Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

,
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învățare: Joy și prietenii lui – Grădina Zoologică
Tema lecției: Exerciții recapitulative literele g,G,ț,Ț,z.Z
Tipul lecției: Consolidare
Timp: 50 min.

Scopul lecției:  Identificarea  sunetelor g,G,ț,Ț,z,Z  din cuvinte, despățirea lor in silabe şi  pronunțarea clară a sunetelor și
cuvintelor din enunțuri simple.

Obiective operaționale:

 O1- să alcătuiască propoziţii cu cuvintele descoperite pe jetoane


 O2- să realizeze corect corespondența literelor
 O3- să numească corect literele

Strategii didactice:

Metode și procedee:  conversatia,  explicatia, exercitiul, instructajul, observaţia


Mijloace de învățământ: manual, jetoane cu litere de tipar, jetoane cu imagini, caiet auxiliar CLR, fişe de lucru
Forme de organizare: fontal, individual

Locul desfășurării lecției: sala de clasă


Bibliografie: -Programa şcolară pentru disciplina CLR, Clasa pregătitoare
- Mitu, F. (2006), Metodica predării-i învăţării integrate a limbii romane în învatamantul primar, Ed Humanitas, Seria
Didactica, Bucuresti
-Caiet auxiliar,   Comunicare în limba română, Editura 
Proiect didactic

Nr. Etapele Activitatea practicantei Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forma de Evaluare
crt activităţii procedee didactice organizare

1. Moment -Asigurarea climatului Elevii se pregătesc Instructajul. Frontal Observ


organizatoric educational. pentru activitate. comporta-
-Pregatirea materialului mentul
didactic. elevilor
2. Captarea Aduc în atenţia copiilor o Vin la trăistuţă, scot Conversatia Trăistuţa frontal Aprecieri
atenţiei trăistuţă fermecată plină cu un jeton şi numesc cu jetoane verbale
jetoane. ceea ce văd. Jocul
Cer copiilor să extragă câte un Despart în silabe, prin didactic
jeton din ea. Pe fiecare jeton deschiderea gurii,
este un obiect desent, le cer ducând mânuţa sub Exercitiul
să-l denumească şi vor observa bărbie atunci când
că acele cuvinte  încep cu pronunţă.
sunetele: g,ț,z.

3. Reactualizarea Le voi enumera copiilor literele Elevii ascultă cu Aprecieri


cunoștiințelor invățate de pe planșele expuse atenție și dau exemple Conversația Frontal verbale
dobândite pe tablă, iar apoi voi numi elevi de animale din Planșe cu
anterior care să dea exemple de animale gradina zoologica care litere
din gradina zoologica care conțin sunetele Exercițiul
conțin sau incep cu sunetele învățate.
invățate.

Nr. Etapele Activitatea practicantei Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forma de Evaluare
crt activităţii procedee didactice organizare
4. Anunţarea temei Anunţ elevii că vom continua să  Elevii ascultă atenți. Explicația Frontal Observ
si a obiectivelor consolidăm cunoştinţele despre comporta-
literele g,G,ț,Ț,z,Z. Ne vom juca mentul
cu cuvintele, vom rezolva elevilor
exerciții .
5. Dirijarea Le voi cere elevilor să deschidă Frontal
învățării caietele auxiliare la pagina Elevii ascultă cu
110 . Voi proiecta pe tablă atenție indicațiile date. Aprecieri
execițiile , urmând să rezolvăm Conversația verbale
împreună execițiile. Expunerea
Elevii citesc iar apoi Explicația
1.Eu spun una, tu spui multe! completeaza liniile Exercițiul
punctate.
2. Scrie în casetă numele Caietul
animalelor de la Zoo! Elevii completeaza auxiliar
spațiile cu numele
animalului .
3. Citește propozițiile și scrie in
casetă numele cuvintelor! Elevii citesc și scriu Frontal
numărul cuvintelor . (6 Conversația
cuvinte, 4 cuvinte, 4 Expunerea
cuvinte, 5 cuvinte) Explicația
Exercițiul
4. Completează silabele pentru Elevii completează cu
a forma cuvinte! silabe pentru a forma
cuvinte ( -bră/-ce ,
-ște/-ne, -ră/-pul, -ce/-
al)

Elevii descoperă
5.Descoperă cuvintele din cuvintele: zestre, Caiet
careu! zahăr, paznic, dator, Conversația auxiliar
Eliza, Lizuca, zăpadă) Expunerea Frontal
Explicația Aprecieri
Exercițiul verbale

Voi numi elevi pentru a alcătui Conversația


propoziții a căror cuvinte conțin Elevii ies la tablă și Exercițiul
6. Obținerea literele invățate . scriu propozițiile Caietul Aprecieri
performanței spuse. auxiliar Frontal verbale
Impart elevilor fise de lucru
care conțin umatoarele Tabla
exerciții:
7. Asigurarea Elevii realizează Conversația Individual Observare
feedback-ului 1.Realizează corespndența intre corespondențele. Execițiul Fișă de sistematică
litera initială și imagine. lucru

2. Ordonează cuvintele pentru a Elevii ordonează


forma propoziții. cuvintele și formează
propoziții.

Nr. Etapele Activitatea practicantei Activitatea elevilor Metode și Mijloace Forma de Evaluare
Crt. activității procedee didactice organizare

Nr. Etapele Activitatea practicantei Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forma de Evaluare
crt activităţii procedee didactice organizare
8. Incheierea Voi face aprecieri verbale și le Elevii ascultă . Conversația Frontal Observ
activității voi oferi elevilor recompense . comporta-
mentul
elevilor

S-ar putea să vă placă și