Sunteți pe pagina 1din 1

PETIȚIE

Prin prezenta, locatarii blocului din strada Gheorghe Asachi 63, scara 1,
mun.Chișinău solicită respectuos luare de măsuri cu locatarul apartamentului nr.4,
care adăpostește în locuința sa mai multe animale domestice (cîini, pisici).
Locatarii acuză nerespectarea igienei precum și un miros puternic care
deranjează și se extinde asupra scării blocului, gălăgie (lătrat, mieunat).
Tototdată, menționăm că, a început sezonul cu temperaturi ridicate și există risc
de contaminare a bolilor contagioase transmise prin intermediul animalelor (toxocara,
invazie de purici, etc).
Reieșind din cele menționate, solicităm verificarea stării sanitaro-igienice a
apartamentului unde se adăpostesc animalele, precum și dacă de către proprietarul
animalelor sunt respectate prevederile ordinului Nr. 426 din 27.10.2000 privind
Regulile de întreţinere a cîinilor în localităţile Republicii Moldova a Ministerului
Mediului și Amenajării Teritoriului, a Regulamentului privind stabilirea măsurilor de
gestionare a cîinilor cu și fără stăpîn și a animalelor de companie din municipiul
Chișinău, precum și alte acte normative care impun restricții sanitaro-veterinare
pentru creșterea animalelor.
Subliniem că, locatarii blocului menționat mai sus își exprimă dezacordul în
scris (prin semnătură) referitor la faptul că în apartamentul nr. 4 să fie adăpostite un
număr mare de animale de companie și indignarea referitor la faptul că mirosul
neplăcut persistă permanent în scara blocului și în apropierea acestuia.

Cu considerație, semnează locatarii blocului blocului din strada Gheorghe


Asachi 63, scara 1.