Sunteți pe pagina 1din 16

Scurt raport

economico-financiar
“de criza”
Identifcarea riscurilor pe termen scurt si mediu , in
functie de activitatea preponderenta a societatilor

!  Clasificarea activitatilor firmelor , in functie de


activitatea preponderent desfasurata:
!  Firme de productie
!  Firme de comert
!  Firme de transport ( intern si international )
!  Firme de turism ( hoteluri , pensiuni , agentii de turism )
!  Firme de social events ( organizare de evenimente , PR ,
etc )
!  Firme de consultanta ( juristi , contabili, notari ,etc )
!  Firme de creditare ( banci , ifn , leasinguri ).
Clasificarea firmelor in microintreprinderi ,
intreprinderi mici , mijlocii / mari :

!  Microintreprindere :
!  Pina la 9 de salariati
!  CA net pina la 1 mil euro
!  Intreprindere mica :
!  Numarul mediu de salariati : pina la 50
!  CA neta : pina la 35 mil lei
!  Active pina la 17,5 mil lei
!  Intreprindere mijlocie si mare ( daca depasesc 2 din cele
3 criterii )
!  Pina la 250 de salariati
!  CA pina la 50 mil euro
!  Active pina la 43 mil euro
Analiza punctului 1, ne determina sa
identificam :

!  Care sint specificitatile fiecarei companii , pentru ca o


analiza a logisticii necesare difera de la o firma de
productie , la o firma de consultanta , de ex.
!  Care este nivelul de taxe de suportat pentru o perioada
scurta si medie , in functie de criteriile de clasificare a
intreprinderilor , avind in vedere ca la acest moment
avem urmatoarele impozite applicate asupra CA :
!  Impozitul pe venit ( pentru microintreprinderi )
!  Impozitul pe profit (daca in cursul anului precedent ai obtinut
o CA cel putin egala cu 1 mil euro )
!  Impozitul specific, datorat de societati , in functie de codul
CAEN – societati din domeniul HORECA , cu CA mai mare de 1
mil euro
Identificarea tuturor solutiilor pentru
traversarea perioadei de criza
!  Care este capitalul de lichiditate de care dispuneti in acest moment
!  Ce pot pierde in mod asumat ?
!  Ce pot modifica in relatiile parteneriale ?
!  Cine sint partenerii nostrii cei mai apropiati ?
!  Angajati
!  Clienti
!  Furnizori
!  Banci
!  Investitori

!  Evaluare riscuri
!  Risc de pierderi din schimb valutar ( pentru operatiuni de import export )
!  Risc de dependent fata de clienti / furnizori
!  Marfa / materii prime perisabile – volatilitatea stocului
!  Scaderea capacitatii de productie
!  Flexibilitatea in regindirea businessului pe alte activitati conexe
Managementul crizei:
Plan de continuare a
businessului
o  Renegocierea tuturor contractelor comerciale , cu mare atentie in special
pe cele derulate cu clientii ( chiar daca renuntati la o marja de profit
confortabila , preferati o continuitate la nivelul suportabilitatii , decat sa ii
pierdeti ) ;
o  Renegocierea pachetelor salariale ;
o  Notificarea tuturor creditorilor financiari sau comerciali , cu privire la
situatia de forta majora in care va aflati .
Solutii alternative pentru pastrarea salariatilor
( cu info pentru raportarea in Revisal )
Ce informatii avem pina la acest moment
concret , din partea Guvernului :

!  Prorogarea ( aminarea ) termenului de depunere a declaratiilor


fiscale aferente lunii februarie , pin ape 25.03.2020
!  Prorogarea ( aminarea ) termenului de plata a impozitelor si
taxelor locale , pina la 25.07.2020
Ce informatii avem pina la acest moment concret ,
din partea creditorilor financiari ( Banci ) ?
Concluzie si recomandari :

!  Intocmirea unui Cash Flow (CF) pentru o perioada de 3-6 luni


!  Nu incetati a face plati ; fractionate, diminuate , intarziate ,
dar toti sintem parte dintr-un lant trofic ; toti sintem si clienti
si furnizori , in acelasi timp;
!  Nu incetati a face plati catre bugetul de stat si / Asigurari
sociale ; nu avem nici o facilitate la acest moment , decat o
aminare la plata ; conditiile in care se vor efectua platile
viitoare , sint incerte si neclare;
!  Tineti situatia costurilor / datoriilor , la zi in parallel cu CF pe
terme scurt ; aceasta situatie , va releva valoarea reala a
datoriilor , in cazul in care nu vom reusi sa depasim aceasta
situatie , va reprezenta practic tabelul creditorilor inscrisi la
masa credala.
FINANCIAR
!  Intocmirea unui CF pentru o perioada de 6 luni
!  Prioritizarea platilor in functie de :
!  Vechimea in sold
!  Tipuri de cheltuieli ( costuri )
!  Cheltuieli curente/ recurente
!  Cheltuieli financiare
!  Taxe si impozite

