Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Unitatea de invatamant: Scoala Gimnaziala “Prof. Vasile Gherasim” Tibucani


Clasa : a-VI-a
Aria curriculară: Matematică si științe ale naturii
Profesor : Stefan Ana Maria
Unitatea de învaţare: FUNCTIILE DE NUTRITIE
Titlul lecției :Anatomia sistemului digestiv
Tipul lecției: comunicare și însușire de noi cunoștințe
Competenţe generale: 
C1. Receptarea informatiilor despre lumea vie.
C2. Explorarea sistemelor biologice.
C3. Utilizarea si construirea de modele si algoritmi in scopul demonstrarii principiilor
lumii vii.
Competenţe specifice:
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si functiilor organelor si sitemelor de organe.
1.2 Utilizarea metodelor si mijloacelor adecvate studierii organismului uman.
2.2 Realizarea activitatilor experimentale si interpretarea rezultatelor.
3.1 Reprezentarea structurii si functiiilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Utilizarea corecta a terminologiei specific biologiei in diferite situatii de comunicare
Competente derivate pe parcursul si la sfarsitul lecției elevii vor fi capabili să:
C1- să definească noțiunea de ,,sistem digestiv’’;
C2 - să denumească formaţiunile anatomice care alcătuiesc tubul digestiv și glandele anexe;
C3 – să descrie alcătuirea unui dinte , tipurile de dentiție și formula dentară la adult;
C4 - să indice caracteristicile anatomice ale organelor sistemului digestiv;
Demersul didactic:
a. Resurse procedurale: observația, conversaţia euristică, descoperirea, lectura,
explicația, problematizarea, demonstrația, comparația , desen la tablă
b. Resurse materiale: manual, videoproiector, calculator ,internet , microplanse, mulaj cavitatea
bucala; mulaj dinte; cretă colorată, flip-chart,soft educational DVD Didactica Publishing
House,,Sistemul digestiv,,;
c. Forma de activitate: frontal, individual
Metode de evaluare: formativă prin chestionare orală
Locul desfășurarii: laboratorul de biologie
Bibliografie:
1. -Cerghit Ioan ,-,,Metode de invatamant’’,Editura Polirom,2006
2-Lazar Viorel,Nicolae Mariana,,Lectia,forma de baza a organizarii procesului de predare-
invatare-evaluare la disciplina biologie’’,Editura Arves,2007
3 -Tibea,Florica,,Atlas de biologie’’-Anatomia omului,Editura Didactica si
Pedagogica,2006
4-Partin Zoe,Logofatu Luminita,Cezar Th. Niculescu,,Biologie-Manual pentru clasa a VII-
a’’,Editura Corint,2006
Desfăşurarea lecţiei
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Moment organizatoric Pregăteşte materialul didactic. Îşi pregătesc cărţile şi caietele.
Notează în catalog elevii absenţi şi
verifica dacă sunt condiţii optime
pentru desfăşurarea orei.
Verificarea cunoștințelor Realizează o verificare generală Raspund la intrebari:
prin chestionare orala a Functiile organismului uman sunt: functii
cunoștintelor anterioare pentru a de relatie, de nutritie, de reproducere.
face legatura cu lecția nouă; Până în prezent am studiat functiile de
Care sunt functiile organismului relatie:sensibilitatea si miscarea.
uman?
Ce functii am studiat pana in
prezent?
Vizionare DVD-,,Sistemul Elevii urmăresc imaginile și identifică tema
Captarea atenției digestiv,,-min 1 ce va fi studiată în această lecție.

*Anunță noua temă


Anunţarea temei şi a *Notează titlul lectiei pe tablă Notează în caiete titlul lecţiei şi urmăresc
obiectivelor anunţarea titlului lecţiei și îl scrie pe ceea ce trebuie să știe la sfârsitul acesteia.
tablă : Anatomia sistemului digestiv
*Prezintă obiectivele operaționale
ale lecției
Dirijarea învăţării Urmăresc prezentarea power-point
Prezintă un material power point și
adresează întrebări elevilor în vederea Ascultă, observă, scriu.
realizării schemei la tablă a noii Fiecare elev va completa schema lecției în caiet.
lecții.Pe parcursul redării noilor
noțiuni, profesorul explică și
realizează schema lecției la tablă.

6.Obţinerea performanţei Inventariază principalele Răspund la întrebarile profesorului.


elevilor informații și solicită elevilor să dea
răspunsuri clare pentru a vedea în
ce masură au fost atinse
obiectivele.
7. Evaluarea Elevii se gândesc și rezolvă rebusul propus.
Rezolvarea unui rebus tematic
,,Sistemul digestiv,,
https://www.proprofs.com/games/c
rossword/sistemul-digestiv-2/
Se notează elevii care au participat
activ la lecție.Se incurajează elevii
mai slabi.
Schema tablei
ANATOMIA SISTEMULUI DIGESTIV
Sistemul digestiv = totalitatea organelor în care are loc transformarea alimentelor în substanțe
simple
A) TUBUL DIGESTIV
●Cavitatea bucală-superior- cerul gurii
-inferior-limba
-lateral-obraji
-în față- buzele
-în spate- omuleț si valul palatin
-Dintii incisivi (tăietori)
canini
premolari și molari
Dentiție-de lapte-20 dinți
-definitivă-32 dinți
Formula dentară adult -2/2 I -1/1 C-2/2 PM- 3/3 M
Alcătuirea unui dinte:radacină ; colet ; coroană-smalț,dentină,pulpa dentară,vase de sânge,nervi

●Faringe – se încrucisează calea respiratorie cu cea digestivă ; laringele este acoperit de epiglotă; la
intrarea în faringe-amigdalele
●Esofagul –tub muscular de 20-25 cm; mușchi netezi;face legatura cu stomacul prin orificiul cardia
●Stomac – parte dilatată a tubului digestiv;
- forma literei J;
- 1500 cm 3 ;
- 3 straturi de mușchi :longitudinali ,circulari, oblici
- glande gastrice-secretă suc gastric ;
-face lagătura cu intestinul subțire prin orificiul piloric
●Intestinul subțire – cca 8 m lungime; formează cute
-mucoasa intestinală- vilozități intestinale -0,5 mm
-glandele mucoasei intestinale- suc intestinal
-duoden-formă de potcoavă ;

● Intestinul gros- 1,5 m= colon


-ultima parte = rect
-pliuri și glande secretoare de mucus
● Orificiul anal- mușchi circulari

B) GLANDELE ANEXE-glande salivare-sublinguale,submaxilare ; secretă saliva


-ficat-1,5 kg ;partea dreaptă a abdomenului ;secretă bila (fierea)
-pancreas- situat în spatele stomacului ; secretă sucul pancreatic