Sunteți pe pagina 1din 2

ORGANIZAREA SI ETICA PROFESIILOR JURIDICE 18 noiembrie 2019

CURS 6
prof. Paul Pop

SECTIA DE PROCURORI A CSM

ATRIBUTII
- la propunerea Ministrului Justiției trimite numirile in functia de procuror general ICCJ,
DNA, DIICOT si adjunctii acestora si trebuie sa avizeze aceasta propunere
- propune Presedintelui Romaniei numirea si eliberarea din functie a procurorilor
- poate sa numeasca direct procurorii stagiari si ii elibereaza din functie
- analizeaza indeplinirea conditiilor de catre cei care au promovat examenul de capacitate
pentru a fi numiti de președinte prin decret
- acorda calificative procurorilor, calificative ce ii ajuta sa promoveze in cariera
- promoveaza, detaseaza si se ocupa de delegarea procurorilor
- dispune Adunarea Generala a procurorilor
- adopta ROI al parchetelor
- la propunerea procurorului general de pe langa ICCJ, DNA si DIICOT, aproba infiintarea si
desfiintarea sectiilor din respectivele institutii
- incuviinteaza arestarea, retinerea, etc. a procurorilor!!!
- ambele sectii ale CSM au rol de instanta in materie disciplinara a judecatorilor si
procurorilor
Sectia de judecatori are rol de instanta disciplinara si pentru magistratii asistenti de la ICCJ.

CONDUCEREA CSM

 Presedintia CSM
- Presedintele CSM are un mandat pe o perioada de 1 an ce nu poate fi reinnoit.

 Componenta: 19 membrii:
- 9 judecatori
- 5 procurori
- 2 reprezentanti ai societății civile
- 3 membrii de drept: Presedinte ICCJ, Procurorul General ICCJ, Ministrul Justitiei.

 Sedintele CSM
- Consiliul se intalneste in plen la solicitarea presedintelui sau sectiilor.
- este prezidat de Presedintele CSM
- atunci cand participa Presedintele Romaniei la sedintele plenului CSM acesta prezideaza
plenul, fara drept de vot.
- pot participa la sedinte si asociatii ale judecatorilor etc..
- sedintele sunt publice, ordinea de zi se publica pe siteul CSM.
***atunci cand nu sunt publice, pe ordinea de zi nu va aparea niciodata arestarea, retinerea
etc a unui procuror/judecator.
- hotararile se iau in plen sau pe sectii, prin vot direct sau secret si se publica pe sietul CSM.

 Posibilitatea contestarii hotararilor csm (examen!)


- hotararile CSM: art 133, alin. 7 Constitutie.
- Decizia ICCJ privind art 133, alin. 7 Constitutie.
- hotararile plenului in ceea ce priveste cariera sunt atacate cu contestatie la ICCJ sectia de
contencios adminstrativ si fiscal de orice parte interesata in termen de 15 zile de la
comunicare si se publica; revine unui complet de 3 judecatori.
- aceasta contestatie suspenda de drept hotararea data pana la solutionarea definitiva a
acesteia.
- poate fi atacata si cu recurs, complet de 5 judecatori ICCJ din care nu pot face parte
membrii CSM. Suspenda de drept prima hotarare si hotararea data de ICCJ este definitiva.
- restul hotararilor CSM fie ca sunt in plen sau sectie si care au natura de act administrativ
pentru care legea nu prevede o cale speciala de atac sunt supuse controlului de legalitate in
baza legii conteciosului administrativ, apelul se face la Curtea de apel iar recursul la ICCJ
sectia de contencios administrativ si fiscal.
- restul actelor emise de CSM care nu au caracter administrativ nu pot fi atacate la sectia de
contencios administrativ ICCJ.

 Aparatul propriu al CSM


- are caracter permanent, format din judecatori si procurori detasati iar restul personalului
este format din functionari publici.
- Secretarul general al CSM, poate fi judecator sau procuror, nu are o limita privind
mandatul, trebuie sa aiba o vechime de minimum 8 ani in magistratura.

 Inspectia judiciara
- are personalitate juridica, condusa de uj insoector judiciar judecstoe, numit prin concurs,
fiind ajutat de un inspector sef adjunct care are functia de procuror.
- inspectoeul sef adjunct este numit de inspectorul sef iar cel din urma de plenul CSM.
- mandatul inspectorului judiciar este de 3 ani si se poate innoi o singura data pe baza de
concurs, chiar si la al doi mandat sustine examen. Poate fi atacat cu recurs in 15 zile la
ICCJ.
- inspectorul sef judiciar trebuie sa aiba o vechime de 10 ani in magistratura.

 Membrii CSM
- incompatibilitatea membrilor CSM.
- pierderea calitatii de membru CSM.
- revocarea din functia CSM.
- se poate dispune oricand in timpul mandatului, 3 cazuri:
- pierde calitatea, i s-a aplicat o sanctiune disciplinara definitiva si atunci cand sectia CSM a
constata ca respectivul nu si-a indeplinit in mod corespunzator atributiile prevazute de
lege!!!

S-ar putea să vă placă și