!  c . Renegocierea termenelor de plata / obtinerea unor perioade de gratie /


renegocierea tarifelor pentru servicii / reducerea costului fortei de munca

!  d.Identificarea tuturor posibilitatilor de optimizare fiscala a cheltuielilor, prin urmarirea consecventa a


tuturor surselor de informare

!  Identificarea surselor de suplimentare a CF


!  Credite bancare
!  Credite asociati
!  Finantari subventionate de stat

!  Identificarea clientilor buni platnici si stimularea lor

!  Sumele din disponibil pentru care am obtinut aminarea platii , se vor “ parca” / gara intr-un depozit ,
astfel incat la reinceperea activitatii sa am capital de lucru
Contabilitate

!  Inregistrarea tuturor documentelor contabile


!  Depunerea tuturor declaratiilor fiscale si a situatiilor
financiare anuale / semestriale
!  Compararea cu BVC si CF
!  Evidenta distincta pentru toate cheltuielile aminate
( astfel incat sa ai o evidenta a datoriilor care se proroga
dar nu se anuleaza )
1/3 - Facilitati prevazute de OUG 29 si
30/21.03.2020 si M Of 248/25.03.2020
!  Amânarea primei plăți anuale a impozitelor locale ( 30.06.2020)

!  Scutirea de dobânzi și penalități și  suspendarea popririlor bancare (pentru


obligatiile fiscale care devin scadente dupa data de 21.03.2020 , pentru o perioada de
pina la 30 de zile dupa incetarea situatiei de urgenta )

!  Subvenționarea indemnizațiilor de șomaj tehnic(75% din salariul de bază, dar nu mai


mult de 75% din câștigul salarial mediu brut).

!  De aceste prevederi beneficiaza salariatii angajatorilor care indeplinesc una din


urmatoarele conditii:

!  a) intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice
competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, si detin certificatul
de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,
prevazut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de
urgenta pe teritoriul Romaniei. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
elibereaza certificatul de situatii de urgenta conform metodologiei aprobate prin ordin;
2/3 - Facilitati prevazute de OUG 29 si
30/21.03.2020 si M Of 248/25.03.2020
!  b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, le-au scazut
veniturile cu minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie
2020 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor
lor;

!  Subvenționarea indemnizațiilor pentru liberele părinților.


!   în cazul salariaților părinți care au copii de până la 12 ani, care au cursurile școlare
suspendate, angajatorul dă libere plătite cu 75% din salariul de bază, dar nu mai
mult de 75% din salariul mediu brut. Practic, angajatorul plătește sumele și apoi
decontează de la stat indemnizațiile nete.

!  Subvenția pentru PFA-urile care-și încetează activitatea, dar nu-s


angajatori. Următoarea măsură inaplicabilă momentan în practică este subvenția de
2.230 de lei acordată PFA-urilor care-și întrerup activitatea din cauza măsurilor luate de
autorități în perioada stării de urgență, prevăzută de OUG 30/2020
3/3 - Facilitati prevazute de OUG 29 si
30/21.03.2020 si M Of 248/25.03.2020
!   Amânarea plății chiriei și a utilităților pentru IMM-uri și profesioniști. O altă măsură
importantă din OUG 29/2020 vizează IMM-urile și profesioniștii care-și întrerup
activitatea, în timpul stării de urgență, din cauza deciziilor autorităților publice. Aceștia
beneficiază de amânarea plății chiriilor pentru sediul social și sediile secundare, dar și
de amânarea plății utilităților, însă numai dacă vor obține certificatul de stare de
urgență de la Ministerul Economiei ( a aparut Monitorul Oficial 248/25.03.2020, care
prevede conditiile de eliberare ale certificatului de urgenta ).

!  Credite garantate de stat pentru IMM-uri, cu dobândă subvenționată ( intre 80 si 90


% ). În fine, o ultimă măsură majoră prevăzută de OUG 29/2020 este cea a creditelor
pentru IMM-uri, pentru finanțarea capitalului de lucru sau pentru investiții, în condiții
avantajoase. ( Pentru ca măsura să se aplice, este nevoie ca Guvernul să stabilească,
prin hotărâre, plafonul garanțiilor de stat ce pot fi emise pentru credite în 2020. Plus că
mai trebuie să vină Executivul și cu norme de aplicare adecvate pentru acest program
de susținere a IMM-urilor.).

!  Anunt de la Ministrul de Finante ( 25.03.2020 ) ; Atat persoanele fizice cat si firmele


vor putea amina plata artelor la banci pentru noua luni ( masura inaplicabila fara norme
de aplicare si reglementare legislative prin for decisional ).
Mult succes!