Sunteți pe pagina 1din 16

III.1.

Adaosurile de lejeritate
Adaosul constructiv este partea componentă a segmentului constructiv, ce măreşte sau
micşorează indicatorul dimensional şi depinde de grosimea pachetului vestimentar, distanţa
între corp şi vestiment, tendinţele modei, siluetă, dinamica schimbării indicatorului
antropometric în mişcare. Adaosul tehnologic este partea componentă a adaosului constructiv,
ce depinde de proprietăţile materialelor la tratamentul umido-termic, contracţia materialelor în
procesul executării produsului, metodele de prelucrare. Adaosul tehnologic nu influenţează
asupra parametrilor dimensionali ai produsului gata.
În metoda MUPI CAER sunt aprobate următoarele adaosuri:
Tabelul III.1.1. Adaosurile utilizate în construcția tiparelor de bază
după metoda MUPI CAER
N Denumirea adaosului Simbol
ul
1 2 3
2 Adaosuri constructive ПК
3 1. Adaosul de lejeritate - dinstanța între produs și corp
1.1 . Adaos minimal - necesar pentru construcția desfășuratei ПС
suprafeței corpului pentru verificarea calității tiparului de bază pe
manechin;
1.2 . Adaos fiziologic igienic - ține de crearea microclimei ПО
confortabile. S-a determinat, că pentru crearea comodității
maxime trebuie respectate următoarea distanță între: corp și
lenjerie - 0,1 cm; între sacou și palton – 0,3 cm, între celelalte
straturi vestimentare - 0,2 cm;
1.3. Adaos dinamic - ține de confortul în mișcare, se calculeaza ПД
utilizând datele antropometrici în dinamică. Distribuirea
adaosului (ПС) pe sectoarele constructive depinde de următorii
factori: fiziologo - igienici, dinamici, de siluetă, tendințele
modei
4 2. Adaosul determinat de tendințele modei – caracterizează ПМ
lărgirea, îngustarea, ridicarea sau coborîrea liniei umerale, taliei,
terminației produsului etc.

2301. PD. C -10. 17. ME


Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
Elaborat Ciobu Nicoleta Litera Coala Coli
Verificat Continuarea
Calîm-Nichiforov Tabelului III.
III.1.1. Adaosurile
Elaborarea utilizate înde
documentației construcția tiparelor de bază
Contr. Tehn. Coala
proiectare
Contr. 2301. PD. C -10 . 17. ME.CTC, MTC-430
Norm.
Mod. Coala
Aprobat Nr. Document. Semnăt. Data
după metoda MUPI CAER
N Denumirea adaosului Simbolul

1 2 3

5 3. Adaos de siluetă – caracterizat de lățimea pe linia ПС


bustului, taliei, șoldurilor, terminației și a mînecii. Adaosurile
în sistemul dat sunt elaborate pentru următoarele siluete:
Ajustată ПсиI
Semiajustată
ПсиII
Liberă, dreaptă și trape
ПсиIII
6 4. Adaos pentru grosimea pachetului vestimentar este ПП
determinată de grosimea tuturor straturilor vestimentare,
îmbrăcate și este compusă din: ППВ
4.1 Adaos pentru pachetul interior, ce ia în considerație
straturile interioare situate sub vestiment ППН
4.2 Adaos pentru pachetul exterior, ce ia în considerație
straturile exterioare ( pachetul straturilor pentru
vestimentul proiectat ).
7 Adaos tehnologic ПТ
1. Adaos pentru TUT ПТвто
2. Adaos pentru termodublare ПТтд
3. Adaos pentru contrucție Пту
4. Adaos pentru montare ПТм
Suma tuturor adaosurilor П
Normativul de susținere Н
Adaos pentru poziționarea capului de mînecă Пор
Adaos pentru îndoirea cusăturii Пог
Permiterea: relativă Дот
Absolută Да

