Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației și Cercetării

Centrul Național de Evaluare și Examinare


Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E. d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Test 8
• Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ (45 de puncte)


A. Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. d 3p
3. b 3p
4. a 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

A. Subiectul al II - lea
II.a. Pentru: 3p
T =F 1p
Fax = 2T 1p
rezultat final Fax = 440N 1p
b. Pentru: 4p
Fn = N 1p
F + N − Mg = 0 1p
Fn = 480N 1p
direcţia: verticală, sensul: în jos 1p
c. Pentru: 4p
T − mg = ma 3p
rezultat final a = 1m / s 2 1p
d. Pentru: 4p
LG = −mgh 3p
rezultat final LG = −400 J 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

A. Subiectul al III - lea


III.a. Pentru: 3p
mv 02
Ec = 2p
2
rezultat final Ec = 6,25J 1p
b. Pentru: 4p
Ec = LFf 1p
mv 2 mv 02
E c = − 1p
2 2
LFf = −Ff  d 1p
rezultat final Ff = 3N 1p
c. Pentru: 4p
pf = mv f 1p
v f = v + 2gh
2
2p
rezultat final pf = 2,5kg  m/s 1p

Probă scrisă la Fizică 1 Test 8


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Evaluare și Examinare

d. Pentru: 4p
mv 2 mv12
+ mgh = mgh1 + 2p
2 2
mv12
= mgh1 1p
2
rezultat final h1 = 62,5cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Test 8


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Evaluare și Examinare
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)
B. Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. c 3p
3. d 3p
4. a 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II - lea
II.a. Pentru: 3p
m
 = 2p

rezultat final:   3,4  10−3 mol 1p
b. Pentru: 4p
p0V =  RTmin 3p
rezultat final: V = 83,1 cm3 1p
c. Pentru: 4p
m
= 2p
V1
V1 = V + 10  v 1p
rezultat final:   1,1 kg/m3 1p
d. Pentru: 4p
m
p0V2 = RTmax 1p

V2 = V + 20  v 2p
rezultat final Tmax = 348 K 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III - lea
III.a. Pentru: 3p
Reprezentare corectă 3p
b. Pentru: 4p
T
c = 1 − 1 1p
T3
V3 = 4V1 1p
T3 = 4T1 1p
rezultat final C = 75% 1p
c. Pentru: 4p
Ltotal = L12 + L23 + L31 1p
p
L12 = p1V1 ln 1 1p
p2
L23 =  R (T3 − T1 ) 1p
rezultat final: Ltotal = 1280 J 1p
d. Pentru: 4p
Qprimit =  Cp (T3 − T1 ) 1p
Ltotal
= 2p
Qprimit
rezultat final:   15,2% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Test 8


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Evaluare și Examinare
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)
C. Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. b 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II - lea
II.a. Pentru: 3p
U = E − I  r sau U = 24 − 2  I 3p
b. Pentru: 4p
E = I1(R1 + r ) = U1 + I1r , 1p
E = I 2 (R2 + r ) = U2 + I 2r , pentru oricare două valori I1, I 2,U1,U 2 1p
I U −I U
E= 2 1 1 2 1p
I 2 − I1
rezultat final E = 24 V 1p
c. Pentru: 4p
E − U1 3p
r =
I1
rezultat final r = 2  1p
d. Pentru: 4p
R
E = I ( + r ) 1p
2
R = L S 1p
S = d2 4 1p
rezultat final L  50 m 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III - lea
III.a. Pentru: 4p
QR2 = In22R2 t 1p
U n1 − U n 2
R2 = 2p
In 2
rezultat final I = 0,75 A 1p
b. Pentru: 3p
I = In1 + In 2 2p
rezultat final I = 0,75 A 1p
c. Pentru: 4p
E = IR1 + Un1 + Ir 2p
P1 = I R1
2
1 1p
rezultat final P1 = 13,5 W 1p
d. Pentru: 4p
Pbec = Un1In1 + Un 2In 2 3p
Ptotal = EI
rezultat final  = 0,195 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Test 8


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Evaluare și Examinare
D. OPTICĂ (45 de puncte)
D. Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. a 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
D. Subiectul al II – lea
II.a. Pentru: 3p
C1 = 1/ f1 2p
rezultat final C1 = 5 m−1 1p
b. Pentru: 4p
1 = −4 ; 1p
y 2 x2
1 = = 1p
y1 x1
1 1 1
− = 1p
x2 x1 f1
rezultat final − x1 = 25 cm 1p
c. Pentru: 4p
x2 = 1x1 2p
d = x2 − x1 1p
rezultat final d = 125 cm 1p
d. Pentru: 4p
− x1 ' = a − x2 1p
x1 '
x2 ' = 1p
1 + x1 ' C2
 = 12 1p
rezultat final  = 4 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
D. Subiectul al III – lea
III.a. Pentru: 4p
i = D   / (2 ) 3p
−7
rezultat final:  = 5  10 m 1p
b. Pentru: 3p
diferenţa de drum optic corespunzătoare unui maxim de interferenţă :  = k 1p
k =2 1p
rezultat final:  = 10−6 m 1p
c. Pentru: 4p
distanța la care se află franja luminoasă de ordin 2 față de maximul central:
1p
xkmax = 2 i
distanța la care se află a doua franjă întunecată față de maximul central:
1p
xkmin = 1,5 i
x = xkmax + xkmin 1p
rezultat final: x = 3,5 mm 1p
d. Pentru: 4p
eD(n − 1)
deplasarea sistemului de franje: x = 2p
2
poziţia maximului de ordin 2: x2max = 2 i 1p
rezultat final: n = 1,5 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
Probă scrisă la Fizică 5 Test 8
Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar