablou No. 2 de orfanii de
1919 război numai de unul din
părinți
Ciocadia6 - 14 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
război de tată și mamă din
această comună
27. Ciuperceni7 12.08. - 114 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război de unul din părinți
28. Colțești8 30.07. - 4 orfani de război Tabloul No. 1 de orfanii de
1919 tată și mamă din com.
Colțești
Colțești9 - 67 orfani de război Tablou de orfanii de război
numai de unul din părinți
încetați din viață
29. Copăcioasa10 12.10. - 75 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor din
această comună de unul
din părinți
30. Cordești11 19.08. - 83 orfani de război Tablou de numele orfanilor
1919 dispăruți în 1916-18 ne
sosind extracte de deces
Cordești12 - 43 orfani de război Tablou de orfanii de război
rămași numai fără tată

1
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Celei, dos. 28/1919, f. 2.
2
Ibidem, f. 3.
3
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Cernădia, dos. 24/1919, f. 2.
4
Ibidem, f. 3-4.
5
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Ciocadia, dos. 30/1919, f. 1-2.
6
Ibidem, f. 3.
7
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Ciuperceni, dos. 31/1919, f. 2-3.
8
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Colțești, dos. 34/1919, f. 10-11.
9
Ibidem, f. 12 f.v.
10
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Copăcioasa, dos. 35/1919, f. 1-3.
11
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Cordești, dos. 36/1919, f. 4 f.v.
12
Ibidem, f. 5 f.v.

9
Cordești1 - 1 orfan de război Tablou de orfanii de război
fără tată și fără mamă
31. Crasna2 21.08. - 64 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de un
părinte din această comună
Crasna3 - 5 orfani de război Tablou No. 1 de numele
orfanilor de ambii părinți
din această comună4
32. Crețești5 26.07. - 3 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii
1919 deveniți în timpul și din
cauza războiului, orfani de
ambii părinți
Crețești6 - 34 orfani de război Tablou No. 2 de orfanii din
timpul războiului de unul
din părinți mort
33. Dănești7 01.08. - 16 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război, fără tată și fără
mamă...
Dănești8 - 119 orfani de război Tablou de numele și
prenumele orfanilor de
război, fără unul din părinți
34. Fărcășești9 28.07. - 4 orfani de război Tablou No. 1 de numele și
1919 prenumele orfanilor de tată
și mamă
Fărcășești10 - 99 orfani de război Tablou de orfanii de război
de unul din părinți
35. Frumușei11 22.07. - 3 orfani de război Tablou No. 1 de numele și
1919 prenumele orfanilor de tată
și mamă...
Frumușei12 - 41 orfani de război Tablou No. 2 de numele și
prenumele orfanilor rămași
de unul din părinți...
36. Godinești13 26.09. - 128 orfani de război Tablou No. 1, orfanii de tată
1919 și mamă

1
Ibidem, f. 6.
2
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Crasna, dos. 37/1919, f. 1-2.
3
Ibidem, f. 3.
4
La rubricația Observațiuni a acestui tablou, se regăsește următoarea informație: „lipsesc toate actele de
naștere, arhiva comunei fiind distrusă de inamic [în timpul Primului Război Mondial]” (ibidem).
5
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Crețești, dos. 38/1919, f. 7.
6
Ibidem, f. 2-4.
7
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Dănești, dos. 39/1919, f. 1.
8
Ibidem, f. 2.
9
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Fărcășești, dos. 40/1919, f. 1-2.
10
Ibidem, f. 3-4.
11
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Frumușei, dos. 41/1919, f. 2.
12
Ibidem, f. 3.
13
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Godinești, dos. 42/1919, f. 2-4.

