Sunteți pe pagina 1din 1

TEST RECAPITULATIV 2

Alegeti varianta corecta:

1. In anul 476 se considera sfarsitul: a) Imperiului Roman de Apus b) Imperiului


Bizantin c) Imperiului Roman de Rasarit

2. Englezii sant un popor de origine: a) romanica b) slava c) germanica

3. Imparatul roman care acorda libertate de cult crestinilor a fost: a) Constantin cel
Mare b) Diocletian c) Romulus Augustus

4. Sfarsitul Imperiului Bizantin are loc in anul: a) 395 b) 1453 c) 455

5. Procesul de formare al unui popor il definim prin termenul de: a) etnogeneza b)


a antrpogeneza c) romanizare

6. Hanibal a fost un mare general : roman b) cartaginez c) etrusc

7. Cel mai mare istoric latin este considerat : a) Herodot b) Tacitus c) Cezar

8. Spartacus a fost: a) un gladiator b) un mare orator latin c) un mare general


etrusc

9. Burebista a murit in acelasi an cu : a) Traian b) Cezar c) Octavianus


Augustus

10. Nu a facut parte din Imperiul Bizantin: a) Asia Mica b) Peninsula Balcanica
c) Dacia