Sunteți pe pagina 1din 1

ACORDUL ELEVULUI

PENTRU TRECEREA EVALUARII ONLINE ÎN CATALOG

Subsemnatul (a), …Vasile Bianca ,elev/a al/a Colegiului Național “Școala Centrală”, în

clasa …a…XII…a.., îmi exprim ACORDUL, conform O.M. 4135/21.04.2020, art. 14, pentru

trecerea în catalog a notei .....7...., obținute în urma evaluării online din data de. 19.05.2020.. la

disciplina....Matematica.,profesor Raluca Mangra.

Data: 19.05.2020 Semnătura elev: Vasile Bianca