Tabelul III.2.1 Calculul preliminar al construcției tiparului de bază al rochiei


Nr.ord. Denumirea sectorului Notarea Relația de calcul Adaosul Calculul
constructiv convențională (cm)
Coala
2301. PD. C -10 . 17. ME.
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
1 2 3 4 5
Partea fața si spate
1. Lațimea pații spate 31-33 0.5*T47+П 1.35 17.35
2. Lțimea rascroelii 33-35 T57+П 2.90 12.8
brațului
3. Lațimea parții fața 35-37 0.5*(T45+T15- 0.85 18.4
1.2-T14)+П
4. Lațimea rețelei de bază 31-37 (31-33)+(33- 5.10 54.6
35)+(35-37)
Mineca
1. Lungimea rascroelii ДП 0.93*T38+(П33- 2.30 39.33
bratului 13+П35-15)-
0.57*(T57+П33-
35)+2*(33-331)
2. Determinarea ПОР Н*ДП 3.47
susținerii pe linia
capului de minecă
3. Lungimea capului de ДОР (1+Н)*ДП 53.07
manecă

III.3 Calculul construcției de bază

Tabelul.III.3.3.1 Calculul construcțieide bază necesar pentru rochie


Nr . Denumirea sectorului Sectorul Relația de Adaosul Calculul Obiecții
ord constructiv calcul (cm)
1 2 3 4 5 6 7
1. Nivelul liniei tivului la 11-91 T49+(T7- 1.89 93 ↓
partea spate T9)+П
2. Nivelul liniei omoplaților 11-21 0,3*T40+ 1.03 12.43 ↓
П

Continuarea tabelului.III.3.1 Calculul construcției de bază necesar pentru


rochie
Nr . Denumirea sectorului Sectorul Relația de Adaosul Calculul Obiecții
ord constructiv calcul (cm)

Coala
2301.PD.C-10.17.ME.
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
1 2 3 4 5 6 7
3. Nivelul liniei bustului 11-31 T39+П 1.09 18.39 ↓
4. Nivelul liniei taliei 11-41 T40+П 1.32 41.02 ↓
5. Nivelul liniei feselor 41-51 0.65*(T7- 0.19 19.43 ↓,→
T12)+П
6. Lățimea parții spate 31-33 0.5*T47+П 1.35 17.65 →
7. Lățimea răscroielii brațului 33-35 T57+П 2.90 12.1 →,↑

8. Lățimea părții față 35-37 0.5*(T45+T1 0.85 17.42 →,↓


5-1.2-T14)+П

9. Lățimea rețelei de bază 31-37 /31-33/+/33- 5.10 47.17


35/+/35-37/
10. Nivelul liniei taliei la 37-47 T40-T39+П 0.22 22.62 ↓
partea față
11. Nivelul liniei feselor la 47-57 0.65*(T7- 0.19 19.36 ↓
partea față T120+П
12. Nivelul liniei tivului la 47-97 T7-T9+П 2.10 59.4 ↓
partea față
13. Distanța dintre punctual 33-13 0.49*T38+П 0.91 15.36 ↑
axilar posterior și umeral
la partea spate
14. Distanța dintre punctual 35-15 0.43*T38+П 0.89 13.57 ↑
axilar posterior și umeral
la partea față
15. Adîncimea răscroielii 33-331 П 3.5 3.5 ↓
16. btațului 35-351 П 3.5 3.5 ↓
17. Poziția liniei laterale 331-341 0.62/33- 0.55 →
35/+a173
18. 351-341 0.38*/33-35/- 4.1 ←
a183

