Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei Culturii si Cercetarii al RepubliciI Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea: Textile și Poligrafie

Departamentul: Design şi Tehnologii in Textile si Poligrafie

Lucrarea practica nr.3

Disciplina:Comportamentul organizational

Tema: Efectul desfuncționalității sociale asupra organizației

A efectuat: st.grupei IMTex-171 Ciobu Nicoleta

A verificat: conf. univ., dr. Stela Balan

Chișinău 2020
Studiu de caz propriu în baza efectului disfuncționalității sociale asupra organizației
Primul meu job a fost în ’’ Vistarcom’’ . eu nu știam care este procedura de lucru acolo și am făcut practică
citeva zile bune la ei fiindcă lucrul era în secție ceea ce necesita interacțiunea cu clienții și era nevoie de
practică pentru asta. La început fiind foarte verde în asta credeam că tot ce se face e ok și așa trebuie să
aibă loc defapt. Am lucrat acolo aproape un an unde am avut de învățat foarte multe mai ales că lucrul cu
oamenii este foarte greu mai ales în deservirea lor. Organizarea vine de la director și managerii filialei și în
cazul un minus foarte mare pe care îl au defapt toți care lucrează direct cu clienții este că le dau mereu
dreptate indifferent de situație și ei stiu asta și mai mereu se folosesc de asta. Lucrătorii din această filială
nu erau motivați deloc să lucreze cu placer fiindcă din partea managerilor mereu veneau critici că mereu
ceva nui bine, iar directorul respective îi susținea și deaceea acolo mereu erau nevoie de lucrători fiindcă
mai nimeni nu rezista o perioadă mai îndelungată dfe timp. Salariile depindeau foarte mult de director
fiincă cînd intrai în magazin scanam o cartelă care ne monitoriza orele care eram la serviciu si când
mergeam acasă la fel o scanam, iar daca uitai într-o zi să o scanezi trebuia să mergi lapază să ei de pe
camera orele și să I le duci directorului la care numai stiai ți s-au pus orele acelea sau nu fiindca niciodată
salariul nu era dupa calculele pe care le faceam și plus la asta era un premiu de citeva sute de lei care le
primiai dacă nu încălcai nimic și tot era bine toată luna , defapt premiul cela nu prea îl vedea nimeni fiindcă
mereu îți găsea câte ceva și dacă directorul făcea careva reduceri din salarii primea ea un premiu pentru
asta. Eu am plecat de acolo cu amintiri nu prea plăcute ce ține de partea administrativă fiindcă atașamentul
și atitudinea pea care o au cu lucrătorii nu îi favorizează deloc și deaceea mereu sunt în căutare de lucratori
noi care merită din nou multă muncă și timp ca să-I înveți să lucreze. Acolo rezistă cei care sunt indiferenți
la critici la unele țipete care pot să apară sau care au mare nevoie de un loc de muncă și se rețin până găsesc
ceva mai bun asta am înțeles-o după aproape un an lucrat acolo. Datorită acestui fapt mereu apar conflicte
și neânțelegeri între angajați sau cei de mai sus fiindcă nu se organizează procesul de lucru corect și nici
nu ești remunerate macar pe masură, mai rău uneori nu primești nici ce e al tău lucrat cinstit. Eu am ales să
plec numai toleram ce se petrecea acolo lucram foarte mult mai mult de 15 ore pe zi în picioare și tot nu era
deajuns pentru ei și am înțeles că acolo nu era locul meu și am plecat.
Întrebări :

1. Formularea problemei.
2. Caracteristicile administrației și a angajaților.
3. Soluții alternative.
4. Planul de acțiune.
5. Exista vreo altă soluție pentru a te menține în lucru?
Analiza situației

1. Declarația problemei :

Problema constă în faptul că administrația nu își susține angajații pe care îi are și mereu acolo este o rotație
de personal nou fără experiență. Nevoile și problemele angajaților nu se iau tare în considerație cind defapt
toată munca cea grea e efectuată de ei și nu cei din administrație dar asta nu se ia în calcul și mereu
angajații sunt ofensați că muncesc puțin ți nu se reușeste lucrul.

2. Caracteristicile administrației și angajaților:


Administrația are obligațiunile și sarcinile sale dar la rândul ei trebuie sî-și protejeze angajații și să-I
susțină în unele momente dar aici e cam invers trebuie doar lucru de dorit cât mai mult și tot nu sunt
niciodată mulțumiți. Au o atârnare foarte neserioasă față de angajații săi și acesta fiind un mare minus care
nu îi favorizează deloc.
Angajații sunt oameni care chiar au nevoie de un serviciu fiidcă altfel nu reziști în așa locuri. Muncesc
foarte multe ore și sunt remunerați puțin fiindca mai mereu au careva amenzi și respectiv li se ia din
salariu.e foarte greu să lucrezi undeva unde mereu este presiune de sus că ceva nmui bine sau altceva nu-i
dat la timp în toate sunt de vină angajații și dacă apar careva conflicte cu clienții măsurile care se iau sunt
foarte usturătoare.
3. Soluții alternative :
 Administrația ascultă angajații mai des .

Avantaje Dezavantaje
Ajung la un numitor comun și fiecare își Se aflau mai multe neclarități care apăreau pe
îndeplinește obligțiunile sale știind că totul este parcursul zile , săptămânii de care nu se știa
bine din toate părțile și nu există presiunea de poate pînă atunci.
sus.

 Angajații fac plingeri către oficiul central.

Avantaje Dezavantaje
Pot fi ascultați și in unele cazuri vin la fața Ar putea rămâne fără serviciu și cu o
locului și încearcă să clarifice problemele caracteristică nu prea bună.
apărute.

 Administrația cooperează cu angajații formând un colectiv unit.


Avantaje Dezavantaje
Majoritatea ar veni și ar îndeplini lucrul cu Oricum ceva angajaților nu o să le placă
plăcere trăind toți în armonie și bunăstare. indiferent cât de buni ar fi cei din
administrație, mereu o să apară ceva ce nui
bine între aceste ierarhii.

4. Planul de acțiune :
Administrația își face lucru său la rândul lor și angajații însă între ei trebuie să existe un compromise care
ar împăca ambele pătți și astefel s-ar lucre ăn alt mod și atitudinea față de om cu am zi de zi ar fi altfel
fiidca un job care nu îți adduce plăcere sși ești mereu întrăo tensiune continuuă duce la un lucru necalitativ
și cu alte consecințe , dar cel mai bin ear fi totuși în fiecare loc unde klucrezi să existe respectful dintre
ierarhii și respectul față de lucrul care îl faci.
5. Exista vreo altă soluție pentru a te menține în lucru?

Ca să te menții în așa lucru trebuie foarte tare să ai necoie de acest post de muncă fiidcă dacă administrația
ar avea o atitudine mai prietenoasă față de angajații săi s-ar putea ajunge la un compromise pentru ambele
părți unde s-ar munci cot la cot și ar fi un colectiv unit care s-ar ajuta unii pe alții și nu ar avea loc atât lupta
unii contra altora făcând astfel un haos în tot procesul de lucru pe parcursul întregii zile și care se manifestă
așa saptămâni, luni , ani.