Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrarea de laborator

Proiectarea logică şi fizică a subsistemului „Evidenţa studenţilor pe


contract”
Scopul lucrării: Determinarea componentelor subsistemului. Elaborarea structurii logice a subsistemului.
Proiectarea fizică: realizarea practică a componentelor subsistemului şi a structurii lui.
1.1. Aspecte teoretice
Conform metodologiei de realizare a SI determinarea componentelor lui se face în dependenţă de
funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească şi conţinutul documentelor de intrare şi ieşire. Pornind de la
această premisă şi având în vedere descrierea funcţiilor preconizate pentru subsistemul “Evidenţa
studenţilor pe contract” efectuată în cadrul lecţiilor de seminar se va determina baza informaţională a
subsistemului, se va realiza structurarea ei în tabele şi se vor stabili atât relaţiile existente între ele, cât şi
tipul acestor relaţii.
Baza informaţională a subsitemului “ Evidenţa studenţilor pe contract” trebuie să conţină informaţii
referitoare la mai multe obiecte şi anume:
 Informaţii despre contractele încheiate din care vor deriva altele:
 Informaţii despre studenţi;
 Informaţii despre specialităţi
 Informaţii despre realizarea plaţilor pentru contract;
 Informaţii de decizie privind modul de onorarea a contractelor.
Luând în considerare forma documentelor de intrare şi a documentelor de ieşire, cât şi lista
indicatorilor sintetici pe care le va furniza subsitemul, BI, necesară pentru realizarea evidenţei activităţii
contractuale va avea conţinutul reprezentat în tabelele 1.1-1.8
Structura Bazei de date „Studentii pe Contract”
Tabelul 1.1
Tabelul Facultate
Nr. d/o Nume atribut Natură şi lungime atribut
1 CodFac Auto Number – cheie primară
2 Denumirea Text sau X(75)
Tabelul 1.2
Tabelul Categ_inmat
Nr. d/o Nume atribut Natură şi lungime atribut
1 CodInm Auto Number – cheie primară
2 Denum X(20)
Tabelul 1.3
Tabelul Mod_inmat
Nr. d/o Nume atribut Natură şi lungime atribut
1 CodMod Auto Number – cheie primară
2 Semnificatia X(35)
3 Abreviere X(15)
Tabelul 1.4
Tabelul Localitatea
Nr. d/o Nume atribut Natură şi lungime atribut
1 CodLoc Auto Number – cheie primară
2 Denumirea X(10)
Tabelul 1.5
Tabelul Tip contr
Nr. d/o Nume atribut Natură şi lungime atribut
1 CodTip Auto Number – cheie primară
2 Tipulcontr X(20)
Tabelul 1.6
Tabelul Special
Nr. d/o Nume atribut Natură şi lungime atribut
1 CodSpec Number – cheie primară
2 Spec X(50)
3 Sectia X(4)
4 Suma Number (double)
5 CodFac preluat
Tabelul 1.7
Tabelul Abitur
Nr. d/o Nume atribut Natură şi lungime atribut
1 Numele X(20)
2 Prenum X(12)
3 Patron X(15)
4 CodSpec preluat
5 Numcontr X(10) - cheie primară
6 Data D(8) - cheie primară
7 CodTip preluat
8 Beneficiar X(50)
9 Grupa X(10)
10 CodLoc preluat
11 CodInm preluat
12 CodMod Preluat
13 Note X(50)
14 s_anul1 Number
15 s_anul2 Number
16 s_anul3 Number
17 s_anul4 Number
18 foto OLE Object
Tabelul 1.8
Tabelul Contabil
Nr. d/o Nume atribut Natură şi lungime atribut
1 numcontr X(10)
2 data D(8)
3 S Number (double)
4 Nr_Doc Number - cheie primară
5 D_Doc D(8) - cheie primară
6 Note X(25)
Între entităţile BI există relaţii, tipul cărora este expus în figura 1.1.