Continuarea tabelului.III.3.1 Calculul construcției de bază necesar pentru


rochie
Nr . Denumirea sectorului Sectorul Relația de Adaosul Calculul Obiecții
ord constructiv calcul (cm)
1 2 3 4 5 6 7
Coala
2301.PD.C-10.17.ME.
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
19. Determinarea punctului de 331-332 0.62*/33- 8 ↑
tangență a rascroieli 35/+a193
bațilui la partea spate
20. Oformarea liniei R332-342 0.62*/33- 8 →
inferioare a răscroielii 35/+a19
20.1 brațului la partea spate R341-342 0.62*/33- 8 ↑
35/+a19
20.2 341’ 332 K K ←
21. Oformarea liniei 351-352 0.38*/33- 5
inferioare a răscroielii 35/a213
brațului la partea spate
22. Oformarea părții R352-343 0.38*/33-35/- 5 ←
inferioare a răscroielii a21
22.1 brațului la partea față R341’-343 0.38*/33-35/- 5 ↑
a21
22.2 R341’-352 K K ↓
23. Abaterea liniei de simetrie 41-411 O41 0.75 →
la partea spate pe linia
taliei
24. Abaterea liniei de 51-511 O51 0.75 →
simetrie la partea spate pe
linia feselor
25. Abaterea liniei de simetrie 91-911 O91 0.75 →
la partea spate pe linia
tivului
26. Lățimea răscroielii gitului 11-12 0.18*T13+П 0.20 6.28 →
la partea spate
27. Segment pentru control 11-112 0.25*/11-12/ 1.57 →
28. Adîncimea răscroielii 12-121 0.07*T13+П -0.35 2.01 ↑
gîtului la lartea spate

Continuarea tabelului.III.3.1 Calculul construcției de bază necesar pentru rochie


Nr . Denumirea sectorului Sectorul Relația de Adaosul Calculul Obiecții
ord constructiv calcul (cm)
1 2 3 4 5 6 7
29. Oformarea liniei umărului 13-14 3.5-0.08*T47 0.9 →

Coala
2301.PD.C-10.17.ME
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
30. Poziția pensei de omoplat 121-122 0.4*/121- 4.83 ←
14/П
31. Determinarea înclinației 31-32 0.17*T47+П 0.70 6.25 →
pensei de omoplat
32. Lungimea pensei de 122-22 (0.4… 14.5 ↓
omoplat 0.5)*/122-32/
33. Valoarea unghiului de <122-22- β34-1.7*tnn- 10 ↑
ănclinație a pensei de 122’ 0.9*ПC31-33
omoplat
34. Distanța de la partea R122-14’ 122’-14 10 →
dreaptă a pensei si puntul
umeral
35. Arc de cerc ajutător R22-141 22-14’ 8.88 ↑
35.1 R121-141 121-14 12.9 ↑
36 Lungimea părții drepte a R22-123 22-123’ 5.42 ↑
pensei de omoplat
37. Sector ajutător 121-113 K 5.42 ↑
37.1 11-113 K K ←
38. Arc de cerc pentru R121-114 /121-113/-a396 6.16 ←
oformarea răscroielii
38.1 gîtului la partea spate R112-112 /121-113/-a39 6.16 ↑
39. Oformarea liniei 121’ 112 K K ↓
răscroielii gîtului la partea
spate
40 Sector ajutător 14’342’ K K →
40.1 332-342’ K K →
41 Oformarea brațului la R332-342” 14’-342’ K ↓
41.1 partea spate R 14’- 14’-342’ K ↓
342’’

Continuarea tabelului.III.3.1 Calculul construcției de bază necesar pentru


rochie
Nr . Denumirea sectorului Sectorul Relația de Adaosul Calculul Obiecții
ord constructiv calcul (cm)
1 2 3 4 5 6 7

Coala
2301.PD.C-10.17. ME.
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
42. Oformarea liniei 332 14’ K K ←
superioare a răscroielii
brațului la partea spate
43. Distanța de la linia taliei 47-46 0.5*T46+П 0.17 9.4 ←
pînă la centrul bistului
44. Distanța de la linia de 46-36 T36-T35+П 0.15 18.35 ↑
simetrie a părșii față pîna
la centrul bustului
45. Proiectarea pensei de bust 36-371 47-46 9.4 →

