Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

Nume…………….
Predicatul

1. a)Transcrie propoziţiile completând locul întrebărilor din paranteze cu predicatele


potrivite:
 Fluturele ( ce face?) din floare în floare.
 (Ce face ?) vântul.
 Florin ( ce face?).

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__

b) Subliniază cu două linii subiectul şi cu două linii predicatul fiecărei propoziţii.

2. Alcătuieşte câte o propoziţie în care verbul ,,a pleca’’ să se afle la începutul, la sfîrşitul sau
interiorul acesteia.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________

3 Completează propoziţiile urmatoare cu predicatele potrivite aflate în coloana din dreapta:

Vorba dulce mult…………………………… strică

Mâţa blândă …………………………… rău. aduce

Graba ………………………… treaba. zgârâie

Numai banul muncit …………………. preţ. aleargă

Leneşul mai mult……………………………… are

Lauda de sine nu …………………………… a bine. bate

……………………….. toba la urechea satului. Miroase


4. Subliniază predicatele din textul următor şi completează tabelul urmator:

,,Motocel umbla pe cărarea din pădure.Deodată se opri.Arătă cu braţul spre un


copac.Strigă de bucurie.

--- Am văzut o veveriţă!

Căutarăm cu privirea micul animal.’’

(dupa Mihail Sadoveanu)

Predicatul Partea de vorbire prin care Timpul Persoana Numarul


se exprimă