Abitur
1:N
1:N 1:N 1:N 1:N 1:N

Contabil Special Categ_ Inmat Mod_inmat Tip Contr Localitatea

1:N
Fig. 1.1. Relaţiile dintre entităţile BI
Facultate
Realizarea concretă a subsistemului se începe cu alegerea SGBD adecvat. Deoarece funcţiile
subsitemului nu sunt numeroase, ieşirile lui sunt reprezentate sub forme simple, fără ca să necesite calcule
sau prelucrări deosebite, SGBD potrivită pentru realizarea lui ar fi MS ACCESS 2007/2010/....
Subsitemul informatic “EVIDENŢA STUDENŢILOR PE CONTRACT” axat în jurul unei BD,
realizată şi gestionată prin intermediul SGBD ACCESS va îndeplini funcţiile generale ale oricărui sistem
/subsistem informatic şi anume:
 Funcţia de introducere sau preluare a informaţiei (în cazul subsitemulul dat
informaţia va fi introdusă manual cu ajutorul unor formulare, ele reprezentând documentele formalizate de
intrare). Utilizatorul sistemului va introduce informaţia iniţială în cadrul tabelului Tip_contr, Categ_inmatr,
Localitatea, Modul_inmat, Facultatea. Din informaţiile acestea, prin preluare se vor constitui unele
câmpuri ale tabelelor Special, Abitur, Contabil,;
 Funcţia de memorare şi regăsire a informaţiei va fi realizată prin păstrarea
informaţiilor necesare în tabele permanente, cât şi tabele sau cereri cu date intermediare; funcţia de
regăsire se va realiza prin consultarea informaţiilor din BD;
 Funcţia de prelucrare a informaţiei va fi realizată atât printr-un ansamblu de
proceduri care generează însăşi structura BD, cât şi actualizarea ei. De asemenea, îndeplinirea funcţiei
respective se va realiza prin prelucrări propriu-zise a informaţiei introdusă în sistem prin operaţii de calcul
(pentru obţinerea valorilor indicatorilor sintetici), cât şi prin realizarea unor operaţii de comparare şi
ordonare sau sortare a informaţiilor. Prin intermediul acestei funcţii se vor calcula valorile câmpurilor de
calcul (cost contract, restante);
 Funcţia de ieşire a informaţiei se va concretiza printr-o interfaţă agreabilă destinată
utilizatorilor neiniţiaţi în informatică. Pentru a asigura funcţionalitatea ei se vor realiza documentele de
ieşire atât sub formă de liste, indicatori sintetici, cât şi ieşiri grafice.
1.2. Mersul lucrării:
1. Creaţi cu ajutorul MS ACCESS o bază de date nouă cu numele Evidenţa studenţilor;
2. Creaţi structura tabelelor BD. Structura lor este analogică structurii aceloraşi tabele, expusă
mai sus;
3. Stabiliţi relaţiile între tabelele BD. Tipul relaţiilor între tabele este acelaşi ca şi al relaţiei
dintre tabele respective. Relaţiile pot fi stabilite in mod manual sau prin utilizarea tipului de câmp Lookup
Wizard;
4. Realizaţi un formular pentru introducerea informaţiei în tabelul ABITUR;
5. Introduceţi studenţii care au încheiat contracte (simulînd diferite situaţii, contracte la diferite
specialităţi, la diferite categorii de înmatriculare, diferite moduri de înmatriculare etc.). Numărul
contractelor introduse – 30;
6. Realizaţi interogari pe baza tabelelor Abitur, Special, Facultate;
7. Introduceţi informaţii în tabela Contabil, simulând situaţii reale: mai multe plăţi pentru
contract de acelaşi student. Numărul înscrierilor introduse 20 – 25.

1.3. Întrebări de control


1. Prezentaţi structura BI a subsistemului „Evidenţa studenţilor pe contract” Indicaţi structurarea ei în
tabele şi caracterizaţi fiecare entitate prin următoarele caracteristici: a) Nume tabel, b) Număr maximal de
intrări, c) Atribute constante (elementare şi compuse), Atribute variabile (elementare şi compuse).
2. Prezentaţi corespondenţele dintre tabele BI. Stabiliţi tipul corespondenţelor şi explicaţi sensul lor.
Precizaţi dacă sunt posibile şi alte tipuri de corespondenţe între entităţi.
3. Care este mecanismul creării legăturilor dintre tabele în SGBD ACCESS? .

1.4. Rezultatul final al lucrării


Îndeplinirea integrală a lucrării de laborator la calculator, răspunsul în scris la întrebările de control
şi susţinerea lucrării.

S-ar putea să vă placă și