46. Arc ajutator 36-372 T35-T34+П 0.40 8.1 →


47. R36-372’ R36-372 8.1 ↑
47.1 Oformarea pensei de bust R372-372’ 0.5*(T15-1.2- 1.1 ↑,→
T14)
47.2 R36-371’ 36-371 9.4 ↑
48. Lățimea răscroielii gîtului 371’-361 0.18*T13+ П 0.30 6.38 ←,↑
la partea față
49. Distanța de la centrul R36-16 T44- 0.95 23.89 ↑
pieptului pînă la punctual (T40+0.07*T
de nază a gîtului 13)-(T36-
T35)+П
50. Lungimea umărului R16-14’ 121-14(de la 12.08 ←
TB a p.s.
51. Adîncimea rascroielii 16-161 0.205*T13+ 0.40 7.32 ↓,→
gîtului la partea față П
52. Sector ajutător 16-171 K K →
52.1 17-171 K K ↑
53. Arc pentru oformarea R16-172 /16-171/ K →
53.1 răscroielii gîtului la partea R17-172 /16-171/ K ↑
față

Continuarea tabelului.III.3.1 Calculul construcției de bază necesar pentru rochie

Nr . Denumirea sectorului Sectorul Relația de Adaosul Calculul Obiecții


ord constructiv calcul (cm)
54. Linia răscroielii gîtului la 16’ 17 K K ↓
partea față
Coala
2301.PD.C-10.17.ME.
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
55. Sector ajutător 14”-343’ K K ←
55.1 352-343’ K K ←
56 Arc pentru oformarea R14”-343” 14”-343’ K ↕
56.1 răscroielii brașului la R352-343” 14”-343’ K ←
partea față
57. Oformarea liniei 352’ 14” K K →
superioare a răscroielii
btațului
58. Lățimea produsului pe 411-470 0.5*T18+ П 7,00 36.2 →
linia taliei
59. Lățimea produsului pe 511-570 0.5*T19+ П 5.50 50.5 →
linia feselor
Proectarea minecii cu o cusatura
60. Lățimea răscroielei 331- 33-35 12.8
brațului
351(ШП)
61. Poziția punctului inferior 351-341 0.62*/33- 8.63
al capului de mînecă
35/+a17
62. 351-341’ 0.38*/33-35/- 5.56
Distanța dintre linia
a18
brațului și punctul de
63. tanghență a răscroielei 331-332 0.62*/33- 8.9
35/+a19
64. Arc pentru oformarea R332-342 0.62*/33- 8.9
părții inferioare a
35/+a19
răscroielei brașului
65. R341-342 0.62*/33- 8.9
Linia inferioară a
35/+a19
răscroielei brațului la
65.1 partea spate 341’ 332 K
66. Distanța dintre linia 351-352 0.38*/33-35/- 5.56
brațului și punctul de
a21
tangență a răscroielei

Continuarea tabelului.III.3.1 Calculul construcției de bază necesar pentru


rochie
Nr . Denumirea sectorului Sectorul Relația de Adaosul Calculul Obiecții
ord constructiv calcul (cm)
1 2 3 4 5 6 7
67. Arc pentru oformare R352-343 0.38*/33-35/- 5.56
Coala
2301.PD.C-10.17.ME
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
părții inferioare la partea a21
față
68. Libia inferioară a R342’-343 0.38*/33-35/- 5.56
răscroielei brațului la
a21
partea față
68.1 341’’352 K

69. Lățimea mînecii la partea 351- T57+4.5+П 3.35 17.05


superioară
333(ШОР)
70. Înălțimea capului de 333- 0.885* 17.87
mînecă
13(BОР) ДОР*√0.25-
ШОР/ ДОР)2

71. Poziția punctului superior 13-14 0.45*/351- 7.67


al capului de mânecă
333/
72. Sector ajutător 13-141 0.73*/351- 12.44
333/
73. 15-141’ 15-141 5
74. 141-353 0.5*/141- 8.25
343/
75. Arc ajutător R353-354 353-343 9.2
76. Sector ajutător 141-142 141-15 5

77. 14-143 0.5*/14-141/ 2.5


78. Distanța pînă la 13-131 0.3*/333-13/ 5.36
punctull superior al liniei
posterioare
79. Sector ajutător 131-344 0.5*/132- 7
342/
80. Arc ajutător R344-345 344-342 7