10
37. Groșera1 25.08. - 20 orfani de război Tablou No. 2 cu numele și
1919 cu tată mort; 43 orfani prenumele orfanilor de
cu tată dispărut în război de unul din părinți
război
38. Ionești2 02.08. - 39 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război numai de unul din
părinți
Ionești3 04.08. - 8 orfani de război Tablou No. 1 de numele și
1919 prenumele orfanilor fără tată
și fără mamă...
Ionești4 19.08. - 88 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război numai de unul din
părinți care nu le a venit
extractul de deces
39. Jupânești5 16.08. - 4 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
1919 tată și mamă din com.
Jupânești
Jupânești6 - 23 orfani de război Tablou No. 2 de orfanii
numai de unul din părinți
40. Lelești7 30.07. - 3 orfani de război Tablou de orfanii de război
1919 rămași de tată și mamă
Lelești8 - 39 familii de orfani Tablou de orfanii de război
de război de unul din părinți
41. Logrești 24.07. - 10 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
Birnici9 1919 tată și mamă...
Logrești - 28 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
Birnici10 războiu numai de unul din
părinți încetat din viață
Logrești 14.08. - 60 orfani de război Tablou Lit. B de orfanii de
Birnici11 1919 război ai căror unul din
părinți nu s-au întors din
război

1
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Groșera, dos. 43/1919, f. 2 f.v. Această statistică este
completată cu un Tablou de starea văduvelor cu soți morți în campania anului 1916-1918, realizat în 15 sept.
1919, și care face referire la 27 văduve din Primul Război Mondial (ibidem, f. 3).
2
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Ionești, dos. 44/1919, f. 6 f.v.
3
Ibidem, f. 2 și 5. De fapt, sunt două tablouri cu date diferite, unul realizat în 4 aug. 1919 (5 orfani de ambii
părinți) și altul realizat în 31 aug. 1919 (3 orfani de ambii părinți).
4
Ibidem, f. 7.
5
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Jupânești, dos. 45/1919, f. 5.
6
Ibidem, f. 6.
7
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Lelești, dos. 46/1919, f. 1.
8
Ibidem, f. 2-5. Venim în completare cu o notiță de la observații: „...până la No. 14 le-a venit extractul, iar de
la No. 15 sunt orfani de părinți dispăruți [în război] la care nu le-a venit extractu de moarte” (ibidem, f. 5).
9
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Logrești Birnici, dos. 47/1919, f. 1.
10
Ibidem, f. 2.
11
Ibidem, f. 5-6.

11
42. Logrești 24.07. - 91 orfani de război Tabloul No. 2 de orfanii
Moșteni1 1919 numai de unul din părinți
Logrești 31.07. - 3 orfani de război Tabloul No. 1 de orfanii de
Moșteni2 1919 tată și mamă din cauza
războiului
Logrești - 30 orfani de război Tabloul No. 2 de orfanii de
Moșteni3 unul din părinți din cauza
războiului
43. Musculești4 31.08. - 5 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele urmașilor celor
morți în campania anului
1916-1918
Musculești5 - 3 orfani de război Tablou de numele și
prenumele orfanilor de
război care nu au nici un
părinte în viață
Musculești6 - 25 orfani de război Tablou de numele și
prenumele orfanilor de
război care nu au decât un
părinte, iar celălalt mort sau
dispărut în război
44. Mușetești7 30.07. - 43 familii cu copii Tablou de numele și
1919 orfani de război prenumele orfanilor de unul
din părinți morți în
campania războiului
45. Negreni8 27.07. - 20 orfani de război Tablou Lit. A de orfanii de
1919 război de tată și mamă din
această comună
Negreni9 - 31 familii cu orfani Tablou Lit. B de orfanii din
de război această comună numai de
unul din părinți
Negreni10 17.08. - 6 orfani de război Tablou No. 1 al orfanilor de
1919 tată și mamă...
Negreni11 - 47 orfani de război Tablou No. 2 al orfanilor
numai de tată...
46. Negoești12 28.07. - 48 orfani de război Tabloul No. 2 de orfanii de
1919 numai de un părinte război numai de un părinte

1
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Logrești Moșteni, dos. 48/1919, f. 2 și 7.
2
Ibidem, f. 5.
3
Ibidem, f. 4.
4
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Musculești, dos. 49/1919, f. 2.
5
Ibidem, f. 4.
6
Ibidem, f. 5.
7
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Mușetești, dos. 50/1919, f. 2-3.
8
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Negreni, dos. 51/1919, f. 8.
9
Ibidem, f. 9 f.v.
10
Ibidem, f. 5.
11
Ibidem, f. 8.
12
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Negoești, dos. 52/1919, f. 2 f.v.

