Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA 2: Contabilitatea TVA

Problema 1.
Se cere: de determinat și de contabilizat TVA datorat bugetului.
Activitatea de bază a entității este comercializarea mărfurilor. Pe parcursul lunii ianuarie la
entitate au fost înregistrate următoarele operații economice (sumele indicate includ TVA):
- aprovizionări:
a) mărfuri la cota standard – 72600 lei;
b) lactate și pâine – 29700 lei;
c) gaz natural – 7560 lei;
d) produse alimentare pentru copii cu vârsta până la 1 an – 11300 lei.
- livrări:
a) mărfuri la cota standard – 83100 lei;
b) lactate și pâine – 31050 lei;
c) gaz natural – 7020 lei;
d) produse alimentare pentru copii cu vârsta până la 1 an – 10800 lei;
e) export – 8000 lei.

Problema 2.
Se cere: de determinat și de contabilizat TVA datorat bugetului.
Entitatea a înregistrat următoarele operații economice (sumele indicate nu includ TVA):
a) în luna octombrie:
- aprovizionare cu produse lactate – 2500 lei;
- prestarea serviciilor de consultanță – 10000 lei;
- procurare de gaz natural – 8000 lei;
- export de marfă – 8500 lei.
b) în luna noiembrie:
- procurări de bunuri la cota standard – 23000 lei;
- vânzarea produselor de panificație și lactate – 4000 lei;
- livrare de gaz natural – 5000 lei;
- aprovizionare cu gaz natural – 3000 lei;
- livrări la cota standard – 26000 lei;
- procurare de lactate și produse de panificație – 4700 lei;
- vânzări în cantina proprie – 1000 lei.
- livrări la export – 2000 lei.

Problema 3.
Se cere: de determinat TVA și de contabilizat operațiunile necesare.
Entitatea deține un mijloc fix procurat înainte de anul 1998 (până la 01.01.1998 valoarea de
intrare include și TVA). Valoarea de intrare a mijlocului fix – 26000 lei, uzura acumulată – 18000
lei. Mijlocul fix este vândut cu 12000 lei, inclusiv TVA.

Problema 4.
Se cere: de calculat TVA și de contabilizat operațiunile necesare.
La 10 mai entitatea primește un avans în valoare de 57000 lei pentru vânzarea unui
lot de mărfuri. Vânzarea produselor s-a efectuat la 20 mai în valoare de 127000 lei, TVA –
20 %. Costul mărfurilor vândute este de 87000 lei. Diferența de sumă se încasează la data
tranzacției.

Problema 5.
Se cere: de calculat TVA și de contabilizat operațiunile necesare.
La 2 decembrie entitatea înregistrează vânzarea unui lot de mărfuri în valoare de
85000 lei, TVA – 20 %. Conform contractului, cumpărătorul a virat vânzătorului la 15
noiembrie avans în mărime de 40 % din valoarea livrării, iar diferenţa se achită timp de 3
zile din momentul efectuării livrării. Costul mărfurilor vândute este de 69000 lei.

Problema 6.
Se cere: de calculat TVA și de contabilizat operațiunile necesare.
Entitatea primește un avans în luna martie un avans în valoare de 39000 lei, în contul
livrării produselor finite.
În aprilie s-au livrat produse cu o valoare de 37200 lei inclusiv TVA, costul
produselor livrate fiind – 25800 lei.
În mai: livrare – 6600 lei inclusiv TVA, costul produselor vândute – 5100 lei.

Problema 7.
Se cere: de calculat TVA și de contabilizat operațiunile de import.
Entitatea importă parfumuri din Franța cu o valoare de procurare de 9100 €,
cheltuieli de transport până la frontieră – 120 € (curs oficial al BNM la data trecerii
frontierei 1€ = 20,20). Pentru taxa vamală, proceduri vamale, accize și TVA entitatea achită
în prealabil un avans în vamă de 95000 lei. Taxa vamală – 10%, taxa pentru proceduri
vamale – 0,5%, accize – 30%, TVA – 20%. Cheltuieli de transport pe teritoriul RM – 1200
lei, TVA – 20%. Curs oficial al BNM la data achitării datoriei cu furnizorul străin 1€ =
20,25 lei.

Problema 8.
Se cere: de calculat TVA și de contabilizat operațiunile de import.
Entitatea importă servicii de consultanță de la o întreprindere din Italia. Valoarea
contractuală a serviciilor primite 500 €. Curs oficial de schimb al BNM la data înregistrării
serviciilor 1€ = 20,50 lei, iar la data achitării serviciilor 1€ = 20,65 lei.

Problema 9.
Se cere: de întocmit Declarația TVA.
Entitatea „XYZ” în luna octombrie prezintă următoarele date eferente procurărilor și
livrărilor:
Extras din Registrul de evidență a procurărilor
Nr Denumirea Baza Cota Suma
Nr Data Furniz.
f/f bunurilor impozabilă, lei TVA, % TVA, lei
1 Produse de panificație 9800
2 Mijloace fixe 57200
3 Produse cosmetice 6700
4 Gaz natural 6900
5 Produse alimentare copii 3600
6 Import mijloc fix 64500
7 Materiale de construcție 37100
TOTAL

Extras din Registrul de evidență a livrărilor


Nr Denumirea Baza Cota Suma
Nr Data Furniz.
f/f bunurilor impozabilă, lei TVA, % TVA, lei
1 Produse de panificație 12300
2 Automobil 98600
3 Produse finite 38700
4 Gaz natural 9600
5 Produse alimentare copii 7200
6 Export produse finite 22200
7 Marfă 56900
TOTAL

Problema 10.
Se cere: de întocmit Declarația TVA pentru perioadele prezentate.
Entitatea „XYZ” prezintă următoarele date eferente procurărilor și livrărilor:
a) în noiembrie:
- export de marfă – 2000 lei;
- livrări de bunuri la cota standard – 12000 lei inclusiv TVA;
- achiziționare de mărfuri la cota redusă – 2700 lei inclusiv TVA;
- procurare de bunuri la cota standard – 8000 lei fără TVA.
b) în decembrie:
- livrări de bunuri la cota standard – 26000 lei fără TVA;
- vânzarea produselor fabricate în cantinele proprii – 4000 lei;
- procurări la cote reduse – 9000 lei fără TVA;
- livrarea mărfurilor la cote reduse – 12960 lei inclusiv TVA;
- export de marfă – 3000 lei;
- procurarea mărfurilor la cote standard – 27600 lei inclusiv TVA.