81. Sector ajutător 13/-133 13’-133’ 4


82. 133-134 0.5*/133- 3.5
131/

Continuarea tabelului.III.3.1calculul construcției de bază pentru


rochie
Nr Denumirea sectorului Sectorul Relația de Adaosul Calculul Obiecții
.ord constructiv calcul (cm)
1 2 3 4 5 6 7
85. Nivelul liniei tivului 13-333-93 T32+/121- 54.4
14/+П
Coala
2301.PD.C-10.17.ME
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
86. Nivelul liniei cotului 13-333-43 T32-/121/+П 3.85 33.8

87. Lățimea mînecii la tiv 95-931 0.5*T29+П 6.50 13.2


88. Sector ajutător 95-94 0.5*/95-931/ 6.6
89. Proiectarea abaterii pe linia 45-451 K
cotului
88.1 Segmente ajutătoare pentru 451-441 351-341 4
proiectarea mînecii
88.2 951-941 351-341 4

88.3 333-341’ 333-341 12,5

88.4 Proiectarea liniei R341’-441’ 341-441 16.2


posterioare a mînecii
88.5 R43-441’ 43-441 6,7

88.6 Oformarea liniei posterioare R131-345’ 131-345 10,5


a capului de mînecă
88.7 R334-345’ 334-345 7,5

88.8 R345’-342’ 345-342 8,5

88.9 Oformarea liniei posterioare R341’-342’ 341-342 8.5


a capului de mînecă
88.10 341’^345’ K

88.11 Proiectarea liniei anterioare 351-341’’ 351-341 4


a minecii
88.12 441-441’’ 2*/451-441/ 7

88.13 Oformrea liniei anterioare a 355-354’ 355-354 1,3


capului de mînecă
88.14 R354’-343’ 354-343 4

88.15 R341’’-343’ 341-343 4

88.16 341’’^354’ K

III.5. Realizarea schemelor de elaborare a șabloanelor 1:4

Şabloanele constituie elementele documentaţiei tehnice care datermină construcţia, forma şi


dimensiunile reperelor unui produs, precum şi condiţiile tehnice de croire şi prelucrare ale
acestora. Şabloanele se execută pentru toate reperele care intră în structura produsului. După
modul de obținere șabloanele se clasifică în șabloane principale, derivate și ajutătoare.
Șabloanele principale se elaborează pentru toate detaliile de bază executate din țesătură de
bază, care sunt: partea față, partea spate, mîneca, gulerul.

Coala
2301.PD.C-10.17.ME.
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
Șabloanele derivate sunt elaborate pe baza șabloanelor principle. Acestea sunt șabloanele
unor repere auxiliare care sunt executate din țesătură de bază precum clapele, manșetele,
bizețul, bentițele, cordonul, refileții. Deasemenea, și șabloanele care sunt pentru căptușeală,
adeziv și termoizolant.
Șabloanele ajutătoare sunt utilizate în procesul de confecționare a produselor vestimentare
pentru stabilirea poziției unor elemente de produs. Aceste șabloane se confecționează pe baza
șablonelor principale.
În funcţie de modul de utilizare în procesul de producţie şabloanele se clasifisă în şabloane
etalon şi şabloane de lucru. Şabloanele etalon sunt copii fidele ale tiparelor definitive ale
tuturor reperelor care alcătuiesc un model. Ele se utilizează în scopul verificării periodice (cel
puţin odată pe lună) a şabloanelor de lucru şi se păsrează în cadrul serviciului tehnic al
întreprinderii condiții speciale.
Şabloanele de lucru se utilizează în procesul de producţie şi se obţin prin copierea
şabloanelor etalon. Ele se utilizează în procesul de elaborare a încadrărilor, croire şi verificarea
reperilor croite, controlul operaţiilor de termolipire sau coasere.
Tabelul III.5.1.Valoarea rezervelor pentru confecţionarea rochiei
N Denumirea liniei constructive Valoarea numerică, mm
1 2 3
1 Linia laterală și de simetrie 15
2 Linia răscroielii gîtului 10
3 Linia răscroielii mînecii și capului mînecii 10
4 Linia taliei 10
5 Linia tivului produsului și mânecii 30
6 Bentița 10
7 Linia inferioară a mînecii 15
8. Linia plătcii la partea spate 10

