Sunteți pe pagina 1din 3

FUNCȚIILE DE RELAȚIE

- MIŞCAREA
- SENSIBILITATEA – însuşirea organismelor de a înregistra modificările din mediul
extern şi intern şi de a forma, pe baza lor, senzaţii specifice în ariile corticale corespunzătoare.

Baza anatomică este reprezentată de : - sistemul nervos;


- sistemul locomotor;
- organele de simţ.
SISTEMUL NERVOS cuprinde:
1.1 . Sistemul nervos al vieţii de relaţie = somatic - are rol în integrarea organismelor în
mediu;
- este alcătuit din două componente:

a. sistemul nervos central – format din măduva spinării şi encefal;


b. sistemul nervos periferic- format din:
- nervi spinali şi cranieni;
- ganglioni nervoşi;
- plexuri nervoase somatice.

2. Sistemul nervos vegetativ - coordonează activitatea organelor interne.

SISTEMUL NERVOS CENTRAL


Măduva spinării
1.Localizare - în canalul vertebral;
- se întinde de la vertebra cervicală – C1 până la vertebra lombară –L2.
2. Structura internă:
- în secţiune transversală, prezintă două tipuri de substanţă nervoasă:
- substanţa albă;
- substanţa cenuşie.
Substanţa cenuşie - rol de centru nervos reflex;
- este formată din corpii celulari ai neuronilor (care formează centrii nervoşi) şi din fibre
nervoase;
- este străbătută central de canalul medular central sau ependimar; acesta conține lichid
cefalorahidian
- este dispusă la interior şi are forma literei H, prezentând:
- 2 coarne posterioare;
- 2 coarne laterale;
- 2 coarne anterioare.

Substanţa albă - rol de conducere;


- este dispusă la exterior şi este formată din axonii neuronilor (fibre mielinice)
grupaţi în fascicule;
- este organizată în cordoane:
- 2 cordoane posterioare;
- 2 cordoane anterioare;
- 2 cordoane laterale.
FUNCŢIILE MĂDUVEI SPINĂRII
Măduva spinarii are două functii: - reflexă;
- de conducere.
1. FUNCŢIA REFLEXĂ:
- la baza activităţii sistemului nervos stă actul reflex;
- actul reflex este răspunsul fiziologic pe care îl dă organismul la acţiunea
stimulilor din mediu;
- substratul anatomic al actului reflex este arcul reflex, format din:
- receptor (în organele de simţ) - culege informaţia;
- calea aferentă = senzitivă - conduce informaţia;
- centrul nervos - analizează şi emite comenzi;
- calea eferentă = motoare - conduce comanda către efector;
- efector (muschi, glande)
execută comanda
- Reflexele medulare sunt
somatice şi vegetative.
- Reflexele somatice sunt:
- monosinaptice – reflexul rotulian, achilean, bicipital, tricipital;
- au pe traseu doi neuroni: unul senzitiv şi unul motor;
- timpul de latenţă este scurt, viteza de conducere mare,
excitaţia nu iradiază;
- polisinaptice – reflexul de flexie – este reflex de apărare;
- au pe traseu neuroni intercalari;
- timpul de latenţă este lung, viteza de conducere mică,
excitaţia iradiază.
2.FUNCTIA DE CONDUCERE:
- este asigurată de substanţa albă care formează fascicule conducătoare:
- lungi: - ascendente (ale sensibilităţii);
- descendente (ale motilităţii).