Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

Sunetul și litera F

Desparte în silabe, notează cu cerculețe sunetele și colorează cercul corespunzător sunetului F :

FURNICĂ
FUR-NI-CĂ

=
======