Tabelul III.5.2. Specificarea detaliilor


N Denumirea detaliilor Numărul de Numărul de
șabloane detalii
1 2 3 4
1. Partea față superioară 1 1
2. Parte spate superioară 1 2
3. Mîneca 1 2
4. Bentița la partea față 1 1
5. Bentița la partea spate 1 1
6. Platca părții spate 1 2
7. Partea față inferioară 1 1
8. Partea spate inferioară 1 1
Coala
2301.PD.C-10.17.ME.
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
Termoadeziv
9. Bentița la partea față 1 1
10. Bentița la partea spate 1 1

III.6. Realizarea schemelor de gradarea a şabloanelor principale S1:4


Gradarea este procesul de obținere a setului de șabloane de diferite mărimi , adică trecerea de
la o altă mărime la alta fără realizarea tiparului de bază sau de model.
Gradarea permite scurtarea etapei de proiectare cu 80% . Gradarea șabloanelor cu trecerea dintr-
o grupă de conformații în alta grupă de conformație nu se permite, deoarece figurile se deosebesc
substanțial și construcția tiparului de bază pentru o grupă nu poate fi folosită pentru altă grupă de
conformație. Gradarea șabloanelor poate fi efectuată doar pentru:
1. Înălțimi ( de exemplu: de la șabloanele de bază de înălțimea 164-88-96 putem obține șabloane
de bază de înălțimea 170-88-96);
2. Mărimi ( de exemplu: de la șablonale de mază de mărimea 164-88-96 putem obține șabloane
de bază de mărimea 164-92-100);
3. Înălțimi – mărimi ( de exemplu: de la șablonale de mază de mărimea-înălțimea 164-88-96
putem obține șabloane de bază de mărimea – înălțimea 170-97-100).
Se cunosc mai multe tupuri de gradări:
Coala
2301.PD.C-10.17.ME.
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
1) Metoda radială este bazată pe principiul găsirii unui centru de greutate pe şablon. Din acest
punct se vor duce raze prin punctele extreme ale şablonului pe care se efectuiază mărirea sau
micşorarea şablonului.Avantajele sunt: uşoară la îndeplinit, nu necisită calcule suplimentare, nu
necisită tipare de model pentru două mărimi. Această metodă este cea mai simplă și cea mai
imperfectă metodă , deoarece asupra preciziei influiențează alegerea punctului inițial O .
Dezavantajele metodei date sunt imposibilitatea găsirii exacte a punctului de bază şi ca urmare
nu este posibilă exactitatea deplasării radiale.O răspîndere mai largă au căpătat două metode de
gradare - cea a grupării şi cea a calculului proporţional;
2) Metoda grupării este utilizată pentru crearea modelelor constructive netipice complicate.
Esenţa ei constă în aceea, că se crează două complete de tipare cu dimensiune minimă şi
dimensiune maximă. Tiparele sunt identice după liniile desfăşuratei ( axele coordonatelor ) şi
aplicate între ele şi unute prin puncte constructive analogoce. Aceste linii de unire sunt împărţite
după numărul de părţi ce revin dimensiunulor intermediare. Avantajul acestei metode este
necomplicitatea la executare, iar dezavantajul fiind o metodă imperfectă fiindcă necesită
construcţia tiparelor pentru două seturi de mărimi – înălţimi;
3) Metoda de calcul proporţional este bazată pe principiul unui studiu, în urma căreia s-a stabilit
un algoritm de deplasare a punctelor antropometrice în dependenţă de mărime pe axele de
coordonate. Această metodă constă în aceea, că în fiecare punct constructiv al tiparului sunt
trasate axe de coordonate şi se dau coordonatele punctului constructiv, care pot fi prezentate în
formă tabelară sau scheme. La şablonul propus sunt puse la dispoziţie tabele cu deplasările pe
verticale şi orizontale. Această metodă este cea mai perfectă și cea mai des întrebuințată.