12
47. Ohaba Jiu1 05.08. - 8 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
1919 războiu de tată și mamă din
această comună
Ohaba Jiu2 - 34 familii cu copii Tablou No. 2 de orfanii de
orfani de război războiu numai de tată
Părău3 24.07. - 3 orfani de război Tablou de numele și
48.
1919 prenumele orfanilor de
război din com. Părău...
Părău4 01.08. - 116 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război, orfani numai de unul
din părinți (tatăl mort în
războiu)
49. Peșteana de - 11 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
Sus5 20.08. ambii părinți morți (tatăl
1919 mort în războiu)
Peșteana de - 53 orfani de război Tablou de orfanii de (tată)
Sus6 cu un părinte mort din cauza
războiului
50. Peștișani7 31.07. - 208 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de tată
din această comună
Peștișani8 - 9 orfani de război Tablou de numele și
prenumele orfanilor de
război de mamă și tată...
51. Petreștii de 03.09. - 5 orfani de război Tabloul No. 1 de orfanii de
Jos9 1919 război cărora le-au murit
ambii părinți
Petreștii de 03.09. - 38 orfani de război Tabloul No. 2 de orfanii de
Jos10 1919 război cărora le-a murit
numai unul din părinți
52. Petrești de 27.07. - 16 familii de orfani Tablou de orfanii rămași de
Vărsături11 1919 de război tatăl mort pe câmpul de
luptă în campania 1916-
1918
Petrești de - 12 orfani de război Tablou de toți orfanii rămași
Vărsături12 de tată și mamă din această
comună

1
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Ohaba Jiu, dos. 53/1919, f. 2.
2
Ibidem, f. 3.
3
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Părău, dos. 54/1919, f. 3-4. Acest tablou s-a păstrat
în două exemplare identice, ambele în original, de aici a apărut și paginația diferită.
4
Ibidem, f. 5.
5
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Peșteana de Sus, dos. 55/1919, f. 2.
6
Ibidem, f. 3-4.
7
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Peștișani, dos. 56/1919, f. 2-5.
8
Ibidem, f. 6-7.
9
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Petreștii de Jos, dos. 57/1919, f. 2.
10
Ibidem, f. 3 f.v.
11
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Petrești de Vărsături, dos. 58/1919, f. 3.
12
Ibidem, f. 4.

13
53. Piscoiu1 15.09. - 1 orfan de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război de tată și mamă
Piscoiu2 18.09. - 35 familii cu copii Tablou de numele și
1919 orfani prenumele orfanilor de
război din campania
1916-1918 rămași fără tată
54. Plopșoru3 16.08. - 12 orfani de război Tablou No. 1 de numele
1919 orfanilor de război de ambii
părinți
Plopșoru4 - 88 orfani de război Tablou No. 2 de numele
orfanilor de război numai de
un părinte
55. Pociova- 20.07. - 5 orfani de război Tablou No. 1 de numele
liștea5 1919 orfanilor de tată și de mamă
din cauza evenimentelor
războiului 1916-1918
Pociova- - 87 orfani de război Tablou No. 2 de numele și
liștea6 pronumele orfanilor numai
de tată...
56. Pocruia7 02.08. - 39 orfani de război Tablou No. 2 de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război fără unul din părinți
morți în campania
războiului 1916-1918
Pocruia8 06.08. - 11 orfani de război Tablou No. 1 de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război fără mamă și tată...
57. Poiana– 24.07. - 29 orfani de război Tablou No. 2 de orfanii de
Seciuri9 1919 război numai de unul din
părinți
Poiana– - 5 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
Seciuri10 tată și mamă
Poiana- 15.08. - 52 orfani de război Tablou de numele și
Seciuri11 1919 prenumele orfanilor ai căror
părinți sunt dispăruți
58. Pojaru12 24.07. - 15 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
1919 ambii părinți din această
comună

1
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Piscoiu, dos. 59/1919, f. 4.
2
Ibidem, f. 2-3.
3
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Plopșoru, dos. 61/1919, f. 2.
4
Ibidem, f. 3 f.v.
5
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Pociovaliștea, dos. 60/1919, f. 1.
6
Ibidem, f. 2-6.
7
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Pocruia, dos. 62/1919, f. 2 f.v.
8
Ibidem, f. 3.
9
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Poiana–Seciuri, dos. 63/1919, f. 4 f.v.
10
Ibidem, f. 5.
11
Ibidem, f. 3 f.v.
12
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Pojaru, dos. 64/1919, f. 1.

