Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de lecţie

Disciplina: Consiliere şi orientare


Clasa: a Va

Tema: „Ce fac sâmbătă şi duminică”

Dezvoltarea abilităţii de formulare a obiectivelor pe termen scurt,


Obiectiv
a obiectivelor pentru două zile: sâmbătă şi duminică (17 şi 18 XI. 2007)
Durata 30 minute
Materiale Caietul de dirigenţie, Fişă de lucru
1. Discut despre importanţa scopurilor în viaţă, în general şi
semnificaţia celor pe termen scurt. Provoc elevii să se gândească la
viitorul lor, indicând obiective ce se pot realiza azi (sâmbătă şi
duminică).
Desfăşurarea
2. Cer elevilor să completeze pe caiet ce vor să facă sâmbătă şi
lecţiei
duminică, cu exemple concrete de obiective şi modalităţi de realizare.
3. Tema va fi completarea în caiet a obiectivelor atinse şi a celor
nerealizate, cu motivaţiile corespunzătoare. Acestea se vor prezenta în
lecţia următoare.
 Importanţa stabilirii obiectivelor pe termen scurt.
 Modalităţi de atingerea obiectivelor.
Discuţii
 Necesitatea de a analiza gradul de îndeplinire a obiectivelor şi luarea de
decizii pentru a reuşi în cele propuse pentru sâmbătă şi duminică.
Elevii:
o Să înţeleagă necesitatea stabilirii obiectivelor pe termen scurt, pentru
sâmbătă şi duminică
De urmărit o Să identifice relaţia dintre reuşita şcolară şi stabilirea obiectivelor pe
termen scurt (sâmbătă şi duminică).
o Să identifice şi să analizeze câteva modalităţi de realizare a obiectivelor
stabilite.

Fişă de lucru

Repere orare Obiective / Sâmbătă Obiective / Duminică

Observaţii privind atingerea obiectivelor:


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………