III.7. Calculul consumului de material


Pentru determinarea consumului de material se efectuează operaţia de încadrare a şabloanelor
pe material şi trasarea conturului şabloanelor, unde sunt analizate toate posibilităţile de amplasare
şi reducere a consumului de materie primă.
La amplasarea şabloanelor trebuie respectate următoarele condiţii:
- Respectarea firului de urzeală stabilit la încadrare;
- Evitarea suprapunerii şabloanelor în desen, care produc aşa- numitele „ciupituri de margini sau
de colţuri”, ce scurtează sau îngustează detaliile produsului;
- Respectarea direcţiei şabloanelor faţă de direcţia firelor de urzeală şi al desenului materialului.
Sunt mai multe metode de încadrare precum:
1) După lăţimea materialului:
Şabloane pe material desfăcut:
- se vor încadra toate detaliile produsului;
- se utilizează cel mai des, deoarece suprafaţa materialului este mai bine utilizată.
Coala
2301.PD.C-10.17.ME.
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
Şabloane pe material nedesfăcut;
- detaliile perechi se conturează o singură dată;
- detaliile simetrice se aşează cu linia de simetrie la marginea îndoită a materialului.
Dezavantaje: suprafaţa materialului nu este utilizata întotdeauna la maxim.
2) După numărul de produse de încadrare
În funcţie de numărul de produse ce se încadrează pe aceeaşi foaie de material, şabloanele pot fi:
- şabloanele simple, cuprind detaliile unui singur produs;
- şabloanele combinate, cuprind două sau mai multe produse pe aceeaşi foaie de material.
Şablonarea este operaţia prin care se trasează conturul şabloanelor pe material, conform încadrării
stabilite anterior.
Procedeele de şablonare se clasifică în funcţie de modul în care se realizează şablonarea.
Şablonarea manuală - se realizează trasând fiecărui şablon, succesiv, pe material, cu creta de
croitorie creioane speciale.
Şablonarea cu trafaletul este un complet de şabloane imprimate pe un material rigid. Conturul
şabloanelor este perforat. Se aşează trafaletul peste spân şi se pulverizează praf de cretă peste
toate perforaţiile, apoi se ridică trafaletul, rămânând imprimate conturul şabloanelor. Acest
procedeu are un randament mult mai ridicat decât cel anterior.
Şablonarea automatizată - se face la calculator, unde se stabileşte încadrarea optimă, consumul de
material, transpunerea şabloanelor pe hârtie la scara 1:1.
Calculul suprafeţei şabloanelor are ca scop determinarea suprafeţei de material consumat la
croirea produselor. Suprafaţa şabloanelor este folosită în calculul eficienţei consumurilor de
materii prime şi materiale auxiliare.
Pentru calculul suprafeţei şabloanelor am utilizat metoda geometrică – această metodă se
bazează pe împărţirea şablonului în figuri geometrice a căror suprafaţă se calculează prin
formule geometrice şi prin însumarea suprafeţelor ce compun suprafaţa şabloanelor produsului.
Relaţia de calcul a suprafeţei şabloanelor unui produs este:
Sş = S1+S2+............Sn (2)
Sş - este suprafaţa şabloanelor care constituie produsul;
S1,S2,............Sn sunt suprafeţele figurilor geometrice care compun detaliul a cărui suprafaţă se
calculează.
În urma determinării ariei totale a şabloanelor se calculează aria încadrării, care este egală cu
produsul dintre lungimea şi lăţimea ţesăturii, adică:
Sîncadr=L∙ l (3)
unde: Sîncadr- aria încadrării;
L- lungimea ţesăturii încadrării, cm;
l- lăţimea ţesăturii încadrării, cm.
Coala
2301.PD.C-10.17.ME.
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
Deșeurile se calculează după formula:
D= Sîncadr- Sș (4)
Indicile de pierdere Ip şi indicile de utilizare Iu se determină după relaţia:
Ip=D / Sîncadr ∙100% (5)
Iu= Sş / Sîncadr ∙ 100% (6)
Tabelu lII.7.1.Valoarea ariei şabloanelor pentru materialul de bază