14
59. Pojaru1 - 64 orfani de război Tablou No. 2 de orfanii de
un părinte din această
comună
60. Pojogeni2 - 70 orfani de război Tablou No. 2 de orfanii de
09.08. război numai de un părinte
Pojogeni3 1919 - 9 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
război de tată și mamă...
61. Polovragi4 - 14 orfani de război Tablou No. I de nume și
28.07. prenume orfani de război
1919 fără părinți
Polovragi5 - 91 orfani de război Tablou No. 2 de nume și
prenume orfani de război cu
un părinte mort
62. Raci6 - 15 orfani de război Tablou No. 2 de numele și
09.08. prenumele orfanilor de unul
1919 din părinți
Raci7 - 4 orfani de război Tablou No. 1 de numele și
prenumele orfanilor de
ambii părinți...
Raci8 11.08. - 61 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război al căror tată a murit
în război
63. Rădinești9 24.07. - 12 familii cu orfani Tablou No. 2 de orfanii
1919 de război numai de unul din părinți...
64. Rășina10 28.08. - 28 orfani de război Tablou No. 2 (b) de numele
1919 și prenumele orfanilor
numai de tată
Rășina11 - 8 orfani de război Tablou No. 1 de numele și
prenumele orfanilor de tată
și mamă
65. Romanești12 31.08. - 46 orfani de război Tablou de orfanii de unul
1919 din părinți mort din cauza
războiului
Romanești13 27.11. - 2 orfani de război Tablou de orfanii rămași de
1919 tată și mamă din cauza
războiului

1
Ibidem, f. 2.
2
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Pojogeni, dos. 65/1919, f. 2-4.
3
Ibidem, f. 5.
4
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Polovragi, dos. 66/1919, f. 4 f.v.
5
Ibidem, f. 5-6. Aceiași statistică - cu 91 orfani din Primul Război Mondial - se regăsește și la f. 2-3, cu
diferența că a fost realizată la 9 aug. 1919 (!).
6
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Raci, dos. 67/1919, f. 5.
7
Ibidem, f. 6.
8
Ibidem, f. 2-3.
9
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Rădinești, dos. 68/1919, f. 2 f.v.
10
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Rășina, dos. 69/1919, f. 1-2.
11
Ibidem, f. 3.
12
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Romanești, dos. 70/1919, f. 2 f.v.
13
Ibidem, f. 1.

15
66. Roșia Jiu1 31.07. - 3 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război cu ambii părinți morți
Roșia Jiu2 02.08. - 30 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război numai de unul din
părinți
67. Roșia de Sus3 24.07. - 63 orfani de război Tablou No. 2 de numele
1919 orfanilor de război de un
părinte...
68. Rovinari4 11.08. - 6 orfani de război Tablou No. 1 de nume și
1919 prenume orfani de tată și
mamă
Rovinari5 17.08. - 26 orfani de război Tablou No. 2 de nume și
1919 prenume orfani numai de
unul din părinți
69. Runcu6 31.10. - 54 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor fără tată
din această comună
70. Sărdănești7 - 4 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
16.08. război de tată și mamă
Sărdănești8 1919 - 54 orfani de război Tablou No. 2 de orfanii de
război (de unul din părinți)
71. Săulești9 07.09. - 27 familii cu copii Tablou No. 2 de orfanii de
1919 orfani de război război numai de unul din
părinți
72. Sâmbotinu10 22.10. - 1 orfan de război Tabelă nominală cu toți
1919 orfanii de tată și mamă din
com. Sâmbotinu
73. Sârbești11 iulie - 28 orfani de război Tablou No. 2 de numele și
1919 prenumele văduvilor cu
copii orfani de războiu din
campania 1916-1918
74. Schela12 28.07. - 5 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război din această comună