N Denumirea şablonului Numărul de şabloane Aria unui şablon, mm2


1 2 3 4
1 Detaliul părții față superioare 1 108753,6362
2 Detaliul părții spate superioare 1 95123,9167
3 Platca la partea spate 2 28854,1086
4. Bentița la partea față 1 7496.8279
5. Bentița la partea spate 1 4703.9624
6. Bieul pentru picătură 1 3851,0160
7. Bieul pentru platca la partea spate 2 20364,0124
8. Mâneca 2 140867,0981
9. Partea față inferioară 1 403379,5101
10. Partea spate inferioară 1 421245,1807
Total Sș 13 1222438,48

Deoarece nu avem asimetrie în modelulu propus, țesătura poate fi amplasată în doua ,astfel
lățimea țesăturii va fi de 750 de mm ,iar lungimea de 2273 mm.
Spartea față sup=108753,6362mm2 Spartea spate inf. =421245,1807mm2
Spartea spate sup =115660.0374 mm2 Sbentița partea față=7496.8279mm2
Splatca la partea spate =28854,1086mm2 Sbentița partea spate=4703.9624 mm2
Spartea față inf.= 403379,5101mm2 Smânecii=140867,0981mm2
Sbieu pentru platcă=20364,0124mm2 Sbieu pentru picătură=3851,0160mm2
1. Se calculează aria totală a tuturor șabloanelor:
Sş = S1+S2+....Sn = 1222438,48 mm2 (7)
2. Se calculează aria încadrării:
Sîncadr = L∙ l = 2273∙ 750 =1704750 mm2 (8)
3. Se calculează deșeurile:
D= Sîncadr- Sș = 1704750 - 1222438,48= 482311,52 mm2 (9)
4. Se calculează indicele de utilizare:
Iu = Sş / Sîncadr= 1222438,48/1704750 ∙ 100% = 77 % (10)
5. Se calculează indicelw de pierdere:
Ip = D / Sîncadr ∙100% = 482311,52 / 1704750 ∙ 100% = 23 % (11)

Coala
2301.PD.C-10.17.ME.
Mod. Coala Nr. Document. Semnăt. Data
După calculele efectuate observăm că valoarea de deseuri este destul de mare iar pentru
micşorarea acestor indicilor de pierdere se propune din deşeurile rămase din țesătura neagră să se
confecţioneze o geantă, o eșarfă configurată și flori . Deci vom avea următoarele schimbări:
Sgeanta 1 =23178,2649mm2 Spetale mari =10580,8271 ∙ 5 = 52904,1355 mm2
Seșarfă =129550,7805 mm2 S petale mijlocii = 4103,0268 ∙ 5 = 20515,134 mm2
Spetale mici = 2876,3329 ∙ 20= 57526,658 mm2
1. Se recalculează aria șabloanelor:
Srec = Sș+Spropus = 1222438,48 +274674,973= 1497113,45 mm2 (12)
2. Se recalculază deșeurilor :
Drec= Sîncadr- Srec = 1704750 - 1497113,45 = 207636,55mm2 (13)
3. Se recalculează indicele de utilizare:
Iurec = Sş / Sîncadr= 1497113,45 /1704750 ∙ 100% = 88 % (14)
4. Se recalculează indicele de pierdere:
Iprec = D / Sîncadr ∙100% = 207636,55 / 1704750∙ 100% = 12 % (15)

a= Ip – Iprec = 23% -12% = 11% (16)

Confecţionînd din deşeurile rămase produsele nou propuse pentru a încerca să se diminuieze
indicele de pierde ,deșeurile s-au micșorat cu 11%.