1
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Roșia Jiu, dos. 71/1919, f. 4.
2
Ibidem, f. 3.
3
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Roșia de Sus, dos. 72/1919, f. 2 f.v.
4
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Rovinari, dos. 73/1919, f. 1.
5
Ibidem, f. 3.
6
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Runcu, dos. 74/1919, f. 1-2.
7
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Sărdănești, dos. 75/1919, f. 2.
8
Ibidem, f. 3-4. În acest tablou, am regăsit următoarea specificație: „Actele de stare civilă pentru toți acești
orfani, distruse în timpul invaziei” (ibidem).
9
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Săulești, dos. 76/1919, f. 2-3.
10
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Sâmbotinu, dos. 80/1919, f. 1.
11
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Sârbești, dos. 81/1919, f. 2.
12
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Schela, dos. 77/1919, f. 2.

16
Schela1 - 47 familii cu orfani Tablou de numele și
de război prenumele orfanilor de
război fără tată din această
comună
75. Scoarța2 15.08. - 77 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război rămași numai fără
tată
Scoarța3 - 7 orfani de război Tablou de numele și
prenumele orfanilor de
război rămași de ambii
părinți
76. Scrada4 16.10. - 5 orfani de război Tablou de numele orfanilor
1919 de război de ambii părinți...
77. Stănești5 03.08. - 77 orfani de război Tablou B de orfanii rămași
1919 de unul din părinți
Stănești6 14.08. - 20 orfani de război Tablou A de orfanii rămași
1919 de tată și mamă
78. Stroești7 04.08. - 3 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
1919 tată și mamă
Stroești8 - 14 orfani de război Tablou No. 2 de orfanii de
unul din părinți
79. Șipotu9 30.07. - 9 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
1919 ambii părinți deveniți din
timpul războiului
Șipotu10 19.11. - 3 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război din eroii netrecuți pe
tabloul trimis din această
comună
80. Șomănești11 13.09. - 5 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
1919 tată și mamă din timpul
războiului
Șomanești12 - 47 familii cu orfani Tablou No. 2 de orfanii de
de război război de tată din com.
Șomanești

1
Ibidem, f. 1 f.v. și 3-4. Notă: „se certifică de noi prezentul tablou cu mențiunea că rubricile cu No. actului de
naștere, Anul, Luna și ziua nașterii nu s-au putut completa deoarece în anul 1916 a ars localul de Primărie
împreună cu toate actele stărei civile ne mai putându-se salva nimic cu ocazia invaziei trupelor Germane
populațiunea fiind refugiată” (ibidem, f. 4).
2
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Scoarța, dos. 78/1919, f. 3-4 f.v.
3
Ibidem, f. 5.
4
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Scrada, dos. 79/1919, f. 3.
5
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Stănești, dos. 82/1919, f. 2-3.
6
Ibidem, f. 1.
7
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Stroești, dos. 83/1919, f. 2.
8
Ibidem, f. 3.
9
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Șipotu, dos. 84/1919, f. 4.
10
Ibidem, f. 2.
11
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Șomanești, dos. 85/1919, f. 2.
12
Ibidem, f. 3.

17
81. Ștefănești1 15.09. - 17 orfani de război Tablou No. 2 de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război și numele și
prenumele cărora urmează a
li se libera carnetul de ajutor
Ștefănești2 - 17 orfani de război Tablou No. 1 de numele și
prenumele orfanilor de
răsboi și numele și
prenumele căruia urmează a
i se libera carnetul de
ajutorul orfanilor
82. Tismana3 22.08. - 57 orfani de război Tablou No. 2 de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război din com. Tismana...
83. Topești4 05.09. - 9 orfani de război Tablou No. 1 de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război de tată și mamă
Topești5 - 91 orfani de război Tablou No. 2 cu orfanii
numai de tată
84. Turburea6 26.07. - 53 orfani de război Tablou No. 2 de orfanii de
1919 război de unul din părinți
Turburea7 - 5 orfani de război Tablou No. 1 pentru orfanii
de tată și mamă din această
comună
85. Turceni de 22.10. - 8 orfani de război Tablou de numele și
Jos8 1919 prenumele orfanilor de
război de ambii părinți din
com. Turceni de Jos...
Turceni de - 121 orfani de război Tablou de numele și
Jos9 prenumele orfanilor de
război numai de unul din
părinți din com. Turceni
de Jos...
86. Turceni de 03.08. - 3 orfani de război Tablou No. 1 de copii
Sus10 1919 deveniți orfani de ambii
părinți în timpul și din cauza
evenimentelor războiului

1
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Ștefănești, dos. 86/1919, f. 2 f.v.
2
Ibidem, f. 4.
3
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Tismana, dos. 87/1919, f. 2 f.v.
4
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Topești, dos. 88/1919, f. 2.
5
Ibidem, f. 2-3.
6
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Turburea, dos. 89/1919, f. 2. Din cei 53 de orfani de
război - din Tabloul No. 2 - doar ultimul dintre aceștia nu are în dreptul său specificația referitoare la tată:
„mort în război și nevenit extractu”.
7
Ibidem, f. 3.
8
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Turceni de Jos, dos. 90/1919, f. 2.
9
Ibidem, f. 3-5.
10
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Turceni de Sus, dos. 91/1919, f. 2.

18
Turceni de - 70 orfani de război Tablou No. 2 de copii
Sus1 deveniți orfani de unul din
părinți...
87. Turcinești2 30.07. - 55 orfani de război Tablou de orfani de tată,
1919 rămași din cauza războiului
1916-1918
88. Urechești3 18.08. - 75 orfani de război Tablou No. 2 de orfanii
1919 rămași din timpul și din
cauza războiului...
89. Urdari de 08.08. - 3 orfani de război Tablou No. 1 de orfanii de
Sus4 1919 război din această comună
Urdari de - 64 orfani de război Tablou No. 2 de orfanii de
Sus5 război din această comună
90. Valea lui 17.08. - 57 orfani de război Tablou No. 2 de numele și
Câine6 1919 prenumele orfanilor de
război numai de unul din
părinți din această comună
Valea lui - 6 orfani de război Tablou No. 1 de numele și
Câine7 prenumele orfanilor de
război de ambii părinți...
91. Vădeni8 1919 - 88 orfani de război Tablou de numele și
prenumele orfanilor de
război-de tată, din această
comună
92. Vierșani9 23.07. - 1 orfan de război Tablou No. 1 de orfanii de
1919 tată și mamă
Vierșani10 - 15 orfani de război Tablou No. 2. Orfanii de
unul din părinți
93. Vladimir11 10.09. - 6 orfani de război Tablou No. 1. Orfanii de
1919 tată și mamă
Vladimir12 - 54 orfani de război Tablou No. 2. Orfanii de
unul din părinți
94. Vălari13 01.08. - 4 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de

1
Ibidem, f. 3-4.
2
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Turcinești, dos. 92/1919, f. 1 f.v. Precizăm că
marginile acestui document sunt rupte în original și cu greu se pot reconstitui informațiile.
3
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Urechești, dos. 93/1919, f. 2-3.
4
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Urdari de Sus, dos. 94/1919, f. 2. Notă: „...actele
civile fiind distruse [în timpul războiului] nu se poate nota nr. actului de naștere” (ibidem).
5
Ibidem, f. 3.
6
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Valea lui Câine, dos. 95/1919, f. 2 f.v.
7
Ibidem, f. 3.
8
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Vădeni, dos. 96/1919, f. 1-2. Notă: „Referitor la
mob[ilizatul] Ion Mânzatu, Crucea Roșie [a transmis] familiei că este prizonier în Germania dar [până în]
prezent n'a venit” (ibidem, f. 2).
9
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Vierșani, dos. 97/1919, f. 3.
10
Ibidem, f. 4. Asupra acestei statistici s-a revenit ulterior cu un Tablou suplimentar de orfanii numai de unul
din părinți, trimis cu adresa cu No. 526/6 aug. 1919, prin care s-au mai adăugat încă 5 orfani (ibidem, f. 5).
11
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Vladimiru, dos. 98/1919, f. 2.
12
Ibidem, f. 3.
13
SJAN Gorj, fond Secția Sanitară a Județului Gorj, com. Aninișu (!), dos. 10/1919, f. 5.

19
război de tată și mamă din
com. Vălari
Vălari1 03.08. - 105 orfani de război Tablou de numele și
1919 prenumele orfanilor de
război numai de tată

1
Ibidem, f. 4 f.v. și 6.

20